Sunteți pe pagina 1din 85

1

PUNEM
R E S P O N S A B I L I TAT E A
ÎN LUMINĂ
Raport de Sustenabilitate
Raiffeisen Bank România
2017
CUPRINS
3 5

PARTENER PARTENER
Mesaj de bun venit _______________________________ 5
FINANCIAR RESPONSABIL
Privire de ansamblu ______________________________ 6 RESPONSABIL Î N C O M U N I TAT E
1 Relaţii comerciale pe termen lung __________________ 68 Strategia de investiţii comunitare _________________ 122
Retail Banking ______________________________ 70 Contribuţii financiare ____________________________ 124
PROFIL DE Corporate Banking __________________________ 74 Programul de voluntariat _________________________ 127
Private Banking _____________________________ 75 Parteneriate comunitare _________________________ 130
COMPANIE Susţinerea antreprenoriatului local ________________ 76 Impactul în comunitate ___________________________ 135
Finanţarea responsabilă _________________________ 80
Comunicarea cu clienţii __________________________ 82
Prezenţa internaţională ______________________16 Soluţii pentru clienţii care întâmpină
2 0 de ani de amprentă locală _________________ 18 dificultăţi financiare _____________________________ 84
Rezumat financiar ___________________________ 20 Accesul la servicii financiare _____________________ 87
Structura organizatorică _________________________ 23 Digitalizarea serviciilor și produselor financiare ____ 88
Structura de guvernanţă corporativă _______________ 25 Managementul riscului ___________________________ 91
Guvernanţa corporativă __________________________ 29 Abordare și clasificare ______________________ 91
Codul de Conduită _______________________________ 30 Riscul de investiţie din perspectivă socială și
Etica și politicile anticorupţie ______________________ 31 de protecţie a mediului înconjurător __________ 91
Conformitatea cu legile și reglementările în vigoare _ 34 Reţeaua responsabilă de furnizori ________________ 93

2 4 6

MODEL DE A N GA JAT O R C O N S U M AT O R
AFACERI RESPONSABIL RESPONSABIL
RESPONSABIL
Echipa noastră __________________________________ 97 Performanţa privind protecţia mediului înconjurător
Mediul de lucru _________________________________ 102 ______________________________________________142
Principiile la care aderăm ________________________ 40 Sistemul de remunerare și sistemul de beneficii ____ 106 Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) ____________ 150
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD-uri) _______ 42 Formarea și dezvoltarea angajaţilor ______________ 108
Abordarea sustenabilă a afacerii _________________ 48 Managementul performanţei _____________________ 112
Analiza de materialitate și rezultatele obţinute ______ 50 Programe pentru angajaţi ________________________ 114
Matricea de materialitate ________________________ 53 Sănătatea și securitatea angajaţilor ______________ 118
Categoriile de stakeholderi și comunicarea cu aceștia
________________________________________________58
Afilieri, parteneriate și iniţiative pentru sustenabilitate Obiective pentru 2018 ___________________________ 152
_______________________________________________ 62 Despre raport ____________________________________ 156
Recunoaștere și premii ___________________________ 64 Indexul GRI ______________________________________ 159
5

Dragi prieteni,
Permiteţi-mi să vă prezint, pentru al nouălea an
consecutiv, Raportul de Sustenabilitate al Raiffeisen
Bank România.
La sărbătorirea a 20 de ani de activitate pe piaţa
din România, Raiffeisen Bank își continuă cu mândrie
tradiţia de a comunica transparent rezultatele
non- financiare ce au contribuit la construcţia unei
afaceri puternice și responsabile faţă de toate
categoriile de stakeholderi.
Alegem să fim responsabili pentru că suntem Acest raport este realizat pe baza standardelor
conștienţi de importanţa activităţii noastre în GRI – Global Reporting Initiative și reflectă
ecosistemul românesc, de rolul și impactul pe angajamentul nostru de a contrubui la Agenda
care îl avem în industria financiar-bancară și în 2030 și la realizarea celor 17 Obiective de
dezvoltarea economiei românești. Dezvoltare Durabilă, adoptate de către statele
membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
Continuăm să comunicăm activ cu toate
(ONU). În calitate de susţinător al principiilor
categoriile de stakeholderi și folosim
de dezvoltare durabilă, considerăm că este
recomandările acestora pentru a ne îmbunătăţi
responsabilitatea noastră să sprijinim această
constant procesele și strategiile pe baza cărora
iniţiativă globală, ca parte a agendei de
dezvoltăm produse și servicii care să adreseze
dezvoltare durabilă a băncii.
nevoile și așteptările ridicate ale acestora.
Toate aceste lucruri nu ar fi posibile fără
Și în 2017 am pus accentul pe digitalizare și
eforturile dedicate ale întregii echipe Raiffeisen
pe adaptarea serviciilor la noile tendinţe din
Bank, care prin profesionalismul de care dă
domeniul tehnologiei, răspunzând așteptărilor,
dovadă în fiecare zi, face posibilă dezvoltarea
MESAJUL DE în continuă creștere, ale clienţilor noștri. Astfel,
am îmbunătăţit canalele electronice existente și
unei afaceri ce respectă și adoptă cele mai
înalte standarde din domeniul nostru de
BUN VENIT AL am dezvoltat aplicaţii astfel încât să putem oferi
cele mai rapide produse și servicii. Eforturile
activitate.

PREȘEDINTELUI noastre continue sunt confirmate de cei peste Aș vrea, astfel, să mulţumesc tuturor celor
12.000 de clienţi care au migrat lunar către care contribuie în fiecare an la publicarea
COMPANIEI canalele digitale ale băncii și de cei peste performanţelor non-financiare ale băncii.
475.000 de utilizatori ai platformelor online. Mulţumesc pe această cale și tuturor
partenerilor pentru sprijin, pentru sugestiile și
Faptul că sustenabilitatea joacă un rol important
Steven van Groningen în activităţile noastre reiese din numeroasele
recomandările pe care le primim constant și
pentru votul de încredere pe care ni-l acordă
Președinte și CEO Raiffeisen Bank România proiecte și iniţiative descrise în prezentul raport,
în fiecare zi. Colaborările de succes, dezvoltate
precum și prin calitatea de companie membră,
de-a lungul anului, ne confirmă încă o dată,
începând din 2015, în cadrul reţelei locale a
că responsabilitatea pe care ne-o asumăm
Pactului Global al Naţiunilor Unite (UN Global
public și viziunea unei afaceri clădit pe principii
Compact).
sustenabile, sunt promotorii unui viitor plin de
reușite și performanţă în toate direcţiile.
6
PRIVIRE DE ANSAMBLU PARTENER FINANCIAR
7

RESPONSABIL
Rezultatele anului 2017

Moody's Investors
  1.000   Service a revizuit în
de ATM-uri creștere ratingurile

2 454 >472.000 CLIENŢII AU POSIBILITATEA atribuite pentru


milioane de clienţi 19.000 de carduri de
OBŢINERII ONLINE A depozitele în lei (pe
persoane fizice de puncte de lucru de POS-uri CARDULUI DE CREDIT termen scurt și pe
credit emise termen lung) ale

100.000 189
3 sedii centrale
Raiffeisen Bank la

12.000
451 de agenţii mașini Serviciul de Baa2/Prime-2 de la
de IMM-uri mulţifuncţionale
Mobile Banking a Baa3/Prime-3

5.600
avut o creștere de de clienţi au migrat

de corporaţii medii
98% lunar către canalele
digitale ale băncii
a numărului de utilizatori
și mari activi faţă de 2016

60% 350 >475.000 16


Semnarea acordului
COSME cu Fondul
de milioane de euro de clienţi foloseau
dintre creditele acordate European de Investiţii milioane de tranzacţii
acordate IMM-urilor, Smart Mobile și
s-au îndreptat către (FEI), ce permite băncii online realizate de
prin intermediul a Raiffeisen Online
antreprenorii locali și să acorde credite către clienţi
corporaţiile mari, 4.700 de aproximativ 177
milioane de euro
la finalul anului 2017

în creștere cu 21% finanţări, în cadrul


faţă de 2016 iniţiativelor JEREMIE IMM- urilor din România

380
 
Lansarea programului Lansarea
autorizării
Catalizator ,
de companii
participante
cu Adoptarea
dedicat antreprenorilor români 6 amprentă autentificării prin

FaceID
orașe
în aplicaţia de
Lansarea programului de tip 36 Mobile Banking,
pentru dispozitivele în aplicaţia de
accelerator pentru start-up-uri, de workshop-uri
Mobile Banking,
ce utilizează sistemul

Elevator Lab de operare Android de pe Iphone X

by Raiffeisen Bank International


8
PRIVIRE DE ANSAMBLU
Rezultatele anului 2017

A N GA JAT O R
RESPONSABIL

 5.265 angaja]i
20
A fost lansată aplicaţia IT A fost organizată caravana De 20 de
24,37% “
pentru a sprijini angajaţii în ani împreună”, în 9 orașe din București
identificarea traseului în carieră și din ţară, pentru sărbătorirea a 20
și stabilirea propriului plan de
dezvoltare profesională
1.283
bărba]i
de ani de prezenţă a Raiffeisen Bank
în România

A fost finalizată
75,63%
implementarea noului


proces de management
al performanţei

Au fost organizate

25.736 3.982 Au fost implementate noile


standarde comportamentale și
de ore de formare profesională femei Numărul femeilor profilurile de competenţe pentru
pentru angajaţii băncii aflate în poziţii poziţiile din reţeaua de agenţii
de management, A fost lansată noua versiune a
în cadrul platformei interne
Programul

Vocea TA,
nivelurilor B-1 și Au fost continuate proiectele care

Raiffeisen 50
de lectori au susţinut
B-2, a crescut
de la 51,38% la
în cadrul căreia au fost
vizează să consolideze

Propunerea de
Banking 132 54,45% înregistrate
Valoare pentru
de sesiuni de instruire 1.700 Angajaţi
University pentru

1.900
de iniţiative noi, în creștere
cu 35% faţă de 2016 (EVP - Employee Value Proposition)
de colegi

Programul pentru Au fost susţinute stagii de


bunăstarea angajaţilor
3.000 practică pentru

400

Rstyle de participanţi
unici
de studenţi
a înregistrat 140
de evenimente
implementate
10
PRIVIRE DE ANSAMBLU 11

Rezultatele anului 2017

PARTENER RESPONSABIL C O N S U M AT O R
Î N C O M U N I TAT E RESPONSABIL

Investiţiile realizate de bancă în 2017,

2.072.360 €
a fost valoarea totală a contractelor de
271.546
de beneficiari ai proiectelor
 pentru reducerea consumului de energie,
au fost în valoare de
98.521 kg
de hârtie
sponsorizare implementate cu sprijinul băncii
662.484 € 1.044 kg
1.670.724 € În medie, partenerii comunitari
au fost
corpuri de iluminat

au fost investiţi în programe și


proiecte comunitare, conform
au gestionat fonduri de

26.404 € reciclate 3.869 kg


de baterii
metodologiei de raportare LBG

242 angajaţi Voluntarii


Contribuţia medie per
beneficiar a fost de

Consumul de hârtie s-a 2.533 kg
implicaţi în băncii au alocat 6,15 € diminuat cu aproximativ de plastic

proiecte de
voluntariat
842 ore pentru
acest tip de
Contribuţia Raiffeisen Bank
per angajat a fost de
32,9%
faţă de 2016 70.294 kg
de DEEE-uri
iniţiative
316 €
 400 tone
de motorină în 2017 faţă de
Programul a atras
253
Consumul de motorină și de
benzină a fost în scădere
445,5 tone în 2016

de Granturi de proiecte comunitare


și a premiat
faţă de anul 2016:

66 tone
Raiffeisen
cele mai bune 10
de benzină în 2017, faţă de
cu câte
151,10 tone în 2016
10.000 €
Comunităţi
2017
2016
a șaptea ediţie


RAPORTUL ANUAL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ Banca a realizat primul
AL RAIFFEISEN BANK A FOST DESEMNAT CEL MAI BUN RAPORT inventar al emisiilor de
NON-FINANCIAR DIN ROMÂNIA DE CĂTRE DELOITTE GREEN FROG gaze cu efect de seră
AWARD 2017
12 13

Valorile, misiunea Valorile noastre:


și viziunea I N T E G R I TAT E COLABORARE

Raiffeisen Bank ÎNVĂŢARE


RESPECT
DISCERNĂMÂNT
S I M P L I TAT E
PASIUNE


Misiunea noastră:
  
Să sprijinim dezvoltarea Să înţelegem nevoile Să oferim siguranţă,
de comunităţi sustenabile clienţilor noștri și să consultanţă și servicii
și prospere. îi ajutăm să își atingă financiare ușor de
potenţialul maxim. folosit.


Viziunea noastră
pentru 2020:
Să fim ecosistemul financiar preferat
din România
unde
Clienţii, angajaţii și partenerii noștri
își împărtășesc unii altora experienţa
și mobilizează resurse pentru a
crea valoare pentru toţi.
14 PROFIL DE COMPANIE 15

PROFIL DE
COMPANIE
16 PROFIL DE COMPANIE 17

Prezenţa Pieţele RBI


2017
Valoare active
(în milioane €)
Puncte Număr de
de lucru angajaţi

internaţională Cehia
Ungaria
16.125
7.040
132
71
3.325
1.993
Polonia 11.724 237 3.871
Slovacia 12.606 190 3.867
Segmentul
Anul 2017 a fost marcat de fuziunea   Europei Centrale
46.814 631 13.069
dintre Raiffeisen Bank International
16,5 25
Albania 1.883 78 1.229
AG (RBI) și compania-mamă Raiffeisen milioane de ani
Zentralbank AG (RZB), cu scopul de a Bosnia și
2.156 98 1.277
de clienţi de operaţiuni Herţegovina
îmbunătăţi procesul de capitalizare a
în Europa
Raiffeisen Zentralbank și de a simplifica Bulgaria 3.723 136 2.576
structura grupului. După fuziune, Croaţia 4.606 75 2.106

Raiffeisen Bank International AG a  Kosovo 922 48 730

49.700
preluat toate drepturile, obligaţiile și
România 8.144 454 5.333
responsabilităţile companiei Raiffeisen
Zentralbank AG, continuând să activeze de angajaţi
din
2005 Serbia 2.277 89 1.541
sub același nume, respectiv Raiffeisen listat la Bursa de Segmentul
Valori din Viena 23.709 978 14.729
Bank International AG. Europei de Sud- Est

Cu peste 25 de ani de experienţă în Europa Centrală


 (ATX)
Belarus 1.518 90 1.906
și de Est, Raiffeisen Bank International AG este
2.400
Rusia 12.060 185 8.229
un pionier regional în domeniul financiar bancar.
Raiffeisen Bank International AG este unul dintre Ucraina 2.004 500 7.997
cele mai importante grupuri bancare din Austria de puncte de lucru
Segmentul
și din Europa Centrală și de Est, fiind prezent în 15.579 775 18.132
Europei de Est
14 ţări din regiune, unde deţine o reţea extinsă de
filiale bancare, companii de leasing și numeroase Corporaţii din
companii de servicii financiare specializate. Grup și Segmente 41.435 25 2.680
de Piaţă
Segmentul
37.204 - 1.027
Centrului Corporativ
Reconciliere/Altele (29.595) - -
Total 135.146 2.409 49.700

*sursă: investor.rbinternational.com/fileadmin/ir/2017_FY/2018-03-
14_2017_Annual_Report_RBI.pdf
18 PROFIL DE COMPANIE 19

20 de ani
de amprentă locală
2017 2016

Puncte
de lucru 454
3 sedii centrale
481
3 sedii centrale
și 451 de agenţii și 478 de agenţii

Clienţi
persoane fizice 2.000.000 2.000.000
2017 a fost anul în care Raiffeisen Bank a sărbătorit
20 de ani de prezenţă pe piaţa locală – un prilej de a
Clienţi
IMM-uri 100.000 100.000
5.600* 5.600*
recunoaște eforturile echipei și de a rememora cele mai Clienţi corporaţii
importante realizări. De asemenea, a fost un an în care mari și mijlocii
banca s-a concentrat pe digitalizare, pe sprijinirea doar clienţii comerciali activi doar clienţii comerciali activi

antreprenorilor locali și oferirea de soluţii financiare


pentru IMM-uri, și pe implicarea în comunităţile locale
în care își desfășoară activitatea.
Angajaţi
5.265 5.308
Istoria Raiffeisen Bank în România începe leasing, prin intermediul a 454 de puncte foloseau aplicaţia Smart Mobile. În 2017, Segmentele băncii sunt organizate
în 1994, când Grupul Bancar Austriac de lucru (451 de agenţii și 3 sedii centrale). clienţii băncii au făcut peste 16 milioane în funcţie de oferta de produse:
Raiffeisen a deschis o reprezentanţă Prin subsidiarele sale, Raiffeisen Bank de tranzacţii online. Aceste cifre reprezintă
 Servicii bancare retail:
în București. În 1997, aceasta a fost este activă și în alte segmente ale pieţei rezultatul eforturilor susţinute ale Raiffeisen
transformată în subsidiara Raiffeisen Bank financiare românești: Raiffeisen Asset Bank pentru a-și îmbunătăţi performanţa și  Persoane fizice
(România), oferind servicii și produse pentru Management (societate de administrare a pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor  IMM-uri
companii. În 2002, a avut loc fuziunea fondurilor de investiţii), Raiffeisen Leasing comunităţii.
ce a rezultat din absorbţia Raiffeisen (societate de leasing), Raiffeisen Banca  Servicii bancare corporate:
La sfârșitul anului 2017, banca avea 5.265
Bank România, de către Banca Agricolă pentru Locuinţe (prima bancă de economii  Companii de dimensiuni medii
de angajaţi, iar reţeaua număra 451 de
Raiffeisen, prin emisiune de acţiuni, cu și creditare în domeniul locativ).  Sector public
agenţii, peste 1.000 de ATM-uri, 19.000 de
scopul de a eficientiza operaţiunile
În 2017, Raiffeisen Bank deservea POS-uri și 189 mașini mulţifuncţionale. Pe  Corporaţii mari
Grupului Raiffeisen în România.
aproximativ 2 milioane de clienţi persoane parcursul anului 2017 au avut loc o serie
Raiffeisen Bank oferă produse și servicii fizice, 100.000 de IMM-uri și peste 5.600 de modificări în structura reţelei de agenţii  Trezorerie și pieţe de capital:
financiare pentru clienţi persoane fizice, de corporaţii medii și mari. Raiffeisen Raiffeisen Bank: au fost închise 27 agenţii,  Instituţii financiare și servicii de
IMM-uri și corporaţii, precum și servicii Bank avea la finalul anului 2017 peste 2 agenţii au fost relocate și nu au fost brokeraj
de investiţii bancare sau de consultanţă 475.000 de clienţi activi în mediul online deschise agenţii noi.  Servicii bancare de investiţii
financiară, la care se adaugă servicii (prin Mobile Banking și Internet Banking),
 Servicii de gestiune a activelor
de gestionare a activelor și servicii de cu o creștere de 98% a clienţilor care
20 PROFIL DE COMPANIE 21

Rezumat Descriere

financiar
2016 2017
(mii de EUR)
Valoare economică generată din:
 Venituri 377.718 397.205
Valoare economică distribuită: (277.741) (291.255)
 Costuri operaţionale (140.788) (155.156)

 Salarii și beneficii pentru angajaţi (116.819) (116.128)

2017 a adus în România o creștere economică susţinută,  Plăţi către acţionari - -


Produsul Intern Brut (PIB) urcând cu 7,0%. Similar anilor (20.134) (19.971)
 Plăţi către guvern/ bugetul de stat
anteriori, consumul privat a rămas principalul motor al
creșterii PIB-ului în ceea ce privește cererea. În privinţa Valoare economică reţinută (calculată ca 99.977 105.950
Valoare economică generată direct” din care
ofertei, valoarea adăugată brută în industrie și servicii ”
se scade Valoarea economică distribuită”)
a înregistrat creșteri solide. ”
Valoarea totală a cheltuielilor cu sponsorizările (1.919) (2.072)
Creditele nete acordate de Raiffeisen
Bank au avut un ritm similar de creștere, 
Deși piaţa este dominată de rate Descriere
ponderea acestora crescând cu 8% (de 2016 2017
foarte scăzute ale dobânzii, (mii de EUR)
la 4,35 miliarde de euro în 2016 la 4,61 baza de depozite a clienţilor a crescut
miliarde de euro în 2017). Creditele noi Contul de profit și pierdere
cu 13%, rezultat pe care l-am construit
aprobate de către bancă au ajuns la în cei 20 de ani de servicii bancare Venit net din dobânzi 245.955 248.479
2,9 miliarde de euro, dintre care aproape responsabile și orientate către client. Venit net din comisioane 134.588 122.584
60% au fost acordate antreprenorilor locali
și companiilor mari, în creștere cu 21% faţă Prin urmare, banca a înregistrat un profit Profit din tranzacţionare 66.551 67.037
de anul anterior. Creditele pentru investiţii, net de 106 milioane de euro, cu 6 milioane Cheltuieli administrative (257.607) (271.284)
finanţarea comerţului și a capitalului de euro mai mult decât în 2016. Conform
circulant, finanţarea unor proiecte de Profit/(pierdere) înainte de impozitare 120.111 125.921
situaţiilor financiare consolidate care au fost
anvergură și colaborarea bună cu Fondul elaborate în conformitate cu Standardele Profit/(pierdere) după impozitare, înainte de 99.977 105.950
European de Investiţii au contribuit la Internaţionale de Raportare Financiară venitul net obţinut din vânzarea activităţii
această evoluţie remarcabilă. (IFRS), adoptate de Uniunea Europeană, a întrerupte
avut loc o creștere cu 14% a câștigurilor pe Profitul net al exerciţiului financiar 99.977 105.950
acţiune. În 2017, nu au existat schimbări în
structura capitalului băncii. Număr de acţiuni ordinare 12.000 12.000
Câștiguri per acţiune 8.331 9.284
(în EUR/acţiune)
22 PROFIL DE COMPANIE 23

STRUCTURĂ
Conform Politicii
Descriere
2016 2017 de Sponsorizare,
(mii de EUR)
banca nu acordă
Bilanţ
Credite și avansuri acordate băncilor (inclusiv 120.272 18.411
sponsorizări
în bani sau în
natură (in- kind)
O RGA N I Z ATO R I C Ă
plasamente la bănci)
partidelor politice
Credite și avansuri acordate clienţilor 4.351.593 4.605.596 sau politicienilor.
Depozite de la bănci 128.386 109.274 În 2017, banca
nu a primit niciun
Credite de la bănci 250.509 51.725 ajutor de stat Echipa de conducere a băncii, comitetele și structura
Depozite de la clienţi 5.809.571 6.392.937 de la Guvernul corporativă joacă un rol important în stabilirea, co-
României. municarea și implementarea politicilor și procedurilor,
Capitaluri proprii (inclusiv interese minoritare 709.947 757.466
și profit) precum și în susţinerea unui stil de management
transparent și responsabil.
Total bilanţ 7.359.409 7.757.650
Informaţii regulatorii Comportamentul corect faţă de clienţi și faţă de parteneri,
precum și stabilitatea activităţii băncii pe piaţa locală,
Active ponderate cu riscul, inclusiv riscul de 4.289.636 4.482.211 generează încredere, esenţială pentru o bună funcţionare
piaţă a operaţiunilor și pentru dezvoltarea pe termen lung a
Total fonduri proprii 779.581 713.369 afacerii. Raffeisen Bank respectă regulile și standardele
stricte ale Grupului RBI, precum și direcţiile operaţionale ce
Total cerinţe fonduri proprii (RWA*8%) 343.171 358.577
trebuie urmate și integrate în modul în care își desfășoară
Rata de acoperire a excedentului (Necesarul 436.410 354.792 activitatea.
de capital din fonduri proprii)
Structura acţionariatului Raiffeisen Bank:
Rata capitalului de bază (Nivel 1), inclusiv riscul 14,66% 13,47%
de piaţă (Raport nivel 1 = Nivel1/RWA) 99,925%
Rata fondurilor proprii 18,17% 15,92% Raiffeisen SEE Region Holding GmbH

Indicatori de performanţă 0,075%


Alte entităţi
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) înainte 17,91% 18,73%
de impozitare Structura acţionariatului este în totalitate
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) după 14,91% 15,76% privată. Guvernul României nu este prezent
impozitare în structura de acţionariat a companiei.

Raportul cost/venit 58,46% 56,78%


Rentabilitatea activelor (ROA) înainte de 1,70% 1,71%
impozitare
Raportul risc/câştig 42,24% 28,87%
24 PROFIL DE COMPANIE 25

STRUCTURA
O RGA N I Z AT O R I C Ă STRUCTURA DE
A BĂNCII
valabilă la 31 decembrie 2017 GUVERNANŢĂ
Divizia Președinte
Președinte
Divizia Control
Financiar și
Contabilitate
Divizia Risc
Vicepreședinte
Divizia Retail
Vicepreședinte
C O R P O R AT I V Ă
Vicepreședinte

• Audit • Contabilitate • Non-Retail Credit Risc • Marketing


• Juridic și Guvernanţă • Departament • Departament Risc • Departament
Corporativă Control Financiar & Leasing Adiminstrare Carduri
Management Costuri
Banca este administrată în sistem dualist, format din
• Resurse Umane • Retail Risc • Acceptare Carduri &
• Comunicare și Relaţii • Departament Business • Restructurare și E-Commerce Directorat și Consiliul de Supraveghere: Directoratul
Publice Intelligence Recuperare Credite • Clienţi Persoane Fizice asigură conducerea activităţii curente a băncii, în
• Conformitate • Grup Risc Control • IMM timp ce Consiliul de Supraveghere exercită un control
și Managementul
Portofoliului
• Dezvoltare Vânzări și global asupra activităţii de conducere desfășurate de
Service
• Arhitectura Risc și • Managementul
Directorat.
Semnale de Avertizare Vânzărilor & Analize
• Departament Garanţii Retail
• Regiuni Retail CONSILIUL DE S U P R AV E G H E R E
Rolul Consiliului de Supraveghere este de a numi și de a consilia Directoratul,
precum și de a supraveghea îndeplinirea atribuţiilor sale de conducere
Divizia Trezorerie și Divizia Operaţiuni și de control. În îndeplinirea rolului său, Consiliul are în vedere interesul
Divizia Corporaţii
Pieţe de Capital și IT
Vicepreședinte companiei și al stakeholderilor, și se bazează pe principiile guvernării
Vicepreședinte Vicepreședinte
responsabile pentru a asigura dezvoltarea durabilă a companiei.
• Corporaţii Mari • Pieţe de Capital • Departament Project Consiliul de Supraveghere este alcătuit din șapte membri, numiţi de
• Corporaţii Regionale și • Managementul Bilanţului Management Office Adunarea Generală a Acţionarilor cu un mandat de patru ani (structură
Sector Public și Portofoliului • Departament Organizare disponibilă la data de 31 decembrie 2017):
• Cash Management • Cercetare Economică și și Control Procese

• Produse Credite pentru Sectorială • Departament Inovaţie &


Corporaţii • Instituţii Financiare & e-Banking Johann Strobl Hannes Ileana-Anca
• Finanţări de Proiecte GSS • Departament Securitate Președinte Mösenbacher Ioan
• Departament Investment Bancară Membru Membru
• Departament Martin Gruell
Managementul Banking • IT independent
Vicepreședinte Andreas
Vânzărilor și Suport • Departament Middle • Operaţiuni
Corporaţii Office Gschwenter Ana Maria
• Centrul Operaţional Peter Lennkh
Brașov Membru Mihăescu
Membru
• Achiziţii și Management Membru
Infrastructură independent
26 PROFIL DE COMPANIE 27

COMITETELE CONSILIULUI D I R E C T O R AT U L
D E S U P R AV E G H E R E Directoratul asigură conducerea activităţii curente a
Consiliul de Supraveghere a stabilit cinci comitete din băncii și este format din 7 membri numiţi de Consiliul
rândul membrilor săi: de Supraveghere pentru mandate de până la 4 ani, cu
posibilitatea de a fi realeși pentru perioade suplimentare.

Comitetul de Audit Comitetul de Comitetul de Membrii Directoratului (structură disponibilă la data de


Nominalizare Remunerare 31 decembrie 2017) sunt:
3 membri: aprobă
reglementările de audit 3 membri: abilitat să 3 membri: responsabil de
intern, numește auditorii și recomande Consiliului de remuneraţia Consiliului de Steven van Groningen Mircea Busuioceanu
asigură o bună cooperare Supraveghere sau Adunării Adminsitraţie, comitetul Președinte și CEO Vicepreședinte, Divizia Risc
în timpul auditului Generale a Acţionarilor ţine cont întotdeauna de James D. Stewart, Jr. Bogdan Popa
(AGA), candidaţi pentru interesele pe termen lung Vicepreședinte, Divizia Vicepreședinte, Divizia
posturi vacante, atât în ale acţionarilor Trezorerie și Pieţe de Operaţiuni și IT
Directorat, cât și în Consiliul Capital
de Supraveghere Mihail Ion
Vladimir Kalinov Vicepreședinte, Divizia
Vicepreședinte, Divizia de Control Financiar și
Comitetul Executiv de Comitetul de Risc Retail Banking Contabilitate
Credite al Consiliului de
Cristian Sporiș
2 membri: decide liniile de Supraveghere
Vicepreședinte, Divizia
credit și aprobă acordarea 3 membri: oferă consultanţă Corporate Banking
de împrumuturi Consiliului de Supraveghere
în ceea ce privește strategia
și apetitul de risc al băncii
și asistă la supravegherea S T R U C T U R A D I R E C T O R AT U L U I Î N
implementării acestei FUNCŢIE DE GEN ȘI VÂRSTĂ ÎN 2017
strategii Naţionalitatea
STRUCTURA CONSILIULUI DE Consiliul de Bărbaţi Femei Total
membrilor
S U P R AV E G H E R E Î N F U N C Ţ I E Supraveghere
Directoratului:
DE GEN ȘI VÂRSTĂ ÎN 2017
Număr % Număr % Număr %
Naţionalitatea 3 străini
Consiliul de Bărbaţi Femei Total <30 de ani 0 0 0 0 0 0
membrilor Consiliului 4 români
Supraveghere
de Supraveghere: 30-50 de ani 5 71% 0 0 5 71%
Număr % Număr % Număr %
5 străini >50 de ani 2 29% 2 29% 2 29%
<30 de ani 0 0 0 0 0 0 2 români
Total 7 100% 2 29% 7 100%
30-50 de ani 2 29% 0 0 2 29%
>50 de ani 3 42% 2 29% 5 71%
Total 5 71% 2 29% 7 100%
28 PROFIL DE COMPANIE 29

CONFLICTE DE
GUVERNANŢĂ
Pentru a oferi suport în gestionarea
operaţiunilor băncii, Directoratul a înfiinţat INTERESE
nouă comitete, cu roluri distincte:

C O R P O R AT I V Ă
Codul de Conduită al băncii stipulează că
ŘŘ Comitetul pentru Active și Pasive atât membrilor Directoratului, cât și celor ai
ŘŘ Comitetul de Administrare a Riscurilor Consiliului de Supraveghere al băncii li se
Semnificative cere să declare orice conflict de interese
ŘŘ Comitetul de Credite potenţial. Membrii Directoratului trebuie să
declare Consiliului de Supraveghere toate
ŘŘ Comitetul de Credite Problematice interesele personale semnificative pentru Managementul responsabil și transparent stă la baza strategiei
ŘŘ Comitetul de Credite Persoane Fizice tranzacţiile care implică atât banca, cât și a operaţiunilor Raiffeisen Bank. Guvernanţa corporativă
ŘŘ Comitetul pentru Portofoliul de Proiecte
și companiile din grup, precum și orice reprezintă setul de norme și practici în baza cărora managementul
alte conflicte de interese. De asemenea, ei băncii își exercită prerogativele de conducere și control, cu scopul
ŘŘ Comitetul de Norme și Proceduri trebuie să-i informeze și pe ceilalţi membri
de a-și atinge obiectivele propuse prin implementarea strategiei
ŘŘ Consiliul de Securitate ai Directoratului. Membrii Directoratului
care ocupă funcţii manageriale și în cadrul
adoptate, având în permanenţă o conduită corectă faţă de clienţi,
ŘŘ Comitetul de Investiţii și Guvernanţă a parteneri de afaceri, acţionari sau autorităţile de reglementare.
Produselor altor companii trebuie să asigure un
echilibru corect între interesele companiilor
Regulile interne, politicile, procedurile răspunde riscurilor financiare și pentru
în chestiune.
ADUNAREA și direcţiile transmise de către grup a menţine comportamentul pe care
Membrii Consiliului de Supraveghere asigură desfășurarea operaţiunilor într- un clienţii, angajaţii, partenerii,
GENERALĂ A trebuie să raporteze imediat Președintelui mod transparent și sustenabil. Riscurile acţionarii și autorităţile de
ACŢIONARILOR Consiliului de Supraveghere toate operaţionale, alături de cele financiare, supraveghere îl așteaptă
Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) conflictele de interese potenţiale. În sunt monitorizate în baza unor proceduri de la companie.
reprezintă organismul suprem care eventualitatea în care Președintele prestabilite și sunt reduse prin organizarea
guvernează Directoratul și Consiliul de însuși se confruntă cu un conflict de de cursuri sau sesiuni de lucru online și
Supraveghere. Ședinţele pot fi ordinare interese, el trebuie să-l raporteze imediat offline pentru respectarea conformităţii
și extraordinare. Rolul extraordinar al Vicepreședintelui său. cu politicile și procedurile interne, în
AGA implică decizii precum fuziunile Contractele companiei încheiate cu special cu cele din zona combaterii mitei,
sau modificările formelor juridice și/sau membrii Consiliului de Supraveghere fraudei și corupţiei. Cele mai importante
modificările aduse actului constitutiv al care-i obligă pe aceștia să presteze riscuri financiare la care este expusă
băncii. AGA ordinară aprobă bugetul un serviciu în favoarea companiei sau banca includ riscurile privind creditarea,
pentru venituri și cheltuieli și planul de a unei subsidiare, în afara obligaţiilor de lichiditate, operaţionale și de piaţă
afaceri și discută și aprobă situaţiile ce le revin ca membri ai Consiliului de (valută, rata dobânzii și preţul acţiunilor).
financiare ale băncii, în timp ce membrii Supraveghere, în schimbul unei compensaţii Banca respectă principii și urmează
săi selectează, revocă sau demit membrii deloc nesemnificative, necesită aprobarea mecanisme transparente pentru a
Consiliului de Supraveghere și analizează Consiliului de Supraveghere. Aceasta se
performanţa Directoratului. aplică și contractelor cu companii în care
un membru al Consiliului de Supraveghere
are un interes financiar semnificativ.
30 PROFIL DE COMPANIE 31

8.3 16.3 16.3, 16.5

CODUL DE ETICA
CONDUITĂ ȘI POLITICILE
ANTICORUPŢIE
Codul de Conduită al grupului Raiffeisen Bank International
AG este un set de reguli și norme cu caracter obligatoriu care
guvernează activitatea de zi cu zi a băncii. Urmărirea realizării
Compania susţine toleranţa zero faţă de actele de corupţie,
de profit nu justifică nicio încălcare a legislaţiei naţionale ori a
fraudă, mită directă sau indirectă, plăţi de facilitare, contribuţii
Codului de Conduită.
politice sau către persoanele expuse politic, în toate operaţiunile
Codul de Conduită se bazează pe Banca respectă, de asemenea, standardele, sale. Etica și integritatea, dincolo de competenţele profesionale,
principiile eticii în afaceri și reconfirmă regulile și practicile stabilite de Codul de sunt valori pe care banca și le-a însușit și care guvernează modul
valori precum integritatea, profesionalismul, Guvernanţă Corporativă (CGC), emis de în care își desfășoară activitatea, atât în interiorul, cât și în
calitatea serviciilor, orientarea către client, Bursa de Valori București. exteriorul companiei.
respectul reciproc, proactivitatea și munca
în echipă. Codul de Conduită trebuie În vederea identificării, prevenirii și Anual, toţi angajaţii urmează cursuri
respectat de către toţi angajaţii băncii,  combaterii corupţiei, banca își evaluează online, urmate de un test de verificare a
Cele 7 valori care stau la baza
indiferent de rolul pe care îl ocupă sau anual operaţiunile pentru a identifica cunoștinţelor acumulate astfel încât să fie
culturii corporative a Raiffeisen
de experienţa profesională, precum și de potenţialele riscuri asociate corupţiei. stabilit un nivel comun de înţelegere și
Bank asigură conformitatea
către toţi furnizorii, partenerii de afaceri Aceste riscuri sunt monitorizate și conștientizare în ceea ce privește frauda
cu cele mai înalte standarde etice
care acţionează în numele băncii. Codul de gestionate prin actualizarea și comunicarea și corupţia. În 2017, dintre cei 5.265 de
și dau tonul comportamentelor
Conduită se bazează pe principiile etice permanentă a politicilor și procedurilor, angajaţi ai băncii, 4.504 au participat
în relaţiile  comerciale, dar și în
ale toleranţei zero faţă de fraudă, mită prin cursuri și sesiuni de lucru. la cursuri online de instruire cu privire la
dinamica echipei noastre:
și corupţie și vizează descurajarea sau politicile și procedurile anticorupţie, 609
În cadrul sesiunii de Induction, fiecare
eliminarea oricărui act de discriminare sau au participat la cursuri în clasă, iar 661
 I N T E G R I TAT E nou angajat trebuie să urmeze un curs de
hărţuire la locul de muncă. De asemenea, de furnizori au fost informaţi cu privire la
 ÎNVĂŢARE conformitate și de prevenire a actelor de
acesta abordează aspecte precum politicile și procedurile anticorupţie.
fraudă și de corupţie. Noii angajaţi primesc
conflictul de interese, protecţia datelor  RESPECT ghiduri cu informaţii despre modul în care
cu caracter personal și confidenţialitatea
 PASIUNE pot preveni fraudele și faptele de corupţie
informaţiilor. În fiecare an, toţi angajaţii
 COLABORARE și modul de raportare a situaţiilor privind
companiei trebuie să completeze o
încălcarea cadrului intern de reglementare.
declaraţie privind potenţialele conflicte de  DISCERNĂMÂNT
interese, cu scopul de a reduce riscurile 4.7
 S I M P L I TAT E
asociate și pentru a respecta legislaţia în
vigoare și prevederile Codului de Conduită.
32 PROFIL DE COMPANIE 33

* Board-1 reprezintă primul nivel de


management, după top-management/Directorat
** Board-2 reprezintă al doilea nivel de
management, după top-management/Directorat
Angajaţi (Training-uri Angajaţi Angajaţi instruiţi Angajaţi instruiţi prin
cu privire la politicile și informaţi prin intermediul intermediul cursurilor
procedurile anticorupţie) cursurilor desfășurate în clasă
desfășurate online
Membrii echipei de 100% 0 7
conducere
Angajaţi 100%
B-1* 100% 19 4
B-2** 100% 126 24
Alte poziţii de conducere 100% 521 313
Specialiști 100% 3.838 261

În cadrul băncii activează un departament anonimat, aspecte ce privesc încălcări umane - comportament inadecvat,
special care monitorizează respectarea ale cadrului de reglementare intern: fapte inechităţi salariale și două sesizări au
politicilor și procedurilor interne cu privire de corupţie, spălarea banilor și sancţiuni vizat erori operaţionale, incidente de tip
la combaterea fraudei, mitei și corupţiei. Un financiare, fraudă internă, fraudă externă, non- fraudă.
accent deosebit a fost acordat procesului abuzul de piaţă și insider trading, conflict Din 2011, banca a introdus în toate
Know Your Customer” (KYC), dezvoltat de interese, hărţuire, comportament contractele încheiate cu furnizori,

pentru identificarea și verificarea identităţii inadecvat etc. consultanţi și parteneri de afaceri, o
clienţilor, combaterea spălării banilor, clauză de conformitate care prevede
Banca oferă angajaţilor două canale Whistleblowing
a posibilelor activităţi de finanţare a obligaţia acestora de a respecta Codul de
dedicate de Whistleblowing (sistem de E-mail –
terorismului și de manipulare a pieţei Conduită al băncii și standardele privind
raportare a neregulilor identificate, în adresă de e-mail
bursiere. combaterea mitei și a corupţiei. În cazul în
regim de anonimat): Whistleblowing dedicată – poate fi
Angajaţii sunt încurajaţi să sesizeze orice Hotline – linie telefonică și Whistleblowing accesată prin intermediul care, pe parcursul desfășurării obligaţiilor
abatere sau suspiciune cu privire la fraudă, E-mail – adresă de e-mail. Intranet-ului, la link-ul: contractuale, este încălcată clauza
mită și corupţie. Identificarea fraudelor și a www.raiffeisen.ro/despre- contractuală ce prevede respectarea
Whistleblowing Hotline – linie telefonică Codului de Conduită al băncii, banca își
actelor de corupţie și raportarea acestora noi/guvernanta-corporativa/
dedicată – este pusă la dispoziţie tututor rezervă dreptul de a rezilia contractul și
au fost acţiuni încurajate și promovate whistleblowing.
angajaţilor ca urmare a parteneriatului de a raporta situaţia autorităţilor. În cursul
de către membrii echipei de conducere,
cu Expolink, o companie independentă În 2017, banca a primit, din partea anului de raportare nu au fost înregistrate
mai ales după implementarea, în 2016, a
din Marea Britanie, care oferă servicii de angajaţilor, un număr de 11 sesizări, dintre incidente de corupţie, nu au existat fapte
Standardelor de Raportare Comună pentru
raportare în regim de anominat. Orice care nouă au fost neconfirmate și două de corupţie în rândul angajaţilor sau al
schimbul automat de informaţii. Aceste
angajat are posibilitatea de a raporta, confirmate. Natura acestor sesizări a vizat partenerilor și niciun contract nu a fost
standarde respectă legislaţia naţională
anonim, orice încălcare a Codului următoarele zone: șapte sesizări au vizat reziliat ca urmare a nerespectării sau
și standardele internaţionale și sunt în
de Conduită, la numărul de telefon aspecte de fraudă, conflicte de interese; încălcării principiilor anticorupţie.
conformitate cu cerinţele băncii.
0800.894.440. În 2017, banca nu a primit, două sesizări au vizat aspecte de resurse
De asemenea, toţi angajaţii băncii au din partea angajaţilor, nicio sesizare prin
posibilitatea să sesizeze, în regim de intermediul liniei telefonice.
34 PROFIL DE COMPANIE 35

16.3, 16.10

C O N F O R M I TAT E
vigoare privind comunicarea de marketing. Toate amenzile au fost plătite
în 2017, iar unele au fost ulterior contestate în instanţă. În ciuda eforturilor
depuse de către bancă, 146 de sesizări cu privire la protecţia datelor

CU LEGILE ȘI cu caracter personal ale clienţilor au fost adresate Autorităţii Naţionale


de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
în 2017, care au rezultat în 6 avertismente și 2 amenzi, în valoare de

REGLEMENTĂRILE 1.294 de euro.

ÎN VIGOARE
Sesizări, avertismente Anul Numărul Avertis- Amenzi Valoarea
și amenzi primite/ total al mente amenzilor
autoritate sesizărilor (în EUR)
primite
Autoritatea Naţională 2015 1.004 21 51 46.930
Toţi angajaţii băncii au responsabilitatea de a-și îndeplini pentru Protecţia 2016 693 22 32 39.293
îndatoririle la cele mai înalte standarde de etică și integritate și Consumatorilor (ANPC)
2017 626 25 22 48.965
să respecte politicile și procedurile băncii, care sunt guvernate de Autoritatea Naţională 2015 8 5 2 1.550
principiile transparenţei și responsabilităţii în afaceri. pentru Supravegherea 2016 38 9 4 11.998
Prelucrării Datelor
Respectarea datelor cu caracter personal gestionării datelor cu caracter personal, 2017 146 6 2 1.294
cu Caracter Personal
ale clienţilor este prioritară pentru bancă. atât pentru clienţii persoane fizice, cât și
(ANSPDCP)
În mai 2016, au fost publicate Normele pentru persoanele juridice și partenerii
Generale privind Protecţia Datelor băncii. Cu toate acestea, principiile privind
cu Caracter Personal cu scopul de a confidenţialitatea datelor clienţilor și Pe parcursul anului de raportare, banca a În 2017, din totalul de 64 de amenzi
standardiza, la nivelul Uniunii Europene, gestionarea datelor cu caracter personal primit 64 de amenzi, în valoare de 56.662 primite, 40 au fost pentru nerespectarea
reglementările privind protecţia datelor sunt deja luate în considerare în politicile și de euro. legislaţiei rutiere, privind securitarea sau
cu caracter personal. Aceste norme vor procedurile existente. Produsele și serviciile monitorizarea ATM-urilor, amenzi judiciare,
Acestea fac referire la:
fi aplicate începând cu luna mai 2018. În financiare oferite de către bancă trebuie altele decât cele aplicate de către
ČČ nerespectarea legilor sau a Autoritatea Naţională pentru Protecţia
consecinţă, Raiffeisen Bank a iniţiat în 2017 să respecte legislaţia naţională, reguli
reglementărilor din domeniul social și Consumatorilor sau de către Autoritatea
un proces amplu de evaluare a proceselor stricte și standarde relevante din domeniul
economic Naţională pentru Supravegherea Prelucrării
interne cu scopul a identifica schimbările pe financiar-bancar.
ČČ încălcarea legislaţiei cu privire la Datelor cu Caracter Personal.
care banca trebuie să le realizeze în zona
confidenţialitatea informaţiilor și cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter
 personal ale clienţilor
SESIZĂRI ȘI AMENZI
ČČ incidente de nerespectare a
În 2017, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a primit un reglementărilor sau a codurilor voluntare
număr de 626 de sesizări (faţă de 693 în 2016) referitoare la produsele privind comunicarea de marketing și
și serviciile oferite de către bancă, care au rezultat în înregistrarea a 47 etichetarea produselor și serviciilor
de incidente, dintre care 22 au fost amenzi și 25 avertismente. Din totalul
de 22 de amenzi primite din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor, 2 amenzi au vizat nerespectarea reglementărilor în
36 PROFIL DE COMPANIE 37

În 2017, banca nu a înregistrat: 


• acţiuni juridice pentru practici anticoncurenţiale sau de monopol GESTIONAREA SESIZĂRILOR
• amenzi sau avertismente pentru nerespectarea legilor sau PRIMITE DIN PARTEA CLIENŢILOR
reglementărilor cu privire la protecţia mediului înconjurător sau cu privire Raiffeisen Bank are implementat un proces intern de preluare, centralizare
la sponsorizare și gestionare a plângerilor sau sesizărilor care vin din partea clienţilor.
Opinia clienţilor este foarte importantă pentru bancă, de aceea aceasta
Categorie amenzi 2017 2016 2015
se asigură că toţi clienţii care înaintează o sesizare sunt trataţi în
(toate sumele sunt exprimate în EUR)
conformitate cu politicile interne, astfel încât să fie identificată cea mai
Valoarea financiară a amenzilor semnificative 48.965 39.293 46.930 bună soluţie, în cel mai scurt timp posibil. Deși numărul total al sesizărilor
pentru nerespectarea legilor și a reglementărilor realizate de către clienţi, prin intermediul canalelor interne, a crescut ușor
privind furnizarea și utilizarea produselor și în anul 2017, rata de rezoluţie pozitivă a crescut la 86%, cel mai mare
serviciilor financiare (Autoritatea Naţională pentru procent din 2011 până în prezent.
Protecţia Consumatorilor)
Banca se angajează să îmbunătăţească permanent relaţia cu clienţii și
Valoarea financiară a amenzilor semnificative 1.294 2.656 1.550 să răspundă eficient solicitărilor acestora astfel încât să menţină și să
pentru nerespectarea legilor și a reglementărilor consolideze încrederea acestora.
privind procesarea datelor cu caracter personal
ale clienţilor (Autoritatea Naţională pentru Sesizări primite din partea clienţilor 2017 2016 2015
Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter
Numărul sesizărilor clienţilor realizate prin 76.828 68.169 59.915
Personal)
intermediul canalelor interne
Valoarea financiară a amenzilor semnificative 6.403 5.284 12.488
Rezoluţii pozitive 86% 84% 82%
pentru nerespectarea legilor și a reglementărilor
în vigoare (altele decât cele primite din partea Loialitatea clienţilor care au făcut sesizări 98% 98% 98%
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor Satisfacţia privind procesul de soluţionare 3,3 3,2 3,1
și a Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea a sesizărilor*
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal)
*Scală sondaj 1-5, 1=foarte nemulţumit, 5=foarte mulţumit
Numărul total de amenzi pentru nerespectarea 22 de 32 de 51 de
reglementărilor privind furnizarea și utilizarea amenzi amenzi amenzi
produselor și serviciilor financiare (Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor) S E C U R I TAT E D I G I TA L Ă
Numărul total de amenzi pentru nerespectarea 2 amenzi 4 amenzi 2 amenzi Raiffeisen Bank urmărește respectarea standardelor de bună practică și
legilor sau reglementărilor privind procesarea recomandările din domeniul securităţii digitale, a celor primite de la nivel
datelor cu caracter personal ale clienţilor de grup și a celor implementate local. În Raiffeisen Bank, activitatea este
gestionată de CSO – Manager Departament Securitate Bancară, care
Litigii Număr total Număr total de Număr de litigii în curs raportează direct către vicepreședintele diviziei Operaţiuni și IT. Pentru a
de litigii litigii încheiate de soluţionare la finalul combate criminalitatea informatică, banca a implementat soluţii pentru a
în 2017 anului 2017 proteja activele și tranzacţiile clienţilor săi (persoane fizice, companii mici
și medii și corporaţii). Banca depune eforturi constante pentru a-și adapta
Total litigii pentru 5.936 1.640 4.296 măsurile de securitate și pentru a spori protecţia clienţilor săi împotriva
neconformarea cu legile și/sau ameninţărilor în continuă creștere a securităţii informaţiilor. În definirea
reglementările în vigoare proceselor și a controalelor, banca respectă standardele de securitate
PCI-DSS, ISO27k.
38 MODEL DE AFACERI RESPONSABIL 39

MODEL DE
AFACERI
RESPONSABIL
40 MODEL DE AFACERI RESPONSABIL 41

17.16, 17.17

PRINCIPIILE CELE ZECE PRINCIPII

LA CARE ALE PACTULUI GLOBAL


AL NAŢIUNILOR UNITE

ADERĂM
DREPTURILE OMULUI PROTECŢIA MEDIULUI
Cei 2 milioane de clienţi persoane fizice, cele peste 100.000 de p r i n c i p i u l 1:
Companiile trebuie să susţină ÎNCONJURĂTOR
IMM-uri pe care le deservim și cei peste 5.000 de angajaţi care şi să respecte protecţia drepturilor omului p r i n c i p i u l 7:
Companiile trebuie să
lucrează în cele 451 de agenţii ale băncii sunt principalele cifre proclamate la nivel internaţional. susţină o abordare precaută cu privire la
care atestă că rolul Raiffeisen Bank în societatea românească este p r i n c i p i u l 2:
Companiile trebui să se provocările din zona protecţiei mediului
unul semnificativ. asigure că nu sunt complice la cazuri de înconjurător.
abuz ale drepturilor omului. p r i n c i p i u l 8:
Companiile trebuie să
Portofoliul nostru de clienţi este construit că însușirea principiilor sustenabilităţii
desfășoare iniţiative pentru promovarea
cu responsabilitate și este rezultatul a este mai importantă ca oricând deoarece
unei responsabilităţi solide faţă de
două decenii de creștere constantă a contribuie la agenda globală de dezvoltare
 protecţia mediului înconjurător.
calităţii serviciilor și produselor bancare durabilă, la creșterea pe termen lung
oferite. Banca este responsabilă pentru a afacerii, are un impact major asupra p r i n c i p i u l 9:
Companiile trebuie să susţină
modul cum gestionează finanţele eficientizării costurilor și reduce riscurile. S TA N DA R D E L E MUNCII încurajarea dezvoltării și promovării
clienţilor săi și acţionează cu tehnologiilor prietenoase cu mediul
Raiffeisen Bank este una dintre companiile p r i n c i p i u l 3 : Companiile trebuie să
responsabilitate în toate ariile înconjurător.
semnatare ale Pactului Global al Naţiunilor încurajeze libertatea de asociere şi
și pe întreg teritoriul ţării,
Unite și și-a asumat respectarea celor zece recunoaşterea efectivă a dreptului la
pentru a influenţa pozitiv
principii. Acestea prevăd desfășurarea negocieri colective.
comunităţile în care 
activităţii într-un mod responsabil care ţine
își desfășoară p r i n c i p i u l 4:
Companiile trebuie să
cont de respectarea drepturilor omului,
activitatea. În încurajeze eliminarea tuturor formelor de
de oferirea de condiţii decente de muncă, C O M BAT E R E A
plus, admite muncă forţată şi obligatorie.
de protecţia mediului înconjurător și de CORUPŢIEI
respectarea normelor anticorupţie. Pactului p r i n c i p i u l 5:
Companiile trebuie să
Global al Naţiunilor Unite este cea mai încurajeze abolirea efectivă a muncii p r i n c i p i u l 10 :
Companiile trebuie să lupte
mare reţea globală de companii care copiilor. împotriva tuturor formelor de corupţie,
lucrează împreună pentru o dezvoltare inclusiv șantajul și darea sau luarea de
p r i n c i p i u l 6:
Companiile trebuie să
sustenabilă. mită.
încurajeze eliminarea discriminării în ceea
ce privește angajarea și ocuparea locurilor
de muncă.
42 MODEL DE AFACERI RESPONSABIL 43

17.16, 17.17

OBIECTIVELE Banca pune accent pe acele ODD-uri care sunt cele mai importante și
relevante pentru activitatea sa și care completează cel mai bine strategia
de sustenabilitate. În procesul de identificare a ODD-urilor relevante,

D E D E Z VO LTA R E banca a ţinut cont de următoarele trei criterii:

DURABILĂ RELAŢIA CU
RAIFFEISEN BANK:
I M P O R TA N Ţ A : IMPACT:

(ODD-URI) cât de aproape este ODD- ul


de obiectul activităţii
companiei?
cât de importantă este
contribuţia băncii la
realizarea acelui obiectiv
cât de semnificativ este
impactul pe care Raiffeisen
Bank îl poate avea asupra
global? scopului respectiv?

Pentru a contribui la identificarea unor soluţii care


să adreseze provocările globale, la promovarea
bunăstării oamenilor și la protecţia mediului
înconjurător, comunitatea internaţională a statelor
care alcătuiesc Organzaţia Naţiunilor Unite (ONU) a
adoptat, în septembrie 2015, Agenda 2030 în interesul
dezvoltării durabile și cele 17 Obiective de Dezvoltare
Durabilă (ODD-uri).
Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă,

intrate în vigoare la 1 ianuarie 2016, Suntem conștienţi că, indiferent de
urmăresc să mobilizeze, într-un efort industria în care activează, fiecare
comun, toate statele membre ONU pentru actor economic joacă un rol important
a lupta împotriva sărăciei, a inegalităţii în atingerea acestor obiective.
și pentru a contribui la combaterea Împreună, prin responsabilitate,
schimbărilor climatice. Astfel, obiectivele asumare și efort comun ne putem
setează ţinte clare și solicită acţiuni adapta modelele de afaceri astfel
concrete în direcţia adoptării de politici, încât să contribuim, în mod real, la
strategii și programe care să contribuie atingerea ţintelor până în 2030.
la creșterea economică, luând în
calcul o serie de nevoi sociale precum La finalul procesului de analiză, 8 ODD- uri, în analiza de materialitate realizată în
educaţia, sănătatea, condiţiile de muncă marcate în lista de mai sus cu săgeată 2017. Cu toate acestea, prin proiectele
decente, egalitatea de șanse, protecţia galbenă, au fost stabilite ca fiind relevante implementate compania contribuie în mod
ecosistemelor terestre și marine, consumul pentru activitatea băncii și vor fi tratate direct sau indirect și la alte 5 ODD-uri.
responsabil de resurse etc. cu prioritate în următorii ani. Acestea Contribuţia băncii la fiecare obiectiv este
reconfirmă aspectele materiale identificate prezentată în continuare.
44 MODEL DE AFACERI RESPONSABIL 45

ODD 3:
ODD 1: FĂRĂ ODD 5: ODD 8: CONDIŢII
S Ă N Ă TAT E &
SĂRĂCIE E GA L I TAT E   D E GEN DE MUNCĂ
B U N Ă S TA R E
DECENTE &
Obiectivul își propune eradicarea adresează eforturi de combatere Obiectivul își propune să Obiectivul promovează egalitatea de gen și CREȘTERE
sărăciei în toate formele sale și în a sărăciei în toate dimensiunile contribuie la asigurarea unei vieţi încurajarea și susţinerea femeilor și fetelor, prin 9
orice context, asigurarea protecţiei sale (Ţinta 1a). Programele sănătoase pentru toată lumea și ţinte care adresează aspecte ce ţin de combaterea ECONOMICĂ
sociale pentru persoanele sărace comunitare pe care banca le să promoveze bunăstarea la toate discriminării, educaţie, egalitate în remunerare, Obiectivul își propune promovarea unei creșteri
sau aflate în situaţii vulnerabile, susţine implică totodată și acţiuni vârstele. Banca adresează aceste accesul liber la servicii de sănătate etc. economice susţinute, incluzive și durabile, ocuparea
creșterea accesului la serviciile pentru eradicarea sărăciei extreme aspecte încurajând angajaţii să Prin politicile pe care le promovează, banca își completă a forţei de muncă și condiţii de muncă
de bază și sprijinirea populaţiei (Ţinta 1.1) și reducerea la jumătate adopte un echilibru între viaţa dorește să contribuie la combaterea tuturor formelor decente pentru toţi.
afectate de fenomene climatice a proporţiei de bărbaţi, femei și profesională și viaţa personală. de discriminare (Ţinta 5.1) și să sprijine participarea Banca adresează 7 din cele 12 ţinte propuse de ODD.
grave sau de alte probleme copii de toate vârstele care trăiesc Programul pentru bunăstarea completă și efectivă a femeilor în procese de Investiţiile continue în digitalizarea produselor și
economice, sociale și de mediu. în sărăcie (Ţinta 1.2). Punctele de angajaţilor oferă acestora ateliere management (Ţinta 5.5). serviciilor pe care banca le realizează contribuie la
Prin implicarea sa, banca acces din zonele subdezvoltate și evenimente legate de sport,
creșterea nivelului de productivitate economică prin
adresează 5 din cele 7 ţinte economic și soluţiile oferite nutriţie, sănătate, dezvoltare
inovare și concentrare asupra sectoarelor cu valoarea
pe care obiectivul numărul 1 le de bancă pentru clienţii care personală, managementul stresului
ODD 7: ENERGIE adăugată (Ţinta 8.2). Toate aceste eforturi se reflectă
propune. Acordurile încheiate întâmpină dificultăţi financiare și menţinerea echilibrului psiho-
și în scăderea consumului de resurse pe care banca
de companie cu organizaţii reprezintă o parte din eforturile emoţional. C U R AT Ă L A P R E Ţ U R I le utilizează în activităţile sale, eforturi care contribuie
internaţionale precum Fondul pe care compania le face pentru În același timp, iniţiativele pe ACCESIBILE în același timp la îmbunătăţirea treptată a eficienţei
European pentru Investiţii, a asigura acces la serviciile de care banca le dezvoltă în direcţia globale în utilizarea resurselor (Ţinta 8.4).
contribuie în mod indirect la bază tuturor persoanelor (Ţinta protecţiei mediului înconjurător, Obiectivul își propune să asigure acces la energie,
1.4) și pentru a reduce expunerea la preţuri accesibile, într-un mod sigur, sustenabil și Programele dezvoltate de bancă pentru IMM-uri
mobilizarea de resurse financiare alături de promovarea transportului
populaţiei aflate în situaţii modern. și pentru antreprenorii locali sprijină activităţile
ce ajută la punerea în aplicare alternativ, contribuie în mod
vulnerabile la șocuri sociale, productive, crearea de locuri de muncă, spiritul
a unor programe și politici care indirect la reducerea substanţelor Măsurile de eficientizare și scădere a consumului de
economice sau de mediu. antreprenorial, creativitatea, inovarea și încurajează
chimice eliberate în atmosferă, apă energie pe care banca le adoptă și cantitatea de
creșterea și formalizarea microîntreprinderilor și
și sol, reducând astfel numărul de energie regenerabilă furnizată de producător, sunt
întreprinderilor mici și mijlocii, mai ales prin accesul la
decese și boli cauzate de poluare două moduri prin care compania contribuie în mod
servicii financiare (Ţinta 8.3).
(Ţinta 3.9). indirect la 2 din cele 7 ţinte propuse de ODD, astfel:
ODD 4: EDUCAŢIE creșterea procentului de energie regenerabilă din Eforturile pe care compania le face pentru a încuraja
D E C A L I TAT E mixul global (Ţinta 7.2) și dublarea ratei globale de participarea femeilor în cadrul proceselor de selecţie
îmbunătăţire a eficienţei energetice (Ţinta 7.3). pentru poziţiile de conducere și politica de remunerare
egală pentru toţi angajaţii contribuie în mod indirect la
Obiectivul își propune garantarea unei educaţii de (Ţinta 4.3), creșterea numărului de tineri și adulţi care
ocuparea forţei de muncă și crearea unor condiţii de
calitate și promovarea oportunităţilor de învăţare au competenţe tehnice și profesionale relevante pentru
muncă decente pentru femei și bărbaţi, inclusiv tineri
de-a lungul vieţii pentru toată lumea, în special pentru ocuparea forţei de muncă (Ţinta 4.4), eliminarea
sau persoane cu dizabilităţi (Ţinta 8.5). De asemenea,
persoanele cu dizabilităţi, copii săraci din zonele disparităţilor de gen în educaţie și asigurarea
programele dezvoltate pentru atragerea de tinere
rurale și copii refugiaţi. accesului egal la toate nivelurile de educaţie și
talente, oferă tinerilor oportunităţi de angajare,
Educaţia și dezvoltarea profesională sunt aspecte formare profesională pentru persoanele aflate în
reducând astfel numărul celor care nu au un loc de
pe care banca le susţine puternic, fie prin investiţii situaţii vulnerabile (Ţinta 4.5) și la asigurarea că toţi
muncă (Ţinta 8.6).
comunitare, fie prin programele interne dezvoltate elevii dobândesc cunoștinţe și abilităţi necesare pentru
a promova dezvoltarea durabilă, drepturile omului, Investiţiile continue în sănătatea și securitatea
pentru angajaţi sau tineri absolvenţi.
egalitatea de gen, pacea, non-violenţa și diversitatea angajaţilor protejează drepturile acestora și
Astfel, măsurile implementate de companie contribuie promovează politica băncii de a asigura un mediu de
culturală.
la 5 din cele 10 ţinte propuse de ODD, astfel: lucru sigur pentru toţi lucrătorii (Ţinta 8.8).
îmbunătăţirea accesului la dezvoltare și educaţie
Comportamentul responsabil al băncii care se
timpurie (Ţinta 4.2), accesul egal pentru femei și
asigură că nu contribuie la supraîndatorarea
bărbaţi la educaţie tehnică, profesională și terţiară
clienţilor și eforturile de a oferi clienţilor servicii de
o calitate ridicată, încurajează și extinde accesul la
servicii bancare și financiare pentru toată populaţia
(Ţinta 8.10).
46 MODEL DE AFACERI RESPONSABIL 47

ODD 9: INDUSTRIE, ODD 11: ORAȘE ODD 13:


ODD 16:
I N OVA Ţ I E Ș I ȘI COMUNITĂŢI ACŢIUNI PENTRU
PACE,
INFRASTRUCTURĂ SUSTENABILE SCHIMBĂRILE
JUSTIŢIE &
Obiectivul, prin cele 8 ţinte stabilite, își propune să Obiectivul își propune să transforme orașele și C L I M AT I C E
INSTITUŢII
contribuie la construirea unor infrastructuri rezistente, așezările umane în spaţii sigure, rezistente și Obiectivul propune luarea de măsuri urgente pentru
promovarea industrializării durabile și încurajarea sustenabile. combaterea schimbărilor climatice și pentru reducerea
PUTERNICE
inovaţiei. Prin investiţiile în comunitate și prin parteneriatele impactului acestora. Obiectivul își propune promovarea
Banca, prin investiţiile pe care le face în comunităţile cu reprezentanţii societăţii civile, banca sprijină Banca integrează în politica sa de mediu măsuri unor societăţi pașnice și incluzive,
locale și prin încurajarea metodelor de transport în mod indirect eforturile pentru a asigura accesul pentru a contribui la combaterea schimbărilor a accesului la justiţie pentru toţi și
alternativ, contribuie în mod indirect la dezvoltarea tuturor la locuinţe și servicii de bază adecvate climatice (Ţinta 13.2) și promovează în rândurile crearea unor instituţii eficiente.
unor proiecte de infrastructură de transport care (Ţinta 11.1), pentru a oferi accesul oamenilor la angajaţilor adoptarea unui comportament prietenos Prin Codul de Conduită care
vine în sprijinul dezvoltării economice și a bunăstării sisteme de transport sigure, accesibile și sustenabile cu mediul înconjurător pentru a contribui la reducerea guvernează activitatea de zi cu
oamenilor, punând accental pe accesul echitabil și (Ţinta 11.2) și pentru a contribui la consolidarea și impactului care cauzează schimbări climatice zi a băncii și, prin politica sa de
accesibil pentru toţi (Ţinta 9.1) și la îmbunătăţirea protejarea patrimoniului cultural al ţării (Ţinta 11.4). (Ţinta 13.2). etică și anticorupţie, compania
și modernizarea infrastructurii existente pentru ca Prin finanţarea proiectelor din domeniul construcţiilor sprijină reducerea substanţială a
aceasta să devină sustenabilă (Ţinta 9.4). sustenabile și din domeniul procesării sustenabile a fenomenelor de corupţie și dare
Parteneriatele cu instituţiile internaţionale cresc deșeurilor, compania contribuie în mod indirect la sau luare de mită, în orice formă
accesul întreprinderilor la servicii financiare, inclusiv la promovarea unui proces de urbanizare durabil (Ţinta ODD 17: a lor (Ţinta 16.5). De asemenea
11.3). Măsurile luate pentru diminuarea cantităţii de
credite accesibile (Ţinta 9.3). PA R T E N E R I AT E compania comunică public și
deșeuri rezultate în urma activităţii transparent informaţii despre
companiei și a gazelor cu efect PENTRU
activitatea sa în ceea ce privește
de seră, contribuie la reducerea REALIZAREA conformarea cu legislaţia naţională
ODD 10: impactului negativ asupra mediului, OBIECTIVELOR și acordurile internaţionale (Ţinta
REDUCEREA inclusiv prin acordarea unei 16.10).
atenţii speciale calităţii aerului și Obiectivul urmărește consolidarea mijloacelor de
INEGALITĂŢILOR punere în aplicare a ODD-urilor și revitalizarea
gestionării deșeurilor municipal
Obiectivul își propune reducerea șanse egale tuturor angajaţilor (Ţinta 11.6). parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.
inegalităţilor la nivel national și (Ţinta 10.3), indiferent de vârstă, Banca dezvoltă acţiuni pentru a contribui la
international prin promovarea a 10 dizabilităţi, rasă, etnie, origine, mobilizarea unor resurse financiare suplimentare
ţinte care să asigure oportunităţi gen sau religie prin politica de pentru ţările în curs de dezvoltare (Ţinta 17.3).
egale prin eliminarea practicilor susţinere a diversităţii și crearea De asemenea, compania sprijină parteneriatul global
discriminatorii. unui mediu de lucru în care nu este pentru dezvoltare durabilă (Ţinta 17.16) prin aderarea
Banca susţine și promovează permisă discriminarea sub nicio la Pactul Global al Naţiunilor Unite și încurajază
incluziunea socială și economică formă. parteneriatele public-privat și la nivelul societăţii civile
a tuturor (Ţinta 10.2) și oferă (17.17) prin numeroasele iniţiative pe care le susţine și
în care se implică.

ODD 12: CONSUM


& PRODUCŢIE Raiffeisen Bank implementează în mod proactiv
RESPONSABILE proiecte și programe care contribuie la susţinerea
Obiectivul își propune să asigure modele de consum și producţie care să respecte principiile ţintelor și a obiectivelor setate. La doi ani de
dezvoltării durabile.
la intrarea lor în vigoare, compania a decis să
Politica de mediu a băncii promovează gestionarea durabilă și utilizarea eficientă a
resurselor naturale (Ţinta 12.2) și în același timp gestionarea tuturor deșeurilor de-a lungul
realizeze în prezentul raport, o cartografiere a
ciclului lor de viaţă, în conformitate cu cadrele internaţionale în vigoare (Ţinta 12.4). acţiunilor și măsurilor implementate în 2017 și care
Acţiunile implementate în direcţia protecţiei mediului contribuie la reducerea cantităţii de au avut o influenţă pozitivă în direcţia ţintelor
deșeuri generate prin prevenire, reducere, reciclare și reutilizare (Ţinta 12.5).
stabilite de cele 17 ODD-uri.
Banca este totodată un pionier al raportării non-financiare și încurajază companiile să
adopte astfel de practici durabile și să integreze informaţiile privind durabilitatea în ciclul de
raportare (Ţinta 12.6).
48 MODEL DE AFACERI RESPONSABIL 49

12.6

ABORDAREA
G U V E R N A N Ţ A C O R P O R AT I V Ă
ȘI PERFORMANŢA

SUSTENABILĂ
Guvernanţă corporativă și etică în afaceri · Anti corupţie ·
Management & leadership · Implicarea părţilor cointeresate ·
Inovaţie · Politici publice · Comportament anticoncurenţial ·

A AFACERII Performanţă financiară · Prezenţa pe piaţă ·


Impact economic indirect

 

Sustenabilitatea a fost tot timpul un principiu funda- FINANŢARE LOCUL DE MUNCĂ


mental al activităţii Raiffeisen Bank și un indicator RESPONSABILĂ
pentru măsurarea succesului. Banca are privilegiul de a • Ocuparea forţei de muncă
• Confidenţialitatea • Sănătatea și securitatea în
face parte dintr-un grup financiar-bancar robust, care
informaţiilor clienţilor muncă
consideră sustenabilitatea o prioritate. • Diversitate și egalitate de
• Produse și servicii
responsabile șanse
În ultimii 20 de ani de prezentă pe piaţa din România, Raiffeisen Bank • Promovarea produselor și • Formare și dezvoltare
a combinat succesul financiar cu implicarea responsabilă din punct de serviciilor profesională
vedere social și privind protecţia mediului înconjurător. Astfel, banca • Practici responsabile de • Relaţii de muncă/
înţelege că sustenabilitatea înseamnă activităţi de afaceri responsabile achiziţii de bunuri și servicii management
care urmăresc un rezultat pozitiv din punct de vedere economic, pe • Combaterea discriminării
termen lung, având în vedere aspectele sociale și cele privind protecţia • Evaluarea respectării
mediului înconjurător. drepturilor omului
Obiectivul băncii este acela de a se concentra asupra acelor zone
cu potenţial semnificativ de a face diferenţa. Acest lucru înseamnă
îmbunătăţirea continuă a impactului activităţilor de afaceri și dezvoltarea
 
unor modalităţi de măsurare și verificare a acestui impact.
Abordarea sustenabilă a băncii urmărește, cu precădere, următorii
S O C I E TAT E MEDIUL
patru piloni: finanţare responsabilă, locul de muncă, societate
și mediul înconjurător - în conformitate cu abordarea ÎNCONJURĂTOR
• Voluntariat și dezvoltarea
internaţională a principiilor sustenabilităţii. comunităţilor/ investiţiile în • Performanţă de mediu
comunitate • Energie
• Conformitate socio-economică • Deșeuri
• Performanţă socială • Materiale
• Comunităţi locale
50 MODEL DE AFACERI RESPONSABIL 51

ANALIZA DE
În urma procesului de consultare a În urma realizării sondajului extern au fost
stakeholderilor (interni și externi), banca a obţinute 728 de răspunsuri valide, un număr
primit recomandări și propuneri valoroase statistic relevant pentru fiecare categorie de

M AT E R I A L I TAT E de îmbunătăţire, iar cele mai frecvente au


vizat:
stakeholderi. Metodologia folosită pentru
acest sondaj a fost interviul online (prin
tehnica Computer Assisted Web Interview –

Ș I R E Z U LTAT E L E         
CAWI), dublat de interviuri telefonice
(Computer Assisted Telephone Interview –
CATI).
OBŢINUTE • Inovarea și digitalizarea
• Comunicarea internă și cultura
Sondajul a fost realizat în colaborare
cu agenţia de cercetare de piaţă,
organizaţională 360Insights. La sondaj au participat
următoarele categorii de stakeholderi:
De 20 de ani, Raiffeisen Bank joacă un rol important în • Simplificarea proceselor interne
clienţi (persoane fizice, IMM-uri și
dezvoltarea economică a României, prin promovarea • O mai bună comunicare a strategiei de corporaţii), angajaţi, furnizori și prestatori
de practici transparente și responsabile de afaceri, afaceri a băncii de servicii, ONG-uri, mass-media și
prin susţinerea comunităţilor locale, și prin contribuţia • Implicarea în domeniul educaţiei bloggeri, asociaţii de business și asociaţii
pe care o aduce la creșterea gradului de conștientizare (educaţie financiară, educaţie profesionale, autorităţie și organe de
a problemelor privind protecţia mediului înconjurător. antreprenorială și acces la educaţie) reglementare și organizaţii supranaţionale.
pentru copii și tineri Reprezentativitatea sondajului pentru
Principiile sustenabilitatăţii Analiza de materialitate, desfășurată în 2017, ne-a diferitele categorii de stakeholderi este utilă
sunt integrate în politicile ajutat să prioritizăm temele de interes (materiale) pentru • Stabilirea de parteneriate cu autorităţile
deoarece rezultatele obţinute pot fi folosite
și procedurile după care se companie și în același timp ne-a confirmat încă o dată locale în orașele în care banca are
și pentru decizii de business, altele decât
ghidează compania. Toate interesul și atenţia stakeholderilor la chestiunile de agenţii, pentru a găsi modalităţi de
cele care fac obiectul prezentului raport.
acestea sunt dezvoltate dezvoltare sustenabilă specifice sectorului financiar- îmbunătăţire a vieţii cetăţenilor prin
luând în calcul experienţa bancar. diverse programe
conducerii companiei, dar • Identificarea de noi modalităţi de
Consultările realizate pentru prioritizarea temelor materiale 
și sugestiile, recomandările gestionare a clienţilor care nu își Banca recunoaște că trebuie să
s-au desfășurat în două etape:
și nevoile stakeholderilor: onorează datoriile la timp continue procesul de consultare a
angajaţii, clienţii, furnizorii, stakeholderilor, ceea ce presupune
• Crearea de pachete sau scheme de
partenerii comunitari, o implicare mai activă a acestora
beneficii pentru clienţii fideli
organizaţiile și autorităţile în identificarea, selectarea și
de reglementare, mass- fa z a i n t e r n ă : fa z a e x t e r n ă : • Promovarea unui stil de management implementarea tacticilor potrivite
media, asociaţiile a presupus consultarea a presupus consultarea etic și responsabil în România pentru încurajarea contribuţiei
profesionale, comunităţile echipei de management fiecărei categorii de și a implicării fiecărei categorii.
locale și organismele pentru identificarea temelor stakeholderi, prin Procesele de consultare și dialog
supranaţionale. care influenţează, în cea intermediul unui sondaj trebuie să evolueze, astfel încât
mai mare măsură, impactul reprezentativ, pentru a banca să poată avea o înţelegere
băncii din perspectivă determina acele teme care mai clară a nevoilor, opiniilor și
economică, socială și le influenţează, în cea mai propunerilor fiecărei categorii de
de protecţia mediului mare măsură, deciziile și stakeholderi.
înconjurător. percepţia despre bancă.
52 MODEL DE AFACERI RESPONSABIL 53

M AT R I C E A D E
M AT E R I A L I TAT E

Rezultatelor obţinute în urma procesului de consultare


a stakeholderilor băncii ne-au ajutat să realizăm
  matricea de materialitate, principalul instrument de
lucru pentru prezentarea temelor materiale ale băncii.
IDENTIFICAREA PRIORITIZAREA ȘI
Temele materiale identificate au fost grupate în cinci
POTENŢIALELOR S TA B I L I R E A T E M E L O R
categorii:
TEME/DOMENII DE INTERES M AT E R I A L E
Sunt listate potenţialele teme/domenii de interes Pe baza rezultatelor și a răspunsurilor obţinute
pentru bancă, analizând surse externe și interne în cele două etape se realizează lista temelor

Guvernanţă corporativă
și performanţă

Locul de muncă
semnificative (materiale), care vor fi incluse în 1. Guvernanţă corporativă și etică 15. Ocuparea forţei de muncă
Matricea de materialitate în afaceri 16. Sănătatea și securitatea în
2. Anticorupţie muncă
 3. Management & leadership 17. Diversitate și egalitate de șanse
4. Implicarea părţilor cointeresate 18. Formare și dezvoltare

REALIZAREA UNEI LISTE (stakeholder engagement) profesională
5. Inovaţie 19. Relaţii de muncă/management
SCURTE A TEMELOR/
R E A L I Z A R E A M AT R I C E I 6. Politici publice 20. Combaterea discriminării
DOMENIILOR DE INTERES 7. Comportament anticoncurenţial 21. Evaluarea respectării
D E   M AT E R I A L I TAT E
Echipa de management a băncii evaluează și 8. Performanţă financiară drepturilor omului
selectează temele cu cel mai mare impact pentru Temele materiale sunt reprezentate grafic în 9. Prezenţa pe piaţă

Societate
bancă Matricea de materialitate, inclusă în raport 10. Impact economic indirect 22. Voluntariat și dezvoltarea
comunităţilor/ investiţiile în

Finanţare
responsabilă
11. Confidenţialitatea informaţiilor comunitate
clienţilor 23. Conformitate socio-economică

12. Produse și servicii responsabile 24. Performanţă socială
13. Promovarea produselor și 25. Comunităţi locale
VA L I D A R E A T E M E L O R / serviciilor

Mediul
înconjurător
DOMENIILOR DE INTERES 14. Practici de achiziţii de bunuri 26. Performanţă faţă de mediul
și servicii înconjurător
Stakeholderii evaluează și selectează temele/
27. Energie
domeniile de interes pentru ei, în funcţie de
28. Deșeuri
perspectivele și priorităţile lor
29. Materiale
54 MODEL DE AFACERI RESPONSABIL 55

GRADUL DE INFLUENŢĂ ASUPRA


S TA K E H O L D E R I LO R

100%
PĂRŢI COINTERESATE

95%

Performanţă
90% socială
24 11 Confidenţialitatea
informaţiilor
Conformitate
clienţilor
socio-economică
85% 23
Produse
Guvernanţă
Formare și și servicii 1 corporativă și
dezvoltare responsabile etică în afaceri
80% profesională 12
Promovarea
13 Evaluarea Comunităţi locale 25 18 2 Anticorupţie
produselor și Voluntariat și
serviciilor
respectării 22 dezvoltarea
75%
drepturilor Prezenţa pe piaţă 9 16 Sănătatea și securitatea în muncă comunităţilor/
omului
investiţiile în
Combaterea 5 7 Comportament anticoncurenţial
21 discriminării 20 Inovaţie
comunitate

Energie
29 14 4 8 Performanţă
Deșeuri Materiale Practici de Implicarea financiară
70%
27
achiziţii 26 10
părţilor
3
28 Politici publice de bunuri Performanţă
cointeresate 15 Management
Impact
6 și servicii faţă de
economic
Ocuparea
forţei de
& leadership
mediul
65% înconjurător
indirect muncă
17
Diversitate
MĂSURA ÎN CARE
19 și egalitate
Relaţii de muncă/ de șanse INFLUENŢEAZĂ
60%
management IMPACTUL
ECONOMIC, SOCIAL
ȘI DE MEDIU AL
55%
COMPANIEI
COMPANIE
50%
50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
56 MODEL DE AFACERI RESPONSABIL 57

Banca înţelege că analiza de materialitate este un proces dinamic care trebuie repetat Finan]are responsabilă
la intervale regulate de timp pentru a rămâne relevant pentru companie și pentru
11 Confidenţialitatea   34-37
stakeholderi. Ca urmare a acestui proces, banca a realizat, de asemenea, că fiecare informaţiilor clienţilor
temă materială este relevantă, într-o anumită măsură, atât pentru companie, cât și pentru
12 Produse și servicii   68-75, 78-81, 84-90
stakeholderi. Banca a decis să folosească rezultatele analizei de materialitate pentru responsabile
următorii trei ani de raportare non-financiară.
13 Promovarea produselor și   34-37
serviciilor și etichetare
LIMITELE TEMELOR 14 Practici de achiziţii de   93
bunuri și servicii
M AT E R I A L E
Locul de muncă
Nr. Temă materială Limită Categorii de stakeholderi Referinţă în raport 15 Ocuparea forţei de   98-99, 106-108
(numărul paginii) muncă
În inte- În
riorul afara 16 Sănătatea și securitatea   116-119
băncii băncii în muncă
1 Guvernanţă corporativă și   25-37 17 Diversitate și egalitate de   96-98, 106-108
etică în afaceri șanse
2 Anticorupţie   31-33 18 Formare și dezvoltare   109-113, 116-117
profesională
3 Management & leadership   6-11, 16-28
19 Relaţii de muncă/   102-117
4 Implicarea părţilor   48-61 management
interesate (stakeholder
engagement) 20 Combaterea discriminării   102-105

5 Inovaţie   77-79, 88-90 21 Evaluarea respectării   102-105


drepturilor omului
6 Politici Publice   23-29
Societate
7 Comportament   34-36
anticoncurenţial 22 Voluntariat și dezvoltarea   122-139
comunităţilor/ investiţiile
8 Performanţă financiară   20-22 în comunitate
9 Prezenţa pe piaţă   20-28 23 Conformitate   34-37
socio- economică
10 Impact economic indirect   122-139
24 Performanţă socială   122-139, 142-150

25 Comunităţi locale   76-79, 122-139


Părţile cointeresate
Mediul înconjurător
Angajaţi Organizaţii supranaţionale
26 Performanţă faţă de   80-81, 142-150
Clienţi (Persoane fizice, IMM-uri, Corporaţii) Autorităţi și organe de reglementare
mediul înconjurător
Furnizori și prestatori de servicii Asociaţii de business și asociaţii
profesionale 27 Energie   145-148
Parteneri de afaceri
ONG-uri și parteneri comunitari Mass-media și bloggeri 28 Deșeuri   142-145, 149
Comunitatea în ansamblu și comunităţile Acţionari
29 Materiale   142-143
locale Comunitatea de afaceri
58 MODEL DE AFACERI RESPONSABIL 59

C AT E G O R I I L E D E Categorii de Domenii de interes și


stakeholderi preocupări
Cum răspunde și cum se implicăm banca

S TA K E H O L D E R I Ș I
• Cultură și valori • Programe și iniţiative pentru asigurarea echilibrului dintre
Angajaţi • Mediul de lucru viaţa profesională și viaţa personală – programul RStyle
• Beneficii • Asigurarea de oportunităţi de instruire și formare
• Dezvoltare personală și profesională – programul Raiffeisen Banking University

COMUNICAREA profesională
• Sănătate și securitate
• Politici și proceduri
• Platforme interne și externe de e-learning
• Iniţiative pentru creșterea contribuţiei angajaţilor la deciziile
conducerii - programul Vocea TA

CU ACEȘTIA
• Diversitate și egalitate de • Sondajul anual privind Opinia Angajaţilor (EOS) pentru
șanse măsurarea nivelului de implicare
• Combaterea discriminării • Sondajul privind Satisfacţia Colaborării Interne (ICSS)
• Campania internă de interviuri Stay In
• Creșterea prezenţei femeilor în roluri de conducere
• Pachete de beneficii
• Canale de comunicare internă (ex. revista internă Staff Only,
Pentru a implica permanent stakeholderii și pentru Intranet)
• Prezenţa în social media – paginile de Facebook, Linkedin,
a păstra o comunicare deschisă cu aceștia, banca Instagram
se angajează în mai multe forme de dialog prin • Promovarea participării la acţiuni de voluntariat

intermediul canalelor de comunicare online - Internetul • Sustenabilitatea • Alocarea de capital pentru finanţarea proiectelor care
Clienţi produselor și serviciilor respectă criterii de sustenabilitate
și Intranetul, organizează ateliere și conferinţe (Persoane • Accesibilitate și ușurinţă • Reducerea amprentei de CO2 prin dezvoltarea de soluţii
interactive, sondaje, consultări, cursuri de formare, fizice, IMM-uri, în accesarea produselor digitale – aplicaţii de Internet și Mobile Banking
Corporaţii) și serviciilor • Sondaje interne în rândul clienţilor pentru a obţine
discuţii cu experţi și participă la diferite evenimente • Păstrarea economiilor în feedback cu privire la nivelul de satisfacţie referitor la
locale, naţionale și internaţionale pe teme de siguranţă interacţiunea cu angajaţii băncii și la serviciile oferite
• Confidenţialitatea datelor • Dezvoltarea de produse și servicii inovatoare
sustenabilitate. și a informaţiilor • Respectarea legilor și a reglementărilor în vigoare
• Aspecte care ţin de etica • Contribuirea la stabilitatea sectorului financiar-bancar
Dialogul deschis și continuu cu stakeholderii temele materiale pentru companie, profesională • Respectarea Codului de Conduită al băncii
face parte integrantă din cultura noastră confirmându-ne, încă o dată, interesul • Finanţări sustenabile • Rezultate financiare pozitive
• Securitate bancară • Documente de poziţie
organizaţională; ne ajută să obţinem și atenţia acestora la chestiunile de • Ușurinţa de a face afaceri • Comunicare transparentă prin intermermediul website-ului
perspective echilibrate din exteriorul dezvoltare sustenabilă specifice sectorului • Transparenţă și integritate • Social media – paginile de Facebook, Linkedin, Instagram
organizaţiei și ne oferă suport în stabilirea financiar-bancar. • Rentabilitate financiară
• Profilul social al băncii
reperelor, a priorităţilor strategice și în
abordarea provocărilor viitoare. • Partener de încredere • Consolidarea comunicării
Furnizori și • Transparenţă și integritate • Asumarea angajamentului de a asigura diversitatea
 • Plata la timp a produselor furnizorilor și a dezvoltării reţelei de aprovizionare în
Ultimul proces de consultare realizat Tabelul următor cuprinde informaţii prestatori de
servicii și a serviciilor conformitate cu cele mai bune practici de sustenabilitate
de către bancă a fost desfășurat în despre modul în care compania
(IT, non-IT și • Calitatea parteneriatelor • Asumarea angajamentului furnizorilor faţă de Codul de
perioada aprilie-mai 2017. Peste 750 de comunică și interacţionează cu furnizori de comerciale Conduită
reprezentanţi ai diferitelor categorii de stakeholderii săi, pe diferite teme servicii de • Impact pozitiv asupra • Cooperarea cu furnizorii din comunitatea locală
stakeholderi au participat la sondajele de închiriere) mediului înconjurător • Susţinerea furnizorilor locali
sau domenii de interes pentru
• Clauze contractuale pentru respectarea legislaţiei naţionale
consultare și ne-au ajutat să prioritizăm aceștia, așa cum au fost ele în domeniul protecţiei mediului înconjurător, în toate
relevate în analiza de materialitate. contractele încheiate
• Comunicare transparentă prin intermermediul site-ului web
al companiei
60 MODEL DE AFACERI RESPONSABIL 61

• Transparenţă și integritate • Poziţionarea băncii cât mai aproape de parteneri și clienţi • Respectarea cadrului • Sprijinirea economiei naţionale
Parteneri de • Adoptarea unor practici • Contribuţie personalizată pe diferite situaţii care afectează Autorităţi și legislativ naţional și • Oportunităţi egale de ocupare a forţei de muncă
afaceri de afaceri și a unui stil de zona de afaceri organe de internaţional • Investiţii în capitalul uman
management responsabil • Puncte de contact dedicate reglementare • Creștere financiară • Respectarea legislaţiei naţionale și internaţionale
• Comunicare transparentă prin intermermediul site-ului web sustenabilă • Politici publice și propuneri legislative
al companiei • Performanţă financiară și
non-financiară
• Reducerea inegalităţilor • Finanţarea continuă a programelor și proiectelor de
ONG-uri și sociale și a sărăciei responsabilitate socială corporativă • Transmiterea de informaţii • Trimiterea de comunicate de presă despre produsele și
parteneri • Consolidarea societăţii • Stabilirea de parteneriate strategice pentru abordarea Mass-media și corecte și complete, în serviciile financiare oferite de bancă
comunitari civile problemelor sociale, privind protecţia mediului înconjurător, bloggeri timp util • Comunicarea online și organizarea de întâlniri cu
• Abordarea provocărilor drepturile omului și condiţii de muncă • Canale de comunicare reprezentanţii presei
sociale și de protecţia • Consolidarea poziţiei de lider în ceea ce privește eforturile adaptate • Diseminarea informaţiilor relevante
mediului înconjurător de implicare în comunitate • Comunicare permanentă • Raportul de Sustenabilitate, realizat pe baza standardelor
• Oferirea de suport • Participarea activă în susţinerea iniţiativelor comunitare • Accesul facil la informaţii internaţionale Global Reporting Initiative (GRI)
continuu pentru • Iniţiative comune și parteneriate • Raportul financiar anual
dezvoltarea comunităţilor • Menţinerea sprijinului pentru ONG-urile mici și mijlocii prin • Consultare publică
locale programul de granturi Raiffeisen Comunităţi • Comunicare transparentă prin intermermediul site-ului web
• Sponsorizări și voluntariat (www.raiffeisencomunitati.ro) al companiei
corporativ • Comunicare transparentă prin intermermediul site-ului web • Articole în presa de specialitate, în reviste și publicaţii de
al companiei profil
• Reducerea inegalităţilor • Finanţarea și participarea în proiecte comunitare • Rentabilitate financiară și • Crearea de valoare adaugată – dividente
Comunitatea sociale și a sărăciei • Organizarea de întâlniri, consultări și sondaje de opinie Acţionari performanţă • Performanţă financiară transparentă
în ansamblul ei • Consolidarea societăţii • Preluarea rolului de facilitator în diferite situaţii care au un • Capital și nivel de • Raport financiar anual
și comunităţile civile impact în comunitate îndatorare • Adunarea Generală a Acţionarilor
locale • Bunăstarea cetăţenilor • Sprijinirea proiectelor de ecologie urbană • Departament dedicat
• Educaţia financiară a • Oferirea de sprijin financiar organizaţiilor mici și mijlocii • Site web cu informaţii actualizate
cetăţenilor pentru proiecte comunitare locale prin programul de • Declaraţii publice relevante
• Acordarea de sprijin granturi
• Participare activă la • Comunicare deschisă
permanent comunităţilor • Raiffeisen Comunităţi (www.raiffeisencomunitati.ro)
Asociaţii de agenda naţională • Membri activi
locale • Sprijinirea financiară și cu voluntari a proiectelor
• Sporirea nivelului comunitare locale business și
de conștientizare a • Comunicare transparentă prin intermermediul site-ului web Asociaţii
provocărilor privind al companiei profesionale
protecţia mediului
înconjurător
• Soluţionarea problemelor
sociale În urma procesului de consultare a fost evident faptul
• Oferirea de locuri de că stakeholderii se așteaptă ca banca să integreze,
muncă
• Sprijin comunitar
pe termen lung, teme din domeniul social, financiar și
privind protecţia mediului înconjurător, în modul în care
• Transparenţă și integritate • Crearea de parteneriate și întreţinerea unui dialog
Organizaţii • Creșterea nivelului de permanent
își desfășoară activitatea. Sunt domenii în care banca a
supranaţionale informare cu privire la • Respectarea reglementărilor și a legislaţiei în vigoare integrat, proactiv, principiile sustenabilităţii în crearea de
rezultatele financiare și • Raport financiar anual produse și servicii financiare sustenabile, programe de
non-financiare ale băncii • Comunicare deschisă
dezvoltare și formare a angajaţilor, privind sănătatea și
• Profilul public al băncii și
al angajaţilor echilibrul dintre viaţa profesională și cea personală, sau
• Respectarea legislaţiei privind implicarea în comunitate.
naţionale și internaţionale
• Performanţă financiară
62 MODEL DE AFACERI RESPONSABIL 63

17.16, 17.17

AFILIERI, PA R T E N E R I AT E Ș I I N I Ţ I AT I V E
P E N T R U S U S T E N A B I L I TAT E

PA R T E N E R I AT E Consiliul Român Consiliul Patrona-

Ș I I N I Ţ I AT I V E pentru Clădiri Verzi


(Romanian Green
telor Bancare din
România - Codul

PENTRU
Pactul Global al Business Council - de Bune Practici
Naţiunilor Unite RoGBC) Bancare

S U S T E N A B I L I TAT E Raiffeisen Bank, membră


a reţelei locale a Pactului
Consiliul Român pentru
Clădiri Verzi este o
Consiliul Patronatelor
Bancare din România a
Global al Naţiunilor Unite organizaţie neguverna- creat și a supus dezbaterii
din 2015, a devenit parte mentală, care promovează publice Codul de Bune
a unui grup proeminent de responsabilitatea faţă Practici Bancare, un set
Raiffeisen Bank este afiliată celor mai importante asociaţii, consilii și
companii care colaborează de mediul înconjurător și de bune practici la care
instituţii care promovează bunele practici în afaceri.
pentru a depăși provocările eficienţa energetică pe toate băncile membre,
locale sau globale din durata ciclului de viaţă a inclusiv Raiffeisen Bank,
ASOCIAŢII ASOCIAŢII DE CAMERE DE domeniul sustenabilităţii. unei cladiri, de la faza de trebuie să adere și pe care
PROFESIONALE BUSINESS COMERŢ Banca și-a asumat rolul de design și construcţie, până trebuie să îl respecte în
lider și dă un exemplu de la operare și deconstruire. desfășurarea activităţii.
• Asociaţia Română a • Consiliul Investitorilor • Camera de Comerţ bune practici în ceea ce Raiffeisen Bank s-a alăturat În 2017, înainte de a face
Băncilor Străini (FIC) Româno-Americană
privește sustenabilitatea, grupului de companii care obligatorie respectarea
• Asociaţia Română de • Coaliţia pentru (AmCham)
acţionând în această direc- și-au propus promovarea acestui cod, consiliul a
Factoring Dezvoltarea României • Camera de Comerţ
Româno-Elveţiană ţie și promovând practici de transformării pieţei și demarat un proces de
• Asociaţia pentru Pensiile • Romanian Business
afaceri responsabile. implementarea unei noi consultare a celorlalţi
Administrate Privat din Leaders • Camera de Comerţ
România (APAPR) Româno-Germană (AHK) generaţii de clădiri verzi. membri din sistemul
• Austrian Business Club
• Asociaţia Administratorilor București • Camera de Comerţ bancar, angajaţi, autorităţi
de Fonduri din România Româno-Olandeză (NRCC) și, în special, clienţi, prin
• Asociaţia de Plăţi • Camera de Comerţ și intermediul asociaţiilor
Electronice din România Industrie a României (CCIR) sau organizaţiilor de
(APERO) consumatori care îi
reprezintă.
ASOCIAŢIILE ALTELE
PAT RO N A L E • Institutul Aspen România
• Consiliul Patronatelor (ASPEN)
Bancare din România • Fundaţia Junior
• Confederaţia Patronală Achievement România
• Consiliul Român pentru
”Concordia”
Clădiri Verzi (RGBC)
64 MODEL DE AFACERI RESPONSABIL 65

RECUNOAȘTERE
ȘI PREMII
Performanţa financiară și non-financiară a băncii este recunoscută public
de către comunitatea de afaceri, mass-media de specialitate și de către
societatea civilă.


3 9 4
PREMII PREMII PREMII PENTRU PROGRAME DE
INTERNAŢIONALE NAŢIONALE R E S P O N S A B I L I TAT E S O C I A L Ă
• Premiul Cele mai bune • Premiul Banca Anului • Premiul Best use of • Premiul Best Collection C O R P O R AT I V Ă
servicii bancare private pentru Risc Management, technology (pentru cea Agent, acordat Andradei • Premiul Instituţia Financiară Social-Responsabilă a Anului
din România, pentru acordat de către revista mai bună utilizare a Bârjoveanu, în cadrul 2016, în cadrul Galei Mastercard Bank of the Year
Friedrich Wilhelm Piaţa Financiară, în cadrul tehnologiei în servicii Galei Romanian Contact
Raiffeisen, divizia Galei Premiilor Revistei bancare), acordat de Center Awards • Premiul I pentru Proiectul I’Velo Urban – sistem de bike-
de Private Banking a Piaţa Financiară către Business Arena sharing automatizat, la categoria Protecţia Mediului
Raiffeisen Bank România, • Premiul Best Collection Înconjurător, în cadrul Galei Romanian CSR Awards
Magazine în cadrul Gala
• Premiul Cea mai bună Team Manager, acordat
acordat de către Financial Leaders Hall of • Premiul Cel mai bun Raport de Responsabilitate Socială
echipă bancară în 2017 lui Marius Ţandără, Team
publicaţiile internaţionale Fame Corporativă din România, în cadrul competiţiei Green
(Best Bank Team of the Leader Colectare Credite
Global Finance, Frog Awards România, competiţie organizată de către
Year), primit de către • Premiul Aplicaţia de plăţi Retail, în cadrul Galei
Euromoney și Financial Deloitte Central Europe
echipa Raiffeisen Bank de mobile a anului - Smart Romanian Contact Center
Times - The Banker &
finanţări pentru corporaţii Mobile, acordat în cadrul Awards • Recunoaștere de Excelenţă pentru Raportul de
Professional Wealth
active în sectorul real Galei Premiilor NoCash Responsabilitate Socială Corporativă 2016, în cadrul
Management • Golden Award for
estate, acordat în Galei PR Awards
• Premiul Cea mai bună • Premiul Emitentul cu Excellence pentru
cadrul celei de-a 10-a
bancă străină, acordat cele mai active carduri Campania De 20 de ani
ediţii a Galei Premiilor “

2
de către revista EMEA de business, acordat în împreună”, la categoria
Revistei Construction
Finance (al 4-lea an cadrul Galei Premiilor Comunicare Internă, în
and Investment Journal
consecutiv) NoCash cadrul Galei PR Awards
Romania (CEE CIJ) P R E M I I AC O R DAT E L U I S T E V E N
• Premiul Cea mai bună • Premiul Banca Inovativă a
VA N G R O N I N G E N , P R E Ș E D I N T E &
bancă de investiţii, Anului, acordat în cadrul
Galei Online Banking, de CEO RAIFFEISEN BANK
acordat de către revista
EMEA Finance către Finmedia • Premiul Special CEO FOR CSR, acordat în cadrul Galei
Romanian CSR Awards
• Premiul Bancherul Anului 2016, în cadrul Galei
Mastercard Bank of the Year
66 PARTENER FINANCIAR RESPONSABIL 67

PARTENER
FINANCIAR
RESPONSABIL
68 PARTENER FINANCIAR RESPONSABIL 69

RELAŢII
COMERCIALE
PE TERMEN
LUNG

De 20 de ani, acţionăm cu responsabilitate în relaţia De asemenea, banca are obligaţia Strategia băncii, politica de creditare și
cu toate categoriile de stakeholderi și, în special, în de a se asigura că nu contribuie la procedurile operaţionale sunt disponibile
supraîndatorarea clienţilor prin acordarea publicului larg în orice moment, online și în
relaţia cu clienţii deoarece acest lucru face parte din
de împrumuturi în mod iresponsabil, sucursalele băncii.
misiunea noastră de a furniza servicii și produse de punând astfel în pericol situaţia financiară
calitate, adaptate nevoilor acestora și ușor de utilizat. Confortul în relaţia cu banca este un lucru
a acestora. Banca alege să nu acorde
foarte important pentru clienţii și pentru
credite clienţilor a căror situaţie financiară
partenerii noștri. Canalele multiple de
În calitate de bancă responsabilă, putem stabili strategii și obiective adaptate este deja dificilă. Mai mult, se asigură
distribuţie oferă clienţilor flexibilitate și
obiectivul principal al Raiffeisen Bank este și în concordanţă cu nevoile de dezvoltare că oferă informaţii clare și complete
confort, în timp ce creșterea gradului
să ofere valoare adăugată pe termen durabilă. despre produsele și serviciile oferite și
de inovare, în zona produselor digitale,
lung. Astfel, considerăm că acordarea despre etapele procesului de creditare,
Dialogul continuu cu clienţii și cu partenerii, satisface tot mai mult cerinţele clienţilor
de împrumuturi, într-un mod responsabil, responsabilităţile, riscurile și principalele
în vederea identificării aspectelor de și menţine banca în topul preferinţelor
reprezintă atât obiectivul nostru de bază, condiţiile de creditare (costuri, suma
îmbunătăţit, este o componentă cheie a acestora.
care decurge din natura activităţii, cât de rambursare, termene precise, date
modului responsabil în care banca alege
și domeniul de acţiune care ne asigură scadente și număr de rate).
să comunice și să interacţioneze cu aceștia.
succesul. De asemenea, alegem să ne
Furnizarea tuturor informaţiilor necesare În plus, banca susţine programe de
desfășurăm activitatea de finanţare în mod
privind caracteristicile produselor și educaţie financiare și desfășoară
responsabil pentru a evita riscurile sociale
serviciilor şi luarea de măsuri suplimentare campanii de conștientizare și informare
și de protecţia mediului înconjurător, în
pentru creșterea nivelului de transparenţă a publicului larg cu privire la noţiunile
special pentru finanţările oferite clienţilor
reprezintă, de asemenea, o parte a financiar-bancare, pe teme de gestionare
corporativi. Doar cunoscând impactul
angajamentelor asumate de-a lungul a bugetului, de economisire și planificare
asupra mediului înconjurător și în societate,
timpului. financiară pentru viitor.
1.4 8.10
70 PARTENER FINANCIAR RESPONSABIL 71

1.4

Retail Banking LIDERI PE PIAŢA CARDURILOR

În anul 2017, Raiffeisen Bank și-a menţinut poziţia de lider pe piaţa


Optimizarea reţelei a fost și în 2017 una dintre priorităţile noastre, cardurilor de credit din România, ajungând la un număr de peste 472.000
Raiffeisen Bank ajungând să aibă, la finalul anului, o reţea de 451 de de carduri, în creștere cu 7% faţă de anul precedent. Banca a lansat un
agenţii, dintre care 94 de agenţii în București și Ilfov. Pentru a răspunde nou card co-brand, împreună cu eMAG, cel mai important retailer online
așteptărilor pieţei și clienţilor, am extins numărul de MFM-uri și numărul din România.
de birouri mobile organizate la sediul angajatorilor, iar forţa noastră de
vânzare s-a concentrat pe promovarea canalelor electronice.
FOCUS PE RELAŢIA CU
Comportamentul clienţilor se schimbă, iar Raiffeisen Bank se află printre
CLIENŢII PERSOANE FIZICE
instituţiile financiar-bancare din România care implementează noi
modele și tehnologii pentru a se adapta rapid la așteptările acestora.
În 2017, Raiffeisen Bank a sărbătorit 20 ani de prezenţă pe piaţa din România. Banca și-a
Bancomatele multifuncţionale (MFM-uri) sunt tot mai mult folosite, astfel
răsplătit clienţii printr-o campanie aniversară la creditele imobiliare, oferind o reducere
încât banca a extins numărul acestora, care a ajuns la 189, dintre care
a dobânzii de 20% faţă de dobânda standard la achiziţia unei locuinţe. Continuând
174 sunt amplasate în agenţii. Cu ajutorul MFM-urilor, clienţii pot efectua,
strategia de dezvoltare 2020, banca s-a concentrat pe achiziţia de clienţi noi, pe
simplu și rapid, tranzacţii de depunere și retragere de numerar în lei,
digitalizare și activitatea de creditare. De asemenea, a sprijinit mai multe evenimente de
pot plăti facturi în lei fără autentificare, pot efectua operaţiuni de schimb
referinţă, pentru a fi mai aproape de clienţi: Festivalul Internaţional George Enescu, TIFF,
valutar din EUR sau USD în RON sau pot primi bani prin Western Union.
Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, Technology Week și Neversea.
Prin pachetele de cont curent lansate la ţară și a încurajat implicarea tinerilor, prin
CREȘTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR,
finalul anului 2016, banca și-a crescut intermediul unei noi platforme online -
PA R T E D I N S T R AT E G I A B Ă N C I I
atractivitatea în rândul clienţilor noi și www. studentbank.ro.
a intensificat migrarea clienţilor către
Banca implementează o serie de iniţiative Forţa de vânzări din reţeaua de agenţii În același timp, banca a continuat să
un banking mai simplu și mai eficient.
care să ducă la simplificarea accesului s-a concentrat mai intens pe promovarea consolideze portofoliul de credite – atât
Pachetele conţin o combinaţie relevantă de
la produsele și serviciile sale și la canalelor electronice și, în consecinţă, garantate, cât și negarantate, printr-un
produse și servicii tranzacţionale, cu costuri
propunerea de soluţii relevante pentru utilizarea serviciului Smart Mobile și a proces mai simplu și mai rapid de achiziţie
zero și tarife preferenţiale pentru depozite,
clienţii săi. Una dintre acestea a fost, în bancomatelor multifuncţionale a crescut de clienţi. Compania a redefinit strategia
carduri de credit și overdraft pentru clienţii
anul 2017, creșterea numărului de birouri semnificativ. Aceste servicii le oferă de ofertare a creditelor imobiliare, mizând
cu încasări lunare în contul curent atașat.
mobile organizate la sediul angajatorilor. clienţilor mai mult timp decât atunci când și în cazul acestora pe un flux facil și pe
Salariaţii companiilor au primit foarte bine apelează la seviciile la ghișeu, în cazul în Tinerii au reprezentat, în continuare, soluţii menite să ofere confort clienţilor pe
această iniţiativă, deoarece le sporește care vor să afle informaţii despre conturile un segment important de clienţi pentru perioada creditului, cum ar fi, de exemplu,
confortul, îi ajută să economisească timp pe care le deţin, atunci când achiziţionează Raiffeisen Bank. Pentru cei cu vârsta dobânda fixă pe o perioadă de 7 ani de la
și le oferă consultanţă personalizată. În noi produse și efectuează tranzacţii 24/24, între 18 și 25 de ani, banca a oferit un acordare. Banca a reușit astfel să dubleze
cadrul acelorași companii a fost iniţiat și beneficiind astfel de reduceri de costuri, pachet de cont curent dedicat cu zero volumele noi de credite acordate faţă de
un program de educaţie financiară, al cărui dar și de confortul de a nu se mai deplasa costuri. De asemenea, compania și-a anul anterior.
scop a fost înţelegerea cât mai exactă, de la ghișeele băncii. intensificat prezenţa în 9 universităţi din
către clienţi, a modului în care funcţionează
produsele și serviciile financiar-bancare,
care sunt beneficiile acestora, care sunt
riscurile asociate și cum pot fi gestionate.
72 PARTENER FINANCIAR RESPONSABIL 73

Segmentarea clienţilor IMM în companii cu Portofoliul de credite IMM a continuat


EFORTURI SUSŢINUTE PENTRU cifră de afaceri anuală, la nivel de grup, tendinţa de creștere stabilă cu 5,3%,
D I G I TA L I Z A R E A S E RV I C I I LO R de până la 1 milion de euro și, respectiv, ajungând la 405,5 milioane de euro în
între 1 și 5 milioane de euro, este menită decembrie 2017, în ciuda consolidării
În 2017, banca a continuat procesul de Raiffeisen Bank a fost prima bancă să asigure o abordare personalizată a pieţei de creditare și pe fondul unui apetit
transformare digitală, iar unul dintre din România care a oferit clienţilor ei, clienţilor, în funcţie de dimensiunea și general de finanţare destul de conservator,
obiectivele stabilite a fost transferul utilizatori de iPhone X, posibilitatea de profilul activităţii, precum și de diversitatea în special în rândul antreprenorilor de
tranzacţiilor de la casierie în mediul a se autentifica în aplicaţia de Mobile și complexitatea nevoilor tranzacţionale dimensiuni reduse. Apetitul investiţional ce
electronic. Astfel, la finalul anului, a fost Banking prin FaceID. De asemenea, a și/sau de finanţare. În ceea ce privește necesită credite pe termen lung a rămas
înregistrată o creștere de peste 30% a facilitat accesul în aplicaţie, prin logarea segmentarea clienţilor, banca utilizează la cote modeste comparativ cu nevoile de
tranzacţiilor financiare realizate de către cu amprentă, pentru utilizatorii deţinători și un model comportamental care vine capital de lucru în rândul IMM-urilor.
clienţi prin intermediul canalelor digitale de ai unui dispozitiv compatibil cu această în sprijinul înţelegerii mai aprofundate a
Mobile Banking și Internet Banking. funcţionalitate (IOS/Android). Succesul primelor programe de finanţare
profilului, nevoilor, valorilor și așteptărilor
derulate cu Fondul European de Investiţii –
Serviciul de Mobile Banking a înregistrat În ceea ce privește vânzările în mediul clienţilor din perspectiva interacţiunii
EIF (finalizate la finalul anului 2016), care
o creștere cu 98% mai mare a numărului digital, 5% dintre vânzările totale de credite bancare. Pe baza acestuia, o serie de
a asigurat băncii poziţia de lider pe
de utilizatori activi și cu 75% a numărului de consum au fost realizate prin intermediul produse și servicii sunt permanent adaptate
piaţa locală a acestui tip de finanţări
de download-uri (de aprox. 400.000 de canalelor digitale. Începând cu anul 2017, la nevoile specifice diverselor sub-categorii
și competenţa dobândită, a dus la
download-uri) faţă de anul precedent. clienţii băncii își pot achiziţiona un card de de antreprenori.
implementarea a două noi programe
Utilizatorii de servicii digitale (Raiffesen credit prin intermediul aplicaţiei de Internet Din perspectiva modelului de deservire majore. În aprilie 2017, banca a semnat
Online și Smart Mobile) sunt din ce în Banking. a clienţilor, consultanţii Raiffeisen Bank un nou contract cu EIF pentru suma de 177
ce mai activi: aprox. 50 de milioane de (responsabili de clientelă și directori de milioane de euro, în cadrul programul
autentificări au fost înregistrate în canalele de agenţii) oferă consiliere financiară UE pentru competitivitatea IMM (COSME),
digitale în 2017, cu aproape 80% mai mult și asistenţă dedicată clienţilor IMM, în urmărind creșterea accesului IMM la
decât în 2016. identificarea soluţiilor financiare cele mai finanţare și stimularea competitivităţii
potrivite nevoilor lor și în luarea unor întreprinderilor europene. În mai 2017,
decizii pe baza unei informări corecte și banca a semnat în premieră pe piaţa
ÎNTREPRINDERI MICI 8.3, 8.10 9.3 complete, care să le susţină în mod real românească parteneriatul Iniţiativa pentru

ȘI MIJLOCII (IMM-URI) planurile de dezvoltare. IMM”, în valoare de 300 de milioane de
euro. Ambele iniţiative vizează stimularea
Oferta de produse a băncii s-a adaptat
Întreprinderile Mici și Mijlocii continuă să Segmentul de Întreprinderi Mici și Mijlocii accesului clienţilor la finanţare cu ajutorul
permanent cerinţelor și nivelului de
fie un segment strategic pentru Raiffeisen (IMM-uri) cuprinde entităţi cu capital privat alternativelor flexibile de garantare și sunt
dezvoltare a clienţilor, un exemplu din 2017
Bank, compania urmărind sprijinirea si cifră de afaceri anuală, la nivel de grup, destinate atât clienţilor noi, cât și celor
fiind introducerea unui pachet extrem de
acestui tip de clienţi cu produse și servicii de până la 5 milioane de euro, inclusiv existenţi.
competitiv de tipul all inclusive” pentru
profesionale. Banca pune un accent zona de profesii liberale. Strategia băncii ”
firmele de dimensiuni reduse, care își Sursele atrase pe segmentul IMM au
deosebit pe o comunicare transparentă, vizează poziţionarea ca bancă de casă”, pot astfel optimiza la maximum costurile depășit 1,15 miliarde de euro în decembrie

o ofertă simplificată bazată pe cerinţe printr-o comunicare clară și transparentă, operaţionale bancare. 2017, cu aproape 20% în plus faţă de
specifice și crearea unei experienţe prin înţelegerea nevoilor specifice de decembrie 2016, încă o dovadă a încrederii
pozitive în orice interacţiune, precum și pe business și oferirea celor mai potrivite clienţilor IMM în Raiffeisen Bank.
intensificarea folosirii canalelor digitale. soluţii financiare.
74 PARTENER FINANCIAR RESPONSABIL 75

Corporate Banking Comprimarea marjelor determinate de supralichiditatea din piaţă a


afectat negativ evoluţia veniturilor (-3% comparativ cu anul trecut).
Cheltuielile operaţionale au crescut ușor în comparaţie cu rezultatele din
anul 2016 (2%), din cauza impactulului provenit din eforturile interne de
Dezvoltarea relaţiilor pe termen lung cu clienţii corporativi este esenţială dezvoltare din anii precedenţi. Costurile cu riscul au înregistrat o scădere
pentru strategia băncii. Portofoliul în domeniul activelor nete fără comparativ cu anul trecut (-2%), însoţite de un impact pozitiv semnificativ în
provizioane de risc a crescut cu 10% și cu 1% în termeni de pasive faţă de rata creditelor neperformante NPL (-559 bps) provenind dintr-o operaţiune
2016, ceea ce a reconfirmat dorinţa băncii de a sprijini mediul de afaceri de vânzare portofoliu și datorită eforturilor de curăţare a portofoliului.
din România. Creșterea activelor a fost determinată de producţia de Profitul este mai mic cu 9% faţă de anul anterior, dar se afla la un nivel
credite noi, cu rezultate semnificative în cea de-a doua parte a anului. care confirmă rolul de contributor relevant al Diviziei Corporate la
rezultatele băncii.
Structurile de finanţare au susţinut efortul Parteneriatele cu investitorii instituţionali
de vânzări prin soluţii personalizate (de exemplu, BEI, EIF, BERD) au continuat
pentru fiecare partener și au primit o și au conferit un avantaj economic relaţiei
înaltă apreciere din partea clienţilor, fiind
actualizate ţinând cont de caracteristicile
macroeconomice actuale. Banca depune
dintre bancă și client. Pe segmentul Mid
Market, aceste parteneriate au fost foarte
importante, deoarece au facilitat accesul la
Private Banking
eforturi constante pentru a-și îmbunătăţi finanţare pentru dezvoltarea clienţilor din
soluţiile de finanţare și, în acest scop, categoria IMM. În programele COSME și
merită menţionate eforturile și resursele SMEi, Raiffeisen Bank a primit cea mai mare 
Segmentul Friedrich Wilhelm Acestea sunt cele mai
alocate pentru factoring. parte a fondurilor din piaţă. Raiffeisen (FWR) a fost desemnat importante distincţii
În zona operaţiunilor de tranzacţionare în 2017, pentru cel de-al doilea an acordate în acest domeniu
 bancară, Raiffeisen Bank a fost prima consecutiv, Cel mai bun serviciu de și a fost o premieră pentru

Raiffeisen Bank a continuat să fie un bancă din piaţă care a testat decontarea Private Banking din România” de trei România ca un serviciu
membru activ pe piaţa financiară electronică a instrumentelor de debit (cecuri dintre cele mai prestigioase publicaţii local de Private Banking
sindicalizată, având o implicare puternică și bilete la ordin). Proiectul a fost foarte financiare internaţionale: Euromoney, să primească o astfel de
în finanţarea proiectelor și tranzacţiile de apreciat de clienţi, mulţi dintre aceștia Global Finance, The Banker & recunoaștere.
fuziuni și achiziţii. Portofoliul a crescut în accesând acest serviciu încă din primele Professional Wealth Management.
2017 cu câteva tranzacţii mari în sectoare zile de la lansare. Au fost făcute investiţii
precum imobiliare și retail. semnificative și pentru îmbunătăţirea
operaţiunilor cu numerar prin instalarea
de mașini multifuncţionale, oferind astfel Divizia de Private Banking a Raiffeisen FWR înregistrează un număr de
clienţilor confort și acces extins la serviciile
de numerar.
Bank oferă o gamă de servicii și produse
exclusiviste: 1.390 de clienţi
ŗŗ consultanţă financiară (cu 13% mai mult ca în 2016)
Banca a continuat îmbunătăţirea proceselor interne, având la bază trei ŗŗ soluţii personalizate
obiective: simplificarea, reducerea numărului de documente solicitate
ŗŗ acces la instrumente financiare Activele în administrare
și refolosirea informaţiilor interne și publice disponibile. Alături de
ŗŗ servicii conexe au ajuns la
îmbunătăţirile și actualizările aduse infrastructurii IT, banca a implementat
sistemul de interogări electronice ale ANCPI, care a eliminat necesitatea 1,2 miliarde €
certificatelor fizice și a redus timpul necesar implementării facilităţilor de în România
creditare.
76 PARTENER FINANCIAR RESPONSABIL 77

PROGRAMUL C ATA L I Z AT O R 4.4 8.3

SUSŢINEREA În 2017, Raiffeisen Bank a lansat programul Catalizator - un program pentru antreprenori cu

idei mari”, destinat persoanelor de decizie din companiile medii* din România și gândit pentru
a susţine extinderea și administrarea mai eficientă a afacerilor lor.

ANTREPRENORIA- Prima ediţie a Catalizator 2017, desfășurată în prima parte a anului, s-a adresat
antreprenorilor din Pitești, Timișoara și Cluj, iar a doua etapă a proiectului, desfășurată în
toamnă, a vizat antreprenorii din București, Constanţa și Iași.

TULUI LOCAL Programul a fost structurat în sesiuni cu


caracter aplicativ, practic și a abordat teme Catalizator 2017
importante pentru antreprenorii care au ajuns
la o anumită maturitate a afacerii. La aceste în cifre:
sesiuni au participat antreprenori de succes 

Susţinerea antreprenoriatului local este parte


și reprezentanţi ai echipei de management
ai băncii, care au împărtășit împreună cu
audienţa, teme precum: construirea strategiei
36
workshop-uri
380
companii
integrantă din viziunea băncii de a furniza servicii de afaceri și a unei culturi organizaţionale de participante

6
bancare responsabile și de a crea parteneriate pe succes, crearea și promovarea unei imagini
de brand, comunicarea eficientă prin canale 
termen lung. Antreprenorii români demonstrează de social media, managementul financiar,
constant că talentul și determinarea pot crea afaceri orașe
dezvoltarea afacerii și creșterea vânzărilor,
de succes, iar Raiffeisen Bank caută constant soluţii construirea unei echipe și managementul JJ Pitești JJ București

pentru a-i susţine. În anul 2017, banca a demarat o oamenilor. JJ Cluj JJ Constanţa
Pe lângă dezvoltarea culturii antrepreno- JJ Timișoara JJ Iași
serie de programe prin care a oferit antreprenorilor
riale, programul își propune să faciliteze
sprijin și finanţări avantajoase, înţelegând că

 6 5
crearea unei comunităţi de afaceri sănătoase,
nevoile acestora sunt diverse, iar soluţiile trebuie în care participanţii la viaţa economică să
să fie adaptate. împărtășească nu doar idei, ci și oportunităţi
de afaceri și să consolideze relaţii valoroase module pe traineri de top
Cele mai importante programe de de business. teme precum:
susţinere a antreprenorilor locali, în 2017, Programul Catalizator a fost dezvoltat mm CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
au fost Programul Catalizator, Iniţiativele pe baza concluziilor studiului Barometrul mm MANAGEMENTUL ECHIPEI
” mm DEZVOLTAREA AFACERII
JEREMIE, Planul de Investiţii pentru Europa – Antreprenoriatului Românesc”, realizat de
E&Y în parteneriat cu Raiffeisen Bank în 2016, mm IDENTITATE VIZUALĂ ȘI SOCIAL MEDIA
Programul COSME și Iniţiativa IMM.
la care au participat peste 400 companii cu mm STRATEGIE ORGANIZAŢIONALĂ
mm MANAGEMENT FINANCIAR
afaceri mature. Prima concluzie a studiului a
fost nevoia acută a antreprenorilor de întâlniri
și workshop- uri, de programe specifice de DINTRE OPINIILE PARTICIPANŢILOR:
training pe industrii, dar și organizarea unor mm Top 3 cele mai dure bariere în
cluburi și asociaţii ale antreprenorilor, cu dezvoltarea afacerii:
1. Incertitudinea mediului fiscal
impact în dezvoltarea culturii antreprenoriale 2. Lipsa de politici care susţin antreprenoriatul
pe termen lung. 3. Lipsa educaţiei antreprenoriale
mm Principalele obiective ale participanţilor
au fost:
*Companiile de tip IMM (conform definiţiei europene) 1. Învăţare
au o cifră de afaceri mai mică de 50 milioane de euro, 2. Socializare
un bilanţ total care să nu depășească 43 de milioane 3. Dezvoltare profesională
de euro și maximum 250 de angajaţi 4. Împărtășirea de experienţe cu alţi antreprenori
78 PARTENER FINANCIAR RESPONSABIL 79

1a 8.3, 8.10 9.3 17.3


I N I Ţ I AT I V E L E JEREMIE I N I Ţ I AT I VA P E N T R U I M M –
AC O R D D E GA R A N TA R E
Raiffeisen Bank a acordat peste 4.700 comerciale, utilităţi etc.). Garanţiile JEREMIE
de finanţări în valoare de 350 milioane au acoperit 80%, respectiv 50% din În mai 2017, Raiffeisen Bank a fost prima Creditele IMM cu garanţii FEI sunt acordate
de euro, IMM-urilor* în cadrul iniţiativelor valoarea creditului, fără niciun cost pentru bancă din Romania care a semnat un acord în lei, pentru finanţarea investiţiilor,
JEREMIE. Această sumă a fost acordată firme. de garantare Iniţiativa pentru IMM” cu acoperirea nevoilor de capital de lucru,
pe parcursul derulării celor două acorduri ”
JEREMIE (Joint European Resources Fondul European de Investiţii. Acordul a pentru consolidarea sau pentru dezvoltarea
încheiate cu Fondul European pentru for Micro to Medium Enterprises) este dat startul participării băncii la instrumentul activităţii, garanţiile FEI acoperind 60% din
Investiţii (EIF). Aceste rezultate au poziţionat acronimul utilizat în perioada 2007-2013 financiar de tip garanţie neplafonată, din valoarea creditului, fără niciun cost pentru
Raiffeisen Bank ca lider pe piaţa locală pentru instrumentele financiare pentru cadrul Programului operaţional Iniţiativa firmele creditate.
în acordarea acestui tip de finanţare cu ”
IMM finanţate din fonduri structurale. pentru IMM”. În baza acestui acord, banca
peste 50% cotă de piaţă la nivel de volume În România, initiaţiva JEREMIE este va acorda credite în valoare de până la
și peste 70% cotă de piaţă, ca număr de administrată de către Fondul European de 300 milioane euro IMM-urilor* în condiţii 
Programul operaţional Iniţiativa
finanţări. Investiţii și este susţinută prin Programul avantajoase, pentru finanţarea activităţii pentru IMM-uri (POIIMM) 2014 -
Creditele au fost acordate în lei și în Operaţional Sectorial Creșterea curente sau a investiţiilor pe termen mediu 2020 este un instrument financiar

euro și au avut ca destinaţie finanţarea Competitivităţii Economice” 2007-2013, și lung. instituit la nivelul Uniunii Europene,
investiţiilor, capitalul de lucru, consolidarea cofinanţat din Fondul European Regional gestionat indirect de către Comisia
Noile acorduri vor permite unui număr de
și dezvoltarea activităţii (de ex. achiziţia pentru Dezvoltare. Europeană, cu sarcini de punere
peste 2.000 de companii românești să
de materie primă, semifabricate și stocuri, în aplicare încredinţate Grupului
beneficieze de condiţii de finanţare extrem
cheltuieli cu forţa de muncă, creanţe BEI (Banca Europeană de Investiţii
de avantajoase – dobânzi atractive și
cerinţe reduse de garanţii. și Fondul European de Investiţii).
PLANUL DE INVESTIŢII PENTRU
EUROPA – PROGRAMUL COSME

În 2017, Raiffeisen Bank și Fondul European de Investiţii (FEI) au semnat un acord COSME
în urma căruia banca poate să acorde 800 de milioane lei (aprox. 177 milioane de euro)
sub formă de credite pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii din România*. Acest acord
îi permite băncii să le ofere IMM-urilor împrumuturi cu garanţii reduse, pe termene mai
lungi, și să ofere sprijin afacerilor start-up, care au acces limitat la creditare. Aproximativ
2.000 de întreprinderi mici și mijlocii românești pot beneficia de aceste credite.
Creditele acordate vor fi destinate atât se derulează în perioada 2014- 2020, cu
investiţiilor, cât și activităţii curente, un buget total de 2,3 miliarde de euro.
răspunzând nevoilor operaţionale ale Cel puţin 60% din program va fi dedicat
companiilor, contribuind la consolidarea facilitării accesului la finanţare pentru
poziţiei lor pe piaţă și la atingerea IMM- urile din Europa, prin două instrumente
obiectivelor strategice ale acestora. Noul financiare. Prin intermediul mecanismului de
plan de investiţii va reusi să mobilizeze garantare a împrumuturilor, programul va *Companiile de tip IMM (conform definiţiei europene) au o cifră de
afaceri mai mică de 50 milioane de euro, un bilanţ total care să nu
în jur de 743 de milioane de euro pentru oferi garanţii și contragaranţii instituţiilor depășească 43 de milioane de euro și maximum 250 de angajaţi
investiţii în România. financiare, astfel încât acestea să poată
COSME este programul Uniunii Europene pune la dispoziţia IMM-urilor mai multe
pentru competitivitatea IMM-urilor care împrumuturi și servicii de leasing financiar.
80 PARTENER FINANCIAR RESPONSABIL 81

9.4 11.3, 11.4

FINANŢAREA 
PROIECTE DIN DOMENIUL
CONSTRUCŢIILOR SUSTENABILE

RESPONSABILĂ Nume
proiect
Criteriu de
sustena-
Volum Start etapă
finanţare de finanţare
Suprafaţa Descrierea proiectului
brută
bilitate (mil. EUR) (mp)
Cluj Business Construcţii 63,5 ianuarie 2013/ 59.000 Clădire clasa A, situată în
Center - sustenabile august 2014/ Cluj-Napoca, certificată de
The Office octombrie 2015/ BREEAM. Fazele 1 și 2 ale
În 2017, la fel ca și în anii anteriori, banca a continuat (finanţare și septembrie 2016/ proiectului au fost raportate
să acorde finanţări pentru proiecte care respectă refinanţare octombrie 2017 și în raportul din 2016.
Faza 1, 2 și 3)
criterii de sustenabilitate și a căror derulare are
Dorobanţilor Construcţii 8,3 iulie 2017 6.250 Clădire clasa A, situată
impact pozitiv asupra societăţii și asupra mediului Offices sustenabile în București și proiectată
înconjurător. Astfel, prin asumarea misiunii sale de pentru a respecta normele
de certificare BREEAM.
finanţator responsabil, banca dorește să transmită Finanţarea include și
și clienţilor existenţi sau potenţiali valorile sustena- restaurarea unei vile
monument istoric.
bilităţii și beneficiile derulării de investiţii care să aibă
Take Work Construcţii 16 august 2017 16.500 Clădire clasa A, situată
impact pozitiv, pe termen lung. Office Building sustenabile în Timișoara și proiectată
pentru a respecta normele de
certificare BREEAM.
Companiile trebuie să demonstreze impactul pozitiv al investiţiei în cel Finanţarea primei faze a
puţin una din următoarele patru categorii pentru a primi finanţarea: proiectului ISHO – proiect
de urbanizare extins care
řř impact pe termen lung řř efecte asupra mediului include birouri și clădiri
asupra economiei, înconjurător și a climei; rezidenţiale.

infrastructurii și řř efecte asupra cercetării Reabilitarea Conservarea 0,6 octombrie- Reabilitarea unei clădiri de
dezvoltării regionale; unei clădiri de și noiembrie 2017 birouri.
știinţifice, educaţiei și birouri eficientizarea
řř efecte asupra societăţii și inovaţiei. resurselor
aspecte sociale;
PROIECTE DIN DOMENIUL PROCESĂRII
 SUSTENABILE A DEȘEURILOR


În 2017, banca a acordat Nume Criteriu de Volum Start etapă Descrierea proiectului
finanţări pentru proiecte proiect sustena- finanţare de finanţare
din domeniul construcţiilor bilitate (mil. EUR)
sustenabile și din domeniul Proiect de Reducerea 0,3 octombrie- Achiziţia de echipamente
procesării sustenabile a reciclare a deșeurilor și a noiembrie 2017 pentru reciclarea sticlelor tip
deșeurilor. deșeurilor emisiilor PET.
Proiect de Reducerea 2 octombrie- Achiziţia de echipamente
reciclare a deșeurilor și a noiembrie 2017 pentru reciclarea fierului
deșeurilor emisiilor vechi, a containerelor și a
altor produse similare.
82 PARTENER FINANCIAR RESPONSABIL 83

COMUNICAREA
CU CLIENŢII

Comunicarea transparentă, clară și permanentă cu clienţii băncii Nr. Denumire Segment Indicator Rezultatele 2016 Rezultatele 2017
ne ajută să avem o imagine de ansamblu a nevoilor acestora și să sondaj clienţi
putem veni cu soluţii adaptate astfel încât aceștia să fie mulţumiţi
și să recomande serviciile și produsele mai departe.
1 Apel de a
doua zi
PF Satisfacţia generală
cu privire la 65,2% 66,18%
angajaţii băncii foarte mulţumiţi sau foarte mulţumiţi sau
Orice modificări de termeni și condiţii cu privire la facilităţile de extrem de mulţumiţi extrem de mulţumiţi
credit, rate ale dobânzilor sau taxe și comisioane sunt comunicate
în mod constant pe site-ul web al băncii.
2 Apel de a
doua zi
IMM-uri Satisfacţia generală
cu privire la 66,4% 67,14%
angajaţii băncii foarte mulţumiţi sau foarte mulţumiţi sau
extrem de mulţumiţi extrem de mulţumiţi

     3 Apelul din a
doua
PF Satisfacţie cu privire
la soluţionarea 34,8% 38,66%
săptămână reclamaţiilor foarte mulţumiţi sau foarte mulţumiţi sau
extrem de mulţumiţi extrem de mulţumiţi
Banca contactează lunar un număr mare de Raiffeisen Bank și-a redefinit strategia
clienţi pentru a consolida relaţia cu aceștia
și pentru a monitoriza percepţiile și nivelul
de comunicare în relaţia cu clienţii care
întâmpină dificultăţi la plata ratelor pentru
4 Apelul din a
doua
IMM-uri Satisfacţie cu privire
la soluţionarea 56,3% 39,47%
săptămână reclamaţiilor foarte mulţumiţi sau foarte mulţumiţi sau
de satisfacţie cu privire la serviciile primite. creditele de nevoi personale și a creat extrem de mulţumiţi extrem de mulţumiţi
programul Friendly Collection. Pentru
Satisfacţia clienţilor noștri în relaţia cu
banca a crescut, dar încă nu a atins
a determina impactul schimbărilor în
5 Net promoter
Score*
PF Intenţia de a
recomanda banca 34 42
satisfacţia acestora, banca a intervievat 6 Net promoter IMM-uri Intenţia de a Întreprinderi mici: Întreprinderi mici:
nivelul dorit. Integrarea indicatorului
NPS* în modul de lucru este un obiectiv
un eșantion reprezentativ de clienţi înainte
și după implementarea programului.
Score* recomanda banca
41 39
distinct, alături de continuarea pașilor spre Întreprinderi mijlocii: Întreprinderi mijlocii:
Impactul programului Friendly Collection
digitalizare.
în experienţa clienţilor a fost unul pozitiv – 42 34
înclinaţia acestora de a recomanda
Net Promoter Score (NPS) 2017:
colaborarea cu Raiffeisen Bank a crescut în
7 Net promoter
Score*
Corporaţii Intenţia de a
recomanda banca 44 42
42 comparaţie cu 2016.
Net Promoter Score (NPS) 2016: *Net Promoter Score = % Promotori (10+9) – % Detractori (6+...0)

34
84 PARTENER FINANCIAR RESPONSABIL 85

1.5

SOLUŢII Banca înţelege că evenimente neprevăzute, pozitive sau negative, pot


apărea în viaţa fiecărui client și astfel, încearcă să ofere această facilitate
clienţilor care doresc să plătească, dar nu reușesc. Clienţii care au

PENTRU CLIENŢII întâmpinat dificultăţi în achitarea împrumutului în urma unor situaţii tragice,


precum decese, divorţ sau probleme serioase de sănătate au fost prioritari
pentru bancă. În 30 dintre aceste cazuri, datorii în valoare de aproximativ

PERSOANE FIZICE 439.000 de euro au fost lichidate pe parcursul anului 2017.


Banca face demersuri pentru a avea un dialog constructiv cu clienţii care

CARE ÎNTÂMPINĂ întâmpină dificultăţi financiare, dar care nu au încă întârzieri la plata
ratelor, educându-i cu privire la soluţiile disponibile. Banca promovează
opţiunile de colectare pe cale amiabilă, soluţiile de restructurare sau de

DIFICULTĂŢI lichidare parţială, pentru a se evita procedurile de executare silită.

FINANCIARE Măsurile luate înainte de demararea


procedurilor de executare silită sunt:
Chiar și în cazul demarării procedurilor
de executare silită, banca continuă în
paralel oferirea de soluţii de recuperare
ĞĞ recuperarea, pe cale amiabilă, a
datoriilor, prin apeluri telefonice, a datoriei pe cale amiabilă, precum:
SMS- uri, scrisori, vizite la domiciliu, opţiunea de vânzare voluntară a garanţiei,
efectuate de echipe specializate cu reducerea valorii rămase (au fost 25
În 2017, banca a continuat să ofere soluţii clienţilor de cazuri de împrumuturi garantate) sau
din bancă sau de către agenţiile de
persoane fizice care întâmpină dificultăţi financiare recuperare. repunerea în grafic (54 de cazuri). Aceste
sau care se găsesc în situaţii vulnerabile. Astfel, ĞĞ oferta pentru restructurarea creditelor
opţiuni sunt oferite în continuare pentru
banca înţelege că, uneori, clienţii se pot confrunta cu a se evita executarea silită și costurile
ĞĞ oferta pentru lichidarea parţială a suplimentare care trebuie plătite de către
dificultăţi financiare care îi împiedică să își respecte datoriilor la credite negarantate sau client executorului judecătoresc. Din păcate,
angajamentele contractuale. a celor garantate prin procedura de sunt situaţii în care clienţii reacţionează
vânzare voluntară a garanţiei. prea târziu și contactează banca pentru a
În 2017, portofoliul de credite restructurate Din 2010, banca oferă tuturor clienţilor, cu
a atins aproape 1.350 de clienţi persoane titlu gratuit și la alegerea lor, posibilitatea ajunge la un acord doar după notificarea
fizice, cu un sold în valoare de 32,6 de a amâna cu până la 3 luni plata ratelor Criteriile luate în considerare în rezolvarea executorului judecătoresc. În această
milioane de euro. Soluţiile oferite clienţilor lunare, pe durata perioadei creditului, în cazurilor sociale includ: decesul unui situaţie, costurile executării trebuie plătite
în dificultate au constat în: reducerea schimbului prelungirii acesteia cu 3 luni. debitor sau a soţului/ soţiei, probleme în avans executorului judecătoresc, de către
temporară a dobânzii și a principalului* Această opţiune stipulată în contract serioase de sănătate, șomaj, venit client.
între 3 și 5 ani, reducerea permanentă a permite clienţilor care se confruntă redus sub valoarea salariului minim pe
costului creditului, ștergerea parţială a cu dificultăţi financiare temporare, economie și proprietăţi imobiliare distruse
de accidente care nu sunt acoperite de 
principalului pe baza unui comportament să depășească perioada dificilă prin Banca își propune să educe și să
bun de plată (după o anumită perioadă de înaintarea unei simple cereri către asigurare. Intenţia băncii este aceea de
promoveze colectarea pe cale
timp, în funcţie de oferta de restructurare) bancă. a evita pe cât posibil executarea silită.
amiabilă, soluţiile de restructurare
sau ștergerea parţială, în avans, a și informarea transparentă.
principalului (în momentul restructurării),
prelungirea scadenţei și consolidarea
împrumuturilor. *Reducerea sumei datorate și a dobânzii aferente
86 PARTENER FINANCIAR RESPONSABIL 87

1.4 8.10

ACCES LA
SERVICII
FINANCIARE
Numărul și volumul creditelor eligibile
pentru reducerea parţială sau totală a
datoriei:
ĞĞ 30 cazuri sociale:
Sold de 1,055 milioane de euro/ Datorii
lichidate în valoare de 439.158 de euro
ĞĞ 25 de cazuri VVA*: În 2017, numărul punctelor de acces ale
2,341 milioane de euro/ Valoare băncii din zonele subdezvoltate economic
încasată: 1,364 milioane de euro sau din zonele mai puţin populate a fost
*VVA = Vânzare voluntară a activelor în ușoară scădere. La finalul anului 2017,
numărul total de ATM-uri și bancomate
Numărul și volumul creditelor restructurate În 2017, Raiffeisen Bank a lansat o ofertă multifuncţionale (MFM- uri) a fost de 1.239,
cu reducere de cost total și discount de îmbunătăţită de conversie cu discount
iar cel agenţiilor de 451, ajungând la un
capital (restructurare oferită clienţilor care pentru clienţii cu credite în franci elveţieni,
nu se încadrează în criteriul social, dar sunt care întâmpină dificultăţi la plata creditelor
total de 1.690 puncte de acces.
în dificultate): și cu un grad de îndatorare a familiei
ĞĞ Restructurarea creditelor a mai mare de 60%. Oferta a venit cu o P U N C T E D E AC C E S D I N Z O N E S U B D E Z VO LTAT E
1.342 clienţi, sold ce a ajuns la reducere de 25% a datoriei principale, o E C O N O M I C S A U D I N Z O N E M A I P U Ţ I N P O P U L AT E

32,6 milioane de euro dobândă fixă in primii cinci ani și dobândă


variabilă (ROBOR la 3 luni +3%) pentru restul ATM-uri Agenţii Total % din numărul total de
perioadei de plată. De această soluţie de puncte de acces ale băncii
Portofoliul total al creditelor pentru clienţii
persoane fizice la data de 31 decembrie restructurare au beneficiat 687 de clienţi, 2016 150 74 224 13%
2017: cu un sold de aproximativ 24,1 milioane de 2017 145 66 211 12,48%
ĞĞ Credite clienţi persoane fizice: euro (comparabil cu volumul din 2016).
342.593 produse în valoare de
Portofoliul credite restructurate total al
2,50 miliarde de euro
creditelor în franci elveţieni:
ĞĞ Restructurarea creditelor a 687 de
clienţi, sold în valoare de 28,2 milioane
de franci elveţieni (24,1 milioane de
euro)
88 PARTENER FINANCIAR RESPONSABIL 89

8.2

D I G I TA L I Z A R E A
SERVICIILOR ȘI
A PRODUSELOR
FINANCIARE Banca este lider pe piaţa cardurilor de
credit din România, cu peste 472.000 de
carduri de credit emise și utilizate de clienţi
zi de zi, preponderent la cumpărături.

Păstrarea în siguranţă a economiilor și a investiţiilor Din septembrie 2017, banca a introdus au ajuns, în 2017, la 16 milioane. Numărul
clienţilor, alături de oferirea unei experienţe unice, aplicaţia online pentru accesarea unui card clienţilor persoane fizice care au preferat
de credit, pentru clienţii Băncii care au să utilizeze Smart Mobile, aplicaţia de
reprezintă două dintre priorităţile băncii. Digitalizarea
activat serviciul Raiffeisen Online (Internet mobil, a fost aproape dublu faţă de cei
şi adaptarea legislaţiei la progresul tehnologic vor Banking). Utilizatorii Raiffeisen Online care au tranzacţionat sau și-au verificat
continua să fie foarte importante în anii următori, eligibili au posibilitatea să aplice direct, conturile pe desktop, în Raiffeisen Online. În
iar banca se va implica activ în dezvoltarea acestor de oriunde și oricând, pentru un card de schimb, companiile au preferat să utilizeze
domenii. cumpărături iar tot procesul de emitere aplicaţia Raiffeisen Online și să facă,
se desfășoară în mediul digital, rapid și exclusiv, online 91% dintre plăţi.
Clienţii își doresc o interacţiune cât comod.
 Ca trafic, am înregistrat 43,8 milioane de
mai simplă și mai rapidă cu banca, iar
așteptările lor cresc odată cu evoluţia teh- 43% Digitalizarea a atins semnificativ și creditele logari de aplicaţie, aproape dublu faţă
nologiei, așadar banca s-a aflat și în 2017 dintre operaţiunile din agenţii au de nevoi personale, portofoliul de credite de aceeași perioadă din 2016. Au fost, în
într-un continuu proces de transformare migrat către cele 189 de MFM-uri Flexicredit iniţiate online ajungând la medie, 5.600 de logari pe oră. S-au făcut
digitală, care a avut în vedere atât (bancomate multifuncţionale), unde clienţii echivalentul a 34 milioane euro. Procesul peste 10 milioane de tranzacţii în aplicaţiile
îmbunătăţirea aplicaţiilor de Online fac depuneri în lei, schimburi valutare de aprobare a creditelor era 100% online la mobile, iar de la lansarea lui, în august
Banking (Smart Mobile și Raiffeisen Online), sau își plătesc facturile, rezultat datorat sfârșitul anului 2017, clienţii urmând să vină 2016, widget-ul pentru Smart Mobile,
cât și accesul 100% online la produsele și mai ales colegilor noștri din agenţii, care în agenţie doar pentru a semna contractul. care permite verificarea soldului fără
serviciile băncii. De asemenea, banca a învaţă, zi de zi, clienţii să folosească logare, a înregistrat 29.000 de instalări.
La finalul anului 2017, peste 475.000 de
format echipe dedicate de specialiști pentru noile tehnologii în folosul lor. Din 2017, clienţii pot opta pentru plăţi
clienţi erau activi pe platformele de Online
transformarea digitală a organizaţiei și prin intermediul mobilului datorită modului
Banking, cu o dinamică de aproximativ
s-a ocupat de conceperea unor ghiduri simplu de logare și de autorizare a plăţilor,
” 12.000 de clienţi care au migrat lunar
digitale”, ambele cu rolul de a dezvolta și prin amprenta sau, pentru iPhone X, prin
spre platformele online. Tranzacţiile prin
de a crește gradul de utilizare a serviciilor Face ID.
aplicaţiile Smart Mobile și Raiffeisen Online
digitale în toată ţara.
90 PARTENER FINANCIAR RESPONSABIL 91

RAIFFEISEN ONLINE
& SMART MOBILE
MANAGEMENTUL
RISCULUI
 12.000
dintre clienţi au migrat în
fiecare lună pe canalele
digitale ale băncii ABORDARE ȘI CLASIFICARE
Banca abordează riscul într-o manieră prudentă, în concordanţă cu

3 milioane  >475.000 obiectivele sale de dezvoltare pe termen lung. Managementul riscului


este un proces de identificare, analiză și răspuns la riscurile potenţiale
de clienţi persoane fizice din de clienţi foloseau Smart ale organizaţiei. Funcţia de management al riscului este independentă
Europa Centrală și de Est foloseau Mobile și Raiffeisen Online de cea comercială și se concentrează asupra administrării: riscului de
aplicaţiile de Online Banking la finalul anului credit, riscului de piaţă, riscului de lichiditate, riscului operaţional și riscului
ale grupului Raiffeisen Bank reputaţional. Conducerea băncii este responsabilă cu implementarea
International, la finalul anului 2017 și monitorizarea cadrului de gestionare a riscurilor. Aceasta a înfiinţat
Comitetul de Gestionare a Activelor și Pasivelor (ALCO), Comitetul de

 91%
Credit, Comitetul de Credite Problematice și Comitetul de Administrare
29.000 a Riscurilor Semnificative. Acestea raportează Directoratului și sunt
dintre plăţile persoanelor de instalări ale widget-ul pentru Smart responsabile pentru dezvoltarea și monitorizarea politicilor de gestionare
juridice au fost realizate prin Mobile, de la lansarea lui, în august a riscului băncii în ariile specificate.
intermediul Raiffeisen Online 2016, și până la sfârșitul anului 2017 În contextul unui cadru regulatoriu complex, banca a depus eforturi și în
2017 pentru adaptarea arhitecturii IT, precum și a politicilor și procedurilor

98% 50 DE MILIOANE DE
AUTENTIFICĂRI ÎN CANALELE
de risc la noile cerinţe legislative și la evoluţiile pieţei, eforturi ce vor fi
intensificate și în următorii ani.
creștere a utilizatorilor activi
DIGITALE, CU APROAPE
ai serviciului de Mobile
80% MAI MULT DECÂT ÎN 2016
Banking, cu aproximativ RISCUL DE INVESTIŢIE DIN

 400.000 de download-uri,
în creștere cu 75% faţă de
PERSPECTIVĂ SOCIALĂ ȘI DE
A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
PROTECŢIE

2016  43,8 milioane Scopul băncii este acela de a acorda împrumuturi în mod responsabil.
de logări de aplicaţie au
Astfel, banca a introdus în politicile de creditare pentru persoane juridice

 16 milioane €
avut loc în 2017, aproape
mai multe criterii de evaluare a nivelurilor de risc. În 2014, banca a
dublu faţă de aceeași
au totalizat tranzacţiile lansat o politică cu privire la gestionarea riscurilor sociale și de protecţia
perioadă din 2016, în
prin aplicaţiile de Internet >10 MILIOANE mediului înconjurător, care a devenit parte a Sistemului de Management
medie, cu 5.600 de
și Mobile Banking DE TRANZACŢII Social și de Mediu (SMSM). Politica se aplică în cazul tuturor domeniilor
logări pe oră
AU FOST PROCESATE de activitate şi este utilizată pentru a evalua toţi potenţialii clienţi
ÎN APLICAŢIILE MOBILE persoane juridice.
92 PARTENER FINANCIAR RESPONSABIL 93

12.7

REŢEAUA
Obiectivele sunt:
mm finanţarea proiectelor ce prezintă mm minimizarea riscurilor sociale și de
riscuri sociale și de protecţia mediului protecţia mediului înconjurător pentru
înconjurător acceptabile, sustenabile pe
termen lung
partenerii băncii (clienţi și/sau furnizori)
mm respectarea cerinţelor legale naţionale
RESPONSABILĂ
DE FURNIZORI
mm minimizarea riscurilor sociale și de și internaţionale și a standardelor
protecţia mediului înconjurător pentru privind riscurile sociale și de protecţia
bancă mediului înconjurător

Prin această politică, banca dorește să reducă


riscurile sociale și de protecţia mediului înconjurător
faţă de bancă și faţă de clienţii și partenerii săi, în Calitatea serviciilor și a produselor oferite de bancă
trei domenii-cheie:
depinde, într-o anumită măsură, de calitatea reţelei de
aprovizionare, în special pentru serviciile și produsele
FINANCIAR JURIDIC R E P U TA Ţ I O N A L
digitale. Banca colaborează cu furnizorii și prestatorii
sancţiuni monetare, acţiuni în instanţă împotriva prejudiciu reputaţional prin
nerambursarea creditelor, băncii, a clienţilor sau a asocierea cu clienţi care nu
săi de servicii pe baza Politicii de Achiziţii Publice a
pierderea valorii garanţiei/ partenerilor săi din cauza respectă principiile de etică Grupului Raiffeisen Bank International.
activelor ca rezultat al nerespectării legilor sau și responsabilitate în afaceri În 2017, banca a avut 1.295 de furnizori și de servicii trebuie să respecte Codul de
neîndeplinirii obligaţiilor acordurilor contractuale prestatori de servicii locali și internaţionali, Conduită al băncii, iar prestatorii de servicii
care au fost clasificaţi în trei categorii trebuie să respecte procedurile interne.
Nivelul de risc este clasificat în trei categorii (scăzut, mediu și ridicat). Principalele distincte: IT, non-IT și furnizori de servicii Până în prezent, banca nu a solicitat
criterii se referă la riscurile privind protecţia mediului înconjurător (protecţia mediului de închiriere. Pentru primele două categorii furnizorilor sau prestatorilor de servicii
înconjurător, sănătate și securitate) și riscurile sociale (sociale și de muncă) asociate cu (IT și NON-IT), selecţia furnizorilor de îndeplinirea unor cerinţe specifice din
finanţarea unui proiect (împrumut/investiţie), iar evaluarea include: domeniul de activitate, bunuri și servicii se face în conformitate zonele social, economic sau de protecţie
perioada împrumutului, mărimea împrumutului și garanţiile colaterale oferite. Procesul cu Procedura de Achiziţie a bunurilor și a mediului înconjurător. Doar furnizorilor IT
de evaluare a riscurilor sociale și de mediu este implementat prin instrucţiuni de lucru serviciilor a băncii, actualizată la începutul li se cere să își achite obligaţiile legate de
integrate în procesul de creditare a persoanelor juridice. anului 2017, în conformitate cu politica plata taxelor de mediu.
grupului. Atât furnizorii, cât și prestatorii

% DIN PORTOFOLIUL DE CREDITE CU


R I S C M E D I U S A U R I D I C AT D I N P U N C T An Furnizori și prestatori Alţi furnizori și prestatori Total
DE VEDERE SOCIAL SAU DE MEDIU de servicii locali (EUR) de servicii (EUR) (EUR)

2016 127.409.790 34.098.271 161.508.061


2015 2016 2017
2017 126.806.357 35.405.901 162.212.258
Risc Risc Risc Risc Risc Risc
mediu ridicat mediu ridicat mediu ridicat An Furnizori și prestatori Alţi furnizori și prestatori Total Furnizori noi
de servicii locali de servicii
Risc social 14% 33,3% 14,3% 28,8% 12,5% 33,3%
2016 926 180 1.114 107
Risc de mediu 20,7% 19,9% 20% 14,1% 21,6% 16,4%
2017 1.177 118 1.295 314
94 ANGAJATOR RESPONSABIL 95

A N GA JAT O R
RESPONSABIL
96 ANGAJATOR RESPONSABIL 97

5.5

ECHIPA
NOASTRĂ
De peste 20 de ani, banca pregătește cu Construirea unui culturi organizaţionale solide,
responsabilitate profesioniști în industria prin promovarea continuă a valorilor băncii,
financiar-bancară din România. Într-o industrie este unul dintre obiectivele care contribuie la
bancară puternic reglementată și aflată în atragerea, reţinerea și motivarea angajaţilor.
continuă schimbare, angajaţii reprezintă un
factor ce contribuie, în mod fundamental, la
buna desfășurare a activităţilor prezente și
influenţează direct modul în care va arată 5.265 angaja]i
În 2017, echipa Raiffeisen
Bank a numărat 5.265 de
modelul de afaceri în viitor. angajaţi distribuiţi în cele
24,37%
Indiferent de funcţia pe care o ocupă în companie, 451 de agenţii și cele 3
sedii centrale. Dintre aceștia

1.283
angajaţii trebuie să respecte cu stricteţe politicile
75,63% au fost femei și 24,37%
și procedurile, reglementările și regulamentele bărbaţi. Angajaţii lucrează
interne și, nu în ultimul rând, Codul de Conduită al bărba]i
fie cu normă întreagă, fie cu
75,63%
organizaţiei. Banca respectă principiile diversităţii normă parţială și toţi intră
și se concentrează pe atragerea de noi talente și sub acoperirea contractului
reducerea fluctuaţiilor de personal prin oferirea colectiv de muncă.
de pachete atractive, programe de leadership, de
formare și de dezvoltare profesională, investind
simultan într-o cultură de înaltă performanţă. 3.982 femei
451
de agenţii
Politica de remunerare a companiei include 
standarde internaţionale și vine să sprijine 3
strategia de afaceri, interesele, valorile și sedii
Vârsta medie în
obiectivele pe termen lung ale organizaţiei. centrale
companie a rămas
constantă pe
parcursul ultimelor
două cicluri de
raportare și este,
și în 2017, de

37 ani.
98 ANGAJATOR RESPONSABIL 99

CLASIFICAREA ANGAJAŢILOR ÎN FUNCŢIE NUMĂRUL DE ANGAJAŢI DIN


D E G E N , V Â R S T Ă Ș I P O Z I Ţ I A O C U PAT Ă Î N SEDIILE CENTRALE 2017
COMPANIE ÎN 2017

Bărba]i Femei
2016

Număr %
2017

Număr %
1.976
angajaţi
<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Sky Tower 499 26% 487 25% sediile centrale
B-1* 0 18 5 23 0 20 0 20
Office Building 919 47% 924 47%
B-2* 0 68 6 74 1 88 7 96 25%
Centrul Operaţional 518 27% 565 29% 487
Alte poziţii de 8 145 25 178 23 316 74 413
Brașov
management 29%
Total angajaţi 1.936 1.976  518
Specialiști 279 636 93 1.008 1.010 2.130 313 3.453
47%
Total 287 867 129 1.283 1.034 2.554 394 3.982
924

* Board-1 reprezintă primul nivel de management, după top-management/Directorat


** Board-2 reprezintă al doilea nivel de management, după top-management/Directorat

CLASIFICAREA ANGAJAŢILOR ÎN FLUCTUAŢIA FLUCTUA}IA DE


FUNCŢIE DE NORMA DE LUCRU ÎN 2017 PERSONAL ÎN 2017
DE PERSONAL
Bărbaţi
Bărba]i Femei Total În 2017, rata de fluctuaţie Angajaţi noi Angajaţi care au
1.241
Normă întreagă 1.241 3.861 5.102 a angajaţilor a fost de plecat din companie
42
21,88 %, în ușoară creștere Număr % Număr %
Normă parţială 42 121 163 Femei faţă de 2016 - 20,69%.
GEN
(1-7 h) 3.861 Procentul se păstrează mai
Total angajaţi 1.283 3.982 5.265 121 scăzut în sediile centrale, Femei 907 17,23 885 16,81
în comparaţie cu fluctuaţia Bărba]i 256 4,86 267 5,07
de personal din reţeaua de Total 1.163 22,09 1.152 21,88
CLASIFICAREA ANGAJAŢILOR ÎN agenţii a băncii. Valorile
GRUPE DE VÂRSTĂ
FUNCŢIE DE TIPUL CONTRACTULUI includ și situaţiile în care
DE MUNCĂ ÎN 2017 angajaţii băncii, aflaţi în <30 de ani 793 15,06 509 9,67

SEDII CENTRALE concediu pentru creșterea 30-50 de ani 367 6,97 559 10,62
Sedii centrale Reţea/Agenţii
Bărbaţi Femei
copilului, aleg să nu se >50 de ani 3 0,06 84 1,6
Bărba]i Femei Bărba]i Femei întoarcă în companie după Total 1.163 22,09 1.152 21,88
671 1.287
încheierea perioadei.
Permanent 671 1.287 474 2.188 74 195 PUNCT DE LUCRU

Pe perioadă 74 195 64 312 Sedii centrale 523 9,93 467 8,87


determinată REŢEA/AGENŢII
Reţea/agenţii 640 12,16 685 13,01
Total angajaţi 745 1.482 538 2.500 Bărbaţi Femei Total 1.163 22,09 1.152 21,88
474 2.188
64 312
100 ANGAJATOR RESPONSABIL 101

4.4 8.5, 8.6

Politica de recrutare și selecţie a noilor AT R AG E R E A D E T I N E R E TA L E N T E


angajaţi are ca scop identificarea și 
În anul 2017, echipa de recrutare Pe parcursul anului 2017, numărul tinerilor implicaţi în
atragerea candidaţilor competenţi și
a realizat peste 1.150 de recrutări programele băncii, dedicate atragerii de talente și formării
compatibili cu valorile Raiffeisen Bank în
și selecţii prin identificarea candidaţilor de competenţe, a crescut semnificativ.
vederea acoperirii necesarului de forţă
potriviţi, atât din interiorul organizaţiei,
de muncă din punct de vedere calitativ și
cât și din exteriorul acesteia.
cantitativ.         
Politica de recrutare și selecţie a noilor
angajaţi se desfășoară în conformitate cu Banca a desfășurat o nouă ediţie a progra- În 2017, banca a continuat, de asemenea,
standardele de etică stabilite la nivel de mului Raiffeisen IT Trainee (internship), programul dedicat tinerilor absolvenţi
grup. Banca își asumă responsabilitatea un program ajuns deja la cea de-a 7-a de facultate care vor să înceapă o
de a desfășura un proces de recrutare ediţie, în cadrul căreia a fost selectată o carieră profesională în domeniul bancar.
și selecţie de înaltă calitate, guvernat de nouă echipă de 12 tineri care doresc să Raiffeisen Banker 2 Be este conceput ca
respectarea valorilor organizaţiei: profe- lucreze în IT, în domeniul bancar. Aceștia, un canal de recrutare pentru poziţiile de
sionalism, pasiune, orientare spre soluţii, în calitate de angajaţi full-time ai băncii, au front office. În 2017, programul a fost extins
etică, responsabilitate și recunoașterea me- beneficiat de cadrul potrivit și susţinerea și în zone din afara Regiunii Retail București.
ritelor. Ocuparea tuturor posturilor vacante colegilor din IT pentru a cunoaște în detaliu Astfel, pe parcursul anului, au fost instruiţi
în cadrul Raiffeisen Bank se realizează activitatea departamentelor Dezvoltare și integraţi în organizaţie, în poziţii de front
prin intermediul procesului de recrutare și Soluţii, Testare, Management Date, office, peste 40 de tineri specialiști.
selecţie, proces aflat în responsabilitatea Operaţiuni Servicii IT și pentru a lua contact
Departamentului de Recrutare. Nicio poziţie cu tehnologii de top. La fel ca absolvenţii
din cadrul băncii nu poate fi ocupată ediţiilor anterioare, și ei au șansa ca, în Programul Raiffeisen Management
fără solicitarea către Departamentul de funcţie de rezultatele obţinute pe parcursul Trainee a ajuns la cea de-a noua ediţie,
Recrutare și validare din partea acestuia. programului, să fie invitaţi să ocupe diferite în urma căreia am selectat, din peste 350
Compania încurajează recrutarea poziţii în departamentele participante. În de aplicanţi, 10 tineri care, timp de 12
internă, pentru a le oferi angajaţilor 2017, toţi cei 12 stagiarii au fost angajaţi luni, au fost implicaţi în proiecte, învăţând
care se potrivesc profilului și pe poziţii vacante. și experimentând lucruri noi în zone
cerinţelor postului posibilitatea importante din bancă (ex. Managementul
de avansare și evoluţie Bilan]ului și Portofoliului, Vânzări Corporate,
profesională. Risc etc.) urmând ca la finalul acestei
perioade să fie integraţi pe poziţii vacante
disponibile în zonele selectate.

De asemenea, în 2017, am continuat stagiile de practică, derulate atât la


nivelul administraţiei centrale, cât și a reţelei de agenţii. Ele se adresează
doar studenţilor sau masteranzilor care vor să se familiarizeze cu spiritul
și cultura unei organizaţii multinaţionale. În cadrul celor 2-4 săptămâni
de practică, tinerii sunt expuși fluxului de activităţi din cadrul unei entităţi
bancare și acumulează o experienţă practică semnificativă, utilă pentru
o viitoare angajare. În 2017, Raiffeisen Bank a oferit stagii de practică
pentru 400 de studenţi.
102 ANGAJATOR RESPONSABIL 103

5.1 8.3 10.3 16.7

MEDIUL
D I V E R S I TAT E A DE GEN ȘI E GA L I TAT E A
DE ȘANSE

DE LUCRU
Tratăm cu responsabilitate dreptul la șanse egale al tuturor angajaţilor
noștri și promovăm un mediu de lucru în care aceștia pot excela. În plus,
facem eforturi pentru a încuraja participarea femeilor în cadrul proceselor
de selecţie pentru poziţii de conducere, la toate nivelurile din organizaţie.
În 2017, numărul femeilor aflate în poziţii de management, în cadrul
nivelurilor B-1 și B-2, a crescut de la 51,38% la 54,45%. Deși nu există
încă femei care ocupa funcţii în Directorat, banca face demersuri pentru a
asigura echilibrul de gen și la acest nivel.

În urmă cu 20 de ani, am adus în România o cultură CLASIFICAREA ANGAJA}ILOR ÎN FUNC}IE


organizaţională solidă, bazată pe etică și transpa- DE GEN ȘI POZI}IILE DE MANAGEMENT
renţă, care promovează diversitatea și egalitatea de
2016 2017
șanse pentru toţi angajaţii și care nu acceptă sub nicio
formă discriminarea sau acţiuni care încalcă drepturile Bărba]i Femei Bărba]i Femei
fundamentale ale omului. Banca promovează echilibrul B-1* 24 22 23 20
între viaţa profesională și cea personală, și acordă o B-2* 81 89 74 96
atenţie deosebită creării unui mediu de lucru prietenos, Total angajaţi 105 111 97 116
care se bazează pe eliminarea conflictului și a
* Board-1 reprezintă primul nivel de management,
discriminării, și pe promovarea transparenţei. după top-management/Directorat
** Board-2 reprezintă al doilea nivel de management,
Managementul băncii oferă transparenţă de natura ei, este descurajată în interiorul după top-management/Directorat
în procesul de administrare a resurselor și exteriorul companiei. Banca are un
umane, precum nivelurile salariale și de rol important în promovarea principiilor
performanţă, formarea și dezvoltarea, de afaceri și a practicilor care privesc În 2017 am continuat să susţinem iniţiativa de criterii de compatibilitate
selectarea și recrutarea angajaţilor. respectarea drepturilor omului. Banca Diversity 2020”, lansată în 2015, la nivel de reglementat prin politica privind
Legislaţia locală și standardele respectă Codul Muncii existent la nivel ”
grup, cu scopul de a promova diversitatea calificarea și experienţa, banca
internaţionale privind drepturile omului naţional și nu prezintă niciun risc de a la locul de muncă și de a încuraja femeile admite că diferenţele de gen, culturale,
sunt respectate. În 2017, compania a fi asociată cu practici de muncă forţată să aplice pentru poziţii de conducere în de educaţie și experienţă ale membrilor
primit prin intermediul adresei de e-mail sau de exploatare a copiilor. Ca urmare cadrul companiei. Unul dintre obiectivele Directoratului adaugă mai multă valoare
dedicată raportării în regim de anonimat - a angajamentului băncii în sprijinirea și stabilite la nivel de grup este ca poziţiile de organizaţiei. Având în vedere structura
whistleblowing, două sesizări care au protejarea drepturilor omului, în interiorul senior management să fie ocupate de femei actuală a Consiliului de Supraveghere,
vizat aspecte de resurse umane: pentru și în afara companiei, pe parcursul anului în proporţie de 35% până în 2024. facem precizarea că principiul diversităţii,
comportament neadecvat și inechităţi 2017, nu s-au înregistrat încălcări ale din punct de vedere al genului, a fost pus
salariale. Niciuna dintre cele două sesizări drepturilor omului sau situaţii de muncă Întrucât atât îndrumarul Autorităţii Bancare
în aplicare prin numirea doamnelor Ileana-
nu a fost clasificată drept discriminare forţată sau de exploatare a copiilor. Europene (EBA), cât și Regulamentul BNR
Anca Ioan și Ana Maria Mihăescu în cadrul
sau confirmată. Discriminarea, indiferent Nr. 5/2013 cuprind menţiuni cu privire
consiliului, ca membri independenţi.
la importanţa diversităţii la nivelul
Directoratului, în plus faţă de setul standard
104 ANGAJATOR RESPONSABIL 105

8.5 10.2

CLASIFICAREA ANGAJAŢILOR ÎN FUNCŢIE C O M BAT E R E A DISCRIMINĂRII


D E G E N , V Â R S T Ă Ș I P O Z I Ţ I A O C U PAT Ă Î N
COMPANIE ÎN 2017 Compania promovează o cultură care are la bază principii
și politici solide ce condamnă orice formă de discriminare,
Bărba]i Femei fie ea legată de gen, naţionalitate, dizabilitate, vârstă,
<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total culoare politică, statut familial, limbă, religie sau orientare
sexuală. Cu toate acestea, dacă astfel de cazuri se
B-1* 0 18 5 23 0 20 0 20
întâmplă, ele se soluţionează, în principal, prin medierea
B-2* 0 68 6 74 1 88 7 96 dintre angajat, angajator și Sindicat sau prin mediere
Alte pozi]ii de 8 145 25 178 23 316 74 413 organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare
management privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de
Specialiști 279 636 93 1.008 1.010 2.130 313 3.453 discriminare. În perioada de raportare, compania a
Total 287 867 129 1.283 1.034 2.554 394 3.982
primit prin intermediul adresei de e-mail dedicată
raportării în regim de anonimat - whistleblowing,
* Board-1 reprezintă primul nivel de management, după top-management/Directorat două sesizări care au vizat aspecte de resurse
** Board-2 reprezintă al doilea nivel de management, după top-management/Directorat umane: pentru comportament neadecvat și
inechităţi salariale. Niciuna dintre cele
CLASIFICAREA ANGAJAŢILOR ÎN FUNCŢIE două sesizări nu a fost confirmată și
D E G E N Ș I P O Z I Ţ I A O C U PAT Ă Î N
nici clasificată drept discriminare.
COMPANIE ÎN 2017

Bărbaţi Femei
23 20
74 96
178 413
1.008 3.453

NUMĂRUL DE ANGAJAŢI PROPORŢIA ANGAJAŢILOR


CU DIZABILITĂŢI, D E N A Ţ I O N A L I TAT E RO M Â N Ă
P E   F I E C A R E C AT E G O R I E CARE OCUPĂ POZIŢII DE
MANAGEMENT (B-1)
2016 2017
Număr %
Bărba]i Femei Bărba]i Femei
Sedii centrale 38 100
Specialiști 6 11 5 12
Agen]ii 5 100
Altă 0 0 0 0
categorie


Banca susţine diversitatea și
crearea unui mediu de lucru în care
oamenii cu dizabilităţi își pot explora
talentul și se pot dezvolta profesional.
106 ANGAJATOR RESPONSABIL 107

8.5 10.3

SISTEMUL DE
SISTEMUL DE
BENEFICII

REMUNERARE
Beneficiile acordate angajaţilor Raiffeisen pensii facultative etc. Pachetele de beneficii
Bank sunt reglementate prin Politica de oferite angajaţilor sunt in permanenţă
Remunerare Totală și prin Contractul aliniate la practicile pieţei locale. Banca

ȘI SISTEMUL Colectiv de Muncă, încheiat între Sindicatul


Raiffeisen Bank și Directorat.
oferă beneficii similare tuturor angajaţilor,
indiferent de tipul contractului și de
perioada de angajare. Angajaţii cu normă
Beneficiile reprezintă programe prin
DE BENEFICII care se suplimentează compensaţiile în
numerar și se asigură astfel protecţie
întreagă, cu normă parţială și cei cu
contract pe perioadă determinată se
bucură de asigurare de sănătate, asigurare
pentru angajaţii organizaţiei și familiile
în caz de dizabilitate și invaliditate,
acestora. Există mai multe categorii de
concediu pentru creșterea copilului și
beneficii, precum: abonamente medicale,
contribuţii pentru pensie.
SISTEMUL DE REMUNERARE asigurări de accidente și îmbolnăviri,
Sistemul de remunerare al băncii este aprobat de Consiliul de Supraveghere, prin
VA L O A R E A PA C H E T U L U I D E
intermediul Comitetului de Remunerare, și promovează un management corect şi eficient
BENEFICII CA % DIN SALARIU
al riscurilor, fără a încuraja asumarea de riscuri peste nivelul tolerat de bancă. Acesta
este în linie cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale 2016 2017
băncii și ale Grupului Raiffeisen Bank International și încorporează măsuri pentru evitarea
Specialiști Management Top Specialiști Management Top
conflictului de interese. Management Management
Sistemul de remunerare utilizează un set de indicatori-cheie de performanţă și de 6,23 3,14 1,07 6,01 3,04 1,04
competenţe culturale. Remunerarea se bazează pe o structură funcţională și este în
directă legătură cu nivelul de performanţă și competitivitate. Aceasta este definită în
funcţie de valoarea aferentă muncii, de nivelul pieţei şi de experienţa profesională.
CONTRIBUŢII LA
VA L O A R E A S A L A R I U L U I M E D I U , C O M PA R AT I V SISTEMUL DE PENSII
CU SALARIUL LA NIVEL NA}IONAL
Schemele de pensie pentru angajaţi sunt contribuţii pentru angajaţi la Pilonul III de
2016 2016 2017 2017 obligatorii prin intermediul Casei de Pensii. Din totalul contribuţiilor aferente
medie salarii medie salarii medie salarii medie salarii Asigurări Sociale (CAS) și sunt acoperite salariilor, contribuţia la Casa Naţională
angajaţi comparată angajaţi comparată angajaţi comparată angajaţi comparată
cu salariul mediu (%) cu salariul minim (%) cu salariul mediu (%) cu salariul minim (%)
atât de angajator (15,8%), cât și de angajaţi de Pensii și Asigurări Sociale a fost de
(10,5%). Totuși, banca oferă scheme de 14.466.106,11 de euro.
Salariul mediu al 190% 408% 192% 355%
pensii facultative pentru angajaţii săi, prin
angajaţilor Toate contribuţiile aferente sunt recunoscute
intermediul Raiffeisen Asset Management.
Salariul mediu al 173% 372% 177% 326% în contul de profit și pierdere al perioadei
angajaţilor juniori: Din totalul cheltuielilor cu salariile, de raportare atunci când sunt efectuate.
București
Raiffeisen Bank a înregistrat în anul 2017 Banca nu are alte obligaţii suplimentare.
Salariul mediu 93% 199% 96% 177% suma de 838.017,75 de euro, reprezentând
al angajaţilor
juniori: în afara
Bucureștiului
108 ANGAJATOR RESPONSABIL 109

4.4, 4.5

FORMAREA ȘI
CONCEDIUL ANUAL ȘI
CONCEDIUL PENTRU CREȘTEREA
COPILULUI
Concediul anual este cuprins între 23 și 27 de zile
lucrătoare, în funcţie de vechimea în muncă, și este
D E Z VO LTA R E A
reglementat de către Contractul Colectiv de Muncă.
În 2017, 250 de angajaţi au beneficiat de concediu pentru
ANGAJAŢILOR
creștere a copilului. Dintre aceștia, 243 au fost femei și
7 bărbaţi.
Prin programele de formare pe care le oferă
CONCEDIUL PENTRU angajaţilor, Raiffeisen Bank își propune să contribuie
CREȘTEREA COPILULUI direct la performanţa lor individuală, la cea a echipei
Indicator 2016 2017 și, implicit, la performanţa organizaţiei. Tratăm cu
responsabilitate instruirea, formarea și dezvoltarea
Bărba]i Femei Bărba]i Femei
profesională a tuturor colegilor noștri, care ne
Total număr de zile luate* 732 74.267 542 64.509 reprezintă și a căror eficienţă și profesionalism duc mai
Nr. de angajaţi cu drept la concediu pentru creșterea 1.299 4.009 1.283 3.982 departe standardul de calitate al băncii.
copilului
Nr. de angajaţi care au luat concediu pentru creșterea 7 243 4 254 În 2017, banca a continuat, într-o formă strategia organizaţiei și aliniate culturii
copilului îmbunătăţită, programul de formare pentru organizaţionale, care au avut drept scop
Nr. de angajaţi care s-au întors la muncă după 3 159 4 157 noii angajaţi din reţeaua de agenţii, consolidarea competenţelor funcţionale și
încheierea concediului pentru creșterea copilului** adaptat specificului activităţii din fiecare de leadership ale angajaţilor, precum și
Nr. de angajaţi care s-au întors la muncă după 4 131 1 115 agenţie. Acesta a inclus cursuri de iniţiere creșterea implicării acestora. Programele
încheierea concediului pentru creșterea copilului și care în activitatea companiei (Induction), de s-au adresat atât angajaţilor din
erau încă angajaţi la 12 luni după ce au revenit la muncă
înţelegere a produselor, operaţiunilor, segmentele de business, cât și celor din
Rata de revenire la locul de muncă 42,86 65,43 100,00 61,81 creditării și a specificului relaţionării cu zonele de suport, astfel încât creșterea
Retenţia 133,33 82,39 25,00 73,25 clienţii. Programul a presupus utilizarea competenţelor profesionale să se facă
mai multor metode de învăţare, adaptate echilibrat, la nivelul întregii echipe
contextului actual de business și în pas cu Raiffeisen Bank.
noile tendinţe și tehnologii.
* Nr. de zile de concediu pentru creșterea copilului Pentru angajaţii care se întorc mai devreme Banca a oferit diverse modalităţi de
luat în 2017 de cei care au început concediul în anul din concediul pentru creșterea copilului, Pentru angajaţii din administraţia centrală, învăţare și formare a angajaţilor, precum
respectiv compania a îmbunătăţit programul de iniţiativele transversale de dezvoltare a
compania oferă posibilitatea de a opta
** Nr. de angajaţi care și-au început concediul pentru
pentru un program de lucru flexibil, redus iniţiere, ce urmărește integrarea noilor competenţelor și certificările, cursurile
creșterea copilului în 2017 și în anii anteriori și s-au
întors la muncă cu două ore, până când copilul împlinește colegi în organizaţie, și a continuat tehnice, participarea la conferinţe și
vârsta de doi ani. Totodată, aceștia au programele de dezvoltare a competenţelor ateliere educaţionale. În dezvoltarea și
posibilitatea de a intra în concediu neplătit, profesionale și a celor de leadership. livrarea acestor programe, banca a urmărit
pentru o perioadă mai mare de timp. și atingerea obiectivelor de învăţare,
În 2017 au fost continuate sau iniţiate
oferind conţinut de calitate și metode
mai multe programe derivate din
moderne de abordare a subiectelor.
110 ANGAJATOR RESPONSABIL 111

Modelul de învăţare experimentală, Gamification este un alt model de învăţare, Alte programe prin care angajaţii beneficiază de
ce dezvoltă un mediu propice învăţării ce presupune folosirea elementelor și a sprijin și instruire din partea colegilor sunt:
continue prin implicare și auto descoperire, unor reguli specifice jocului în contexte de
a avut un impact pozitiv asupra angajaţilor business, scopul fiind acela de a atinge
băncii. Experienţele de învăţare anumite obiective având participanţi D I G I TA L WORLD MORTGAGE GUIDES
personalizate prin blended learning mai implicaţi în proces. Gamificarea este În 2017 au fost selectaţi, la nivelul fiecărui În 2017, zona de creditare
combină ședinţele de curs ce presupun un procedeu eficient în îmbunătăţirea grup retail, ghizii digitali care au rolul de Mortgage a fost susţinută proactiv de
participarea celor implicaţi, cu studiul pe interacţiunii cu clienţii, în vânzări. a instrui, îndruma și oferi sprijin celorlalţi un grup de ghizi Mortgage, cu rolul de a
o platformă online concepută special. colegi din agenţii în procesul de promovare impulsiona vânzările pe acest produs, de
EXEMPLE DE SESIUNI
DE FORMARE
și direcţionarea a clienţilor spre folosirea a oferi suport colegilor și pentru a crește
NUMĂRUL MEDIU DE ORE DE FORMARE PROFESIONALĂ OFERITE, instrumentelor din zona digitală. atractivitatea acestui produs.
P RO F E S I O N A L Ă / A N GA JAT , Î N F U N C Ţ I E ÎN FUNCŢIE DE TEMA
DE GEN ȘI NIVELUL PROFESIONAL SESIUNII (ÎN H)

2016 2017 2017 Alte programe de dezvoltare a angajaţilor:


Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Programul de instruire 6.012
pentru cunoașterea
B-1* 64 62 46 73 activită]ii opera]ionale PROGRAMUL PROGRAMUL BRANCH
B-2* 80 82 49 40 Easy mortgage 5.208 LEAD 2 WA K A N DA MANAGEMENT
Alte pozi]ii de 76 73 33 30 MIFID 4.628 LEADERSHIP Este un program destinat ACADEMY
management
BMA 4.160 Este un program de angajaţilor din echipa Este un program destinat
Specialiști 34 36 38 34
Conformitate 3.232 dezvoltare a angajaţilor, de top management directorilor din agenţii, cu
Total 43 41 38 34 lansat în 2017 și destinat care învaţă să creeze un rolul de a se perfecţiona.
Basic Sales 2.496
echipei de management, mediu de lucru în acord cu
* Board-1 reprezintă primul nivel de management, Numărul total de ore 25.736 obiectivele băncii.
cu scopul de a dezvolta și
după top-management/Directorat
** Board-2 reprezintă al doilea nivel de management, promova liderii cu eficienţa
după top-management/Directorat cea mai ridicată din cadrul
organizaţiei (Highly Effective
RAIFFEISEN BANKING Leaders), conform strategiei
4.4, 4.5
și viziunii organizaţiei.
UNIVERSITY
În 2017 am continuat și am extins programul Raiffeisen Banking University, iGROW VA L U E S LEAGUE ProfiBanking
un program de dezvoltare a angajaţilor, în cadrul căruia identificăm și
recunoaștem, în mod oficial, proprii experţi ai băncii în cele mai diverse Este un program care are Este un program care are Este un program destinat
domenii legate de activitatea bancară. Am identificat colegi care, prin rolul de a ghida angajaţii rolul de a promova valorile angajaţilor din agenţii cu
prisma experienţei lor, pot dezvolta și susţine cursuri pentru alţi colegi către zonele în care pot organizaţiei și constă în scopul de a promova noul
interesaţi să evolueze profesional, care pot împărtăși cunoștinţe practice crește cel mai repede. identificarea și premierea sistem de management al
extrem de aplicate. În 2017 au luat parte la program 50 de lectori și comportamentelor excepţi- performanţei, cu impact în
au fost derulate 132 de sesiuni, la care au participat 1.900 de colegi. onale ale angajaţilor. comportamentul faţă de
Un alt aspect de remarcat este că Raiffeisen Bank University ne oferă client.
posibilitatea să arătăm faptul că recunoaștem valoarea propriilor experţi
ai băncii, indiferent de domeniul legat de activitatea bancară în care
lucrează.
112 ANGAJATOR RESPONSABIL 113

MANAGEMENTUL
E VA L U A R E A P E R F O R M A N Ţ E I Ș I
P L A N U L D E D E Z VO LTA R E A C A R I E R E I

Bărbaţi Femei
PERFORMANŢEI Număr % Număr %
B-1* 23 100% 20 100%
B-2* 74 100% 96 100%
Alte pozi]ii de 178 100% 413 100%
management
În 2016 banca a început proiectarea unui nou sistem de
Specialiști 1.008 100% 3.453 100%
management al performanţei, axat pe crearea de par-
Total 1.283 100% 3.982 100%
teneriate pentru performanţă între lideri și angajaţi.
În 2017, Raiffeisen Bank a continuat extinderea * Board-1 reprezintă primul nivel de management,
după top-management/Directorat
sistemului de management al performanţei în reţeaua ** Board-2 reprezintă al doilea nivel de management,
de agenţii și, totodată, a finalizat implementarea după top-management/Directorat
acestuia la nivelul întregii organizaţii.
Noul sistem de management al Pentru implementarea noilor standarde
performanţei se caracterizează prin: comportamentale și a profilurilor de
creșterea frecvenţei feedback-ului, competenţe pentru poziţiile din reţeaua de
posibilitatea de a acorda feedback în agenţii, în 2017 banca a lansat o aplicaţie
dublu sens manager - angajat, calificative IT care ajută angajaţii în procesul de
de performanţă care integrează holistic identificare a traseului în carieră. Utilitatea
aprecierea referitoare la obiective și la acestui instrument constă în faptul ca
manifestarea valorilor, plaja de obiective fiecare angajat va putea să își creioneze
care cuprinde 4 piloni, pe modelul traseul pe care vrea să îl urmeze în carieră
Graficului de Performanţă (Balanced și să își stabilească propriul plan de
ScoreCard), accentul pe dezvoltarea dezvoltare profesională.
angajatului, iar, pe viitor, posibilitatea ca
angajaţii să își contureze modalitatea de
atingere a obiectivelor.

Pentru a pune în practică aceste principii În 2017 toţi angajaţii băncii au
de management al performanţei, banca trecut printr-o sesiune de evaluare
a realizat un cod care să definească a performanţei și a planului de
comportamentele angajaţilor. Cu ajutorul dezvoltare a carierei.
unui consultant extern, banca a rescris
standardele comportamentale pentru
personalul din vânzări și a început
implementarea acestora în reţeaua de
agenţii.
114 ANGAJATOR RESPONSABIL 115

VOCEA TA

PROGRAME “
Vocea TA” este o iniţiativă internă care are la bază o platformă online,
dezvoltată în 2012, cu scopul de a permite angajaţilor băncii să ofere

PENTRU ANGAJAŢI feedback și idei de îmbunătăţire a produselor, serviciilor, proceselor


și a tuturor aspectelor ce ţin de managementul operaţional. În 2017 a
fost lansată noua versiune a platformei interne Vocea TA”, iar impactul

generat de această iniţiativă a fost din nou unul pozitiv. În raport cu anul
2016, au fost înregistrate creșteri semnificative atât în ceea ce privește
numărul de iniţiative generate – aprox. 1.700 de initiative noi, în creștere
COMUNICAREA CU
SONDAJUL PRIVIND cu 35%, cât și în ceea ce privește numărul iniţiativelor acceptate spre
ANGAJA}II
OPINIA ANGAJAŢILOR implementare sau implementate – aprox. 160, în creștere cu 20%.
Comunicarea deschisă este cheia creării (EMPLOYEE OPINION Cele mai multe iniţiative conţin idei de îmbunătăţire pentru următoarele
unui mediu de lucru pozitiv. Prin intermediul SURVEY) zone: digital banking, pachete de cont current, credite negarantate, cardul
platformei interne online, Vocea TA”, a
“ de credit, credite garantate sau funcţionarea ATM-urilor și MFM- urilor.
intranet-ului, a revistei interne Staff Only” Sondajul privind Opinia Angajaţilor este
“ Mai mult, noua aplicaţie a înregistrat nu mai puţin de 60.000 de accesări,
sau a sondajelor desfășurate în rândul unul din instrumentele folosite de către cu o medie lunară de aprox. 2.700 de vizitatori unici. Astfel, iniţiativa
angajaţilor, banca facilitează comunicarea bancă pentru a afla opiniile angajaţilor și Vocea TA” devine un instrument important pentru inovare și pentru
internă și oferă angajaţilor instrumentele pentru a eficientiza și îmbunătăţi procesului “
crearea unei culturi a colaborării în interiorul organizaţiei.
necesare pentru ca aceștia să-și poată de comunicare internă. Banca a desfășurat
împărtăși opiniile, să propună idei de îmbu- în 2017 o nouă ediţie a sondajului pe
nătăţire și să implementeze noi concepte. aceeași structură ca în 2016, respectiv au S O N DA J D E S AT I S FAC Ţ I E STUDIUL DE CULTURĂ
fost urmărite aspecte necesare pentru a PRIVIND COLABORAREA ORGANIZAŢIONALĂ
CAMPANIA măsura cu exactitate nivelul de implicare INTERNĂ (ICSS) (OCI)
I N T E R N Ă S TAY IN și de activare a angajaţilor. Noutatea
a constat în îmbunătăţirea secţiunii de Banca a identificat faptul că un nivel Pentru a înţelege mai bine cultura și
întrebări suplimentare pentru colectarea crescut al cooperării interne influenţează ramificaţiile ei în companie, banca a
Mediul de lucru în care ne desfășurăm
de date legate de percepţia asupra atingerea și menţinerea unui grad ridicat realizat în 2016 o evaluare a actualei culturi
activitatea este extrem de important,
trăsăturilor de leadership pentru toate de satisfacţie, atât în rândul angajaţilor, cât organizaţionale din perspectiva normelor
iar factorii care duc la motivarea
nivelurile de management. De asemenea, și în rândul clienţilor și al partenerilor. În de comportament. Cultura organizaţională
sau demotivarea angajaţilor trebuie
investigarea zonei de management al ultimii ani, banca a realizat un sondaj anual este un factor important ce contribuie la
monitorizaţi permanent. Pentru a îmbunătăţi
performanţei a fost redesenată pentru a fi pentru măsurarea nivelului de colaborare dezvoltarea și schimbarea organizaţională.
procesele interne și relaţia cu angajaţii, în
aliniată noului sistem. internă, care a avut aplicabilitate pe trei Acest sondaj, la care au participat peste
perioada de raportare, banca a iniţiat și
derulat în administraţia centrală, campania Rata de răspuns a angajaţilor a fost dimensiuni: productivitate, comunicare și 1.300 de angajaţi, a permis băncii să
de interviuri Stay In. Scopul acestui demers foarte ridicată (84%), oferind o imagine receptivitate, urmărind două obiective: obţină informaţii valoroase cu privire la
a fost acela de a afla de la cei intervievaţi clară a nivelului de implicare a acestora. principalele modele culturale identificate în
• identificarea punctelor tari și a zonelor
lucrurile care le plac, aspectele care duc Rezultatele au arătat că nivelul de activare departamentele și funcţiunile companiei și
de îmbunătăţit în ceea ce privește
la creșterea gradului de satisfacţie în ceea a rămas la fel ca cel înregistrat în 2016, să acţioneze pentru a le alinia la valorile
colaborarea internă, cu efect direct
ce privește activităţile desfășurate la locul depășind considerabil norma CEE, în timp băncii și la strategia acesteia pentru anul
asupra satisfacţiei clienţilor băncii;
de muncă, dar în același timp și aspectele ce nivelul de implicare a înregistrat o 2020. Acest studiu este realizat o dată la
• crearea unor planuri de acţiune a căror doi ani, următorul fiind programat pentru
care au loc de îmbunătăţire. ușoară scădere faţă de anul trecut, în linie
implementare ar putea duce la un grad 2018.
cu norma CEE.
mai ridicat de satisfacţie a clienţilor.
116 ANGAJATOR RESPONSABIL 117

8.3

ECHILIBRUL ÎNTRE VIA}A


PROFESIONALĂ ȘI VIA}A PERSONALĂ

Prin intermediul RStyle, Raiffeisen Bank dovedește că a conștientizat


PROGRAMUL RSTYLE influenţele pe care le are asupra angajaţilor săi un mediu profesional
competitiv, sub presiune permanentă, și ţine cont de toate lucrurile
Începând din 2013, banca implementează un program pentru bunăstarea importante din viaţa angajaţilor: sănătate, dezvoltare personală, pasiuni
angajaţilor - RStyle, care este bazat pe trei piloni – sănătatea fizică, și preocupări pentru timpul liber, îngrijirea și educaţia copiilor etc. RStyle
echilibru psiho-emoţional și sănătatea relaţiilor interpersonale - și care oferă soluţii la îndemână și profesioniste angajaţilor care contribuie la
cuprinde 6 domenii de acţiune - RSport, DevelopR, RFood, TogetheR, îmbunătăţirea stării acestora de sănătate, la autocunoaștere și dezvoltare
RParenting și TravelR. Acest program complex urmărește, prin diferite personală și la îmbunătăţirea relaţiilor profesionale, cu impact în viaţa de
activităţi, să asigure echilibrul angajaţilor între viaţa profesională și cea zi cu zi.
personală. Programul cuprinde ateliere și evenimente legate de sport,
nutriţie, sănătate, dezvoltare personală, parenting – subiecte de interes
pentru membrii echipei Raiffeisen.

Programul RStyle atinge și zona de dezacordului sau Evoluţie prin contradicţie,


RStyle 2017
management al stresului, oferind consiliere Young Designers – 4 workshop-uri dedicate în cifre:
și metode de prevenire a stresului, descoperirii și dezvoltării abilităţilor
diagnoze, programe de dezvoltare și
soluţii pentru menţinerea echilibrului
psiho-emoţional, cu scopul de a schimba
native ale copiilor (13 -17 ani), Insid3Out –
Mindfulness la birou, adică 3 luni de
practică pentru creșterea capacităţii de
3 piloni 4.900
de participări
obiceiurile cotidiene cu unele mai concentrare, de direcţionare conștientă SĂNĂTATEA FIZICĂ
sănătoase. Cum tot mai mulţi oameni a atenţiei și gândurilor, de înţelegere a
ECHILIBRU PSIHO-EMOŢIONAL
doresc să aibă un stil de viaţă echilibrat,
programul a atras în 2017 un număr mai
mare de participanţi și a stat sub semnul
efectelor pe care emoţiile le au asupra
noastră. De asemenea, tot în cadrul RStyle
s-au organizat 7 campanii de prevenţie,
SĂNĂTATEA RELAŢIILOR
INTERPERSONALE
3.000
de participanţi unici
diversităţii și inovaţiei. Evenimentele ce au strâns peste 700 de participanţi:
adaptate în funcţie de specificul local
”TU faci RStyle” și-au dublat numărul. Au
Kynetogym la birou, 2nd Opinion dentist,
Efectele stresului oxidativ și mitul 6
domenii de acţiune 63%
fost lansate peste 100 de evenimente detoxifierii, Eu am ales să nu am diabet,
de tip catalog și au fost dezvoltate și Sănătatea pielii, Alergie, Imunologie. Tot în ĘĘ RSport ĘĘ TogetheR
implementate peste 20 de programe noi. cadrul RStyle a avut loc și programul Sleep 37%
ĘĘ DevelopR ĘĘ RParenting agenţii
Pilonilor iniţiali ai programului Rstyle Better, care a oferit angajaţilor modalităţi
ĘĘ RFood ĘĘ TravelR sedii
(RSport, RFood, RParenting, DevelopR,
ToghetR, TravelR) li s-au adăugat 4 iniţiative
practice de a se detașa de problemele de
la serviciu în timpul liber, cum să-și dozeze
centrale 80
în cadrul

140
inedite: RStyle Family Pack, Club RStyle, mai bine energia, tehnici pentru a avea un
TU faci R-Style”
Campania maraton de sănătate și Stress- somn mai bun. ”
Out. Evenimentele nou intrate în program
au cuprins Debate Club – Frumuseţea
de evenimente 60
implementate Open
118 ANGAJATOR RESPONSABIL 119

8.3

S Ă N Ă TAT E A
Ș I   S E C U R I TAT E A
ANGAJAŢILOR
Banca investește continuu în asigurarea sănătăţii și securităţii
angajaţilor săi.
Drept cerinţă minimă legală, banca asigure implementarea deciziilor referitoare Accidentele înregistrate se referă la
respectă legislaţia naţională privind la sănătate și securitate, să asigure condiţii angajaţii companiei. Banca colaborează
sănătatea și securitatea angajaţilor, pentru optime de muncă, să prevină accidentele cu o serie de subcontractori, prestatori
înregistrarea și raportarea accidentelor, sau bolile profesionale, și să se asigure de servicii independenţi pentru servicii
în conformitate cu Legea nr. 319/2006 şi că toţi angajaţii sunt informaţi cu privire la de curăţenie, transport şi procesare de
cu Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 politicile și procedurile privind sănătatea numerar şi ATM-uri, servicii medicale,
(versiunea revizuită). Banca a înfiinţat un și securitatea la locul de muncă. Comitetul servicii de formare profesională şi servicii
Comitet pentru Sănătate şi Securitate, pentru Sănătate şi Securitate este formată de pază. În cursul anului 2017 nu au
responsabil de monitorizarea şi consilierea din 7 reprezentanţi ai angajaţilor, 7 fost înregistrate cazuri de accidente
cu privire la programele de sănătate reprezentanţi ai angajatorului, 2 medici de în rândul prestatorilor de servicii
şi securitate la locul de muncă. Rolul medicina muncii și Colectivul de Prevenire și care au desfășurat activităţi în
Comitetului și al membrilor săi este să Protecţie în Muncă. punctele de lucru ale băncii.

Indicator Bărba]i Femei Localitate


Număr de accidente 0 5 București
Miercurea Ciuc
Tipul de accident accident
Brașov
(de exemplu, accident care necesită prim ajutor) minor
Rata de accidentări 0% 0,058%
Rata bolilor profesionale N/A N/A
Zile pierdute (măsurate în zile calendaristice) 0 16
Rata zilelor pierdute 0% 0,40781%
Rata de absenteism 0,87% 2,23%
Decese la locul de muncă 0 0
Total zile lucrătoare 318.427 980.847
120 PARTENER RESPONSABIL ÎN COMUNITATE 121

PARTENER
RESPONSABIL
ÎN
C O M U N I TAT E
122 PARTENER RESPONSABIL ÎN COMUNITATE 123

S T R AT E G I A
DE INVESTI}II
C O M U N I TA R E

Încă de la începutul activităţii sale pe piaţa din


România, Raiffeisen Bank și-a asumat angajamentul
de a contribui la dezvoltarea comunităţilor locale,
pe termen lung, alături de parteneri credibili și
responsabili. Strategia Raiffeisen Bank este puternic
orientată către susţinerea educaţiei și a învăţării, ceea
ce o face una dintre companiile cele mai active social 
Raiffeisen Bank realizează anul un
din economia românească.
raport privind impactul investiţiilor
Conform politicii de sponsorizare și a strategiei de responsabilitate comunitare, pe baza metodologiei
socială corporativă, Raiffeisen Bank susţine programe și proiecte în London Benchmarking Group
cinci direcţii strategice: artă și cultură românească, educaţie și educaţie (LBG), iar rezultatele obţinute sunt
financiară, ecologie urbană, sportul ca stil de viaţă sănătos și social. integrate în prezentul raport.

Politica băncii de investiţii în comunitate prevede că Raiffeisen Bank nu sponsorizează partide politice, culte
toate proiectele sau programele susţinute de bancă religioase, instituţii care au ca obiectiv promovarea unei
orientări de cult, cazuri sau persoane individuale.
trebuie să respecte următoarele trei principii:
În cadrul companiei, Direcţia de Comunicare și Relaţii
˜˜ să fie investiţii ˜˜ să fie proiecte/programe ˜˜ să facă o diferenţă pe
Publice este responsabilă prin Directorul său, pentru
inteligente (SMART): care să reprezinte termen lung în calitatea implementarea și avizarea strategiei de investiţii
specifice, măsurabile, modele de urmat vieţii beneficiarilor comunitare și totodată pentru avizarea proiectelor de
realiste, relevante, investiţii comunitare pe care compania le sprijină. Ofiţerul
încadrate în timp de Comunicare și Relaţii Publice administrează proiectele
de investiţii comunitare, răspunde cererilor venite pe
adresa băncii și în același timp raportează intern și extern
rezultatele acestor proiecte.
124 PARTENER RESPONSABIL ÎN COMUNITATE 125

1.1, 1.2,
1.4, 1.5

CONTRIBUŢII
SUMA 2015
T OTA L Ă A
INVESTIŢIILOR 1.745.586 €
FINANCIARE
ÎN PROGRAME
ȘI PROIECTE
2016
C O M U N I TA R E
1.919.030 €
4.3, 4.4, 2017
4.5
1.670.724 €
În 2017, valoarea totală a contractelor de sponsorizare contribuţie medie pe
11.3, 11.4 angajat de aproximativ
încheiate de către Raiffeisen Bank a fost de 2.072.360
de euro. Conform metodologiei de raportare LBG, 316 €
valoarea investită în programe și proiecte comunitare

   
13.3
a fost de 1.670.724 de euro, cu o contribuţie medie
pe angajat de aproximativ 316 de euro. Scăderea
faţă de anul precedent reflectă intenţia băncii de a se
concentra, în special, pe cele cinci direcţii strategice:
educaţie și educaţie financiară, ecologie urbană, artă
2.072.360 €
totalul contractelor de sponsorizare 2017
și cultură românească, sport ca stil de viaţă sănătos și
D I R E C Ţ I I S T R AT E G I C E
social.
ȘI INVESTIŢII
Conform politicii de sponsorizare și a strategiei de respon-
sabilitate socială corporativă, Raiffeisen Bank susţine
programe și proiecte în cinci direcţii strategice: artă și
cultură românească, educaţie și educaţie financiară,
ecologie urbană, sportul ca stil de viaţă sănătos și social.
32% 29%

Având în vedere atenţia pe care o oferă cele cinci direcţii strategice: 32% (526.612
celor cinci direcţii strategice, banca a de euro) din resursele băncii au fost
crescut procentul resurselor financiare acordate proiectelor educaţionale, 29% EDUCAŢIE ECOLOGIE
investite în aceste zone, ajungând la 87% (481.391 de euro) pentru ecologie urbană, 526.612 € URBANĂ
(1.446.449 de euro) din totalul sumelor 12% (208.065 de euro) pentru proiecte de 481.391 €
investite în programe și proiecte comunitare artă și cultură românească, 9% (151.500 de
(respectiv din 1.670.724 de euro). Dacă euro) în sport ca mod de viaţă sănătos și 12% 9% 5%
analizăm mai în detaliu sumele investite în 5% (78.881 de euro) în iniţiative sociale.
Banca donează anual mobilă și echipamente electronice, precum ARTĂ ȘI CULTURĂ SPORT CA MOD DE INIŢIATIVE
calculatoare, laptopuri și telefoane, unui număr de parteneri, inclusiv școli ROMÂNEASCĂ VIAŢĂ SĂNĂTOS SOCIALE
și universităţi, ONG-uri și spitale. În 2017, valoarea bunurilor donate a fost 208.065 € 151.500€ 78.881 €
de 5.285 de euro.
126 PARTENER RESPONSABIL ÎN COMUNITATE 127

4.2, 4.5 8.6

PROGRAMUL DE
STUDIU DE CAZ:

Programul de granturi
Raiffeisen Comunităţi VO L U N TA R I AT
Programul de granturi Raiffeisen
Comunităţi, ajuns la cea de-a șaptea
ediţie, este primul program de acest
gen de pe piaţa bancară românească. Implicarea angajaţilor în activităţi de voluntariat crește
Programul reprezintă un concurs online loialitatea acestora faţă de companie, are un impact
de proiecte de responsabilitate socială

pozitiv pentru comunitate, contribuie la îmbunătăţirea
în domeniul educaţiei non-formale,
dezvoltate și implementate de persoane relaţiilor între angajaţi, crește implicarea și satisfacţia
253 juridice care funcţionează ca organizaţii
neguvernamentale medii și mici sau ca
personală și ajută la dezvoltarea de noi abilităţi pentru
aceștia. Voluntariatul este, de asemenea, un mijloc de a
proiecte
comunitare
instituţii de învăţământ, în comunităţile facilita comunicarea între diferite niveluri de business
în care Raiffeisen Bank își desfășoară sau ierarhice; angajaţii își pot îmbunătăţi abilităţile de
activitatea. Scopul principal al programului
administrare a timpului și a resurselor.
 este acela de a încuraja organizaţiile
neguvernamentale și instituţiile de De asemenea, voluntariatul consolidează toate activităţile legate de proces,
învăţământ să dezvolte și să implementeze legătura între companie și comunitate. răspunde întrebărilor adresate de angajaţi
100.000 € proiecte de responsabilitate socială în Compania încurajează și susţine angajaţii pe această temă și raportează anual
valoarea totală a domeniul educaţiei non-formale, care să să facă voluntariat în comunităţile din care detaliile legate de proiectele de voluntariat
granturilor ducă la îmbunătăţirea nivelului de educaţie fac parte atât la nivel individual, cât și în care au fost implicaţi angajaţii
si astfel la îmbunătăţirea calităţii vieţii prin voluntariat corporativ. Activităţile de companiei.
oamenilor din Romania. voluntariat corporativ se pot desfășura atât
 Toţi angajaţii băncii au dreptul să participe
în perioada programului de lucru, cât și în
Anul acesta, programul a atras 253 de la acţiuni de voluntariat, indiferent de gen,
timpul liber.
proiecte comunitare și a premiat cele rasă, religie, funcţia ocupată în companie
>85 mai bune 10 cu câte 10.000 de euro, Compania pune la dispoziţie 1 zi sau orice fel de dizabilitate.
voluntari, angaja]i echivalentul în lei, valoarea totală a lucrătoare/an, divizată până la fracţiuni
Raiffeisen Bank granturilor fiind de 100.000 de euro. de 1 oră, pentru activităţi de voluntariat.

Peste 85 de voluntari, angajaţii băncii Compania susţine proiectele de voluntariat În 2017, 242 de angajaţi Raiffeisen
au participat la procesul de jurizare a dezvoltate pe cont propriu sau în Bank s-au implicat în activităţi de
celor 182 de proiecte eligibile, proiectele parteneriat cu un ONG din România. voluntariat, luând parte la evaluări și
câștigătoare fiind analizate în etapa finală selecţii de proiecte în diferite programe
În cadrul băncii, Directorul Direcţiei
de către o comisie de specialitate formată de finanţare administrate și finanţate
de Comunicare și Relaţii Publice este
din cinci profesioniști cu experienţă în de bancă, în programe de educaţie
responsabil pentru avizarea proiectelor de
evaluarea de proiecte educaţionale. financiară, dar și la construcţia de
voluntariat și pentru actualizarea politicilor.
locuinţe pentru persoane defavorizate.
Ofiţerul de Relaţii Publice administrează
128 PARTENER RESPONSABIL ÎN COMUNITATE 129

4.4, 4.5 8.6

AC T I V I T Ă Ţ I L E D E VO L U N TA R I AT STUDIU DE CAZ:

Programul Naţional de
A U D E Z VO LTAT Î N R Â N D U L
ANGAJAŢILOR:

Educaţie Financiară
Încredere în forţele proprii

1% 2% 16% 41% 40%


În 2017, banca a continuat să investească în programe de educaţie financiară, la care
au participat peste 7.500 de elevi de liceu și școală primară. În parteneriat cu Junior
Stare de bine/fericire (în Achievement România, elevii au beneficiat de ajutor pentru a înţelege conceptul de
afara locului de muncă) management financiar, acumulând cunoștinţe care să le permită luarea unor decizii
responsabile atunci când aleg produse și servicii financiar-bancare.
2% 8% 36% 54%
Programul derulat în perioada de raportare Părinţii sunt beneficiari indirecţi ai
și-a propus să dezvolte în rândul copiilor proiectului. Implicarea lor se face printr-o
aptitudinile necesare pentru planificarea serie de activităţi, printre care completarea
Empatie faţă de oameni
cheltuielilor, economisirea banilor sau unui chestionar pentru a determina
și atenţie la nevoile lor
dezvoltarea bugetului personal și a oferit măsura în care aceștia includ în educaţia
module special proiectate pentru fiecare și creșterea copilului, aspecte ce ţin de
4% 34% 62% nivel de școală primară - Noi înșine, gestionarea resurselor financiare și o
Familia Mea, Orașul Meu, Comunitatea scrisoare prin care li se explică detaliat
Mea, Economia Noastră și liceală - ABCdar avantajele educaţiei financiare.
Atenţie la nevoi comunitare/ Bancar. Fiecare modul conţine propriul set
sociale mai largi
de manuale de instruire, inclusiv un manual

dedicat profesorilor, un caiet pentru elevi și
1% 2% 26% 71% alte material ajutătoare.
2017:

>7.500
Pe parcursul implementării proiectului
(2010 – 2017), peste 35.350 de elevi au luat
Complet de acord parte la cursurile din cadrul programului,
De acord
elevi participanţi
alături de 1.136 de cadre didactice din
Neutru peste 460 de școli. În fiecare an, peste
Dezacord
2010-2017:
100 de angajaţi ai băncii participă în mod
Complet dezacord voluntar la program. Participarea lor s-a
materializat în peste 700 de vizite în școli,
>35.350
elevi participanţi
în care membrii echipei Raiffeisen Bank
au împărtășit copiilor din experienţa și
cunoștinţele lor.
1.136
cadre didactice din

>460
[coli
130 PARTENER RESPONSABIL ÎN COMUNITATE 131

PA R T E N E R I AT E În 2017, banca și-a continuat tradiţia de a colabora


cu instituţii și organizaţii active, inovatoare, pionieri

C O M U N I TA R E în domeniile lor de activitate. Astfel, printre partenerii


organizaţiei se numără:

×× Asociaţia Green Revolution ×× Habitat for Humanity România


×× Asociaţia pentru Relaţii Comunitare ×× Fundaţia Leaders
×× Asociaţia Tășuleasa Social ×× Young Leaders Club
×× Fundaţia Principesa Margareta a ×× Fundaţia Romanian Business Leaders
României ×× Akcees Education
Raiffeisen Bank și-a asumat angajamentul de a contribui la
×× United Way România ×× Teatrul Naţional Radu Stanca
dezvoltarea comunităţii în general și a comunităţilor locale, pe
termen lung, alături de parteneri credibili și responsabili. Banca ×× Junior Achievement România ×× Fundaţia Compania de Teatru Daya
sprijină proiectele și programele comunitare prin intermediul ×× Teach for România ×× Asociaţia Art@Co
parteneriatelor și colaborării cu organizaţii neguvernamentale ×× Fundaţia pentru Dezvoltarea ×× Asociaţia Culturală ACT
Societăţii Civile
și instituţii locale și naţionale. Principalii parteneri rămân
organizaţiile neguvernamentale, însă banca a continuat să
consolideze parteneriate strategice cu instituţii publice (precum 
Banca se asigură că, prin
teatre) sau instituţii de învăţământ.
parteneriatele pe termen
Pentru a cunoaște nevoile partenerilor găsim soluţii pentru probleme concrete cu lung, investiţiile realizate aduc
comunitari cu care interacţionează și care aceștia se confruntă. Ne asumăm rolul schimbări relevante în comunităţile
pentru a descoperi priorităţile acestora și de facilitator, dar și de susţinător activ. De în care își desfășoară activitatea.
ale comunităţii din care fac parte, banca exemplu, banca susţine arta și cultura (fără
organizează întâlniri, realizează consultări a interveni în vreun fel în actul cultural), nu 
și sondaje în mod regulat. În domeniul numai prin finanţarea proiectelor de foarte Raiffeisen Bank a ales de-a lungul anilor să fie un partener
investiţiei comunitare, banca încearcă să bună calitate, ci și prin eforturi depuse de a strategic și să sprijine evenimente și programe culturale 11.4
faciliteze coeziunea dintre diferiţi factori crește audienţa de la an la an. prestigioase, precum:
din societate, astfel încât, împreună, să
×× Festivalul Internaţional George Enescu, ×× Festivalul de Teatru Undercloud, în
în parteneriat cu ARTEXIM parteneriat cu Fundaţia Compania de
×× Festivalul Internaţional de Teatru de la Teatru Daya
Tipuri de ONG-uri Instituţii de Instituţii Instituţii Autorităţi Instituţii publice Sibiu (FITS), în parteneriat cu Teatrul ×× Festivalul de Arte Contemporane
parteneri învăţământ medicale non-profit locale Naţional Radu Stanca Innersound, în parteneriat cu Asociaţia
comunitari Art@Co
×× Festivalul Internaţional de Film
2015 87,76% 6,12% 3,06% - - 3,06% Transilvania (TIFF) Cluj-Napoca și Sibiu, ×× Festivalul de Muzică SoNoRo
2016 59,5% 26,7% 9,5% 1,7% 0,9% 1,7% în parteneriat cu Asociaţia pentru ×× Gala UNITER
2017 91% 1% - 3% - 5% Promovarea Filmului Românesc
×× Producţia și turneele Teatrului Act
132 PARTENER RESPONSABIL ÎN COMUNITATE 133


De asemenea, banca a continuat să susţină sportul ca
stil de viaţă sănătos, prin intermediul unor evenimente
consacrate:

×× Maratonul International București Raiffeisen Bank, în


parteneriat cu Asociaţia Bucharest Running Club
×× Maratonul Internaţional Via Maria Theresia, în
parteneriat cu Asociaţia Tășuleasa Social


Accesul la educaţie și îmbunătăţirea nivelului de educaţie
financiară și antreprenorială continuă să fie o zonă
prioritară de investiţie în comunitate. Astfel, banca a
continuat și în 2017 să susţinem iniţiative precum:

×× Programul naţional de educaţie ×× Academia Liderilor, în parteneriat cu


financiară - modulele Noi înșine, Familia Fundaţia Leaders 1.1, 1.2
Mea, Orașul Meu, Comunitatea Mea, ×× Young Leaders Club Finance, în
Economia Noastră și ABCdar Bancar, parteneriat cu Young Leaders Club (CTL)
în parteneriat cu Fundaţia Junior
×× Romanian Business Leaders Summit,
Achievement 
în parteneriat cu Fundaţia Romanian
×× Programul educaţional pentru profesori, Ecologia urbană este una dintre cele cinci
Business Leaders
în parteneriat cu Teach for România directii strategice de responsabilitate sociala ale
×× Academia MPV, în parteneriat cu Akcees băncii prin care ne propunem să contribuim la
×× Școala Liderilor, în parteneriat cu Education îmbunătăţirea calităţii vieţii celor care locuiesc
Fundaţia Leaders
×× FinTech Month, în parteneriat cu în zonele urbane al ţării. În 2017, am continuat
TechHub să susţinem programele de bike-sharing și să
încurajăm mersul pe bicicletă, ca mijloc de
transport alternative:

Susţinerea categoriilor defavorizate a continuat să fie o ×× Programul I’Velo Relax, I’Velo Urban și Student
prioritate a băncii și în 2017. Astfel, au fost dezvoltate 4.3, 8.6 O’Bike, în parteneriat cu Asociaţia Green
4.4, 4.5
următoarele iniţiative: Revolution

×× Programul intern de strângere de fonduri prin debit


direct, în parteneriat cu United Way
×× Programul Centrul Comunitar Generaţii, în parteneriat
cu Fundaţia Principesa Margareta a României
×× Programul de construire de case, în parteneriat cu
Habitat for Humanity
134 PARTENER RESPONSABIL ÎN COMUNITATE 135

9.1

IMPACTUL ÎN
STUDIU DE CAZ:

Programul de
bike-sharing I’Velo C O M U N I TAT E
Ecologia urbană este una dintre cele cinci I’Velo este principalul program al băncii în
direcţii strategice de responsabilitate zona ecologiei urbane, iar în 2017 acesta
socială ale băncii. Astfel, în parteneriat cu a înregistrat peste 104.000 de utilizatori
Asociatia Green Revolution, am lansat în unici, care au închiriat una dintre cele
2010 programul de închiriere de biciclete 1.300 de biciclete, din cele 8 centre aflate
– I’Velo, destinat publicului larg, prin care în București și în alte orașe din ţară. Peste Raiffeisen Bank recunoaște importanţa unei societăţi
ne-am propus să încurajăm mersul pe 196.000 de închirieri de biciclete au fost civile sănătoase, ca element cheie pentru a genera
bicicletă, ca alternativă reală la transportul realizate pe parcursul anului. dezvoltare sustenabilă, atât în interiorul companiei,
cu mașina, și să reducem impactul traficului
Programul este împărţit în trei proiecte: cât și în exterior, în comunităţile în care își desfășoară
rutier asupra sănătăţii cetăţenilor care activitatea. În multe situaţii, iniţiativele susţinute de
I’Velo Relax, I’Velo Urban și StudentOBike.
locuiesc în mediul urban și asupra mediului
către bancă creează spaţiu de implicare pentru alte
înconjurător, prin reducerea poluării fonice
și cea a emisiilor de CO2.
companii, angajaţi, clienţi sau alţi actori interesaţi.

Contribuţia băncii în programe


I’Velo Urban: I’Velo Relax: Student O'Bike: comunitare a reprezentat

este un sistem de bike- este un sistem de bike- localizat în patru campusuri 1,3%
sharing automatizat, sharing, localizat în studenţești din București și din profitul său brut, conform criteriilor
lansat în septembrie apropierea parcurilor sau din ţară, proiectul oferă 240 de raportare LBG (1,59% în 2016)
2016, în București. 12 staţii în incinta acestora. Constă de biciclete de închiriat;
automatizate de bike- în opt staţii care pun la peste 17.000 de închirieri au
sharing sunt localizate în dispoziţie peste 880 de avut loc în 2017.   
zona centrală, punând la biciclete de închiriat. În
dispoziţia celor interesaţi, 2017, au fost înregistrate În medie, partenerii
comunitari au gestionat
242 Voluntarii băncii
au alocat
180 de biciclete de închiriat. peste 161.000 de închirieri din angajaţii băncii
În perioada ianuarie – de biciclete. fonduri de
au fost implicaţi în 842 ore
decembrie 2017, au fost
realizate peste 17.900 de 26.404 € proiecte comunitare pentru acest tip
de iniţiative 56%
închirieri.
Contribuţia per
angajat a fost de
2017:
  
6,15 €  316 €
>104.000 1.300 8 contribuţia medie per
beneficiar
utilizatori unici biciclete centre
136 PARTENER RESPONSABIL ÎN COMUNITATE 137

Banca a încurajat ONG-urile și instituţiile partenere să T I P U L D E S C H I M B Ă R I G E N E R AT E


strângă bani (fundraising) pentru programele implementate ÎN RÂNDUL BENEFICIARILOR

împreună, element important pentru o dezvoltare


sustenabilă în viitor. Prin sprijinul continuu pe care banca Dezvoltarea Îmbunătăţirea Schimbări comportamentale
l-a demonstrat, partenerii comunitari au fost încurajaţi să abilităţilor calităţii vieţii și de atitudine
caute și să obţină resurse suplimentare pentru promovarea 69% 85% 74%
cauzelor și iniţiativelor lor. 28,1% 28,7% 43,2%
7,8% 43% 49,2%

PROPORŢIA DINTRE CONTRIBUŢIILE BĂNCII


Ș I R E S U R S E L E S U P L I M E N TA R E AT R A S E D E
C Ă T R E PA R T E N E R I I C O M U N I TA R I
2017 2016 2015

S C H I M B Ă R I L E G E N E R AT E L A N I V E L U L
ORGANIZAŢIILOR PARTENERE
2017 2016 2015
56%
77% Sistem de management Creșterea capacităţii de angajare
56% îmbunătăţit a personalului/ cooptarea cu mai
44% (ex. IT, HR, financiar) mulţi voluntari
44%
23% 46,7% 66,7%
68,3% 73,2%
65,4% 73,1%
Contribuţia Raiffeisen Bank
Resurse suplimentare atrase
Creșterea capacităţii de Oferirea
instruire a angajaţilor/ de servicii/
voluntarilor produse noi
În 2017, partenerii noștri comunitari de educaţie finanţate de Raiffeisen Bank, 73,3% 100%
au raportat 271.546 de beneficiari ai s-a înregistrat și o creștere semnificativă
82,9% 97,6%
proiectelor implementate cu sprijinul în sensul dezvoltării de abilităţi în rândul
92,3% 92,3%
băncii. Principalele îmbunătăţiri raportate beneficiarilor direcţi.
la nivelul acestora sunt orientate spre
dobândirea de cunoștinţe sau abilităţi, 2017:
Creșterea timpului Îmbunătăţirea

271.546
schimbări de comportament și atitudini, 
petrecut cu vizibilităţii și a
dar și creșterea calităţii vieţii. În contextul beneficiarii reputaţiei organizaţiei
creșterii înregistrate în rândul proiectelor beneficiari proiecte
86,7% 93,3%
comunitare implementate
cu sprijinul băncii 87,8% 100%
84,6% 100%
138 PARTENER RESPONSABIL ÎN COMUNITATE 139

În 2017, banca a realizat un studiu în rândul clienţilor pentru a


evalua impactul pe care l-au avut următoarele proiecte și programe
asupra acestora: I’Velo Relax, I’Velo Urban, Student O’Bike, Maratonul
Internaţional București Raiffeisen Bank și Festivalul Internaţional George
Enescu.
Numărul total al clienţilor care au participat la studiu a fost de 1.532.
I’Velo Relax


22% SATISFACŢIA UTILIZATORILOR
ESTE RIDICATĂ - 9 DIN 10
Rezultatele au relevat o serie de
aspecte care ajută compania să
dintre clienţii
RESPONDENŢI DECLARĂ CĂ evalueze succesul și relevanţa
băncii declară
SUNT MULŢUMIŢI DE CALITATEA investiţiei pentru comunitate, oferind
că au închiriat
UTILIZĂRII BICICLETELOR în același timp informaţii valoroase
biciclete
ce pot sta la baza proceselor de
Maratonul Internaţional îmbunătăţire derulate de bancă.
Relevanţa proiectului pentru
comunitate este apreciată București Raiffeisen Bank
foarte util pentru mine și pentru apropiaţi”

65% 5% 10%
I’Velo Urban dintre clienţii dintre ei au alergat declară ca au fost la
băncii din la una din cursele din eveniment, dar nu au
Programul crește nivelul de București, declară cadrul maratonului, participat
60% 43% conștientizare în direcţia că au auzit de în timp ce
dintre clienţii dintre clienţii băncii declară stilului de viaţă sănătos”, această iniţiativă
băncii sunt că se gândesc să închirieze o ”
promovat de companie și a unui
familiarizaţi cu bicicletă în următoarele 12 luni comportament prietenos cu
proiectul ”
mediul înconjurător”
Festivalul Internaţional
George Enescu

Student O’Bike
Aproape toţi respondenţii
ESTE CEA MAI CUNOSCUTĂ
INIŢIATIVĂ, CU 79%
12% apreciază Festivalul Enescu
65% 25% ~50% DINTRE CLIENŢII BĂNCII
CE DECLARĂ CĂ SUNT
dintre respondenţi
declară că au participat
pentru faptul că aduce o
contribuţie semnificativă
dintre clienţii din studenţii intervievaţi decla- dintre cei intervievaţi iau în la festival și că au fost
LA CURENT CU ACEASTĂ la creșterea nivelului de
băncii cunosc ră ca au închiriat o bicicletă considerare folosirea unei foarte muţumiţi de
INIŢIATIVĂ cultură și educaţie, în timp
iniţiativa de la unul din centrele aflate biciclete din cadrul programului modul în care a fost ce 9 din 10 consideră că
în apropierea universităţilor în în următoarele 12 luni organizat Festivalul aduce multe
ultimele 12 luni
beneficii pentru comunitate
140 CONSUMATOR RESPONSABIL 141

C O N S U M AT O R
RESPONSABIL
142 CONSUMATOR RESPONSABIL 143

PERFORMANŢA Banca recunoaște că este nevoie de o Mobile Banking se reflectă și în scăderea


abordare consecventă, motiv pentru se consumului de hârtie. Acesta s-a diminuat
implică continuu în acţiuni de îmbunătăţire cu aproximativ 32,9% faţă de precedentul

PRIVIND a nivelului de conștientizare, de


monitorizare a oricărui impact negativ al
operaţiunilor sale și de protecţie împotriva
ciclu de raportare, ca urmare a fenomenului
de migrare a clienţilor către serviciile
online. În medie, în 2017, în fiecare lună,

PROTECŢIA riscurilor neprevăzute. Banca se asigură că


resursele folosite pentru a crea produse și
12.000 de clienţi Raiffeisen Bank au ales
să migreze pe canalele digitale ale băncii.
servicii sunt bine planificate, reciclate unde Totodată, începând cu 2017, clienţii pot
MEDIULUI este posibil, și optimizate. Prin programele
dezvoltate, aceasta contribuie, alături de
aplica online pentru obţinerea unui card de
credit. Astfel, pe lângă faptul că aceștia pot

ÎNCONJURĂTOR
clienţii săi, la adoptarea unor obiceiuri aplica de oriunde și oricând, tot procesul
bancare responsabile. de emitere se desfășoară în mediul digital,
fără deplasare în agenţie și consum de
Investiţiile continue în tehnologie și în
hârtie pentru semnarea documentelor în
servicii digitale, și numărul în creștere
format fizic.
Și în 2017, banca și-a continuat eforturile pentru îmbunătă- al utilizatorilor de aplicaţii de Internet și
ţirea performanţei privind protecţia mediului înconjurător,
2016 2017
o prioritate a băncii în zona de responsabilitate socială T I P U L D E M AT E R I A L E 2016 2017
corporativă. Compania își asumă responsabilitatea pentru C O N S U M AT E
impactul pe care îl are asupra mediului, de aceea în perioada
de raportare a investit peste 600.000 de euro în măsuri

 353.988 kg  17.280 kg
Hârtie* Carton utilizat pentru
pentru diminuarea consumului de resurse și în scăderea depozitarea documentelor
*hârtie nereciclată
amprentei asupra mediului înconjurător.
Raportul prezintă informaţii cu privire la consumul de resurse materiale din toate
punctele de lucru ale băncii, sediile centrale și agenţiile sale, a căror suprafaţă
totală este de 126.310 m2. De asemenea, utilizând informaţiile privind consumul de
combustibil și energie, am realizat un prim inventar al emisiilor de gaze cu efect
de seră rezultate în urma activităţii băncii.
294.425 kg

  4.186
Materiale tipărite, pentru Cartușe de imprimantă
vânzarea produselor și și tonere (buc.)
CONSUMUL DE serviciilor financiare
M AT E R I A L E
102.648 kg
8.2, 8.3 9.4 12.2
Ca furnizor de servicii bancare, compania
utilizează cantităţi însemnate de hârtie pentru informarea clienţilor -
informaţii precontractuale, pentru tipărirea contractelor de credit, dar
6.400
și pentru activităţile administrative și pentru cele de promovare. Astfel,
suntem conștienţi că avem un impact direct asupra fenomenului de
12.000 kg
încălzire globală, de aceea eforturile băncii se concentrează pe scăderea
consumului de materiale și pe recuperarea acestora, acolo unde este
posibil.
144 CONSUMATOR RESPONSABIL 145

3.9

DEȘEURILE METODA DE ELIMINARE


A DEȘEURILOR
În 2017, banca a continuat să își îmbunătăţească procesul de reciclare
a hârtiei. Continuăm să reciclăm hârtia, sub orice formă ar fi, inclusiv 7.2, 7.3 Cantitatea totală de Cantitatea totală de
materialele de marketing și posterele, în toate punctele de lucru. deșeuri periculoase deșeuri nepericuloase
Conform datelor interne, banca a reciclat 98.521 de kg de hârtie în 2017. Reciclare (kg) 75.207 101.054
Cantitatea de hârtie reciclată în 2017 este mai scăzută în comparaţie cu
8.2, 8.4 Gunoi menajer (kg) - 6.477.317
cea reciclată în 2016, deoarece în perioada de raportare anterioară, în
cadrul băncii, a avut loc un proces de reorganizare a spaţiului și înlocuire
a mobilierului din agenţii. Acest fapt a dus la colectarea unor cantităţi mai
CONSUMUL DE ENERGIE
mari de hârtie stocată în diferite spaţii. 9.4
Reducerea consumului de energie este una dintre priorităţile băncii, în special datorită
Procesul de reciclare reprezintă o practică standard în cadrul băncii,
impactului asupra mediului înconjurător și asupra costurilor. Banca înregistrează informaţii
angajaţii noștri fiind informaţi constant de beneficiile adoptării unui
detaliate cu privire la consumul de energie, pentru a putea avea o imagine reală și
comportament responsabil faţă de consumul de resursele și, implicit, faţă 11.6 documentată pe baza căreia să stabilească acţiuni. Ca urmare a dezvoltării serviciilor
de mediul înconjurător.
digitale, banca investește în tehnologii și echipamente performante care să ajute la
2016 2017 eficientizarea consumului de energie.
M AT E R I A L E R E C I C L AT E 12.2, CONSUM T OTA L DE ENERGIE
12.4,

 663.300 kg
Hârtie 12.5 2016 2017
MWh GJ tep MWh GJ tep
Energie electrică și 21.730 78.228 1.578,53 22.385 80.586 1.924,77
13.2 energie pentru răcire

98.521 kg Energie pentru


încălzire (gaz natural)
13.741 49.467,60 1.050,92 14.480 52.128 1.245,28

Compania înregistrează anual cantitatea 2016, ca urmare a procesului de înlocuire Factorii de conversie utilizaţi sunt: Conform etichetei privind energia electrică, pusă la
de deșeuri periculoase și nepericuloase, a întregii infrastructuri tehnice – laptop-uri, 1 KWh = 3,6 x〖106 J dispoziţie de către furnizorul Enel Energie Muntenia S.A.,
1 GJ = 109 J
produse în desfășurarea activităţilor telefoanele, monitoarele. Pentru prezentul 42,39% din energia electrică achiziţionată și consumată
sale. Sistemul intern de management al ciclu de raportare, cantităţile de DEEE-uri de către companie a fost produsă din surse regenerabile.
deșeurilor prevede colectarea separată reciclate au revenit la parametri normali.
CONSUM DE COMBUSTIBIL
a fiecărui tip, în toate punctele de lucru. TIPURI DE DEȘEURI R E C I C L AT E
Toate bucătăriile sunt prevăzute cu un 2016 2017
sistem de colectare separată a deșeurilor, 2016 2017
care constă în pubele pentru hârtie, Cantitate (t) GJ tep Cantitate (t) GJ tep
Corpuri de iluminat (kg) 72 1.044
plastic – sticlă - metal și gunoi menajer. Combustibil motorină 445,5 18.978,3 452,18 400 17.040 406
Baterii (kg) 240 3.869
Începând din 2017, banca înregistrează Motorină pentru generatoare
cantităţile de gunoi menajer atât din sediile Plastic (kg) N/A 2.533
Combustibil benzină 151,10 6.572,85 158,66 66 2,871 69,3
centrale, cât și din agenţiile sale, fapt ce a Metal (kg) 4.636 N/A
determinat o creștere a cantităţii de gunoi Factorii de conversie utilizaţi pentru transformarea în GJ sunt:
DEEE-uri (kg) 618.300 70.294
menajer raportată. De asemenea, banca a 1 t motorină = 42,6 MJ
Cantitatea de deșeuri 297.930 6.477.317 1 t benzină = 43,5 MJ
raportat cantităţi mari de deșeuri electrice, menajere eliminate prin
electronice și electrocasnice (DEEE-uri) în depozitare (kg)
146 CONSUMATOR RESPONSABIL 147

7.3 8.2 9.4

C O N S U M U L T OTA L D E E N E RG I E ȘI INVESTIŢII PENTRU REDUCEREA


I N T E N S I TAT E A E N E RG I E I CONSUMULUI DE ENERGIE
La calculul consumului total de energie și transformarea în tep (tonă
echivalent petrol) am utilizat norma metodologică de raportare a Investiţiile realizate de bancă în 2017
consumului total de energie conform raportării către Autoritea Naţională pentru reducerea consumului de energie
de Reglementare în Domeniul Energiei. au fost în valoare de

FACTORII DE CONVERSIE UTILIZAŢI


PENTRU TRANSFORMAREA ÎN TEP SUNT:
662.484 €
Eforturile băncii au constat în:
Energie electrică Gaze naturale Benzină Motorină
1 MWh=0,086 tep 1 MWh=0,086 tep 1 t = 1,05 tep 1 t = 1,015 tep înlocuirea a înlocuirea a continuarea programului de înlocuire a

361 65 sistemului de iluminare a casetelor amplasate


la exteriorul agenţiilor, cu echipamente mai
de echipamente de de centrale eficiente din punct de vedere energetic, care
Consumul total de energie =
climatizare On/Off termice cu funcţionează cu tehnologie LED
Energie electrică + Gaz natural + Consum combustibil (motorină+benzină)
cu echipamente cu centrale termice
tehnologie inverter în condensaţie
Consumul total de energie = 80.586 + 52.128 + 17.040 + 2.871 = 152.625 înlocuirea mașinilor pe benzină cu
mașini pe motorină, mai eficiente
sau în ceea ce privește consumul de
Consumul total de energie = 1.924,77 + 1.245,28 + 406,00 + 69,3 = 3.645,35 combustibil și amprenta de carbon

Intensitatea energiei raportată la ENERGIE ECONOMISITĂ/AN


suprafaţa totală a sediilor băncii:
2017 Investiţii pentru Iniţiativa care a dus la
152.625 a asigura reducerea cantităţii de
GJ/m2 = 1,24 GJ/m2
123.310 economisirea energie utilizată
sau (în EUR)
Combustibil (litri) 24.000 116.481,23 Dotarea parcului auto cu mașini
3.645,35 diesel
tep/m2 = 0,29 tep/m2
123.310 Energie electrică și 0,32 444.373,09 Utilizarea echipamentelor de
pentru răcire (GWh) climatizare cu tehnologie inverter
Înlocuirea firmelor luminoase cu
tehnologie LED (reducere estimată
5 KWh/ zi / firmă luminoasă)
Energie pentru încălzire 61.000 m3 101.629,44 Utilizarea centralelor termice în
(gaz natural) (MWh) 643,55 MWh condensaţie (cost instalare)
148 CONSUMATOR RESPONSABIL 149

8.2 9.4 12.2, 12.4

TRANSPORT
Banca urmează ultimele tendinţele inovatoare în tehnologie
și adoptă, progresiv, soluţii de transport mai prietenoase
cu mediul înconjurător pentru angajaţii săi. Banca
recomandă și susţine utilizarea mijloacelor alternative de
transport, precum bicicleta.

Distanţa totală parcursă de angajaţii


companiei în interes de serviciu a fost de

9.486.829 km
F LOTA AUTO A COMPANIEI
Angajaţii s-au deplasat în interes de
2016 2017 serviciu pe o distanţă de 1.030.224
CONSUMUL DE APĂ
de km utilizând ca mijloc de transport
Total număr de mașini 522 521 mașina personală și pe o distanţă de În perioada de raportare consumul de apă al băncii
Număr de mașini pe 400 458 728.888 de km utilizând taxiul. Mașinile a scăzut cu 11.475 m3. Banca nu deţine infrastructura
motorină
din flota companiei au parcurs în total adecvată pentru reciclarea sau reutilizarea apei, motiv
Număr de mașini electrice/ 3 3 7.732.888 de km. pentru care cea mai eficientă măsură pe care o poate lua
hibride
cu privire la acest aspect este reducerea consumului, prin
Zborurile internaţionale efectuate de
Număr de mașini pe 119 60 organizarea de campanii de conștientizare și schimbare
benzină angajaţi au însumat 2.691.070 de km,
de comportament în rândul angajaţilor.
în timp ce zborurile interne au totalizat
Distanţa parcursă cu 9.341.462 9.486.829
taxiul, cu mașinile din flotă 598.820 de km. În total, angajaţii băncii au
companiei și cu mașinile utilizat transportul cu avionul pe o distanţă 2016 2017
personale (km) de 3.289.89 de km. APĂ C O N S U M AT Ă

 66.475 m
TRANSPORTUL ANGAJAŢILOR/ Volum total de apă
DE BUNURI/ ÎN INTERES DE SERVICIU
3
2016 2017
Distanţa parcursă de angajaţi cu mașina personală, în 927.696 km 1.030.224 km
interes de serviciu (km) (approx. 74.000 l) (approx. 82.000 l)
Distanţa parcursă de angajaţi cu taxiul, în interes de 537.727 km 723.888 km 55.000 m3
serviciu (km) (approx. 43.000 l) (approx. 58.000 l)
Cantitatea de bunuri transportată de serviciile de curierat 160 160 *Scăderea consumului de apă
(t) se datorează, în mare parte,
Distanţa parcursă de angajaţi cu mașina companiei (km) 7.876.039 7.732.717 închiderii unui număr de 27 de
Distanţa parcursă de angajaţi cu avionul (km) 2.624.123 3.289.890 agenţii ale băncii
150 CONSUMATOR RESPONSABIL 151

3.9

EMISIILE DE 9.4
Domeniul de Domeniul include
aplicare
FE* Tone CO2 eq Total categorie
(t CO2 eq)

GAZE CU Categoria 1 Consumul de gaz natural 55,58 kg CO2/GJ 2.897,27 4.356,35


Consumul de benzină 71,62 kg CO2/GJ 205,62

EFECT DE
Consumul de motorină 73,56 kg CO2/GJ 1.253,46
11.6
Categoria 2 Consumul de energie electrică 215,26 g CO2/ KWh** 4.818,6 4.818,6

Categoria 3 Transport în interes de serviciu - 310,1 310,1

SERĂ (GES) 13.2


Total 9.485,05

*FE = Factor de emisie


T OTA L TONE CO 2
eq **Valoare conform datelor primite
de la furnizorul de energie electrică
4.356,35
4.818,6
În calculul emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate
310,1
în urma activităţii companiei, nu au fost incluse
deplasările angajaţilor cu avionul. Calculul face
referire doar la cantitatea de dioxid de carbon,
rezultată în mod direct sau indirect din activităţile Estimări realizate la calculul emisiilor Intensitatea emisiilor:
companiei. indirecte de GES (categoria a 3-a) rezultate 9.485,05
Valorile factorilor de emisie utilizaţi la calculul cantităţilor în urma deplasării angajaţilor în interes de t〖CO2 eq/m2 = 0,077 GJ/m2
123.310
totale de emisii de GES, rezultate în urma arderii combusti- serviciu cu mașina personală sau cu taxiul.
bililor (Categoria 1) au fost extrase din Lista privind valorile Deoarece în cadrul băncii nu există un
naţionale ale factorilor de emisie și ale puterilor calorifice sistem formal de înregistrare a emisiilor 
nete, specifice fiecărui tip de combustibil și categorie de Banca va continua să investească
din categoria a 3-a, la calculul emisiilor
activitate, disponibilă pe pagina de internet a Ministerului în reducerea impactului asupra
rezultate în urma deplasării angajaţilor
Mediului (goo.gl/fbepjB). mediului înconjurător și, implicit, al
cu mașina personala sau taxiul, pentru o
emisiilor de gaze cu efect de seră.
estimare grosieră, am considerat caracte-
Categoria 1 (Scope 1): Categoria a 3-a (Scope 3): risticile mașinii cu care au fost parcurși cei
mm include emisiile directe de gaze cu efect mm include alte emisii indirecte, care nu sunt 1.754.112 km, următoarele: motor Diesel,
de seră rezultate în urma activităţii controlate în mod direct de companie 1.5, Euro Standard 6, stil de condus normal.
companiei (arderea combustibililor, (transportul angajaţilor cu avionul,
emisiile de proces, flota de mașini a mijloacele de transport în comun sau
companiei și alte emisii fugitive) taxiul, distribuţia produselor companiei,
rezultate în urma depozitării deșeurilor
Categoria a 2-a (Scope 2):
menajere etc.)
mm include emisiile indirecte rezultate în
urma achiziţiei de energie electrică,
energie termică sau abur
152
OBIECTIVE PENTRU 2018 153

PARTENER FINANCIAR A N GA JAT O R


RESPONSABIL RESPONSABIL

Continuarea activităţilor şi a proiectelor care să consolideze

CREȘTEREA NUMĂRULUI CLIENŢILOR CARE Propunerea de Valoare pentru Angajaţi


UTILIZEAZĂ PLATFORMELE DE INTERNET ȘI MOBILE (EVP - Employee Value Proposition)
BANKING CU SCOPUL DE A CREȘTE CALITATEA
SERVICIILOR OFERITE ȘI PENTRU A REDUCE AMPRENTA  
COMPANIEI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Continuarea programului

CREȘTEREA NUMĂRULUI DE PROIECTE


SUSTENABILE FINANŢATE DE BANCĂ Raiffeisen CREȘTEREA NUMĂRULUI DE FEMEI
AFLATE ÎN POZIŢII DE CONDUCERE

Bank CREȘTEREA NUMĂRULUI DE ORE

Continuarea programului creșterea numărului University DE FORMARE PROFESIONALĂ


OFERITE ANGAJAŢILOR

Catalizator
de workshop-uri și și creșterea numărului de
creșterea numărului sesiuni de instruire
de companii CREAREA UNUI PLAN DE

 participante INSTRUIRE A ANGAJAŢILOR PE


Continuarea programului
TEMA DREPTURILOR OMULUI

Continuarea programului INFORMAREA CLIENŢILOR CU


RStyle CONTINUAREA EVALUĂRII
și creșterea numărului
ABILITĂŢILOR DE LEADERSHIP ŞI
Elevator Lab
PRIVIRE LA OPŢIUNILE PE CARE de participanţi unici
BANCA LE OFERĂ ATUNCI CÂND DE DEZVOLTARE A NIVELURILOR
ACEȘTIA ÎNTÂMPINĂ DIFICULTĂŢI DE MANAGEMENT B-1 ŞI B-2
by Raiffeisen Bank International
FINANCIARE Continuarea programelor dedicate
tinerilor absolvenţi,
și creșterea numărului participanţilor
cu 3% faţă de anul 2017

Raiffeisen IT Trainee
Raiffeisen Banker 2 Be
Raiffeisen Management Trainee
154
OBIECTIVE PENTRU 2018 155

PARTENER RESPONSABIL C O N S U M AT O R CREȘTEREA NIVELULUI DE


Î N C O M U N I TAT E RESPONSABIL CONȘTIENTIZARE A ANGAJAŢILOR
CU PRIVIRE LA EFECTELE
NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI

ÎNCONJURĂTOR ȘI IMPLICAREA
SCĂDEREA CANTITĂŢII DE HÂRTIE
CONSOLIDAREA STRATEGIEI ACESTORA ÎN INIŢIATIVE DE
UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA BĂNCII
DE SUSTENABILITATE, PENTRU REDUCERE A IMPACTULUI
PRIN DEZVOLTAREA CONTINUĂ A
A CONTINUA ÎNSUȘIREA
SERVICIILOR DIGITALE ȘI CREȘTEREA
PRINCIPIILOR SUSTENABILITĂŢII ÎN


NUMĂRULUI DE CLIENŢI CARE Reducerea Continuarea
MODELUL DE AFACERI AL BĂNCII
FOLOSESC APLICAŢIILE DE INTERNET consumului de apă programului
ȘI MOBILE BANKING utilizată în toate de înlocuire a
Comunicarea punctele de lucru ale sistemului de

Raportului de Sustenabilitate 
băncii prin desfășurarea
de campanii de
iluminare a
casetelor amplasate
al băncii pentru 2017 Creșterea cantităţilor de
deșeuri colectate selectiv în vederea
conștientizare la exteriorul agenţiilor,
și schimbare de cu echipamente mai
către toate categoriile de stakeholderi reciclării din toate punctele de lucru comportament a eficiente din punct
ale băncii și reducerea cantităţilor angajaţilor de vedere energetic
 de deșeu menajer care ajunge la pentru un număr de

Creșterea bugetului de groapa de gunoi cu 20 de agenţii
investiţii comunitare cu
5%
Continuarea programului

3% Raiffeisen faţă de 2017 Reducerea numărului de mașini pe benzină cu

50%
faţă de anul 2017

Creșterea numărului de beneficiari


Comunităţi Continuarea investiţiilor în măsuri
suplimentare pentru eficientizarea
faţă de anul precedent și înlocuirea acestora cu
și creșterea, cu 10%, a organizaţiilor
ai proiectelor susţinute de bancă cu mașini pe motoriză sau cu mașini electrice pentru
neguvernamentale și a instituţiilor consumului de energie în cadrul băncii

5%
a reduce nivelul emisiilor directe de gaze cu efect
de învăţământ care participă în pentru a putea reduce consumul cu
de seră (Scope 1) ce rezultă din utilizarea flotei

3%
competiţie, în raport cu ediţia din 2017
faţă de anul 2017 de mașini a companiei de către angajaţii săi

Creșterea cu CREȘTEREA NUMĂRULUI


faţă de 2017 și, astfel, de a contribui la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
10%
DE PROIECTE DIN ZONA seră (Scope 2) care rezultă din achiziţia
DE EDUCAŢIE FINANCIARĂ și consumul de energie electrică,
a numărului de angajaţi implicaţi ȘI ANTREPRENORIALĂ energie termică sau abur
ca voluntari în proiectele susţinute
de bancă, faţă de anul 2017
157

12.6

DESPRE RAPORT Indicatorii de performanţă non-financiară


luaţi în considerare pentru prezentul proces
ECHIPA EDITORIALĂ
Cel de-al IX-lea Raport de Sustenabilitate
de raportare sunt cei mai relevanţi pentru al Raiffeisen Bank România este rezultatul
industria financiar-bancară, modelul de muncii întregii echipe și a fost dezvoltat
afaceri al companiei, produsele și serviciile în parteneriat cu The CSR Agency, o
oferite, categoriile de stakeholderi și se companie de consultanţă în sustenabilitate.
bazează pe analiza materialităţii celor Cu această ocazie, banca dorește să
mai semnificative teme, atât pentru bancă, mulţumească tuturor colegilor care s-au
Al IX-lea Raport de Sustenabilitate Raportul de Sustenabilitate al Raiffeisen cât și pentru stakeholderii acesteia. Pentru implicat în acest proiect.
realizat de Raiffeisen Bank, centralizează Bank dezvoltat pentru activitatea din 2017 a obţine o imagine de ansamblu asupra
informaţiile aferente activităţii băncii din prezintă toate temele materiale identificate activităţii din zona de sustenabilitate, PENTRU SUGESTII
2017 (1 ianuarie-31 decembrie) și face parte de bancă și asupra cărora aceasta s-a compania a prezentat și informaţii din anii CU PRIVIRE LA
din strategia companiei de a comunica concentrat pe parcursul acestui an de anteriori. PREZENTUL RAPORT
deschis și transparent evoluţia indicatorilor raportare. Pentru raportul din 2017, termenii financiari Vă rugăm să trimiteţi sugestiile, opiniile sau
de performanţă non-financiară. Totodată, menţionaţi sunt exprimaţi în euro. În
Structura raportului și abordarea întrebările dumneavoastră la:
raportul prezintă angajamentele pe care conformitate cu regulile de raportare
băncii respectă principiile și liniile ŘŘ Romina Roșu
banca și le-a asumat și măsurile pe care financiară, rata de conversie EOP este
directoare prevăzute de standardele Sustainability Officer
le adoptă pentru a contribui în mod utilizată pentru sold și bilanţ, iar rata de
de raportare non-financiară ale Global Direcţia de Comunicare și Relaţii Publice
direct și semnificativ la ţintele globale de conversie medie este utilizată pentru profit
Reporting Initiative, emise în octombrie E-mail: romina.rosu@raiffeisen.ro
dezvoltare durabilă. Banca funcţionează și pierderi (venituri și cheltuieli) și pentru
2016 îndeplinind cerinţele opţiunii de
în temeiul legislaţiei române în vigoare, restul datelor financiare incluse în raport. ŘŘ Corina Vasile
conformitate Core. De asemenea, pe
al actului constitutiv și al regulamentelor Director
parcursul raportului a fost semnalată Datele și afirmaţiile din acest raport, cu
interne, iar toate activităţile financiar- Direcţia de Comunicare și Relaţii Publice
concordanţa dintre activitatea băncii și privire la performanţa de sustenabilitate,
bancare desfășurate sunt reglementate E-mail: corina.vasile@raiffeisen.ro
ţintele stabilite de Organizaţia Naţiunilor nu au fost supuse unui audit extern, efectuat
și supervizate de Banca Naţională a de o terţă parte independentă.
Unite prin cele 17 Obiective de Dezvoltare SEDIUL CENTRAL RAIFFEISEN BANK
României.
Durabilă. Calea Floreasca, nr. 246C
Raiffeisen Bank a fost unul dintre pionierii 014476, București 1
Informaţiile din prezentul raport sunt
pieţei locale în practica raportării Telefon: +4 021 306 10 00
structurate într-o manieră ușor de urmărit,
non- financiare, lansând primul raport în Fax: +4 021 230 07 00
în cadrul a șase capitole, acoperind
anul 2009 și continuând apoi procesul de E-mail: centrala@raiffeisen.ro
riscurile, oportunităţile și strategiile
raportare cu o frecvenţă anuală. Prezentul Website: www.raiffeisen.ro
companiei:
raport subliniază eforturile băncii la 20
de ani de prezenţă pe piaţa din România ŘŘ Profil de companie
și întărește angajamentul companiei de a ŘŘ Model de afaceri responsabil
acţiona cu responsabilitate în relaţia cu toţi ŘŘ Partener financiar responsabil
stakeholderii. ŘŘ Angajator responsabil RATE DE CONVERSIE
ŘŘ Partener responsabil în comunitate Monedă EUR EOP 4,524 (2015) / 4,541 (2016) / 4,651 (2017)
Monedă EUR AVG 4,504 (2015) / 4,517 (2016) / 4,635 (2017)
ŘŘ Consumator responsabil


Raportul de Sustenabilitate al Raiffeisen Bank 2017 este disponibil online, la:
www.raiffeisen.ro/despre-noi/responsabilitate-corporativa/rapoarte-anuale-csr/
www.raiffeisencomunitati.ro/rapoarte-csr
159

INDEXUL DE CONŢINUT GRI

Raportul de Sustenabilitate al Raiffeisen Bank aferent anului


2017 a fost elaborat în conformitate cu standardele GRI și
îndeplinește cerinţele opţiunii Core.

Indexul de conţinut GRI


Standard GRI Informaţie Numărul/ Omisiune
numerele paginii
și/sau URL(-uri)
GRI 101: Informaţii generale
Informaţii generale
GRI 102: Profilul organizaţiei
Informaţii
102-1 Numele organizaţiei 5
generale în 2017
102-2 Activităţi, branduri, produse și servicii 6-11, 18, 19

102-3 Localizarea sediilor centrale 157

102-4 Localizarea operaţiunilor 16-19

102-5 Proprietate și formă juridică https://www.


raiffeisen.ro/despre-
noi/guvernanta-
corporativa/
rapoarte-anuale/
102-6 Pieţe deservite 16-18

102-7 Dimensiunea organizaţiei 19-21, 97

102-8 Informaţii cu privire la angajaţi și alţi lucrători 98

102-9 Reţeaua de furnizori 93

102-10 Modificări semnificative la nivelul organizaţiei 18-19, 156-157


și al reţelei de furnizori
102-11 Principiul precauţiei sau abordarea precaută 23-30, 91-92

102-12 Iniţiative externe 40-47, 62-63

102 Afilieri 62-63

Strategie
102-14 Declaraţia președintelui 4-5

102-15 Impact, riscuri și oportunităţi cheie 5, 30-37, 80-93


160 161

Etică și integritate Teme materiale

102-16 Valori, principii, standarde și norme 12-13, 30-33, 40-47 Performanţă economică

Guvernanţă GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
Abordarea
102-18 Structură de guvernanţă corporativă 25-29 managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 20-22, 80-90

Implicarea stakeholderilor 2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 48-49, 68-79


102-40 Lista categoriilor de stakeholderi 56-61 GRI 201: 201-1 Valoare economică direct generată și valoare 21-22
Performanţă economică distribuită
102-41 Contracte colective de muncă 97
economică în
201-2 Implicaţii financiare și alte riscuri și oportunităţi 80-81
102-42 Identificarea și selectarea stakeholderilor 56-61 2017
generate de schimbările climatice
102-43 Abordare proceselor de consultare a 56-61 201-3 Obligaţii definite în planul de beneficii și alte 107
stakeholderilor planuri de pensionare
102-44 Subiecte-cheie și probleme ridicate 56-57 201-4 Asistenţă financiară din partea structurilor 22
guvernamentale
Procesul de raportare
Prezenţa pe piaţă
102-45 Entităţi incluse în situaţiile financiare https://www.
consolidate raiffeisen.ro/despre- GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
noi/guvernanta- Abordarea
corporativa/ 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 23-29, 40-41, 48-49
managerială în
rapoarte-anuale 2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 102-105
102-46 Definirea conţinutului raportului și a limitelor 56-57
GRI 202: 202-1 Cote salariale standard la nivel de începător, în 106
temelor
Prezenţa pe funcţie de gen, comparativ cu salariul minim local
102-47 Lista temelor materiale 53-57 piaţă 2017
202-2 Proporţia personalului de naţionalitate română 23-24
102-48 Informaţii actualizate Nu există actualizări în echipa de conducere

102-48 Modificări în procesul de raportare 42-49 Impact economic indirect


GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
102-50 Perioada de raportare 156-157
Abordarea
managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 76, 70-79,
102-51 Data celui mai recent raport Publicat în 2017
2017 86-90, 122-125
pentru anul 2016
103-3 Evaluarea abordării manageriale 76, 80, 84
102-52 Ciclu de raportare 156-157
GRI 203: Impact 203-1 Investiţii în infrastructură și servicii 88-89, 134
102-53 Persoană de contact pentru întrebări cu privire 157
economic
la raport 203-2 Impact economic indirect semnificativ 122-139
indirecte 2017
102-54 Raportarea în conformitate cu standardele GRI 159
Practici de achiziţii de bunuri și servicii
102-55 Indexul de conţinut GRI 159-166 GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
102-56 Verificare externă 157 Abordarea
managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 93
2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 92
162 163

GRI 204. Practici 204-1 Proporţia cheltuielilor cu furnizorii locali 92 Efluenţi și deșeuri
de achiziţii de
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
bunuri și servicii
Abordarea
2017 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 144, 149
managerială în
Anticorupţie 2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 142, 144
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
GRI 306: Efluenţi 306-1 Deversarea apei, în funcţie de calitatea 149
Abordarea
103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 32, 33 și deșeuri în acesteia și de utilizare
managerială în
2017
2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 30-33 306-2 Deșeuri, în funcţie de tip și de metodă de 144, 145
eliminare
GRI 205: 205-1 Operaţiuni evaluate pentru identificarea 31-32
Ocuparea forţei de muncă
Anticorupţie riscurilor legate de corupţie
2017 GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
205-2 Comunicare și formare cu privire la politicile și 32
Abordarea
procedurile anticorupţie 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 96, 106
managerială în
Comportament anticoncurenţial 2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 96-99, 106-107
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
GRI 401: 401-1 Angajaţi noi și fluctuaţia de personal 99
Abordarea
103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 30 Ocuparea forţei
managerială în 401-2 Beneficii acordate angajaţilor cu normă 106-108
de muncă în
2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 34, 36 întreagă, care nu sunt acordate angajaţilor pe
2017
perioadă determinată sau celor cu jumătate de normă
GRI 206: 206-1 Măsuri legale cu privire la comportamentul 36
Comportament anticoncurenţial, antitrust și de monopol 401-3 Concediu pentru creșterea copilului 108
anticoncurenţial Relaţii de muncă/ management
2017
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
Materiale Abordarea
managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 96
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
Abordarea 2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 96
managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 142, 143
2017 GRI 402. Relaţii 402-1 Perioada minimă de înștiinţare referitoare la 102
103-3 Evaluarea abordării manageriale 142, 143
de muncă/ modificările operaţionale
GRI 301: 301-1 Materiale utilizate, în funcţie de masă sau volum 143 management în
Materiale în 2017
2017 Sănătatea și securitatea în muncă
Energie GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57 Abordarea
managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 118
Abordarea
managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 145, 156 2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 118-119
2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 142, 145
GRI 403. 403-1 Reprezentarea angajaţilor, în comitete SSM 118
GRI 302: Energie 302-1 Consum de energie în cadrul organizaţiei 145 Sănătatea și mixte (management-angajaţi)
în 2017 securitatea în
302-3 Intensitatea energiei 146 403-2 Tipuri de accidente de muncă, boli 118
muncă în 2017
ocupaţionale, zile de concediu medical și absenteism
302-4 Reducerea consumului de energie 147 și număr de decese cauzate de accidentele la locul
muncă
164 165

Formare și dezvoltare profesională Comunităţi locale


GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57 GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
Abordarea Abordarea
managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 109-117 managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 122-125
2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 109-111 2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 122, 123

GRI 404: 404-1 Număr mediu de ore de formare pe an, per 110 GRI 413: 413-1 Operaţiuni care au implicat comunităţile 124-139
Formare și angajat Comunităţi locale, evaluări ale impactului avut și programe de
dezvoltare locale în 2017 dezvoltare
404-2 Programe pentru îmbunătăţirea competenţelor 111, 114-117
profesională în
profesionale în rândul angajaţilor și programe de Politici publice
2017
asistenţă în cazul schimbării poziţiei în companie
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
404-3 Procentajul angajaţilor care sunt evaluaţi 113 Abordarea
regulat și care primesc consiliere de dezvoltare managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49
profesională 2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 22
Diversitate și egalitate de șanse
GRI 415: Politici 415-1 Contribuţii politice 22
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57 publice în 2017
Abordarea
103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 102 Promovarea produselor și serviciilor
managerială în
2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 102-103 GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
Abordarea
GRI 405: 405-1 Diversitatea echipelor de conducere și a 103-104 managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 34-37
Diversitate și angajaţilor 2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 34-37
egalitate de
405-2 Raportul salariului de bază și al remuneraţiei 106-107
șanse în 2017 GRI 417: 417-1 Cerinţe și informaţii necesare pentru etichetarea 34-37
dintre bărbaţi și femei
Promovarea produselor și serviciilor
Combaterea discriminării produselor și
417-2 Incidente de neconformitate cu privire la 34-37
serviciilor în
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57 informaţiile și etichetarea produselor și serviciilor
2017
Abordarea
103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 105 417-3 Incidente de neconformitate cu privire la 34-37
managerială în
comunicarea de marketing
2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 105
Confidenţialitatea datelor cu caracter personal
GRI 406: 406-1 Incidente legate de discriminare și măsuri 105
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
Combaterea corective aplicate
Abordarea
discriminării în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49
managerială în
2017
2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 34-37
Evaluarea respectării drepturilor omului
GRI 418: 418-1 Reclamaţii fondate, cu privire la încălcări 35, 36
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
Confidenţia- ale clauzelor privind datele cu caracter personal și la
Abordarea
103-2 Abordarea managerială și componentele sale 40-41, 48-49 litatea datelor pierderi de date cu caracter personal
managerială în
cu caracter
2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 40-41, 102 personal în 2017
GRI 412: 412-1 Operaţiuni care au fost verificate cu privire 102
Evaluarea la respectarea drepturilor omului sau evaluare a
respectării impactului
drepturilor
412-2 Instruirea angajaţilor cu privire la politici sau 102
omului în 2017
proceduri legate de respectarea drepturilor omului
166

Conformitate socio-economică
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 56-57
Abordarea
managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 48-49, 34-37
2017 103-3 Evaluarea abordării manageriale 34-37

GRI 419: 419-1 Nerespectarea legilor și a normelor din sfera 34-37


Conformitate social-economică
socio-economică
în 2017

Indicatori specifici sectorului financiar


S1 Politici cu componente de mediu și sociale specifice, 80-81
aplicate liniilor de business
S2 Proceduri de evaluare a riscurilor sociale și de mediu 90-92
în cadrul liniilor de business
S6 Procentul din portofoliu pentru fiecare linie de 68-75
business în funcție de regiune, dimensiune (ex.
microîntreprinderi/IMM-uri/corporate) și sector
S13 Puncte de acces pentru populaţia din zone 87
subdezvoltate economic sau din zone mai puţin
populate, în funcţie de tipul lor
S15 Politici pentru dezvoltarea și vânzarea echitabilă a 68, 80, 84-86
produselor și serviciilor financiare
168