Sunteți pe pagina 1din 38

NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018

Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,


Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

De la: Specializarea:
titular curs CONTABILITATE ȘI AUDIT
Conf.univ. dr. Rus Ioan ANUL I

PACHETE DE PROGRAMME SPECIALIZATE

Proiect pentru evaluarea activităţii practice

PACHETUL DE PROGRAME “SAGA C”

Autor: Trif Alina-Maria

Universitatea “Petru Maior” Tg.Mureş

1
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Cuprins
CAP. 1. DESCRIEREA GENERALĂ A PACHETULUI DE PROGRAME..........3
1.1. DOMENIUL ACOPERIT.............................................................................3
1.2. SCHEMA BLOC A PACHETULUI DE PROGRAME...............................3
1.3. FUNCȚIUNILE PACHETULUI DE PROGRAME.....................................5
CAP. 2. DESCRIEREA TEHNICĂ A PACHETULUI DE PROGRAME................9
2.1. CONFIGURAȚII MININE HARDWARE.....................................................9
2.2. MEDIU SOFTWARE UTILIZAT...................................................................9
2.3. ORGANIZAREA DATELOR.......................................................................10
2.4. LEGĂTURI ÎNTRE DIFERITE COLECȚII DE DATE...............................10
2.5. DESCRIEREA ALGORITMILOR UTILIZAȚI...........................................10
CAP. 3. DESCRIEREA COMERCIALĂ A PACHETULUI DE PROGRAME.....11
3.1. GRADUL DE ACOPERIRE A PROCESELOR...........................................11
3.2. ELEMENTE COMERCIALE DE LICENȚIERE........................................12
3.3. PREȚURI ȘI POLITICI DE VÂNZARE......................................................13
3.4. ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI POLITICI DE IMPLEMENTARE..................13
CAP. 4. ASPECTE PRACTICE ALE UTILIZĂRII PACHETULUI DE
PROGRAME...........................................................................................................14
4.1. DESCRIEREA FUNCȚIUNILOR EXPERIMENTATE...............................14
4.2. DATELE DE INTRARE...............................................................................15
4.3. DATELE DE IEȘIRE....................................................................................18
4.4. FLUXURILE PRELUCRĂRILOR PARCURSE..........................................20
CAP. 5. CONCLUZII..............................................................................................38
5.1. APRECIEREA PERSONALĂ ASUPRA PACHETULUI DE PROGRAME
..............................................................................................................................38
5.2. AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE PACHETULUI DE PROGRAME...38
5.3. PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PACHETULUI DE PROGRAME 38

2
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

CAP. 1. DESCRIEREA GENERALĂ A PACHETULUI DE PROGRAME

1.1. DOMENIUL ACOPERIT

SAGA C. este un pachet de programe informatice care acoperă funcțiunea


financiar-contabilă a unei entități, deci este o solutie care permite informatizarea
acestei activități pentru firme mici și mijlocii, cabinete de contabilitate sau
contabili independenți.
Pachetul asigură următoarele facilități:
» Contabilitate financiară,
» Imobilizări,
» Clienți / Furnizori cu situații complete aferente,
» Casa (lei, valuta) / Banca (lei, valuta) / Deconturi,
» Salarii (cu declarații în format electronic),
» Suport pentru tipărirea pe formulare tipizate (facturi, op-uri, chitanțe),
oricare ar fi formatul acestora,
» Rapoarte complete pentru fiecare modul,
» Producție (inclusiv pe bază de rețetar),
» Operații interne cu stocuri (Bonuri de consum, Bonuri de predare/primire,
Transferuri, Inventariere etc.),
» Suport pentru legatura cu case de marcat

1.2. SCHEMA BLOC A PACHETULUI DE PROGRAME

3
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

FURN
FIȘIERE IZORI
CLIEN
ȚI
AGEN
2.1. ARTICOLE ȚI
CONTABILE PLAN
2.2 INTRĂRI CONT
2.3. IEȘIRI URI
2.4. INTRĂRI – GESTI
VALUTĂ UNI
2.5. IEȘIRI – ARTIC
2. OPERAȚII VALUTĂ OLE
2.6. IMOBILIZĂRI TIPUR
2.7. TRANSFERURI I DE
2.8. BONURI DE ARTIC
3.1. FIȘE CONTURI CONSUM OLE/
3.2. CONTURI SUB 2.9. PRODUCȚIE SERVI
FORMĂ T 2.10. ALTE OPERAȚII CII
3.3. BALANȚE CU STOCURI GRUP
3.4. CARTE MARE 2.11. REGISTRU DE E
3.5. JURNALE DE CASĂ SALA
CUMPĂRĂRI / 2.12. DECONTURI RIAȚI
3. SITUAȚII - VÂNZĂRI 2.13. JURNAL DE IEȘIR
E
LISTĂRI 3.6. SITUAȚIE BANCĂ
FURNIZORI 2.14. CECURI, BO
3.7. SITUAȚIE EMISE/PRIMITE
CLIENȚI 2.15. REGISTRU DE
3.8. SITUAȚIE CASĂ – VALUTĂ
CECURI/BO 2.16. DECONTURI –
4.1. COMENZI 3.9. REGISTRUL VALUTĂ
4.2. SITUAȚIE JURNAL 2.17.JURNAL DE
COMENZI 3.10 REGISTRUL BANCĂ – VALUTĂ
4.3. CONTRACTE INVENTAR 2.18. STATE SALARII
4. DIVERSE 3.11. BILANȚ 2.19. ÎNCHIDERE
4.4.
CHELTUIELI / 3.12. FIȘE ARTICOLE LUNĂ
VENITURI ÎN 3.13. SITUAȚIE
AVANS APROVIZIONĂRI
4.5. EXPORT 3.14. SITUAȚIE
DATE VÂNZĂRI
4.6. IMPORT 3.15. SITUAȚIE
DATE CONSUMURI
4.7. NORMARE 3.16. SITUAȚIE
5.1. CONFIGURARE 4.8. SITUAȚII OBIECTE INVENTAR
5. SOCIETĂȚI MANAGERIALE 3.17. SITUAȚIE
5.2. CONFIGURARE 4.9. MAȘINI PRODUCȚIE
ADMINISTRARE SALARII 3.18. SITUAȚIE
5.3. UTILIZATORI STOCURI
5.4. SELECȚII DIN 3.19. RAPORT DE
BAZA DE DATE GESTIUNE
5.5. SELECȚII
EXISTENTE
5.6. ÎNTREȚINERE
BD

6. AJUTOR 6.1. MANUAL DE


UTILIZARE
6.2. REMOTE ACCES
6.3. DESPRE...
6.4. ACTUALIZARE
AUTOMATĂ
6.5. MEMENTO
6.6.CALCULATOR
4
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

1.3. FUNCȚIUNILE PACHETULUI DE PROGRAME

Furnizori și Clienți - aceste nomenclatoare ajută la definirea și centralizarea


terților prin introducerea tuturor datelor necesare identificării acestora.
Agenți - este nomenclatorul în care se introduc datele de identificare ale agenților
comerciali cu scopul de a realiza o centraliza a acestora. Datele acestora pot fi
asociate documentelor de ieşire, permiţând astfel urmărirea acestora pe agenţi.
Plan conturi – este nomenclatorul care conține planul de conturi standard și in
care se pot opera modificări în funcție de nevoi.
Gestiuni – este nomenclatorul care gestiunilor global-valorice şi/sau a gestiunilor
cantitativ-valorice.
Articolele sunt produsele şi serviciile aprovizionate şi/sau vândute de către firmă.
Tipurile de articole, reprezintă un atribut al articolelor.Acestea permit asocierea la
un tip de articol, a conturilor contabile în care se va contabiliza orice mişcare a
articolului ce are asociat tipul respectiv şi totodată permit setarea
comportamentului articolului la care va fi asociat tipul de articol.
Grupele sunt nomenclatoarele care permit bugetarea activităţii pe centre de profit,
permiţând utilizatorilor afişarea sau listarea diverselor informaţii utilizând grupele
sub formă de criterii suplimentare. Utilizarea grupelor nu este obligatorie. Modul
de definire şi utilizare a acestora poate să fie diferit în funcţie de necesităţile şi
cerinţele fiecărei firme în parte.
Salariați este nomenclatorul cu ajutorul căruia se poate ţine evidenţa personalului
firmei.
Ieșire – este nomenclatorul care permite închiderea programului.
Articole contabile – este ecranul funcţional care permite adăugarea, modificarea
sau ştergerea articolelor contabile, inclusiv a articolelor contabile generate la
validarea documentelor introduse sau generate prin ecranele specializate prezentate
anterior.
Intrari - operaţiile de cumpărare şi asimilate acestora se introduc în program,
utilizând ecranele funcţionale pentru intrări.
Ieșiri - operaţiile de vânzare şi asimilate acestora se introduc în program, utilizând
ecranele funcţionale pentru ieşiri.
Imobilizări – este nomenclatorul care permite gestionarea imobilizărilor corporale
şi necorporale a societăţii.

5
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Transferurile sunt operaţiuni care pot fi efectuate doar între două gestiuni
cantitativ-valorice.
Bonuri de consum – este ecranul funcţional care permite întocmirea bonurilor de
consum.
Producție - Ecran care permite introducerea bonurilor de predare pentru:
- produse finite
- semifabricate
- produse reziduale
- servicii
Alte operații – inventariere Permite întocmirea, listarea şi regularizarea
inventarelor pentru toate gestiunile cantitativ valorice definite în cadrul firmei.
Alte operații – dare în folosință obiecte de inventor este similară celei de la
bonurile de consum, diferenţa fiind făcută doar de documentul generat de către
program.
Alte operații – operații speciale - ecran funcţional care permite adăugarea sau
scăderea din stoc a unor articole, pentru o gestiune.
Alte operații – schimbare preț de vânzare mărfuri - ecran funcţional utilizabil
numai în cadrul gestiunilor cantitativ-valorice a căror evidenţă este ţinută în preţ de
vânzare cu amănuntul şi pentru care în Fişiere-Gestiuni a fost bifată opţiunea
corespunzătoare.
Casa, banca, deconturi (în lei sau în valută) - Operaţiunile de încasări şi plăţi se
pot înregistra în program prin intermediul ecranelor specializate.
Cecuri, bo emise/ primite - ecran pentru introducerea cecurilor si biletelor la
ordin emise sau primite.
Prin intermediul ecranului State de plată se asigură
- realizarea statelor de salarii pentru salariaţii permanenţi şi colaboratori.
- generarea declaraţiei unice.
- tiparirea statelor, listelor de avans, a fluturaşilor etc.
- întocmirea pontajului
- generarea fisierelor pentru banci in cazul in care plata salariilor se face direct pe
card.
Închidere lună - ecran ce permite efectuarea operaţiunilor specifice închiderii de
lună.
Fișa contului - Permite listarea fişei de cont pentru un cont ales din listă, pentru
intervalul de timp specificat de utilizator.

6
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Fișa contului în formă T este folosită la vizualizarea operațiunilor pe conturi pe


debit și credit concomitent și a soldurilor, rulajelor și sumelor precedente şi
cumulate pe orice perioadă aleasă de utilizator.
Cartea mare - permite listarea cărţii mari pentru un cont sau pentru toate
conturile.
Balanța de verificare - pentru listarea balanţei de verificare sintetice sau analitice,
se alege tipul balanţei de verificare, intervalul de timp pentru care se dorește
listarea acesteia.
Jurnalul de cumpărări cuprinde toate cumpărările făcute de firma, în intervalul
ales de utilizator, operate prin ecranul de intrări.
Jurnalul de vânzari cuprinde toate vânzările făcute de firma, , în intervalul ales de
utilizator, operate prin ecranul de ieşiri.
Bilanț - acest modul este destinat simplificării completării bilanţului prin
calcularea automată a majorităţii sumelor ce trebuie completate în formularele de
bilanţ.
Situație aprovizionări este ecranul funcţional care permite listarea unei situaţii
analitice a tuturor articolelor aprovizionate în perioada aleasă de utilizator.
Situație vânzări este ecranul funcţional care permite listarea unei situaţii analitice
a tuturor articolelor vândute în perioada aleasă de utilizator.
Situație consumuri - ecran funcţional care permite listarea unei situaţii analitice a
tuturor articolelor consumate în perioada aleasă de utilizator.
Situație producție - ecran funcţional care permite listarea unei situaţii analitice a
tuturor articolelor cu tip=produs finit/semifabricat predate şi/sau a consumurilor
aferente acestora dacă este cazul, în perioada aleasă de utilizator.
Situație obiecte de inventar - permite listarea pe perioade a situatiei obiectelor de
inventar.
Se poate lista situatia intrarilor de obiecte de inventar, a obiectelor de inventar date
in folosinţă şi a celor casate, conform selectiei de la "Tip situatie".
De asemenea, se pot filtra obiectele de inventar în folosinta, nedate in folosinta,
casate si/sau necasate.
Situatie stocuri -ecran funcţional care permite listarea unei situaţii sintetice a
miscării tuturor articolelor aflate în nomenclatorul de articole, în perioada aleasă de
utilizator.
Raport de gestiune - este opţiune de meniu care depinde de modul de configurare
a societăţii.

7
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Diverse operații - din acest meniu avem acces la introducerea contractelor şi


generarea facturilor corespunzătoare acestora şi la operaţiunile de import/export de
date.
Comenzi - ecran funcţional care permite introducerea comenzilor de la terţi.
Situație comenzi - permite afisarea/tiparirea situatiei comenzilor de iesire sau
intrare, active sau închise filtrabila dupa diverse criterii.
Contracte - scopul acestui ecran este de a ţine evidenţa contractelor încheiate cu
clienţii, atât în lei cât şi în valută şi de a genera automat facturi pentru sumele
lunare conform contractelor încheiate.
Cheltuieli / venituri in avans - permite gestionarea cheltuielilor / veniturilor in
avans. Acestea, odata înregistrate, vor genera articole contabile in ecranul
"Inchidere luna", pozitia de validare intermediara "Inregistrare cheltuieli/venituri
in avans".
Export date - exportul datelor se efectuează pentru un interval de timp ales de
utilizator.
Se pot exporta/importa următoarele date:
- nomenclatorul de clienţi
- nomenclatorul de furnizori
- articole contabile - inclusiv cele generate la validarea intrărilor/ieşirilor
- articole contabile exclusiv cele generate la validarea intrărilor/ieşirilor
- intrările operate prin ecranul de intrări
- ieşirile operate prin ecranul de ieşiri
- nomenclatorul de articole
- bonurile de consum
- procesele verbale de dare in folosinta a obiectelor de inventar
Import date - ecranul este util pentru importul de date dintr-o alta baza de date
operata in SAGA sau din alte aplicatii (daca aceastea au posibilitatea sa genereze
fisiere conform specificatiilor de mai jos). De regula, importul este folosit în cazul
în care programul este utilizat la puncte de lucru ale societăţii, unde se întocmeşte
evidenţa primară, iar datele introduse la acestea se doresc a fi importate la sediul
societăţii.
Normare - ecranul permite introducerea si calculul realizarilor pe baza de norme
pentru salariati si tiparirea de situatii cumulate pe norme si/sau salariati. Datele
introduse nu produc efecte in statul de salarii.
Situații manageriale - în acest ecran se pot vizualiza grafic evolutiile profitului,
veniturilor, cheltuielilor, încasarilor si platilor, pe perioade date de utilizator.

8
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Situatiile pot fi filtrate dupa grupa de articole contabile (centrul de profit), în cazul
în care acestea au fost folosite.
Mașini - ecranul permite administrarea masinilor folosite în firma d.p.d.v. al
asigurarilor, reviziilor si rovignetelor, precum si generarea foilor de parcurs.
Configurare societăți, Configurare salarii și Utilizatori sunt nomenclatoare care
permit definirea anumitor parametri în funcție de necesități sau impugn anumite
restricții.
Selecții din baza de date, selecții existente și Întreținere BD sunt nomenclatoare
ce permit crearea de back-up-uri, salvarea periodică a datelor și alte operații ce
asigură întreținerea datelor.
Meniul Ajutor conține nomenclatori care ajută utilizatorul în cazul în care acesta
întâmpină problem în timpul utilizării softului.

CAP. 2. DESCRIEREA TEHNICĂ A PACHETULUI DE PROGRAME

2.1. CONFIGURAȚII MININE HARDWARE

Configurația hardware minimă presupune un procesor de minim 133 MHz


memorie, minim 12 Mb, imprimantă format A4, de preferinţă pe cerneală sau laser,
setată pe o rezoluţie de printare de minim 300 dpi, placă video şi monitor care
suportă rezoluţia de 800 x 600 placă de reţea de minim 10 Mb (doar pentru lucrul
în reţea).
Ca recomandări avem : PC cu procesor Intel P3, Celeron sau echivalent (AMD
Duron) sau superior
memorie RAM, 1 GB , HDD 10 Gb, spaţiu liber pe disc - minim 200 Mb,
imprimantă pe cerneala sau laser A4, placă video şi monitor care suportă în mod
VGA 800x600 rezoluţie, placă de reţea 1 GB (doar pentru lucrul în reţea)

2.2. MEDIU SOFTWARE UTILIZAT

9
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Sistemele de operare recomandate sunt: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7, însă


softul funcționează la parametric normali si pe Linux.

2.3. ORGANIZAREA DATELOR

Organizarea datelor se face în funcție de anumite caracteristici, astfel datelor sunt


organizate în:
-plan de conturi - conține planul general de conturi folosit în România,
-salariați – conține toate persoanele care beneficiază de venituri din partea entității,
-intrări – se centralizează toate cumpărările care se efectuează într-o perioadă de
timp,
-ieșiri – se centralizează toate vânzările unei societăți într-o perioadă de timp aleasă
de utilizator.
-registrul de casă – grupează în același fișier toate operațiile care se efectuează cu
ajutorul caseriei,
-imobilizări – este un fișier complex care oferă informații complexe cu privire la
imobilizările deținute de o societate: data intrării în gestiune, durata de amortizare,
valoarea de intrare, amortizarea cumulată, valoarea contabilă netă.

2.4. LEGĂTURI ÎNTRE DIFERITE COLECȚII DE DATE

Cele mai multe legături care sunt create între datele introduse în soft sunt 1 la n,
dar pot fi și 1 la 2 cum este în cazul conturilor sintetice de gradul I și cele de gradul
II sau 1 la 1, legături create între un agent și mașina de serviciu pe care o are la
dispoziție, între agenți și salariile acestora. Legături 1 la n se creează de exemplu
între agenți și intrări, furnizori și intrări, clienți și ieșiri, contracte și ieșiri / intrări.

2.5. DESCRIEREA ALGORITMILOR UTILIZAȚI

10
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Algoritmi de ordonare - sunt folosiți pentru a ordina cronologic date introduse în


soft. În practică datele nu sunt introduse în oridine cronologică, ci în ordinea în
care sunt primite. Acest algoritm ordonează datelor pentru a respecta principiile
contabile.
Algoritmi de sortare - sunt folosiți de utilizator în momentul în care acesta dorește
să obțină anumite informații. Datele pot fi sortare în funcție de un anumit interval
de timp sau în funcție de natura datelor.
Algoritmi de calcul salarii sunt utilizați pentru calcularea salariului net. Pornind de
la un salariul brut se calculează procentual toate contribuțiile, iar impozitul pe
salariul se calculează aplicând procentul de 16% după scăderea tuturor
contribuțiilor. Salariul net este diferența dintre salariul și contribuțiile și impozitul
pe salarii datorat.
Algoritmi de calcul pentru solduri sunt utilizați pentru calcularea soldului final al
unui cont. Acest algoritm ține cont de tipul contului în aplicarea formulei
corespunzătoare, astfel pentru a calcula soldul final al unui cont de activ formula
folosită este Sold final = sold inițial + rulaj debitor – rulaj creditor iar pentru un
cont de pasiv formula folosită este Sold final = sold inițial + rulaj creditor – rulaj
debitor.

CAP. 3. DESCRIEREA COMERCIALĂ A PACHETULUI DE PROGRAME

3.1. GRADUL DE ACOPERIRE A PROCESELOR

SAGA C este un soft care satisface nevoiele financiar-contabile are unei


societăți mici sau medii. Pentru o societate mare informațiile care se pot obține
cu ajutorul acestui soft sunt prea limitate. SAGA este un instrument flexibil,
uşor de utilizat, adaptabil schimbărilor de legislaţie şi adaptabil după specificul
clienţilor.
Aplicaţia referitoare la salarii şi resurse umane ştie să calculeze
orice element de salariu (taxe angajat, taxe angajator, concedii medicale,
concedii de odihnă, avansuri, prime, sporuri, reţineri, etc.); să afişeze orice
stat de plată după preferinţe; să genereze rapoarte stadard (declaraţi de
11
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

şomaj, CAS, sănătate, Fişe fiscale).


Beneficii utilizând această aplicaţie:
- Uşor de utilizat, interfaţă prietenoasă cu utilizatorul
- Calculul salarial este precis şi conform legislaţiei în vigoare
- Accesul datelor este permis numai persoanelor autorizate
- Se poate adapta cu uşurinţă specificului companiei

3.2. ELEMENTE COMERCIALE DE LICENȚIERE

Softul se poate descarca gratuit de internet, adică fără a plăti o licență de utilizare,
însă se poate comanda contra cost și varianta cu licență care oferă utilizatorului
mai multe facilități.
Prin achiziţionarea unei licenţe pentru programul de contabilitate
SAGA utilizatorul beneficiază implicit de un abonament pentru actualizări şi
asistenţă tehnică valabil 12 luni, care poate fi prelungit pentru aceeaşi
perioadă în mod succesiv.
Programul se activează prin introducerea unui cod de activare care se
va primi la achiziţionarea licenţei, deblocând programul definitiv,
actualizările însă, sunt permise doar în perioada de abonament.
Etapele obţinerii codului de activare / abonamentului:
1. Completarea formularului de comandă
2. Achitarea contravalorii în baza facturii proforme emise
3. Comunicarea codurilor de identificare ale programului Saga pentru
fiecare calculatoar care va fi licenţiat (accesibil prin meniul
"Administrare / Informaţii înregistrare")
4. După confirmarea încasării se va primi prin e-mail codurile de
activare, factura, contactul de abonament şi numele de utilizator +
parola pentru autentificarea pe site-ul oficial în vederea descărcării
actualizărilor programului pe măsură ce acestea vor fi disponibile

12
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

3.3. PREȚURI ȘI POLITICI DE VÂNZARE

SAGA C se prezintă în două variante: varianta gratuită și varianta la


prețul de 350 de lei. Cei care stau în spatele acestui program au avut o
strategie de vânzare bine pusă la punct. Softul este unul prietenos care
permite utilizatorilor să obțină diverse rapoarte, ceea ce duce
achiziționarea acestuia într-un timp scurt pentru a avea acces la și mai
multe tipuri de rapoarte.

3.4. ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI POLITICI DE IMPLEMENTARE

Pe baza abonamentului anul de 350 de lei, utilizatorii primesc informații și


softurile sunt actualizate în funcție de schimbari legislative.
Acordarea asistenţei:
1. Actualizarea programelor
- În momentul în care este disponibilă o actualizare pentru programul
Saga, acesta (programul de contabilitate Saga) va afişa o notificare în
partea dreaptă-sus pe spatiul de lucru ( "desktop-ul" programului)
Pentru actualizarea programului, utilizatorul trebuie să intre pe site-ul
official al programului Saga, să se autentifice, folosind user-ul şi parola
primate, împreună cu factura şi contractul de abonament, apoi să
descarce kit-ul de actualizare din secţiunea Downloads / Saga, pe care
să-l lanseze în execuţie după ce a fost descărcat de pe site
- Kit-ul de actualizare este vizibil doar pentru utilizatorii autentificaţi
- Utilizatorul se poate autentifica în vederea descărcării kit-ului de
actualizare doar dacă este în perioada de abonament

2. Repararea bazei de date


- Baza de date a firmei în lucru poate fi arhivată pentru păstrarea într-un loc
sigur sau pentru trimiterea la depănat (în cazul unor probleme)
- Arhivarea bazei de date a firmei în lucru se realizează prin meniul
"Administrare / Intreţinere tehnică", butonul "Arhivează baza de date"
13
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

- După ce a fost creată arhiva, aceasta apare în lista de arhive (pagina


următoare) de unde poate fi copiată într-o altă locaţie (altă partiţie, un
alt hdd, un stick usb, etc.), poate fi restaurata sau poate fi trimisă la
depănat

CAP. 4. ASPECTE PRACTICE ALE UTILIZĂRII PACHETULUI DE


PROGRAME

4.1. DESCRIEREA FUNCȚIUNILOR EXPERIMENTATE

În cadrul acestui program am experimentat următoarele nomenclatoare:


-intrări,
-ieșiri,
-salarii
-registru de casă,
- imobilizari corporale
-închidere lună,
-balanțe,
-jurnal de vânzări / cumpărări.
-fișă cont.
Am introdus în nomenclatoarele intrări, ieșiri, salarii și registru de casa date
suficiente pentru a putea realiza închiderea lunii, iar mai apoi aceste date să fie
trimise în balanța de verificare.

14
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

4.2. DATELE DE INTRARE

Datele de intrarea reprezintă totalitatea operațiunilor introduse în soft.


În nomenclatorul Intrări am introdus date aferente cumpărărilor.

Figura nr.1 Intrări

În nomenclatorul Ieșiri am introdus datele aferente vânzărilor.

15
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr.2 Ieșiri

În nomenclatorul Registru de casă am introdus date aferente încasărilor.

16
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 3 Registru de casă

17
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

4.3. DATELE DE IEȘIRE

Datele de ieșire sunt reprezentate sub forma balanței de verificare, jurnalului de


vânzări / cumpărări sau fișei contului.

Figura nr. 4 Balanța de verificare

18
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 5 Jurnalul de vânzări / cumpărări

19
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 6 Fișa contului 5311- Casa în lei

4.4. FLUXURILE PRELUCRĂRILOR PARCURSE

Datele au fost introduse în ordinea în care sunt prezentați nomenclatorii,


respectând niște pași logici.
Introducerea datelor

Închiderea lunii

Fișe conturi / Jurnale de cumpărări / vânzări / Balanța

Din Operații am intrat în nomenclatorul Intrări.

20
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 7 Funcțiunea Operații

Apoi am introdus datele aferente achizițiilor făcute, a salariilor, concediilor


medicale, etc

21
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 8 Nomenclatorul Intrări

22
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 9 Introducerea datelor aferente salariilor

23
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 10 Introducerea concediilor medicale

Figura nr. 11 Introducerea reevaluarii unui mijloc fix


24
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 12 Introducerea datelor aferente achiziției de mărfuri

În nomenclatorul Ieșiri am înregistrat vânzarea mărfurilor.

25
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 14 Introducerea datelor aferente vânzării marfurilor prin casa

În nomenclatorul Registru de casă am operat plata unui furnizor.

26
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 15 Plata furnizor

Închiderea lunii se realizează cu ajutorul nomenclatorului Închidere lună.

27
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 16 Nomenclator Închidere lună

28
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 17 Nomenclator Închidere luna noiembrie 2017

În urma acestor pași datele se tranferă în balanța de verificare.


Pașii care trebuie făcuți pentru a obține datele finale dorite sunt reprezentate prin
figurile de mai jos.

29
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Fgura nr. 18 Nomenclatorul Balanțe

30
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 19 Nomenclator Balanțe – sortarea datelor

31
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 20 Balanța de verificare a lunii noiembrie 2017

Toate cumpărările și toate vânzările se pot sintetiza cu ajutorul nomenclatorului


Jurnale de cumpărări / vânzări.

32
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 21 Nomeclatorul Jurnale de cumpărări / vânzări

33
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Fugura nr. 23 Jurnalul de cumpărări / vânzări

Alte date de ieșire se pot obține folosind nomenclatorul Fișe conturi.

34
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 23 Nomenclatorul Fișe conturi

35
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 24 REGISTRU JURNAL generat de SAGA

36
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

Figura nr. 25 BILANT CONTABIL generat de SAGA

37
391446818.doc
NOTE de CURS disciplina PACHETE de PROGRAMME SPECIALIZATE, ediţia 7 – 2017_2018
Autor: Conf.univ. dr. Rus Ioan,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

CAP. 5. CONCLUZII

5.1. APRECIEREA PERSONALĂ ASUPRA PACHETULUI DE PROGRAME

Este un soft care are o interfață prietenoasă și permite obținerea de rapoarte, situații
și informații diverse.

5.2. AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE PACHETULUI DE PROGRAME

Avantajele acestui soft sunt: actualizare rapida la modificarile legislative, Multi-


firma, Multi-user, accesare simultana a acelorasi optiuni de program, prin retea,
usurinta în asimilare si utilizare, extrem de manevrabil, rapid si robust, ajutor
interactiv.
Dezavantajul ar fi că variantele gratuite nu pot fi actualizate, pentru aceasta fiind
necesară abonarea, și baza de date unică.

5.3. PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PACHETULUI DE PROGRAME

Crearea unor facilițăți pentru salvarea datelor și în alte locații pentru


realizarea back-up-urilor în caz de nevoie.
La apariţia modificărilor legislative (procente, mod de calcul, structura
declaraţii etc.), notificarea să se facă pe e-mail

38
391446818.doc