Sunteți pe pagina 1din 3

Dr civil 1

Stingerea obligatiilor civile

Stingerea obligatiilor civile


1. Notiunea si clasificarea mijloacelor de stingere a obligatiilor;
2. Stingerea obligatiei prin executare;
3. Stingerea obligatiei prin consemnare;
4. Stingerea obligatiei prin compensare;
5. Stingerea obligatiei prin confuziune(intrunirea calitatiide debitor si creditor intro
singura persoana);
6. Stingerea obligatiei prin imposibilitatea fortuita de executare;
7. Alte moduri de stingere a obligatiilor.

1.
STINGEREA OBLIGATIILOR CIVILE- reprezinta incetarea raporturilor juridice,
dintre subiectele acestora care pierd dr si obligatiile subiective ce rezulta din continutul
raportului juridic obligational. Creditorul nu are dr sa prezinte debitorului oarecare creante
bazinduse pe aceasta obligatie, iar deb nu mai este tinut sa plateasca dobinda si penalitatile
sau sa repare prejudiciul cauzat.
Modurile de stingere a obligatiilor sunt reglementate de art 651- 665 si sunt
urmatoarele:
_ Executarea;
_ Consemnarea;
_ Compensarea;
_ Confuziunea;
_ Remiterea de datorie;
_ Novatia;
_ Imposibilitatea fortuita de executare;
_ Decesul persoanei fizice/ lichidarea pers juridice.
Raporturile jur obligationale sunt limitate in timp. Unele din ele stinginduse prin
vointa subiectelor, satisfacind tot odata interesul patrimonial al creditorului si astfel atingind
scopul principal al obligatiei. Iar altele din ele se sting indiferent de faptul dc sa atins sau nu
scopul.
Obligatia poate fi stinsa atunci cind scopul ei este imposibil.
Mijloacele de stingere a obligatiilor prin:
* rolul vointei partilor in incetarea raportului obligational(voluntare- remiterea de
datorie, iertare. Compensare, etc)
* mijloace care nu sunt independente de vointa partilor(imposibilitatea fortuita de a
executa, decesul)Ex pictorul a murit, nu mai vrei alta pict
* Realizarea / nerealizarea creantei creditorului(executarea, compensarea, mijloace
care nu duc la realizarea creantei credit.)

2.
Cel mai important mijloc de executare, deoarece executarea corespunzatoare tine de
esenta obligatiei. Doar o executarea corespunzatoare – stinge obligatia(de catre deb
corespunzator, la locul, modul, avind obiectul si in timpul corespunzator). Executarea
corespunzatoare se mai numeste plata.
Executarea necorespunzatoare nu duce la stingerea obligatiilor, ci se completeaza cu
obligatia de a repara prejudiciul cauzat pentru aceasta neexecutare. Art 643(2)- DAREA In
PLATA. Creditorul poate sa accepte o alta executare in locul celei datorate.
Creditorul este obligat sa elibereze un bon de plata, care atesta darea in plata.

3.
Dr civil 2
Stingerea obligatiilor civile

Poate fi exercitata de catre deb in urmatoarele cazuri:


* Creditorul este in intirziere/ refuza sa primesca prestatia fare temei legal(ea e
corespunzatoare)
* Debitorul din motive neimputabile lui, nu cunoaste identitatea sau domiciliul
creditorului.
Consemnarea se efectueaza de banca, notar, oficiu postal de la locul executarii
obligatiei. (art 573/ prin contract e stabilita).Si stinge obligatia in cazul depunerilor banilor,
valori mobiliare, alte documente si bijuterii.
EFECTELE consemnarii.
* riscul trece asupra creditorului, iar deb este obligat sa plateasca dobinda/ penalitati/
venitul ratat. Cheltuielile de consemnare se suporta de catre creditor cu exceptia cind deb
preia bunul. Deb este obligat sa informeze imediat creditorul despre consemnare. Cu exceptia
cazului cind acesta este imposibila de executat.
Creditorul poate lua bunurile in consemnare in termenul de 3 ani.
Restituirea anticipata se permite cu consimtamintul cred/ in baza unei hotariri a
instantei de judecata. Nu se permite restituirea bunului consemnat atunci cind deb a renuntat
expres la acest drept in momentul consemnarii.
*Creditorul a declarat institutiei la care bunurile sunt consemnate ca le primeste.
*La institutia respectiva a fost prezentata o hotarire judecatoreasca, prin consemnarea
este recunoscuta legala.
*Impotriva deb a fost intentata o procedura de insolvabilitate.

4.
Compensarea este stingerea reciproca a unei obligatii si a unei creante opuse, certe,
lichide, de aceesai natura si exigibile.
Compensarea se poate face atunci cind se intilnesc o creanta si o obligatie opusa.
Adica creditorul unei obligatii este in acelasi timp debitorul altei obligatii.
Creantele supuse compensarii se sting integral in cazul in care ele sunt echivalente.
Compensarea opereaza printro declaratie facuta de o parte si trebuie sa indeplineasca
urm conditii:
- Creantele trebuie sa fie certe( incontestabile);
- Creantele trebuie sa fie lichide(sa aiba o valoare determinata sau determinabila)
- Obiectul creantei trebuie sa fie sume de bani sau bunuri fungibile()
- Exigibile(scadente sau sa se poate cere executarea)
Nu este admisa compensarea creantelor indicate la art. 659 CC
Oricare dintre creditorii reciproci poate prin scrisoarea adresata celuilalt creditor sa declare
compensare art. 651/4 CC
Efectele compensarii:
Daca creantele reciproce au o valoare egala se vor stinge complet. Daca creantele nu au
valoare egala, creanta mai mica se stinge complet, iar cealalta se reduce cu marimea creantei
mai mici.

5.
Confuziunea este acel mijloc de stingere a obligatiilor care survine in consecinta
intrunirii calitatii de creditor si debitor la o singura persoana.
Exista 2 situatii de confuziune:
 Transmiterea creantei de la creditor la debitor prin efectul mostenirii
 Transmiterea datoriei de la debitor la creditor prin efectul mostenirii
Confuziunea apare in primul rind prin efectul mostenirii, iar al doilea este intre
persoanele juridice (posibil fizice) in cazul reorganizarii sau lichidarii acestora, precum si
cambia.
Dr civil 3
Stingerea obligatiilor civile

6.
Daca obligatia devine imposibila din motive independente de partile contractului, ea se
va stinge debitorul fiind eliberat. Totodata pentru a evita o imbogatire fara justa cauza a
debitorului el pierde dreptul sau de a cere contra prestatia. Cu alte cuvinte conform art. 707 in
cazul contractelor sinalagmatice se stinge si datoria celeilalte parti.

7.
Stingerea prin alte moduri
Decesul debotorului sau creditorului persoanezi fizice sau lichidarea persoanei juridice
nu sunt obligatii de stingere a obligatiilor; de regula ele se transmit cate succesori cu titlu de
exceptie obligatia se va stinge:
 Daca executarea ei este imposibila fara participarea personala a debitorului
(obligatie in considerarea persoanei debitorului).
 Daca creditorul a decedat si executarea trebuia primita de el personal
 Novatia este o intelegere dintre creditor si debitor prin care o obligatie este
inlocuita cu o alta obligatie. Conditia esentiala a novatiei este obligatia noua sa
poarte un element nou (ex. se constea intr-o alta prestatie – inloc sa-ti platesc
remuneratia pentru un serviciu iti ofer automobilul meu si nu este obligatoriu
ca valoarea acestor obligatii sa fie egala; inloc de a restitui 17000 lei vei
restitui 700 euro prin simpla intelegere); sa se schimbe o parte la raportul
obligational.
Oligatia care se noveaza trebuie sa fie valabila altfel obligatia noua va fi nula

Efectele novatiei:
Apare numai o obligatie si obligatia initia se stinge; accesoriile obligatiile
stinse de asemenea se sting daca contractul nu prevede altfel.

Darea in plata este un eveniment care are loc la executarea obligatiei in timp ce
novatia are in loc inainte de executarea obligatiei – adica inlocuirea unui contract cu
altul.
Remiterea de datorie consta in iertarea daoriei si poate fi facuta:
 Cu titlu oneros, ex: renunta la pretentii si iti platesc o suma de
bani/renunti la o pretentie si eu voi renunta la pretentiile mele – contract
de tranzactie/impacare.
 Cu titlu gratuit de regula fiind tratata ca si donatia.