Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

TEME LICENTA CONVERSIE ANUL II

NR NUMELE SI PRENUMELE NR. NUMELE TEMEI PROFESOR INDRUMATOR


CRT STUDENTULUI TEMEI
1 ANGHELACHE M. CRISTI – 21 TEMA 21 STUDIU PRIVIND CONSOLIDAREA PROF. CONF.DR.MANOLACHE GABRIEL
DANIEL LOVIRII MINGII CU CAPUL LA CLASELE V-
VIII

2 BĂRBIERU V. DANIELA TEMA 8 .METODE ŞI MIJLOACE SPECIFICE


8 ATLETISMULUI PENTRU DEZVOLTAREA
REZISTENŢEI ÎN CICLUL PIMAR DE PROF. UNIV. DR. CLAUDIU MEREUŢĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT.

3 BLĂNARU E. V. MANUELA – 2 TEMEI.2. STUDIUL PRIVIND SELECTIA SI PROF. CONF.DR MANOLACHE GABRIEL
RAMONA PREGATIREA ELEVILOR DIN CICLUL
PRIMAR CLASELE A III- A SI A IV- A LA
FOTBAL.

4 BRATU GH. GABRIELA – ELENA 3 TEMA NR. 3 STUDIU PRIVIND LECTOR UNIV. DR. SAVU VASILE CATALIN
(RĂILEANU) DEZVOLTAREA CALITATII MOTRICE FORTA
PRIN MIJLOACE SPECIFIC ACTIVITATILOR
DE TIMP LIBER LA ELEVII DIN CICLUL
GIMNAZIAL.

5 CIOBANCĂ A. ANGELA 18 18.STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND LOCUL PROF. GEORGE MOCANU


(MANEA) ȘI ROLUL STRETCHINGULUI STATIC ÎN
DEZVOLTAREA FLEXIBILITĂȚII ÎN LECȚIA
DE EDUCAȚIE FIZICĂ
DIN GIMNAZIU.

6 COSTAN V. MARINICA TEMA LUCRARII : STUDIU PRIVIND HANDBAL


(BUDUȘANU) SELECTIA SI PREGATIREA ELEVILOR DIN
CICLUL PRIMAR CLASELE A III - A SI A IV - A
LA HANDBAL.
7 CRIȘAN I. VASILE - LIVIU TEMA 12 STUDIU PRIVIND OPTIMIZAREA PROF. UNIV. DR. CLAUDIU MEREUŢĂ
12 PROCESULUI DE INSTRUIRE ŞI ÎNSUŞIRE A
CONŢINUTURILOR SPECIFICE
ATLETISMULUI POTRIVIT ARIEI
CURRICULARE ÎN CICLUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
GIMNAZIAL.

8 DAMIAN I. ELENA (GRAMER) 15 NR. 15. ROLUL PROFESORULUI DE PROF. NANU LILIANA
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ÎN FORMAREA
PERSONALITĂŢII ELEVILOR DIN CICLUL
GIMNAZIAL

9 DANȚIȘ I. MARICEL "METODE ŞI MIJLOACE SPECIFICE PROF. UNIV. DR. CLAUDIU MEREUŢĂ
8 ATLETISMULUI PENTRU DEZVOLTAREA
REZISTENŢEI ÎN CICLUL GIMNAZIAL DE
ÎNVĂŢĂMÂNT"

10 DOSPINOIU N. LENUȚA (NANU) TEMA . 3. STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA LECTOR UNIV.DR. SAVU VASILE CATALIN
3 CALITATII MOTRICE FORTA PRIN MIJLOACE
SPECIFIC ACTIVITATILOR DE TIMP LIBER LA
ELEVII DIN CICLUL GIMNAZIAL.

11 FILIP M. CĂTĂLIN NR. TEMEI 22, TITLUL- METODE SI CONF.DR.MANOLACHE GABRIEL


22 MIJLOACE DE ACTIONARE PENTRU
ÎMBUNĂTĂŢIREA FINALIZARII DIN FAZE
FIXE LA CLASELE A VII A SI A VIII A.

12 GANGĂ V. NICOLAE
15 TEMA 15. ROLUL PROFESORULUI DE PROF.NANU LILIANA
EDUCATIE FIZICA SI SPORT IN FORMAREA
PERSONALITATII ELEVILOR DIN CICLUL
GIMNAZIAL

13 GHINEA I. IONUȚ 2 TEMA NR 2 STUDIU COMPARATIV PRIVIND


DEZVOLTAREA CALITATII MOTRICE PROF. UNIV. DR. CLAUDIU MEREUŢĂ
REZISTENTA PRIN MIJLOACE SPECIFICE
ATLETISMULUI IN CICLUL GIMNAZIAL LA
CLASA A VII-A.
14 HUIBAN C. VALERIU TEMA 9- STUDIU PRIVIND OPTIMIZAREA PROF. UNIV. DR. CLAUDIU MEREUŢĂ
9 METODELOR DE PREGATIRE DIN CADRUL
UNUI AN COMPETITIONAL PENTRU
PROBELE DE SEMIFOND-FOND-

15 IFTENE G. LAURENȚIU – NICU STUDIU PRIVIND SELECŢIA ŞI PREGĂTIREA CONF.DR.MANOLACHE GABRIEL


4 ELEVILOR DIN CLASELE A-VII-A ŞI A -VIII-A
LA FOTBAL.

16 ILIE I. CĂTĂLIN - IOAN TEMA NR. 4: STUDIU PRIVIND SELECŢIA ŞI CONF.DR.MANOLACHE GABRIEL
4 PREGĂTIREA ELEVILOR DIN CICLUL
PRIMAR CLASELE A-VII-A ŞI A -VIII-A LA
FOTBAL.

17 ION G. PETRONELA – ALINA TEMA NR 5 LECT UNIV DR SAVU VASILE CATALIN


5 NUMELE TEMEI ”STUDIUL PRIVIND ROLUL
SI IMPORTANTA ACTIVITATII DE TIMP LIBER
IN DEZVOLTAREA FIZICA ARMONIOASA LA
ELEVII DIN CICLUL PRIMAR”

18 IVAN I. ELENA NR.TEMA- 15 ,,ROLUL PROFESORULUI DE PROFESOR DOCTOR LILIANA NANU


15 EDUCATIE FIZICA SI SPORT IN
FORMAREA PERSONALITATII ELEVILOR
DIN CICLUL GIMNAZIAL ,,

19 LĂȚCAN C. ELISABETA OPTIMIZAREA DEZVOLTĂRII HANDBAL


(ROTARU) CAPACITĂŢILOR COORDINATIVE ALE
ELEVILOR DIN CICLUL GIMNAZIAL PRIN
PRACTICAREA JOCULUI DE HANDBAL

20 LAZĂR M. DORIN TEMA NR.4 - CONTRIBUȚII PRIVIND P ROF.UNIV.DR.CLAUDIU MEREUȚĂ


4 ELABORAREA MODELULUI DE
PREGĂTIRE ,ÎNTR-UN CICLU ANUAL,ÎN
PROBA ATLETICĂ TRIATLON,LA GRUPA
COPII LA CICLU PRIMAR ;

21 MANEA E. CORNEL 17 17.STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND LOCUL PROF. GEORGE MOCANU


ȘI ROLUL STRETCHINGULUI DINAMIC ÎN
DEZVOLTAREA FLEXIBILITĂȚII ÎN LECȚIA
DE EDUCAȚIE FIZICĂ DIN GIMNAZIU.

22 MANOLACHE I. NICOLETA "STUDIUL COMPARATIV PRIVIND PROF. UNIV. DR. CLAUDIU MEREUŢĂ
CRESTEREA INDICILOR DE VITEZA IN
CICLUL GIMNAZIAL (CLASA A 6 A)
FOLOSIND MIJLOACE DE ATLETISM "

23 MARCHIDAN V. MARIUS – 1 STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA CALITATII PROF.SAVU CATALIN


SILVIU MOTRICE REZISTENTA PRIN INTERMEDIUL
JOCULUI DE FOTBAL LA ELEVII CICLUL
GIMNAZIAL

24 MARICA M. ALINA (PINTEA) PROF. DR.LILIANA NANU


6 TEMA:6 OPTIMIZAREA LECŢIILOR DE
EDUCAŢIE FIZICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PRIMAR / GIMNAZIAL PRIN FOLOSIREA
MIJLOACELOR DIN DANS

25 5 TEMA NR. 5, PROF. DR. LILIANA NANU


MAZILU GH. GHERGHINA TITLUL LUCRARII: IMPORTANŢA
(MATACHE) GIMNASTICII ŞI A JOCURILOR DE MIȘCARE
ÎN DEZVOLTAREA MOTRICITĂȚII COPIILOR
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

26 MEREUȚĂ V. CRINA – MIHAELA 17 TEMA: 17. METODE ŞI MIJLOACE DE PROF. CONF.DR.MANOLACHE GABRIEL
(ONCIU) ÎMBUNĂTĂŢIRE A JOCULUI PORTARULUI LA
CLASELE I-IV

27 MOLDOVAN M. I. VICENȚIU - 2 2. STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA LECT UNIV DR SAVU VASILE CATALIN
LIVIU CALITATII MOTRICE REZISTENTA PRIN
MIJLOACE SPECIFIC ACTIVITATILOR DE
TIMP LIBER LA ELEVII DIN CICLUL
GIMNAZIAL.

28 MUNTEANU M. PETRICĂ TEMA:5. STUDIU PRIVIND ROLUL SI LECTOR UNIV.DR. SAVU VASILE CATALIN
5 IMPORTANTA ACTIVITATILOR DE TIMP
LIBER IN DEZVOLTAREA FIZICA
ARMONIOASA LA ELEVII DIN CICLUL
PRIMAR.

29 NECULAE V. ELENA – RALUCA STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND PROF. UNIV. DR. CLAUDIU MEREUŢĂ
(NAN) DEZVOLTAREA CALITĂȚII MOTRICE -
VITEZA - PRIN MIJLOACE SPECIFICE
ATLETISMULUI.

30 PARASCHIV N. ALEXANDRA 6 TEMA 6,,STUDIU COMPARATIV PRIVIND PROF. UNIV. DR. CLAUDIU MEREUŢĂ
(PÎSLARU) CRESTEREA INDICILOR CALITATII MOTRICE
VITEZA LA CLASA A VIII-A PRIN MIJLOACE
SPECIFICE ATLETISMULUI"

31 PAVEL N. EDUARD - IOAN TEMA: 9. SELECTIA SI PREGATIREA CONF.DR.MANOLACHE GABRIEL


9 REPREZENTATIVEI SCOLARE LA GIMNAZIU
CLAS A-VII-VIII-A PRIN JOCURI CU NUMAR
REDUS DE JUCATORI .

32 PENIȘOARĂ M. SERGIU - ALIN TEMA 15 ROLUL PROFESORULUI DE PROF.DR.LILIANA NANU


15 EDUCATIE FIZICA SI SPORT IN FORMAREA
PERSONALITATII ELEVILOR DIN CICLUL
GIMNAZIAL

33 PINTEA P. CARMEN – 16 PROF. CLAUDIU MEREUTA.


ANTUANETA (HULEA) TEMA16 .DEZVOLTAREA CALITATILOR
MOTRICE PE BAZA LA ELEVII CLASEI A-V-A
CU AJUTORUL STAFETELOR SI
PARCURSURILOR APLICATIVE

34 RADU E. CRISTINA- POMPILIA 3 TEMA 3 -STUDIU PRIVIND SELECŢIA ŞI PROF. MANOLACHE GABRIEL
(IFTENE) PREGĂTIREA ELEVILOR DIN CLASELE A-V-
A ŞI A -VI-A LA FOTBAL.

35 RĂILEANU N. ALEXANDRU TEMA : NR. 9 - SELECTIA SI PREGATIREA CONF. DR. MANOLACHE GABRIEL
9 REPREZENTATIVEI SCOLARE LA GIMNAZIU
CLASELE A VII A SI A VIII A PRIN JOCURI CU
NUMAR REDUS DIN JUCATORI.
36 ROMAN M. ELISABETA 5 TEMA NR.5 DE LA ATLETISM PROF. CLAUDIU MEREUTA.
(COMĂNESCU) STUDIU PRIVIND SELECŢIA ŞI PREGĂTIREA
ECHIPEI REPREZENTATIVE ŞCOLARE DE
ATLETISM ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL.

37 SAMOILĂ I. DANIELA – PROF. CLAUDIU MEREUȚĂ


NICOLETA (DIN) 20 TEMA 20. STUDIU COMPARATIV PRIVIND
PROFILUL SOMATIC AL ELEVILOR DIN
CLASA A VII-A DIN MEDIUL RURAL ŞI
URBAN, CARE PRACTICĂ .

38 SCĂUNAȘ A. OVIDIU – FABIAN


ASPECTE PRIVIND FOLOSIREA VOLEI
MIJLOACELOR SPECIFICE JOCULUI DE
VOLEI SI INFLUENTA ACESTORA IN
DEZVOLTAREA CAPACITATILOR
COORDINATIVE LA COPIII CICLUL
GIMNAZIAL

39 SEVASTRE GH. MARGHIOLIȚA TEMA 5 STUDIUL PRIVIND SELECTIA SI PROF.CLAUDIU MEREUTA


5 PREGATIREA ECHIPEI REPREZENTATIVE
SCOLARE DE ATLETISM IN INVATAMANTUL
GIMNAZIAL
40 SILAGHI GH. LUMINIȚA – 13 TEMA 13 : STUDIUL COMPARATIV LA ELEVII PROF. CLAUDIU MEREUȚĂ)
VERONICA (MOȘ) CLASEI A IVA, PRIVIND DEZVOLTAREA
FORTEI SI A DETENTEI LA GRUPELE DE
SARITURI.

41 SÎRBU I. IONUȚ METODE ŞI MIJLOACE SPECIFICE PROF. CLAUDIU MEREUȚĂ)


8 ATLETISMULUI PENTRU DEZVOLTAREA
REZISTENŢEI ÎN CICLUL GIMNAZIALDE
ÎNVĂŢĂMÂNT.

42 STĂNESCU C. MARIUS – 10 CONF.DR.MANOLACHE GABRIEL


CĂTĂLIN DEZVOLTAREA CALITATILOR MOTRICE
VITEZA SI INDEMANAREA LA CLASELE a-III-
a si a-IV-a PRIN JOCUL DE FOTBAL

43 STĂNILĂ I. SORIN TEMA NR 6, STUDIU PRIVIND PROF. CLAUDIU MEREUȚĂ)


6 DEZVOLTAREA REZISTENTEI/VITEZEI IN
PREGĂTIREA COPIILOR ȘI JUNIORILOR
ATLEȚI.. MULȚUMESC.

44 ȘTEFAN G. CRISTINA 15 NR.TEMA- 15 ,,ROLUL PROFESORULUI DE


EDUCATIE FIZICA SI SPORT IN PROF. DR., LILIANA NANU
FORMAREA PERSONALITATII ELEVILOR
DIN CICLUL GIMNAZIAL ,,

45 SOARE SORINEL CRISTINEL 17 NR. TEMEI: 17 INDRUMATOR: PROF. DR. CLAUDIU


TITLUL: DEZVOLTAREA CALITATILOR MEREUTA.
MOTRICE REZISTENTA SI MOBILITATE LA
COPIII DE 10 -12 ANI.

46 STOICA I. NICOLETA (SANDU) PROF.COORDONATOR: LECTOR UNIV. DR.


TEMA ” ROLUL ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE SAVU VASILE CĂTĂLIN
EXTRACURICULARE ȘI DE TIMP LIBER
ASUPRA PERFORMANȚELOR ȘCOLARE LA
VÂRSTA PREADOLESCENȚEI”

TEMA 10 DEZVOLTAREA CALITATILOR


47 TOADER V. MARIAN 10 MOTRICE VITEZA SI INDEMANAREALA CLS PROF. MANOLACHE GABRIEL
3 SI 4 PRIN JOCUL DE FOTBAL
48 TODICA D. RADU -PROF. UNIV. DR. CLAUDIU MEREUȚĂ
6 TEMA NR. 6, ,, STUDIU PRIVIND
DEZVOLTAREA REZISTENȚEI/ VITEZEI ÎN
PREGĂTIREA COPIILOR ȘI JUNIORILOR
ATLEȚI”
49 TRAGLĂ C. MONICA (SANDU) LA PROF. MEREUȚĂ CLAUDIU
STUDIUL PRIVIND DEZVOLTAREA FORȚEI ȘI
REZISTENȚEI LA ELEVII DE CLASA A V-A -A
VI-A DIN MEDIUL RURAL..
50 TUDOR C. DANIELA (CREȚU) HANDBAL
STUDIUL PRIVIND EVOLUTIA INDICILOR DE
DEZVOLTAREA INDEMANARII GENERALE
IN CADRUL JOCULUI DE HANDBAL LA
CLASA A VI-A
51 TUDORA GH. FLORIN TEMA NUMĂRUL 10 -DEZVOLTAREA INDRUMĂTOR CONF.DR. MANOLACHE
10 CALITAȚI MOTRICE VITEZA SI GABRIEL
INDEMANADREA LA CLASELE A III-A SI A
IV-A PRIN JOCUL DE FOTBAL

52 TUFARU D. CARMEN – LILIANA 9 TEMA 9 - IMPORTANŢA DIVERSIFICĂRII PROF. NANU LILIANA


(CHIRIAC) COMPLEXELOR DE EXERCIŢII DE
DEZVOLTARE FIZICĂ ARMONIOASĂ ÎN
VEDEREA CREŞTERII BAGAJULUI DE
DEPRINDERI SPECIFICE-