Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERULMUNCII,

IAM!!!EI$I EGALITATII
DE$ANSE
AUTORITATEA
NATIONALA
PENTRU
FCNSONruEIE
CUNAruOICAP
COMISIASUPERI6NNA
D EEVALUAREA PERSOANELOR CU
HANDICAPPENTRUADULTI

str. cruzapi nr.26, sector3, Bucuregticod 030g02op 4Te1.02113226303/04

LISTA AFECTIUNILOR CARE CREEAZA HANDICAP IREVERSIBIL SI


PENTRU CARE SE POATE EMITE CERTIFICAT DE PERSOANACU
HANDICAP CU CARACTER PERMANANT.

A. _ LA PRIMA EXAMINARE :
l.Nevazatori( vedereasub ll25laambii ochisaucupmm pl, fpl - cecitate

,
practicasauabsoluta);

2.Amputatii:

- membruls uperior: mana,arftebrat


,brat_bilateral;
- membruli nferior: gamba coapsa_ bilateral;
,
3.L ipsa membruluisuperior prin dezarticulati
e scapulo-humerala;
4. Lipsamembruluiinferiorprin dezarticulatie coxo-femurala;
5.Lipsaprin dezarticulatiea unui mebrupelvin asociatcu o amputatiesau
dezarticulatiede membru toracic:
6.Cretinismul;
T.oligofrenia, forme cu imbecilitatesauidiotie :
eI sub33;
8. Tulburareaautista(sindrom Langdon Down);
9.BoalaAlzheimer , dementasenila, dementapick - forme avansate;
l0.Boala Parkinson- forme'accentuates i grave;
11 .SecheleAVC cu deficit motor de tip plegic lparetic ataxic;
,
l2.Sindromul imunodeficitarcronicdobanditstadiulclinico imunologic43

,B3, C l, C2,C3;
l3.Surdomutitateacongenitalasausurditateabilateraladobanditainaintea
achizitionariilimbajului cu demutizareslaba/nula, cu pierderepeste
90db(cofoza);
l4.Surdocecitatea;
l5.Pensionariide limita de varstaca persoanacu handicapin conditiileLegii
5711992 , art44 sauLegii 1912000art 47.alinI , lit
, dft .11 , OUG 10211999
a), b), c).

B. _ LA A DOUA EXAMINARE :
l.Sclerozalateralaamiotroficaforma avansata:
2.Coreecronica:
3.Sindromextrapiramidald e aauzadiversa- sever;

4.BoalaWestphallStrumpell;

5.Distrofiamuscularaprogresiva, formaavansata;

6.Amiotrofiadegenerativade tip Aran- Duchennesi CharcotMarie - forme


avansate;
7. Parapareza, paraplegia, tetrapareza, tetraplegia, trtpareza,;

8.Epilepsiacu crize frecventecu tulburaripsihiceinteraccesuale


;

g.Schizofrenia
- in formelecu evolutieprogredientaseveraa personalitatiisi

a comportamentuluicu potentialantisocial, in formele careau instituita

interdictia:

lO.Tulburareade personalitateantisocialasi alte afectiunipsihicecare

determinapunereasubinterdictie;

1l.Mania cronicizala, tulburarileafectivebipolare ,ciclotimia rapida ,

depresiasevera cronicizata;

l2.Monoculari, incadratiin handicapusor saumediu ;

l3.Tulburarile de auz congenitalesaudobanditeprecoce(copilarie­


adolescneta), careseprotezeazagreu, cu pierderede auzde peste70 db

asociatecu tulburari psihicesi de limbaj;

I4.Laringectomiatotalacu tarheostomaperrnanentadeterminatadeprocese

malignesauzdrobirealaringelui.

l5.Canceruld e colon cu anusiliac(sigma-anus


definitiv);

l6.Cancerulde vezicaurinarasaualte tipuri de cancerecu implantarede

ureter(indiferentunde esteimplantul);

17.Gastrectomialarga pentruADK cu gastrostoma;

I 8.SpondilitaanchilozantastadiulIV;

19.PoliartritaevolutivastadiulIV;

20.Luxatiade sold congenitalabilateralacu coxartozasauanchiloza

secundara;

2l.Leuconevraxita- forme cu evolutieprogresivasau cu puseeacute

frecvente;

22.Crfoscoliozesau scoliozedeformantecu insuficientarespiratorie

accentuatasau gravasaucu tulburari neurologice;

23.T alazemiamajora (forma severa);

24.Anemiileaplastice,in formeleseverecu complicatiiaccentuate


s au

grave;

25.Purpuratrombocitopenicaidiopaticacu sangerariin SNC cu deficit motor


de tip pareticsauplegic;
26.Trombofiliaereditara(primara), in formele cu accidentetrombotice­
secheledurabile;
27.BoalaWaldenstrom- formeleavansatec u complicatii;
28.Mielomulm ultiplu in formelecu sindromde compresiunemedulara;
29.Hemofiliacu anchilozein pozitii vicioase, amiotrofiisi deformari
articulare, cu implicatii in staticase mers;
3O.Amputatiemembrutoracic : brat, antebratsaumana- unilateral;
3l.Amputatieunilateralade gamba, coapsa, picior.
32.Degenerescenta (boala
hepato-lenticulara
Wilson), forme avansate;
33.BoalaLittle -
formaavansatas i severe;

34.Ataxiacoreo-atetozica,forme accentuatesi severe;

35.Distrofiamiotonica Steinert, forme accentuatesi grave;

36.MiotoniacongenitalaThompsoncu hipotrofiemuscularadifuza;

37.Eredo-ataxiaspino-cerebeloasa
Friedrich , forma accentuatasi grava;

Pierre- Marie cu tulburari piramido-


38. Eredo- ataxiaspino-cerebeloasa
cerebeloase
a ccentuatesaugrave;
39.Secheledupapoliomielitainsotitade deficientaaccentuatasau grava;
40.Cardiomiopatiile
primare,primitivesauideopatice,cu
I CC NYHA % si 4;
4l.Angiocardiopatiilecongenitale, cianogenesaunecianogene, operatesau
neoperate,cu insuficentacardicaclinic manifesta;
42.Tulburarilede ritm si de conducerepersistentesi severecontractate
precoce(purtatoride peace-maker);
43.Tumorilehipofizarecu sindromoftalmologicaccentuats augrav (cecitate
pr actrcasau absoluta);
44.Nanismulh ipofizar ;
45.Condrodisplazia;
46.Mixedemulprimar cu visceralizare.
4T.Insuficientarenalacronicain stadiulde uremiedepasitain programde
hemodializasaude dializaperitonialaambulatoriecontinuapeffnanenta.

r.Es.­
Dr. G ePA