Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTE

DISCIPLINA : AZILUL, EXTRĂDAREA ȘI EXPULZAREA


Titular curs: conf.univ.dr. Camelia Olteanu

1. Migrația- factor perturbator sau catalizator al Uniunii Europene


2. Politici, strategii și legislație în Uniunea Europeană în domeniul migrației.
3. Politici, strategii și legislație privind migrația în România.
4. Conceptul de refugiat și procedura de azil.
5. Dreptul la azil, garanție constituțională și drept fundamental.
6. Apatridia şi bipatridia în dreptul internaţional public.
7. Instituția extrădării. Legislație națională, internațională și europeană. Studiu de caz.
8. Instituția expulzării. Legislație națională, internațională și europeană. Studiu de caz.
9. Conținutul dreptului de azil politic. Principii și garanții procedurale.
10. Readmisia în contextul tratatelor bilaterale încheiate de România
11. Cetățenia europeană în contextul Uniunii Europene.
12. Extrădarea și expulzarea în dreptul românesc
13. Aspecte teoretice și practice privind statutul juridic al străinului
14. Extrădarea, formă a cooperărării judiciare în materie penală.
15. Extrădarea activă. Aspecte teoretice și practice.
16. Extrădarea pasivă. Aspecte teoretice și practice.
17. Azilul, temă fundamentală pentru Europa.
18. Extradarea, expulzarea si readmisia in contextual dreptului Uniunii Europene
19. Evolutia legislatiei romanesti in materia azilului
20. Expulzarea individuală și colectivă. Drepturile expulzatului.
21. Institutia expulzarii in contextul libertatii de miscare a persoanelor
22. Masura de expulzare in jurisprudenta Curtii Europene.a Drepturilor Omului.. Studiu de caz.
23. Masura expulzarii.. Elemente de drept comparat.
24. Aspecte de jurisprudenta privind situatia refugiatilor in statele europene si non-europene
25. Protectia refugiatilor – un element primordial al protectiei drepturilor omului
26. Evoluție istorică, reglementare și principii Abordări actuale privind cetățenia.
27. Expulzarea, extrădarea și readmisia în dreptul internațional.
28. Principiile extrădării din perspectiva reglementărilor naționale și europene
29. Drepturile fundamentale ale omului si extradarea
30. Statutul de indezirabil