Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ
ANUL I – SEM I

ÎNDRUMĂTOR:

Conf. univ.dr. Cristina Oneţ

MASTERAND:

Cherciu Andreea

2017