Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATĂ DE O ZI

“BRADUL NOSTRU ESTE GATA


HAI IN JUR SA FACEM ROATA”

13.12.2017

EDUCATOARE: SAV ADRIANA- MARIA

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Normal nr. 3, Jibou


NIVELUL/ GRUPA: 5-6/7ani, nivel II, grupa mare

TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: Când, cum si de ce se întâmplă?

TEMA SĂPTĂMÂNII: “A venit iarna!”

TEMA ACTIVITĂŢII : “Bradul nostru este gata , hai în jur să facem roata”
Formă de realizare: Activitate integrată

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: Salutul, Noutatea zilei, Prezenţa, Calendarul naturii,


Mesajul zilei-”Povestea bradului”
ALA1: BIBLIOTECĂ: “Îmbracă globuleţele în haină de sărbătoare”-scriem semnul
grafic cruciuliţa dublă; “Îmi scriu numele cu litere vesele”,
ARTĂ: “Fulg de nea, fulguşor!”-confecţie din paste făinoase
“Lumânărica din brad”-colaj
“Acadele, acadele”-şnuruire
JOC DE MASĂ: “Domino de iarnă pe sfoară”
ADE:DŞ: “Brăduleţ, brăduţ drăguţ!” – joc didactic cu conţinut matematic
DOS: “Serbarea bradului” – montaj artistic
ALA 2: “Ultimul fulg de nea ”-joc distractiv

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor matematice (referitoare la forme


geometrice, numeraţie în concentrul 1-5, numeral ordinal) exersând în acelaşi timp deprinderi motrice în
contexte variate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să perceapă diferenţele de formă, culoare, mărime a ornamentelor pentru brad,
 Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite
de el însuşi: triere/grupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii,
 Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal,
 Să demonstreze că a inţeles indicaţiile primite prin executarea unor deprinderi motrice însuşite
anterior, în diverse contexte,
 Să respecte pozitia corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-
motorie,
 Să folosească diferite convenţii ale limbajului scris( linia verticală, linia orizontală, linia oblică
spre stânga şi spre dreapta) pentru realizarea sarcinii propuse,
 Să redea corespunzător tema practică dată, prin tehnici învăţate anterior,
 Să manifeste spirit de echipă, atitudini de cooperare, spirit de echipă, fair-play,

SARCINA DIDACTICĂ:
1.rostogolirea celor trei cuburi-cubul numerelor, cubul culorilor şi cubul formelor geometrice şi
aşezarea în brad a atâtor ornamente de forma şi culoarea descoperită,
2. aranjarea pe ghirlandă a numărului de steluţe indicat de cifră,
3. stabilirea ordinii ornamentelor conform modelului-mic, mijlociu, mare,
4. ordonarea cadourilor de sub brad în funcţie de cifra ataşată-crescător, descrescător,
5. completarea panoului brăduţ cu imaginile descoperite în urma găsirii răspunsurilor la
ghicitori( metoda diamantului),

REGULILE JOCULUI: Copilul indicat de educatoare trebuie să rostogolească cele trei cuburi pentru a
descoperi câte ornamente va aşeza în brad.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: conversaţia, observaţia, expunerea, explicaţia, demonstraţia, jocul,
exerciţiul, metoda interactivă “ Trierea aserţiunilor”, metoda interactivă de grup
“Diamantul”, lucrul în echipă, Turul galeriei
Elementele de joc: închiderea şi deschiderea ochilor, schimbarea locului cadoului în
şirul numeric, aplauze.
Mijloace didactice: fulgi pentru panoul de prezenţă, ecusoane, brad în mărime naturală,
suport de lucru sub formă de glob pentru semne grafice, litere decupate, paste făinoase,
adeziv, cleştişori de rufe, ghirlande scurte, decupaje colorate, piese de domino cu imagini
de iarnă, pamblică, cubul numerelor, cubul culorilor, cubul formelor geometrice,
ornamente din carton colorat roşu, galben, albastru şi diferite forme-pătrat, cerc,
triunghi, ghirlande lungi pentru brad, cartonaşe cu cifrele de la 1 la 5, cinci cutii de
cadou frumos ambalate şi etichetate, steluţe, panou cu piramida brăduţ, imagini, plic
ghicitori, CD- player,
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual,

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru invatamant preşcolar(3-6/7 ani) , MECI ,2008
 Proiectarea pas cu pas (îndrumător pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar), Daniela
Răileanu, Dorina Vieriu, Iuliana Alecsa, Editura Diamant, 2010
 Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul preşcolar, Daniela Răileanu, Elena
Ungureanu, Otilia Flocea, Anişoara Bereholschi, Editura Didactica Publishing House, 2010
 Revista învăţământului preşcolar, număr tematic pentru proiectarea integrată, Nr.3-4/ 2009,
Editura Arlequin,
 Metode interactive de grup-ghid metodic- 60 metode şi 200 aplicaţii practice pentru
învăţământul preşcolar, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Editura
Arves,

DURATA: o zi
SCENARIUL DIDACTIC

După ce sosesc toţi copiii, le propun să facem cercul prieteniei pentru a desfăşura întâlnirea
noastră obişnuită de dimineaţă.
Întâlnirea de dimineaţă
Salutul: “Bună dimineaţa, fulguşori de la grupa mare! Mă bucur că sunteţi aici!” (se vor saluta
pe rând şi copiii între ei folosind formula Bună dimineaţa, fulguşor……).
Împărtăşirea cu ceilalţi: Astăzi este ………………., 2013, şi suntem în anotimpul iarna. Vă rog
să priviţi pe fereastră să-mi spuneti cum este vremea? Se va completa calendarul naturii împreună cu
copiii.
Noutatea zilei şi activitatea de grup: La uşa grupei se aud ciocănituri şi clinchete de clopoţei.
Copiii grupei mari primesc un colet foarte mare care le este destinat şi descoperă împreună cu
educatoarea că înăuntru se găseşte un brăduţ. Cadoul vine însoţit de o scrisoare din partea lui Moş
Crăciun, care le spune copiilor, pe scurt “ Povestea bradului de Crăciun” şi care îi roagă pe copii să
pregătească bradul pentru sărbători în aşteptarea lui. Voi prezenta activităţile ce urmează a fi desfăşurate
pe tot parcursul zilei.
După audierea textului povestioarei copiii vor fi învitaţi să descopere la centrele de lucru
deschise materialele puse la dispoziţie pentru realizarea ornamentelor care vor împodobi brăduţul.
Copiii se vor grupa în funcţie de ecusonul pe care fiecare l-a extras din coşuleţ atunci când a venit la
grădiniţă.
La centrul Bibliotecă copiii vor completa, pe suporturile de lucru sub formă de glob, elementele
de comunicare scrisă-cruciuliţa dublă şi vor identifica literele mari de tipar care formează propriul
prenume şi le vor asambla pe suportul pus la dispoziţie.
La centrul Artă vor fi pregătite trei tipuri de activităţi specifice acestei arii. Copiii vor asambla
paste făinoase de diferite forme pentru a realiza ornamente care vor fi aşezate în brad, vor confecţiona
lumânărele din elementele puse la dispoziţie şi vor dichisi dulciurile pentru a fi cât mai aspectoase prin
tehnica şnuruirii.
La centrul Joc de masă copiii vor ordona piesele de domino într-o succesiune logică, înşirându-le
în acelaşi timp pe sfoară.
După finalizarea lucrului la centre copiii sunt invitaţi să aranjeze în brad ornamentele pregătite
de ei, bradul devenind astfel suportul pentru expunerea lucrărilor copiilor şi întâlnirea un bun prilej
pentru a realiza o analiză a activităţii acestora –“Turul galeriei” şi pentru a împărţi aprecieri.
După ce copiii se vor juca la centrele de interes, ne vom aduna cu toţii în semicerc pentru a
desfăşura împreună jocul didactic cu conţinut matematic: “Brăduleţ, brăduţ drăguţ”. Voi explica regulile
jocului şi vom demara cu jocul de probă. Rând pe rând copiii vor rostogoli cele trei cuburi şi vor
descoperi numărul de ornamente de o anumită formă şi culoare care vor fi aşezate în brad, vor aranja pe
ghirlande numărul de steluţe indicat de cifră, vor stabili ordinea ornamentelor conform modelului
propus, vor aranja cadourile de sub brad în ordinea crescătoare şi descrescătoare a cifrei ataşate-metoda
“Trierea aserţiunilor” şi vor completa “Piramida” brăduţ răspunzând corect la ghicitori.
Tranziţia spre activitatea artistică se va face prin jocul distractiv “Ultimul fulg de nea”, copiii
vor dansa pe ritmurile unui cântecel de iarnă, la un semn muzica se opreşte, copiii trebuie să ocupe un
scaun, copilul care a rămas fără scaun va fi eliminat.
Atunci când toţi copiii vor fi eliminaţi ne vom grupa în jurul bradului mare şi îi vom organiza un
spectacol -„Serbarea bradului”. Copiii vor cânta: “Brăduţ iubit” şi “O, brad frumos” şi vor dansa
ţinându-se de mâini în jurul bradului.