Sunteți pe pagina 1din 12

DATA: 22.03.

2018

CLASA: a II-a C
PROPUNĂTOR: Stratan Olga
DISCIPLINA: Limba și literatura română
SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Primăvara ” după George Coșbuc
TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi și deprinderi
Tipul evaluării: instrumentală
Instrumente de evaluare: fișă de autoevaluare, fișă de eficiență a citirii

Obiective Produsul
Subcompetențe Criterii de evaluare
operaționale lecției
2.1Utilizarea La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil:
eficientă a O1 să citească conștient, coerent și expresiv
Citirea cu voce 1. Pronunț corect
tehnicilor de textul Primăvara;
a unui text fiecare cuvânt.
lectură corectă,
nou/necunoscut 2.Citesc
conștientă și fluidă O2 să răspundă la întrebări pe baza textului;
cursiv,fluent,fără
în scopul extinderii
pauze nejustificate.
câmpului vizual, a O3 să efectueze sarcinile de lucru propuse;
3.Respect semnele de
vitezei și a ritmului O 4 să deducă independent anumite idei, extrase punctuație.
de citire; din textul citit; 4.Citesc expresiv, cu
2.2 Delimitarea intonația potrivită.
ghidată a
componentelor
textului literar în
scopul înțelegerii
conținutului ca un
tot întreg.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode și procedee: conversația euristică, expunerea, exercițiul, explicația, problematizarea, Cubul, Brainstormingul ,
Cvintetul,Diagrama Wenn-Euler, Explozia stelară.
2. Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe.
3. Resurse materiale: manualul, coli , markere, fișe de lucru, biletul, dicționare explicative, harta textului, calculator, video-
proiector.
4. Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, autoevaluare .
BIBLIOGRAFIE:
Curriculum școlar , clasele I-IV. Chișinău 2010
Manual Limba Română. Autorii Maria Buruiană,Natalia Cubreacov,Silvia Cotelea,Aurelia Ermicioi.
Utilizarea Metodologiei de Evaluare Criterială prin Descriptori
Strategiile didactice Metode de

Momente Ob. Activitățile învățătorului, elevului evaluare


intrucționale Metode și Forme Mijloace
procedeee

*Mesajul zilei – Baba Dochia a trimis un mesaj.Voi da Mesaj


Evocare citire mesajului. (Anexa 1) De ce credeți că face acest Discuția Frontal Anexa 1 Orală
lucru? dirijată
Ca să o păstrăm în gândurile noastre ne lasă câteva sarcini de
lucru pentru astăzi. Ordonarea Frontal Mâna oarbă
*Ordonați petalele pentru a obține un cuvănt.
mă, pri, ra va
Păianjenul Aprecierea
*Numiți semnele primăverii... În grup verbală
*Alcătum câmpul lexical al cuvântului primăvara

*Cum credeți ce vom studia astăzi la lecție?


Textul Primăvara,de George Coșbuc
Răspunsul este corect. Azi vom studia un nou text ce poartă
numele anotimpului . Este un text scris de poetul George
Realizarea Coșbuc. Textul este un fragment din ”Calendarul elevului”.
sensului Ne dorim ca la sfârșitul orei să putem citi corect, fluent si Banca de
conștinet textul. Dar și să răspundem corect la întrebări ihformație
referitoare la text.
*Anunțarea obiectivelor și a subiectului lecției
Date biografice despre autor Frontal Manual
*Lectura –model a textului
-Ce ați simțit pe parcursul lecturii? Lectura
-Comparați semnele primăverii de la etapa actuală cu
cele surprinse în descrierea poetică a lui G. Coșbuc
*Prezentarea fișei de eficiență a învățării la citirea unui Fișă de
text la prima vedere. Lectura Individual Fișă eficiență
independentă
*Activitatea de lectură independentă în baza fișei de
eficiență a învățării.
*Explicarea cuvintelor noi:
crâng – pădure tânără
pretutindeni – peste tot, în orice loc, oriunde
pajiște- loc acoperit cu iarbă măruntă și deasă Fișe de
*Prezentarea criteriilor de succes: lectură și
autoevaluare
1.Pronunț corect fiecare cuvânt.
2.Citesc cursiv, fluent, fără pauze nejustificate.
3.Respect semnele de punctuație. Autoevaluarea
4.Citesc expresiv, cu intonația potrivită. utilizând fișa
*Lectura multiplă: lectura în lanț, lectura ștafetă, lectura succesului
cu bătăi din palme la finalizarea enunțului, lectura
selectivă.
-Ce emoții ati trăit atunci când ați citit textul? (bucurie,
admirație, încântare...)
-Citiți versurile care v-au impresionat.
*Să înțelegem textul
Interogarea
1.Cum e timpul în primele zile ale primăverii? multiprocesu Manual
2.Ce semne ale primăverii apar în păduri,livezi, pe ală
pajiști și câmpii? observarea
3.Cum își anunță păsările revenirea? Dar gâzele? sistematică a
4.Care sunt cele două mari sărbători creștine din comporta-
anotimpul reînvierii? mentului
5.De ce primăvara sufletele tuturor se umplu de lumină
și bucurie?

Solicit elevilor răspunsuri la întrebări folosind ”Explozia Frontal


stelară”. aprecieri
 Ce anotimp este descris în text? verbale
 Cine se joacă pe câmpul verde?
 De ce zboară păsărelele cu paie în cioc?
 Ce fac rândunelele?
 Cum sunt fluturii?
 Unde se aude zumzetul albinelor?

Reflecția
* Să completăm harta textului.
*Lucrul în grup
1 grup – Găsiți în text exemple care ne ajută să vedem și Fișe
să auzim ce se întămplă în natură primăvara:
a) Înverzesc pădurile, ……,…….., …… .
b) Fluieră mierla, ……, ……, ……..
2 grup - Compară anotimpurile iarna și primăvara Lucrul în
Grup
folosind diagrama Wenn.
3 grup –
a) Găsiți sinonimele perechi: crîng, pajiște,
pretutindeni, imaș, uneori, oriunde,
pădurice,câteodată.
b) Găsiți perechile de antonime din primul alineat. Fișă de
4 grup - scrieți un bilețel prin care să o anunțați pe Zâna evaluare cu
Primăverii că o așteptăm. criterii de
succes
*Se propune o fișă de evaluare Individual
reciproc

Extindere Tema pentru acasă


Explic fiecare exercițiu.
Fac aprecieri verbale și scrise, dacă este cazul.
3 grup –
a)Găsiți sinonimele perechi: crâng, pajiște, pretutindeni, imaș,
uneori, oriunde, pădurice,câteodată.
…………….. , …………………,
…………….. , ………………… .
b) Găsiți perechile de antonime din primul alineat.

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….
Anexa 1

22.03.2018

Dragii mei,

 Cu părere de rău vă anunț că mai am de


scuturat câteva cojoace și dacă doriți să vină
Primăvara trebuie să realizați câteva sarcini
de lucru.

Cu mult drag,

Baba Dochia
Harta textului

Titlul textului

....................................
Locul și timpul
....................................
.................................... ............................................
.................................... ............................................
.................................... ............................................
.............................. ............................................
..................................

De

Autorul

.......................
.......................
.......................
.........

Personajele Ideea textului

......................................... .....................................................
......................................... .....................................................
......................................... .....................................................
......................................... .....................................................
......................................... ..........
.........................................
.........................................
.................................
Grupul 2 Comparați anotimpurile iarna și primăvara folosind diagrama Wenn

primăvara iarna

5
4 grup
Scrieți un bilețel prin care să o anunțați pe Zâna Primăverii că o
așteptăm

...............................

...............................................

.........................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...................................................................................................

........................

.........................
1 grup – Găsiți în text exemple care ne ajută să vedem și să auzim
ce se întâmplă în natură primăvara:

a) Înverzesc pădurile, ……... , …….. , ……..


.
b) Fluieră mierla, …….., …….., …….... .