Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC LA

ENIGMA OTILIEI
De G. Calinescu
-caracterizarea personajelor-

Prof. Bursuc Carolina


Clasa: X-a
Titlul lectiei: Enigma Otiliei – caracterizarea personajelor
Tipul lectiei: predare-receptare(invatare centrata pe elev)
Competente specifice: 1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;2.2;2.3;2.4’
Competente derivate: la finele orei , elevii vor fi condusi sa:
-precizeze tipologia personajelor;
-identifice tipul de personaj”martor”;
- precizeze noile modalitatile de caraterizare a personajelor(comportamentism;reflectare
poliedrica);
Metode si strategii didactice:
-conversatie euristica;
- activitate pe grupe;
-invatare prin descoperire;
- brainstorming;
- dezbatere;
- metoda casuta personajului”;
- metoda “strugurelui”
Resurse:
- umane-grupul –tinta al elevilor clasei;
- materiale:fise de lecturra, fise de lucru;tabla;creta, vol de critica literara;
manualul;
- timp: 1h
Evaluare:
- formativa:
a.tema in clasa;
b.observatia sistematica a elevilor prin notarea in fisa de activitate;
c. notare;
- sumativa: tema acasa.
Material bibliografic:
- Enigma Otiliei de G.Calinescu, ed Albatros, Buc.,1983;
- Personalitatea literaturii romane de C-tin Ciopraga, Institutul European, Iasi,
1997;
- Arca lui Noe de N.Manolescu, ed Gramar 2000;
- Proiectarea didactica la limba si literature romana, de Gh Branzei si altii, ed Alfa,
Piatra-Neamt;
SCENARIUL DIDACTIC

1. Moment organizatoric(1-2’):ordine, liniste, absente.


2. Captarea atentiei(3’)- conversatie: Imaginati-va ca sunteti un personaj din ultimul
roman citit. Ce fel de personaj ati vrea sa fiti?Cu ce personaj ati vrea sa fiti prieten
si din ce motive? Care ar fi celelalte relatii cu personajele cartii?
3. Enuntarea temei lectiei, a obiectivelor urmarite si a metodelor de lucru(2’)
4. Actualizarea celor invatate anterior(5’)Conversatie catihetica:argumentati
caracterul balzacian al romanului, cu referire la tema, constructie.
5. Desfasurarea lectiei.
Etape:
a. activitate pe grupe valorice;invatare prin descoperire. Se imparte clasa in grupe
valorice si se dau urmatoarele sarcini:
gr.nr.1: pornind de la ideea admisa de critica literara ca”mos Costache Giurgiuveanu
este un avar din descendenta lui Hagi-Tudose”, identificati si rezumati pe scurt 4
secvente care-l prezinta pe mos Costache avar;
gr.nr.2 – ponind de la afirmatia lui G.Calinescu:” a fi zgarcit, cred ca nu este de ajuns
spre a fi numit avar”:, identificati si numiti cel putin 4 secvente in care personajul
apare in ipostaza de zgarcit;
gr.nr.3 – utilizand metoda”casutea personajului”, completati “casuta “lui Stanica
Ratiu;
(metoda casuta: se deseneaza o casuta si se nr. Liniile dupa cum urmeaza: baza casei
si a acoperisului se noteaza cu 1 si 2 si vor reprezenta trasaturile de baza ale
personajului, peretii casei cu 3 si 4 si reprezinta trasaturi secundare ale personajului,
lasturile acoperisului cu 5 si 6 si vor face referire la trasaturi ce ajuta personajul in
relatiile cu ceilal, ferestrele cu 7 si 8 insemnind trasaturi ascunse ale personajului, usa
cu 9 si reprezinta o trasatura intima a personajului, iar hornul cu 10 , adica o trasatura
de care ar trebui sa scape personajul. Obs. Elevii trebuie sa mai fi lucrat cu aceasta
metoda, ca sa se descurce in timpul acordat)
Gr.nr.4 – caracterizati personajul Otilia,prin brainstorming, desenind un “soare” pe
ale carui raze sa scrieti trasaturile, acestea vor fi argumentate prin citate, apoi.
Gr.nr.5(echipa in nr par de membri impartiti in portretisti,
lingvisti,arhitecti)Caracterizati pe Aglae astfel:
Portretistii: completati portretul Aglaei cu detalii fizice din text.
Lingvistii – extrageti din text replicile personajului si notati ce trasaturi de caracter
poseda in fiecare caz in parte.
Arhitectii: construiti personajul pe baza a 5 trasaturi de caracter din care se deduce
felul in care actioneaza,modul in care apreciaza, modul in care gandeste, modul in
care vorbeste.
Timp de lucru : 10 min.
Evaluarea sarcinilor de lucru se va face astfel: gr.nr.1 si 2 vor avea alocat un timp de
10 min pentru personajul lor, dezbatind ipostaza de zgarcit sau avar. Pentru
managementul timpului alocat, echipele vor trece direct pe tabla raspunsurile. Echipa
nr. 5 isi va prezenta sarcinile prin metoda ciurchinelui, direct pe tabla, odata cu
echipele 1 si 2.
Dupa prezentarea rezolvarii sarcinei echipei nr 4 prof introduce notiunea de
caracterizare prin comportamentism si reflectare poliedrica.
6. Asigurarea feed-back-ului se face pe parcursul orei prin aprecieri verbale.
7. Evaluare.- centrata pe echipe valorice-(10’)
Gr. 1 si 2. Demonstrati ca exista o legatura intre descrierea arhitecturii casei , a
interiorului si atmosferei casei si portretul lui mos Costache( echipa va primi o fisa de
lucru cu un fragment cedescrie casa lui Giurgiuveanu).
Gr. Nr.3: Demonstreza ca stanica ratiu este un arivist.
Gr. Nr. 4 Argumentati ca Otilia face parte din “galleria femeilor inaccesibile:
voluntare, spontane, imprevizibile”.
Gr, nr. 5 : Demonstrati ca Aglaei I se potriveste remarca de “baba absoluta”.
8.Asigurarea retentiei si a transferului(2’). Caracterizati, la alegere, un personaj din
roman;veti tine cont de tipologia , de rolul in tectura romanului si evolutia
personajului.