Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat,

Director CJRAE Ialomiţa


Bănescu Mariana Camelia

Program de intervenție personalizat/ individualizat (PIP)

Numele și prenumele beneficiarului……………………………………………………………......

Data și locul nașterii………………………………………………………………………………...

Domiciliul………………………………………………………………………………………......

Școala/ Instituția………………………………………………………………………………….....

Echipa de lucru

(dacă este cazul, dacă nu există echipă, se va trece doar numele cadrului didactic şi specializarea)

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Problemele cu care se confruntă copilul/ elevul/ tânărul (rezultatele evaluării complexe)

(Se trec rezultatele evaluării inițiale, în termeni de achiziție existente şi puncte slabe.)

(Exemplu: elevul nu ştie să numere în concentrul 0 – 10)

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Priorități pentru perioada (se specifică intervalul de timp)

(Pe baza celor constatate în urma evaluării inițiale, se stabilesc prioritățile. Se stabilesc
perioadele de timp, astfel încât să nu se depășească un semestru.)

Insusire numeraţiei în concentrul 0 – 10

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Structura programului de intervenție personalizat

Obiective Conținuturi Metode și Perioada de Criterii Metode și


mijloace de intervenție minimale de instrumente
realizare apreciere a de evaluare
progreselor
- să grupeze - exerciţii de - exerciţiul; - 2 sapt - numără - observaţia
obiecte care grupare a - obiecte obiecte - fişa de
conţin un obiectelor diverse aparţinând evaluare
număr de x unei mulţimi - aprecieri
elemente cu până la 10 verbale
elemente

Evaluarea periodică

(se completează după evaluările formative)

 Obiective realizate
 Dificultăți întâmpinate
 Metode cu impact ridicat: - pozitive
- negative

Revizuirea programului de intervenție educațional- terapeutică (în funcție de rezultatele


evaluărilor periodice)

(Dacă în urma evaluărilor periodice s-a constatat că elevul nu înregistrează mici progresefaţă de
evaluarea iniţială, în concordanţă cu obiectivele propuse, se va revizui programul)

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Recomandări particulare

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Rolul și modul de implicare a părinților în program

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………