Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lecție

Unitatea de învățământ: Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”


Propunător:
Data:
Clasa:
Aria curriculară: Om și societate
Obiectul: Geografie
Subiectul/ Tema: Turismul în România
Tipul de lecție: de dobândire de cunoștințe

Obiective de referință/ specifice:

1.1 Precizarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor geografici.


2.1 Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice utilizând termeni
specifici.
2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice, grafice şi alte materiale vizuale în contexte/situaţii diferite.

Obiective operaționale:

O1 Să își însușească termeni precum: turism, antropic, natural, infrastructură turistică.


O2 să identifice tipurile de turism practicate în țara nostră.
O3 să numească și să localizeze obiective turistice, atât naturale cât și antropice din țara noastră.
Strategia didactică

Metode: conversația, explicația, expunerea, jocul didactic.


Mijloace: tablă, marker, hartă, manual, caiet.
Forme de organizare: colectiv, pe grupe, individual.
Tipuri de învățare: receptiv- reproductivă, operatorie, inteligibilă, creativă.
Secvența Ti Ob Conținutul învățării Strategia didactică
lecției mp .op Metode Mijloace Tipul de Forme de Tipul de
învățare organizare evaluare
C G I

Organizarea 2’ Pregătirea clasei: controlul prezenței și a materialelor Catalog F


învățării care urmeză a fi utilizate pe parcursul orei. Fișe de
lucru
Verificarea 2’ Verificarea cunoştinţelor din lecţia anterioară . Conversația frontală Ind x
cunoștințelo Răspund la întrebări ivid
r anterioare şi completează ual
răspunsurile ă
colegilor, unde este
cazul.
Captarea 3’ Pentru a capta atenți elevilor, le voi prezenta acestora x
atenției câteva curiozități geografice despre câteva obiective
turistice din România:
Cascada Bigar a fost desemnată de către site-ul "The Comunicarea Inteligibilă
World Geography", pe primul loc în clasamentul celor mai
spectaculoase cascade din lume. Cascada se află în Parcul
Natural Cheile Nerei, iar o altă caracteristică unică a
acesteia este faptul că se află situată chiar pe paralela 45.

Palatul Parlamentului din București conform World


Records Academy, este cea mai mare clădire administrativă
pentru uz civil ca suprafață din lume, cea mai scumpă
cladire administrativă din lume și cea mai grea clădire din
lume, intrâd de 3 ori în Cartea Recordurilor.

Cimitirul Vesel din Săpânța - Faima localității Săpânța se


datorează renumitului Cimitir Vesel, o importantă atracție
turistică ce se caracterizează prin faptul că crucile
mormintelor sunt viu colorate și impodobite cu picturi
naive ce reprezintă scene din viața persoanelor inhumate.
Cimitirul datează de la mijocul anilor 1930 și este o creație
a artistului popular Stan Ioan Pătraș sculptor, pictor și poet
în același timp.
Salina Turda din Transilvania a fost inclusă de catre site-ul
american Business Insider într-un clasment numit " Top 25
al destinațiilor de călătorie incredibile din lume".
Sfinxul din Muntii Bucegi are aceeasi inaltime ca si
faimosul Sfinx din Egipt? Tocmai din acest motiv unii
cercetatori cred ca ar fi executat de catre oameni si nu de
fortele naturii, infatisand o zeitate.

Anunțarea 1’ Profesorul va scrie titlul lecţiei pe tablă „Turismul în Explicația Tabla, Inteligibilă x
temei și a ob. România„ Conversația markerul
urmărite Se vor prezinta obiectivele lecţiei.
Dirijarea 30’ Manual, x x x
învățării O1 Schiţa pe tablă caiet, Creativă
O2 În țara noastră se pot desfașura mai multe tipuri hartă Receptiv-
de turism: reproductivă
- Turism litoral Ascultă, se Operatorie
- Turism montan mobilizează, scriu în Inteligibilă
- Turism balnear caiete
- Turism rural
- Turism cultural
- Ecoturism
- Turism religios
Obiectivele turistice sunt de două tipuri:
- Obiective turistice naturale
- Obiective turistice antropice
Obiectivele naturale cele mai vizitate, în țara noastră,
sunt localizate în Carpați . Aici pot fi întalnite diferite
forme de relief care atrag atenția și curiozitatea
turiștilor: văi înguste, defilee, chei, relief carstic
O3 (peșteri, poduri naturale), relief antropomorfic (babe,
O4 sfincși, etc), sau coloane (în Ceahlau, Ciucași, Bucegi).
Turismul litoral este foarte practicat la noi în țara,
țărmul Mării Negre atrage anual mii de români, dar și
turiști străini. Deși activitatea turistică din această zonă
se caracterizează printr-o sezonalitate puternică.
Obiectivele turistice antropice: biserici și ansambluri
mănăstirești, monumente și ansambluri de arhitectură
și de artă, ansambluri arhitecturale urbane, centre
istorice și situri arheologice.

Intensificare 5’ O1 Elevii vor primi o fisă de lucru care va cuprinde Conversația Operatorie x
a O2 întrebări din lecția predată. Elevii formulează Creativă
transferului O3 răspunsurile.
O4
Asigurarea 5’ Elevii pot adresa întrebări profesorului și vor discuta Conversația Inteligibilă x x x
feed-back- despre ceea ce au învățat.
ului
Încheierea 2’ Profesorul va da temă pentru acasă. x
activității Sugestii pentru continuarea învățării acasă.
Fișă de lucru

1. Potenţialul turistic al României este dat de totalitatea obiectivelor turistice ce se împart în două categorii, acestea sunt:
-
-

2. Notează câte 3 exemple pentru fiecare tip de obiectiv menționat la punctul 1.


3. Enumerați câteva tipuri de turism practicate în țara noastră și exemplificați.

4. De ce credeți că turismul în România nu este la fel de dezvoltat precum turismul altor țări ca Franța, Italia, Turcia,etc?

S-ar putea să vă placă și