Sunteți pe pagina 1din 27

FORME FARMACEUTICE CU CEDARE MODIFICATĂ

Conc.
sanguina 1 Domeniu toxic

4 Domeniu terapeutic

3 Domeniu ineficient
2 2

Timp
FORME FARMACEUTICE CU CEDARE MODIFICATĂ.
TERMENI

•Forme farmaceutice cu cedare prelungită: modificate pentru a asigura o


eliberare mai lentă a substanței(lor) decât dintr-o formă convențională
administrată pe aceeași cale. Există corespondență cu termenii ”extended-
release” - USP 31, 2008 și ”prolonged-release” - EP 6.0, 2008. Termenii de
”eliberare susținută”, ”acțiune prelungită” și ”acțiune repetată” sunt utilizați
uneori ca sinonime cu eliberarea prelungită, nefiind oficinali. În sfârșit, termenul
” controlled-release” se utilizează ca fiind echivalent cu ”extended-release” -
FDA 1993 sau ca sinonim cu ”modified-release”.

•Forme farmaceutice cu cedare întârziată: modificate pentru a se amâna


eliberarea substanței active. Din această categorie fac parte formele
farmaceutice gastrorezistente.

•Forme farmaceutice cu eliberare pulsatilă: modificate pentru a asigura o


eliberare secvențială a substanței(lor).

•Forme farmaceutice cu eliberare controlată spațial: modificate pentru a elibera


substanța activă când forma farmaceutică ajunge la locul de acțiune, un organ,
țesut sau un receptor celular.
AVANTAJE ȘI LIMITĂRI ALE PREPARATELOR CU
ACŢIUNE MODIFICATĂ

Avantaje

Îmbunătăţirea activităţii prin realizarea unei acţiuni farmacologice uniforme: se


evită concentraţii plasmatice sau tisulare subterapeutice sau toxice.
Reducerea fluctuaţiei concentraţiei plasmatice
Reducerea dozei totale de substanţă activă administrată
Reducerea numărului de administrări, fapt care îmbunătăţeşte compliaţa
Obţinerea unui efect terapeutic mai constant sau prelungit în timp

Limitări

 Corelațiile in vitro/in vivo sunt dificil de estimat


 Posibilitatea supradozării prin eliberarea imediată și necontrolată a substanței
active
 Ajustarea dozei este dificilă
 Este posibilă scăderea biodisponibilității prin creșterea efectului de prim pasaj
hepatic
 Dependență de tranzitul gastrointestinal la preparatele de uz oral
 Există riscul acumulării principiului activ impunându-se ajustarea posologiei
Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească o substanţă
activă pentru prelucrarea sa în forme farmaceutice cu
acţiune prelungită în timp

Nu sunt utilizate substanţele medicamentoase cu indice terapeutic mic

Nu sunt utilizate substanţele medicamentoase la care dozarea trebuie să fie


foarte exactă (glicozide cardiotonice)

Nu sunt utilizate substanţele medicamentoase care au o eliminare foarte


rapidă, la care timpul de înjumătăţire este sub 2 ore, deoarece o singură unitate
de administrare ar trebui să conţină o cantitate de substanţă care ar mări foarte
mult dimensiunea şi greutatea preparatului

 Nu sunt utilizate substanţele medicamentoase care au o eliminare foarte lentă


pentru că prezintă pericol de acumulare

Se evită substanţele medicamentoase a căror absorbţie intestinală este


variabilă şi parţială (ganglioplegicele) sau dacă absorbţia are loc numai în
peretele superior al intestinului (lactoflavina); de asemenea se evită hormonii
polipeptidici sau enzimele datorită vitezei mici de difuziune
Categoria Mecanismul de control Forme şi sisteme de eliberare
Sistem cu membrană (rezervor)
Forme solide orale Sistem de matriţă
Control temporal Difuziune Implanturi Rezervor
Matriţă
Hibrid (rezervor-matriţă)
Rezervor
Plasturi transdermici Matriţă cu cedarea substanţei active prin adeziv

Matriţă
Microrezervoare
Rezervoare
Dizolvare Forme solide orale Matriţă

Implanturi
Pompă osmotică elementară
Presiune Forme solide orale Pompă osmotică Push-Pull(2 sau 3 compartimente)
osmotică
Forţă mecanică Implanturi
Hidrogeluri
Gomflare Forme orale solide
Eroziune Implanturi
Activate prin magnetism
Implanturi
Stimulare Plasturi transdermice (ionoforeză) Stimulate prin electricitate

sau activare Complecşi polimerici


Modulate cu ultrasunete
Implanturi
Activate prin fotoiradiere
Forme topice Termosensibile
Dependent de pH
Forme orale solide
Sisteme autoreglabile sau reglate prin Răspuns modulat
stimulare biochimică Răspuns activat
Microparticule
Nanoparticule
Control spaţial Transportori coloidali Complecşi moleculari (lipoproteine)
(diverse mecanisme)
Lipozomi. Niozomi
De primă generaţie: dirijate la nivel vascular

Sisteme vectorizate De generaţia a II a: dirijate la nivel celular

De generaţia a III a: dirijate intracelular

Eritrocite modificate
Sisteme bioadezive
Precursori
Clasificarea sistemelor farmaceutice în funcție de
modalitatea de obținere a eliberării controlate
 Sisteme cu eliberare pre-programată (”Rate-preprogramed drug delivery systems”)
 Sisteme activate (”Activation-modulated drug delivery systems”)
 Sisteme autoreglabile (”Feedback-regulated drug delivery system”)
 Sisteme vectorizate (”Site-targeting drug delivery systems”)

R=rezervor, I= înveliș, sa=substanță activă,


snz=sensor, snz b=sensor biochimic, r=receptor
SISTEME FARMACEUTICE CU CEDARE
CONTROLATĂ

1. SISTEME PREPROGRAMATE
2. SISTEME ACTIVATE (FIZIC SAU CHIMIC)
3. SISTEME CU ELIBERARE AUTOREGLABILĂ
SAU FEED-BACK
4. SISTEME VECTORIZATE

1748 Abbenolet
SISTEME ACTIVATE PRIN PRESIUNE
OSMOTICĂ
Structura sistemelor activate prin
presiune osmotică

1955 Rose şi Nelson


1972 Theeuves – EOP/POE
ALZA Corporation - OROS (Oral Release Osmotic System)

– rezervor cu SM;
– sursa de energie (presiunea osmotică)
– element de control al sursei de energie
(membrana semipermeabilă);
– element de control al cedării
(orificiul de eliberare);
Membrane semipermeabile Agenţi osmotici
Organici
Derivaţi ai acetatului de celuloză Lactat de calciu, acid tartaric,

Acetat de celuloză, Triacetat de celuloză, celuloză Anorganici


acetometilcarbamat, celuloză acetoetilcarbamat, Clorură de sodiu, carbonat de sodiu, sulfat de sodiu,
celuloză acetoftalat, celuloză acetosuccinat sulfat de calciu, fosfat mono şi di-sodic de potasiu,
clorură de magneziu, sulfat de magneziu, clorură de litiu

Carbohidraţi
Alţi polimeri Glucoză, lactoză, manitol, sorbitol, zaharoză

Polietilen vinilacetat, policlorură de vinil, poliesteri Polimeri organici


ai acidului acrilic și metacrilic, polivinilalchileteri, CMC Na, HPMC, HEMC, MC, PVP
epoxizi polimerici, polistireni.

Membrana semipermeabilă
- rezistenţă suficientă la presiune, permeabilitate selectivă pentru apă, biocompatibilitate

Viteza de influx a apei dV/dt = K · A/h · (∆Π - ∆P) dV/dt = K · A/h · (∆Π)
K – permeabilitatea membranei
A – aria suprafeței membranei
h – grosimea membranei
∆Π – diferența de presiune osmotică
∆P – diferența de presiune hidrostatică
Nucleul
Principiul activ - proprietăţi farmacocinetice “corespunzătoare”
- solubilitate în apă
Substanţa osmotic activă

Orificiul – realizat cu laser Amin< Ao >Amax 75 - 300µm


TIPURI DE SISTEME OSMOTICE

 Sisteme osmotice de uz oral


• Pompa osmotică elementară (POE)
• Pompe osmotice push-pull:
- 2 compartimente
- 3 compartimente
• Sisteme osmotice stratificate
• Sisteme osmotice neexpandabile
• Sisteme osmotice controlate prin porozitatea membranei
• Sisteme osmotice modificate
• Sisteme OROS-CT
• Sisteme L-OROS SOFTCAP

 Sisteme osmotice implantabile


CUPRINS

Sisteme osmotice de
uz oral
Pompa osmotică
elementară (POE) POE
Pompe osmotice
push-pull:
- 2 compartim.
- 3 compartim.
Sisteme osmotice
stratificate
Sisteme osmotice
neexpandabile
Sisteme osmotice
controlate prin
porozitatea
membranei
Sisteme osmotice
modificate
Sisteme OROS-CT
Sisteme L-OROS PRODUS PA CONCENTRAŢIA
SOFTCAP

Sisteme osmotice EFIDAC 24 Pseudoephedrine 60 mg IR, 180 mg CR


implantabile Pseudoephedrine HCl

DE REŢINUT EFIDAC 24 Clorpheniramin maleat 4 mg IR, 12 mg CR


clorpheniramine
CUPRINS

Sisteme osmotice
de uz oral
Pompa osmotică
elementară
(POE)
Pompe osmotice
push-pull:
- 2 compartim.
- 3 compartim.
Sisteme osmotice
stratificate
Sisteme osmotice
neexpandabile
Sisteme osmotice
controlate prin
porozitatea
membranei
Sisteme osmotice
modificate
Sisteme OROS-CT
Sisteme L-OROS
SOFTCAP

Sisteme osmotice
implantabile

DE REŢINUT
CUPRINS

Sisteme osmotice
Mecanismul de eliberare a SM din
de uz oral
Pompa osmotică
comprimatul osmotic bicompartimental
elementară
(POE) “OROS Push-Pull”
Pompe osmotice
push-pull:
3
- 2 compartim. 1
- 3 compartim.
Sisteme osmotice
stratificate
Sisteme osmotice
neexpandabile
Sisteme osmotice
controlate prin
porozitatea
membranei
Sisteme osmotice
4
modificate 2
Sisteme OROS-CT
Sisteme L-OROS
SOFTCAP

Sisteme osmotice
implantabile

DE REŢINUT
CUPRINS
PRODUS PA CONCENTRAŢIE
Sisteme osmotice ADALAT OROS Nifedipin 30 mg, 60 mg
de uz oral PROCARDIA XL NIfedipin 30 mg, 60 mg
Pompa osmotică CALAN SR Verapamil 120 mg, 180 mg, 240 mg
elementară COVERA SR Verapamil 180 mg, 240 mg
(POE) TECZEM Diltiazem-Enalapril 180 mg - 5 mg
Pompe osmotice
push-pull: GLUCOTROL XL Glipizida 2.5 mg, 10 mg
- 2 compartim. DYNACIRC CR Isradipin 5 mg,10 mg
- 3 compartim.
DITROPAN XL Oxybutinin chloride 5 mg, 10 mg
Sisteme osmotice
stratificate CARDURA XL Doxazosin 4 mg, 8 mg
Sisteme osmotice
ALPRESS LP Prazosin 2,5 mg, 5 mg
neexpandabile
Sisteme osmotice TEGRETOL XR Carbamazepin 100 mg, 200 mg, 400 mg
controlate prin
porozitatea
membranei
Sisteme osmotice
modificate
Sisteme OROS-CT
Sisteme L-OROS
SOFTCAP

Sisteme osmotice
implantabile

DE REŢINUT

https://www.pfizerpro.com
CUPRINS

Sisteme osmotice
de uz oral Comprimate osmotice cu două straturi
Pompa osmotică
elementară
(POE)
Pompe osmotice
push-pull:
- 2 compartim.
- 3 compartim.
Sisteme osmotice
stratificate
Sisteme osmotice
neexpandabile
Sisteme osmotice
controlate prin
porozitatea
membranei
Sisteme osmotice
modificate
Sisteme OROS-CT
Sisteme L-OROS
SOFTCAP

Sisteme osmotice
implantabile

DE REŢINUT
CUPRINS

Sisteme osmotice
de uz oral
Pompa osmotică
elementară
(POE)
Pompe osmotice
push-pull:
- 2 compartim.
- 3 compartim.
Sisteme osmotice
stratificate
Sisteme osmotice V1 Agent osmotic
neexpandabile
Sisteme osmotice V2, V3 Aceeaşi
controlate prin substanţă activă in
porozitatea
membranei
concentraţii diferite
Sisteme osmotice
modificate V2, V3 Două
Sisteme OROS-CT substanţe active
Sisteme L-OROS diferite
SOFTCAP

Sisteme osmotice
implantabile

DE REŢINUT
Mecanismul de eliberare a SM din comprimatul
osmotic tricompartimental “OROS Tri-Layer”

1 3

2 4
PRODUS PA CONCENTRAȚIE
CONCERTA Methylphenidate 18 mg, 36 mg, 54 mg
INVEGA Paliperidona 3 mg, 6 mg, 9 mg, 12 mg
CUPRINS

Sisteme osmotice
de uz oral
Pompa osmotică
elementară
(POE)
Pompe osmotice
push-pull:
- 2 compartim.
- 3 compartim.
Sisteme osmotice
stratificate
Sisteme osmotice
neexpandabile
Sisteme osmotice
controlate prin
porozitatea
membranei
Sisteme osmotice
modificate
Sisteme OROS-CT
Sisteme L-OROS
SOFTCAP

Sisteme osmotice
implantabile

DE REŢINUT
CUPRINS

Sisteme osmotice
OROS – COMPARTIMENT
de uz oral
Pompa osmotică
NEEXPANDABIL
elementară
(POE)
Pompe osmotice
push-pull:
- 2 compartim.
- 3 compartim.
Sisteme osmotice
stratificate
Sisteme osmotice
neexpandabile
Sisteme osmotice
controlate prin
porozitatea
membranei Pentru substanţele cu efect iritant asupra tractului GI
Sisteme osmotice
modificate
Sisteme OROS-CT
Sisteme L-OROS
SOFTCAP

Sisteme osmotice
implantabile

DE REŢINUT
CUPRINS

Sisteme osmotice
de uz oral
Pompa osmotică
elementară
(POE)
Pompe osmotice
push-pull: Sisteme controlate prin
- 2 compartim. porozitatea membranei
- 3 compartim.
Sisteme osmotice
stratificate
Sisteme osmotice
neexpandabile
Sisteme osmotice
controlate prin
porozitatea
membranei
Sisteme osmotice
modificate
Sisteme OROS-CT Sisteme osmotice
Sisteme L-OROS modificate pentru
SOFTCAP
PA insolubile
Sisteme osmotice
implantabile

DE REŢINUT
CUPRINS

Sisteme osmotice
OROS – CT
de uz oral
Pompa osmotică
(COLON TARGETING)
elementară
(POE)
Pompe osmotice
push-pull:
- 2 compartim.
- 3 compartim.
Sisteme osmotice
stratificate
Sisteme osmotice
neexpandabile
Sisteme osmotice
controlate prin
porozitatea
membranei
Sisteme osmotice
modificate
Sisteme OROS-CT
Sisteme L-OROS
SOFTCAP

Sisteme osmotice
implantabile

DE REŢINUT
CUPRINS

Sisteme osmotice
de uz oral Sistemul osmotic “L-OROS Softcap”
Pompa osmotică
elementară
(POE)
Pompe osmotice
push-pull:
- 2 compartim.
- 3 compartim.
Sisteme osmotice
stratificate
Sisteme osmotice
neexpandabile
Sisteme osmotice
controlate prin
porozitatea
membranei
Sisteme osmotice
modificate
Sisteme OROS-CT
Sisteme L-OROS
SOFTCAP

Sisteme osmotice
implantabile

DE REŢINUT
CUPRINS

Sisteme osmotice
de uz oral
Pompa osmotică
Pompe osmotice implantabile
elementară
(POE)
Pompe osmotice
push-pull:
- 2 compartim.
- 3 compartim.
Sisteme osmotice
stratificate
Sisteme osmotice
neexpandabile
Sisteme osmotice
controlate prin
porozitatea
membranei
Sisteme osmotice
modificate
Sisteme OROS-CT
Sisteme L-OROS
SOFTCAP

Sisteme osmotice
implantabile

DE REŢINUT
CUPRINS

Sisteme osmotice
de uz oral
Pompa osmotică
Pompe osmotice implantabile
elementară
(POE)
Pompe osmotice DUROS
push-pull:
- 2 compartim.
- 3 compartim.
Sisteme osmotice
stratificate
Sisteme osmotice
neexpandabile
Sisteme osmotice
controlate prin
porozitatea
membranei
Sisteme osmotice
modificate
Sisteme OROS-CT
Sisteme L-OROS
SOFTCAP

Sisteme osmotice
implantabile

DE REŢINUT
CUPRINS

Sisteme osmotice
de uz oral
Pompa osmotică
DE REŢINUT
elementară
(POE)
Pompe osmotice
push-pull:
- 2 compartim.
- 3 compartim.
Sisteme osmotice
stratificate
Sisteme osmotice
neexpandabile
Sisteme osmotice
controlate prin
porozitatea
membranei
Sisteme osmotice
modificate
Sisteme OROS-CT
Sisteme L-OROS
SOFTCAP
Tablet splitter
Sisteme osmotice
implantabile Comprimatele OROS nu se divizează, nu de zdrobesc şi nu se
mestecă
DE REŢINUT