Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de lecție

Unitatea de învățământ: Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”


Propunător:
Data:
Clasa: VII-a
Aria curriculară: Om și societate
Obiectul: Geografie
Subiectul/ Tema: Resursele naturale si economia S.U.A
Tipul de lecție: de dobândire de cunoștințe

Obiective de referință/ specifice:

1.1 Recunoaşterea termenilor şi denumirilor geografice în texte diferite, surse grafice şi cartografice
2.1 Fixarea/determinarea poziţiei unor elemente cu ajutorul punctelor cardinale, a coordonatelor geografice şi a altor repere cartografice.
2.2 Interpretarea fenomenelor și proceselor geografice pe baza reprezentărilor grafice și cartografice.

Obiective operaționale:

O1 însuşirea cunoştinţelor cu privire la resursele naturale şi economia Americii şi înţelegerea importanţei studierii acestora.
O2 să precizeze 3 resurse naturale de suprafaţă şi de subsol din America.
O3 să identifice3 tipuri de agricultură practicate in S.U.A.
O4 să numească principalele tipuri de transporturi ale acestui stat.
Strategia didactică

Metode: conversația, explicația, expunerea, jocul didactic.


Mijloace: tablă, marker, hartă, manual, caiet.
Forme de organizare: colectiv, pe grupe, individual.
Tipuri de învățare: receptiv- reproductivă, operatorie, inteligibilă, creativă.
Bibliografie:
Dulama, M.E., (2006), Modele, strategii si tehnici didactice activizante cu aplicatii in geografie, Editura Clusium, Cluj-Napoca
Posea G., (2013), Geografie, Editura All, București
Secvența Ti Ob Conținutul învățării Strategia didactică
lecției mp .op Metode Mijloace Tipul de Forme de Tipul de
învățare organizare evaluare
C G I

Organizarea 2’ Se verifică prezența. Catalog F


învățării Se pregătesc materialele care urmeză a fi utilizate pe Fișe de
parcursul orei. lucru
Verificarea 2’ Deoarece la începutul orei de geografie, elevii vor Test scurt, Ind x
cunoștințelo primi un test scurt ce cuprinde întrebări din lecțiile răspuns scris ivid
r anterioare anterioare, verificarea orală a cunoștințelor nu se va ual
mai realiza. ă
Captarea 3’ Pentru a capta atenți elevilor, le voi prezenta acestora x
atenției câteva curiozități geografice despre SUA:
1. datoria SUA este in prezent de 16.432.705.914.000
USD ? Comunicarea Inteligibilă
2. unul din șapte americani au cel putin 10 carduri
de credit ?
3. o gospodarie americana detine in medie datorii de
aproximativ 75.600 USD ?
4. numai 58% dintre cetatenii americani au un loc de
munca in prezent.
5. aproximativ 100 milioane de cetateni americani
traiesc in saracie.

Anunțarea 1’ Profesorul va scrie pe tablă titlul lecției „Resursele Explicația Tabla, Inteligibilă x
temei și a ob. naturale și economia SUA ”, urmând să localizeze pe Conversația markerul
urmărite hartă această țară și va comunica clar și succint
obiectivele lecției

Dirijarea 30’ Manual, x x x


învățării O1 Schiţa pe tablă caiet, Creativă
O2 Se adresează în permanenţă întrebări elevilor cu privire hartă Receptiv-
la conţinuturile ce urmează a fi expuse. reproductivă
Ascultă, se Operatorie
mobilizează, scriu Inteligibilă
S.U.A este statul cu cea mai puternică economie de pe titlul lecţiei în caiete
glob, dezvoltată pe bazele unui sistem tipic capitalist.
SUA ocupă locul I la multe produse industriale,
agricole. Aceste bogății se datorează atât factorilor
geografici, cât și celor social-politici: multe terenuri Elevii noteză în
productive, bogate zăcăminte minerale, ușurința caiete.
circulației, climatul favorabil.
Agricultura:
Ocupă locul I pe Glob. Condițiile climatice favorabile,
suprafața mare a țării și tehnologia avansată au permis
o folosire optima a terenurilor, conturându-se așa-
O3 numitele belt-uri cu un anumit specific.
O4 Cultura plantelor:
- în Marile Câmpii (în sud și în regiunea Marilor
Lacuri) predomină porumbul (Corn belt) și
soia.
- În partea central-nordică și central sudică a țării
se cultivă grâul (wheat belt)
- În regiunile sudice se cultivă bumbacul (
Cotton belt)
- Dairy belt sau centura de lapte se situează în
nord-est și în statul California.
- Plante subtropicale (citrice) și struguri se
cultivă în arealul Golfului Mexic și în statul
California.
- Tutun în sudul și în nordul Califoeniei și în
statul Virginia.
Creșterea animalelor:
- S.U.A ocupă locul III pe Glob prntru bovine (
10% din numărul mondial).
- Livestock-forest belt ( centura de bovine și
forestieră) domină statele din vest.
- Ocupa tot locul III pe Glob și pentru porcine.
- Locul II pentru cabaline.
- Pescuitul pe plan mondial deține locul V.

Resursele naturale sunt disponibile in cantitati


foarte mari. Se găsesc zăcăminte de fier,
cărbune ( locul II pe Glob), uraniu (locul III),
cupru (locul II), plumb, mercur, aur (locul III),
argint, sulf, fosfați (locul I), petrol (locul II, sub
aspectul producției), gaz metan (locul II) . La
energie electrică S.U.A dețin locul I, realizând
¼ din producția mondială.
Industria este cea mai puternică din lume. Cea
mai mare concentrare industrială se află în
partea de est, lângă zăcămintele din Apalași , în
arealul Marilor Lacuri și în sud-est. În
interiorul acestei mari regiuni geografice
complexe se găsește triunghiul industrial
Chicago-Boston-Washington, precum și
Manufacturing Belt. În privința producției
industriale, SUA ocupă locul I pe plan mondial
la cele mai multe ramuri: în mecanică, chimie,
aerospațiale (centrul la Huston în Texas),
armament( rachete, sateliți), în siderurgie
oscilează între locul I și III, automobile (locul
II). SUA sunt cel mai mare producător mondial
de tehnologia informației (hardware și
software). Pe lângă întreprinderile gigant există
și numeroase întreprinderi mici.

Căile de comunicație sunt reprezentate de:


- Cca. 6 milioane km de șosele
- Peste 6000 de aeroporturi
- 28 000 km navigabili doar pe Mississippi și
afluenții săi.
- Rețea feroviară foarte deasă în statele din est
datorită dezvoltării economice.

Comerțul are două caracteristici de bază:


- Un consum intern mare care face ca SUA să
importe chiar și produse pe care le are (petrol,
crom, etc)
- Un export puternic care constă în mașini
unelte, autovehicule, produse chimice, grâu,
porumb, citrice, bumbac. Schimburile
comerciale sunt dirijate cu precădere în spre
Canada, Mexic, Japonia, Europa.
Turismul este foarte dezvoltat, atât ca flux, cât și ca
dotare, obiective, confort, Între locurile de mare interes
turistic se află:
- Parcul Yellowstone în Munții Stâncoși
- Canionul Colorado
- Cascada Niagara
- Orașe ca: Washington, New York, Los Angeles
(cu Hollywood), Las Vegas (centrul
divertismentului)
- Plajele Floridei ( Miami, Palm Beach), ale
Californiei și Hawaii
- Croazierele de pe Mississippi
- Parcurile de divertisment precum Disneyland
(California), Disneyworld (Florida).

Intensificare 5’ O1 Profesorul adresează întrebări elevilor cu privire la Conversația Operatorie x x


a O2 conţinuturile ce au fost expuse. Elevii formulează Creativă
transferului O3 răspunsurile
O4
Asigurarea 5’ Elevii pot adresa întrebări profesorului și vor discuta Conversația Inteligibilă x x x
feed-back- despre ceea ce au învățat.
ului
Încheierea 2’ Profesorul va da temă pentru acasă. x
activității Sugestii pentru continuarea învățării acasă.
Întrebări care vor fi adresate elevilor la etapa „intensificarea transferului”:

1.Menționați principalele ramuri ale economiei SUA.


2.Menționați principalele culturi agricole.
3.Exemplificați câteva obiective turistice din SUA.