Sunteți pe pagina 1din 2

STUDII UNIVERSITARE LICENTA - PROGRAME DE STUDII -

IPA - Ingineria Produselor Alimentare

Programul de studii Ingineria Produselor Alimentare asigură competenţe în vederea identificării,


descrierii şi utilizării adecvate a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare.
Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie
alimentară. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii
prime până la produs finit. Managementul producţiei, controlul calităţii produselor alimentare şi
realizarea proceselor de marketing. Managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor şi
deşeurilor din industria alimentară şi asigurarea protecţiei mediului.

CEPA - Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare

Obiectivul programului de studii Controlul şi expertiza produselor alimentare este acela de a forma
specialişti pentru controlul şi expertiza produselor alimentare şi optimizarea calităţii produselor
alimentare. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi
siguranţei alimentare. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la
materii prime până la produs finit. Monitorizarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei
alimentare. Realizarea controlului şi expertizei produselor alimentare inclusiv în domeniul protecţiei
consumatorilor. Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar.

IMIT - Inginerie şi Management în Industria Turismului

Obiectivul programului de studii Inginerie şi management în industria turismului este acela de a forma
specialişti cu competenţe în realizarea proceselor şi produselor turistice. Elaborarea şi interpretarea
documentaţiei tehnice, economice şi manageriale. Elaborarea şi interpretarea studiilor de specialitate, a
cercetărilor complexe şi analizelor multidisciplinare în vederea elaborării strategiilor operaţionale şi de
dezvoltare în turism. Optimizarea activităţilor privind crearea şi comercializarea produselor turistice şi
aplicarea marketingului turistic. Asigurarea de asistenţă tehnică în domeniul călătoriilor şi turismului şi
abilitatea de implementare a programelor de mediu în turism.

IMAPA - Inginerie şi Management în Alimentaţie publică şi Agroturism

Obiectivul programului de studii Inginerie şi Management în alimentaţia publică şi agroturism este acela
de a forma specialişti cu competenţe specifice în elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice,
economice şi manageriale. Planificarea fluxurilor, proceselor şi sistemelor tehnice, economice, financiare
şi socio-culturale în unităţile de alimentaţie publică şi agroturism; controlul şi evaluarea acestor activităţi.
Gestionarea sistemelor de informaţii: aplicaţii software - operare şi customizare, bazate pe indicatori
specifici domeniului.Managementul unităţilor de producţie - prestări servicii în alimentaţia publică şi
agroturism şi a strategiilor şi politicilor de marketing din domeniu.

EPI - Echipamente pentru Procese Industriale (Alimentare)

Obiectivul programului de studii Echipamente pentru Procese Industriale este acela de a forma ingineri
specialişti pentru proiectarea, fabricarea şi întreţinerea utilajelor şi echipamentelor specifice proceselor
tehnologice din industria alimentară. Alegerea, instalarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor din
domeniul industriei alimentare. Fabricarea şi utilizarea sistemelor de organizare şi gestiune a
echipamentelor şi utilajelor din industria alimentară. Management şi marketing în domeniul
echipamentelor şi utilajelor din industria alimentară.

MIAIA - Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară

Obiectivul programului de studii Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industrie Alimentară este acela
de a forma ingineri specialişti în echipamente, maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria
alimentară, în întreţinerea domeniului publicşi îmbunătăţiri funciare. Formarea de specialişti pentru
aplicarea metodelor avansate în proiectarea, construcţia şi exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
agricultură şi industrie alimentară. Management, marketing şi asigurarea calităţii în agricultură şi
industrie alimentară.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT - PROGRAME DE STUDII -

SPCCPA - Sisteme de Procesare şi Controlul Calităţii Produselor Agroalimentare

DOSTTAT - Dezvoltarea şi Optimizarea Sistemelor Tehnice şi Tehnologice Agroalimentare şi Turistice