Sunteți pe pagina 1din 48

Astăzi vom discuta despre:

Confortul Interior
Managementul energetic și eficiența energetică
Legislația în domeniul eficienței energetice
Casă pasivă/casă NZEB/casă activă
„Life cycle analysis” și clădirile verzi
Strategii active și strategii pasive utilizate

Studii de caz: I) EFdeN; II)Workshop


Confortul interior

Ce este confortul interior?


Confortul interior...

O noțiune subiectivă corelată cu starea de bine fizic și psihologic în


acord cu mediul înconjurător (cf. ASHRAE).

Senzația generală de satisfacție a


persoanelor față de mediul ambiant.
Timpul de rezidență în diferite micro-ambianțe
ț
Confortul interior
...se reflectă în calitatea:

✓ Aerului
✓ Termică
✓ Acustică
✓ Apei
✓ Iluminatului natural și
artificial
Influența parametrilor asupra eficienței energetice

✓ ΔΘ °C poate mări consumul de energie cu


aproximativ 7%.

✓ 100m3/h în plus la o încăpere de 100m2 poate mări


consumul cu aproximativ 27%.
ȚĂ

Ce este eficiența energetică a


unei clădiri?
ȚĂ

Eficiența energetică a clădirii


Definiție:
Calitatea unei clădiri de a consuma energia pentru a răspunde
necesităților de utilizare normală a clădirii (în principal: încălzirea,
preparare ACM, răcirea, ventilarea și iluminatul).

Metodologie: MC001
ȚĂ

Consumuri în clădiri la nivel mondial

40% din consumul de energie

55% din consumul de materie prima

33% din emisiile de CO2


ȚĂ

Consumul de energie în România


Fondul de clădiri: 70% rezidential; 30% terțiar.
ȚĂ
Vechimea clădirilor în România

Sursă: statistică Asociația Inginerilor de Instalații din România (AIIR)


Ț

Target-ul 20/20/20 în UE
Până în anul 2020, fiecare stat al UE trebuie să obțină:

✓ 20% energie produsă din surse regenerabile


✓ 20% reducere emisii CO2
✓ 20% creșterea eficienței energetice
Ț

Legislația europeană
Directiva 91 (EPBD) – 2002
✓ Metodologie de calcul a performanței energetice
✓ Cerinte minime privind performanța energetică
✓ Obligativitatea întocmirii Certificatului de Performanță Energetică
✓ Excepții: clădiri istorice, de cult, <50mp, case de vacanță

Directiva 31 (EPBD revizuită) – 2010


✓ Din 2019 nu vor mai primi AC clădirile din domeniul public care nu
au caracteristica 0 energie (NZEB)
✓ Din 2020 nu vor mai primi AC clădirile rezidențiale care nu au
caracteristica 0 energie (NZEB)
Ț

Legislația națională
Legea 372/2005:

✓ Certificatul de performanță energetică este obligatoriu pentru


clădirile care se construiesc, se vând sau se închiriază (valabilitate
10ani).
✓ Inspecția energetică a cazanelor se face o dată la 5 ani – 20-100
kW; pentru cele cu gaz o dată la 4 ani; pentru cazanele > 100kW o
data la 2 ani.
✓ Pentru instalațiile de încălzire mai vechi de 15 ani trebuie facută o
inspecție energetică.
Ț

Legislația națională
OUG 69/2010 – măsuri de susținere financiară a reabilitării energetice a
clădirilor

Legea 159/2013:
✓ Clădirile cu consum de energie aproape 0 (nZEB) = clădiri care d.p.d.v.
al consumului de energie primara produsă din combustibili fosili
(surse convenționale) ≈ 0 și este acoperit in cea mai mare masură cu
energie din surse regenerabile (minim 10%)
✓ Incepând cu anul 2018 nu vor mai primi recepția clădirile din
domeniul public care nu demonstrează caracteristica 0 energie
(nZEB)
✓ Costul optim se va aplica din 2016 => cel mai mic cost pe durata de
viață
Ț

Certificatul de performanță energetică

ă ț
ș ș
Ce este o clădire Net Zero Energy?
Clasificarea clădirilor
Clădire normală (veche): 200-300 kWh/mp*an

Clădire reabilitată corect: < 100 kWh/mp*an

Casă pasivă: < 15kWh/mp*an

Net zero energy building (NZEB): 0 kWh/mp*an

Casă activă: producția > consumul

SCOP: Eliminarea dependenței de sursele de energie neregenerabile și


generatoare de poluare.
Surse regenerabile de energie cf. D28/2009
Vânt (centrale eoliene)
Soare (PV, PS)
Aer (PC)
Apă (hidro-centrale)
Geotermal
Hidrotermal
Biomasă (lemn certificat, peleți ș.a.)
Biogaz
Centrale pe bază de deșeuri
Energia oceanelor și mărilor
Life cycle analysis

Life cycle analysis- ț


ă
ș ț
ță ă

ț ș ă ț ă
ș
Clădiri verzi

Ce este o clădire verde?


Ă

ă ș
ță ă ță
ț ță ț ș
Ă

Eficiență energetică => confort


Principii :
- Dimensionare corectă
- Anvelopă performantă
- Strategii active, echipamente eficiente energetic
- Surse regenerabile de energie
- Strategii pasive
- Iluminat eficient (natural + LED)
- Control automat (BMS)
- Educare utilizator (scenarii de
funcționare, contorizare)
- Confort interior sporit
- Consum minim de energie
Ă

Control automat
BMS
Sistemul de automatizare are rolul de a controla și monitoriza diferite
sisteme și echipamente ale clădirii, precum:

- Control iluminat
- Control temperatură,
umiditate
- Control calitate aer
- Control electrocasnice
- Control sisteme
multimedia
- Control sisteme de
securitate
- Scenarii de funcționare Sursă: http://www.knx.org/knx-en/knx/application-areas/knx-is-green/index.php
Ă

ă ă
ț
ță ă
ță
ș
ă ț
ă
ț ă ă ș ț

ă
Ă

"Nu exista o diferență importantă între costul mediu al unei clădiri verzi
comparată cu o cladire normală.
Sursă: Cost of Green Revisited by Davis Langdon (2007)
Studiu de caz
EFdeN
Obținerea parametrilor interiori de confort,
conform regulamentului concursului și
normativelor, cu un consum minim de energie:

✓ Temperatura interioară vara: 26 ͦC

✓ Temperatura interioară iarna: 20-22 ͦC

✓ Umiditate relativă: 40-55%

✓ Nivel CO2: ≤800ppm

✓ Concentrație formaldehidă: ≤30µg/m3

✓ Nivel de zgomot: ≤25dB


Strategii active
Sistem ce realizează încălzire, răcire şi prepararea apă caldă menajeră:

• Pompă de căldură aer-apă Stiebel-Eltron


WPL 10 ACS: COP 4,02, 7,22 kW încălzire,
6,39 kW răcire

Avantaje: 1kW electric = 4kW termici


Dezavantaje: cost mare de investiție
probleme degivrare
Strategii active

• Boiler trivalent pentru încălzire;

• Boiler trivalent pentru preparare apă


caldă menajeră;

• Rezervor apă răcită.


Strategii active

• Panouri solare cu tuburi vidate Viessmann Vitosol 200-T:

Avantaje:

ă
ț ă

ț
ă ă
Unități terminale:
• Panouri radiante cu agent termic, amplasate pe plafoanele încăperilor
și în pereți

Parametri agent termic: 35/30 °C, 16/19 °C


ex: radiatoare 80/60 °C
Panouri radiante
Panouri radiante UPONOR Renovis – renovări, eficiență spațială,
eficiență energetică si confort

• Suprafaţă panouri: 87 mp
• Puterea termică de încălzire: 65 W/mp
• Puterea termică de răcire: 40 W/mp

Dezavantaje:
a) Cost mare de investiție => utilizare sistem clasic
b) Probleme condens
c) Dezaerisirea la umplere
d) Pereți neutilizabili
Strategii pasive – economie de energie
• Recuperator de căldură și umiditate, rotativ, pentru aer proaspăt
RHOSS UTNR-HE 055 ( > 90%)
Strategii pasive
Ventilare naturală prin deschiderea ferestrelor (cross effect)

Ventilarea spațiului verde (chimney effect), precum şi preluarea aerului


preîncălzit din spaţiul verde
Strategii pasive
• Utilizarea de elemente vitrate de tip tripan low-E umplute cu argon
(SAINT-GOBAIN GLASS): U≤0,9W/m2K

• Elemente vitrate tip double-glazing pentru pereţii vitraţi exteriori ai


spaţiului verde: U≤1,2W/m2K
Strategii pasive
Utilizarea de suprafețe cu masivitate termică în zona suprafeţelor vitrate
(corelate cu panourile Uponor)

Termoizolaţie: 25-40cm vată minerală ISOVER 0.036-0.039 W/mK


Strategii pasive
Buffere termice, fațadă ceramică ventilată (15%)
și umbriri (cca. 50% reducere a consumului de
energie pentru răcire)
Electricitate

• 22 panouri fotovoltaice policristaline


(5kW putere instalată)

• LED pentru reducerea


consumurilor energetice

• Posibilitate de dimare, corelată


cu proporția de iluminat natural –
reducere flux luminos

• Senzori intensitate luminoasă


Control BMS

ŢĂ
Bilanț energetic

Energie produsă vs. Energie necesară Consum de energie

Energie solară disponibilă pentru nevoile utilizatorului


Energie necesară utilizatorului
Deficit de energie
Teme abordate:

Despre confortul interior


Despre managementul energetic și eficiența energetica
Legislația în domeniul eficienței energetice
Despre casa pasiva/casa NZEB/casa activă
Despre „Life cycle analysis” și clădirile verzi
Strategii active și strategii pasive utilizate.
Vă mulţumim!

S-ar putea să vă placă și