Sunteți pe pagina 1din 4

Despre intelepciune

AAA
Autor: Samuel BSV & Paula D | Album: Un gând... | Tematica: Diverse
Resursa adaugata de PaulaD in 26/01/2012
10/10
Media 10 din 3 voturi
”La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt.” Iov 12:13

“Argintul are o mină de unde se scoate şi aurul are un loc de unde este scos ca să fie curăţat.” Iov
28:1
♦“Dar înţelepciunea unde se găseşte? Unde este locuinţa priceperii?” Iov 28:12
— “Omul nu-i cunoaşte preţul, ea nu se găseşte în pământul celor vii.” Iov 28:13
♦“De unde vine atunci înţelepciunea? Unde este locuinţa priceperii?” Iov 28:20
— “Dumnezeu îi ştie drumul, El îi cunoaşte locuinţa.” Iov 28:23
— “A Lui este înţelepciunea şi atotputernicia.” Iov 9:4

Obârşia înţelepciunii
— este cea dintâi dintre lucrările lui Dumnezeu, înaintea celor mai vechi lucrări ale
Lui.Proverbele 8:22
— a fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Proverbele 8:23
— a fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Proverbele 8:24
— a fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile. Proverbele 8:25
— când a întocmit Domnul cerurile, înţelepciunea era de faţă. Proverbele 8:27
— înţelepciunea era meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram desfătarea
Lui. Proverbele 8:30

♦Care este începutul înţepciunii?


— începutul înţelepciunii este frica de Domnul: Proverbele 9:10; Psalmul 111:10
— dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea. Proverbe 4:7
— cautarea intelepciunii pana ajungi sa intelegi dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile
care duc la bine. Proverbele 2:1-9

♦Ce este înţelepciunea?


— înţelepciunea este frica de Domnul. -Iov 28:28
— înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are. -Proverbele 16:22
— înţelepciunea şi priceperea sunt un izvor de mântuire. -Isaia 33:6
— păzirea şi împlinirea poruncilor, legilor si orânduirilor Domnului -Deuteronom 4:6 “Să le păziţi
şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor care
vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul
înţelept şi priceput!”
— propovăduirea Evangheliei lui Hristos pentru cei desăvârşiţi este o înţelepciune; dar nu a
veacului acestuia, nici a fruntaşilor veacului acestuia. – 1 Corinteni 2:6
— înţelepciunea este priceperea. - Proverbele 8:14
— înţelepciunea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă. – Proverbele 3:18
— înţelepciunea este viaţa sufletului tău şi podoaba gâtului tău. - Proverbele 3:22

♦Ce este priceperea?


— depărtarea de rău, este pricepere. Iov 28:28 — înţelepciune. Proverbele 8:14
— un izvor de mântuire. Isaia 33:6 — ştiinţa sfinţilor. Proverbele 9:10
>< începutul ştiinţei este: Frica Domnului – Proverbele 1:7

Cine dă înţelepciunea?
– “Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.” Proverbele 2:6; Daniel
2:21
– “Dar, de fapt, în om, duhul, suflarea Celui Atotputernic, dă priceperea.” Iov 32:8
– “Nu vârsta aduce înţelepciunea, nu bătrâneţea te face în stare să judeci.” Iov 32:9

Prin ce primeşti înţelepciunea şi priceperea?


— prin mărturia Domnului care este adevarata. Psalmul 19:7
— prin poruncile lui Dumnezeu. Psalmul 119:98
— prin păzirea poruncile Domnului. Psalmul 119:100
— prin descoperirea cuvintelor Domnului Dumnezeu. Psalmul 119:130
— prin cunoşterea Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin
credinţa în Hristos Isus. 2 Timotei 3:15
— nuiaua şi certarea dau înţelepciunea. Proverbele 29:15; 21:11
— prin ascultarea învăţăturii. Proverbele 8:33
— prin umblarea cu cei înţelepţii te faci înţelept. Proverbele 13:20
— dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. – Proverbele 15:32

…înţelepciunea îşi găseşte plăcerea în fiii oamenilor, având ca locuinţă:


Proverbe 8:31 — Mintea: Proverbe 8:12
— O inimă pricepută: Proverbe 14:33; 2:10
— Gura celui neprihănit: Proverbe 10:31
— Buzele omului priceput: Proverbe 10:13
Pe unde umblă înţelepciunea?
— pe calea nevinovăţiei. - Proverbele 8:20
— pe mijlocul cărărilor neprihănirii. – Proverbele 8:20
— în faţa omului priceput. – Proverbele 17:24

Cui dă Domnul înţelepciune şi pricepere?


- – - dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere, celor pricepuţi. -Daniel 2:21
- – - dă pricepere celor fără răutate. -Psalmul 119:130
- – - dă înţelepciune celui neştiutor. -Psalmul 19:7
- – - celor ce o căuta ca argintul şi umbla după ea ca după o comoară. -Proverbe 2:4-9; 8:17
- – - celor ce primesc cuvintele Domnului, şi le păstrează învăţăturile Lui. -Proverbe 2:1
- – - celor ce cer înţelepciune şi se vor ruga pentru pricepere. -Proverbe 2:3
- – - celor ce cer prin credinţă de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare. -
Iacov 1:5
- – - omului plăcut Lui. -Eclesiastul 2:26

Ce face înţelepciunea?
— te strigă: Proverbele 8:1-4; 1:20; 9:1-6
— te învaţă ce este drept. Proverbele 8:6
— vesteşte adevărul. Proverbele 8:7,8
— urăşte minciuna. Proverbele 8:7
— te îmbie sa primeşti învăţăturile ei. Proverbele 8:10
— iubeşte pe cei ce o iubesc. Proverbele 8:17
— râde, îşi bate joc, nu răspunde şi se acunde, dacă: nu o asculţi, te împotriveşti şi nu iei seama,
dacă arunci sfaturile ei şi nu-ţi plac mustrările ei. Proverbele 1:22-28
— face pe cel înţelept mai tare decât zece viteji care sunt într-o cetate. Eclesiastul 7:19
— da o adevărată moştenire celor ce o iubesc şi să le umple vistieriile. Proverbele 8:21
— te ajută să găseşti viaţa şi să primeşti bunăvoinţa Domnului. Proverbele 8:35
— te face să mergi cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni. Proverbele 3:23
— îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună
împărătească. Proverbe 4:9
— te scapă de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate; de cei ce părăsesc cărările
adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase. Proverbele 2:12-17
— Înţelepciunea face pe om răbdător. Proverbele 19:11
— îţi va înmulţi zilele şi îţi va mări anii vieţii tale. Proverbele 9:11
— te depărtează de nebun. Proverbele 14:7
— te umple de putere. Proverbele 24:5

Cel ce e înţelept ce face?


— înţeleptul se teme şi se abate de la rău. – Proverbele 14:16
— înţeleptul vede nenorocirea şi se ascunde. – Proverbele 22:3
— omul chibzuit vede răul şi se ascunde. – Proverbele 27:12
- – înţeleptul ascunde ocara. – Proverbele 12:16
- – înţeleptul ascultă sfaturile. – Proverbele 12:15
- - înţeleptul primeşte învăţătura. – Proverbele 10:8
- – Înţeleptul păstrează ştiinţa. – Proverbele 10:14
- – înţeleptul ascunde ştiinţa. – Proverbele 12:23
- – înţelepţii potolesc mânia. − Proverbele 29:8
— inima celor pricepuţi caută ştiinţa. – Proverbele 15:14
— inima celui neprihănit se gândeşte ce să răspundă. – Proverbele 15:28
— cel priceput îşi oţeleşte vlaga. − Proverbele 24:5
— înţeleptul isi stăpâneşte patima. – Proverbele 29:11
— femeia înţeleaptă îşi zideşte casa. – Proverbele 14:1
- – buzele înţelepţilor seamănă ştiinţa. – Proverbele 15:7
- – limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută. – Proverbele 15:2
- – limba înţelepţilor aduce vindecare. – Proverbele 12:18
- – învăţătura înţeleptului este un izvor de viaţă. – Proverbele 13:14
— omul priceput merge pe drumul cel drept. – Proverbele 15:21
— înţeleptul cucereşte cetatea vitejilor şi doboară puterea în care se încredeau. – Proverbele
21:22
— înţeleptul lucrează cu cunoştinţă. – Proverbele 13:16
— înţeleptul lucreză cu pricepere din plăcere. – Proverbele 10:23
— înţeleptul câştigă suflete. – Proverbele 11:30
— înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă. – Proverbele 14:8
— înţeleaptul îşi arată înţelepciunea când vorbeşte
şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui. – Prov. 16:23; 10:31
— nu se bizuie pe înţelepciunea sa. – Proverbele 3:5; Ieremia 9:23
— nu se socoteşte singur înţelept. – Proverbele 3:7
— cel ce are multă pricepere este încet la mânie. – Proverbele 14:29
— omul cu pricepere primeşte şi tace. – Proverbele 11:12
— omul priceput are duhul potolit. – Proverbele 17:27
— un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său. – Proverbele 13:1
— înţeleptul nu se îmbată cu vin şi băuturi tari. – Proverbele 20:1
— înţeletul îndepartează răul de lângă el. – Proverbele 20:26,8
— înţeleptul îţi îndreaptă inima pe calea cea dreaptă. – Proverbele 23:19
— înţeleptul nu are în vedere faţa oamenilor în judecăţi. – Proverbele 23:23
— cel priceput păzeşte Legea. – Proverbele 28:7

Tipuri de înţelepciune: 1. de sus,


2. de jos: a)pământească, b)firească, c)drăcească. – Iacov 3:15

Înţelepciunea care vine de sus:


— este întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune,
fără părtinire, nefăţarnică. Iacov 3:17
— înţelepciunea care vine de sus, duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. 2 Timotei 3:15
— are căi plăcute, şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice. Proverbele 3:17

Înţelepciunea trebuie: Înţelepciunea este cu:


— CAUTATĂ: − Proverbele 2:1-9; 3:13; 15:14; 22:17 — cu cei smeriti: Proverbele 11:2
— CUNOSCUTĂ: − Proverbele 1:1-2 — cu cel ce ascultă sfaturile:Proverbele 13:10
— ASCULTATĂ: − Proverbele 2:2; 8:6,34; 5:1; 1:24-29
— ÎNŢELEASĂ: − Proverbele 2:6-9; 1:2
— DOBÂNDITĂ: − Proverbele 4:5; 23:23
— PRIMITĂ: − Proverbele 8:10
— IUBITĂ: − Proverbele 4:6; 29:3
— PĂSTRATĂ: − Proverbele 3:21; 4:6; 22:18; 19:8; 8:21
— PĂZITĂ: − Proverbele 8:32

Cum este înţelepciunea?


— înţelepciunea este bună pentru sufletul tău: dacă o vei găsi, ai un viitor şi nu ţi se va tăia
nădejdea. – Proverbele 24:14
— izvorul înţelepciunii este ca un şuvoi care curge întruna. – Proverbele 18:4
— înţelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât
întunericul. – Eclesistul 2:13
— înţelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun: el nu va deschide gura la judecată. –
Proverbele 24:7
— înţelepciunea este mai de preţ decât sculele de război. – Eclesistul 9:18
— este mult mai scumpă decât mărgăritarele, şi niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea. –
Proverbele 8:11; 3:15 — înţelepciunea este mai bună decât tăria.– Eclesistul 9:16

Ferice de:
— de cei ce păzesc căile înţelepciunii. – Proverbele 8:32
— de omul care ascultă înţelepciunea, care veghează zilnic la porţile ei şi păzeşte pragul uşii ei. –
Proverbele 8:34
— de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere. – Proverbele 3:13