Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic “Mihai Busuioc”-Pascani


PROPUNATOR:Atudosiei Catalina
DATA:14-XI-2017
CLASA: a XI-a B profesionala
ARIA CURRICULARĂ:Consiliere si orientare educativa
TEMA LECȚIEI: Drepturi și responsabilități
TIPUL : Dezvoltarea valorilor morale

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să definească termenii de drept și responsabilitate;
O2: să argumenteze relația dintre drepturi și responsabilități;
O3: să identifice drepturi și responsabilități în funcție de rolurile sociale îndeplinite.
O4: să formuleze opinii privitoare la drepturi și responsabilități.

STRATEGII DIDACTICE:

- Metode și procedee didactice: conversaţia euristică, brainstorming-ul, problematizarea, explicația


- Mijloace de învățământ: pix, hartie
- Modalități de organizare a activității: frontal, pe grupe
1
- Forme și tehnici de evaluare: observația sistematică, evaluare orală, fișa de evaluare formativă
- Loc de desfășurare: sala de clasă
- Durata: 50 minute
BIBLIOGRAFIE:
1. Elena Dimitriu-Tiron(2005)-’Consiliere educationala’, Editura Institutul European-Iasi

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Forme și
Nr. Strategii didactice tehnici de
Crt. Momentele lecției Ob Conținut instructiv-educativ Metode și Mijloace Modalități evaluare Obs.
op procedee de înv. de org.
1. Moment Se pregătesc condiţiile necesare pentru o bună
organizatoric Conversația Frontal
desfăşurare a lecţiei, se verifica prezenta
Se insistă pe o poziţie corectă în bancă pe tot
parcursul lecţiei.
2. Captarea atenției Voi citi elevilor următoarea povestire: Conversația Frontal
euristică
”Patru persoane, pe care le vom numi:
TOATĂ LUMEA,CINEVA; ORICINE;ŞI
NIMENI lucrează împreună. Ceva important
trebuia făcut şi a fost repartizat lui TOATĂ
LUMEA. TOATĂ LUMEA a fost sigur că
CINEVA o va face. ORICINE o putea face,
dar NIMENI nu a făcut-o. Din această cauză,
CINEVA s-a supărat, pentru că era treaba lui
TOATĂLUMEA.TOATĂLUMEA a crezut

2
că ORICINE poate s-o facă, dar NIMENI nu
a realizat că TOATĂLUMEA n-o va face. În
final, TOATĂLUMEA a dat vina pe
CINEVA, când NIMENI n-a făcut ceea ce
ORICINE putea face.”
3. Anunțarea temei Anunț elevii că în cadrul orei de astăzi ne Conversația Frontal
propunem să înțelegem mai bine termenii de
drepturi și responsabilități, să identificăm Explicația
relațiile dintre acestea și să descoperim ce
drepturi și responsabilități au oamenii în
funcție de rolurile sociale pe care le
îndeplinesc.
4. Dirijarea învățării O1 Voi propune elevilor un asalt de idei pornind Brainstorming- Frontal
ul Observație
de la întrebarea: Cu ce asociați voi termenul
sistematică
de ”drepturi”? – (răspunsuri așteptate:
libertăți, posibilități, necesități, etc) se vor
scoate în evidență principalele asocieri de
cuvinte.
Prin deducție se va oferi definiția termenului Explicația
de ”drepturi” - Drepturile sunt posibilităţi,
libertăţi acordate persoanelor pentru a
asigura nevoile, necesitățile importante ale
acestora.

3
Se oferă elevilor următorul exemplu:
Pentru ca vouă să vă fie satisfăcută nevoia de
cunoaștere, vă este garantat dreptul de a primi
o educație ce să permită dezvoltarea
Frontal Fișa de
personalității. evaluare
formatică
În urma unei discuții pornind de la
următoarele întrebări se deduce că pe lângă
drepturi fiecare om are și responsabilități:
- Cine are datoria de a vă asigura
dreptul la educație?
Problematizarea
- Dacă nu veniți la școală și acumulați
multe absențe ce se va întâmpla?
Se definește termenul de ”responsabilitate”: -
Responsabilitatea este un lucru pe care
trebuie să îl faci sau să nu îl faci pentru a
asigura un drept propriu sau dreptul
altcuiva.
Voi propune elevilor spre dezbatere două
O4 Conversația Evaluare
situații de pierdere a unor drepturi și de orală
neîndeplinire a unor responsabilități.(dreptul
la educatie, dreptul la libertate)

4
5. Asigurarea O2 Elevii vor fi împărțiți în două grupe și vor Conversația Frontal Evaluare
feedback-ului Plic cu orală
extrage din plic câte o fișă ce va conține un
fișe de Pe grupe
O3 drept. Sarcina propusă va fi aceea de a Explicația lucru
identifica responsabilitățile ce decurg din acel
drept.Elevii vor rezolva sarcina în scris iar la Problematiarea
final se vor verifica răspunsurile oferite.
6. Aprecierea Vor fi felicitaţi elevii care au lucrat corect, au Conversația Frontal
activității
înţeles bine sarcinile și voi face aprecieri cu
privire la modul în care activitatea s-a
desfășurat