Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” BUCUREŞTI

FACULTATEA DE DREPT

NUMELE ŞI PRENUMELE
GRUPA

VERIFICARE LA DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

1. Calificarea se face:
a) de regulă, după legea forului;
b) numai, după legea forului;
c) de regulă, după legea străină;
d) în anumite situaţii, după voinţa părţilor.

2. Conflictul de legi în timp şi spaţiu poate să apară:


a) numai în domeniul dreptului material;
b) nici în domeniul dreptului material, nici în domeniul dreptului procesual;
c) atât în domeniul dreptului material, cât şi în domeniul dreptului procesual;
d) numai în domeniul dreptului procesual.

3. Nu constituie punct de legătură:


a) fondul de comerţ;
b) voinţa părţilor;
c) pavilionul navei;
d) cetăţenia.

4. Dreptul român nu admite:


a) retrimiterea de gradul I;
b) retrimiterea de gradul II;
c) nicio formă a retrimiterii;
d) retrimiterea complexă.

5. Aplicarea legii străine se înlătură:


a) dacă a devenit competentă prin fraudă;
b) dacă nu a fost invocată în termenul prevăzut de lege;
c) dacă încalcă ordinea publică de drept internaţional privat român;
d) dacă este mai favorabilă legea română.
6. Norma conflictuală conţine:
a) ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea;
b) subiectele, conţinutul şi obiectul;
c) conţinutul (ipoteza) şi legătura (dispoziţia);
d) norme materiale.

7. Conflictul mobil de legi nu este:


a) o formă a conflictului de legi în timp şi spaţiu;
b) generat de voinţa părţilor de a schimba punctul de legătură;
c) generat de voinţa legiuitorului de a schimba punctul de legătură;
d) imposibil în dreptul român.

8. Constituie o condiţie pentru fraudarea legii:


a) inexistenţa unui act de voinţă al părţii (părţilor) în sensul deplasării punctului de
legătură referitor la un raport juridic;
b) utilizarea unui mijloc de drept internaţional privat care, prin el însuşi, este ilicit;
c) scopul urmărit de părţi să fie licit;
d) rezultatul obţinut de părţi să fie ilicit.

9. În cazul recepţiunii contractuale, legea străină:


a) devine element de drept;
b) este încorporată în contractul părţilor;
c) devine element de fapt;
d) este considerată clauză contractuală.

10. Este posibil conflictul de legi:


a) în cazul succesiunii de state;
b) în cazul statelor în care coexistă mai multe sisteme legislative;
c) în cazul statului nerecunoscut;
d) în cazul statelor în care există reglementări diferite în funcţie de apartenenţa la un
anumit cult religios.