Sunteți pe pagina 1din 4

Tematica şi bibliografia corespunzătoare fiecărui tip de autorizare a persoanelor fizice care

desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale

I. Proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de medie,


redusă și joasă presiune, pentru autorizarea tip PGIU

Bibliografie:

1. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în


domeniul energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013;
2. Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 83/2014, cu modificările și completările
ulterioare;
3. Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul
gazelor naturale și condițiile-cadru de valabilitate aferente autorizațiilor, aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 98/2015, cu modificările și completările ulterioare;
4. Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, indicativ NTPEE-2009, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de
utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2012

II. Proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale (SD), inclusiv sitemelor de distribuție
închise ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune şi a instalaţiilor de
producere/stocare a biogazului/biometanului (BG), pentru autorizarea tip PGD

Bibliografie:

1. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în


domeniul energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013;
2. Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 83/2014, cu modificările și completările
ulterioare;
3. Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul
gazelor naturale și condițiile-cadru de valabilitate aferente autorizațiilor, aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 98/2015, cu modificările și completările ulterioare;
4. Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, indicativ NTPEE-2009, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Metodologia privind aprobarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului ANRE în vederea
iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 37/2013.

III. Proiectarea sistemelor de transport a gazelor naturale (ST), sistemelor de distribuţie a gazelor
naturale (SD) și sitemelor de distribuție închise ce funcționează în regim de înaltă presiune,
conductelor din amonte (CA), instalaţiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării
gazelor naturale şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de
înaltă presiune (IU), pentru autorizarea tip PGT

Bibliografie:
1. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în
domeniul energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013;
2. Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 83/2014, cu modificările și completările
ulterioare;
3. Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul
gazelor naturale și condițiile-cadru de valabilitate aferente autorizațiilor, aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 98/2015, cu modificările și completările ulterioare;
4. Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin
Ordinul ANRE nr. 118/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport
gaze naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1220/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
6. Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de
utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 4/2009.

IV. Proiectarea instalaţiilor aferente activității de producere/stocare gaze naturale


comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV, pentru autorizarea tip
PGNC

Bibliografie:

1. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în


domeniul energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013;
2. Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 83/2014, cu modificările și completările
ulterioare;
3. Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul
gazelor naturale și condițiile-cadru de valabilitate aferente autorizațiilor, aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 98/2015, cu modificările și completările ulterioare;
4. Norma tehnică privind proiectarea, execuţia, operarea, întreţinerea şi repararea staţiilor de depozitare
şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule, aprobată prin
Ordinul preşedintelui ANRE nr. 7/2012.

V. Execuţia şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de


medie, redusă și joasă presiune, pentru autorizarea tip EGIU

Bibliografie:

1. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în


domeniul energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013;
2. Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 83/2014, cu modificările și completările
ulterioare;
3. Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, indicativ NTPEE-2009, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu
modificările şi completările ulterioare;
4. Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de
utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2012.
VI. Execuţia şi exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale (SD), inclusiv sitemelor de
distribuție închise ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune şi a instalaţiilor
de producere/stocare a biogazului/biometanului (BG), pentru autorizarea tip EGD

Bibliografie:
1. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în
domeniul energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013;
2. Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 83/2014, cu modificările și completările
ulterioare;
3. Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul
gazelor naturale și condițiile-cadru de valabilitate aferente autorizațiilor, aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 98/2015, cu modificările și completările ulterioare;
4. Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, indicativ NTPEE-2009, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu
modificările şi completările ulterioare;

VII. Execuţia şi exploatarea sistemelor de transport a gazelor naturale (ST), sistemelor de


distribuţie a gazelor naturale (SD) și sitemelor de distribuție închise ce funcționează în regim
de înaltă presiune, conductelor din amonte (CA), instalaţiilor tehnologice de suprafață aferente
înmagazinării gazelor naturale şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează
în regim de înaltă presiune (IU), pentru autorizarea tip EGT

Bibliografie:

1. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în


domeniul energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013;
2. Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 83/2014, cu modificările și completările
ulterioare;
3. Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul
gazelor naturale și condițiile-cadru de valabilitate aferente autorizațiilor, aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 98/2015, cu modificările și completările ulterioare;
4. Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin
Ordinul ANRE nr. 118/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport
gaze naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1220/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
6. Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de
utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 4/2009.

VIII. Execuţia şi exploatarea instalaţiilor aferente activității de producere/stocare gaze naturale


comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV, pentru autorizarea tip
EGNC

Bibliografie:

1. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în


domeniul energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013;
2. Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 83/2014, cu modificările și completările
ulterioare;
3. Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul
gazelor naturale și condițiile-cadru de valabilitate aferente autorizațiilor, aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 98/2015, cu modificările și completările ulterioare;
4. Norma tehnică privind proiectarea, execuţia, operarea, întreţinerea şi repararea staţiilor de depozitare
şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule, aprobată prin
Ordinul preşedintelui ANRE nr. 7/2012.