Sunteți pe pagina 1din 9

www.angajat.

md

09.07.2018
24.01.2017
Conform bazei de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la data de
09.07.2018 erau în evidenţă 12516 locuri de muncă vacante, care pot fi accesate atât de
femei, cât și de bărbați.
În aspect teritorial, numărul locurilor de muncă vacante, disponibile în fiecare agenție,
constituie:

Locuri Locuri
AOFM vacante AOFM vacante
Chişinău 4334 Străşeni 174
Bălți 1209 Soroca 171
Ungheni 595 Leova 149
Cahul 580 Briceni 140
Cantemir 512 Dubăsari 130
Cimişlia 384 Căuşeni 125
Ialoveni 321 Basarabeasca 123
Floreşti 309 Sângerei 116
UTA Găgăuzia 275 Ocniţa 110
Râşcani 274 Dondușeni 96
Orhei 269 Glodeni 91
Teleneşti 269 Rezina 89
Anenii Noi 268 Şoldăneşti 87
Stefan Vodă 233 Făleşti 84
Nisporeni 227 Criuleni 75
Taraclia 226 Drochia 60
Hânceşti 191 Edineţ 32
Călăraşi 188
Pentru persoanele cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate sunt disponibile
2617 locuri de muncă vacante, constituind cca 21% din numărul total de locuri vacante:
Locuri
Ocupații vacante Din care:
Total
medic specialist – 149
asistent medical (inclusiv de familie) – 145
medic medicină generală – 45
medic de familie - 37
farmacist –32
laborant (alte domenii) - 20
Specialist în domeniul sănătății 475 medic veterinar – 12
felcer/ felcer-laborant – 10
laborant-farmacist - 6
kinetoterapeut – 6
registrator medical - 4
medic stomatolog – 3
biolog – 2
logoped – 2
maseur – 2
inspector inferior de patrulare - 254
inspector (alte domenii) – 94
inspector de poliție – 24
Inspector, ofițer 431 ofițer urmărire penală – 15
inspector pregătire tehnico-materială – 13
ofițer de sector – 12
polițist/polițist de frontieră – 10
ofițer de investigații - 9
educator învăţământ preşcolar/primar –212
profesor învăţământ gimnazial/primar – 58
profesor învăţământ liceal/postliceal – 27
educator puericultor - 19
psiholog – 13
lector universitar – 12
Specialist în învățământ 394 maistru-instructor/instructor – 9
asistent parental profesionist – 8
metodist – 8
conducător muzical – 7
bibliotecar – 7
pedagog social -5
conducător artistic – 4
traducător – 3
acompaniator – 2
contabil – 127
contabil-șef – 26
economist – 16
agent de vânzări – 12
Specialist în activitatea ofițer bancar - 12
financiară, economică sau 222 agent de comerț - 7
comercială specialist în probl. perceperii fiscale – 5
specialist bancar – 5
auditor intern – 4
agent de asigurare – 3
specialist în achiziții publice –3
consultant bancar – 2
inginer (alte domenii) – 37
maistru (diverse domenii) - 27
tehnician reţele de telecomunicaţii – 25
programator – 14
tehnician (alte domenii) – 13
inginer-proiectant – 12
tehnician pentru sisteme de detecție,
supraveghere – 10
inginer mecanic – 10
Inginer, tehnician 200 inginer tehnolog – 7
inginer cadastral – 7
diriginte de șantier - 6
inginer construcții civile, industriale și
agricole – 6
electronist - 4
inginer electrician – 4
inginer tehnolog prelucrări mecanice – 4
energetician/energetician-șef - 3
bioinginer medical – 3
inginer-chimist – 3
proiectant inginer electronist – 3
arhitect – 2
Specialist (inclusiv superior, 191
principal) in autorități publice
manager (în activitatea comercială) – 68
manager (alte ramuri) – 30
manager (în serviciile de marketing) – 16
Manager/marketing 127 office-manager – 4
manager de proiect - 4
merceolog – 3
broker (diverse domenii) – 2
Consultant (diverse ramuri) 53
Asistent social/lucrător social 46
Director (diverse domenii) 29
Electrician secție/sector 28
Șef grupă (în industrie) 25
Secretară/dactilografă 24
Jurisconsult 18
Mecanic (diverse domenii) 18
Tehnolog/tehnolog principal 16
Șef secție/sector (diverse 15
domenii)
Artist 12
Expeditor 12
Consilier de probațiune 12
Secretar (diverse domenii) 12
Administrator(diverse ramuri) 11
Brancardier 10
Brigadier la sectoarele 10
producției de bază
Șef manevră 9
Agronom 9
Șef depozit 7
Şef poştă 7
Specialist în relații publice 7
Specialist în resurse umane 7
Alte ocupații 180
Pentru persoanele cu nivel de instruire secundar profesional și pentru muncitorii
necalificați, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă oferă 9899 locuri de
muncă, ce constituie 79% din numărul total de locuri de muncă vacante:
cusător (industria ușoară/confecțiilor) – 2257
confecționer-prelucrător în industria textilă – 216
încheietor (tricotaje) – 107
croitor – 56
confecționer articole de marochinărie – 45
Lucrători în industria 2783
termofinisor confecții – 40
textilă și confecții
tricoter manual - 31
completator materiale, croiuri și articole – 16
plior confecții – 7
cusător articole de marochinărie – 5
asamblor articole de marochinărie – 3
operator în sectorul de producție – 556
operator la telecomuncicații – 118
operator de interviu – 63
operator (alte domenii) – 37
operator la calculatoare electronice – 31
operator vânzări prin telefon – 22
operator ghișeu bancă – 20
Operatori, aparatişti, operator introducere, validare si prelucrare date–12
maşinişti la instalaţii și 934 mașinist la excavatorul cu o singură cupă – 12
mașini operator la banda rulantă – 10
operator pentru suportul tehnic calculat – 10
operator la utilaje de tuns – 7
mașinist la ruloul compactor cu cilindri netezi – 6
mașinist la buldozere – 6
operator facturare – 6
operator suport tehnic pentru serv.comandă – 5
operator la stația de distribuire a gazelor – 5
mașinist la mașina de frezat și curățat – 4
operator la mașini-unelte cu comandă numerică – 4
asamblor jucării – 150
legător filoane, cabluri şi conductori – 100
controlor calitate – 100
electrogazosudor/electrosudor – 87
electromontator – 48
preparator înghețată – 39
lăcătuș instalator tehnică sanitară – 34
cizmar-confecționer încălţăminte – 33
controlor articole, semifabr.și materiale – 24
lăcătuș – reparator (alte domenii) – 21
Lucrători calificați în reparator utilaj tehnologic – 20
întreprinderi industriale 862 controlor – 16
strungar – 15
asamblator articole din hârtie – 15
lăcătuș-electrician – 13
lăcătuș la exploatarea și repararea utilajelor - 11
montator aparate aer condiționat - 11
montator-reglor, testor – 10
bombonier - 10
confecționer cablaje auto – 10
modelator aluat – 10
montator sisteme de ventilație - 10
lăcătuș la lucrările de asamblare mecanică – 9
rihtuitor - 9
completator mărfuri – 9
lăcătuș la asamblarea construcțiilor metalice - 8
montator echipamente la instalații frigorifice – 8
lăcătuș-controlor în sistemul de gaze – 7
lăcătuș la rețelele de apeduct și canalizare – 7
lăcătuș mecanic – 6
asamblor – 6
frezor – 6
conducător auto (șofer) – 274
conductor – 110
conducător troleibuz – 92
Transport şi 562 montator cale ferată – 30
telecomunicaţii lăcătuș auto – 23
muncitor rutier/feroviar – 20
conducător încărcător – 7
electrician auto - 6
vânzător produse alimentare/nealimentare – 339
Lucrători în domeniul 501 casier – 127
vânzărilor magaziner – 26
bufetier – 9
bucătar/bucătar-șef – 206
chelner (ospătar) – 88
Hoteluri şi restaurante 439 brutar – 60
barman – 45
cofetar – 32
patiser – 8
fierar-betonist – 48
dulgher – 48
tencuitor – 42
betonist – 39
zugrav – 32
Lucrători în construcţii 314 placator cu plăci – 32
pietrar-zidar – 24
armator – 20
tâmplar – 17
tinichigiu – 6
cioplitor piatră - 6
agent de intervenție pază de ordine – 84
poştaş – 31
gardian public – 30
frizer/coafor – 24
Lucrători în domeniul agent pază în incinte – 16
serviciilor personale 243 revizor de bilete – 15
dispecer – 11
santinelă – 10
manichiuristă – 9
supraveghetor – 8
recepționist – 5
tractorist – 75
viticultor – 62
Lucrători calificaţi în mecanizator –docher- 10
agricultură, silvicultură, 172 mulgător – 9
acvacultură, piscicultură crescător porcine - 6
prelucrător vin - 5
pomicultor – 5
Alte activități 404

Sunt oferite următoarele locuri de muncă pentru muncitori necalificaţi:


Locuri
Meseria vacante
Total
Muncitor auxiliar 1013
Muncitor necalificat în agricultură, silvicultură și grădinărit 597
Hamal 188
Ajutor de educator 150
Îngrijitor încăperi de producție și serviciu 125
Muncitor necalificat în construcții 71
Măturător 65
Bucătar auxiliar 59
Femeie de serviciu 56
Muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor 50
Paznic 46
Infirmieră 42
Călcător 35
Puitor-ambalator 27
Spălător veselă 24
Muncitor necalificat la întreținerea de drumuri 21
Muncitor la îngrijirea complexă și repararea clădirilor 19
Pregătitor materie primă 18
Muncitor necalificat în industria confecțiilor 17
Spălător vehicule 17
Muncitor întrețineri cale 16
Ambalator manual 15
Dădacă 7
Încărcător-descărcător 7

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru
ocuparea forţei de muncă sau pot accesa Portalul pieţei muncii: www.angajat.md, unde sunt
postate locurile vacante oferite în fiecare raion, pe profesii.
Prezentul buletin este elaborat în concordanță cu „Clasificatorul ocupaţiilor din Republica
Moldova (CORM 006-14)”, aprobat prin ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și
Familiei nr.22 din 03.03.2014.