Sunteți pe pagina 1din 4

CR 1-1-3/2012, CR 1-1-4/2012 și CR 0-2012

În 2012 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I bis, ordinele MDRT de aprobare
a reglementărilor tehnice (anexe la ordine), cu intrarea în vigoare în termen de 30 de zile de la
data publicării:

1. Ordin MDRT nr. 1530/23.08.2012 privind aprobarea reglementării tehnice “Cod de


proiectare. Bazele proiectării construcţiilor”, indicativ CR 0 – 2012
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 bis, din 11 septembrie 2012 (CR 0-2012
înlocuieşte CR 0-2005)

2. Ordin MDRT nr. 1655/05.09.2012 privind aprobarea reglementării tehnice “Cod de


proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 bis din 15 octombrie 2012 (CR 1-1-3/2012
înlocuieşte CR 1-1-3/2005)

3. Ordin MDRT nr. 1751/21.09.2012 privind aprobarea reglementării tehnice “Cod de


proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 bis din 15 octombrie 2012 (CR 1-1-4/2012
înlocuieşte NP 082-2004)

În versiunea ADVANCE Design 2013 au fost implementate prevederile codurilor de


proiectare CR 1-1-3/2012, CR 1-1-4/2012 și CR 0-2012 ce înlocuiesc în totalitate codurile
anterioare (CR 1-1-3/2005, NP 082/2004, CR 0-2005).

Codurile CR 1-1-3/2012 şi CR 1-1-4/2012 cuprind regulile de aplicare şi datele de bază


necesare pentru stabilirea încărcărilor din zăpadă şi vânt, cu luarea în considerare a
informaţiilor meteorologice privind maximele anuale ale încărcărilor ce provin din acţiunile
climatice în România.

> CR 1-1-3/2012: ”Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra


construcţiilor”
 A fost actualizată harta de zonare a teritoriului, conform normativului:

 Valoarea încărcării dată de zăpadă este actualizată o dată cu modificarea


valorii altitudinii (pentru altitudini mai mari de 1000m şi pentru zonele în care
sk=1,5kN/m2 sau sk=2,0kN/m2 )
 Pentru amplasamente situate la altitudini A > 1500m; un mesaj avertizează
utilizatorul de faptul că, în aceste situaţii, valoarea caracteristică ar trebui să se obţină
pe baza analizelor statistice.

> CR 1-1-4/2012: ”Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra


construcţiilor”

 A fost actualizată harta de zonare a teritoriului, prin considerarea presiunii


dinamice a vântului – qb, având IMR = 50 ani; viteza vântului este determinată

automat conform Anexei A din CR 1-1-4/2012.

o Conform prevederilor normativului, pot fi modificaţi următorii


parametri din lista de proprietăţi a familiei Vânt CR 1-1-4/2012:
o Altitudinea la care este amplasată construcţia
o Intervalul mediu de recurenţă – IMR – (Vezi Anexa A din normativ)
o Valorile factorului de importanţă-expunere – γIw – (Vezi Tabelul 3.1
din normativ)

> CR 0-2012: ”Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor”

 Au fost actualizati coeficienții parțiali de siguranță și factorii de grupare


(combinare) a acțiunilor variabile la clădiri și struturi

P 100-1/2013 implementat în ADVANCE Design 2014 SP1


Începând din versiunea ADVANCE Design 2014 Service Pack 1, utilizatorii au
posibilitatea de a defini ipoteza de acțiune seismică și în conformitate cu prevederile codului
de proiectare seismică P 100-1/2013 – Partea I.

Prevederile codului P 100-1/2013 sunt armonizate cu prevederile standardului național SR


EN 1998-1.

Valorile accelerației terenului pentru proiectare ag corespund unui interval mediu de recurență
IMR=225 ani (probabilitate de depășire de 20% în 50 de ani).

Au fost aduse următoarele modificări:

1. Harta de zonare a valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu


IMR=225 ani

2. Perioadele de control (colț) - TB, TC, TD - ale spectrului de răspuns pentru componentele
orizontale
3. Factorul de amplificare dinamică – β0 =2,5 – și, implicit, spectrele de răspuns elastic și
spectrele de proiectare pentru componentele orizontale și componentele verticale (β0v =2,75)

4. Valorile factorilor de comportate pentru structuri metalice, beton armat, structuri


compozite, structuri din zidărie sau structuri din lemn.