Sunteți pe pagina 1din 2

Către ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI PIETROSUL 2- RODNEI 24

Bistrița, Bdul. Independenței nr. 56 parter

În atenția :
d-nei Maier Dorina – administrator
d-lui Cîmpian Vasile – președinte
Nr. pag.: 2

Subsemnatul GHIȚ DUMITRU cu domiciliul în Bistrița, Bdul.


Independenței, nr. 62 sc. C, et.IV , ap. 33, jud. Bistrița –Năsăud, am achiziționat ca
urmare a unei licitații publice un apartament situat la adresa: str. Pietrosul , nr.2B,
sc B, et. III, ap. 20, Bistrița, jud. Bistrița Năsăud , conform actului de adjudecare
din dosarul de executare nr. 356/s/2014 din 13.05.2016. Vechiul proprietar a făcut
contestație la actul mai sus menționat, contestația fiind respinsă conform Hotărârii
Civile nr. 1947/22.06.2017. Formalitățile de Carte Funciară și termenele de atacare
a hotărârii mai sus menționate au dus la intrarea în posesia apartamentului în cauză
cu data de 22.08.2017. În data de 12.09.2017 am procedat la schimbarea
contoarelor de apă care au fost sigilate de un reprezentant al SC. AQUABIS S.A.
conform procesului verbal de constatare nr. 171/A.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă rog respectuos să dispuneți:

1. eliberarea, conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi
completările ulterioare, unei adeverinţe prin care să prezentaţi situaţia cheltuielilor
privind întreţinerea pentru subsemnatul GHIȚ DUMITRU proprietar al
apartamentului situat la adresa: str. Pietrosul , nr.2B, sc B, et. III, ap. 20, Bistrița,
jud. Bistrița Năsăud;

2. radierea sumei înscrise eronat pe tabelul cu cheltuieli privind întreținerea pe luna


SEPTEMBRIE 2017 în dreptul subsemnatului GHIȚ DUMITRU proprietar al
imobilului mai sus menționat. Precizez faptul că suma înscrisă reprezintă
cheltuielile privind întreținerea efectuate de vechiul proprietar după cum reiese și
din Adresa Primăriei Bistrița nr. 79242/ 04.10.2017 care v-a fost adusă la
cunoștință;

1
3. deschiderea unei fișe individuale de cheltuieli nouă privind întreținerea pe numele
GHIȚ DUMITRU în calitate de proprietar al imobilului situat la adresa: str.
Pietrosul , nr.2B, sc B, et. III, ap. 20, Bistrița, jud. Bistrița Năsăud , de la data
dobândirii acestuia respective 22.08.2017.

Vă rugăm să răspundeți prezentei cereri în termen de 7 zile calendaristice,


adică până la data de 23.10.2017.

În caz contrar o să analizez posibilitatea formulării unei plângeri penale


pentru abuz în serviciu conform art. 297 alin.(1) din Codul Penal ” Fapta
funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte
un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o
vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale
unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea
exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.”

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Prezenta cerere se întocmește în triplu exemplar:


- un exemplar – administrator;
- un exemplar – președinte;
- un exemplar – proprietar.

Data
16.10.2017 Semnătura martor Semnătura proprietar
POP MIRCEA GHIȚ DUMITRU