Sunteți pe pagina 1din 1

IPOTEZELE CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTIILOR FINANCIARE

1. Având în vedere că în urma obținerii ajutorului de minimis, va fi înființată o societate comercială


nouă, prognozele financiare sunt realizate de la momentul constituirii societății.
2. Prognozele se refera la doua perioade distincte:
a. Perioada de realizare a investiției Anul 1, notat A1
b. Perioada de implementare și funcţionare, Anul 2 și 3, notații: A2 și A3
Perioada de implementare începe cu luna în care s-a semnat contractul de finanţare (Luna 1,
notată L1) și se finalizează în termen de 12 luni.
3. Principiul utilizat este acela ca investiţia implementată generează rezultate economice care pot fi
cuantificate, chiar dacă ele nu se raportează în formulare fiscale.

Prognoza cheltuielilor
Anexa .... Estimarea cheltuielilor avand în vedere subvenția solicitată
Sunt introduse estimarile lunare, si calcule și estimări pentru realizare investiției
Prognoza veniturilor
Anexa ..... Prognoza veniturilor
În această secțiune s-au estimat veniturile provenite din prestarea de servicii. După cum am
menționat, este vorba despre trei tipuri de servicii
- S1 – ateliere de creație
- S2 – grupuri suport/workshop-uri
- S3 – consultații individuale
Estimatea veniturilor s-a realizat atât lunar, cat și pentru cei 3 ani.

Bilanţ sintetic previzionat


Anexa ........ Bilaț sintetic previzionat

Proiecţia contului de profit şi pierdere


Anexa ....... Proiecția cont profit pierdere

Cash Flow
Anexa .......
Ipoteze care au stat la baza întocmirii

Indicatori financiari

Toate prognozele sunt calculate pentru perioada de 3 ani, de realizare și implementare a


investiției.