Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 30.09.2016, in urma desfasurarii unei activitati de consiliere a parintilor


grupei „Stelutele de mare”, organizata si desfasurata de catre cadrele didactice ale grupei,
doamnele:
 Cucu Daniela
 Chiricioiu Andrada
Ordinea de zi:
1. Prezentarea referatul : „PORTRETUL COPILULUI PREŞCOLAR”;
2. Prezentarea Raportului asupra rezultatelor evaluarilor initiale.
3. Discutii.

Desfasurarea activitatii:
1. Doamna educatoare, Chiricioiu Andrada, prezinta materialului: „Portretul Copilului
Preşcolar” oferind parintilor urmatoarele informatii despre dezvolatrea cognitiva a
copilului in functie de varsta acestuia:
Consideraţii generale asupra dezvoltării copilului de vârstă preşcolară
- stadiul copilului mic (0-3 ani), perioada de însuşire a deprinderilor elementare de
autoservire şi a instrumentelor independenţei, mersul şi vorbirea;
- perioada preşcolară de la 3 ani până la intrarea copilului în şcoală, care se
caracterizează prin punerea bazelor personalităţii;
- perioada şcolară mică (6-10 ani) echivalează cu formarea de strategii de învăţare
organizată;
- perioada şcolară mijlocie (10-14 ani) este considerată de Leontiev ca o perioadă de
accelerare a dezvoltării şi maturizării în toate sferele activităţii psihice;
- perioada adolescenţei (14-18 ani) ce se caracterizează prin dezvoltare psihică şi
orientare socio-profesională
2. Doamna educatoare, Cucu Daniela a prezentata parintilor rezultatele evaluarilor initiale,
exemplificand pentru fiecare activitate in parte.
Dupa prezentarea acestor rezultate doamna educatoare prezinta masurile ameliorative ce
se vor lua pentru copiii care au obtinut rezultate slabe (se va lucra suplimentar dupa-amiaza
pana vor ajunge la nivelul grupei) si obiectivele urmarite in semestrul I al anului scolar
2016-2017.
3. Doamna Bogdan Carmen propune pentru anul scolar 2016-2017 sa se realizeze mai multe
activitati extracurriculare, cum ar fi: vizita la diferite muzee, diverse spectacole de teatru,
circ.
La activitatea de consiliere au participat un numar de 6 parinti.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Nr.crt. Numele si prenumele Semnatura


1.
2.
3.
4.
5.