Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea Transilvania

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Management- Zi, anul 3, grupa 8392

Managementul IMM-urilor

S.C Mica Italie S.R.L

Profesor coordonator: Prof. dr. Guga Lucian

Studentă:

Brașov, 2012
Cuprins:

Cap. 1 Introducere3
Cap 2. Prezentarea societăţii Mica Italie S.R.L 4
2.1 Denumirea, forma juridică și durata 4
2.2 Obiectul de activitate al societății 5
2.3 Capitalul social și formarea acestuia 5
2.4 Retragerea, executarea asociatului 6
2.5 Administrarea și controlul societății 6
2.9 Dispoziții finale 7
Cap. 3 Memoriul justificativ 7
3.1 Piața de desfacere: 7
3.2 Produsele 8
3.3 Descrierea succintă a procesului tehnologic: 9

Cap.4 Organigrama societății comerciale și tipul de conducere recomandat 10


Cap. 5 Fișa post bucătar 11
Cap 6. Activitatea de marketing 14
Cap. 7. Adoptarea sistemului de conducere 15
BIBLIOGRAFIE: 16
ANEXA NR.1........................................................................................................................................17

ANEXA NR.2.........................................................................................................................................18

ANEXA NR.3.........................................................................................................................................19

2
Cap. 1 Introducere

Motto : A mânca diferit este întotdeauna ceea ce căutăm când împingem ușa unei pizzerii.

O conjunctură acceptabilă, o reală dificultate de recrutare, o aspră concurenţă... A


deschide o pizzerie înseamnă a da dovadă de curaj şi de perseverenţă... De asemenea de
inventivitate...
A fi administratorul unei pizzerii presupune a dispune de o mare capacitate de muncă, de
un simţ al marketingului, de noţiuni de gestiune şi în special de un gust pentru gastronomie. În
spatele furnalelor (masinilor de gatit), ca şi în sala de restaurant rigoarea şi calificarea se
impun.
Prima dificultate începe a se face simţită : sectorul se confruntă cu o penurie a mâinii de
lucru.
Orele prelungite şi condiţiile dure de muncă explică această situaţie. Şi pentru că nu era
suficient, concurenţa este din ce în ce mai acerbă. Singurul lucru care trebuie făcut pentru a te
putea lansa cu încredere este acela de a realiza cât mai bine si mai atent cercetarea pieţei : o
amplasare bună nu înseamnă totul, ţintirea clientelei evită neplăcerile, spiritul inovator
permite anticiparea efectelor modei (produsele bio, de exemplu). Legislaţia se dovedeşte a fi
constrângatoare : administratorul restaurantului trebuie să depună la primărie o cerere de
înfiinţare a societăţii, obţinerea licenţei de restaurant este condiţionată de obţinerea
autorizaţiei de funcţionare de la Administraţia Fiscală, cu ocazia deschiderii pizzeriei se
impune şi respectarea unor norme de securitate, iar cladirea va trebui echipată cu
amenajamente pentru persoanele cu handicap. Se impun totodată şi o serie de măsuri de
igienă.

Firma aleasă de mine este o firmă mică ce are drept produs pizza. Am numit-o Mica
Italie, avanând specific italian, aprovizionându-se cu materii prime din Italia. Utilajele din
bucătărie sunt aduse tot din Italia.

Am ales să înfiinţez această firmă în Adjud deoarece, fiind un oraş mic, ar fi o afacere
profitabilă. Unul din principalele motive ar fi că nu exista concurenţi în acest domeniu.

3
Cap 2. Prezentarea societăţii Mica Italie S.R.L

Această societate cu răspundere limitată, este înfiinţată de doamna PINTILIE


GEORGIANA, cetăţean român, de sex feminin, necăsătorită, născută în Adjud, la data de
7.08.1990, domiciliată în Adjud, str. Florilor, bloc 8, scara A, etaj 2, apartament 8, identificat
prin C.I. seria VN., nr. 178009, eliberat de Poliţia Adjud la 30.04.2004, în calitate de asociat
unic.

2.1 Denumirea, forma juridică și durata

1. Denumirea societății

Societatea comercială va avea denumirea de “Mica Italie” S.R.L., în conformitate cu


Dovada nr. 155798 din 01.03.2011, eliberată de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului
Adjud – Oficiul Registrului Comerţului, numită în cele ce urmează “Societatea”.

2. Forma juridică

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de Societate cu


Răspundere Limitată (S.R.L.).

Menţiunea “Societate cu răspundere limitată” sau S.R.L., însoţită de precizarea privind


capitalul social şi numărul de înmatriculare, vor preceda sau urma denumirea societăţii în
toate actele, facturile, prospectele, anunţurile, publicaţiile, ofertele şi orice alte acte emanând
de la societate.

Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act


Constitutuiv şi ale legislaţiei române în vigoare.

3. Sediul

Sediul Societăţii va fi în România, Municipiul Adjud, Str. Republicii, nr. 26. Societatea
va putea înfiinţa atât în România cât şi în străinătate puncte de lucru şi alte unităţi necesare
realizării obiectului de activitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Emblema şi sigla Societăţii vor fi stabilite prin decizia Asociatului Unic.

4
4. Durata

Durata de funcţionare a Societăţii este nelimitată.

2.2 Obiectul de activitate al societății

Domeniul principal de activitate va fi Restaurante COD CAEN 5610, iar activitatea


principală va fi : Activități de alimentație (catering) pentru evenimente COD CAEN 5621.

În afară de activitatea principală, Societatea mai poate desfăşura următoarele


activităţi :

COD CAEN 5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.

2.3 Capitalul social și formarea acestuia


Art.6. – Capitalul social subscris se stabileşte la suma de 30000 lei, depus în numerar.
Este divizat in 30 parti sociale invizibile si normative fiecare in valoare de 100 RON.

Asociaţii care constituie societatea, părţile sociale şi modul de participare:

NUME ŞI VALOARE PĂRŢI COTĂ PARTICIPARE


NR. CRT. ADRESĂ NUMĂR B.I.
PRENUME SOCIALE (lei) LA PROFIT (%)

1. S.C.”Gustos”SA Focșani - 3.000.000 10

Adjud,
2. Pintilie Georgiana str.Florilor VN 727432 3.000.000 10
nr.1

Adjud,

str.Florilor
3. Pintilie Mihaela VN 858816 3.000.000 10
nr.1

Adjud,

str.Florilor
4. Pintilie Gheorghiță B.Z. 243134 3.000.000 10
nr.1

S.C.”Ca la bunica”
5. Focșani - 3.000.000 10
SA

5
2.4 Retragerea, executarea asociatului

Art.7. Asociații se pot retrage din societate voluntar. Ei pot fi excluși prin hotărâre
judecătorească, efectul legii 31 pe 1990 art.165-168.

În cazul excluderii din societate asociatul în cauză are următoarele drepturi și răspunderi:

- are dreptul la beneficii pâna în ziua excluderii

- răspunde de pierderi până în ziua excluderii

-nu are dreptul la o artă proporțională din capitalul social ci numai la o sumă de bani care să
reprezinte valoarea acestuia.

- rămâne obligat față de terți pentru operațiunile făcute până în ziua deciziei de escludere.

2.5 Administrarea și controlul societății

Art.8. Conducerea societății

Asociații iau hotărâri în Adunarea Generală a acestora care este organul suprem de
conducere a societății. Acesta are obligațiile prevăzute de statut.

Art.9. Administrarea societății

Evidența contabilă, operațiunile contabile și întreaga evidență operația economico-


financiară va fi condusă de asociatul Pintilie Georgiana, care este și administratorul societății
pe care o va reprezenta în raporturile sale cu terțe, persoane fizice sau juridice.

Art.10. Controlul societății

Controlul societății se realizează de către asociați conform prevederilor de statut.

2.9 Dispoziții finale

6
Prezentul contract se poate modifica de către asociați cu respectarea prevederilor de
forma și publicitatea prevăzute pentru încheierea sa. El are ca anexă statutul societății.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnarii sale la notariat.

Prezentul contract a fost redactat, dactilografiat și semnat de către părți în 10 exemplare fiind
autentificat la Notariatul de Stat Județean Brașov la data de 1. ianuarie 2011.

Cap. 3 Memoriul justificativ

Întreprinderea SC“Mica Italie”SRL este o întreprindere de producție. Activitatea


întreprinderii se axează pe producerea pizzei italiene originale și livrarea acesteia la
domiciliul clientului.

3.1 Piața de desfacere:

Produsul fabricat și oferit de firmă, fiind un produs final, este realizat pe piața
consumatorului și este orientat persoanelor de toate vârstele.

Piața aleasă de întreprindere este o piață în creștere, relativ nouă în zona noastră. Firma
este unica care prestează astfel de servicii în raza orașului Adjud. În viitorul apropiat, dacă
veniturile de la activitate vor spori, se asteaptă deschiderea noilor filiale restul Adjudului,
precum și în alte orașe.

Dat fiind faptul că în oraș nu există concurenți reali ai întreprinderii, cota de piață va fi
majoră(se asteaptă la 25-35%, aceasta mărindu-se odată cu poziționarea și pe alte pieșe).

Pentru păstrarea și lărgirea poziției pe piață, întreprinderea a adoptat o strategie


îndreptata spre:

- ridicarea calității produsului;

- lărgirea sortimentului produsului;

- ridicarea nivelului de deservire post-vânzare;

7
- stabilirea unui preț convenabil pentru toate păturile sociale;

Pentru ai determina pe clienți să cumpere produsele fabricate de întreprindere,


conducerea pune accentul, în primul rând, pe calitatea deosebită a serviciilor prestate, prețul
convenabil, amabilitatea la îndeplinirea comenzii, noutatea serviciului și produsului. La toate
acestea se mai adaugă ca produsele vor fi fabricate din materii prime ecologic-pure.

3.2 Produsele

Produsele firmei sunt distribuite direct consumatorului, în urma unui sunet de comandă.
Distribuirea în raza pieței alese este efectuată în circa 20-25 min, produsele fiind livrate în
condiții speciale, păstrându-se calitățile specifice.

Odată cu lărgirea activității pieței de desfacere se preconizează o desfacere a produsului


prin intermediul unei rețele de magazine de firmă.

Prețurile la produsele livrate sunt constituite din elementele lor proprii, reieșind din
costurile de producție și din alte cheltuieli. Se preconizează reduceri ale prețurilor de la 3%
pana la 8% în zilele de sărbători.

După ce produsele au fost fabricate la comanda clientului, în obligațiile firmei intră


livrarea produsului până la domiciliul clientului. Clienții care comandă peste un număr
stabilit de produse pot beneficia de reduceri sau li se acordă un mic cadou din partea firmei.

Produse:

 Pizza Tropicana- cu ananas și ciuperci

 Pizza Salami- cu salam proaspăt și ouă bătute

 Pizza Funghi- cu ciuperci, șuncă și mozzarela

 Pizza Vegetariană- cu ciuperci, porumb, ceapă și piper verde

 Pizza Pește- cu pește , usturoi și cașcaval

 Pizza Tomato –cu sos din roșii proaspete, șuncă, cașcaval și măsline

8
3.3 Descrierea succintă a procesului tehnologic:

Procesul de producție constă în următoarele etape:

- aprovizionarea cu materie primă a întreprinderii

- pregătirea aluatului după o rețetă tradițional italiană

- coacerea pizzei în cuptoare profesionale

- servirea clienților, livrarea pizzei la domiciliu.

Surse de aprovizionare:

Materia primă este procurată de la producători autohtoni. Condimentele și alte produse


ce nu se produc în România , sunt aduse din Germania și Italia. Asociații s-au obținut grație
unor relații de prietenie de la o pizzerie din Italia.

Firma are propria moară de măcinat grâul și o mini crescătorie de pui.

După procurarea materiei prime necesare și cu ajutorul mijloacelor fixe, cei doi bucătari
se vor ocupa de prepararea propriu- zisă a produsului nostru, și anume pizza.

Având avantajul că firma deține o moară de grâu și deci în primă fază va fi furnizorul
principal al acestui material se va continua cu faza realizării aluatului prin mixarea
elementelor necesare. Apoi se va trece la dospirea acestuia ca în final să fie pus în cuptor timp
de circa 15-20 minute iar cu 5 minute înainte de a prinde culoare se va scoate și se vor adăuga
ingredientele care fac pizza unică. În final se mai lasa în cuptor circa 5 minute, apoi putând fi
servită de clienții noștri.

Pentru coacerea pizzei este utilizat un cuptor special “Castellt fovori refrigerati” în
componența căruia intră forme de diferite mărimi (mici, medii, mari). În componența acestui
bloc intră 14 despărțituri- 7 pentru formele din aluat și 7 pentru produsele alterabile unde va fi
o temperatură constantă, fiecare despărțitură având 4 poziții. Cuptorul este dotat cu funcții
suplimentare. Consumul de energie este reprezentat astfel: min 8 kw/h, max 20 kw/h.
Echipamentul a fost furnizat de o societate italiană ce se ocupă cu transportul produselor și
utilajelor “ITALI-România”.

9
Realizarea pizzei la comandă este efectuată de câteva persone cu ajutorul a două
autoturisme. Toate pizzele sunt ambalate, ceea ce permite păstrarea gustului și calității.
Întreprinderea lucrează între 8 și 12 ore zilnic.

Reclama produselor și serviciilor prestate este efectuata prin intermediul rețelei mass-
media, foi volante, standuri luminescente și pe automobilele care livrează produsele firmei.

Cap.4 Organigrama societății comerciale și tipul de conducere


recomandat

PROPRIETAR

BUCĂTAR ȘEF ȘEF RESTAURANT CONTABIL

BUCĂTAR OSPĂTAR OSPĂTAR OSPĂTAR

AJUTOR BUCĂTAR AJUTOR BUCĂTAR Femeie de servici

ANGAJAT LIVRARE ANGAJAT LIVRARE

Firma este condusă de Pintilie Georgiana. Ea coordonează întreaga activitate, se ocupă


direct de problemele de aprovizionare, producție și desfacere, de asemenea angajează și
controlează personalul.

Procesul de producere a pizzei este efectuat de 1 bucătar șef, un bucătar experimentat,


2 ajutoare de bucătari. De servirea clienților se ocupă 3 ospătari care sunt coordonați de șeful
restaurantului. Pentru livrarea produsului avem 2 angajați.

Salariul personalului este alcătuit din salariul fix și un comision. Astfel managementul
firmei primește 8276.6€ lunar, care oscilează în funcție de volumul vânzărilor, salariul
bucătarului constituie 830€ , ajutorul de bucătar 400€, iar ospătarii 300 €. Persoanele angajate

10
pentru livrarea pizzei încasează câte 220€. Cu fiecare angajat este incheiat un contract de
muncă separat.

Cap. 5 Fișa post bucătar

Denumirea postului: BUCĂTAR

Locul desfăşurării muncii: sediul restaurantului „ Mica Italie”

Departament: bucătărie

Subordonare: bucătarului şef

Supervizare: supervizează activitatea ajutorilor de bucătari

Relaţii funcţionale: - cu şefii de birouri, personal administrativ, şoferi de aprovizionare,

- cu personalul de deservire a clienţilor.

Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura prepararea comenzilor (meniurilor)
într-o manieră eficientă şi profesionistă.

Autoritatea postului: utilizează materialele şi aparatura puse la dispoziţie de firmă.

Atribuţiile principale şi sarcinile specifice:

- pregăteşte mâncărurile din reţetarul unităţii în conformitate cu standardele în vigoare;

- montează preparatele pe obiectele adecvate pentru servire şi realizează elementele


estetice ale preparatelor;

- participă cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de comandat şi


la realizarea comenzilor de aprovizionare;

- preia comenzile de la clienţi şi asigură servirea acestora;

- debarasează şi asigură curăţenia bucătăriei;

11
- asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a
produselor, semipreparatelor şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-
sanitare în vigoare.

Specificaţiile postului:

• studii medii;

• diplomă de calificare în domeniu ;

• vechimea în specialitate: min. 3 ani, cu recomandare scrisă de la cel puţin unul dintre
locurile de muncă anterioare;

• cunoştinţe medii de limba engleză;

• rigurozitate în ceea ce priveşte regulile de igienă în alimentaţia publică;

• imaginaţie culinară, ordonat şi disciplinat;

• capabilitatea să pregătească produse alimentare reci şi calde în conformitate cu meniul


restaurantului;

• atitudine orientată către client – politeţe, abilităţi bune de comunicare, persoană


energică şi amabilă;

• rezistenţă mare la stres;

• atitudine pozitivă şi conciliantă în relaţiile cu clienţii şi colegii;

• disponibilitate de a lucra în ture.

Responsabilităţi ale postului:

• răspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate şi


respectarea termenelor de execuţie a acestora;

• păstrarea în bune condiţii a ustensilelor şi aparaturii;

• respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii;

• utilizarea resurselor existente, exclusiv în interesul firmei.

12
În funcţie de activitatea curentă a unităţii, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de
către conducere, în legătură cu deservirea corespunzătoare a clienţilor unităţii şi în funcţie de
competenţele sale profesionale.

Prezentul document se constituie în anexa la contractul individual de muncă şi a fost întocmit


în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru salariat, unul pentru dosarul său de personal şi
unul pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă al mun./jud. Vrancea.

Am luat la cunoştinţă.

Data comunicării: 1.01.2011

Salariat, Departament Resurse Umane,

Semnătura Semnătura

…………………...………………………. ..........................................

Cap 6. Activitatea de marketing

13
Sloganul firmei este: Great Pizza: Food is required to live

Afişul necesar publicităţii:

Sigla firmei:

Anunțul ales mi se pare imaginea potrivită pentru firma mea.

Sigla arată perfect, orice trecător privind-o fiind tentat să intre să guste preparatele noastre.

Cap. 7. Adoptarea sistemului de conducere

Managementul prin obiective (MPO) reprezintă unul dintre sistemele de planificare şi


control cu cea mai largă utilizare în organizaţii. MPO constă din stabilirea obiectivelor,
planificarea pentru atingerea acestora, un proces de autocontrol şi un sistem periodic de
revizuire, urmat de o evaluare a performanţelor. Dacă angajaţii sunt implicaţi activ în

14
stabilirea obiectivelor şi dacă există un sistem de acordare de feedback, performanţele se
îmbunătăţesc în mod evident.

Firma este condusă de Pintilie Georgiana. Ea coordonează întreaga activitate, se ocupă


direct de problemele de aprovizionare, producție și desfacere, de asemenea angajează și
controlează personalul.

Procesul de producere a pizzei este efectuat de 1 bucătar șef, un bucătar experimentat,


2 ajutoare de bucătari. De servirea clienților se ocupă 3 ospătari care sunt coordonați de șeful
restaurantului. Pentru livrarea produsului avem 2 angajați.

Procesul de producție constă în următoarele etape:

- aprovizionarea cu materie primă a întreprinderii

- pregătirea aluatului după o rețetă tradițional italiană

- coacerea pizzei în cuptoare profesionale

- servirea clienților, livrarea pizzei la domiciliu.

După procurarea materiei prime necesare și cu ajutorul mijloacelor fixe, cei doi bucătari
se vor ocupa de prepararea propriu- zisă a produsului nostru, și anume pizza.

Cheia succesului unui program MPO este gradul ridicat de implicare a managerilor şi
subordonaţilor de la fiecare nivel al organizaţiei. MPO este interesat de stabilirea de obiective
pentru fiecare manager şi unitate, în acord cu obiectivele organizaţionale.

Scopul MPO este acela de a oferi subordonaţilor posibilitatea de a-şi exprima părerea
în stabilirea obiectivelor şi de a le oferi o imagine clară a ceea ce au de făcut într-o perioadă
bine delimitată în timp. Prin aceasta, se doreşte stabilirea de legături solide între funcţiile de
planificare şi control şi depăşirea eventualelor obstacole care ar putea să conducă la eficienţa
scăzută a planificării.

BIBLIOGRAFIE:

15
1. MANAGEMENTUL IMM-urilor-Curs pentru Învățamânt la Distanță, Lucian Guga

inss.ro

2. www.mfinante.ro/contribuabili

ANEXA NR. 1

Exemplu de sigle:

16
1.

2.

ANEXA NR. 2:

Exemplu sloganuri:

17
1.

18
ANEXA NR. 3

19