Sunteți pe pagina 1din 4

Cls a V-a Test de evaluare inițială Nume elev

I) A (adevărat) sau F (fals): 1,5 puncte

a) Creştin este acela care Îl mărturiseşte pe Hristos prin cuvinte şi fapte de bună
cuviinţă;

b) „Invidia separă, sfinţenia uneşte... dacă ai dragoste ai totul.”

c) Eu am dreptate şi când nu am dreptate.

d) Ajut colegii pentru a deveni popular!

e) Sufletul este rănit atunci când minţim, suntem leneşi...

II) Faceţi corespondenţa dintre coloana (A) şi coloana (B): 1,5 puncte

(A) (B)
a) Cina cea de Taină 1. Prohodul Domnului

b) Săptămâna dinaintea Î nvierii Domnului 2. Răstignirea Domnului

c) Vinerea Mare 3. Sfânta Împărtăşanie

4. Săptămâna Patimilor

III) Aranjează cuvintele în așa fel încât poruncile să fie scrise corect: 2 puncte

a) dorești din ce are Să nu nimic aproapele tău.

b) Domnului tău în deșert Dumnezeului Să nu iei numele.

c) odihnei ca să o sfințești de ziua Adu-ți aminte.

d) pe mama ta și Cinstește pe tatăl tău.

IV) Prezintă un eveniment trăit în vacanţa de vară, o faptă bună a ta sau a celor din jur
ce au dat dovada unui bun creştin: 1 punct

Cls a VI-a Evaluare iniţală Nume elev


……………………………

1.a.Numeşte Taina. 1 punct


x. y. z. w.

2.Scrie efectele, puterea, harul ce se revarsă peste om/creştin la Taina descoperită:


2 puncte
x…………………………………………………………………………………………………

y………………………………………………………………………………………………....

z…………………………………………………………………………………………………

w…………………………………………………………………………………………………

3.Adevarat (A) sau fals (F) 2 puncte

a. Creştinul împlineşte binele când e chemat fără a aştepta plată.


b. “Când ai mult dă mult, când ai puţin dă puţin dar nu înceta să faci milostenie.”
c. Nu faptele bune ci banii sunt cei care deschid împărăţia cerurilor!
d. Botezul de necesitate poate fi săvârşit de creştini dacă preotul nu poate fi contactat!

4.Continuaţi 2 puncte

a. Duminica este…………………………………………………………………………

b. Sărbătorile domneşti sunt ……………………………………………………………

c. La 2 feb. cinstim Întâmpinarea Domnului de dreptul Simeon care …………… .….


……………… ……………… ………………………… ………………………...

d. Pentru creştini Paştele înseamnă trecerea……………………… iar evreii


comemorează ………………………………………………………..

Cls a VII-a Evaluare iniţală Nume elev


1. Adevărat sau fals! 3 pc

a. “Sfinţească-se numele Tău” - cer Domnului puterea de a-L cinsti în gând, cuvânt şi
faptă.
b. Aştept să-mi ceară iertare cel ce mi-a greşit şi amân să-i ofer liniştea cugetului!
c. Lenea este o boală a trupului ce poate fi vindecată la Taina Sf. Maslu!
d. Taina Cununiei sfinţeşte unirea mirilor care vor trăi în fidelitate, iubire, respect…
e. Preoţia este primită de bărbatul sau femeia chemată de Dumnezeu, exemplu de iubire
faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni!

2. Folosindu-vă de enunţurile primite numiţi minunile studiate. 2 pc

a.Prima minune, săvârşită la rugămintea Fecioarei Maria. ……………………………….

b. “Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor…Şi unul s-a întors. ………………………………...

c. Credinţa, stăruinţa, smerenia aduc împlinire voii sale! …………………………………….

d. “Toată noaptea ne-am trudit şi nimic n-am prins, dar, după cuvântul Tău voi arunca
mrejele.” ……………………………………………………..

3. Faceţi asocierea corectă a expresiilor! 2 pc

A. B.
a.Postul negru x. mijloceşte înaintea lui Dumnezeu pentru oameni

b.Sfântul y.documente ce relatează viaţa şi persecuţiile


creştinilor

c.Împăratul Constantin cel Mare w. înfrânare de la mâncare şi băutură, o perioadă de timp

d.Actele martirice z.declară duminica zi de odihnă în Imperiul Roman

Cls a VIII-a Evaluare iniţală Nume elev


1. Completaţi spaţiile libere: 2,5 puncte

a. Dumnezeu se descoperă omului ………………………………………………………

b. Noul Testament cuprinde ……..………………………………………………………..

c. Iertarea este ……………………………………………………………………………..

d. La Sf. Liturghie …………………………………………………………………………

e. Fericiţi …………………………………………………………………………………

2. Adevărat sau fals: 2,5 puncte

a. Hristos îifericeşte pe cei care jignesc, ascund adevărul, se mânie şi nu oferă ajutor
fratelui lor;

b. Avem LIBERTATEA de a refuza sau de a împlini voia lui Dumnezeu.

c. Păcatul este călcarea prin gând, cuvânt sau faptă, a voii lui Dumnezeu.

d. Orbirea sufletească este cauzată de minciună, mândrie, lăcomie…….

e. “Când ne rugăm socotim că Dumnezeu este de faţă; când greşim, facem în aşa fel ca şi
cum El nu ne-ar vedea.”

3. Identifică consecinţele agresiunii verbale aduse asupra colegilor, prietenilor, părinţilor!


2 puncte