Sunteți pe pagina 1din 56

1-2 ani

1. ABILITĂŢI DE TRAI INDEPENDENT N/A 1 2 3 4


Abilităţi de autoservire
1.1 foloseşte lingura pentru a mânca
1.2 împinge braţele în mâneci când este îmbrăcat
1.3 împinge picioarele în pantaloni când este îmbrăcat
1.4 îşi scoate pantofii dacă aceştia sunt descheiaţi
1.5 îşi scoate şosetele
1.6 îşi scoate haina când este descheiată
1.7 pune mâinile în apă şi le trece ude pe faţă imitând
1.8 îşi scoate căciula de pe cap
1.9 se dezbracă de pijama
1.10 semnalează dacă s-a udat
Abilităţi casnice
1.11 imită în joc cum se face curat
1.12 curăţă jucării cu un şerveţel sau batistă prin imitaţie
1.13 imită spălarea vaselor în joc
Siguranţă
1.14 îşi retrage mâna faţă de un obiect ascuţit (ştie că nu este voie)
1.15 stă la o parte de foc (ex. flacăra de la aragaz)
1.16 spune nu faţă de lucruri despre care ştie că sunt interzise
1.17 ingerează doar substanţe comestibile
2. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilităţi motorii grosiere
2.1 merge independent
2.2 urcă treptele cu ajutor
2.3 se târăşte singur pe trepte în sus (urcă câte o treaptă în patru labe)
2.4 se ridică singur din poziţia şezând în picioare

2.5 se caţără pe un scaun de adult pentru a sta (se întoarce şi se aşează pe el)
2.6 stă pe vine (ghemuit) apoi se ridică în picioare
2.7 se apleacă de la mijloc ca să ridice obiecte de jos fără să cadă
2.8 rostogoleşte o minge prin imitaţie
2.9 aleargă pe distanţe foarte scurte fără a cădea
Abilităţi motorii fine
2.10 face urme pe hârtie cu creionul
2.11 mototoleşte hârtia
2.12 pune patru inele pe o tijă verticală
2.13 aşează 3 cuburi unul peste celălalt
2.14 scoate obiecte dintr-o cutie
2.15 dezmembrează jucării
3. COGNITIV
Limbajul
3.1 spune 5 cuvinte diferite
3.2 spune cuvinte monosilabice
3.3 spune cuvinte bisilabice
3.4 imită zgomotele animalelor pentru a le identifica (ex. vaca face mu-mu)
3.5 imită sunete din mediu (ex. maşina)
3.6 răspunde la întrebări cu Da/Nu
Comprehensiunea
3.7 indică la cerere 2 părţi ale corpului propriu
3.8 indică o imagine denumită
3.9 împinge uşa cu mâna pentru a intra într-o încăpere
3.10 răspunde la întrebarea "Ce este asta", denumind obiectul
răsfoieşte paginile unei cărţi (câte 2-3 odată) pentru a găsi imaginea care i
3.11
s-a cerut
3.12 indică pe rând 5 obiecte/jucării la cerere
Alte operaţii ale gândirii
3.13 potriveşte imaginea cu obiectul
3.14 rămâne într-o activitate de joc cca 5 minute (ex. împinge o maşinuţă)
rezolvă probleme simple (ex.caută o jucăria pe care vede că adultul a
3.15
acoperit-o)
3.16 recunoaşte 4 jucării care sunt ale lui
3.17 recunoaşte până la 5 persoane familiare (copii sau adulţi)
Relaţii spaţiale
3.18 ocoleşte obstacole (ex. un scaun) pentru a recupera un obiect
3.19 răstoarnă spontan un recipient mic pentru a obţine un obiect minuscul
3.20 aduce la cerere obiecte care se află în altă cameră
3.21 identifică un sunet care vine de sus privind direct acolo
3.22 potriveşte forme geometrice în jocul "incastre"
4. SOCIAL
Interacţiunea cu alţi copii/tineri
4.1 se joacă în compania altui copil pentru scurt timp
4.2 se joace singur timp de câteva minute
4.3 iniţiază activităţi de joc
participă la joc în compania altui copil cca 5 minute (ex. împinge o
4.4
maşinuţă, rostogoleşte o minge)
spune "al meu" de cele mai multe ori când un alt copil încearcă să se
4.5
joace cu jucăria lui preferată
Interacţiunea cu adultul
4.6 înapoiază jucăria adultului la cerere
4.7 solicită adultul pentru a-i arăta ceva
4.8 face diferenţa între persoane cunoscute şi necunoscute
4.9 răspunde încurajărilor adultului
4.10 iniţiază interacţiunea cu persoana semnificativă
5. COMPORTAMENT
Comportament social responsabil
manifestă în mod corespunzător nelinişte când persoana semnificativă
5.1
părăseşte încăperea
5.2 nu se loveşte în mod voluntar
5.3 explorează activ mediul său de viaţă
5.4 arată afecţiune faţă de adultul semnificativ în mod corespunzător
5.5 se linişteşte în prezenţa adultului
5.6 răspunde pozitiv afecţiunii din partea adultului
5.7 nu se trânteşte pe jos pentru a obţine ceva
5.8 arată reţinere faţă de străini
5.9 nu se autostimulează legănându-se continuu
Conştiinţa de sine
5.10 se arată pe sine când este întrebat "unde este (prenumele copilului)"?
5.11 foloseşte gesturi pentru a-şi face cunoscute dorinţele
5.12 foloseşte cuvinte pentru a-şi face cunoscute dorinţele (ex. apa, pa-pa)
5.13 ştie că el este "cel mic"
5.14 îi place să arate adultului ce poate să facă
Exprimarea emoţiilor
5.15 plânge corespunzător (adecvat cu situaţia)
5.16 zâmbeşte având o expresie facială corespunzătoare
5.17 manifestă emoţii congruente cu situaţia în care se află
5.18 intuieşte bucuria sau tristeţea persoanei semnificative care îl îngrijeşte
5 6
2-3 ani
1. ABILITĂŢI DE TRAI INDEPENDENT N/A 1 2 3 4
Abilităţi de autoservire
1.1 mănâncă cu lingura, făcând puţină mizerie
1.2 îşi şterge faţa cu prosopul
1.3 se şterge pe mâini fără ajutor cu un prosop
cere să meargă la toaletă în timpul zilei chiar dacă mai are şi
1.4
"accidente"
1.5 în timplul somnului de peste zi rămâne uscat
1.6 îşi pune pantofii
1.7 bea din pahar lichide
1.8 îşi pune şosetele
1.9 toarnă suc /lichid în pahar fără ajutor
1.10 anunţă când are nevoie la toaletă pentru scaun
1.11 îmbracă singur o haină simplă
Abilităţi casnice
1.12 îşi aşează haina într-un cuier pus la înălţimea sa
participă la adunarea jucăriilor din cameră într-un loc (ex. în cutia în
1.13
care stau)
1.14 încearcă să ajute adultul la îndeletniciri cotidiene (ex. ţine făraşul)
Siguranţă
1.15 se fereşte de foc
1.16 mănâncă numai substanţe comestibile
1.17 evită pericole de lovire: ex. la colţul mesei
2. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilităţi motorii grosiere
2.1 merge cu spatele
2.2 ocoleşte cu uşurinţă obstacole (scaun, masă)
2.3 coboară treptele cu ajutor
2.4 sare pe loc cu amândouă picioarele odată
2.5 dă cu piciorul într-o minge mare care stă pe loc
2.6 ridică din mers obiecte de jos fără să se dezechilibreze
Abilităţi motorii fine
2.7 apasă clanţa de la uşă
2.8 rupe hârtia
2.9 înţeapă alimentele cu furculiţa
2.10 pune 3 piese în incastre
2.11 ţine paharul cu o singură mână când bea
2.12 construieşte un turn din 3 cuburi prin imitaţie
2.13 aruncă cu o mână o minge
2.14 face biluţe din plastilină
2.15 mâzgăleşte cu creionul
3. COGNITIV
Limbajul
3.1 numeşte obiecte familiare
3.2 îşi spune prenumele
3.3 foloseşte propoziţii formate din 2 cuvinte (ex. scaunul aici)
3.4 numeşte patru părţi ale corpului (cap, picioare, mâini, nas/gură)
3.5 numeşte persoane familiare
3.6 spune dacă este întrebat că este băiat/fată
3.7 foloseşte este în propoziţii (ex. asta e mingea)
Comprehensiunea
3.8 arată la cerere care obiect e mai mare, care este mai mic
3.9 aduce la cerere obiecte familiare/cunoscute
3.10 execută instrucţiuni simple (ex. închide/deschide uşa)
3.11 denumeşte acţiunea indicată de o imagine (ex. se îmbracă, mănâncă)
3.12 recunoaşte sunete familiare din mediu (ex. soneria)
3.13 răspunde la întrebarea "unde"
Alte operaţii ale gândirii
3.14 indică 5 părţi ale corpului
3.15 îşi recunoaşte hainele
3.16 asociază sunete cu imagini de animale
3.17 îşi scoate o jucărie dintr-un loc ascuns /îngust cu un băţ
3.18 foloseşte o cutie pentru a duce mai multe jucării
3.19 foloseşte un scaun pentru a ajunge la o jucărie de pe un raft
identifică un obiect din imagine descris prin modul lui de
3.20
întrebuinţare (ex. arată obiectul cu care bem apă)
3.21 ascultă o poveste cca 5-10 minute
Orientare spaţio temporală
3.22 aşează obiecte "pe", "în" la cerere
3.23 indică o jucărie de "lângă" el
3.24 aşează în ordine succesivă 4 obiecte (după mărime) cuburi
3.25 aruncă în direcţia adultului aflat la o distanţă de 1,5m o minge
3.26 identifică detalii în cartea favorită
4. SOCIAL
Interacţiunea cu alţi copii/tineri
4.1 se joacă cu alţi copii
4.2 întâmpină copii salutându-i
4.3 se implică în jocuri interactive pentru scurt timp (10 min)
Interacţiunea cu adultul
4.4 întâmpină spontan persoanele pe care le cunoaşte bine
4.5 îi face plăcere jocul cu adultul (ascunselea)
4.6 aduce un obiect la cererea adultului
4.7 se joacă de-a v-aţi ascunselea folosindu-se de hainele adultului
4.8 mulţumeşte adultului dacă i se aminteşte (ex. cum se spune)
5. COMPORTAMENT
Comportament social responsabil
5.1 face o alegere atunci când i se cere
5.2 explorează activ mediul său de viaţă
5.3 nu-şi provoacă răni sau durere în mod intenţionat
5.4 salută alţi copii sau adulţii cunoscuţi
suportă lipsa adultului (persoană semnificativă, părinte) chiar dacă se
5.5
smiorcăie puţin
5.6 împarte mâncarea dacă i se cere
5.7 se joacă singur pentru o perioadă scurtă de timp
5.8 face schimb de obiecte în joc
5.9 mânuieşte cu grijă obiecte fragile
5.10 se linişteşte în prezenţa adultului
5.11 arată afecţiune discriminativă faţă de străini
Conştiinţa de sine
5.12 ştie că este (fată sau băiat)
5.13 spune uneori "pot", "vreau"
5.14 se referă la sine folosind prenumele
5.15 foloseşte cuvinte pentru a-şi face cunoscute dorinţele
5.16 îi place să arate adultului ce poate să facă
Exprimarea emoţiilor
5.17 exprimă bucurie când este apreciat sau lăudat
5.18 îşi exprimă verbal tristeţea
5.19 zâmbeşte având o expresie facială corespunzătoare
5.20 manifestă emoţii congruente cu situaţia în care se află
5 6
3-4 ani
1. ABILITĂŢI DE TRAI INDEPENDENT N/A 1 2 3 4 5 6
Abilităţi de autoservire
1.1 se hrăneşte singur folosind lingura
1.2 se îmbracă singur cu un tricou, pulover
1.3 se dezbracă singur
1.4 îşi poate pune singur ghetele sau pantofii
1.5 încheie hainele care au capse
1.6 descheie nasturi mari de la o haină
1.7 îşi pune mănuşi cu un deget
1.8 îşi şterge nasul când i se aminteşte
1.9 se spală pe dinţi cu instrucţiuni verbale
1.10 în timpul zilei merge la toaletă la timp (are control sfincterian diurn)
1.11 5 nopţi din 7 păstrează patul uscat noaptea
Abilităţi casnice
1.12 adună masa
1.13 îndeplineşte sarcini de rutină simple (goleşte coşul de hârtii)
1.14 participă la strângerea jucăriilor din cameră
Siguranţă
1.15 ştie să evite pericole obişnuite (ex. geam spart)
1.16 este capabil să rămână singur în curte (ex. curtea casei)
1.17 răspunde la telefon
2. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilităţi motorii grosiere
2.1 stă într-un picior între 3 şi 5 secunde
2.2 dă cu piciorul într-o minge mare care se rostogoleşte către el
2.3 sare peste un obstacol (ex. o cărămidă)
2.4 merge pe vârfuri
2.5 fuge 10 paşi cu mişcări coordonate alternând braţele
2.6 urcă scările alternând picioarele
Abilităţi motorii fine
2.7 pliază hârtia în două după demonstaţie
2.8 prinde o minge cu ambele mâini
2.9 desenează linii orizontale
2.10 taie cu foarfeca
2.11 construieşte un pod din 3 cuburi (prin imitaţie)
3. COGNITIV
Limbajul
3.1 numeşte obiecte familiare
3.2 îşi spune tot numele (prenume şi nume de familie)
3.3 foloseşte corect pluralul în vorbirea curentă (copii, oameni, fete)
3.4 alcătuieşte propoziţii simple despre obiecte familiare
3.5 reproduce o poezie dintr-o strofă
Comprehensiunea
3.6 înţelege întrebări simple
3.7 execută instrucţiuni simple
3.8 execută două instrucţiuni fără legătură între ele
răspunde la întrebarea "cine" indicând persoana care a realizat
3.9
acţiunea
explică adecvat o relaţie de tipul "Ce faci când îţi este sete?" Ce faci
3.10
când ţi-e somn?"
Alte operaţii ale gândirii
3.11 indică 10 părţi ale corpului
3.12 repetă propoziţii de 6 silabe (Afară este cald)
3.13 repetă serii a câte 3 cifre
3.14 este atent 5 min. când i se citeşte o poveste
3.15 compară uşor 2 lungimi (care este mai scurt, care este mai lung)
3.16 compară 2 obiecte ca greutate (care este mai uşor care este mai greu)
3.17 numeşte 3 culori la cerere (negru, alb, roşu)
3.18 grupează obiecte după mărime: mare - mic
Orientare spaţio temporală
relatează două evenimente în ordinea desfăşurării lor (ex. intâi
3.19
mănânc apoi mă joc)
3.20 se orientează cu uşurinţă în spaţiul familiar
3.21 indică poziţii spaţiale "sub", "pe "
3.22 indică obiecte "lângă", "aproape" la cerere
indică care obiect este mai aproape sau mai departe luându-se pe sine
3.23
ca reper
4. SOCIAL
Interacţiunea cu alţi copii/tineri
4.1 respectă regulile unui joc imitând ce fac ceilalţi copii
4.2 respectă regulile unui joc de grup organizat de copiii mai mari
4.3 se joacă cu alţi copii (în general jocuri de mişcare)
cere voie să se joace cu jucăriile cu care se joacă în acelaşi timp alt
4.4
copil
Interacţiunea cu adultul
4.5 întâmpină spontan persoanele pe care le cunoaşte bine
4.6 respectă regulile unui joc de grup organizat de adult
4.7 ascultă cererile adulţilor în majoritatea situaţiilor
4.8 arată preferinţă pentru persoana semnificativă
5. COMPORTAMENT
Comportament social responsabil
5.1 nu merge cu persoane necunoscute
5.2 negociază cu alţi copii
5.3 nu-şi provoacă răni sau durere în mod intenţionat
5.4 spune "vă rog" în jumătate din cazuri fără să i se amintească
5.5 spune mulţumesc în jumătate din cazuri fără să i se amintească
5.6 este capabil să-şi aştepte rândul
5.7 face schimb de obiecte în joc
5.8 are grijă de jucării sale
5.9 are grijă de obiectele din casă (nu distruge în mod deliberat)
5.10 rămâne calm când situaţia se modifică
Conştiinţa de sine
5.11 ştie că este (fată sau băiat)
5.12 îşi exprimă/spune propriile dorinţele
5.13 este mulţumit când duce la bun sfârşit sarcina
5.14 arată satisfacţie dacă câştigă într-un joc / întrecere
Exprimarea emoţiilor
5.15 exprimă bucurie când este apreciat sau lăudat
5.16 poate exprima emoţii negative verbal (supărare, tristeţe)
5.17 manifestă emoţii congruente cu situaţia în care se află
5.18 exprimă milă faţă de alţii
5.19 zâmbeşte având o expresie facială corespunzătoare
4-5 ani

1. ABILITĂŢI DE TRAI INDEPENDENT N/A 1 2 3 4 5 6


Abilităţi de autoservire
1.1 mănâncă singur
1.2 ia o cantitate potrivită de mâncare în gură
1.3 se îmbracă singur complet
1.4 îşi descheie hainele
1.5 îşi încheie hainele
1.6 se spală pe mâini şi pe faţă
1.7 de regulă îşi suflă nasul
1.8 îşi spală dinţii singur cu instrucţiuni verbale
1.9 se trezeşte în timpul nopţii pentru a merge la toaletă (nu udă patul)
1.10 poate să-şi pieptene corect părul
1.11 dezleagă şireturi la încălţăminte
Abilităţi casnice
1.12 ajută la aranjarea mesei cu indicaţii verbale
1.13 şterge praful cu o cârpă
1.14 curăţă după ce a vărsat un lichid
1.15 în general îşi aranjează singur lucrurile
Siguranţă
1.16 ştie să evite situaţii periculoase ( foc)
1.17 se duce singur la vecini fără supraveghere permanentă
1.18 vorbeşte la telefon cu persoane familiare
2. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilităţi motorii grosiere
2.1 stă într-un picior fără ajutor 4-8 secunde
2.2 aleargă schimbând direcţia
2.3 coboară scările alternând picioarele
2.4 sare înainte de mai multe ori fără să cadă
2.5 merge cu tricicleta luând curbe
Abilităţi motorii fine
2.6 aruncă şi prinde o minge mare
2.7 înşurubează un capac (la sticle, borcane)
2.8 introduce capătul unui fermoar în cursor
2.9 decupează cu foarfecele după o linie curbă
2.10 face forme din plastilină (alcătuite din 2-3 părţi)
2.11 lipeşte forme simple
3. COGNITIV
Limbajul
3.1 foloseşte corect pronumele personal (eu, tu, ei, voi)
foloseşte propoziţii compuse (ex. Am lovit mingea şi a sărit în
3.2
stradă.)
3.3 utilizează cuvinte noi în contexte adecvate
3.4 relatează cu unele detalii despre 3 imagini
3.5 spune o poveste cunoscută fără ajutorul imaginilor
Comprehensiunea
3.6 îndeplineşte o serie de 3 instrucţiuni legate între ele
3.7 identifică o imagine care nu se încadrează într-o anumită categorie
explică adecvat la ce sunt utile 4 obiecte familiare (ex.cana, furculiţa,
3.8
masa, gheata)
3.9 răspunde corect la întrebări de tipul : Tu eşti băiat dar sora ta ce este?
Alte operaţii ale gândirii
3.10 desenează un om (un cap, un trunchi şi 4 membre)
3.11 repetă o propoziţie din 12 silabe (Afară soarele străluceşte pe cer.)
3.12 numeşte obiecte lungi şi scurte
indică care obiect lipseşte dacă dintr-un grup de 3 obiecte este luat
3.13
unul
3.14 sortează obiecte după culoare (3 culori)
3.15 asociază momentele zilei cu anumite activităţi
3.16 numeşte 5 culori la cerere
3.17 grupează imagini în raport cu 2 noţiuni generale (animale, fructe)
Orientare spaţio temporală
3.18 plasează obiecte, "aproape", "departe"
3.19 indică poziţii spaţiale (sus, jos)
3.20 indică poziţiile spaţiale (faţă, spate)
3.21 arată poziţia ocupată de obiecte: "primul" şi "ultimul"
3.22 deosebeşte două momente ale zilei: dimineaţa şi seara
3.23 spune dacă o întâmplare a avut loc ieri sau azi
4. SOCIAL
Interacţiunea cu alţi copii/tineri
4.1 participă activ la jocuri în grup
4.2 interacţionează cu alţii în jocuri de grup urmărind regulile
4.3 iniţiază interacţiuni cu alţi copii de vârsta lui
4.4 se joacă spontan cu mai mulţi copii /în grup
4.5 cooperează în joc
Interacţiunea cu adultul
4.6 întâmpină spontan persoanele pe care le cunoaşte bine
4.7 de regulă cere permisiunea să folosească obiecte ce aparţin altora
4.8 cere ajutor adultului când are nevoie
4.9 arată preferinţă faţă de persoana semnificativă
4.10 aşteaptă atunci când i se spune "imediat"
5. COMPORTAMENT
Comportament social responsabil
5.1 nu merge cu persoane necunoscute
5.2 nu dă vina pe alţii pentru greşelile sale
5.3 îşi cere iertare când i se solicită
5.4 nu-şi provoacă răni sau durere în mod intenţionat
5.5 spune "vă rog şi mulţumesc" fără să i se amintească
5.6 este capabil să-şi aştepte rândul
5.7 are grijă de lucrurile sale
5.8 are grijă de obiectele din casă (nu distruge în mod deliberat)
5.9 rămâne calm când situaţia se modifică
5.10 împrumută jucăria sa şi altui copil dacă acesta i-o cere
5.11 manifestă comportament adecvat d.p.d.v. sexual în raport cu copii
Conştiinţa de sine
5.12 îşi cunoaşte vârsta
5.13 ştie că este (fată sau băiat)
5.14 îşi exprimă/spune propriile dorinţele
5.15 este mulţumit când duce la bun sfârşit sarcina
5.16 arată satisfacţie dacă câştigă într-un joc / întrecere
Exprimarea emoţiilor
5.17 exprimă bucurie când este apreciat sau lăudat
5.18 poate exprima emoţii negative verbal (supărare, tristeţe)
5.19 manifestă emoţii congruente cu situaţia în care se află
5.20 arată milă faţă de alţii
5.21 zâmbeşte având o expresie facială corespunzătoare
5-7ani
1. ABILITĂŢI DE TRAI INDEPENDENT
Abilităţi de autoservire
1.1 foloseşte corect lingura şi furculiţa pentru a mânca
1.2 foloseşte cuţitul pentru a unge o felie de pâine (cu unt, gem)
1.3 îşi întoarce hainele pe faţă
1.4 îşi alege corect hainele în funcţie de vreme
1.5 îşi suflă singur nasul
1.6 potriveşte apa la robinet după temperatură
1.7 la baie participă la spălare
1.8 se spală pe dinţi fără instrucţiuni verbale
1.9 foloseşte adecvat toaleta
1.10 poate să facă noduri la un şiret
Abilităţi casnice
1.11 participă la aranjarea mesei
1.12 spală fructe sau legume
îndeplineşte sarcini casnice mai complicate (şterge praful, înlătură
1.13
firimiturile cu ajutorul unei cârpe)
Siguranţă
1.14 ştie să evite substanţe periculoase ( detergenţi)
1.15 mânuieşte cu grijă obiecte ascuţite
1.16 se duce singur pe terenul de joc sau la magazin
2. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilităţi motorii grosiere
2.1 coboară scările ducând un obiect
2.2 sare din poziţia ghemuit
2.3 face sărituri/salturi
2.4 aleargă printre obstacole
Abilităţi motorii fine
2.5 înşiră mărgele pe o aţă
2.6 colorează respectând conturul
2.7 deschide singur un ambalaj de carton
2.8 prinde cu o singură mână o minge moale
2.9 decupează materiale textile
2.10 ţine corect creionul
2.11 construieşte un pod din 5 cuburi
3. COGNITIV
Limbajul
3.1 foloseşte propoziţii dezvoltate
3.2 utilizează cuvinte noi în contexte adecvate
3.3 spune o poveste după imagini
3.4 recunoaşte 2-3 litere
3.5 potriveşte literele identice
Comprehensiunea
3.6 realizează acţiuni în ordinea cerută
3.7 răspunde la întrebări simple referitoare la o poveste
înţelege instrucţiuni care necesită o decizie: "sau mănânci ... sau
3.8
dormi...
3.9 explică adecvat o relaţie mai complexă de tipul "De ce avem ochi?"
Alte operaţii ale gândirii
3.10 reproduce un romb
repetă o propoziţie din 16 silabe (Noi mergem azi la spectacol cu
3.11
doamna educatoare)
3.12 urmăreşte cu creionul sau degetul un labirint simplu
3.13 identifică elementul lipsă dintr-o imagine
potriveşte două grupuri de obiecte cu număr egal de elemente (ex. 4
3.14
mere şi 4 creioane)
grupează imagini în raport cu 3 noţiuni generale (animale, flori,
3.15
fructe)
Orientare spaţio temporală
3.16 înţelege instrucţiuni ce conţin termenii: pe, în, sub, peste, deasupra
3.17 indică poziţia obiectelor: "primul", "cel din mijloc" şi "ultimul"
3.18 foloseşte corect: "azi", "mâine", "ieri"
asociază activitatea cu momentul zile corespunzător (ex. mic dejun-
3.19
dimineaţa)
3.20 înţelege instrucţiuni ce conţin termenii: spate, în faţă, vârf
4. SOCIAL
Interacţiunea cu alţi copii/tineri
4.1 respectă regulile în activităţi de joc
4.2 contribuie cu idei la activităţi de grup
4.3 oferă voluntar ajutor
4.4 cooperează cu alţi copii
4.5 iniţiază interacţiuni cu alţi copii de vârsta lui
Interacţiunea cu adultul
4.6 manifestă încredere adecvat faţă de adult
4.7 cere ajutor adultului când are nevoie
4.8 răspunde pozitiv când un adult îi cere să îl ajute
4.9 respectă regulile unui joc de grup organizat de adult

5. COMPORTAMENT
Comportament social responsabil
5.1 nu merge cu persoane necunoscute
5.2 nu dă vina pe alţii pentru greşelile sale
5.3 îşi cere iertare când i se solicită
5.4 se joacă fără să îi deranjeze pe ceilalţi
5.5 nu-şi provoacă răni sau durere în mod intenţionat
5.6 este capabil să-şi aştepte rândul
5.7 are grijă de obiectele din casă (nu distruge în mod deliberat)
5.8 manifestă un comportament acceptat social /non agresiv fizic
5.9 evită situaţiile care duc la conflict
5.10 foloseşte un limbaj acceptat social (nu înjură, nu ameninţă verbal)
5.11 manifestă comportament adecvat d.p.d.v. sexual în raport cu copii
Conştiinţa de sine
5.12 manifestă încredere în sine
5.13 îşi exprimă/spune propriile dorinţele
5.14 este mulţumit când duce la bun sfârşit sarcina
5.15 arată satisfacţie dacă câştigă într-un joc / întrecere
Exprimarea emoţiilor
5.16 exprimă bucurie când este apreciat sau lăudat
5.17 poate exprima emoţii negative verbal (supărare, tristeţe)
5.18 manifestă emoţii congruente cu situaţia în care se află
5.19 manifestă compasiune
7-9 ani
1. ABILITĂŢI DE TRAI INDEPENDENT N/A 1 2 3 4 5 6
Abilităţi de autoservire
1.1 foloseşte corect lingura şi furculiţa pentru a mânca
1.2 taie cu cuţitul alimente moi (banane, cartofi copţi)
1.3 îşi ia singur anumite alimente (pâine, biscuiţi)
1.4 îşi alege hainele în funcţie de ocazii
1.5 se spală singur la baie cu excepţia spatelui şi urechilor
1.6 merge şi vine singur pe jos la şcoală (dacă aceasta este în apropiere)
1.7 se spală singur pe dinţi
1.8 îşi leagă singur şireturile
1.9 încheie uşor fermoare, nasturi sau catarame
1.10 cumpără câte un produs de la chioşc (bomboane, gumă sau îngheţată)
Abilităţi casnice
1.11 îndeplineşte sarcini mai dificile (pune vase, tacâmuri la loc)
1.12 îşi pune hainele în dulap
1.13 strânge masa după ce termină de mâncat
Siguranţă
1.14 înţelege pericolele străzii
1.15 merge singur câteva străzi mai departe de casă, nesupravegheat
la intersecţii se opreşte şi priveşte în ambele direcţii înainte de a
1.16
traversa
2. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilităţi motorii grosiere
2.1 sare coarda fără ajutor
2.2 dă cu piciorul în minge împrimându-i direcţia dorită
2.3 ridică un obiect de jos în timp ce fuge
2.4 merge pe bicicletă
2.5 are o bună coordonare în jocuri cu mingea (fotbal, volei )
Abilităţi motorii fine
2.6 bate un cui cu ciocanul
2.7 copiază desene complicate
2.8 desenează o imagine cu cel puţin 3 obiecte
2.9 decupează imagini mai mari respectând conturul
2.10 colorează în interiorul contururilor diferite figuri
2.11 foloseşte un creion ascuţit (nu apasă foarte tare creionul)
2.12 desenează forme geometrice după model (ex. triunghi, dreptunghi)
3. COGNITIV
Limbajul
foloseşte propoziţii mai complicate care conţin: din cauză că, dar
3.1
etc.
3.2 utilizează adecvat cuvinte noi
3.3 scrie cu litere mici
Comprehensiunea
răspunde la întrebări despre lucruri mai complexe (ce înseamnă
3.4
prietenie)
3.5 înţelege instrucţiuni de tipul: "nici fierbinte ...nici rece...."
3.6 înţelege instrucţiuni care necesită un raţionament de tipul cauză efect
urmează instrucţiuni ce comportă o succesiune de trei sau mai multe
3.7
acţiuni
Alte operaţii ale gândirii
3.8 indică jumătatea şi întregul pe un obiect (ex. fruct)
3.9 povesteşte filme sau emisiuni TV
grupează persoane în funcţie de rolurile lor (ex. educatoare,
3.10
profesori, medici)
poate să sesizeze absurdităţile din imagini (ex.poziţionare greşită a
3.11
nasului la o faţă)
3.12 face adunări elementare (de la 1 la 10)
3.13 face scăderi elementare (de la 1 la 10)
3.14 ştie în ce lună a anului este
Orientare spaţio temporală
3.15 indică poziţia obiectelor: primul; al doilea; al treilea.
3.16 numeşte în ordine succesivă zilele săptămânii
3.17 relaţionează "astăzi", "mâine","ieri" cu zilele săptămânii
3.18 face diferenţa între oră-zi-săptămână
3.19 citeşte ora, jumătatea de oră
4. SOCIAL
Interacţiunea cu alţi copii/tineri
4.1 respectă regulile în activităţi de joc
4.2 cooperează cu alţi copii
4.3 îşi face prieteni în grupul din care face parte
4.4 participă activ în jocuri sau în activităţi de grup
4.5 iniţiază interacţiuni cu alţi copii de vârsta lui
Interacţiunea cu adultul
4.6 manifestă încredere adecvat faţă de adult
păstrează distanţa cuvenită faţă de persoane străine când se află într-
4.7
un spaţiu public
4.8 cooperează
4.9 este politicos cu adulţii
4.10 nu foloseşte bunurile altora fără permisiunea acestora
4.11 oferă ajutor celorlalţi
5. COMPORTAMENT
Comportament social responsabil
5.1 nu merge cu persoane necunoscute
5.2 nu dă vina pe alţii pentru greşelile sale
5.3 îşi cere scuze dacă greşeşte
5.4 se oferă să ajute pe ceilalţi
5.5 nu-şi provoacă răni sau durere în mod intenţionat
5.6 este capabil să-şi aştepte rândul
5.7 are grijă de obiectele din casă (nu distruge în mod deliberat)
5.8 manifestă un comportament acceptat social /non agresiv fizic
5.9 evită situaţiile care duc la conflict
5.10 manifestă comportament adecvat d.p.d.v. sexual în raport cu copiii
Conştiinţa de sine
5.11 îşi ştie data naşterii
5.12 manifestă încredere în sine
5.13 îşi exprimă propriile dorinţe
5.14 este mândru când duce la bun sfârşit o sarcină
5.15 arată satisfacţie dacă câştigă într-un joc / întrecere
Exprimarea emoţiilor
5.16 exprimă bucurie când este apreciat sau lăudat
5.17 poate exprima emoţii negative verbal (supărare, tristeţe)
5.18 manifestă emoţii congruente cu situaţia în care se află
5.19 manifestă compasiune
5.20 verbalizează emoţiile adecvat
9 - 11 ani
1. ABILITĂŢI DE TRAI INDEPENDENT N/A 1 2 3 4 5 6
Abilităţi de autoservire
1.1 foloseşte tacâmurile corect când mănâncă
1.2 taie cu cuţitul diferite alimente (pâine, cartofi)
1.3 se serveşte singur cu alimente solide (pâine brânză)
1.4 comandă mâncăruri simple (hamburger, sandwich)
1.5 face mici cumpărături în magazine cunoscute, cu autoservire
1.6 ştie să-şi aleagă hainele în funcţie de anotimp şi evenimente
1.7 se spală pe dinţi prin mişcări sus-jos
1.8 se spală singur la baie
1.9 îşi taie singur unghiile
1.10 îşi schimbă hainele când sunt murdare
Abilităţi casnice
1.11 participă la aranjarea mesei
1.12 îndeplineşte sarcini mai complexe (spălarea şi ştergerea vaselor)
1.13 face ordine în cameră
ştie să folosească unele aparate electrocasnice (prăjitor de pâine,
1.14
uscător păr)
Siguranţă
ştie reguli de bază pentru prevenirea accidentelor (rănirea cu obiecte
1.15
tăioase, ascuţite etc)
1.16 cunoaşte pericolele străzii (circulaţie)
1.17 merge singur pe trasee cunoscute (şcoală, acasă, magazin)
2. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilităţi motorii grosiere
2.1 are o bună coordonare inclusiv pentru bicicletă/role
2.2 alearga pe un traseu ocolind obstacole
2.3 execută corect mişcările diferitelor segmente ale corpului
2.4 are o bună coordonare în exerciţii fizice (dansuri)
2.5 îndeplineşte sarcini mai complexe (spală podeaua, grădinărit)
Abilităţi motorii fine
2.6 poate tăia cu precizie
2.7 îmbină lego din piese mici
2.8 scrie citeţ (lizibil)
2.9 desenează imagini mai complexe
2.10 decupează figuri complexe
3. COGNITIV
Limbajul
3.1 foloseşte propoziţii corect gramatical
3.2 utilizează adecvat cuvinte noi
3.3 scrie corect după dictare
3.4 citeşte uşor poveşti
Comprehensiunea
înţelege instrucţiuni care necesită o decizie "dacă....atunci faci asta,
3.5
dacă nu....atunci"
3.6 înţelege ideea dintr-un text
înţelege instrucţiuni referitoare la ordinea în care trebuie să fie făcute
3.7
lucrurile
urmează instrucţiuni ce comportă o succesiune de trei sau mai multe
3.8
acţiuni
Alte operaţii ale gândirii
3.9 cunoaşte asemănările dintre 2 sau mai multe obiecte
3.10 face deosebiri din memorie a diferitelor obiecte
3.11 face adunări şi scăderi corect
3.12 ştie care lună urmează celei în care este
Orientare spaţio temporală
3.13 se orientează uşor în spaţii cunoscute (şcoală, acasă, magazin)
3.14 merge singur cu autobuzul pe trasee cunoscute
3.15 face diferenţa între zi-săptămână- lună -an
3.16 citeşte ora şi minutele corect
poate imita corect diferite poziţii ale unor părţi ale corpului
3.17
(imaginea în oglindă)
3.18 măsoară cu rigla corect
4. SOCIAL
Interacţiunea cu alţi copii/tineri
4.1 cooperează cu alţii în jocurile de grup
4.2 participă activ în jocuri sau în activităţi de grup
4.3 îşi face prieteni în grupul din care face parte
4.4 respectă regulile dintr-un joc/activitate recreativă
4.5 este competitiv în jocurile de grup
4.6 rămâne implicat într-o activitate de grup până la sfârşit
Interacţiunea cu adultul
4.7 este politicos (salută, bate la uşă, se scuză)
4.8 oferă ajutor celorlalţi
4.9 respectă drepturile celorlalţi
4.10 are grijă de bunurile altora
păstrează distanţa cuvenită faţă de persoane străine când se află într-
4.11
un spaţiu public
4.12 arată consideraţie faţă de sentimentele adultului
4.13 are un comportament non-provocator faţă de adult
4.14 manifestă încredere faţă de adult
5. COMPORTAMENT
Comportament social responsabil
5.1 îşi cere scuze dacă greşeşte
5.2 spune lucruri adevărate despre alţii
manifestă toleranţă faţă de alţi copii care au manifestări neadecvate
5.3
social
5.4 nu minte pentru a obţine bunuri sau favoruri
5.5 nu dă vina (blamează) pe alţii pentru propriile sale erori
5.6 respectă promisiunile făcute
5.7 nu manifestă comportament autoagresiv
5.8 frecventează şcoala constant
5.9 acceptă părerile altora
5.10 foloseşte un limbaj acceptat social (nu înjură)
5.11 manifestă un comportament acceptat social /non agresiv fizic
Conştiinţa de sine
5.12 este mândru de realizările sale
5.13 îşi cunoaşte istoricul familial
5.14 cunoaşte lucruri despre alţii: meseria, adresa, relaţia cu sine
5.15 îşi cunoaşte identitatea culturală
5.16 manifestă încredere în sine
Exprimarea emoţiilor
5.17 arată compasiune faţă de copii mai mici decât el
5.18 arată compasiune faţă de alţi copii de vârsta lui
5.19 poate exprima emoţii negative verbal
5.20 îşi exprimă mulţumirea când este apreciat
5.21 manifestă emoţii congruente cu situaţia în care se află
11-13 ani
1. ABILITĂŢI DE TRAI INDEPENDENT N/A 1 2 3 4 5
Abilităţi de autoservire
1.1 foloseşte tacâmurile corect când mănâncă
1.2 se implică în pregătirea mâncării (curăţă zarzavaturi)
1.3 se serveşte singur cu mâncare
1.4 mănâncă adecvat într-o cofetărie sau terasă
1.5 face cumpărături la magazin (alimente, accesorii vestimentare)
1.6 ştie să-şi aleagă hainele în funcţie de evenimente
1.7 se spală pe dinţi corect (spală dinţii de sus în jos, de jos în sus)
1.8 se ocupă corect de igiena intimă
1.9 îşi pune hainele murdare la spălat
1.10 îşi spală lenjeria intimă
1.11 schimbă banii corect la cumpărături
Abilităţi casnice
1.12 participă la aranjarea mesei
1.13 face curat în cameră (şterge praful, mătură în cameră)
1.14 foloseşte unele aparate electrocasnică (ex. prăjitor de pâine)
Siguranţă
1.15 respectă reguli de bază pentru prevenirea accidentelor, incendiilor
1.16 cunoaşte pericolele străzii (circulaţie)
anunţă adultul în situaţii de abuz sexual (ex. dacă este atins în mod
1.17
neadecvat)
1.18 poate merge la activităţi recreative neînsoţit (filme, parcuri)
2. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilităţi motorii grosiere
2.1 are o bună coordonare în jocuri cu mingea (fotbal, tenis de masă etc.)
2.2 ştie să meargă cu bicicleta /role
2.3 are o bună coordonare în exerciţii fizice (dansuri)
îndeplineşte diferite sarcini care necesită folosirea unor unelte,
2.4
maşini, aparate casnice
Abilităţi motorii fine
2.5 poate tăia cu precizie
2.6 manevrează obiectele mici uşor
2.7 ştie să coasă corect
2.8 scrie cursiv
2.9 scrie citeţ
2.10 desenează cu detalii
3. COGNITIV
Limbajul
3.1 foloseşte propoziţii corect gramatical
3.2 poate relata în mod coerent evenimente, întâmplări
3.3 scrie corect un text respectând regulile ortografice
3.4 citeşte cu uşurinţă cărţi (poveşti/articole)
Comprehensiunea
3.5 înţelege instrucţiuni de tipul: "nici ...nici ...."
3.6 înţelege instrucţiuni care necesită un raţionament simplu
3.7 urmează indicaţiile ce comportă o succesiune de trei acţiuni
3.8 înţelege informaţiile importante dintr-un text
Alte operaţii ale gândirii
3.9 completează o poveste în mod logic
3.10 repeta propoziţii dezvoltate cu uşurinţă (până la 28 de silabe)
3.11 face înmulţiri şi împărţiri corect
poate înţelege anumite concepte chiar dacă nu le-a experimentat (ex.
3.12
fotosinteza)
Orientare spaţio temporală
3.13 poate folosi singur mijloacele de transport în comun, pe plan local
3.14 merge singur cu autobuzul
3.15 ştie să spună timpul după ceas de ex. este 9.15; este 9 şi un sfert
3.16 apreciază corect timpul folosind calendarul
3.17 respectă poziţia corectă pentru comenzile "la stânga", "la dreapta"
4. SOCIAL
Interacţiunea cu alţi copii/tineri
4.1 interacţionează cu alţii în jocuri de grup urmărind regulile
4.2 îşi face prieteni în grupul din care face parte
4.3 iniţiază interacţiuni cu alţi copii de vârsta lui
4.4 participă activ în jocuri sau în activităţi de grup
4.5 foloseşte un limbaj acceptat social (nu înjură, nu ameninţă verbal)
4.6 manifestă un comportament acceptat social /non agresiv fizic
manifestă comportament adecvat d.p.d.v. sexual în raport cu grupul
4.7
de copii/tineri
Interacţiunea cu adultul
foloseşte formule de politeţe în funcţie de persoana căreia i se
4.8
adresează
4.9 cooperează
4.10 respectă drepturile celorlalţi
4.11 nu foloseşte bunurile altora fără permisiunea acestora
4.12 oferă ajutor adultului
4.13 are un comportament non-provocator faţă de adult
4.14 manifestă încredere adecvat faţă de adult
manifestă un comportament sexual acceptat din punct de vedere
4.15
social
5. COMPORTAMENT
Comportament social responsabil
5.1 îşi cere scuze dacă greşeşte
5.2 spune lucruri adevărate despre alţii
5.3 nu minte pentru a obţine bunuri sau favoruri
5.4 nu dă vina (blamează) pe alţii pentru propriile sale erori
5.5 frecventează şcoala constant
5.6 cere acordul adultului când lipseşte din casă
5.7 nu manifestă comportament autoagresiv
5.8 acceptă părerile altora
5.9 iniţiază majoritatea acţiunilor proprii
5.10 are grijă de lucruri
Conştiinţa de sine
5.11 este mândru de realizările sale
5.12 îşi valorifică potenţialul propriu
5.13 îşi cunoaşte istoricul familial
5.14 îşi acceptă identitatea culturală (etnia)
5.15 îşi exprimă deschis părerile într-un grup
Exprimarea emoţiilor
5.16 arată compasiune faţă de copii mai mici decât el
5.17 arată compasiune faţă de alţi copii de vârsta lui
5.18 poate exprima emoţii negative verbal
5.19 îşi exprimă mulţumirea când este apreciat
5.20 manifestă emoţii congruente cu situaţia în care se află
6
13 -15 ani
1. ABILITĂŢI DE TRAI INDEPENDENT N/A 1 2 3 4
Abilităţi de autoservire
1.1 foloseşte tacâmurile corect când mănâncă
1.2 se implică în pregătirea mâncării
1.3 se serveşte singur cu mâncare
1.4 îşi pune la spălat hainele când este nevoie
1.5 poate face cumpărături la magazinele din apropierea casei
1.6 îşi cumpără singur unele obiecte de îmbrăcăminte
1.7 se ocupă corect de igiena intimă
1.8 comandă singur mâncăruri pe terasă, fastfood
1.9 economiseşte banii pentru anumite nevoi
Abilităţi casnice
1.10 face curăţenie în mod adecvat în spaţiul în care trăieşte
1.11 foloseşte aparatura electrocasnică (ex.aspirator)
1.12 duce punga cu gunoi la pubelă
Siguranţă
cunoaşte două sau mai multe locaţii de unde poate primi ajutor dacă
1.13
se simte în nesiguranţă (poliţie, protecţia copilului)
1.14 este conştient/-ă de pericolele străzii
1.15 ştie să refuze avansuri sexuale din partea unor străini
2. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilităţi motorii grosiere
2.1 are o bună coordonare în jocuri sportive (fotbal, tenis de masă etc.)
2.2 merge pe bicicletă sau role
2.3 execută, progresiv, acţiuni motrice complexe
îndeplineşte diferite sarcini care necesită folosirea unor unelte,
2.4
maşini, aparate casnice
Abilităţi motorii fine
2.5 scrie cu rapiditate (cu pix, creion)
2.6 scrie citeţ
scrie cu uşurinţă un document la calculator (folosind cel puţin 2
2.7
degete)
2.8 poate descâlci fire de diferite dimensiuni
2.9 poate să treacă aţa prin urechile acului
2.10 poate înşira cu uşurinţă mărgele mici pe o aţă
3. COGNITIV
Limbajul
3.1 se exprimă în propoziţii corecte d.p.d.v. gramatical
3.2 utilizează cuvinte noi
3.3 arată preocupare pentru exprimarea corectă a ideilor
arată interesul pentru folosirea figurilor de stil în limbajul scris
3.4
(epitete, metafore, personificări)
Comprehensiunea
3.5 înţelege instrucţiuni care necesită un raţionament complex
3.6 înţelege instrucţiuni care necesită o decizie (sau, sau)
3.7 înţelege mesajele dintr-un text literar
3.8 înţelege semnificaţia unor neologisme (abajur, incognito, miting)
Alte operaţii ale gândirii
3.9 are capacitatea de a clasifica substanţele după miros
3.10 face înmulţiri şi împărţiri corect
reţine detalii semnificative (ex. modificări apărute în programul
3.11
zilnic)
3.12 reproduce cu uşurinţă poezii
3.13 se gândeşte la mai multe variante atunci când ia o decizie
3.14 extrage ideea principală dintr-un text
Orientare spaţio temporală
3.15 arată corect "mâna stângă" şi "mâna dreaptă" în oglindă
poate folosi singur mijloacele de transport în comun pentru a
3.16
merge/veni de la şcoală
3.17 apreciază corect timpul folosind calendarul
3.18 face aprecieri corecte cu privire la un sfert, o treime
recunoaşte poziţiile a cel puţin trei obiecte care se află în diferite
3.19
poziţii (dreapta-stânga, faţă spate, în lateral, în diagonală)
4. SOCIAL
Interacţiunea cu alţi copii/tineri
4.1 vrea să aparţină unui grup de prieteni
4.2 interacţionează cu alţii în jocuri de grup urmărind regulile
4.3 respectă regulile în cadrul grupului din care face parte
4.4 are cel puţin un prieten apropiat
manifestă un comportament acceptat d.p.d.v. sexual în raport cu
4.5
grupul de copii/tineri
4.6 foloseşte un limbaj acceptat social (nu înjură, nu ameninţă verbal)
4.7 manifestă un comportament acceptat social /non agresiv fizic
Interacţiunea cu adultul
foloseşte formule de politeţe în funcţie de persoana căreia i se
4.8
adresează
4.10 cooperează
4.11 respectă drepturile celorlalţi
4.12 manifestă încredere adecvat faţă de adult
manifestă un comportament sexual acceptat din punct de vedere
4.13
social
4.14 are un comportament non-provocator faţă de adult
5. COMPORTAMENT
Comportament social responsabil
5.1 îşi cere scuze când greşeşte
5.2 spune lucruri adevărate despre alţii
5.3 nu minte pentru a obţine bunuri sau favoruri
5.4 cere acordul adultului când lipseşte din casă
5.5 frecventează şcoala constant
5.6 nu este autoagresiv
manifestă toleranţă faţă de alţi copii care au manifestări neadecvate
5.7
social
5.8 are grijă de lucruri
5.9 nu dă vina (blamează) pe alţii pentru propriile sale erori
5.10 apreciază lucrurile pe care ceilalţi le fac pentru el
Conştiinţa de sine
5.11 este mândru de realizările sale
5.12 îşi valorifică potenţialul propriu
5.13 îşi cunoaşte istoricul familial
5.14 îşi acceptă identitatea culturală (etnia)
5.15 îşi exprimă deschis părerile într-un grup
Exprimarea emoţiilor
5.16 arată compasiune faţă de ceilalţi copii /tineri
5.17 poate exprima emoţii negative verbal
5.18 îşi exprimă mulţumirea când este apreciat
5.19 îşi exprimă aprecierea faţă de lucrurile pe care ceilalţi le fac pentru el
5.20 îşi controlează emoţiilor negative (furie, tristeţe)
5 6
15-17ani
1. ABILITĂŢI DE TRAI INDEPENDENT N/A 1 2 3 4
Abilităţi de autoservire
1.1 foloseşte tacâmurile corect când mănâncă
1.2 pregăteşte mâncăruri simple (ochiuri, cartofi pai)
1.3 serveşte şi pe alţii cu mâncare la masă
depozitează mâncarea astfel încât să nu se altereze (ex. o pune la
1.4
rece)
1.5 sortează hainele când le pune la spălat
foloseşte adecvat toaleta publică (intră în toaleta corespunzătoare
1.6
fată/băiat)
1.7 îşi cumpără singur unele haine şi încălţăminte
1.8 se ocupă corect de igiena intimă
1.9 economiseşte banii pentru anumite nevoi
1.10 poate să se îngrijească în cazul rănilor uşoare (îşi pune un plasture)
Abilităţi casnice
1.11 păstrează curăţenia în spaţiul în care trăieşte
1.12 foloseşte aparatura electrocasnică în mod corect
1.13 înlocuieşte supravegheat un bec
Siguranţă
cunoaşte locaţii în zona în care locuieşte pentru a obţine informaţii
1.14
despre viaţa sexuală şi sarcină (planificare familială)
1.15 este conştient/-ă de pericolele străzii dacă circulă noaptea
1.16 ştie să refuze avansuri sexuale din partea unor străini
1.17 refuză băuturi alcoolice/droguri
2. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilităţi motorii grosiere
2.1 realizează corect acţiuni motrice complexe învăţate
2.2 îşi coordonează mişcările corpului cu uşurinţă în orice activitate
2.3 poate face faţă cu uşurinţă la efort
2.4 îşi coordonează mişcările în timpul dansului
Abilităţi motorii fine
2.5 scrie cu rapiditate (cu pix, creion)
scrie cu rapiditate un document la calculator (folosind cel puţin 2
2.6
degete)
2.7 poate descâlci fire de diferite dimensiuni
2.8 execută cusături simple cu ac şi aţă (cârpeşte)
2.9 poate potrivi piese mici de puzzle după o imagine
3. COGNITIV
Limbajul
3.1 se exprimă în fraze corecte d.p.d.v.gramatical
3.2 surprinde sensuri variate ale cuvintelor
3.3 poate să susţină verbal timp îndelungat o idee
3.4 foloseşte frecvent figuri de stil în limbajul scris
Comprehensiunea
3.5 înţelege instrucţiuni care necesită un raţionament complex
3.6 înţelege instrucţiuni care necesită o decizie (sau, sau)
3.7 urmează indicaţiile care comportă o succesiune de trei, patru acţiuni
3.8 face diferenţa între texte care prezintă idei diferite
înţelege semnificaţii şi nuanţe neînsemnate din vorbire după
3.9
tonalitatea, inflexiunea vocii
Alte operaţii ale gândirii
3.10 are capacitatea de a clasifica substanţele după miros
3.11 îşi organizează timpul în funcţie de activităţi
3.12 are capacitate crescută de concentrare a atenţiei
3.13 învaţă prin restructurarea materialului informaţional
3.14 compară idei extrase din texte diferite
3.15 se gândeşte la mai multe variante atunci când ia o decizie
Orientare spaţio temporală
recunoaşte poziţiile a cel puţin trei obiecte care se află în diferite
3.16
poziţii (dreapta-stânga, faţă spate, în lateral, în diagonală)
3.17 se raportează cu uşurinţă la un reper dat
poate folosi singur mijloacele de transport în comun pentru a se
3.18
deplasa în judeţ
3.19 apreciază corect timpul folosind calendarul
3.20 cunoaşte ceasul în funcţie de fusul orar al altor ţări
4. SOCIAL
Interacţiunea cu alţi copii/tineri
4.1 interacţionează cu alţi copii / tineri de aceeaşi vârstă
se comportă ca un adult protector în relaţionarea cu alţi copii de
4.2
vârste mai mici
4.3 respectă regulile în cadrul grupului din care face parte
4.4 are unul sau mai mulţi prieteni apropiaţi
manifestă un comportament acceptat d.p.d.v. sexual în raport cu
4.5
grupul de copii/tineri
4.6 foloseşte un limbaj acceptat social (nu înjură, nu ameninţă verbal)
4.7 manifestă un comportament acceptat social /non agresiv fizic
Interacţiunea cu adultul
foloseşte formule de politeţe în funcţie de persoana căreia i se
4.8
adresează
4.9 are un comportament non-provocator faţă de adult
4.10 manifestă încredere adecvat faţă de adult
manifestă un comportament sexual acceptat din punct de vedere
4.11
social
4.12 îşi susţine părerea într-un mod politicos
5. COMPORTAMENT
Comportament social responsabil
5.1 îşi cere scuze când greşeşte
5.2 spune lucruri adevărate despre alţii
5.3 nu minte pentru a obţine bunuri sau favoruri
5.4 cere acordul adultului când lipseşte din casă
5.5 frecventează şcoala constant
5.6 nu este autoagresiv
manifestă toleranţă faţă de alţi copii care au manifestări neadecvate
5.7
social
5.8 are grijă de lucruri
5.9 nu dă vina (blamează) pe alţii pentru propriile sale erori
Conştiinţa de sine
5.10 este mândru de realizările sale
5.11 îşi valorifică potenţialul propriu
5.12 îşi cunoaşte istoricul familial
5.13 îşi acceptă identitatea culturală (etnia)
5.14 îşi exprimă deschis părerile într-un grup
Exprimarea emoţiilor
5.15 arată compasiune faţă de ceilalţi copii /tineri
5.16 poate exprima emoţii negative verbal
5.17 îşi exprimă mulţumirea când este apreciat
5.18 îşi exprimă aprecierea faţă de lucrurile pe care ceilalţi le fac pentru el
5.19 îşi controlează emoţiilor negative (furie, tristeţe)
5 6
17 - 19+ ani
1. ABILITĂŢI DE TRAI INDEPENDENT N/A 1 2 3 4 5
Abilităţi de autoservire
1.1 foloseşte corect tacâmurile pentru a mânca
1.2 găteşte mâncăruri mai complicate (paste, omletă, salate)
depozitează mâncarea astfel încât să nu se altereze (ex.o pune la
1.3
rece)
1.4 îşi spală hainele urmărind eticheta produselor
poate să se îngrijească în cazul bolilor sau rănilor uşoare (se
1.5
dezinfectează, îşi pune un plasture)
1.6 poate stabili o întâlnire cu medicul sau dentistul când are nevoie
1.7 îşi cumpără singur hainele şi încălţămintea
1.8 cumpără mâncare dacă are nevoie
1.9 economiseşte banii pentru anumite nevoi
Abilităţi casnice
1.10 păstrează curăţenia în spaţiul în care trăieşte
1.11 realizează mici reparaţii la aparatura electrocasnică dacă este cazul
1.12 face mici reparaţii în casă (schimbă o garnitură, înlocuieşte un şurub )
1.13 foloseşte aragazul în siguranţă
Siguranţă
1.14 ştie unde să se adreseze în caz de incendiu (sună la 112)
cunoaşte despre existenţa serviciilor sociale din comunitate (centre
1.15
de tranzit, centre maternale)
poate explica două modalităţi pentru prevenirea bolilor cu
1.16
transmitere sexuală
1.17 refuză băuturi alcoolice/droguri
2. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilităţi motorii grosiere
realizează corect acţiuni motrice învăţate (mers în echilibru, alergare,
2.1
tracţiune şi împingere)
2.2 îşi coordonează mişcările în timpul dansului
execută acţiuni motrice cu grad ridicat de complexitate (de tipul
2.3
zugrăvit, construit)
poate realiza activităţi fizice prin depunerea unui efort timp
2.4
îndelungat
Abilităţi motorii fine
2.5 scrie cu rapiditate (cu pix, creion)
scrie cu rapiditate un document la calculator folosind cel puţin 4-5
2.6
degete
2.7 poate descâlci fire de diferite dimensiuni
2.8 utilizează maşina de cusut pentru a-şi coase hainele
2.9 poate potrivi piese mici şi numeroase de puzzle după o imagine
execută cusături estetic cu ac şi aţă (ex. nu se observă buzunarul
2.10
reparat)
3. COGNITIV
Limbajul
3.1 se exprimă în fraze corecte d.p.d.v. gramatical
3.2 are vorbirea aleasă/literară
susţine verbal timp îndelungat o idee, făcând asociaţii noi faţă de
3.3
tezele interlocutorului său
3.4 are un stil individual de folosire a figurilor de stil în limbajul scris
Comprehensiunea
înţelege instrucţiuni care necesită un raţionament complex (ex. paşii
3.5
pentru a alege o meserie)
3.6 înţelege instrucţiuni care necesită o decizie (sau, sau)
urmează indicaţiile care comportă o succesiune de mai mult de patru
3.7
acţiuni
3.8 înţelege mesajele din textele politice
înţelege semnificaţii şi nuanţe neînsemnate din vorbire după
3.9
tonalitatea, inflexiunea vocii
Alte operaţii ale gândirii
3.10 îşi organizează timpul în funcţie de activităţi
3.11 utilizează informaţiile primite (ex. un anunţ în ziar de angajare)
are capacitate ridicată de concentrare a atenţiei (până la finalizarea
3.12
sarcinii)
are dezvoltat spiritul critic al gândirii (emite păreri cu privire la
3.13
anumite situaţii)
3.14 poate descrie paşii pentru a-şi atinge unul din scopurile sale
3.15 se gândeşte bine la variante atunci când ia o decizie
Orientare spaţio temporală
recunoaşte poziţiile diferitelor obiecte (dreapta-stânga, faţă spate, în
3.16
lateral, în diagonală)
3.17 se raportează cu uşurinţă la un reper dat
poate folosi singur mijoacele de transport în comun pentru a se
3.18
deplasa pe distanţe mari
3.19 apreciază corect timpul folosind calendarul
3.20 cunoaşte ceasul în funcţie de fusul orar al altor ţări
4. SOCIAL
Interacţiunea cu alţi copii/tineri
4.1 iniţiază activităţi de grup cu prietenii (ex. haideţi să învăţăm)
se comporta ca un adult protector în relaţionarea cu alţi copii de
4.2
vârste mai mici
4.3 îşi alege prietenii în funcţie de judecăţi de valoare obiective
4.4 are unul sau mai mulţi prieteni apropiaţi
manifestă un comportament acceptat d.p.d.v. sexual în raport cu
4.5
grupul de copii/tineri
4.6 foloseşte un limbaj acceptat social (nu înjură, nu ameninţă verbal)
4.7 manifestă un comportament acceptat social /non agresiv fizic
Interacţiunea cu adultul
foloseşte formule de politeţe în funcţie de persoana căreia i se
4.8
adresează
4.9 îşi susţine părerea într-un mod politicos
4.10 oferă ajutor adultului
4.11 manifestă încredere faţă de adult
manifestă un comportament sexual acceptat din punct de vedere
4.12
social
5. COMPORTAMENT
Comportament social responsabil
5.1 îşi cere scuze când greşeşte
5.2 spune lucruri adevărate despre alţii
5.3 nu minte pentru a obţine bunuri sau favoruri
5.4 cere acordul adultului când lipseşte din casă
5.5 frecventează şcoala constant
5.6 nu este autoagresiv
manifestă toleranţă faţă de alţi copii care au manifestări neadecvate
5.7
social
5.8 are grijă de lucruri
5.9 nu dă vina (blamează) pe alţii pentru propriile sale erori
Conştiinţa de sine
5.10 este mândru de realizările sale
5.11 îşi valorifică potenţialul propriu
5.12 îşi cunoaşte istoricul familial
5.13 îşi acceptă identitatea culturală (etnia)
5.14 îşi exprimă deschis părerile într-un grup
5.15 îşi cunoaşte limitele
Exprimarea emoţiilor
5.16 arată compasiune faţă de ceilalţi copii /tineri
5.17 arată compasiune faţă de adulţi
5.18 poate exprima emoţii negative verbal
5.19 îşi exprimă mulţumirea când este apreciat
5.20 îşi exprimă aprecierea faţă de lucrurile pe care ceilalţi le fac pentru el
5.21 îşi controlează emoţiilor negative (furie, tristeţe)
6