Sunteți pe pagina 1din 4

Model de interviu

1. Abilităţi de trai independent cu subdomeniile următoare:


 Abilităţi de autoservire
 Cum mănâncă X? Este hrănit?Foloseşte lingura, cuţitul,
furculiţa?
 Bea din pahar?
 Poate să îşi prepare mâncare? Ce anume găteşte?
 Poate să facă mici cumpărături? Ce anume şi în ce condiţii?
 Cum demonstrează X abilităţi de autoîngrijire? Foloseşte
toaleta cu sau fără ajutor. Are deprinderi corecte de folosire a
toaletei.
 Este interesat să işi menţină dantura îngrijită spălându-se pe
dinţi?
 Se îmbracă cu sau fără ajutor? Prezintă semne de a participa
la îmbrăcare? Este atent cum anume se îmbracă şi dacă are
hainele curate?
 Ştie singur sau cu ajutor să-şi aleagă hainele? În funcţie de
ce: temperatură anotimp, situaţie? Îşi alege şi cumpără
singur haine?
 Cum vedeţi evoluţia pentru X cu privire la aspectele
menţionate? Pozitivă sau negativă?

 Abilităţi casnice
 Se serveşte singur, adună masa?
 Cum şi în ce condiţii ajută la treburile din casă ? Adună
hârtii? Face lucruri mai coplicate? Face curat folosind
mătura sau obiecte electrocanice?
 În ce alte situaţii se implică în activităţi în casă? În ce
măsură?
 Are nevoie de ajutor sau se descurcă singur în acest sens?
 Cum vedeţi evoluţia pentru X cu privire la aspectele
menţionate? Pozitivă sau negativă?
 Siguranţă
 Ştie să se ferească de diferite pericole, cum ar fi obiecte
ascuţite, sursă de foc?
 Cunoaşte pericolele posibile la traversatul străzilor? Cum
procedează? Se asigură?
 Iese afară singur? Unde poate să meargă în siguranţă
singur? Daţi exemple?
 Poate traversa nesupravegheat strada? Cunoaşte culorile
semaforului şi ce înseamnă ele?
 Poate folosi mijloace de transport în comun pe trasee
cunoscute (şcoală- acasă)? Dar transportul în comun pe
trasee nefamiliare? Unde poate să mergă singur?
 Cum vedeţi evoluţia pentru X cu privire la aspectele
menţionate? Pozitivă sau negativă?
2. Dezvoltarea psihomotorie
 Abilităţi motorii grosiere şi fine
 Cum se deplasează? Urcă şi coboară singur scări? Sare
coarda? Foloseşte bicicletă, role ? Ce jocuri sportive face?
Se joacă cu mingea, o prinde, o aruncă, o loveşte cu
piciorul? Cum se descurcă? Cum este coordonarea sa fizică
în situaţii care implică menţinerea echilibrului?
 Dar în activităţile de construcţie? Ştie să folosească singur
sau cu ajutor foarfeca, alte obiecte dintr-o trusă de scule?
Decupează, colorează scrie?
 Cum foloseşte creionul? Desenează? Colorează? Este rapid
când scrie?
 Cum vedeţi evoluţia pentru X cu privire la aspectele
menţionate? Pozitivă sau negativă?

3. Cognitiv
 Limbajul
 Cum se exprimă?
 Care sunt abilităţile de a se exprima verbal? Ce fel de
propoziţii/fraze foloseşte? Are un vocabular bogat?
Vorbeşte corect gramatical?. Cum se exprimă în scris?
 Prezintă interes pentru lectură ? Citeşte ? Ce anume îi place
să citească?
 Poate să reproducă povestind întâmplări , situaţii dintr-un
material citit? Cât de lung?
 Are vocabular bogat?
 Cum vedeţi evoluţia pentru X cu privire la aspectele
menţionate? Pozitivă sau negativă?

 Comprehensiunea
 Înţelege X ceea ce îi comunicaţi? Cum răspunde X când îi
adresaţi sarcini simple? Dar dacă acestea sunt complexe?
Poate respecta o succesiune de mai multe indicaţii? Cum ar
fi....daţi exemple.
 Poate îndeplini instrucţiuni care presupun o succesiune de
„z” acţiuni?
 Cum vedeţi evoluţia pentru X cu privire la aspectele
menţionate? Pozitivă sau negativă?

 Alte operaţii ale gândirii


 Poate grupa singur sau cu ajutor imagini pentru a forma o
poveste logică?
 Îşi aminteşte filme sau poveşti?
 Asociază numărul cu cantitatea etc. ? Rezolvă probleme
corespunzător nivelului de şcolarizare?
 Cunoaşte numerele? Socoteşte în limitele a ce numere? Ce
rezultate are la şcoală la disciplina...?
 Cum vedeţi evoluţia pentru X cu privire la aspectele
menţionate? Pozitivă sau negativă?

 Orientarea spaţio-temporală
 Cunoaşte elementele ce ţin de poziţie şi le foloseşte corect?
Cunoaşte şi înţelege succesiunea ?
 Apreciază timpul ca durată, corect? Zilele săptămânii,
momente le catre ţin de trecut/prezent/viitor.
 Cum se orientează în spaţiul familiar ?
 Cunoaşte şi citeşte ceasul (nu electronic) şi asociază corect
orele cu evenimente? Şi anume...exemplificaţi!
 Cum vedeţi evoluţia pentru X cu privire la aspectele
menţionate? Pozitivă sau negativă?

4. Social
 Interacţiunea cu alţi copii/tineri
 Cum interacţionează X cu alţi copii? Oferă lucruri dacă i
se cere? Cum se joacă cu alţi copii? Ce face dacă un copil
îi ia o jucărie?
 Participă activ la jocuri de grup? Cum se comportă în
raport cu regulile de grup/joc?
 Pentru cât timp interacţionează în joc cu alţi copii? Are
prieteni? Cum îşi face prietenii? Îi menţine pentru cât
timp?
 Arată înţelegere /compasiune pentru alţi copii? Ce face
de exemplu dacă un copil este necăjit de un altul?
 Cum îşi arată X nemulţumirea supărarea? Foloseşte un
comportamnet negativ faţă de alţi copii? Verbal? Fizic?
 Are un comportament sexual acceptat de normele
sociale în interacţiunea cu alţi copii.
 Interacţiunea cu adultul/respectarea normelor sociale
 Cum interacţionează cu adultul? Iniţiază interacţiunea? Evită
să interacţioneze? În ce situaţie?
 Solicită sprijinul adultului ?
 Cum răspunde adultului? Exemplificaţi.
 Cum se comportă faţă de persoanele străine?
 Răspunde încurajărilor adultului? Face diferenţa între
peroane cunoscute şi necunoscute?
 Cum vedeţi evoluţia pentru X cu privire la aspectele
menţionate? Pozitivă sau negativă?

5. Comportament
 Comportament social responsabil
 Are grijă de lucrurile personale şi de cele din jur?
 Cum se comportă la şcoală? Ce spun profesorii?
 Ce face dacă se supără sau este furios?
 Cum se comportă în situaţii de conflict în casă, înafara
mediului cunoscut?
 Ce se poate spune cu privire la comportamentul sexual în
raport cu alţii de aceeaşi vârstă? Dar cu cei mai mici
respectiv mai mari?
 Ce alte comportamente mai puteţie menţiona?
 Descrieţi o situaţie sau alte situaţii în care aţi fost surprins
(plăcut/neplăcut) cum a reacţionat /comportat X.
 Puteţi spune dă dovadă de responsabilitate? În ce situaţie?
Daţi exemple.
 Cum vedeţi evoluţia pentru X cu privire la aspectele
menţionate? Pozitivă sau negativă?
 Conştiinţa de sine
 Cum încearcă să obţină ceea ce doreşte? Îşi exprimă
dorinţele?
 Îşi cunoaşte familia? A avut ocazia aceasta? Cum vorbeşte
despre familia sa naturală?
 Arată că are încredere în sine? În ce situaţie a dovedit
acest lucru?
 Cum reacţionează dacă este apreciat sau dacă realizează o
sarcină?
 Cum vedeţi evoluţia pentru X cu privire la aspectele
menţionate? Pozitivă sau negativă?
 Exprimarea emoţiilor
 Ce face când îl vizitează o persoană dragă? Cum se
manifestă?
 Ce face dacă primeşte o veste proastă?
 Exprimă verbal dacă este îngrijorat, supărat sau din
contră bucuros?
 Comunică celor din jur/apropiaţi emoţiile sale?
 Cum vedeţi evoluţia pentru X cu privire la aspectele
menţionate? Pozitivă sau negativă?

Acest model de interviu este orientativ. Întrebările vor fi adaptate tipului de scală
cu care se face evaluarea funcţie de itemii scalelor şi subscalelor corespunzătoare.