Sunteți pe pagina 1din 1

Concurs „SVO - Școala viitorilor olimpici” 2011 -clasa 12

Se amesteca 75 ml soluție NaOH 0,001M cu 25 ml soluție acid acetic 0,003M (K=1,8·10─5).


a. Care este pH-ul soluției finale?
b. Cum se va schimba pH-ul soluției dacă volumul soluției de acid acetic va fi de 50ml?

Datele problemei
CH3COOH + NaOH =CH3COONa +H2O
ν(CH3COOH) = 0,000075 mol, ν(NaOH) = 0,000075 mol  nu există exces
 ν(sare) =0,000075 mol.
V(final) = 100 ml=0,1 L
Sarea hidrolizează cu reacţie bazică: CH3COO─ + HOH CH3COOH +OH─
K 10 14
Kh = w = = 0,56·10─9
Ka 1,8  10  5

Kh 0,56  10 19
h= = = 0,075  10  5 =0,866·10─3
4
Cm 7,5  10
0,000075
Cm(sare) = = 0,00075 M
0,1
Cm(OH─) = Cm·h=7,5·10─4·0,886·10─3 =6,5·10─7
pOH= 7─ lg6,5  pH = 7+lg 6,5
dacă Vsol. acid = 50 ml  Vfinal = 125 ml
ν(acid) = 0,05L·0,003 M =0,00015 mol  există exces de acid  se obţine o soluţie tampon acid slab-sare
ν(sare) =0,000075 mol, ν(acid exces) =0,00015 ─ 0,000075= 0,000075mol.
CH3COOH CH3COO─ +H+
CH3COONa →CH3COO─ + Na+
KD=
CH3COO  H  
CH3COOH
7,5  10 5
1,8  10  5 
K C
 H  = D m(acid ) =
0,125
=1,8·10─5
5
Cm(sare ) 7,5  10
0,125
pH= 5─lg1,8

S-ar putea să vă placă și