Sunteți pe pagina 1din 14

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Funcțiile vacante în cadrul subdiviziunilor Primăriei și Consiliului Municipal Chişinău

Nr. Denumirea Direcției/ Secției Denumirea funcției Numărul NOTĂ


d/o funcției
vacante
1 Secția analiză și monitorizare a Specialist principal, 1 un.
domeniilor de ramură (responsabil de domeniul
locativ-comunal)

TOTAL 1 unitate
2 Direcția autorizare și disciplină Șef adjunct, șef secție 1 un.
în construcții (disciplină în construcții)
Șef secție 1 un.
(autorizare și monitorizare
recepție finală)
Specialiști principali 4 un. 1 un. – concediu de
maternitate.
Responsabil arhivă 1 un.
Secretar 1 un.
TOTAL 8 unități
3 Direcția Asistență Juridică Șef adjunct direcție 1 un. Temporar vacantă
Șef adjunct direcție 1 un.
Șef de secție 2 un.
Specialist principal 6 un.
Specialist superior 5 un.
TOTAL 15 unități
4 Direcția Management Financiar Economist principal 1 un.

TOTAL 1 unitate
5 Direcția Relații Externe, Șef direcție 1 un.
Cooperare Regională și Specialist principal 2 un. Pe perioadă
Integrare Europeană determinată
TOTAL 3 unități
6 Direcția Relații Publice Șef adjunct 1 un.
Specialist principal 1 un.
TOTAL 2 unități
7 Direcția Social-Umanitară și Șef direcție 1 un.
Relaţii Interetnice Specialist principal 1 un.
TOTAL 2 unități
8 Direcția Administrație Publică Specialist principal 2 un.
Locală (secția coordonarea

1
activității preturilor de
sector și unităților
administrativ-teritoriale)
Specialist principal (secția 1 un.
pentru organizarea și
coordonarea activității
CMC)
Specialist principal (secția 2 un. Temporar vacante
pentru organizarea și
coordonarea activității
CMC)
Specialist superior 1 un. Temporar vacantă
TOTAL 6 unități
9 Direcția Documentare Șef birou de multiplicare 1 un.
Stenograf 2 un.
Redactor superior 1 un.
Specialist 1 un. temporar vacantă –
concediu de
maternitate.

TOTAL 5 unități
10 Direcția Administrativă Economist principal 1 un.

Secretar al conducătorului 2 un.

Șef secție deservire tehnică 1 un.


Conducător auto 7 un.
Dactilografă 4 un.
TOTAL 15 unități
11 Secția Tehnologii Informaționale Specialist 1 un.
TOTAL 1 unitate
12 Direcția Audit Intern Auditor intern principal 1 un.
Auditor intern 1 un.
TOTAL 2 unități
13 Secția Control șef secție 1 un. Concediu de
maternitate
TOTAL 1 unitate
14 Direcția de Arhivă Chișinău specialist superior 1 un. Temporar vacantă
TOTAL 1 unitate
TOTAL 63 UNITĂȚI
DIRECȚIILE GENERALE ȘI DIRECȚIILE
PRETURILE DE SECTOR
15 Pretura Botanica Vicepretor 1 un.
Specialist principal 3 un. temporar vacant
2
 2020
 Până la
07.09.2018
 Până la
07.08.2020
Specialist principal 1 un.
Specialist superior 2 un. temporar vacant
 Concediu de
îngrij. Copilului
până la
16.01.2019
 Concediu de
ingrij. Copilului
până la
11.01.2021
Specialist 1 un.
Specialist principal 1 un.
Specialist superior 1 un.
Secretar al conducătorului 1 un.
Conducător auto 2 un.
Inspector superior 1 un.
TOTAL 14 unități
16 Pretura Buiucani Vicepretor 1 un.
Specialist principal 1 un.
(serviciu arhitectură și
construcții)
Specialist principal 1 un.
(secția cultură, tineret și
sport)
Specialist principal 1 un.
(secția locativ-comunală)
Specialist superior 1 un.
(secția locativ-comunală)
Specialist principal 1 un. Temporar
(secția social-ec.)
Specialist superior 1 un.
(secția social-ec.)
Specialist 1 un.
(Secția administraţie
publică locală)
Contabil-casier 1 un.
Secretar al conducătorului 1 un.
TOTAL 10 unități

3
17 Pretura Centru Specialist principal 1 un.
(Secția administrație
publică locală)
Specialist principal 1 un. Temporar vacantă
(Secția administrație
publică locală)
Secretară preluare texte 1 un. Temporar vacantă
computer
(Secția audiență și
secretariat)
Administrator 1 un.
(Secția audiență și
secretariat)
Conducător auto 1 un.
(Secția audiență și
secretariat)
Specialist principal 1 un.
(Secția locativ-comunală)
Specialist superior 1 un.
(Secția locativ-comunală)
Specialist principal 1 un.
(Secția social-economică)
Specialist 1 un.
(Secția social-economică)
Specialist superior 1 un. Temporar vacant
(Secția cultură, tineret și
sport)
Specialist superior 1 un.
(Secția cultură, tineret și
sport)
Contabil-casier 1 un.
(Serviciul contabil)
TOTAL 12 unități
18 Pretura Ciocana Specialist principal 1 un.
(serviciul resurse umane)
Specialist principal 1 un.
(secția arhitectură și
construcții)
Specialist principal 2 un. Perioadă determinată
(secția social-economică)
Specialist principal 1 un. Perioadă determinată
(secția locativ-comunală)
Specialist superior 1 un.
(secția social-economică)
Specialist 1 un. Perioadă determinată
(secția cultură, tineret și
sport)

4
Contabil-casier 1 un.
(serviciul contabilitate)
Inspector superior 1 un.
Secretar al conducătorului 1 un.
TOTAL 10 unități
19 Pretura Râșcani Șef secție 1 un.
(locative-comunală)
Specialist superior 1 un.
(secția locativ-comunală,
responsabil de salubrizarea
și amenajarea teritoriului în
sector)
Specialist superior 1 un.
(secția administrație
publică locală, responsabil
de tehnologii
informaționale)
Specialist principal 1 un.
(secția cultură, tineret și
sport)
Specialist superior 1 un.
(secția cultură, tineret și
sport)
Specialist superior 1 un.
(serviciul arhitectură)
TOTAL 6 unități
TOTAL 52 UNITĂȚI
20 Direcția Generală Transport Șef adjunct 1 un.
Public și Căi de Comunicație direcție generală
Specialist principal 1 un. Temporar vacantă
(direcția implementare și
supervizare a proiectelor)
Specialist 1 un. Temporar vacantă
(secția transport public
privat)
Specialist principal 1 un. Temporar vacantă
(serviciul securitatea
circulației rutiere)
Specialist 1 un.
(serviciul securitatea
circulației rutiere)
Specialist principal 1 un.
(direcția lucrări edilitare)

Specialist superior 1 un.


(direcția lucrări edilitare)

5
Șef direcție în cadrul 1 un.
direcției generale
(direcție economico-
financiară)
Șef direcție in cadrul
direcției generale 1 un.
(direcția marketing și
achiziții publice)
Specialist superior 1 un. Temporar vacantă
(direcția marketing și
achiziții publice)
Secretar administrativ 1 un.
superior (serviciul resurse
umane)
Muncitor 1 un.
(la îngrijirea complex și
reparația clădirilor, secția
deservire tehnică)
TOTAL 12 unități
21 Direcți Generală Asistență Șef secție 1 un.
Socială și Sănătate (planificare și executare a
finanțelor)
Specialist 1 un.
(în secție planificare și
executare a finanțelor)
Șef secție 1 un.
(finanțe în ocrotirea
sănătății și asistență social)
Specialist principal 1 un
(în cadrul direcției resurse
umane)
Specialist superior 1 un.
(în cadrul direcției resurse
umane)
Specialist 1 un.
(în cadrul direcției resurse
umane)
Specialist principal
(în cadrul secției de 1 un.
sănătate)
Specialist superior 1 un.
(în cadrul Secției de
sănătate)
Specialist superior 1 un.
(în cadrul secției de
susținere financiară a
populației)

6
Specialist 1 un.
(în cadrul secției de
susținere financiară a
populației)
Specialist principal 1 un
(în cadrul secției asistență
social comunitară)
Specialist superior 1 un.
(în cadrul secției asistență
social comunitară)
Specialist principal 1 un.
(în cadrul secției protecția
persoanelor în vârstă și
persoanelor cu dizabilități)
Specialist superior 1 un.
(în cadrul secției protecția
persoanelor în vârstă și
persoanelor cu dizabilități)
Specialist principal 2 un.
(în cadrul secției
monitorizare, evaluare și
planificare strategică)
Specialist superior 1 un.
(în cadrul secției
monitorizare, evaluare și
planificare strategică)
Specialist principal 2 un.
(în cadrul serviciului
achiziții publice și
planificarea serviciilor
sociale)
Specialist principal 1 un.
DAS Centru
Specialist superior 1 un.
DAS Centru
Specialist superior 1 un.
DAS Ciocana
Specialist 1 un.
DAS Ciocana
Specialist superior 1 un.
DAS Buiucani
Specialist 1 un.
DAS Buiucani
Specialist principal 2 un.
DAS Râșcani
Specialist superior 1 un.
DAS Râșcani

7
Specialist 1 un.
DAS Râșcani
Specialist principal 1 un.
DAS Botanica
Specialist superior 1 un.
DAS Botanica
TOTAL 32 unități
22 Direcția Generală Comerț, Specialist principal 1 un.
Alimentație Publică și Prestări (secția reglementarea
Servicii unităților comerciale)
Inginer superior 1 un.
(secția reglementarea
unităților comerciale)
Specialist superior 1 un.
(secția reglementarea
activității piețelor și
unităților de prestări
servicii)
Specialist principal 1 un.
(secția reglementarea
activițății unităților de
alinentație publică)
Specialist 1 un.
(secția reglementarea
activițății unităților de
alinentație publică)
Specialist superior 1 un.
(secția autorizarea
funcționării unităților
comerciale)
Secretar administrative 1 un.
superior
(serviciul deservire tehnică)
Administrator principal
(sisteme informaționale 1 un.
serviciul deservire tehnică)
Dactilografă 1 un.
(serviciul deservire tehnică)
Inspector superior controlul 1 un.
asupra executării
hotărârilor

TOTAL 10 unități
23 Direcția Generală Arhitectură Specialist principal 2 un.
Urbanism și Relații Funciare (secția control urban în
teritoriu)

8
Specialist principal (secția 2 un.
autorizări locuințe colective
și obiective de utilitate
publică)
Specialist superior 1 un.
(secția autorizări locuințe
colective și obiective de
utilitate publică)
Specialist 1 un.
(secția autorizări locuințe
colective și obiective de
utilitate publică)
Specialist superior 1 un.
(secția autorizări construcții
individuale)
Specialist 1 un.
(secția autorizări construcții
individuale)
Specialist superior 1 un.
(secția construcții în zone
protejate)
Specialist superior 1 un.
(secția relații funciare,
sector necomercial)
Specialist 1 un.
(secția relații funciare,
sector necomercial)
Specialist principal 1 un.
(secția relații funciare,
sector comercial)
Specialist (secția relații 1 un.
funciare, sector comercial)
Specialist superior 1 un.
(secția control și evidență
plăților funciare)
Șef serviciu 1 un.
(serviciul cadastru funciar)
Specialist principal 1 un.
(serviciul analiza și
asigurarea resurselor
bugetare)
Specialist superior 1 un.
(secția trasarea rețelelor)
Inginer principal 1 un.
(serviul cadastru edilitar)

9
Secretar administrative 1 un.
superior
(serviciul resurse umane și
administrare internă)
Muncitori 4 un.
(secția auxeliară)
TOTAL 23 unități
24 Direcția General Locativ- Șef serviciu 1 un.
Comunală și Amenajare (administrare a fondului
locative municipal)
Specialist superior 1 un.
(în Direcția administare a
fondului locativ)
Specialist 2 un.
(în direcția administrare a
fondului locative
municipal)
Specialist principal 1 un.
(în servicul management
financiar)
Șef serviciu 1 un.
(control intern)
Specialist 1 un.
(în serviciul control intern)
Contabil 1 un.
(în serviciul evidență
contabilă)
Jurisconsultant superior 1 un.
(în serviciul asistență
juridică)
Jurisconsultant 2 un.
(în serviciul asistență
juridică)
Jurisconsultant 2 un.
(în serviciul locațiune a
fondului locativ)
Șef serviciul 1 un.
(proiecte și achiziții
publice)
Inginer superior 1 un.
(în serviciul proiecte și
achiziții publice)
Inginer 1 un
(în serviciul proiecte și
achiziții publice)
Inginer superior 1 un.
(în serviciul supraveghere
tehniică)
10
TOTAL 17 unitați
25 Direcția generală economie, șef adjunct DG 1 un. Temporar vacantă – pe
reforme si relații patrimoniale (sector relații patrimoniale) perioada funcției Șef
direcție general
(25.08.2020)
șef adjunct DG 1 un. Temporar vacantă
(sector economie) 29.06.2020
specialist principal 1 un.
(direcția privatizarea
fondului nelocuibil)
specialist principal 1 un. Temporar vacantă –
SEIC (direcția relații 04.10.2019
patrimoniale)
specialist principal SPIÎ 1 un. Temporar vacantă –
17.08.2020
specialist principal 1 un. Anunțat concurs
STISPM
specialist 1 un. Anunțat concurs
(secția management resurse
umane)
specialist principal 1 un. Temporar vacantă –
(secția serviciul resurse 21.10.2020
umane)
specialist superior 1 un.
(direcția analiză economică
și finanțe)

specialist principal 1 un. Temporar vacantă –


(direcția analiză economică 02.12.2019
și finanțe)
specialist principal 1 un. Temporar vacantă –
(direcția economie, reforme 15.06.2019
și dezvoltare durabilă)
specialist principal 1 un.
(serviciul metodologie și
control a procedurilor de
achiziții publice)
TOTAL 12 unități
26 Direcția Generală Finanțe Specialist principal 2 un.
(direcția control financiar
tematic)
Specialist superior 1 un.
(direcția control financiar
tematic)
Specialist 1 un.
(direcția control financiar
tematic)

11
Auditor intern 1 un.
(serviciul audit intern)
Specialist principal 2 un.
(direcția buget și sinteză)
Specialist superior 3 un.
(direcția buget și sinteză)

Specialist principal 1 un.


(direcția rapoarte
financiare)
Specialist superior 2 un.
(direcția rapoarte
financiare)
Specialist principal 1 un.
(serviciul resurse umane)
Secretar al conducătorului 1 un.
(secția servicii interne)
Secretară preluare texte 2 un.
computer
(secția servicii interne)
TOTAL 17 unități
27 Direcția Cultură Șef adjunct direcție 1 un
Specialist principal 3 un.
Secretar administrativ 1 un.
superior
TOTAL 5 unități
28 Direcția muncipală pentru Șef DPDC de sector 1 un.
protercția drepturilor copilului Specialist principal 1 un.
(în protecția familiei
DMPDC)
Specialist 1 un.
(în resurse umane)
Specialist 2 un.
(în protecția copilului în
conflict cu legea de sector)
Specialist principal 2 un.
(în prob. socio-educative și
comunitare DMPDC de
sector)
Specialist principal (jurist 1 un.
de sector)
Pedagog organizator 3, 5 un.
Conducător de cerc 7, 25 un.
Asistent social 5, 65 un.
Deredicatoare 2, 1 un.
12
Lăcătuș 1 un.
Muncitor 1, 5 un.
Psiholog în centre de zi 0, 5 un.
Kinetoterapeut în centre de 0, 25 un.
zi
Psiholog în centre de 0, 25 un.
plasament
Asistent social în centre de 0,25 un
plasament
Șef de gospodărie în centre 1 un.
de plasament
Manager adjunct în centre 1 un.
de plasament
Administrator în centre de 1 un.
plasament
Bucătar în centre de 1 un.
plasament
Asistent social la Serviciul 2 un.
Asistență Parentală
Profesională
Asistent parental 20 un.
profesionist
Șef al Serviciului asistență 1,5 un.
personală
Asistent personal 15 un.
Șofer la serviciul social 1 un.
,,Echipa Mobilă”
TOTAL 73,75 unități
29 Direcția Generală Educație șef adjunct 1 un.
Tineret și Sport (p/u educație și activități
extrașcolare)
Șef secție 2 un.
(în cadrul Direcției
generale)
Șef Direcție 2 un.
(educație, tineret și sport de
sector)
Specialist principal 9 un.
Specialist superior 7 un.
TOTAL 22 unități
TOTAL SUBDIVIZIUNI CMC 222,75 UNITĂȚI
TOTAL UNITĂȚI FUNCȚII VACANTE 338,75 UNITĂȚI
TOTAL FUNCȚII VACANTE TEMPORARE 33 UNITĂȚI
13
14