Sunteți pe pagina 1din 1

0372.148.000 relatii@radet.ro www.radet.

ro
FACTURA Serie: ET 12. Nr. 0136879

Data emiterii: 10.07.2018

Sediul Social: Str. Cavafii Vechi nr. 15 Sector 3 Total: Data scadenţă:* Contract: Convenţie: Cod client:
1.805,37 25.07.2018 164 248862
Nr. ord. ORC: J40/195/1991
Codul de înregistrare fiscală: RO 361218 Data pana la care factura poate fi achitata fara penalitati 24.08.2018 (inclusiv)
Cont: RO55 RNCB 0074 0064 2303 0092 Nota: Factura emisa pentru serviciile de utilitati publice constituie
Banca: BCR Filiala Sector 3 titlu executoriu conform Legii 225/2016

Client: A.P. BL. P54 Iunie/2018


STR. MOTOC Nr.9 Sector 5 Perioada de facturare
Index: Vechi: Nou: Observaţii:*
25603449 Energie Termică Încălzire 4118.75 4131.67
Codul de înregistrare fiscală:
Energie Termică Apă Caldă 96314.7 96691.4
COD PUNCT CONSUM: 248862 Volum Apă Caldă
6250 7329 62563 21032 *Vezi verso factura pentru mai multe informaţii
Secţie: PT: MS: RD:

ADRESA PUNCT CONSUM


BL. P54
STR. MOTOC Nr.9 Bl.BL. P54 Sector 5

ADRESA DE CORESPONDENŢĂ
CRAINICEANU CALIN
STR. MOTOC Nr.9 Bl.P54 Sc.1 Ap.18 Sector 5 Bucuresti

SUPRAFAŢA ECHIVALENTĂ TERMIC 986.0120 SUPRAFAŢA UTILĂ 0 NUMĂR PERSOANE 260


19%
COTA TVA:
DENUMIRE U.M. CONSUM PREŢ VALOARE TVA TOTAL
(LEI/U.M.) (LEI) (LEI) (LEI)

1.ÎNCĂLZIRE GCal
2.APĂ CALDĂ* GCal 11,073867 137,00 1.517,12 288,25 1.805,37

Consum de apa rece pentru apa calda (facturat de SC APA NOVA SA) este de: 375,80 mc

1.517,12 288,25 1.805,37


TOTAL ENERGIE TERMICĂ
PENALITĂTI
*CONFORM MENŢIUNII ANEXA

SOLD PRECEDENT CLIENT (LEI) 0 TOTAL FACTURA CURENTĂ (LEI) 1.805,37


ENERGIE TERMICĂ SI PENALITĂŢI
30.06.2018
LA DATA
DIN CARE PUNCT CONSUM
0 0
EN TERMICĂ (LEI): PENALIZĂRI (LEI)

PENTRU PLATA SOLD PRECENDENT 0 LEI PENTRU PLATA FACTURII CURENTE 1.805,37 LEI

Leg. 51,325/2006; A.N.R.S.C.91/2007,483/2008; H.C.G.M.B. 141/2011,472/2017; Leg. 227/2015 766

ÎN INSOLVENŢĂ. EN PROCEDURE COLLECTIVE. IN INSOLVENCY