Sunteți pe pagina 1din 22

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE – BUCUREȘTI

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori


Master – FISCALITATE

LUCRARE DE PRACTICA
SC ALDO SECURITY SRL

Masterand:
Stanciu Doroteea – Ioana

BUCURESTI

2015

1
Scurta Prezentare

Societatea ALDO Security si-a inceput activitatea in anul 1999 avand ca obiect de activitate
comecializarea sigiliilor ,incuietorilor speciale si plicurilor securizate si de curierat fiind
distribuitor/partener al firmelor ITW-ENVOPAK (UK). si BRITTON DECOFLEX (UK) .

Societatea pune la dispozitia clientilor solutii complete de securizare a transporturilor,


incepand cu sigilii de securitate ( din material plastic sau din metal) si terminand cu mape
reutilizabile si plicuri securizate de unica folosinta pentru transportul valorilor sau al
documentelor confidentiale.

Sigiliile din material plastic, cu inchidere reglabila (tip lat) sau sigiliile metalice cu inchidere
fixa pot fi utilizate la inchiderea si securizarea sacilor de transport de bani.

Sigiliile din material plastic dispun de sisteme de inchidere ce nu permit violarea sigiliului
fara urme vizibile(insert metalic sau sistem dual de inchidere din plastic). Totodata sigiliile
dispun de un sistem facil de rupere, in acest fel evitandu-se utilizarea unor scule ajutatoare (
clesti, cutter, etc).

Pentru transportul si securizarea valutelor, obiectelor valoroase sau a documentelor


confidentiale societatea noastra va pune la dispozitie mape securizare reutilizabile si plicuri
securizate din material plastic.

Mapele securizeaza continutul transportul si pot fi reutilizate in peste 2000 de cicluri. Singurul
consumabil este sigilul prin care se securizeaza mapa.

Solutiile de personalizare sunt dintre cele mai diverse si acopera cerintele clientilor.

Sigiliile se pot marca prin termoprintare sau prin LASER (posibilitatea de marcare a codurilor
de bare, logotipurilor, textelor, etc). Seriile si personalizarile sunt unice si sunt tinute intr-o
baza de date timp de 7 ani pentru o siguranta sporita.

2
1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SC ALDO SECURITY SRL

Societatea comerciala ALDO SECURITY este o societate cu raspundere limitata cu


sediul in Bucuresti, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/2223/1999, CUI
11547578.

Obiectul principal de activitate al societatii, conform H.G. 656/1007, il constituie


producerea si comercializarea sigiliilor si plicurilor de securitate, precum si a incuietorilor
speciale, avand Codul CAEN 4690 „Comert cu ridicata nespecializat”. Capitalul social al
societatii este detinut in totalitate de catre unicul asociat al acestei companii, Pirvulete
Dorian.

Administratorul societatii este tot Pirvulete Dorian. Personalul din cadrul societatii
este angajat de catre administrator insusi sau de catre directorul executiv, in baza unor
contracte individuale de munca.

Structura organizatorica a societatii, raporturile ierarhice si functionale intre posturi si


compartimente este evidentiata in organigrama societatii. Diagrama organizationala a
societatii este schema care reglementeaza cooperarea si controlul in cadrul firmei, sarcini,
responsabilitati, autoritate etc.

3
ORGANIGRAMA SOCIETATII

ASOCIAT UNIC
(Director General)

DIRECTOR EXECUTIV

DEPARTAMENTUL DEPARTAMENTUL DEPARTAMENTUL


VANZARI FINANCIAR JURIDIC

SALARIZARE RESURSE UMANE FINANCIAR


CONTABILITATE

4
Directorul general coordoneaza si conduce activitatea firmei, impreuna cu directorul
executiv. Acestia au in subordine trei departamente si anume departamentul vanzari condus
de directorul commercial, departamentul financiar contabil condus de directorul economic
si departamentul juridic condus de sef oficiul juridic, toti acestea avand personal in
subordine care reprezinta personalul operativ.

Departamentul vanzari se ocupa cu promovarea pe piata a serviciului oferit de


societate si de contractarea altor clienti. Serviciul juridic avizeaza pentru legalitate
contractele si actele emise de societate, reprezinta societatea in relatiile cu institutiile
statului, aduce la cunostiinta celorlalte departamente ale societatii modificarile si
completarile aduse actelor normative.

Departamentul financiar contabil are personal salariat de specialitate: contabili,


economisti, inspectori personal. Acestia tin evidenta contabila, salariala si de personal a
societatii noastre cat si a clientilor nostri.

2. ORGANIZAREA SI TINEREA CONTABILITATII PROPRII

Societatile comerciale, si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa


conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, si contabilitatea de
gestiune adaptata la specificul activitatii.

Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea,


gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor
obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice, trebuie sa asigure inregistrarea
cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la
poziţia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele
interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari
si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

5
Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea
operatiunilor efectuate în valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit
reglementărilor elaborate în acest sens.

Persoanele juridice care au obligatia sa conduca contabilitatea în partida dubla trebuie


sa intocmeasca situatii financiare anuale. Orice operatiune economico-financiara efectuata
se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza înregistrarilor in
contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative
care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au
intocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz.
Societatile au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv
detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, în cazul
fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.

Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor


contabile aplicabile. Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii şi prezentarea
acestora in situatiile financiare anuale se fac potrivit normelor si reglementărilor contabile.
Reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale,
la valoarea justa a acestora. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de
regulă, de evaluatori autorizaţi.

Documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare a persoanelor


juridice sunt situatiile financiare anuale, care trebuie să ofere o imagine fidela a pozitiei
financiare, performantei financiare şi a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfăsurata.

Raspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilitatii revine administratorului.


Persoanele juridice organizeaza si conduc contabilitatea, în compartimente distincte,
conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa
indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si
raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitătii.
Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii în
domeniul contabilitătii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate în conditiile

6
Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a
contabililor autorizati, cu modificarile si completarile ulterioare, care raspund, potrivit legii.

Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.


Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, in conditiile stabilite
de reglemenarile legale. Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ se face la costul
de achizitie, de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau
productie, dupa caz. Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea
nominala. Valoarea actiunilor emise sau a altor titluri, precum si varsamintele efectuate in
contul capitalului subscris se reflecta distinct în contabilitate. Contabilitatea clientilor si
furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare
persoana fizica sau juridica. Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa
natura sau destinatia lor, dupa caz. Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri,
dupa natura sau sursa lor, după caz. In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste
cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli
se efectueaza, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar. Rezultatul definitiv al exercitiului
financiar se stabileste la inchiderea acestuia. Repartizarea profitului se inregistreaza in
contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Pierderea contabilă
reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve si capital
social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.

Societatea mai sus mentionata a achizitionat doua programe de contabilitate pentru


evidenta in sistem electronic a contabilitatii proprii cat si a pentru evidenta contabilitatii
clientilor sai. Aceste doua programe sunt CIEL si OMC. Contabilitatea proprie a societatii
este tinuta in programul de contabilitate OMC. Program avizat si licentiat, este conceput in
limbajul de programare Paradox, program predefinit cu inregistrari contabile si cuprinde mai
multe module: contabilitate, salarii, productie, gestiune comerciala, imobilizari, etc. Fiecare
salariat al societatii, din departamentul financiar contabil are in sarcina un numar de
societati, pentru care evidenta contabila, salariala si de personal se face sub coordonarea
directorului economic si sub asistenta oficiului juridic, cu certificarea situatiilor financiare
de catre expertii nostri contabili.

7
3. CONTABILITATETA CLIENTILOR

Relatiile unitatilor patrimoniale cu alte persoane juridice si fizice, conduc la creante si


datori. Cea mai mare parte a creantelor agentilor economici sunt legate direct de exploatare,
adică din acel domeniu care face obiectul principal al functionarii lor. Creantele fata de
clienti rezulta ca urmare a vanzarii productiei, respectiv realizări lucrarilor si a serviciilor si
au in contrapartida venituri din exploatare.

Creantele inteprinderi fata de clienti ei isi au izvorul in schimbul de consimtamant


concretizat intr-o comanda ferma din partea clientului si acceptata de catre producator sau
avand ca baza contractele incheiate. Creantele devin certe, sigure, in momentul transferului
de proprietate pentru vanzari si in momentul realizării lor pentru lucrari si servicii.
Transferul de proprietate se produce, deci, in momentul livrari bunurilor, respectiv in
momentul realizari lucrarilor sau prestatiilor de servicii, moment care corespunde cu
facturarea.

Pe baza facturii, creantele se inregistrează in contabilitate la valoarea de intrare in


patrimoniu care corespunde cu valoarea lor nominală, adică cu totalul de plata adica
valoarea sau pretul negociat plus TVA care se va aplica doar operatiilor supuse impozitari.
In cazul in care se acorda reduceri comerciale, valoarea nominala este data de netul
comercial, la care se va adauga si TVA. În situatia in care se acorda clientilor si reduceri
financiare, valoarea nominală a creantei este data tot de netul comercial, scontul acordat
inregistrandu-se separat ca si o cheltuiala financiară. Scontul va reduce valoarea creantei
initiale printr-o inregistrare ulterioara, cel mai adesea sconturile de decontare se acorda a
posterior printr-o factura de reducere.

Creantele in devize se inregistreaza in contabilitate in lei, la cursul de schimb in


vigoare la data efectuari operatiunilor. Diferentele de curs valutar, intre data inregistrari
creantelor in devize si data incasari lor, se inregistreaza ca si venituri sau cheltuieli
financiare, dupa cum diferentele sunt favorabile sau nefavorabile.

8
Dupa perioada de timp la care se refera, creantele si datoriile se impart in: creante si
datori pe termen scurt , cu perioada de decontare mai mica de un an; creante si datori pe
termen mijlociu, cu o perioada de decontare între 1-5 ani; creante si datori pe termen lung,
cu o perioada de decontare mai mare de 5 ani.

Creantele si datoriile pe termen lung si mijlociu se încadreaza in categoria


imobilizarilor financiare (titluri de participare, titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu,
creante legate de participatii, imprumuturi acordate pe termen lung). Creantele pe termen
scurt sunt generate de desfasurarea activitati de exploatare si creantele asimilate, care au in
contrapartida veniturile din exploatare si conturile fara incidenta asupra contului de rezultate
si cuprind: creante comercial; creante din gestiunea titlurilor de plasament si alte titluri de
valori reprezentand componente ale trezoreriei; creante din decontari in cadrul grupului si cu
asociatii, care mai sunt denumite si creante in afara grupului de exploatare.

Pentru inregistrarea creantelor se folosesc conturi din clasa 4 „ Conturi de terti” din
care face parte si grupa de conturi: 41 „Clienti si conturi asimilate”.

Pentru evaluarea creantelor si a datoriilor se folosesc trei metode sau reguli in functie
de factorul timp la care se refera: valoarea de inscriere cu ocazia intrari in patrimoniu a
creantei sau a datoriei la valoarea curenta sau contabila; valoarea de inventar sau valoarea
bilantiera.

Evaluarea curenta, prin aplicarea principiului nominalismului, dupa care creantele sunt
inscrise in contabilitate la valoarea lor nominala de rambursare, iar datoria la intrarea in
patrimoniu la valoarea ei normala de rambursare. Eventualele diferente ce apar in timpul
incasari creantelor respectiv platilor datoriilor, vor fi evidentiate in contabilitate in conturile
de cheltuieli pentru diferentele nefavorabile, respectiv in conturile de venituri pentru
diferentele favorabile.

Creantele comerciale sunt determinate de vanzarile de bunuri (produse, marfuri,


materiale), de prestari de servicii si de executarea de lucrarii catre terti. Aici se incadreaza
clientii si conturile asimilate:

9
411 „Clienti”

413 „Efecte de primit”

416 „Clienti incerti sau in litigiu”

418 „Clienti – facturi de intocmit”

409 „Avansuri acordate furnizorilor”

Evidenta sumelor datorate de clienti interni si externi pentru livrari de produse,


semifabricate, materiale, marfuri etc, lucrari executate sau prestari de servicii, sumele platite
de acestia ca acont sau decontate si cele ramase de plata, se tine cu ajutorul conturilor din
grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”

Contul 411 este un cont activ. Contul 411 „Clienti” tine evidenta decontarilor cu
clienti interni si externi pentru produsele, semifabricatele, materialelor marfurilor etc,
vandute, lucrari executate si servicii prestate pe baza de facturi. Este un cont de activ. Se
debiteaza cu valoarea la pret de vanzare a bunurilor livrate si serviciilor prestate, precum si
taxa pe valoare adaugata aferenta. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti. Soldul
contului este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti.

In debitul contului 411 „Clienti” se inregistreaza: pretul de vanzare al marfurilor,


produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, la care se
adauga TVA colectata aferenta prin creditul conturilor :701 ”Venituri din vanzarea
produselor finite”;702 „Venituri din vanzarea semifabricatelor”; 703 „Venituri din vanzarea
produselor reziduale”;704 „Venituri din lucrari executate si servicii prestate”705 „ Venituri
din studii si cercetari”706 „ Venituri din redevente, locatii de gestiune, chiri”707 „ Venituri
din vanzarea de marfuri”708 „ Venituri din activitati anexe”4427 „ TVA colectata”4428
„TVA neexigibila” pentru livrarile cu plata in rate.valoarea bunurilor livrate sau serviciilor
prestate anterior si care abia acum se factureaza, prin creditul contului 418 „ Clienti – facturi
de intocmit ”la deschiderea exercitiului cu reluarea sumelor inregistrate la sfarsitul
exercitiului precedent ca diferente nefavorabile de curs valutar, prin creditul contului 476 „
Diferente de conversie – cont de activ „la sfarsitul exercitiului, cu diferente favorabile de

10
curs valutar, rezultate in urma cresteri cursului valutar, aferent creantelor exprimate în
devize, prin creditul contului 477 „ Diferente de conversie – cont de pasiv”contravaloarea
creantelor reactivate, prin creditul contului 754 „ Venituri din creante recuperate”valoarea
ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor, prin creditul contului 419
„ Diferente de conversie – cont de pasiv ”

In creditul contului 411 „ Clienti ”se inregistreaza: valoarea ambalajelor care circula
in sistem de restituire facturate clientilor , prin creditul conturilor: 512 „ Conturi curente la
banci „531 „ Casa „ contravaloarea efectelor comerciale acceptate si preluate in contul
livrarilor sau prestatiilor facute, prin debitul contului 413 „ Efecte de primit „ sume datorate
de clienti rau platnici, dubiosi sau cu care unitatea se afla in litigiu, prin debitul contului 416
„ Clienti incerti „contravaloarea bunurilor livrate, a lucrarilor executate si a serviciilor
prestate, decontate pe seama avansurilor primite de la clienti prin debitul contului 419
„Clienti – creditori „ diferente nefavorabile de curs valutar stabilite la inchiderea
exercitiului, aferente creantelor exprimate in devize, prin debitul contului 476 „ Diferente de
conversie – cont de activ ”reluarea la inceputul exercitiului a sumelor inregistrate in
exercitiul precedent ca diferente favorabile de curs valutar , prin debitul contului 477 „
Diferente de conversie – cont de pasiv „diferente nefavorabile de curs valutar constatate cu
ocazia incasari creantelor exprimate in devize, prin debitul contului 665 „ Cheltuieli din
diferente de curs valutar„valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de
la clienti, prin debitul contului 419 „ Clienti – creditori „ valoarea sconturilor acordate
clientilor, prin debitul contului 667 „ Cheltuieli privind sconturile acordate „

Soldul contului este debitor si reprezints sumele datorate de clienti, deci creante fata
de acestia neancasate inca.

3.1 Exemple de operatiuni cu contul 411 „Clienti”:

1. Nasterea creantelor
la livrarea produselor cu factura aferenta

11
411 = %
707
4427
la livrarea produselor fara facturi
418 = %
707
4428
Si ulterior la intorcmirea facturii
411 = 418
4428 = 4427

2. Micsorarea creantelor
Cu cumele incasate prin contul curent si prin casa
121 = 411
311 = 411
Valoarea cecurilor cu limita de sume acceptate
112 = 411
Valoarea efectelor comerciale ( cambii) acceptate
413 = 411
Valoarea clientilor incerti, insolvabili, dubiosi si in litigiu
161 = 411
Valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti
419 = 411
Decontarea avansurilor incasate de la clienti
419 = 411

Alte operatii cu codul 411 – „Clienti”

Evidentierea unor vanzari de marfuri, pe credit comercial, cu factura, pe piata interna


sau externa.

12
411 = %
707
4427

Evidentierea diferentei dintre valoarea CIF si FOB a marfurilor exportate, respectiv


cheltuielile de asigurare si cele de transport extern.

411 = 408

Dobanda calculata de incasat la marfurile exportate pe credit comercial pe termen scurt sau /
si mediu.

411 = 666

Comisionul cuvenit intreprinderii de comert exterior, la facturarea marfurilor exportate in


comision.

411 = 404

Valoarea cuvenita unitatilor producatoare din tara, inscrise in facturile pentru exportul de
marfuri in comision.

411 = 701

Reflectarea in contabilitatea furnizorului de bunuri la export a comisionului retinut de


intermediar

-Facturarea bunurilor.

411 == %

704

4427

13
-La incasarea creantei comision 10%

% = 4411

5121

622

4. MONOGRAFIA CONTABILA: Inregistrarea operatiunilor in contabilitate

Operaţiile economice care au loc în luna martie sunt următoarele:

1martie

1. Pe baza de factura nr 483/03/2015 se achizitioneaza de la S.C. Duldi S.R.L marfa in valoare


de 3600,T VA 24%

371 = % 3600

401 1276.80

378 1748.41

4428 574.79

4426 = 401 242.59

2. Pe baza de factura nr.865/03/2015 se achizitioneaza de la S.C. Redoxim S.R.L. marfa in


valoare de 5122,TVA 24%

371 = % 5122.00

401 3561.30

378 742.90

4428 817.80

4426 = 401 676.65

14
3. Bon fiscal nr 375/03/2010 in valoare de 2172.5

5311 = % 2172.5

707 1825.63

4427 346.87

4. Plata Duldi, chitanta nr.300/03/2015 in valoare de 1519.39lei

401=5311 1519.39

5. Incasare credit OTP Bank, nr. Doc 263/03/2015 in valoare de 2173.29 lei

5121.1 = 5191 2173.29

6. Comision gestiune credit, nr.doc.157/03/2015 in valoare de 226.67 lei

627 = 5121.1 226.67

7. Plata credit OTP, nr. Doc. 200/03/2015 in valoare de 1416.67 lei

5191 = 5121.1 1416.67

02 martie

8. Pe baza de factura nr 049/03/2015 se achizitioneaza de la Matplast marfa in valoare de


1700 lei, TVA 24%

371 =% 1700

401 1180

378 248.57

4428 271.43

4426 = 401 224.20

15
9. Pe baza de factura nr.50/03/2015 se achizitioneaza de la Matplant marfa in valoare de
150 lei,TVA 24%

371 = % 150

401 96

378 30.05

4428 23.95

4426 = 401 18.24

10. Pe baza de factura nr. 160/03/2015 se achizitioneaza de la Mefim marfa in valoare de


1098.50,TVA 24%

371 = % 1098.50

401 711.43

378 211.68

4428 175.39

4426 = 401 135.17

11. Bon fiscal nr.376/03/2015 in valoare de 2561.50 lei

5311 = % 2561.50

707 2152.52

4427 408.98

12. Bon de motorina nr.562/03/2015 in valoare de 50 lei,TVA inclus

16
% = 5311 50

3022 42.02

4426 7.98

6022 = 3022 42.02

13. Chitanta nr.141/03/2015 in valoare 846.60 lei

401 = 5311 846.60

03 martie

14. Pe baza de factura nr. 894/03/2010 se achizitioneaza de la Redoxim materii prime pentru
saci de bani, in valoare de 1080 lei,TVA 24%

371 = % 1080

401 767.51

378 140.05

4428 172.44

4426 = 401 145.83

15. Pe baza de factura nr.782/03/2015 se achizitioneaza de la Premar marfa in valoare de


3354 lei, TVA 24%

371 = % 3354

401 2605.97

378 212.52

4428 535.51

4426 = 401 495.13

17
16. Pe baza de facture nr. 773/03/2015 se achizitioneaza de la Coveris marfa in valoare de
11394 lei, TVA 24%.

371 = % 11394

401 4810.80

378 4763.99

4428 1819.21

4426 = 401 914.05

17. Bon fiscal nr.377/03/2015 in valoare de 1221 lei.

5311 = % 1221.00

707 1026.05

4427 194.95

18. Bon de benzina nr.123/03/2015 in valoare de 50 lei, TVA inclus.

% = 5311 50 6022 = 3022 42.02(consum combustibil)

3022 42.02

4426 7.98

19. Virament intern nr.128/03/2015 in valoare de 1500 lei

5811 = 5311 1500

5121 = 5811 1500

20. Plata credit OTP Bank, nr. Doc.200/03/2015 in valoare de 529.95

5191 = 5121 529.95

18
21. Taxa gestiune cont in valoare de 5 lei.

627 = 5121.1 5.0

22. Bon fiscal nr.378/03/2015 in valoare de 1609lei

5311 = % 1609

707 1352.10

4427 256.90

04 martie

23. Vanzare clientului Popescu, nr.doc. 003/03/2015 in valoare de 4078.13 lei

4111 = % 4078.13

707 3427

4427 651.13

24. Bon de motorina nr. 33/03/2015 in valoare de 100 lei

% = 5311 100

3022 84.03

4426 15.97

6022 = 3022 84.03

05 martie-31 martie

25. Bon fiscal nr. 379/03/2015 in valoare de 2621 lei, reprezentand incasare.

5311 = % 2621

707 2202.52

19
4427 418.48

26. Factura nr. 158/31/03 emisa indica livrarea cantitatii de 10000 de buc sigilii X Seal 30
pentru “S.C. EXPERT SRL”. Pretul unitar fara TVA 0.3025 lei/buc, TVA 24%.

371 = % 3400

401 2521

378 336.14

4428 542.86

4426 = 401 478.99

27. Factura nr.2156/30/03 emisa indica livrarea unei cantitati de 8000 bucati saci de bani la
pretul unitar fara TVA de 9,66 lei/buc, 2000 bucati sigiliu meterseal la pretul unitar fara
TVA de 1,76lei/buc si 10000 bucati sigiliu boltseal la pretul unitar fara TVA de 0,80
lei/buc. Marfa a fost recepţionată, fiind emisă Nota de recepţie şi constatare de diferenţe
nr.19/30/03. Datele din factură şi nota de recepţie sunt concordante.

371 = % 1550

401 1050

378 252.52

4428 247.48

4426 = 401 199.50

28. Factura nr.886/29/03 emisa indica livrarea unei cantitati de 4000 de bucati sigiliu
meterseal la pretul unitar fara TVA de 1.06 lei, 5000 bucati la pretul unitar de 0,92 lei si
500 bucati la pretul unitar fara TVA de 2.03 lei pentru S.C. Expert S.R.L. Marfa a fost

20
recepţionată, fiind emisă Nota de recepţie şi constatare de diferenţe nr.18/29/03. Datele
din factură şi nota de recepţie sunt concordante.

371 = % 3200

401 2491.71

378 197.37

4428 510.92

4426 = 401 473.42

29. Factura nr.773/29/03 emisa indica livrarea unei cantitati de 1520 kg de sigiliu plumbex
verzi la pretul unitar fara TVA de 0.3192lei si 3 role eticheta securizata la pretul unitar
fara TVA de 7.4288 lei pentru S.C. EXPERT S.R.L. Marfa a fost recepţionată, fiind
emisă Nota de recepţie şi constatare de diferenţe nr.17/29/03. Datele din factură şi nota
de recepţie sunt concordante.

371 = % 3020

401 1128.38

378 1409.44

4428 482.18

4426 = 401 214.39

30.Facturile emise de furnizorii de servicii prezintă următoarele date:

- S.C. Vodafone Romania SA – factura nr. 886/14/03 – 385,32 lei +TVA 24%

Achizitie si plata

% = 401 385.32

626 323.80

21
4426 61.52

401 = 5311 385.32

- S.C. CEZ OLTENIA - factura nr.241/03/2010- 43.48 lei + TVA 24%

% = 401 43.48

605 36.54

4426 6.94

401 = 5311 43.48

Situatia privind calculul amortizării imobilizărilor corporale (mijloace fixe) pentru luna
martie 2015

Spatiu comercial: 28000/180 luni=155,50lei (grupa 1)

Autoutilitara: 10924,37/60 luni=182,07lei(grupa 2)

Unitatea SC ALDO SECURITY SRL are ca obiective viitoare contractarea de noi


clienti, organizarea unui departament de audit si mentinerea standardelor I.S.O.,
imbunatatirea pregatirii profesionale a angajatilor prin trimiterea la cursuri de perfectionare,
imbunatatirea sistemului informatic prin utilarea birourilor cu aparatura performanta si
achizitionarea de programe informatice care sa satisfaca cerinteleclientilor.

22