Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

AUTORI: FINCĂ RAMONA MĂDĂLINA - INSTITUTOR


MARIN LICA- EDUCATOARE
GRĂDINIŢA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
LOC.TURNU- MĂGURELE
JUD.TELEORMAN

Grupa: pregătitoare
Activitate : Educaţie pentru societate
Tema activităţii: „Să ne comportăm civilizat ”
Tipul de activitate: consolidarea unor deprinderi de conduită morală
Forma de realizare: convorbire
Scopul activităţii:
 Cunoaşterea normelor de comportare civilizată şi înţelegerea necesităţii de a le folosi în
societate ;
 Formarea unor deprinderi de conduită morală prin respectarea unor reguli de politeţe,
accesibile vârstei preşcolare.
Obiective de referinţă:
a) cognitive:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili:
 Să explice când şi unde se folosesc formulele de politeţe( când salutţi, ceri sau primeşti
ceva,etc.) ;
 Să diferenţieze un comportament negativ de unul pozitiv dezaprobându-l pe primul ;
 Să enunţe minim două proverbe potrivite unor reguli de comportare (« Bună ziua căciulă, că
stăpânul n-are gură », « Vorba dulce mult aduce », etc.) ;
 Să identifice fragmente din poezie referitoare la reguli de comportare în raport cu imaginile
afişate pe support ;
 Să se exprime corect, fluent, coerent în limba română.
b) afective :
 Să participe cu interes la activitate ;
 Să manifeste dragoste şi respect faţă de persoanele cunoscute ;
 Să dorească să adopte în conduita proprie acte de conduită asemănătoare cu cele ale
persoanajelor din poezii.
c)psihomotorii :
 Să interpreteze corect rolurile din jocul de rol, dovedind că au înţeles cum trebuie să se
comporte într-o situaţie dată, în raport cu anumite persoane.
Metode şi procedee:instructajul, surpriza, demonstraţia, conversaţia, expunerea,
explicaţia,povestirea, jocul de rol.
Material didactic: planşe ilustrând imagini din poezii, jucării, obiecte folosite la dramatizarea
povestirii (vaza cu flori, lumânări, pahare, farfurii,etc.), recompense sub formă de jetoane cu
imaginea unui copil care salută.
Material bibliografic:
- „Programa activităţilor instructiv- educative în grădiniţa de copii”–
Bucureşti 2005;
- „Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani)”.
Forme de organizare: frontal, individual şi pe grupe
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Durata: 35minute
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Evaluare
Nr. Strategii
Evenimentul (instrumente şi
Crt. Conţinutul ştiinţific didactice
didactic indicatori)
I. Momentul Voi aşeza mobilierul şi voi pregăti cele Instructajul Observarea
organizatoric necesare pentru buna desfăşurare a comporta-
activităţii : mentului.
-aranjarea scăunelelor şi a măsuţelor ; Corectarea
-pregătirea planşelor; ţinutei.
-aerisirea sălii de grupă;
-intrarea ordonată în sala de grupă, salutul.
II. Captarea Apare un personaj care are un Surpriza Interesul
atenţiei comportament necivilizat : nu salutăla pentru
intrarea în clasă, se îmbrâncşte, nu cere voie conţinutul
şi nici nu mulţumeşte când i se oferă ceva. surprizei.
Port un dialog cu acest personaj : « Hei, ce-i Conversaţia
cu tine ? De unde vii ? Ai cerut voie să intri
în clasă ? De ce n-ai bătut la uşă ? »
Când intri într-o sală de clasă trebuie să
ceri voie şi să ne rogi frumos să te primim
printre noi.

III. Anunţarea temei - Ce ziceţi copii, îl primim la activitatea Conversaţia Observarea


şi enunţarea noastră ? Eu zic să-l primim pentru că noi comporta-
obiectivelor astăzi la activitatea de educaţie pentru mentului.
societate vom învăţa cum trebuie să ne Explicaţia
comportăm în diferite situaţii, cum şi ce
formule de politeţe să folosim pentru ca toţi
cei din jurul nostru să ne primească alături
de ie cu plăcere, să ne respecte şi să spună
despre noi : « Iată un copil politicos ! ».
IV. Dirijarea Port o conversaţie cu copiii despre felul în Conversaţia Observarea
învăţării care trebuie să se comporte la grădiniţă, comporta-
acasă, pe stradă, în relaţiile cu alţi copii : mentului.
- Când vă treziţi dimineaţa şi vedeţi pe
mama sau pe tata prin cameră, cum trebuie
să le spuneţi ?
- Cum vă răspund ei ?
Dar când intraţi în sala de clasă şi o vedeţi
pe d-na educatoare ?
Bună dimineaţa! Bună seara! Bună ziua! – Explicaţia
sunt formule de politeţe pe care le folosim
atunci când ne adresăm părinţilor,
doamnei educatoare, tuturor oamenilor Conversaţia
cunoscuţi, mai în vârstă decât noi. Dar pe
un copil de vârsta voastră cum îl salutaţi ?
cum îi spunem când vă despărţiţi ?
Am să vă spun un proverb despre salut :
« Salutul este primul semn al împăcării Explicaţia
dintre doi duşmani »( pe care îl şi explic).
Spuneţi şi voi un proverb despre cei care
nu se salută.
Copii, a spune Bună dimineaţa! Bună
seara! Bună ziua! înseamnă a saluta , a
respecta pe cei cunoscuţi în orice moment Conversaţia
şi în orice situaţie. Respectând pe alţii te
respecţi pe tine. Dar formulele de salut nu
sunt singurele formule de politeţe. Explicaţia
Dacă din greşeală aţi lovit un coleg cum
trebuie să-i spuneţi ?
Dacă cineva vă oferă ceva cum îi spuneţi ?
Şi acestea : « scuză-mă », « te rog
frumos », « mulţumesc » sunt tot formule
de politeţe pe care trebuie să le folosim
dacă vrem să dovedim că avem un
comportament civilizat.
Voi prezenta copiilor imagini ilustrând
câteva poezii deja învăţate şi le voi cere să
recite strofa reprezentată de imagine.
Citesc o poveste « Cuvântul fermecat » de
V.Oseeva, apoi discut cu copiii desre Povestirea
comportamentul personajelor din poveste.
- De ce credeţi că la început băiatul Expunerea
era refuzat de toţi membrii familiei
atunci când cerea ceva ? Conversaţia
- Care este cuvântul fermecat din
această povestire ?
- De ce credeţi că este fermecat ?
- Ce proverb credeţi că i se
potriveşte comportamentului
frumos al băiatului ?
Explic proverbele spuse de copii. Povestirea
Le voi citi povestirea « La aniversare » şi
ei vor trebui să-mi spună ce greşeli au
făcut invitaţii. Le voi arăta şi planşa. Explicaţia
Cum aţi fi procedat voi ?
Deci, un copil civilizat foloseşte în orice
împrejurare cuvintele de politeţe ţi se
comportă frumos.
V. Evaluarea Se realizează prin jocurile « La Explicaţia Jocuri de rol:
aniversare » şi « La magazin ». Haideţi să Joc de rol “La
ne imaginăm că este ziua unui coleg şi-i aniversare”
sărbătorim aniversarea, iar o parte din copii şi “La
se vor juca de-a magazinul. magazin”
VI. Încheierea Se fac aprecieri generale asupra modului Explicaţia Observarea
activităţii de desfăşurare al activităţii şi asupra Conversaţia comporta-
modului de comportare al copiilor. mentului.
În finalul activităţii îl voi întreba pe Stimulare
musafirul nostru dacă a învăţat ceva din
ceea ce am vorbit noi astăzi.
Haide-ţi să-i cântăm şi cântecul care i se
potriveşte dacă vrea să fie un copil
politicos.
Copiii ies din sala de grupă cântând « Un
copil politicos ».
În acelaşi timp se oferă şi recompense
copiilor.