Sunteți pe pagina 1din 56

Manual de utilizare

Smart platinum 7

© Vodafone Group 2016. Denumirea Vodafone și


siglele Vodafone sunt mărci comerciale ale Grupului
© Vodafone
Vodafone. Group
Orice 2016.
nume deVodafone
produse and
sau the Vodafone logos
de companii
are trade marks
menționate of Vodafone
în acest document Group.
potAny product
fi mărci or company
comerciale
names
ale mentioned
proprietarilor herein may be the trade marks of their
respectivi.
respective owners.

CJA61KAVDAZA
VFD 900
Cuprins 6.4 Conectarea la un computer prin USB....................53
6.5 Scoaterea în siguranță a cartelei microSD din
1 Telefonul dvs............................................................. 4 telefonul dvs....................................................................54
1.1 Taste și conectori............................................................. 4 6.6 Partajarea conexiunii de date mobile a
1.2 Noțiuni introductive........................................................ 7 telefonului........................................................................55
1.3 Ecranul principal.............................................................10 6.7 Conectarea la rețelele private virtuale..................56

2 Introducerea textului...........................................19 7 Magazinul Google Play .......................................58


2.1 Folosind tastatura virtuală..........................................19 8 Aplicații multimedia.............................................59
2.2 Modificare text.................................................................20 8.1 Aparat foto........................................................................59
3 Call+, Jurnal de apeluri și Contacte................21 8.2 Galerie.................................................................................61
3.1 Call+������������������������������������������������������������������������������������21 8.3 Redarea de muzică........................................................65
3.2 Apeluri recente................................................................28 8.4 Player video......................................................................67
3.3 Contacte.............................................................................29 9 Hărți Google ............................................................68
4 Message+ și e-mail................................................36 9.1 Obținerea poziției mele...............................................68
4.1 Message+...........................................................................36 9.2 Căutarea unui loc...........................................................69
4.2 Gmail/E-mail....................................................................41 9.3 Salvarea unui loc............................................................69
9.4 Deschiderea Street View pentru un loc................69
5 Calendar, Ceas cu alarmă și Calculator.........44
9.5 Obțineți indicații rutiere, pentru transportul
5.1 Calendar.............................................................................44
public sau mersul pe jos.............................................70
5.2 Ceas......................................................................................46
5.3 Calculator..........................................................................48 10 Altele..........................................................................71
10.1 Manager fișiere................................................................71
6 Conectare.................................................................49
10.2 Înregistrare sunet...........................................................71
6.1 Conectarea la internet.................................................49
10.3 Radio....................................................................................71
6.2 Chrome...............................................................................51
6.3 Conectarea la dispozitive Bluetooth .....................52
1 2
11 Setări..........................................................................73 1 Telefonul dvs.
11.1 Wireless și rețele.............................................................73
1.1 Taste și conectori
11.2 Dispozitiv............................................................................77
11.3 Personal.............................................................................81
11.4 Sistem.................................................................................86

12 Actualizarea software-ului telefonului..........90 Conector căști


Iluminare led
13 Accesorii ..................................................................91
Senzor de Aparat foto față
14 Informații privind siguranța produsului........92 proximitate și Bliț
lumină
15 Garanția telefonului........................................... 107
16 Specificații............................................................. 109

Ecran tactil

Tasta Înapoi Tasta Recente

Tasta Acasă

Conector Micro-USB

3 4
Bliț aparat foto/lanternă Buton pornire/oprire
Aparat foto • Apăsați: activați ecranul de blocare/aprindeți ecranul.
Senzor de amprentă
• Apăsați lung: afișați meniul pop-up pentru a selecta una
Tastă
dintre opțiunile Oprire, Repornire, Mod Avion.
Aparat
Volum Apăsați lung: porniți telefonul.
foto
sus • Apăsați lung tastele Pornire/Oprire și Volum jos
Slot pentru a realiza o captură de ecran.
Volum
cartelă Taste de volum
jos
Buton SIM/SD • În timpul unui apel, aceste taste reglează volumul
pornire/ căștilor.
oprire • În modurile Muzică/Video/Streaming, acestea reglează
volumul aplicațiilor multimedia.
• În modul general, tastele de volum reglează volumul
soneriei.
• Anulează soneria unui apel primit.
Tasta Aparat foto (1)
• În modul Automat sau modul Manual al aparatului foto,
apăsați tasta pentru a efectua o fotografie.
Tasta Recente • În modul Automat, apăsați lung tasta pentru a realiza o
• Atingeți: această acțiune va duce la afișarea imaginilor captură simultană.
aplicațiilor recent utilizate. Atingeți o imagine pentru • În modul Panorama al aparatului foto, apăsați pentru
a deschide aplicația asociată sau trageți imaginea spre a începe efectuarea unei fotografii panoramice, apoi
stânga sau spre dreapta pentru a o elimina din listă. apăsați din nou pentru a o salva.
Tasta Acasă • În modul Cu încetinitorul, apăsați pentru a începe o
• Apăsați tasta Acasă pentru a reveni la ecranul principal înregistrare, apoi apăsați din nou pentru a salva.
din orice aplicație sau ecran. • Apăsați de două ori pentru a deschide Aparatul foto din
• Atingeți lung această tastă pentru a accesa Google Now modul de repaus, ecranul blocat sau orice alt ecran.
și Căutarea vocală. • Dezactivați tasta Aparat foto înainte de a utiliza un
Tasta Înapoi selfie stick.
• Atingeți această tastă pentru a reveni la ecranul anterior
sau pentru a închide o casetă de dialog, meniul de It(1)
opțiuni, panoul Notificări etc.
Aceste taste sunt întotdeauna disponibile când activați ecranul.
Tasta Aparat foto este activată în mod implicit. Puteți modifica setarea
(1)

și din Setări > Butoane > Tastă Aparat foto.


5 6
1.2 Noțiuni introductive Încărcarea bateriei
1.2.1 Configurarea
Introducerea și scoaterea cartelei SIM/microSD
Trebuie să introduceți cartela SIM pentru a putea efectua apeluri.

Pentru a încărca bateria, conectați încărcătorul la telefon și la


priză. Puteți încărca telefonul și printr-un cablu USB.

Înainte de a instala sau de a scoate cartela nano-SIM sau cartela Bateria telefonului dvs. este încorporată, iar capacul din
microSD, introduceți un ac în orificiu și apăsați până când iese spate și bateria nu sunt detaşabile. Demontarea
slotul cartelei. Puneți cartela SIM cu cipul orientat în jos și telefonului de către persoane neautorizate este strict
împingeți-o în locașul său. Asigurați-vă că este introdusă corect. interzisă. Pentru a reduce risipa de energie, scoateți
încărcătorul din priză după ce bateria este complet
T elefonul dvs. acceptă numai cartela nano-SIM. Nu încărcată.
încercați să introduceți alte tipuri de cartele SIM, cum ar
fi mini și micro, pentru că este posibil să deteriorați Pentru a reduce consumul de energie al telefonului, opriți
telefonul. funcțiile Wi-Fi, GPS, Bluetooth sau aplicațiile care rulează
în fundal, când acestea nu sunt necesare. În secțiunea
Setări puteți să reduceți luminozitatea ecranului și să
setați în cât timp să intre telefonul în stare de repaus.

7 8
1.2.2 Pornirea telefonului 1.2.3 Oprirea telefonului
Țineți apăsată tasta Pornire/Oprire până când telefonul Țineți apăsată tasta de Pornire/oprire din ecranul principal până
pornește. Vor trece câteva secunde până când ecranul se va când apar opțiunile telefonului, apoi selectați Oprire.
aprinde. Dacă este necesar, deblocați telefonul (prin glisare,
introducere cod PIN, parolă sau model de deblocare) și confirmați. 1.3 Ecranul principal
Va apărea ecranul principal. Puteți aduce toate elementele preferate (aplicații, comenzi
Dacă nu știți codul PIN sau dacă l-ați uitat, contactați operatorul rapide, dosare și widget-uri) în ecranul principal, pentru a avea
de rețea. Nu lăsați codul PIN lângă telefon. Stocați această acces rapid la ele. Atingeți tasta Acasă pentru a comuta pe
informație într-un loc sigur când nu o utilizați. ecranul principal.
Bara de stare
Prima configurare a telefonului • Indicatori stare/notificare
a b
Când porniți telefonul pentru prima dată, vi se va cere să setați • Atingeți și trageți în jos pentru a
următoarele opțiuni: limba, datele mobile, contul Google, data deschide panoul de notificări.
Bara de căutare Google
și ora etc. • Atingeți tasta a pentru a accesa ecranul de
1. Selectați limba telefonului, apoi atingeți tasta . căutare text.
• Atingeți tasta b pentru a accesa ecranul de
2. Selectați opțiunea Wi-Fi, apoi atingeți OMITEȚI. căutare vocală.
3. Selectați opțiunea Nume, apoi atingeți ÎNAINTE. Trageți în stânga sau în dreapta pentru a afișa
alte panouri în ecranul principal.
4 Selectați opțiunea Configurare e-mail, apoi atingeți ÎNAINTE.
5. Selectați opțiunea Protejați-vă telefonul, apoi atingeți Aplicațiile din bara Favorite
OMITEȚI. • Atingeți pentru a accesa aplicația.
• Atingeți lung pentru mutarea sau
6. Selectați opțiunea Servicii Google, apoi atingeți ÎNAINTE. modificarea aplicațiilor.
Fila Aplicație
7. Selectați opțiunea Permisiuni aplicație, apoi atingeți
• Atingeți pentru a deschide toate
ÎNAINTE. aplicațiile.
8. Selectați opțiunea Îmbunătățire experiență, apoi atingeți Ecranul principal se extinde în ambele părți laterale, pentru a oferi
ÎNAINTE. mai mult spațiu pentru adăugarea de aplicații, comenzi rapide
9. Selectați opțiunea Sfaturi de ajutor, apoi atingeți tasta etc. Glisați orizontal ecranul principal spre stânga și dreapta
ÎNAINTE. pentru a vedea imaginea completă a ecranului principal. Punctul
alb din partea de jos a ecranului arată ce ecran vedeți.
Apoi, telefonul este configurat și gata de a fi utilizat.
Dacă porniți telefonul fără cartela SIM introdusă, vă puteți
conecta la o rețea Wi-Fi pentru a accesa contul dvs. Google și a
utiliza unele funcții.

9 10
1.3.1 Utilizarea ecranului tactil Pictogramele de stare
Atingere Nu este introdusă nicio
GPRS conectat
Pentru a accesa o aplicație, atingeți-o cu degetul. cartelă SIM

Atingere lungă EDGE conectat Mod vibrații


Atingeți lung ecranul principal pentru a accesa opțiunile
disponibile pentru setarea imaginii de fundal. Modul Nu deranjați
3G conectat
Tragere este activat.
Atingeți lung un element pentru a-l putea trage într-un alt loc. HSDPA (3G) conectat Microfon oprit
Glisare/Tragere Nivel foarte scăzut al
HSPA (3G) conectat
Glisați ecranul pentru a derula în sus și în jos listele, ecranele bateriei
aplicațiilor, imaginile, paginile web etc.
4G conectat Nivel scăzut al bateriei
Tragere rapidă
Similară cu tragerea, tragerea rapidă provoacă o mișcare mai 4G conectat prin Baterie parțial
rapidă. certificate CA descărcată

Ciupire/Întindere Bluetooth pornit Baterie încărcată


Așezați degetele unei mâini pe suprafața ecranului și depărtați-le
sau apropiați-le pentru a mări sau micșora ecranul. Conectat la un
Bateria se încarcă
dispozitiv Bluetooth
Rotire
Mod avion Căști conectate
Modificați automat orientarea ecranului din portret în vedere,
întorcând telefonul în lateral.
Alarmă setată Roaming
1.3.2 Bara de stare
Din bara de stare, puteți afișa atât starea telefonului (în dreapta) GPS pornit Intensitate semnal
cât și informațiile de notificare (în stânga).
Conectat la o rețea
Wi-Fi

11 12
Pictograme notificare Panou de notificări
Pentru a deschide panoul cu setări rapide, atingeți și trageți în
Mesaj Gmail nou
TM
Apel în curs jos de două ori bara de stare. Atingeți și trageți în sus pentru a-l
Mesaj text sau închide. Din panoul de notificări, puteți deschide elemente sau
Apel pierdut memento-uri indicate de pictogramele de notificare și puteți
multimedia nou
vizualiza informații despre serviciul wireless.
Problemă la livrarea
Apel în așteptare Atingeți pentru a accesa Bara de
SMS sau MMS
setări rapide.
Redirecționare apel
Mesaj Hangouts nou
pornită
Mesaj vocal nou Se încarcă date
Eveniment în viitorul Atingeți și trageți în jos de două
Descărcare finalizată ori pentru a accesa Bara de setări
apropiat
rapide.
Traficul de date se
Datele se sincronizează apropie de pragul
definit sau l-a depășit.
O rețea Wi-Fi
Nu există nicio cartelă
nesecurizată este
SIM instalată
disponibilă Atingeți o notificare și glisați-o în lateral pentru a o șterge.
Melodie în curs de Atingeți pictograma pentru a goli toate notificările pe bază de
Radioul este pornit
redare evenimente (alte notificări în curs vor rămâne afișate).
Actualizare sistem În ecranul de setări rapide, atingeți pictograma Setări pentru
Eroare captură de ecran a accesa meniul Setări.
disponibilă
Partajarea conexiunii Imaginea personalizată va apărea dacă aveți
Conectat la VPN configurat profilul dvs. din aplicația Contacte.(1)
USB este pornită
Roamingul
Hotspot-ul Wi-Fi mobil Consultați secțiunea „3.3.1 Afișarea
(1)
internațional este
este pornit contactelor dvs.”.
activat
Bara de setări rapide
Roamingul
Captură de ecran • Atingeți pictogramele pentru activarea/
internațional este dezactivarea funcțiilor sau pentru
realizată
dezactivat modificarea modurilor.
• Atingeți pictograma pentru a afișa
Mai multe notificări setările.
sunt ascunse

13 14
1.3.3 Bara de căutare 1.3.4 Blocarea/deblocarea ecranului
Telefonul are o funcție de căutare care poate fi utilizată pentru a Pentru a vă proteja telefonul și confidențialitatea, puteți bloca
găsi informații în aplicații, în telefon sau pe web. ecranul telefonului folosind pentru deblocare diferite modele,
coduri PIN, parole etc. Aceste setări pot fi alese prin opțiunea
a Setări > Securitate > Blocare ecran.
b
Crearea unui model de deblocare a ecranului (Urmați
instrucțiunile de pe ecran)
• Atingeți Setări > Securitate > Blocare ecran > Model.
• Desenați-vă propriul model.

Desenați modelul dvs. de


deblocare.

a Căutare după text


• Atingeți bara de căutare din ecranul principal.
• Introduceți textul/expresia pe care doriți să le căutați.
• Atingeți pe tastatură dacă doriți să căutați pe internet. Atingeți pentru a confirma desenând
b Căutare după voce din nou modelul.

• Atingeți de pe bara de căutare, pentru a afișa un ecran de Crearea unui cod PIN/o parolă de deblocare a ecranului
dialog.
• Atingeți Setări > Securitate > Blocare ecran > PIN sau Parolă.
• Rostiți textul/expresia pe care doriți să le căutați. Se va afișa
• Setați codul PIN sau parola.
o listă cu rezultatele căutării, din care veți putea alege.
Blocarea ecranului telefonului
Apăsați o dată tasta de Pornire/oprire pentru a bloca ecranul.

15 16
Deblocarea ecranului telefonului Ștergere
Apăsați o dată tasta Pornire/Oprire pentru iluminarea ecranului, Atingeți lung elementul pe care doriți să-l ștergeți pentru a activa
desenați modelul de deblocare creat sau introduceți codul PIN ori modul Mutare, trageți elementul peste pictograma Ștergere și
parola pentru deblocarea ecranului. eliberați după ce elementul a devenit gri.
Dacă ați ales opțiunea Glisare pentru a debloca ecranul, glisați în Crearea dosarelor
sus pentru a debloca ecranul. Pentru a facilita organizarea aplicațiilor și comenzilor rapide din
ecranul principal și bara Favorite, puteți să le adăugați într-un
dosar prin așezarea lor unul peste celălalt. Pentru redenumirea
unui dosar, deschideți-l și atingeți bara de titlu a acestuia pentru
a introduce noul nume.
Personalizarea imaginii de fundal
Atingeți lung o zonă liberă din ecranul principal sau atingeți
Setări > Afișaj > Imagine de fundal pentru a personaliza
imaginea de fundal.

1.3.6 Reglarea volumului


Glisați de pe pictogramă pentru a Utilizarea tastei de volum
deschide aplicația.
Pentru reglarea volumului, apăsați tasta „Volum”. Pentru
activarea modului vibrații, apăsați tasta Volum jos până când
1.3.5 Personalizarea ecranului principal telefonul vibrează. Apăsați tasta Volum jos încă o dată pentru
Adăugarea unei aplicații sau a unui widget activarea modului silențios.
Atingeți fila Aplicații , apoi atingeți lung o aplicație pentru a Utilizarea meniului „Setări”
activa modul Mutare și trageți elementul în orice ecran principal. Trageți în jos de două ori din panoul de notificări și atingeți
Atingeți lung un spațiu gol de pe oricare ecran principal, selectați pictograma de setări pentru a accesa meniul Setări, apoi
opțiunea WIDGET-URI și trageți widget-ul în ecranul principal. atingeți opțiunea Sunet și notificări și veți putea configura
volumul apelurilor, notificărilor, sistemului etc. după preferințe.
Repoziționarea unei aplicații sau a unui widget
Atingeți lung elementul pe care doriți să-l repoziționați, pentru a
activa modul de mutare, trageți elementul în poziția dorită, apoi
eliberați-l. Puteți muta elemente atât în ecranul principal, cât și în
bara Favorite. Țineți pictograma pe marginea stângă sau dreaptă
a ecranului pentru a trage elementul într-un alt ecran principal.

17 18
2 Introducerea textului 2.2 Modificare text
Puteți modifica textul pe care l-ați introdus.
2.1 Folosind tastatura virtuală • Atingeți lung sau atingeți de două ori textul pe care doriți să-l
Setări tastatură virtuală modificați.
Atingeți fila Aplicații din ecranul principal și selectați Setări > • Trageți marginile textului selectat pentru a modifica selectarea
Limbă și introducere. evidențiată.
Modificarea orientării tastaturii virtuale • Vor apărea următoarele opțiuni: DECUPAȚI, COPIAȚI,
Întoarceți telefonul într-o parte sau pe verticală pentru a INSERAȚI(1), PARTAJAȚI, SELECTAȚI TOT și ÎNLOCUIȚI.
modifica orientarea tastaturii virtuale. Puteți ajusta orientarea De asemenea, puteți introduce text nou
și prin modificarea setărilor (accesați Setări > Afișaj > Când
• Atingeți zona în care doriți să tastați sau atingeți lung zona
dispozitivul este rotit > Rotește conținutul ecranului).
liberă; cursorul va pâlpâi și va apărea fila. Trageți fila pentru
2.1.1 Tastatura Android mutarea cursorului.
• Dacă ați selectat text, atingeți fila pentru afișarea pictogramei
LIPIRE, care vă permite să lipiți textul copiat anterior.

Atingeți pentru
a comuta între Atingeți pentru a
modurile „abc/ introduce text sau
Abc”; atingeți numere.
lung pentru a
comuta între Atingeți lung,
modurile „abc/ apoi selectați
ABC”. pentru a introduce
simbolurile.

Atingeți pentru a comuta între tastatura


alfabetică și tastatura de simboluri/
numerică.

Nu va apărea până când nu selectați opțiunea de copiere.


(1)

19 20
3  all+, Jurnal de apeluri și
C
Contacte

3.1 Call+ Atingeți lung pentru accesarea


Call+ permite utilizatorilor să partajeze conținut utilizând mesageriei vocale
conexiunea de date mobile în timpul unui apel. De asemenea,
îmbunătățește experiența de apelare prin funcții care le oferă
utilizatorilor posibilitatea de a informa contactele cu privire la
motivul pentru care le apelează sau pentru care sunt apelați.

3.1.1 Efectuarea unui apel


Puteți efectua ușor un apel utilizând aplicația Call+. Atingeți fila
Introduceți numărul dorit direct de la tastatură sau atingeți un
de aplicații din ecranul principal și selectați opțiunea Call+.
contact din fila CONTACTE sau FAVORITE pentru a efectua un
apel.
Introduceți numărul de la tastatură și atingeți tasta . Veți avea la
Contacte dispoziție următoarele opțiuni:
Jurnal apeluri
Adăugați la
Salvați numărul în Contacte.
contacte
Atingeți "." pentru a accesa setările de
Apelare rapidă
apelare rapidă.
Adăugarea
Atingeți pentru a adăuga de 2 secunde
unei pauze de 2
de pauză.
Atingeți pentru afișarea tastaturii secunde
Adăugați timp de Atingeți ":" pentru a adăuga timp de
așteptare așteptare.

Dacă introduceți un număr greșit, puteți șterge cifrele incorecte


atingând .
Pentru a încheia o convorbire, atingeți pictograma .

21 22
Apel internațional 3.1.3 Apelarea mesageriei vocale
Pentru a efectua un apel internațional, atingeți lung pentru a Mesageria vocală este oferită de rețeaua dvs. pentru a nu pierde
introduce „+”, apoi introduceți prefixul internațional al țării, urmat apelurile. Aceasta funcționează ca un robot telefonic pe care îl
de numărul de telefon întreg și atingeți . puteți consulta în orice moment.
Apel de urgență Pentru a accesa căsuța dvs. vocală, atingeți lung tastatura.
Dacă telefonul dvs. se află în aria de acoperire, formați numărul Pentru a seta numărul mesageriei vocale, atingeți tasta și
de urgență și atingeți pentru a efectua un apel de urgență. accesați Setări > Setări apel > Mesagerie vocală.
Acest serviciu funcționează chiar și fără o cartelă SIM și fără a Dacă primiți un mesaj vocal, în bara de stare apare pictograma de
tasta codul PIN. mesagerie vocală . Deschideți panoul de notificări și atingeți
Mesaj vocal nou.
3.1.2 Preluarea sau respingerea unui apel
3.1.4 În timpul unui apel
Pentru a ajusta volumul în timpul unui apel, apăsați tasta Volum
sus/jos.

Când primiți un apel, atingeți


• Glisați pictograma spre dreapta pentru a prelua apelul;
• Glisați pictograma spre stânga pentru a respinge apelul;
• Glisați pictograma în jos pentru a respinge apelul trimițând un
mesaj prestabilit.
Pentru a opri sunetul apelurilor primite, apăsați direct tasta
Volum sus/jos.

23 24
Atingeți pentru a reține apelul în curs. Atingeți din nou • Atingeți pictograma pentru începerea apelului de conferință.
această pictogramă pentru a recupera apelul. • În timpul unui apel de conferință, atingeți pentru a
deconecta un participant sau pentru a vorbi în particular
Atingeți pentru a afișa tastatura numerică. cu unul dintre participanți. Atingeți pentru a deconecta
participantul de la conferință și atingeți pentru a vorbi în
Atingeți pentru a încheia apelul în curs. particular cu participantul și a reține ceilalți participanți.
• Atingeți pentru terminarea apelului de conferință și
Atingeți pentru a trece apelul în curs în modul silențios. deconectarea tuturor participanților.
Atingeți din nou această pictogramă pentru a anula
modul silențios. 3.1.6 Setări apeluri
Atingeți pentru a activa difuzorul în timpul apelului Prin atingerea tastei din ecranul Call+, veți avea la dispoziție
în curs. Atingeți din nou această pictogramă pentru a următoarele opțiuni:
dezactiva difuzorul. Ștergeți istoricul apelurilor
Atingeți pentru a salva numărul sub forma unui contact Atingeți pentru a șterge întregul istoric de apeluri, apoi atingeți
nou. OK pentru a confirma.

Pentru a evita acționarea greșită a ecranului tactil în Filtrați jurnalele de apeluri în funcție de...
timpul apelului, ecranul se va bloca automat când Atingeți pentru a filtra jurnalele de apeluri în funcție de Apeluri
utilizatorul va pune telefonul lângă ureche și se va pierdute, Apeluri efectuate, Apeluri primite sau Afișați toate.
debloca atunci când telefonul va fi îndepărtat. Contact nou
3.1.5 Gestionarea mai multor apeluri Atingeți pentru adăugarea unui nou contact.
Cu acest telefon, puteți gestiona mai multe apeluri în același Setări Call+
timp. Opțiuni de servicii Bifați caseta de selectare pentru a activa
Apelurile de conferință (1) serviciul Call+ și Message+.
Puteți configura un apel de conferință. Adăugarea unui Atingeți pentru a adăuga un videoclip la
videoclip la apel apel.
• Efectuați un apel către primul participant la apelul de
conferință. Descărcare Atingeți pentru a seta descărcarea
• Atingeți . automată automată.

• Introduceți numărul de telefon al persoanei pe care doriți să Ajutor Atingeți pentru a afla mai multe despre
o adăugați la conferință și atingeți  . De asemenea, puteți Call+.
adăuga participanți din Contacte sau Apeluri recente.

În funcție de operatorul rețelei dvs.


(1)

25 26
Setări • Setări apeluri\Setări apeluri GSM
• Setări apeluri/Mesagerie vocală Atingeți pentru a configura setările suplimentare Numai GSM
Serviciu Se deschide o casetă de dialog în care pentru apeluri.
puteți selecta serviciul de mesagerie • Sunete și vibrații
vocală al furnizorului dvs. sau un alt Atingeți pentru a seta soneria telefonului, volumul acestuia etc.
serviciu.
• Răspunsuri rapide
Configurarea Dacă utilizați serviciul de mesagerie vocală
al furnizorului dvs., se deschide o casetă de Atingeți pentru modificarea răspunsurilor rapide care vor fi
dialog în care puteți introduce numărul de utilizate pentru mesaje când respingeți un apel.
telefon care va fi utilizat pentru ascultarea • Accesibilitate
mesajelor vocale și gestionarea acestora.
Sunet Atingeți pentru a selecta sunetul de Mod TTY Modul TTY poate fi folosit de persoane
notificare. surde, cu deficiențe de auz și vorbire.
Vibrații Bifați caseta de selectare pentru a activa Atingeți pentru a seta modul TTY.
vibrațiile la primirea unei notificări de la
mesageria vocală. 3.2 Apeluri recente
Puteți afișa istoricul de apeluri în fila APELURI din ecranul Call+.
• Setări apeluri\Numere cu apelări restricționate
Atingeți fotografia unui contact pentru a deschide panoul
Numerele cu apelări restricționate (FDN - Fixed Dialing Number) Contact rapid.
reprezintă un mod de funcționare a cartelei SIM, în care apelurile
În panoul Contact rapid, puteți vedea informații detaliate despre
efectuate sunt restricționate pentru anumite numere de telefon.
un apel, puteți efectua un nou apel sau trimite mesaje unui
Aceste numere sunt adăugate la lista FDN. Cea mai cunoscută și
contact sau număr. De asemenea, puteți adăuga numere în
practică utilizare a modului FDN este în scopul restricționarea de
lista de Contacte (posibil numai pentru numerele de telefon
către părinți a numerelor de telefon pe care le pot forma copii lor.
nesalvate) etc.
Din motive de securitate, vi se va solicita să activați modul FDN
Pentru a șterge întregul istoric al apelurilor, atingeți tasta din
introducând codul PIN2 SIM, care este de obicei obținut de la
ecranul Call+ și atingeți opțiunea Ștergeți istoricul apelurilor,
furnizorul de servicii sau producătorul cartelei SIM.
apoi atingeți OK.
• Setări apeluri\Memento cu vibrații
Puteți seta un memento cu vibrații pentru situația în care
apelurile efectuate se conectează cu succes.

• Setări apeluri\Numere de apelare a serviciilor


Puteți efectua un apel din lista numerelor de apelare servicii (SDN
- Service Dialling Numbers).
27 28
3.3 Contacte
Puteți vedea și crea contacte în telefonul dvs. și le puteți După ce vă configurați profilul,
sincroniza cu contactele din contul Gmail sau alte aplicații de pe imaginea va apărea și pictograma
web sau din telefon. din ecranul de setare rapid vor varia
împreună
Când

deschideți aplicația Contacte pentru prima dată,
sunteți întrebat dacă doriți să importați contactele de pe
cartela SIM.

3.3.1 Vizualizarea contactelor dvs.


Pentru a accesa aplicația Contacte, atingeți fila Aplicații din
ecranul principal, apoi selectați opțiunea Contacte.
Atingeți pentru căutarea în Contacte
Atingeți tasta pentru a afișa meniul de opțiuni în cazul listei de
Atingeți pentru a afișa contactele dvs.
favorite. contacte.
Atingeți pentru a vedea toate contactele. Sunt permise următoarele acțiuni:
Atingeți pentru a configura profilul și
imaginea va apărea
• Contacte de afișat Alegeți contactele care trebuie afișate.
Listă cu persoane de contact • Importare/ Importați sau exportați contacte între
Atingeți pictograma pentru a deschide Exportare telefon, cartelă SIM și cartelă MicroSD, sau
panoul Contact rapid și a vedea partajați contacte.
informațiile detaliate despre contact.
• Gestionați Accesați setările contactelor de pe SIM.
contacte de pe
Atingeți pentru a adăuga un contact SIM
nou • Conturi Gestionați setările de sincronizare pentru
diferite conturi.
• Setări Accesați pentru setările de afișare a
contactelor.

29 30
3.3.2 Adăugarea unui contact 3.3.3 Modificarea contactelor dvs.
Atingeți fila Aplicații din ecranul principal, selectați Contacte, Pentru a modifica datele unui contact, atingeți tasta în
apoi atingeți pictograma din lista de contacte pentru a crea ecranul cu detaliile contactului. Când ați terminat, atingeți .
un contact nou. Schimbați numărul de telefon implicit al unui contact
Atingeți pentru a salva Numărul de telefon implicit (numărul care are prioritate când
efectuați un apel sau trimiteți un mesaj) va fi afișat întotdeauna
dedesubtul numelui contactului.
Atingeți pentru a selecta o Pentru a modifica numărul de telefon implicit, atingeți lung
imagine pentru contact
numărul pe care doriți să-l setați ca număr implicit din ecranul cu
detaliile contactului, apoi selectați Setare ca număr implicit. Un
va apărea după număr.
Atingeți pentru a extinde eticheta
Nume. Opțiunea este disponibilă numai când contactul are mai multe
numere.
Ștergerea unui contact
Pentru a șterge un contact, atingeți tasta din ecranul du detaliile
privind contactul și atingeți opțiunea Ștergeți.
Dacă doriți să adăugați mai multe informații, atingeți opțiunea
Contactul pe care l-ați șters va fi șters și din alte aplicații
Mai multe câmpuri pentru a adăuga o categorie nouă.
de pe telefon sau de pe web la următoarea sincronizare a
Când ați terminat, atingeți pentru a salva. telefonului.
Pentru a închide fără salvare, puteți atinge tasta Înapoi, apoi
atingeți OK.
3.3.4 Comunicarea cu contactele dvs.
Din ecranul cu detalii privind contactul, puteți comunica cu
Adăugare/ștergere din „Favorite”
contactele dvs., efectuând un apel sau făcând schimb de mesaje.
Pentru adăugarea unui contact la favorite, puteți atinge un
Pentru a efectua un apel, atingeți numărul de telefon.
contact pentru afișarea detaliilor, apoi atingeți pentru
adăugarea contactului la favorite. Pentru a trimite un mesaj, atingeți pictograma din partea
dreaptă a numărului.
Pentru eliminarea unui contact din favorite, atingeți din
ecranul cu detaliile contactului. Utilizați opțiunea Contact rapid pentru Android
Numai contactele din telefon și cont se pot adăuga la Atingeți imaginea unui contact pentru a deschide opțiunea
favorite. „Contact rapid” pentru Android, apoi atingeți pictograma
pentru a alege modul de conectare dorit.

31 32
3.3.6 Afișarea contactelor
Puteți configura grupurile de contacte pe care doriți să le afișați
pentru fiecare cont, în „Lista de contacte”. Atingeți tasta , apoi
Contacte de afișat din ecranul cu lista de contacte, după care
puteți alege contactele pe care doriți să le afișați.
Atingând tasta , apoi opțiunea Setări, puteți să Sortați lista
după prenume sau nume, precum și să selectați Formatul de
nume cu prenumele în față sau numele afișat primul.

3.3.7 Îmbinarea/Eliminarea contactelor


Pentru a evita dublurile, puteți adăuga orice informație de contact
nouă la contactele deja existente, printr-o singură acțiune.
Atingeți contactul la care doriți să adăugați informații, atingeți
Pictogramele disponibile pe panoul Contact rapid depind de tasta , apoi tasta în ecranul de modificare și atingeți opțiunea
informațiile pe care le aveți pentru contactul respectiv și de Îmbinați.
aplicațiile/conturile de pe telefonul dvs.
În acest moment vi se cere să selectați contactul ale cărui
3.3.5 Importarea, exportarea și partajarea informații doriți să le îmbinați cu primul contact. Informațiile de
contactelor la al doilea contact sunt adăugate la primul, iar al doilea contact
nu va mai fi afișat în lista de contacte.
Din ecranul Contacte, atingeți tasta pentru a deschide meniul de
opțiuni, atingeți Importați/Exportați, apoi selectați importarea/ Pentru a separa informațiile privind contactul, atingeți contactul
exportarea contactelor de pe/pe cartela SIM, memoria în cazul căruia doriți să separați informațiile, atingeți tasta ,
telefonului, conturi etc. apoi tasta în ecranul de modificare și atingeți opțiunea Separați,
după care atingeți pentru a confirma.
Puteți partaja un singur contact sau mai multe contacte cu alte
persoane, trimițând cartea de vizită a contactului prin Bluetooth,
Gmail etc.
Pentru a efectua acest lucru, atingeți contactul pe care doriți
să-l partajați, atingeți tasta și opțiunea Partajare din ecranul
cu detaliile contactelor, apoi selectați aplicația pentru a efectua
această acțiune.

33 34
3.3.8  incronizarea contactelor din mai multe
S 4 Message+ și e-mail
conturi
Contactele, datele sau alte informații pot fi sincronizate din mai 4.1 Message+
multe conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe telefonul dvs. Message+ este un nou serviciu de mesagerie care le permite
Pentru a adăuga un cont, atingeți în bara de setare rapidă clienților Vodafone să trimită mesaje, fotografii, videoclipuri și
pentru a accesa meniul Setări, apoi atingeți Conturi > Adăugare fișiere audio oricărui contact sau să le primească de la aceștia.
cont. Message+ îi furnizează utilizatorului o cutie cu mesaje primite
Vi se va solicita să selectați tipul de conturi pe care doriți să le integrat în mesajele SMS/MMS și din conversații. În funcție de
adăugați, cum ar fi Google, de la locul de muncă etc. disponibilitatea contactului, mesajul va fi trimis ca SMS/MMS sau
mesaj în conversație.
La fel ca în cazul configurării altor conturi, trebuie să introduceți
Atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi selectați
informații detaliate, cum ar fi numele de utilizator, parola etc.
Message+.
Puteți elimina un cont pentru a-l șterge din telefonul dvs.
împreună cu toate informațiile asociate. Accesați ecranul Setări 4.1.1 Crearea unui mesaj nou
> Conturi, atingeți contul pe care doriți să-l ștergeți, atingeți tasta În ecranul de afișare a listei Message+, atingeți pictograma
și selectați Eliminare cont, apoi confirmați. de mesaj nou , apoi pictograma , pentru a scrie mesaje
Sincronizare text/multimedia noi, atingeți pictograma pentru a începe o
conversație în grup sau atingeți pictograma pentru a reveni
Puteți efectua sincronizarea unui cont în ecranul Conturi,
la ecranul listei.
atingând contul în listă, apoi tasta , iar apoi selectând opțiunea
Sincronizați acum.

• Atingeți pentru vizualizarea întregului fir


al mesajului.
• Atingeți lung conversațiile pentru a afișa
opțiunile privind mesajele.

Atingeți pentru a crea un mesaj nou sau a


iniția o conversație în grup nouă.

35 36
Trimiterea unui mesaj text
Accesați Contactele pentru a selecta un contact.
Introduceți numărul de telefon mobil al destinatarului în bara
Către: sau atingeți pictograma pentru a selecta un contact Accesați aplicația Message+ pentru a efectua o
din lista CELE MAI DES CONTACTATE sau TOATE CONTACTELE, fotografie.
după care atingeți pentru a-l adăuga. La final, atingeți bara
Atingeți pentru a adăuga fișiere audio.
SMS pentru a introduce textul mesajului. Când ați terminat,
atingeți pentru a trimite mesajul text. Accesați aplicația Message+ pentru a înregistra
Un SMS care conține mai mult de 160 de caractere va fi videoclipuri.
facturat ca mai multe SMS-uri. Literele speciale (de Atingeți pentru a descărca Pinnatta pentru mai
exemplu, cu diacritice) vor crește dimensiunea SMS-ului, multe operațiuni.
ceea ce poate duce la trimiterea mai multor mesaje SMS
Atingeți pentru a descărca Follow Me pentru mai
către destinatar.
multe operațiuni.
Trimiterea unui mesaj multimedia
Mesajele MMS vă dau posibilitatea să trimiteți videoclipuri, 4.1.2 Gestionarea mesajelor
imagini, fotografii, animații sau fișiere audio către alte telefoane Când primiți un mesaj nou, va apărea o pictogramă în bara
compatibile sau la adrese e-mail. de stare, ca notificare. Trageți în jos bara de stare pentru a
Un SMS va fi convertit automat în MMS dacă sunt anexate fișiere deschide panoul de notificări, apoi atingeți mesajul nou pentru
media (imagine, fișier video, fișier audio etc.) sau adăugați un a-l deschide. O altă opțiune este să accesați aplicația Message+
subiect sau o adresă e-mail. și să atingeți mesajul nou pentru a-l deschide.
Pentru a trimite un mesaj multimedia, introduceți numărul de Mesajele sunt afișate în ordinea conversației.
telefon al destinatarului în bara Către:, atingeți bara SMS pentru Pentru a răspunde la un mesaj, atingeți mesajul în curs pentru
a introduce textul mesajului, apoi atingeți pictograma pentru a intra în ecranul de scriere a mesajelor, introduceți textul, apoi
a anexa o fotografie, un fișier video sau audio etc. atingeți .
Când ați terminat, atingeți pentru a trimite mesajul Atingeți lung mesajul în ecranul cu detaliile privind mesajele și
multimedia. Opțiuni de anexare: vor apărea opțiunile următoare:

Copiere text mesaj Această opțiune este disponibilă în cazul


mesajelor SMS și MMS cu text. Atingeți
pentru a copia conținutul mesajului curent
și a-l insera în bara SMS a noului mesaj pe
care doriți să-l scrieți.
Redirecționare Atingeți pentru a redirecționa mesajul către
un alt destinatar.
Ștergere mesaj Ștergeți mesajul în curs.
37 38
4.1.3 Ajustarea setărilor mesajelor SMS și MMS
În ecranul cu lista de mesaje, atingeți tasta și selectați opțiunea • Permiteți Bifați pentru a permite convertirea
Setări. convertirea mesajului SMS lung în MMS.
Aspect mesajului SMS
lung în MMS
• Dimensiune font Atingeți pentru a modifica dimensiunea
fonturilor din aplicație. • Rapoarte de Bifați pentru a permite solicitarea unor
livrare SMS rapoarte de livrare a mesajelor SMS.
• Fundal Atingeți pentru a seta imaginea de fundal.
• Rapoarte de Bifați pentru a permite solicitarea unor
• Sortați Atingeți pentru a seta modul de sortare a livrare MMS rapoarte de livrare a mesajelor MMS.
contactele în contactelor. • MMS în roaming Bifați pentru a activa descărcarea automată
funcție de... a mesajelor MMS primite în roaming.
• Afișați numele Atingeți pentru a seta modul de afișare a • Recuperare Bifați pentru a activa descărcarea automată
contactelor în contactelor. automată MMS a mesajelor MMS primite.
funcție de...
• Avansat Atingeți pentru a configura setările
• Afișarea Jurnalele cu fotografii, mesajele și fișiere
avansate.
jurnalelor multimedia partajate în timpul unui apel vor
de apeluri în fi evidențiate. Notificări
conversație
• Sunete de Atingeți pentru a seta sunetul de notificare.
Chat notificare
• Opțiuni de Atingeți pentru a activa serviciile Call+ și • Lumină de Atingeți pentru a seta lumina de notificare.
servicii Message+. notificare
• Afișați ultimele Bifați pentru a afișa ultimele informații • Vibrație Bifați pentru a activa vibrațiile pentru
informații active active. mesajele primite.
• Notificări privind Bifați pentru a trimite o notificare când un • Notificări privind Bifați pentru a activa notificările privind
citirea mesajelor mesaj din conversație este citit. conversația în mesajele noi din conversația în grup.
(numai pentru grup
conversații)
• Mod de Bifați pentru a activa modul de
• Numele Atingeți pentru a seta numele profilului dvs. confidențialitate confidențialitate.
profilului din din conversație.
conversație Ajutor
• Descărcare Atingeți pentru a activa descărcarea Atingeți pentru a afla mai multe despre Message+ și Call+.
automată automată în diferite medii de rețea.

39 40
4.2 Gmail/E-mail 7 Dacă nu doriți să trimiteți mesajul e-mail imediat, puteți să
Când setați telefonul pentru prima dată, puteți alege să utilizați atingeți pictograma , apoi opțiunea Salvați schița sau
un cont Gmail existent sau să creați un cont nou. atingeți tasta Înapoi pentru a salva o copie. Pentru a afișa
schița, atingeți numele contului dvs. astfel încât să apară toate
etichetele, apoi selectați opțiunea Schițe.
4.2.1 Gmail
Dacă nu doriți să trimiteți sau să salvați mesajul e-mail, puteți
Fiind un serviciu e-mail web oferit de Google, contul Gmail este atinge pictograma , apoi opțiunea Renunțare.
configurat în momentul primei setări a telefonului dvs. Contul
Gmail de pe telefonul dvs. poate fi sincronizat automat cu contul Pentru adăugarea unei semnături la mesajele trimise prin e-mail,
dvs. Gmail de pe internet. Spre deosebire de alte tipuri de conturi atingeți pictograma , apoi opțiunea Setări din ecranul de
e-mail, fiecare mesaj și răspunsurile la acesta din Gmail sunt mesaje primite, alegeți un cont și atingeți opțiunea Semnătură.
grupate în ecranul cu mesaje primite ca o singură conversație; Primirea și citirea e-mailurilor dvs.
toate e-mailurile sunt organizate în funcție de etichete, nu pe Când sosește un e-mail nou, veți fi notificat printr-o sonerie sau
bază de dosare. prin vibrații și va apărea o pictogramă pe bara de stare.
Accesarea Gmail Atingeți și trageți în jos bara de stare pentru a afișa panoul de
Din ecranul principal, atingeți fila „Aplicații”, pentru a intra în lista notificări și atingeți e-mailul nou pentru a-l citi. Sau puteți, de
cu aplicații, apoi atingeți „Gmail”. asemenea, să accesați eticheta „Mesaje primite” din Gmail și să
Gmail afișează mesajele și conversațiile dintr-un singur cont atingeți e-mailul nou pentru a-l citi.
Gmail simultan; dacă aveți mai multe conturi, puteți adăuga Puteți căuta un e-mail după expeditor, destinatar, subiect etc.
unul prin atingerea pictogramei și selectarea opțiunii Setări • Atingeți pictograma din ecranul „Mesaje primite”.
din ecranul cu mesaje primite, iar apoi prin atingerea opțiunii
ADĂUGAȚI CONT. Când ați terminat, puteți comuta între conturi • Introduceți în caseta de căutare cuvântul cheie pentru care
atingând numele contului din ecranul cu mesaje primite, după doriți să efectuați o căutare și atingeți tasta pe tastatura
care puteți selecta contul pe care doriți să-l afișați. aplicației software.

Crearea și trimiterea de e-mailuri Răspunsul la e-mailuri sau redirecționarea acestora

1 Atingeți din ecranul cu mesaje primite. • Răspuns Când afișați un e-mail, atingeți pentru a
2 Introduceți adresele e-mail ale destinatarilor în câmpul Către. răspunde la acesta.
3 Dacă este cazul, atingeți pictograma meniului care apare • Răspunde la
Atingeți și selectați Răspuns la toți pentru
Adăugare Cc/Bcc pentru a adăuga o copie sau o copie secretă toate
a trimite un mesaj tuturor persoanelor din
la mesaj. grup.
4 Introduceți subiectul și conținutul mesajului. • Redirecționare
5 Atingeți pictograma și selectați opțiunea Anexare fișier Atingeți și selectați Redirecționare pentru
pentru a anexa un fișier. a redirecționa mesajul e-mail primit către
alte persoane.
6 În final, atingeți pictograma pentru a trimite mesajul.
41 42
4.2.2 E-mail 5  alendar, Ceas cu alarmă și
C
Pe lângă contul Gmail, în telefonul dvs., puteți configura și conturi Calculator
e-mail externe.
Atingeți fila Aplicații din ecranul principal și selectați E-mail. 5.1 Calendar
Un expert de e-mail vă ajută să parcurgeți etapele de configurare
a unui cont de e-mail. Utilizați calendarul pentru a monitoriza ședințele importante,
întâlnirile etc.
1 Introduceți adresa e-mail și parola contului pe care doriți să-l
configurați. Pentru a accesa această funcție, atingeți fila Aplicații din ecranul
principal, apoi atingeți Calendar.
2 Atingeți tasta Înainte. În cazul în care contul introdus nu
este oferit de furnizorul dvs. de servicii pentru telefon, vi se 5.1.1 Vizualizare în moduri multiple
va solicita să mergeți la ecranul de setări ale contului e-mail
Puteți afișa Calendarul în modurile zilnic, săptămânal, lunar sau
pentru a introduce setările manual. Puteți atinge Configurare
agendă.
manuală pentru a introduce direct setările de intrare și ieșire
pentru contul de e-mail pe care îl configurați. Pentru a modifica afișarea calendarului, atingeți tasta pentru
a deschide meniul cu lista de opțiuni. Pentru a reveni la afișarea
3 Introduceți numele contului și numele de afișare în e-mailurile
datei de astăzi, atingeți pictograma .
trimise.
4 Pentru a adăuga un alt cont e-mail, puteți atinge tasta și Modul de afișare Program
opțiunea Setări. Atingeți Adăugați cont pentru a crea un cont Mod de afișare Zi
nou. Mod de afișare Trei zile
Crearea și trimiterea de e-mailuri Mod de afișare Săptămână
Mod de
1 Atingeți pictograma în ecranul de mesaje primite. afișare Lună

2 Introduceți adresa (adresele) e-mail ale destinatarului


(destinatarilor) în câmpul Către.
3 Dacă este necesar, atingeți tasta pentru a adăuga o copie
în câmpul CC sau o copie secretă în câmpul BCC pentru alți
destinatari.
4 Introduceți subiectul și conținutul mesajului.
În modul de afișare Agendă, Zi sau
5 Atingeți pentru a anexa un fișier. Săptămână, atingeți un eveniment
pentru a vedea detaliile acestuia.
6 În final, atingeți pentru a trimite.
Atingeți o zi în modul de
7 Dacă nu doriți să trimiteți e-mailul imediat, puteți să atingeți afișare lunar, pentru a
tasta și opțiunea Salvați schița sau să atingeți tasta Înapoi deschide evenimentele din
ziua respectivă.
pentru a salva o copie.
43 44
5.1.2 Crearea de evenimente noi
Puteți adăuga evenimente noi în orice mod de vizualizare a 5.2 Ceas
Calendarului.
Telefonul dvs. mobil are un ceas integrat.
• Atingeți în modul de vizualizare a calendarului.
Pentru a accesa această funcție, atingeți fila „Aplicații” din
• Completați toate informațiile necesare pentru acest eveniment ecranul principal, apoi atingeți „Ceas”.
nou. Dacă este un eveniment care durează întreaga zi, puteți
Atingeți pictograma pentru a adăuga sau seta o alarmă.
activa opțiunea Întreaga zi.
Când ați terminat, atingeți SALVARE din partea de sus a ecranului. 5.2.1 Setarea unei alarme
Înainte de a putea adăuga un eveniment, trebuie să Din ecranul Ceas, atingeți pentru a accesa ecranul Alarme,
adăugați cel puțin un cont Calendar și să faceți un apoi atingeți pentru a adăuga o alarmă nouă. Vor apărea
calendar vizibil. următoarele opțiuni:
Ștergerea sau modificarea unui eveniment
• Ora Atingeți numerele pentru a seta ora pentru
Pentru a partaja, șterge sau modifica un eveniment, atingeți alarmă.
evenimentul pentru a accesa ecranul cu detalii, atingeți
• Etichetă Atingeți pentru a seta un nume pentru
pictograma pentru a modifica evenimentul sau atingeți
alarmă.
ȘTERGERE din partea de jos a ecranului pentru a-l șterge.
• Repetare Atingeți pentru a selecta zilele în care doriți
5.1.3 Memento eveniment să sune alarma.
Dacă este setat un memento pentru un eveniment, pictograma • Sonerie Atingeți pentru a selecta soneria pentru
reprezentând evenimentul viitor apare pe bara de stare ca o alarmă.
notificare când sosește momentul mementoului. • Vibrații Selectați pentru a activa vibrațiile.
Atingeți și trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de Pentru a șterge alarma selectată, atingeți o alarmă existentă, apoi
notificări și atingeți numele evenimentului pentru a afișa lista de pictograma .
notificări din Calendar.
Atingeți Amânare pentru a dezactiva toate mementourile
referitoare la evenimente timp de 5 minute.
Atingeți tasta Înapoi pentru a pune în așteptare mementourile în
bara de stare și în panoul de notificări.
Atingeți pictograma din ecranul principal al calendarului pentru
a reîmprospăta calendarul.
Atingeți pictograma pentru a accesa Setările calendarului și
a configura mai multe setări privind calendarul.

45 46
5.2.2 Ajustarea setărilor alarmei
Atingeți tasta din ecranul Alarme. În meniul Setări, veți avea la 5.3 Calculator
dispoziție următoarele opțiuni:
Cu opțiunea „Calculator”, puteți rezolva numeroase probleme
Ceas matematice.
• Stil Atingeți pentru a seta stilul Analog sau Pentru a accesa această funcție, atingeți fila Aplicații din ecranul
Digital. principal, apoi atingeți Calculator.
• Ceas automat Atingeți pentru a seta ora de acasă când vă Aveți la dispoziție două panouri: panoul de bază și panoul avansat.
pentru ora de aflați în străinătate. Pentru a comuta între panouri, selectați una dintre următoarele
acasă două modalități:
• Fus orar de Atingeți pentru a seta fusul orar de acasă. • Atingeți și trageți ecranul de bază spre stânga, pentru a
acasă deschide „Panoul avansat”.
Alarme • Sau întoarceți telefonul orizontal din panoul de bază pentru a
deschide panoul Avansat(1).
• Silențios după Atingeți pentru a seta intervalul de timp
după care se activează modul silențios.
• Durată amânare Atingeți pentru a selecta durata de
amânare.
• Volum alarmă Atingeți pentru a seta volumul pentru
alarmă.
• Butoanele de Atingeți pentru a selecta opțiunile
volum Amânare, Respingere sau Nu faceți nimic
prin intermediul butoanelor de volum.
• Începeți Atingeți pentru a selecta ziua în care să
săptămâna cu înceapă săptămâna.
ziua de

Dacă opțiunea „Setări\Afișaj\Când dispozitivul este rotit\


(1)

Mențineți orientarea actuală”, acest element nu va apărea.


47 48
6 Conectare 4 Când roamingul de date este dezactivat, puteți efectua în
continuare schimburi de date cu o conexiune Wi-Fi (consultați
Telefonul se poate conecta la internet utilizând fie rețele GPRS/ secțiunea „6.1.2 Wi-Fi”).
EDGE/3G/4G/4G+, fie o rețea Wi-Fi.
6.1.2 Wi-Fi
6.1 Conectarea la internet Vă puteți conecta la internet când telefonul dvs. se află în aria de
6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G/4G+ acoperire a unei rețele wireless. Wi-Fi poate fi folosit pe un telefon
chiar și fără cartela SIM introdusă.
Prima dată când porniți telefonul cu cartela SIM introdusă, acesta
își va configura automat un serviciu de rețea mobilă: GPRS, EDGE, Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea wireless
3G, 4G sau 4G+. 1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul
Pentru a vedea conexiunea la rețea utilizată, atingeți fila Aplicații Setări.
din ecranul principal, apoi atingeți Setări > Mai mult > Rețele 2 Atingeți comutatorul din ecranul Wi-Fi pentru activarea/
mobile > Nume puncte de acces sau Operatori de rețea. dezactivarea funcției Wi-Fi.
Crearea unui nou punct de acces 3 Atingeți Wi-Fi: în secțiunea Rețele Wi-Fi, vor fi afișate informații
O nouă conexiune mobilă poate fi adăugată în telefonul dvs. detaliate despre toate rețelele Wi-Fi detectate.
urmând pașii de mai jos: 4 Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la aceasta. Dacă
1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul rețeaua selectată este securizată, trebuie să introduceți o
Setări. parolă sau alte date de identificare (pentru detalii, contactați
operatorul de rețea). Când ați terminat, atingeți Conectare.
2 Atingeți Mai multe > Rețele mobile > Nume puncte de acces
Activarea notificării în momentul detectării unei rețele noi
3 Apoi atingeți tasta pentru a adăuga APN nou.
Când opțiunea Wi-Fi și opțiunea de notificare a rețelelor sunt
4 Introduceți informațiile APN necesare. activate, pictograma Wi-Fi va apărea pe bara de stare ori de câte
5 Când ați terminat, atingeți tasta și Salvați. ori telefonul va detecta o rețea wireless disponibilă în zonă.
Activarea/dezactivarea roamingului de date Prin următoarele etape se activează funcția de notificare când
opțiunea Wi-Fi este pornită:
Când vă aflați în roaming, puteți decide să vă conectați la/
deconectați de la un serviciu de date. 1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul
Setări.
1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul
2 Atingeți Wi-Fi, apoi tasta și selectați opțiunea Avansat.
Setări.
3 Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva această
2 Atingeți Mai multe > Rețele mobile.
funcție.
3 Atingeți comutatorul pentru a activa sau dezactiva
Adăugarea unei rețele Wi-Fi
roamingul de date.
Când opțiunea Wi-Fi este activată, puteți adăuga rețele Wi-Fi noi,
după preferințe.
49 50
1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul
Atingeți pentru ștergerea
Setări.
întregului conținut.
2 Atingeți opțiunea Wi-Fi, apoi și selectați Adăugați rețea.
3 Introduceți numele rețelei și orice informații necesare despre
rețea.
4 Atingeți CONECTARE.
După ce ați reușit să vă conectați, telefonul dvs. se va conecta
automat data viitoare când vă veți afla în raza acestei rețele.
Uitarea unei rețele Wi-Fi
Următorii pași previn conectarea automată la rețele pe care nu Atingeți pentru căutare și salt la această
mai doriți să le utilizați. adresă

1 Porniți funcția Wi-Fi, dacă nu este deja pornită.


2 În ecranul Wi-Fi, atingeți numele rețelei salvate. 6.3 Conectarea la dispozitive Bluetooth
3 Atingeți opțiunea UITĂ din caseta de dialog care se deschide. Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe rază scurtă,
pe care o puteți utiliza pentru a face schimb de date sau a vă
conecta la alte dispozitive Bluetooth în diverse scopuri.
6.2 Chrome
Pentru a accesa această funcție, atingeți din bara de setări
Puteți naviga pe web utilizând browserul. rapide pentru a accesa meniul Setări, apoi atingeți Bluetooth;
Pentru a naviga pe internet, atingeți fila Aplicații din ecranul pe ecran vor apărea dispozitivul dvs. și alte dispozitive disponibile.
principal, apoi atingeți opțiunea Chrome. Activarea funcției Bluetooth
Saltul la o pagină web
1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul
Din ecranul browserului, atingeți caseta URL din partea de Setări.
sus, introduceți adresa paginii web, apoi atingeți pentru a 2 Atingeți pentru a activa/dezactiva această funcție.
confirma.
Pentru ca telefonul dvs. să fie mai ușor de recunoscut, îi puteți
schimba numele, care este vizibil pentru ceilalți.
1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul
Setări.
2 Atingeți opțiunea Bluetooth.
3 Atingeți tasta și selectați Redenumiți acest dispozitiv.
4 Introduceți un nume și atingeți opțiunea REDENUMIȚI pentru
a confirma.

51 52
Cuplarea/conectarea telefonului dvs. la un dispozitiv Pentru a localiza datele pe care le-ați transferat sau
Bluetooth descărcat în memoria internă:
Pentru a face schimb de date cu un alt dispozitiv, trebuie să porniți 1 Atingeți fila Aplicații din ecranul principal pentru a deschide
Bluetooth-ul și să cuplați telefonul dvs. la dispozitivul Bluetooth lista de aplicații.
cu care doriți să faceți schimb de date. 2 Atingeți Manager fișiere.
1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul Toate datele descărcate sunt stocate în Manager fișiere, unde
Setări. puteți vedea fișiere media (fișiere video, fotografii, muzică și
2 Atingeți opțiunea Bluetooth. altele), redenumi fișiere, instala aplicații pe telefon etc.
3 Atingeți un dispozitiv Bluetooth pe care doriți să-l cuplați cu
telefonul dvs. 6.5 Scoaterea în siguranță a cartelei microSD
4 Va apărea o casetă de dialog; atingeți opțiunea ÎMPERECHEAȚI
din telefonul dvs.
pentru a confirma. Cartela MicroSD poate fi scoasă din telefonul dvs. în orice moment
în care telefonul este oprit. Pentru a scoate cartela microSD în
5 În cazul în care cuplarea se efectuează cu succes, telefonul dvs.
timp ce telefonul este pornit, trebuie să dezinstalați mai întâi
se conectează la dispozitiv.
cartela de stocare din telefon, pentru a preveni coruperea sau
Deconectarea/decuplarea de la un dispozitiv Bluetooth deteriorarea cartelei de stocare.
1 Atingeți de lângă numele dispozitivului de la care doriți să Formatarea cartelei microSD
decuplați telefonul.
1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul
2 Atingeți opțiunea UITĂ. Setări.
2 Atingeți Mediu stocare.
6.4 Conectarea la un computer prin USB
3 Atingeți Dezinstalare cartelă SD.
Prin cablul USB, puteți transfera fișiere media sau alte fișiere între
telefon și computer. Acum puteți scoate în siguranță cartela microSD din telefon.
Pentru conectare: Formatarea cartelei microSD
• Utilizați cablul USB furnizat împreună cu telefonul pentru a 1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul
conecta telefonul la un port USB al computerului. Veți primi o Setări.
notificare de conectare a cablului USB. 2 Atingeți opțiunea Stocare și USB.
• Deschideți panoul cu notificări și atingeți opțiunea Conexiune 3 Atingeți pictograma pentru a șterge conținutul de pe cartela
USB pentru transferul fișierelor, apoi, din caseta de dialog microSD.
următoare, selectați modul în care doriți să transferați fișierele.
Înainte de utilizarea protocolului MTP, asigurați-vă că
driver-ul (Windows Media Player 11 sau o versiune
superioară) a fost instalat.

53 54
6.6  artajarea conexiunii de date mobile a
P Redenumirea sau securizarea hotspotului dvs. mobil
telefonului Când hotspotul Wi-Fi mobil este activat, puteți schimba numele
rețelei Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua
Puteți partaja conexiunea de date mobile a telefonului dvs. cu
Wi-Fi.
un singur computer printr-un cablu USB (partajare conexiune
USB) sau cu un număr de până la opt dispozitive simultan, 1 Atingeți în bara de Setări rapide pentru a accesa fila Setări.
transformându-vă telefonul într-un hotspot Wi-Fi mobil sau prin 2 Atingeți Mai multe > Partajare conexiune și hotspot mobil.
Bluetooth. 3 Atingeți opțiunea Configurare hotspot Wi-Fi pentru a
Partajarea de date poate genera costuri suplimentare modifica numele rețelei telefonului (SSID) sau pentru a seta
din partea operatorului de rețea. Costuri suplimentare securitatea rețelei.
pot fi percepute de asemenea în zonele de roaming. 4 Atingeți opțiunea SALVARE.
Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. prin USB
6.7 Conectarea la rețelele private virtuale
Utilizați cablul USB furnizat împreună cu telefonul pentru a Rețelele private virtuale (VPN) vă permit să vă conectați la
conecta telefonul la un port USB al computerului dvs. resursele din interiorul unei rețele locale securizate, din afara
1 Atingeți în bara de Setări rapide pentru a accesa fila Setări. rețelei respective. Rețelele VPN sunt utilizate de obicei de
2 Atingeți Mai multe > Partajare conexiune și hotspot mobil. corporații, școli și alte instituții, astfel încât utilizatorii lor să poată
accesa resursele rețelei locale când nu se află în rețea sau când
3 Atingeți butonul de lângă opțiunea Partajarea conexiunii sunt conectați la o rețea wireless.
USB pentru a activa/dezactiva această funcție.
Adăugarea unei rețele VPN
Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. ca hotspot
mobil Wi-Fi 1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul
Setări.
1 Atingeți în bara de Setări rapide pentru a accesa fila Setări.
2 Atingeți Mai multe > VPN, apoi atingeți .
2 Atingeți Mai multe > Partajare conexiune și hotspot mobil. 3 În ecranul care se deschide, urmați instrucțiunile primite
3 Atingeți butonul de lângă opțiunea Hotspot Wi-Fi mobil de la administratorul rețelei dvs. pentru a configura fiecare
pentru a activa/dezactiva această funcție. componentă a setărilor VPN.
Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. prin 4 Atingeți opțiunea SALVARE.
Bluetooth Rețeaua VPN este adăugată în lista din ecranul cu setări VPN.
1 Atingeți în bara de Setări rapide pentru a accesa fila Setări. Înainte de a adăuga o rețea VPN, trebuie să setați un
2 Atingeți Mai multe > Partajare conexiune și hotspot mobil. model de blocare a telefonului, un cod PIN sau o parolă
3 Atingeți butonul de lângă opțiunea Partajarea Bluetooth pentru telefon.
pentru a activa/dezactiva această funcție.

55 56
Conectarea la/deconectarea de la o rețea VPN
Conectarea la o rețea VPN 7 Magazinul Google Play (1)
1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul Magazinul Google Play este un magazin de software online, de
Setări. unde puteți descărca și instala aplicații și jocuri pe telefonul dvs.
2 Atingeți Mai multe > VPN. cu sistem de operare Android.

3 Va apărea lista rețelelor VPN pe care le-ați adăugat; atingeți Deschiderea aplicației Magazinul Google Play:
rețeaua VPN la care doriți să vă conectați. • Atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți
4 În caseta de dialog care se deschide, introduceți orice date de Magazin Google Play.
identificare necesare și atingeți opțiunea CONECTARE. • Dacă accesați pentru prima dată Magazinul Google Play, va
Pentru deconectare: apărea un ecran cu termeni; apăsați „Acceptare” pentru a
continua.
• Deschideți panoul de notificări și atingeți notificarea rezultată
pentru deconectarea de la rețeaua VPN. Atingeți tasta , apoi selectați opțiunea Ajutor pentru a accesa
pagina de ajutor Magazin Google Play și a afla mai multe
Modificarea/ștergerea unei rețele VPN informații despre această funcție.
Modificarea unei rețele VPN:
1 Atingeți în bara de setări rapide pentru a accesa meniul
Setări.
2 Atingeți Mai multe > VPN.
3 Va apărea lista rețelelor VPN pe care le-ați adăugat; atingeți
pictograma corespunzătoare rețelei VPN pe care doriți să
o modificați.
4 După ce ați terminat, atingeți opțiunea SALVARE.
Ștergerea:
• Atingeți pictograma corespunzătoare rețelei VPN pe care
doriți să o ștergeți. În fereastra de dialog care se deschide,
atingeți opțiunea UITĂ.

În funcție de țară și operator.


(1)

57 58
8 Aplicații multimedia Realizarea unui material video
Întâi, poziționați obiectul sau peisajul în vizor, apoi atingeți
pictograma pentru a începe înregistrarea. Atingeți pictograma
8.1 Aparat foto pentru a opri înregistrarea. Fișierul va fi salvat automat.
Telefonul dvs. mobil este echipat cu un aparat foto pentru
Operațiuni suplimentare la vizualizarea unei imagini/ fișier
realizarea fotografiilor și fișierelor video.
video pe care l-ați realizat
Înainte de a utiliza aparatul foto, asigurați-vă că ați îndepărtat
folia de protecție a obiectivului astfel încât aceasta să nu afecteze • Atingeți pictograma pentru a vedea rapid fotografia
calitatea fotografiilor realizate. efectuată.

Pentru a accesa această funcție, atingeți fila Aplicații din ecranul • Atingeți pictograma , apoi Gmail, Bluetooth, MMS etc.,
principal, apoi atingeți Aparat foto. pentru a partaja fotografia sau videoclipul realizat.
Atingeți pentru a afișa setările • Atingeți tasta Înapoi pentru a reveni la Aparat foto sau Cameră
Atingeți pentru a activa temporizarea video.
fotografierii
Atingeți pentru a selecta modul nocturn
8.1.1 Setări în modul de încadrare
Atingeți pentru comutarea între aparatul foto Înainte de a realiza o fotografie sau a filma un videoclip, atingeți
față/spate. pictograma pentru a regla o serie de setări în modul de
Atingeți pentru a selecta funcția HDR încadrare.
Atingeți pentru a selecta modul de bliț
Atingeți pentru a focaliza sau ciupiți/ Modul de utilizare a camerei foto spate
întindeți degetele pentru a micșora/mări Atingeți pictograma pentru a accesa setările aparatului foto și
imaginea. se vor afișa opțiunile de mai jos:
Glisați pentru a seta modul de fotografiere,
cum ar fi MANUAL, PANORAMĂ,
AUTOMAT sau CU ÎNCETINITORUL
Atingeți pentru a vedea imaginile și
materialele video pe care le-ați realizat.
Glisați pentru a trece la aparatul de
înregistrare video
Atingeți pentru a realiza o fotografie

Realizarea unei fotografii


Ecranul este vizorul. Întâi, poziționați obiectul sau peisajul în
vizor, atingeți pictograma pentru realizarea fotografiei, care
va fi salvată automat.

59 60
• Dimensiune Atingeți pentru a seta dimensiunea Atingeți pentru a afișa opțiunile privind galeria
fotografiei.
• Grilă Atingeți pentru a afișa/ascunde grila. Atingeți pentru a selecta fotografiile care
• Calitate video Atingeți pentru a seta calitatea video. să fie afișate
(aparat spate) Atingeți pentru a selecta categoriile:
MOMENTE, ALBUME etc.
• Stabilizator Glisați pentru a activa stabilizatorul de Atingeți fotografia pentru a o întinde
imagine imagine.
• Mediul de Atingeți pentru a alege un loc de stocare.
stocare
Glisați în sus sau în jos pentru a vedea mai
• Etichetare GPS Atingeți pentru a activa/dezactiva multe albume
etichetarea GPS.
• Sunet obturator Atingeți pentru a activa sau dezactiva
Vizualizarea unei imagini/redarea unui fișier video
sunetul de obturator.
Imaginile și fișierele video sunt afișate de albumele din „Galerie”.
• Resetarea la Atingeți pentru a reseta la setările din
valorile din fabrică.
fabrică

Modul de utilizare a aparatului foto frontal


Comutați pe aparatul foto frontal, atingeți pictograma pentru
a citi sfatul privind efectuarea fotografiei. Pentru a efectua o
fotografie, țineți palma în fața aparatului foto.
Glisați în sus sau în jos pentru a vedea
mai multe fotografii
8.2 Galerie
Galeria funcționează ca un dispozitiv de redare pentru ca dvs. să
vedeți fotografii și să redați fișiere video. În plus, este disponibil
un set de operațiuni suplimentare pentru imagini și fișiere video.
Pentru a accesa această funcție, atingeți fila de aplicații din • Atingeți un album, iar toate imaginile și fișierele video se vor
ecranul principal, apoi atingeți Galerie. răspândi pe ecran.
• Atingeți imaginea/fișierul video direct pentru vizualizare sau
redare.
• Glisați în sus sau în jos pentru a vizualiza următoarele fotografii
sau videoclipuri.
61 62
Prelucrarea imaginilor
Imaginile pot fi prelucrare prin rotire sau trunchiere, partajare cu Atingeți pentru a salva
prietenii, setarea drept fotografie pentru un contact sau imagine
de fundal etc.
Localizați imaginea pe care doriți să o prelucrați și atingeți-o
din vizualizarea completă a imaginilor. Glisați bara de
pictograme din partea jos spre stânga sau spre dreapta pentru
a selecta o pictogramă, atingeți pictograma pentru a partaja
imaginea, pictograma de modificare pentru a modifica
imaginea și atingeți pictograma pentru a șterge imaginea.
Atingeți pentru a vedea detaliile privind
imaginea sau pentru a o tipări direct

Efect Atingeți pentru a seta efecte precum Distorsiune


convexă, Vintage, Alb/negru, Artistic etc.
Chenar Atingeți pentru a adăuga un chenar.
Modificare Atingeți opțiunile Decupare, Îndreptare sau Rotire
pentru a efectua modificările corespunzătoare
acestora.
Atingeți pentru a modifica imaginea
utilizând opțiunile următoare: Optimizare Atingeți pentru a seta opțiunile Culoare automată,
Optimizare, Efect, Chenar, Mozaic etc. Expunere, Vignetare etc.
După activarea modului trunchiere, pătratul de
Atingeți în imaginea afișată în ecran complet pentru a
trunchiere apare în centrul imaginii. Selectați porțiunea
modifica imaginea.
pe care doriți să o trunchiați, atingeți pentru a
confirma salvarea sau atingeți pentru a ieși fără a
salva.

63 64
GENERALITĂȚI
8.3 Redarea de muzică
Cont Google Atingeți pentru a selecta un cont.
Cu ajutorul acestui meniu, puteți reda fișiere muzicale stocate Dispozitivul dvs. Atingeți pentru a accesa muzica dvs. din
pe cartela microSD din telefonul dvs. Fișierele muzicale pot fi peste 10 dispozitive.
descărcate din computer pe cartela microSD cu ajutorul unui
cablu USB. Egalizator Atingeți pentru a accesa setările audio.

Pentru a accesa această funcție, atingeți fila Aplicații din ecranul DEZVOLTATOR
principal, apoi atingeți Redare muzică.
Atingeți tasta și selectați opțiunea Biblioteca mea; veți Licențe cu sursă Atingeți pentru a citi acordurile de licență.
găsi cinci categorii în care sunt clasificate toate melodiile: LISTE deschisă
DE REDARE, GENURI ARTIȘTI, ALBUME și MELODII. Glisați Versiune Muzică Vedeți versiunea aplicației Muzică.
spre stânga și dreapta pentru a vizualiza toate elementele.
Atingeți opțiunea REDAȚI ALEATORIU TOT pentru a reda în mod În cursul redării melodiilor cu aplicația Muzică, operațiile
aleatoriu toate melodiile din meniul MELODII. de întrerupere, redare sau omitere sunt disponibile chiar
dacă ecranul este blocat.
8.3.1 Redarea muzicii
Atingeți din ecranul cu melodii pentru a obține opțiunile
Atingeți pentru a reda melodia. disponibile:
Atingeți pentru a căuta muzică Adăugare în lista Atingeți pentru a adăuga melodia în lista
Atingeți pentru a selecta de așteptare de așteptare.
Ascultare acum, Biblioteca mea Adăugare la lista Atingeți pentru adăugarea în lista de redare.
sau Magazin
de redare
Salt la artist Atingeți pentru a accesa numele artistului.
Salt la album Atingeți pentru a accesa albumul.
Ștergeți lista de Atingeți pentru a șterge o melodie din lista
așteptare actuală de așteptare.
Salvați lista de Atingeți pentru a salva lista de așteptare.
Atingeți pentru a întrerupe/relua redarea așteptare

Atingeți tasta pentru a accesa meniul Setări.

65 66
8.4 Player video 9 Hărți Google 
Pentru a accesa această funcție, atingeți fila cu aplicații din
ecranul principal, apoi atingeți Player video. 9.1 Obținerea poziției mele
Player video este un mic dispozitiv de redare încorporat în
telefon care cuprinde toate videoclipurile. 9.1.1 Activare GPS
Pentru a activa receptorul de satelit al sistemului de poziționare
Atingeți un element din listă pentru a fi redat. Când redați globală al telefonului, urmați instrucțiunile de mai jos:
înregistrarea, atingeți un punct de pe bara de timp pentru a face 1 Atingeți în bara de Setări rapide pentru a accesa fila Setări.
salt la un anumit moment și pentru a continua redarea din acel
moment. 2 Atingeți opțiunea Poziție.
3 Glisați comutatorul pentru a activa poziționarea și alegeți
modul de poziționare preferat.

9.1.2 Deschideți Hărți Google și consultați Poziția


mea
Atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți Hărți.
Atingeți pictograma de pe hartă pentru vizualizarea opțiunii
„Poziția mea”.
Astfel, harta se va centraliza într-un punct albastru. Poziția dvs.
actuală va fi cea unde se găsește punctul albastru.

Pentru a mișca harta, trageți-o cu degetul.

67 68
Pentru mărirea și micșorarea hărții, ciupiți și întindeți degetele,
3 Atingeți pictograma pentru a afișa o miniatură Street View.
sau puteți mări și lovind ușor de două ori un loc de pe ecran.
9.5  bțineți indicații rutiere, pentru
O
9.2 Căutarea unui loc
transportul public sau mersul pe jos
În timpul vizionării unei hărți, atingeți pictograma de căutare
pentru activarea funcției de căutare. 9.5.1 Obțineți rute recomandate pentru călătoria
În caseta de căutare, introduceți o adresă, un oraș sau o afacere dvs.
locală. Atingeți pictograma din ecranul hărților.
Atingeți pictograma de căutare pentru efectua o căutare și, în
scurt timp, rezultatele căutării vor apărea pe hartă ca puncte roșii.
Puteți atinge unul pentru afișarea unei etichete.

Atingeți pentru afișarea mai multor informații


1 Atingeți bara de introducere a textelor pentru a modifica
punctul de plecare prin tastarea unei adrese sau prin selectarea
unui element salvat.
2 Procedați la fel și în cazul punctului de sosire.
Glisați spre stânga sau dreapta pentru a
afișa mai multe rezultate ale căutării 3 Pentru a inversa direcțiile, atingeți .
4 Apoi, selectați un mijloc de transport: mașină, transport în
9.3 Salvarea unui loc comun sau mers pe jos.
La fel ca adăugarea unor semne de carte pentru adrese internet, 5 Atingeți Opțiuni traseu pentru a selecta opțiunile Evitați
puteți adăuga o stea la orice poziție de pe hartă, pentru utilizare autostrăzi, Evitați drumuri cu taxă sau Evitați feriboturi.
ulterioară. 6 Câteva rute vor fi sugerate într-o listă. Atingeți rutele pentru a
afișa indicațiile detaliate ale acestora.
9.4 Deschiderea Street View pentru un loc
1 Atingeți lung un loc pentru a afișa adresa la care se găsește
acesta, în partea de jos a ecranului cu harta.
2 Trageți în sus ecranul cu detalii pentru a vă conecta și a salva în
scopul utilizării offline.
69 70
10 Altele Pentru a accesa această funcție, atingeți fila de aplicații din
ecranul principal, apoi atingeți Radio.
Puneți-vă căștile pentru a îmbunătăți calitatea recepției radio FM.
10.1 Manager fișiere
Atingeți pentru a deschide și vedea
Pentru a accesa această funcție, atingeți fila de aplicații din lista de canale salvate.
ecranul principal, apoi atingeți Manager fișiere.
Atingeți pentru a merge la precedentul canal
Managerul de fișiere funcționează atât pentru cartela SD, cât și salvat
pentru memoria telefonului. Atingeți pentru a adăuga postul
radio curent la favorite
Managerul de fișiere afișează toate datele stocate pe cartela Atingeți pentru a reduce cu 0,1MHz.
microSD și memoria telefonului, inclusiv aplicațiile, fișierele Apăsați lung pentru a căuta și a face salt
media, fișierele video, imaginile sau fișierele audio realizate de la cel mai apropiat canal cu frecvență
inferioară
dvs., precum și alte date transferate prin Bluetooth, cablu USB etc.
Atingeți pentru a crește cu 0,1MHz.
Când descărcați o aplicație de pe computer pe cartela microSD,
puteți localiza aplicația în Managerul de fișiere, apoi atingeți-o Atingeți pentru a merge la următorul canal
salvat
pentru a o instala pe telefonul dvs. Atingeți pentru redare/oprire
Managerul de fișiere vă permite să efectuați și să fiți eficient
când efectuați următoarele operațiuni obișnuite: crearea unui Opțiuni disponibile:
dosar (sub-dosar), deschiderea unui dosar/fișier, vizualizarea,
• Salvare canal Salvați postul pe care ați reglat la lista de
redenumirea, mutarea, copierea, ștergerea, redarea, partajarea
canale.
etc.
• Căutare canale Atingeți pentru a căuta canale.
• Ștergere Ștergeți canalul.
10.2 Înregistrare sunet
Pentru a accesa această funcție, atingeți fila de aplicații din • Introducerea Introduceți manual frecvența.
ecranul principal, apoi apăsați Înregistrare sunet. frecvenței

Opțiunea Înregistrare sunet vă permite să înregistrați voce/ • Informații Bifați caseta de selectare pentru a vedea
sunet timp de câteva secunde/ore. despre post informațiile despre post.
• Ieșire Închideți radioul.
10.3 Radio
Telefonul dvs. este echipat cu un radio (1). Puteți utiliza aplicația ca
pe un radio tradițional cu canale salvate sau cu informații vizuale
legate de programul radio în paralel pe afișaj dacă reglați pe stații
care oferă serviciul de radio vizual.
Calitatea radioului depinde de acoperirea stației radio în acea zonă.
(1)

71 72
Volumul de date utilizat este măsurat de telefonul dvs.,
11 Setări iar operatorul dvs. ar putea avea o altă evidență. Vă
recomandăm să utilizați o limită rezonabilă.
Trageți în jos panoul de notificări, apoi atingeți pictograma
pentru a accesa meniul Setări. 11.1.4 Mai multe\Mod avion
Prin intermediul opțiunilor Mai multe > Mod avion, aveți
11.1 Wireless și rețele posibilitatea de a dezactiva simultan toate conexiunile wireless,
inclusiv Wi-Fi, Bluetooth etc.
11.1.1 Wi-Fi
De asemenea, puteți activa modul avion în opțiunile telefonului
Cu Wi-Fi, acum puteți naviga pe internet fără să vă folosiți cartela
când apăsați tasta Pornire/Oprire.
SIM oricând sunteți în aria unei rețele wireless. Singurul lucru
pe care trebuie să-l faceți este să accesați ecranul Wi-Fi și să 11.1.5 Mai multe\NFC
configurați un punct de acces pentru conectarea telefonului dvs.
la rețeaua wireless. Atingeți comutatorul pentru a permite transferul de date
când dispozitivele se ating.
Pentru instrucțiuni detaliate despre utilizarea Wi-Fi, consultați
secțiunea 6.1.2 Wi-Fi. 11.1.6 Mai multe\Android Beam
11.1.2 Bluetooth Când funcția NFC este activată, este posibilă transmiterea de
conținut din aplicații unui alt dispozitiv.
Funcția Bluetooth vă permite să faceți schimb de date
(videoclipuri, imagini, muzică etc.) de la mică distanță cu un alt 11.1.7 Mai multe\Partajare conexiune și hotspot
dispozitiv Bluetooth (telefon, calculator, imprimantă, căști, kit mobil
de mașină etc.)
Această funcție vă permite să partajați conexiunea mobilă de
Pentru mai multe informații despre Bluetooth, consultați date a telefonului prin USB sau ca punct de acces Wi-Fi portabil
secțiunea 6.3 Conectarea la dispozitive Bluetooth. (consultați secțiunea 6.6 Partajarea conexiunii de date mobile
a telefonului)
11.1.3 Utilizare date
Activarea/dezactivarea datelor mobile atingând butonul .
Atingeți butonul Setați limită date mobile, apoi puteți trage
linia de limită și linia de avertizare conform limitelor dvs.
Conexiunea pentru date mobile va fi dezactivată când se atinge
limita specificată. De asemenea, puteți alege un ciclu de utilizare
a datelor pentru vizualizarea statisticii și aplicațiilor aferente de
date utilizate de telefonul dvs.
Atingeți pictograma și veți putea vedea mai multe setări privind
utilizarea datelor.

73 74
11.1.8 Mai multe\VPN • Afișați amenințările extreme
O rețea privată virtuală mobilă (VPN mobil sau mVPN) oferă Bifați caseta pentru a afișa alerte pentru amenințări extreme care
dispozitivelor mobile acces la resurse de rețea și aplicații software periclitează viața sau proprietățile.
din rețeaua lor principală, când se conectează prin alte rețele • Afișați amenințările grave
wireless sau fixe. VPN-urile mobile sunt utilizate în medii unde
lucrătorii trebuie să mențină sesiuni de aplicații deschise în Bifați caseta pentru a afișa alerte pentru amenințări grave care
permanență, pe tot parcursul zilei de lucru, utilizatorul periclitează viața sau proprietățile.
conectându-se prin diferite rețele wireless, întâlnește zone • Afișați amenințările PORTOCALII
fără acoperire sau suspendă și repornesc dispozitivele pentru a Bifați caseta pentru a afișa știri de urgență privind răpirile de copii.
prelungi viața bateriei. Un VPN convențional nu poate supraviețui
unor astfel de evenimente deoarece tunelul rețelei este întrerupt, • Activați notificările
generând deconectarea, expirarea, sau apariția unor erori la Bifați caseta pentru a afișa alerte pentru transmisii de urgență.
aplicații sau chiar defectarea computerului însuși. • Durata sunetului de alertă
Pentru mai multe informații despre VPN, consultați secțiunea 6.7 Atingeți pentru a seta durata sunetului de alertă.
Conectarea la rețele private virtuale.
• Memento alertă
11.1.9 Mai multe\Rețele mobile Atingeți pentru a seta mementoul pentru alertă.
• Roaming de date • Vibrații
Atingeți butonul pentru a vă conecta la serviciile de date în Bifați caseta de selectare pentru activarea vibrațiilor la primirea
roaming. unei alerte.
• Tip de rețea preferat • Mesaje de alertă vorbite
Atingeți pentru a selecta modul de rețea preferat. Bifați caseta de selectare pentru a utiliza mesaje de alertă vorbite
• Nume puncte de acces în caz de urgențe.
Cu acest meniu, puteți selecta rețeaua preferată. Setări ETWS
• Operatori de rețea • Afișați transmisii test ETWS
Puteți alege un operator de rețea Bifați caseta de selectare pentru a afișa transmisii test pentru
ETWS (Earthquake Tsunami Warning System - Sistem de
11.1.10 Mai multe\Transmisiuni de urgență avertizare în caz de cutremure și tsunami).
Setări privind alertele de urgență Setări pentru Brazilia
• Prezidențial • Afișați transmisiile pentru canalul 50
Alertele prezidențiale sunt întotdeauna afișate. Bifați caseta de selectare pentru a afișa canalul 50 utilizat în
Brazilia pentru informațiile privind actualizarea locală.

75 76
Setări pentru India 11.2.2 Afișaj
• Afișați transmisiile pentru canalul 60 • Ecranul Atingeți pentru a activa funcția de pornire
Bifați caseta de selectare pentru a afișa canalul 60 utilizat în India principal a aplicațiilor favorite prin glisarea spre
pentru informațiile specifice operatorului. dreapta.
Opțiunile dezvoltatorilor • Aplicație Atingeți pentru a seta aplicațiile favorite.
favorită din
• Afișați transmisii test CMAS
ecranul principal
Bifați caseta de selectare pentru a afișa transmisii test pentru
• Comenzi rapide Atingeți pentru a seta comenzile rapide ale
CMAS (Commercial Mobile Alert Sistem - Sistem de alertă pentru
pentru ecranul aplicațiilor pe ecranul blocat.
mesajele comerciale).
blocat
• Afișați un dialog de renunțare
• Nivelul de Atingeți pentru reglarea luminozității
Bifați caseta de selectare pentru a afișa un dialog de renunțare luminozitate ecranului.
cupă afișarea primei alerte CMAS.
• Luminozitate Atingeți pentru a optimiza nivelul
11.2 Dispozitiv adaptivă de luminozitate în funcție de lumina
disponibilă.
11.2.1 Butoane • Imagine de Atingeți pentru setarea imaginii de fundal.
• Tastă Aparat foto fundal
Atingeți pentru a activa tasta Aparat foto pentru a deschide • Mod ecran Atingeți pentru a seta modul ecranului.
aplicația aferentă și a efectua fotografii. • Ecran inactiv Atingeți pentru a seta timpul de oprire a
• Butoane de navigare ecranului.
Atingeți pentru a vedea sfaturi privind butoanele de navigare. • Reverie Atingeți pentru a seta funcția de reverie.
• Afișare ambient Atingeți pentru a activa ecranul când ridicați
dispozitivul sau primiți notificări.
• Lumină de Atingeți pentru a activa lumina de notificare
notificare intermitentă.
intermitentă
• Dimensiune Atingeți pentru a seta dimensiunea fontului.
font
• La rotirea Atingeți pentru a seta dacă doriți să rotiți
dispozitivului conținutul de pe ecran sau doriți menținerea
modului portret.
• Proiectați Atingeți pentru a activa proiectarea.
77 78
11.2.3 Sunet și notificare 11.2.4 Aplicații
Utilizați setările de sunet pentru configurarea soneriilor în cazul Utilizați setările Gestionare aplicații pentru a afișa detalii despre
diferitelor evenimente și medii. aplicațiile instalate în telefonul dvs., pentru a gestiona datele
acestora și a le forța să se oprească, precum și pentru a decide
Sunet dacă permiteți instalarea unor aplicații pe care le obțineți de pe
• Și vibrație la Atingeți pentru ca telefonul să vibreze la site-uri și e-mail.
apeluri primirea apelurilor.
11.2.5 Stocare și USB
• Nu deranjați Atingeți pentru a seta mesajele de
întrerupere și întreruperile prioritare. Utilizați aceste setări pentru monitorizarea spațiului total sau
disponibil din telefonul dvs. și de pe cartela microSD, pentru
• Sonerie telefon Atingeți pentru a seta soneria implicită gestionarea cartelei microSD și, dacă este necesar, pentru
pentru apelurile primite. resetarea telefonului și ștergerea tuturor informațiilor personale.
Mediu de stocare dispozitiv
• Sonerie Atingeți pentru a seta soneria implicită de
implicită de notificare. Acest meniu afișează spațiul liber din memoria internă, în culori
notificare diferite. Spațiul disponibil va fi afișat în culoarea gri, indicându-se
spațiul din memoria telefonului utilizat de sistemul de operare,
• Alte sunete Atingeți pentru a seta tonurile tastaturii,
componentele sale, aplicațiile (inclusiv cele descărcate), datele
sunetele de blocare a ecranului, sunetele la
permanente și temporare.
atingere și vibrația la atingere.
Mediu de stocare portabil
• Optimizare Atingeți pentru a seta optimizarea audio.
audio Prezintă spațiul de pe orice cartelă microSD instalată în telefonul
dvs. și spațiul pe care îl puteți folosi pentru a stoca fotografii,
Notificare fișiere video, muzică și alte fișiere. Puteți atinge opțiunea Cartela
SD pentru a accesa funcția și a obține mai multe detalii.
• Când Atingeți pentru a selecta dacă doriți să
dispozitivul afișați întregul conținut al notificării sau să 11.2.6 Bateria
este blocat nu afișați notificări deloc dacă dispozitivul În ecranul bateriei puteți vizualiza datele de utilizare a bateriei
este blocat. de la ultima conectare a telefonului la o sursă de energie. De
• Notificări privind Atingeți pentru a seta notificările privind asemenea, ecranul indică starea bateriei și timpul de utilizare de
aplicațiile aplicațiile. la ultima încărcare. Atingeți o categorie, apoi puteți afla consumul
de energie al acesteia.
• Acces la Atingeți pentru a afișa aplicațiile care
notificări urmăresc notificările. Puteți ajusta utilizarea de energie prin luminozitatea ecranului
sau intervalul de oprire a ecranului din ecranul Afișaj.
• Acces la modul Atingeți pentru a afișa aplicațiile instalate
Nu deranjați care au solicitat accesul la modul Nu
deranja.

79 80
11.2.7 Memorie 11.3.2 Securitate
Puteți utiliza meniul Memorie pentru a afișa detalii privind Blocarea ecranului
aplicațiile care au utilizat memoria.
• Niciunul Atingeți pentru a dezactiva metoda de
11.2.8 Utilizatori securitate de deblocare a ecranului.
Atingeți pentru a seta conturile de proprietar și vizitator pentru • Glisare Atingeți pentru activarea modului de
dispozitiv. deblocare prin glisare
• Model Atingeți pentru a desena modelul de
11.2.9 Atingeți și plătiți deblocare a ecranului.
Dispozitivul vă permite să plătiți printr-o singură atingere, fără să
• PIN Atingeți pentru a introduce un PIN numeric
fie necesar să aveți numerar la dvs.
pentru deblocarea ecranului.
11.3 Personal • Parola Atingeți pentru a introduce o parolă pentru
deblocarea ecranului.
11.3.1 Locație
Afișare parolă
Mod
Bifați caseta de selectare pentru afișarea parolei când o tastați.
Alegeți modul pentru accesul la poziție.
Blocare automată
• Înaltă precizie Utilizare funcții GPS și Wi-Fi, precum și rețele Atingeți pentru a seta blocarea automată după intrarea în modul
mobile pentru localizare. de repaus.
• Economisire Utilizați GPS și rețele mobile pentru Blocare instant cu buton pornire/oprire
nivel de localizare.
încărcare Bifați caseta de selectare pentru activa funcția de blocare instant
baterie a dispozitivului cu ajutorul butonului de pornire/oprire.
• Numai pe Bifați caseta de selectare pentru a utiliza Mesajul de pe ecranul blocat
dispozitiv funcția GPS pentru localizare. Atingeți pentru a seta mesajul care să fie afișat pe ecranul blocat.
Amprentă digitală
Atingeți pentru a activa funcția de deblocare cu amprentă.
Blocare inteligentă
Trebuie să setați întâi blocarea ecranului dacă doriți să activați
această funcție.
Criptați telefonul
Puteți cripta conturile, setările, aplicațiile descărcate și datele
acestora, fișierele media și alte fișiere apăsând Criptați telefonul.
81 82
Configurați blocarea cartelei SIM Aplicații cu acces la datele de utilizator
Alegeți o cartelă SIM pe care doriți să o configurați. Atingeți pentru a seta accesul aplicațiilor la anumite date.
Bifați caseta de selectare a opțiunii „Blocare cartelă SIM”
11.3.3 Conturi
pentru blocarea cartelei SIM cu un cod PIN.
Utilizați setările pentru a adăuga, șterge și gestiona conturi e-mail
Atingeți „Cod PIN SIM” pentru modificarea codului PIN.
și alte conturi acceptate. Aceste setări mai pot fi folosite pentru
Afișare parolă a controla modul și momentul în care toate aplicațiile trimit,
Bifați caseta de selectare pentru afișarea parolei când o tastați. primesc și sincronizează date după programele proprii și dacă
toate aplicațiile pot sincroniza automat datele utilizatorului.
Administratori dispozitiv
Adăugare cont
Atingeți pentru vizualizarea sau dezactivarea administratorilor
dispozitivului. Atingeți pentru a adăuga un cont la aplicația selectată.
Surse necunoscute 11.3.4 Limbă și introducere
Bifați caseta de selectare pentru a permite instalarea unor Utilizați setările „Limbă și introducere” pentru selectarea
aplicații obținute de pe site-uri, e-mailuri sau alte locuri decât limbii textului din telefon și configurarea tastaturii virtuale. De
Android Market. asemenea, puteți configura setările de introducere a vocii și
Pentru protejarea telefonului și a datelor dvs. personale, viteza indicatorului.
descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Android Limbă
Market.
Atingeți pentru selectarea limbii și regiunii dorite.
Tip stocare
Verificare ortografică
Atingeți tipul de stocare pentru datele de autentificare.
Marcați caseta de selectare pentru a permite sistemului să afișeze
Date de autentificare sigure cuvintele sugerate.
Atingeți pentru afișarea certificatelor CA sigure. Dicționar personal
Instalarea de pe cartela SD Atingeți pentru a deschide o listă a cuvintelor adăugate la
Atingeți pentru a instala certificatele criptate de pe cartela dicționar. Atingeți un cuvânt pentru a-l modifica sau șterge.
MicroSD. Atingeți butonul de adăugare (+) pentru a adăuga un cuvânt.
Ștergere date de autentificare Tastatura actuală
Atingeți pentru ștergerea tuturor datelor de autentificare. Atingeți pentru a selecta o metodă implicită de introducere a
Agenți de încredere textului.

Atingeți pentru a vedea sau dezactiva agenții de încredere. Serviciul Google de introducere text prin vorbire

Fixarea ecranului Atingeți pentru a afișa setările privind introducerea vocală Google.

Atingeți pentru a seta fixarea ecranului.


83 84
Ieșire text-voce Cont pentru copii de rezervă
• Motor preferat Atingeți pentru a realiza o copie de rezervă a contului dvs.
Atingeți pentru alegerea unui motor preferat de sinteză vocală, Restabilire automată
apoi atingeți pictograma de setări pentru afișarea mai multor Bifați caseta de selectare pentru restabilirea setărilor după care
opțiuni pentru fiecare motor. ați realizat copii de siguranță sau alte date în momentul în care
• Debit verbal reinstalați o aplicație.
Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți Restabilire setări de rețea
selecta debitul verbal al sintetizatorului. Atingeți pentru a restabili toate setările privind rețeaua, inclusiv
• Ascultați un exemplu funcțiile Wi-Fi, Date mobile și Bluetooth.
Atingeți pentru a reda o mică mostră a sintetizatorului de voce, Revenire la datele din fabrică
utilizând setările curente. Prin resetarea telefonului, toate datele dvs. personale inclusiv
Stare limbă implicită informații despre contul dvs. Google sau alte conturi, setările
sistemului sau aplicației și aplicații descărcate vor fi șterse din
Atingeți pentru a afișa starea limbii implicite.
memoria internă a telefonului. Prin resetarea telefonului nu vor
Viteza indicatorului fi șterse actualizările de software ale sistemului descărcate sau
Atingeți pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care fișierele de pe cartela microSD, precum muzică sau fotografii.
puteți schimba viteza indicatorului, apoi atingeți „OK” pentru Dacă resetați telefonul astfel, vi se va solicita să reintroduceți
confirmare. același tip de informații ca și la prima pornire Android.
Dacă nu vă puteți porni telefonul, există un alt mod de a efectua
11.3.5 Copii de siguranță și resetare o revenire la datele din fabrică cu ajutorul tastelor hardware.
Copie de siguranță după datele mele Apăsați tasta Volum sus și tasta Pornire/oprire simultan, până
Acest telefon vă permite să realizați copii de siguranță după când ecranul se aprinde.
setările telefonului și date ale altor aplicații pe servere Google, cu
contul dvs. Google. Dacă vă înlocuiți telefonul, setările și datele
11.4 Sistem
după care ați realizat copii de rezervă sunt restabilite pe noul 11.4.1 Data și ora
telefon prima dată când vă conectați la contul dvs. Google. După
activarea acestei funcții, se realizează copii după o mare varietate Utilizați setările de dată și oră pentru a personaliza preferințele
de setări și date, inclusiv parole Wi-Fi, semne de carte, o listă a dvs. cu privire la modul de afișare a datei și orei.
aplicațiilor instalate, cuvintele adăugate la dicționarul utilizat de Dată și oră automate
tastatura virtuală și majoritatea setărilor configurate în aplicația Atingeți pentru a selecta una dintre opțiunile Utilizare oră
de setări. Dacă ați dezactivat această opțiune, nu mai realizați furnizată de rețea sau Utilizare oră furnizat prin GPS ori opțiunea
copii de siguranță după setările dvs., iar copiile de siguranță Dezactivată.
existente sunt șterse de pe serverele Google.
Bifați caseta de selectare pentru utilizarea orei furnizate de rețea
sau utilizarea orei furnizate prin GPS.
85 86
Fus orar automat Gesturi de mărire
Bifați caseta de selectare pentru utilizarea fusului orar al Atingeți pentru pornirea/oprirea în scopul activării/dezactivării
sistemului. Debifați pentru a seta manual toate valorile. funcției zoom prin atingerea ecranului de trei ori consecutiv.
Setare dată Text mare
Atingeți pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteți Bifați caseta de selectare pentru mărirea textului de pe ecran.
seta manual data telefonului. Text cu contrast mare
Setare oră Bifați caseta de selectare pentru a activa textul cu contrast mare.
Atingeți pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteți Terminarea apelului cu butonul de pornire/oprire
seta manual ora telefonului.
Bifați caseta de selectare pentru a activa opțiunea ca butonul de
Selectare fus orar Pornire/oprire să termine apelul.
Atingeți pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteți Rotire automată a ecranului
seta manual fusul orar al telefonului.
Bifați caseta de selectare pentru a activa rotirea automată a
Utilizarea formatului de 24 de ore ecranului.
Bifați caseta de selectare pentru afișarea orei în format de 24 Parole vocale
de ore.
Bifați caseta de selectare pentru activarea parolelor vocale în
Selectarea formatului datei timp ce tastați.
Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți Sfaturi de ajutor
selecta formatul de afișare a datelor.
Bifați caseta de selectare pentru a activa afișarea sfaturilor de
11.4.2 Accesibilitate ajutor.
Utilizați setarea de accesibilitate pentru a configura plug-in-uri de Comandă rapidă funcții accesibilitate
accesibilitate instalate pe telefon. Atingeți pentru pornire/oprire în scopul activării/dezactivării
TalkBack funcțiilor de accesibilitate.
Atingeți pentru a afișa/ascunde funcția TalkBack. Ieșire text-voce
Acces cu comutatoare Vedeți întâi setarea „Motor preferat/Debit verbal/Ascultați un
exemplu”.
Atingeți pentru a activa/dezactiva accesul cu comutatoare.
Temporizare la apăsare lungă
Capturi de ecran
Atingeți pentru a regla durata de temporizare la atingerea lungă.
Atingeți pentru a activa/dezactiva legendele pentru ecranul
Această funcție permite telefonului dvs. să facă diferența între
telefonului.
atingere și atingere lungă, fapt prin care puteți evita acționările
accidentale.

87 88
Inversare culori 12 A
 ctualizarea software-ului
Atingeți butonul pentru a activa/dezactiva funcția de inversare
a culorilor. telefonului
Corectare culori Puteți actualiza software-ul telefonului utilizând funcția FOTA
(Firmware Over The Air).
Atingeți pentru a activa/dezactiva funcția de corectare a culorilor.
Pentru a accesa funcția Actualizări software, atingeți Setări
11.4.3 Tipărire > Despre telefon > Actualizări software. Atingeți opțiunea
Dispozitivul oferă un serviciu de tipărire care permite tipărirea Căutare actualizare, iar telefonul va căuta cea mai recentă
fișierelor și a imaginilor imediat după conectarea la imprimantă. aplicație software. Dacă doriți să actualizați sistemul, atingeți
opțiunea Descărcare și, la finalizarea descărcării, atingeți
11.4.4 Reglementări și siguranță butonul Instalați pentru a termina actualizarea. Acum, telefonul
va avea instalată cea mai recentă versiune software.
Atingeți pentru a afișa reglementări și informații privind siguranța,
inclusiv modelul produsului, numele producătorului etc. Se recomandă pornirea conexiunii de date înainte de a căuta
actualizările. De asemenea, setările privind intervalele de
11.4.5 Despre telefon căutare automată și modul Numai Wi-Fi pentru actualizări vor fi
disponibile după ce reporniți telefonul.
Această secțiune conține informații despre multe lucruri, de
la precizări legale, numărul modelului, versiunea de firmware, Dacă ați ales căutarea automată, când sistemul descoperă
versiunea benzii de bază, versiunea nucleului, numărul versiunii versiunea nouă, în bara de stare va apărea pictograma . Atingeți
până la cele mai jos: notificarea pentru a accesa direct „Actualizări software”.
Actualizări software În cursul descărcării sau actualizării FOTA, pentru a evita
erorile de localizare a pachetelor de actualizare corecte,
Atingeți pentru a căuta actualizări de sistem.
nu schimbați locul implicit de stocare.
Îmbunătățirea experienței
Atingeți pentru a activa îmbunătățirea experienței.
Stare
Aceasta conține starea pentru starea bateriei, nivelul de încărcare
a bateriei, numărul dvs. de telefon, rețea, intensitate semnal etc.
Precizări legale
Atingeți pentru a vedea precizările legale.

89 90
13 Informații privind siguranța Informații privind siguranța produsului
Expunerea la frecvența radio (RF)
produsului
Declarație generală privind energia prin frecvență radio
Pictograme și simboluri grafice Telefonul conține un emițător și un receptor. Când este în poziția
 itiți secțiunile cu informații privind siguranța și garanția
C PORNIT, aceasta receptează și emite energie prin frecvenţă
produsului radio. Când utilizați telefonul pentru a comunica, sistemul care
Nu utilizați telefonul în timp ce alimentați mașina cu gestionează apelul reglează nivelul de putere la care telefonul
carburant. emite energie.
Nu utilizați telefonul ținându-l în mână în timp ce
conduceți mașina. Rata specifică de absorbție (SAR)
Acest dispozitiv poate produce o lumină puternică sau Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio.
intermitentă. Acesta a fost conceput astfel încât să nu depășească limitele de
Când utilizați telefonul, asigurați-vă că este ținut la expunere la undele radio care sunt recomandate de directivele
minim 10 mm distanță față de capul sau corpul dvs. internaționale. Aceste directive au fost stabilite de organizația
științifică independentă ICNIRP și cuprind limite de siguranță
A nu se arunca în foc. stabilite în așa fel încât să asigure protecția tuturor persoanelor,
Componentele de dimensiuni mici prezintă risc de indiferent de vârstă sau de starea sănătății.
sufocare. Aceste directive utilizează o unitate de măsură numită rata
Evitați contactul cu dispozitivele magnetice. specifică de absorbție sau, pe scurt, SAR. Limita SAR pentru
dispozitivele mobile este de 2 W/kg și cea mai ridicată valoare
Acest dispozitiv poate produce sunete puternice. SAR pentru acest dispozitiv în urma testării în apropierea urechii a
Evitați temperaturile extreme. fost 0.723 W/kg, (1) iar în urma testării în apropierea corpului (la o
distanță de 10 mm) a fost de 0.848 W/kg. Având în vedere faptul
Ț ineți telefonul la distanță de stimulatoarele cardiace și că dispozitivele mobile oferă o gamă largă de funcții, acestea pot
alte dispozitive medicale personale. fi utilizate și în alte poziții, de exemplu pe corp, în modul descris
Evitați contactul cu lichidele și păstrați telefonul uscat. în acest ghid de utilizare.
 priți telefonul când vi se solicită acest lucru în spitale
O Deoarece valoarea SAR se măsoară utilizând cea mai mare
sau unități medicale. putere de emisie a unui dispozitiv, valoarea efectivă SAR a
acestui dispozitiv în timpul funcționării este, în general, mai
Nu încercați să-l demontați. mică decât cea indicată mai sus. Acest lucru se datorează
Opriți telefonul când se solicită acest lucru în avioane schimbărilor automate ale nivelului de putere al dispozitivului,
sau aeroporturi. pentru ca acesta să utilizeze puterea minimă necesară în timpul
Nu vă bazați pe acest dispozitiv pentru comunicări de comunicării cu rețeaua.
urgență.
Opriți telefonul în medii explozive.

Utilizați numai accesoriile aprobate. Testările au fost efectuate în conformitate cu standardul IEC (Comisia
(1)

Electrotehnică Internațională) PT62209-1.


91 92
Utilizarea pe corp Informații de reglementare
Informații importante referitoare la siguranță în cazul expunerii la Următoarele aprobări și prevederi se aplică în anumite regiuni,
frecvența radio (RF). după cum se menționează.
Pentru a asigura conformitatea cu directivele privind expunerea
la frecvența radio, telefonul trebuie utilizat la o distanță de cel
puțin 10 mm de corp.
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la expuneri RF
care depășesc limitele relevante impuse de directive.
Limitarea expunerii la câmpurile de frecvență radio (RF)
Pentru persoanele care doresc să reducă șansele expunerii la
câmpurile RF, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) oferă
următorul sfat:
Măsuri de precauție: informațiile științifice actuale nu indică
necesitatea unor măsuri de precauție speciale în cazul utilizării
telefoanelor mobile. Persoanele care sunt îngrijorate pot alege
să limiteze expunerea lor sau a copiilor la frecvențele radio prin
limitarea duratei apelurilor sau prin utilizarea dispozitivelor de tip
„mâini-libere” care nu necesită apropierea telefoanelor mobile
de cap sau corp.
Pentru mai multe informații privind acest subiect, accesați pagina
principală OMS (Organizația Mondiale a Sănătății), http://www.
who.int/peh-emf WHO fișa nr. 193: iunie 2011.

93 94
Distragerea atenției • Nu încercați să demontați telefonul sau accesoriile acestuia.
Conducerea vehiculelor Acest lucru este permis doar persoanelor autorizate.
Pentru a reduce riscul de accidente, trebuie acordată întotdeauna • Nu expuneți telefonul sau accesoriile acestuia la temperaturi
întreaga atenție conducerii vehiculului. Utilizarea unui telefon în extreme de sub -10 grade Celsius și peste +40 grade Celsius.
timpul conducerii unui vehicul (chiar și cu un kit „mâini-libere”) • Vedeți reglementările locale privind eliminarea deșeurilor
duce la distragerea atenției și poate provoca accidente. Trebuie să electronice.
respectați legile și reglementările locale privind limitarea utilizării • Nu purtați telefonul în buzunarul de la spate al pantalonilor,
dispozitivelor fără fir la volan. deoarece s-ar putea rupe când vă așezați.
Operarea utilajelor Copii mici
Pentru a reduce riscul de accidente, trebuie acordată întreaga Nu lăsați telefonul sau accesoriile acestuia la îndemâna copiilor
atenție operării utilajelor. mici și nu le permiteți să se joace cu acestea.
Manipularea produsului Copiii s-ar putea răni, ar putea răni alte persoane sau ar putea
deteriora telefonul.
Declarație generală privind manipularea și utilizarea
Telefonul conține componente de mici dimensiuni și cu margini
Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru modul în tăioase care pot provoca răni sau care se pot desprinde, astfel
care utilizați telefonul și pentru toate consecințele utilizării prezentând risc de sufocare.
acestuia.
Demagnetizarea
Trebuie să opriți telefonul în locurile unde utilizarea acestuia este
Pentru a evita pericolul demagnetizării, nu lăsați alte produse
interzisă. Utilizarea telefonului este permisă cu condiția să fie
electronice sau dispozitive magnetice în apropierea telefonului
luate măsuri de siguranță pentru a proteja utilizatorii și mediul
un timp îndelungat.
înconjurător al acestora.
Descărcarea electrostatică (ESD)
• Manipulați cu grijă telefonul și accesoriile acestuia și păstrați-l
într-un loc curat și lipsit de praf. Nu atingeți conectorii metalici ai cartelei SIM.
• Nu expuneți telefonul sau accesoriile acestuia la flacără directă Antena
sau la produse din tutun aprinse. Nu atingeți antena dacă nu este necesar.
• Nu expuneți telefonul sau accesoriile acestuia la lichide,
umezeală sau umiditate ridicată.
• Nu lăsați telefonul sau accesoriile acestuia să cadă, nu le
aruncați și nu încercați să le îndoiți.
• Nu utilizați substanțe chimice puternice, solvenți de curățare
sau aerosoli pentru a curăța telefonul sau accesoriile acestuia.
• Nu vopsiți telefonul sau accesoriile acestuia.

95 96
Utilizarea în poziție normală Apelurile de urgență
Când efectuați sau primiți un apel, țineți telefonul la ureche, Ca orice telefon fără fir, acest telefon funcționează prin utilizarea
cu partea de jos în apropierea gurii sau în modul în care ați ține semnalelor radio, fapt ce nu poate garanta o conexiune în orice
receptorul unui telefon fix. condiții. Așadar, nu trebuie niciodată să vă bazați pe un telefon
fără fir pentru comunicări de urgență.
Zgomotele puternice
Acest telefon poate produce zgomote puternice care vă pot
afecta auzul. Expunerea prelungită la muzică la volum maxim
pe dispozitivul de redare a muzicii poate deteriora auzul
ascultătorului. Utilizați numai căștile recomandate pentru acest
telefon.
PROTEJAȚI-VĂ AUZUL
Airbaguri  entru a preveni problemele de deteriorare a auzului, nu
P
ascultați la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.
Nu plasați telefonul în zona aflată deasupra unui airbag sau în
Dați dovadă de atenție când țineți dispozitivul lângă
zona de deschidere a unui airbag.
ureche în timp ce difuzorul funcționează.
Puneți telefonul într-un loc sigur înainte de a începe să conduceți
Lumină puternică
mașina.
Atacuri/ Pierderea cunoștinței Acest telefon poate produce lumini intermitente sau poate fi
Acest telefon poate provoca lumini puternice intermitente. utilizat ca o lanternă. Nu-l utilizați prea aproape de ochi.

Microtraumatisme repetate Încălzirea telefonului

Pentru a micșora riscul de microtraumatisme repetate (RSI - Telefonul se poate încălzi în timpul încărcării și utilizării normale.
Repetitive Strain Injury), respectați următoarele recomandări Siguranța electrică
când introduceți texte sau vă jucați pe telefon: Accesorii
• Nu strângeți foarte tare telefonul. Utilizați numai accesorii aprobate.
• Apăsați ușor pe butoane. Nu realizați conexiuni cu produse sau accesorii incompatibile.
• Utilizați funcțiile speciale ale telefonului care reduc numărul Aveți grijă să nu atingeți bornele bateriei și să nu lăsați ca obiecte
butoanelor care trebuie apăsate, cum ar fi șabloanele de mesaj metalice, cum ar fi monede sau port-chei, să atingă sau să
și modul predictiv de introducere a textului. scurtcircuiteze aceste borne.
• Faceți multe pauze pentru a vă întinde și relaxa. Conectarea la o mașină
Cereți sfatul unui profesionist când conectați interfața telefonului
la sistemul electric al mașinii.

97 98
Produse cu defecte sau deteriorate Aparatele auditive
Nu încercați să demontați telefonul sau accesoriile acestuia. Persoanele cu aparate auditive sau alte tipuri de implanturi
Repararea telefonului sau a accesoriilor acestuia trebuie efectuată cohleare pot auzi zgomote de interferență când utilizează
numai de către persoane calificate. dispozitive fără fir sau când acestea se află în apropiere. Nivelul
de interferență va depinde de tipul de aparat auditiv și de
Dacă telefonul sau accesoriile acestuia au fost scufundate în apă, distanța față de sursa de interferență. Creșterea distanței de
au fost perforate sau au căzut de la mare înălțime, nu le utilizați separare poate reduce interferența. De asemenea, puteți consulta
până când nu sunt verificate la un centru de service autorizat. producătorul aparatului pentru a discuta alternativele posibile.
Manipularea bateriei și siguranța Dispozitivele medicale
Utilizați numai bateria și încărcătorul care au fost furnizate sau Contactați medicul dvs. sau producătorul dispozitivului pentru
înlocuitoare ale acestora aprobate de către producător pentru a fi a afla dacă funcționarea telefonului poate cauza interferențe cu
utilizate cu telefonul dvs. Utilizarea altor baterii sau încărcătoare dispozitivul medical pe care îl utilizați.
poate fi periculoasă.
Spitalele
Nu demontați și nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea
accidentală poate avea loc dacă un obiect metalic, cum ar fi o Opriți dispozitivul dvs. fără fir dacă vi se solicită acest lucru în
cheie, o agrafă pentru hârtie sau un pix atinge bornele bateriei. spitale, clinici sau unități medicale. Rolul acestor solicitări este
de a preveni posibilele interferențe cu echipamentele medicale
Utilizarea incorectă a bateriei poate provoca un incendiu, o foarte sensibile.
explozie sau alte pericole. În cazul în care considerați că bateria
a fost deteriorată, nu o mai utilizați, ci duceți-o la un centru de Avioanele
service pentru a fi testată. Opriți dispozitivul fără fir ori de câte ori vi se solicită acest lucru de
către personalul aeroportului sau al avionului.
Interferența
Consultați personalul avionului privind utilizarea dispozitivelor
Declarație generală privind interferența
fără fir la bordul acestuia. Dacă dispozitivul oferă opțiunea „mod
Trebuie acordată o atenție specială în cazul utilizării telefonului în avion”, aceasta trebuie activată înainte de urcarea la bordul unui
imediata apropiere a unor dispozitive medicale personale, cum ar avion.
fi stimulatoarele cardiace sau aparatele auditive.
Interferența în mașini
Stimulatoarele cardiace
Rețineți că, din cauza posibilelor interferențe cu echipamentele
Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei electronice, unii producători de vehicule interzic utilizarea
distanțe de minim 15 cm între un telefon mobil și un stimulator telefoanelor în vehiculele produse de ei, cu excepția cazului în
cardiac pentru a evita o posibilă interferență. În acest scop, care se instalează un kit „mâini libere” cu antenă externă.
utilizați telefonul la urechea opusă părții în care aveți stimulatorul
cardiac și nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.

99 100
Mediile explozive - nu ardeți și nu aruncați telefonul împreună cu deșeurile
Stațiile de alimentare cu carburanți și atmosferele explozive menajere și nu-l păstrați la temperaturi de peste 60°C.

În locurile cu atmosfere potențial explozive, respectați toate Telefonul şi bateria ca dispozitiv format dintr-un singur corp
indicatoarele privind oprirea dispozitivelor fără fir, cum ar fi trebuie eliminate în conformitate cu reglementările de mediu
telefonul sau alte echipamente radio. aplicabile la nivel local.

Printre zonele cu atmosfere potențial explozive se numără stațiile  Acest simbol de pe telefonul dvs., bateria și
de alimentare, zonele de sub punțile ambarcațiunilor, unitățile accesoriile sale semnifică faptul că aceste produse
de transfer sau depozitare de carburant sau substanțe chimice, trebuie depuse la punctele de colectare la sfârșitul
zonele în care în aer se găsesc substanțe chimice sau particule, duratei lor de viață:
cum ar fi praf sau pulberi metalice. - centrele municipale de colectare a deșeurilor
Detonatoare și zone de detonare cu containere speciale pentru aceste tipuri de
echipament;
Opriți telefonul mobil sau dispozitivul fără fir când vă aflați
într-o zonă în care se efectuează explozii sau în zone în care - containere de colectare la punctele de vânzare.
se cere oprirea stațiilor de emisie-recepție sau a dispozitivelor Acestea vor fi reciclate, prevenind împrăștierea substanțelor în
electronice, pentru a se evita interferențele cu operațiunile de mediul înconjurător, astfel încât componentele lor să poată fi
explozie. reutilizate.
Protecția împotriva furtului((( În țările Uniunii Europene:
Telefonul dvs. este identificat de un cod IMEI (număr de serie Aceste puncte de colectare sunt accesibile în mod gratuit.
al telefonului) indicat pe eticheta de pe ambalaj și în memoria
aparatului. Vă recomandăm să notați numărul prima dată când Toate produsele cu acest semn trebuie aduse la aceste puncte
utilizați telefonul prin introducerea secvenței *#06# și să-l de colectare.
păstrați într-un loc sigur. Este posibil să vă fie cerut de către poliție În afara jurisdicției Uniunii Europene:
sau operatorul dvs. dacă telefonul vă este furat. Acest număr Articolele de echipament cu acest simbol nu trebuie aruncate
permite blocarea telefonului mobil, împiedicând utilizarea sa de în containere obișnuite dacă în regiunea dvs. există instalații
către alte persoane, chiar cu o cartelă SIM diferită. de colectare și reciclare potrivite; trebuie duse la punctele de
colectare pentru a fi reciclate.
Acumulator
ATENȚIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU
Pentru respecta regulamentul privind transportul aerian, bateria UN TIP INCORECT. ELIMINAȚI BATERIILE UZATE ÎN CONFORMITATE
produsului dvs. nu este încărcată. Încărcați-o mai întâi. CU INSTRUCȚIUNILE.
Reţineţi că telefonul este un dispozitiv format dintr-un singur
corp, astfel că bateria nu este detaşabilă. Respectaţi următoarele
măsuri de precauţie:
- nu încercați să scoateți, să înlocuiți sau să deschideți bateria;
Contactați operatorul de rețea pentru a verifica disponibilitatea acestui
(1)

serviciu.
101 102
Licențe Informații generale
Logoul microSD este marcă înregistrată. Ați cumpărat un produs care utilizează programele open source
(http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables și initrd
în codul de obiect și alte programe open source licențiate
 uvântul și logourile Bluetooth sunt deținute de
C
conform Licenței Publice Generale GNU și licenței Apache.
Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci
de către TCL Communication Ltd. și filialele sale se La cerere, vă vom furniza o copie completă a codurilor sursă
face pe baza unei licențe. Alte mărci comerciale și corespunzătoare în cursul unei perioade de trei ani de la
denumiri înregistrate aparțin firmelor respective. distribuirea produsului.

Declarație privind funcția Bluetooth Puteți descărca codurile sursă de pe pagina web
http://vodafone.com/devices/smartplatinum7. Puteți
pentru modelele VFD 900, cod obține codurile sursă în mod gratuit de pe internet.
D029817 Telefonul dvs. este un emițător-receptor care funcționează în
Logoul Wi-Fi este o marcă de certificare a Wi-Fi bandă GSM cvadruplă 850/900/1800 /1900 MHz, în bandă triplă
Alliance. WCDMA B1/B5/B8 sau în șase benzi LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20
 și în bandă TDD B38.
Dispozitivul operează în intervalul de frecvență
5150-5350. Aceasta este limitată doar la mediul
interior.
Google, logoul Google, Android, logoul Android,
Google SearchTM, Google MapsTM, GmailTM, Acest echipament este în conformitate cu cerințele
YouTube, Google Play Store, Google LatitudeTM și esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/
HangoutsTM sunt mărci comerciale ale companiei EC. Copia completă a declarației de conformitate pentru
Google Inc. telefonul dvs. poate fi obținută de pe site-ul nostru:
http://vodafone.com/devices/smartplatinum7.
Robotul Android este reprodus sau modificat după o creație
realizată și distribuită de Google și este utilizat în conformitate cu
termenii descriși în Creative Commons 3.0 - Licență de Atribuire
(textul se va afișa dacă atingeți și țineți apăsat Informații legale
Google în Setări > Despre telefon > Informații legale)(1).

Aceste informații s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de țara în


(1)

care vă aflați.
103 104
Notă 14 Garanția telefonului
Informațiile din acest manual pot fi modificate fără o notificare
prealabilă. TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE
S-au depus toate eforturile posibile pentru a redacta acest 1. V
 odafone își asumă garanția pentru acest telefon mobil
manual astfel încât conținutul său să fie corect, dar afirmațiile, pentru o perioadă de doi (2) ani de la data achiziționării de către
informațiile și recomandările din acest manual nu constituie proprietarul inițial (garanție netransferabilă) în condiții normale
niciun fel de garanție, expresă sau implicită. Citiți cu atenție de utilizare.
măsurile de precauție care trebuie luate și informațiile referitoare 2. P
 entru baterie se oferă o garanție limitată de douăsprezece
la siguranță, pentru a asigura utilizarea corectă și în siguranță a (12) luni, iar pentru încărcător de douăzeci și patru (24) de luni
acestui dispozitiv fără fir. împotriva defectelor de fabricație. Pentru celelalte accesorii
Adresa TCL Communication Ltd: se oferă o garanție limitată de douăzeci și patru (24) de luni
împotriva defectelor de fabricație.
Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HK City, 33 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong 3. Această garanție nu acoperă daunele rezultate din:
Prin prezenta, vă atragem atenţia asupra faptului că garanția a) uzura normală a echipamentului;
utilizatorului final pentru încălcarea IPR este limitată exclusiv b) d efecte și deteriorări cauzate de utilizarea echipamentului în
la UE. alt mod decât cel normal și obișnuit;
Dacă și în măsura în care Produsul este exportat sau utilizat de c) d ezasamblarea, reparația, transformarea sau modificările
către clientul final sau de către utilizatorul final în afara UE orice neautorizate;
responsabilitate, garanție și despăgubire a producătorului și a
furnizorilor săi în ceea ce privește Produsul, expiră (inclusiv orice d) u
 tilizarea necorespunzătoare, abuz, neglijență sau accident,
compensație în ceea ce privește încălcarea IPR). indiferent de modul în care a avut loc;
e) d efecte sau deteriorări cauzate de testarea, utilizarea,
întreținerea și instalarea în mod necorespunzător, sau de orice
fel de transformare sau modificare;
f) d efecte sau deteriorări cauzate de scurgeri de alimente
sau lichide, de coroziune, rugină sau utilizarea unei tensiuni
necorespunzătoare;
g) z gârieturi sau deteriorări ale suprafețelor din plastic și ale
oricăror alte suprafețe expuse factorilor externi, care sunt
rezultatul utilizării normale de către client;

105 106
4. L ivrarea dispozitivului care necesită operațiuni de service sau
reparații trebuie efectuată pe cheltuiala utilizatorului.
15 Accesorii
5. A
 ceastă garanție va deveni nulă de drept în cazul oricăruia Cea mai nouă generație de telefoane inteligente Vodafone
dintre evenimentele următoare: oferă funcția de mâini libere încorporată, care vă permite să
folosiți telefonul de la distanță, de exemplu, când acesta este
a) d acă numărul de serie sau ștampila de garanție au fost șterse așezat pe masă. Pentru persoanele care preferă să păstreze
sau îndepărtate. confidențialitatea conversațiilor, este disponibilă o cască.
b) d acă unul din termenii din această garanție a fost transformat 1. Smart Platinum 7
sau modificat, indiferent în ce fel, fără un acord scris prealabil
din partea companiei Vodafone. 2. Încărcător (1)
6. A
 ceastă garanție limitată este oferită doar clienților care 3. Cablu USB
cumpără produsul și este valabilă numai în țara (sau regiunea) 4. Căști
în care compania Vodafone intenționează să comercializeze
5. Ghid de utilizare
produsul.
6. Instrument pentru cartela SIM
7. D
 acă produsul este returnat companiei Vodafone după
expirarea perioadei de garanție, se vor aplica politicile normale 7. Siguranță și garanție
de service ale companiei Vodafone, iar clientul va fi taxat în 8. Broșură
consecință.
a) V
 odafone nu își asumă pentru produs nicio altă obligație
sau responsabilitate în afara celor precizate în mod expres în
această garanție limitată.
b) T oate informațiile privind garanția, toate funcțiile produsului și
toate specificațiile referitoare la acesta pot fi modificate fără o
notificare prealabilă.
8. A
 CEASTĂ GARANȚIE IA LOCUL ORICĂROR ALTE GARANȚII
EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND ÎN MOD CONCRET
ORICE GARANȚIE PRIVIND VANDABILITATEA SAU ADECVAREA
PENTRU UN ANUMIT SCOP. COMPANIA VODAFONE NU ÎȘI
ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI
DINCOLO DE CORECTAREA ÎNCĂLCĂRII ÎN MANIERA DESCRISĂ
MAI SUS. COMPANIA VODAFONE NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN
NICIUN CAZ PENTRU CONSECINȚELE REZULTATE.

Atenție! Încărcătorul din cutie nu este un încărcător Qualcomm™ QC


(1)

3.0. Puteți achiziționa un încărcător QC 3.0 din magazinele Vodafone.


107 108
16 Specificații Aparat foto Aparat foto de 16 megapixeli, amplasat
posterior
Procesor Qualcomm MSM8976+1,8 GHz Quad
Core Aparat foto de 8 megapixeli, amplasat
frontal
Platformă Android™ M
Formate audio AAC LC, AAC+, AAC+ îmbunătățit, AMR-
Memorie 32GB + 3GB RAM acceptate NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis,
PCM/WAVE
Dimensiuni (L x
154*75,65*6,99 mm
l x h) Formate video
H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP și VP8
acceptate
Greutate Aproximativ 180 de grame, inclusiv
bateria Bateria Baterie reîncărcabilă pe bază de litiu

Afișaj Ecran tactil de 5,5 inchi, Capacitate: 3000 mAh


cu rezoluție WQHD de 2560×1440 pixeli Slot de extensie Cartelă de memorie microSD™
Rețea GSM: (maximum 128 GB)

Patru benzi: 850/900/1800/1900 MHz Funcții speciale Accelerometru


WCDMA: Senzor de proximitate
cu trei benzi B1/B5/B8 Senzor de lumină
LTE: Busolă electronică
cu cinci benzi B1/B3/B5/B7/B8/B20 Giroscop
(Frecvența benzii și viteza datelor depind
Observație: specificațiile pot fi supuse modificării fără notificare
de operator.)
prealabilă.
GPS GPS asistat/antenă GPS internă

Conectivitate Bluetooth V4.2


Wi-Fi IEEE 802,11 a/b/g/n/ac
mufă jack audio de 3,5 mm
Micro-USB

109 110