Sunteți pe pagina 1din 19

CES1

ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ


Nivelul IV

ELEMENTE PREGĂTITOARE PENTRU


ÎNŢELEGEREA CONCEPTULUI DE NUMĂR
NATURAL.
EXEMPLE PRACTICE PENTRU FORMAREA IDEII DE
CORESPONDENŢĂ ÎNTRE GRUPE, MULŢIMI DE OBIECTE.

Manualul Profesorului
Indicaţii metodologice
de utilizare 1
C UPRINS:

I. Lista Figurilor ................................................................................. 3


II. Informaţii generale .......................................................................... 4
III. Terminologie ................................................................................ 6
IV. Structură generală .......................................................................... 7
IV.1. Obiective educaţionale .......................................................................... 7
V. Conţinut ....................................................................................... 9
V.1. M01 - Pe scurt...................................................................................... 9
V.2. M02 – Arca lui Noe ............................................................................. 10
V.3. M03 – În bucătărie............................................................................... 12
V.4. M04 – Compară ................................................................................. 14
V.5. M05 – Joc cu zaruri ............................................................................. 16
V.6. M06 - Diploma................................................................................... 18
VI. Realizatori.................................................................................. 19

2
I. LISTA FIGURILOR
Figura 1 – M01 - Pe scurt .................................................................................................................................... 9
Figura 2 – M02 – Arca lui Noe ......................................................................................................................... 11
Figura 3 – M03 – În bucătărie .......................................................................................................................... 13
Figura 4 – M04 - Compară ................................................................................................................................ 15
Figura 5 – M05 – Joc cu zaruri ......................................................................................................................... 17
Figura 6 – M06 - Diploma .................................................................................................................................. 18

3
II. INFORMAŢII GENERALE

Materia Elemente de matematică aplicată clasele I-X


Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr
Titlu natural. Exemple practice pentru formarea ideii de corespondenţă
între grupe, mulţimi de obiecte.
Clasa Nivelul IV
Codul lecţiei CES 1
Se prezintă diverse situaţii din viaţa reală în vederea
introducerii numărului. Sunt câteva exemple practice
necesare formării ideii de corespondenţă între mulţimi, între
elemente ale aceleiaşi mulţimi.
Prin interacţiunea la fiecare moment dintre elev şi propria-i
învăţare se pune un mare accent pe:
- acoperirea dificultăţilor de învăţare precise care apar atunci
Scurtă când materia este predată în mod tradiţional
descriere a - facilitarea înţelegerii sensurilor şi terminologiilor
materialului
- cunoaşterea şi utilizarea conceptelor în relaţie cu dezvoltarea
capacităţilor de explorare, investigare şi rezolvare de probleme
- favorizarea relaţiei nemijlocite a elevului cu obiectele
cunoaşterii şi învăţarea prin efort propui dirijat
- suscitarea şi menţinerea interesul elevilor
Elevul descoperă prin interacţiune toate cunoştinţele necesare
operării cu conceptele specifice înmulţirii.
Cunoştinţe Elevul trebuie să cunoască la momentul utilizării lecţiei:
ştiinţifice / - Să recunoască obiecte din mediul înconjurător
teoretice pentru
atingerea
obiectivelor
operaţionale
propuse
Cuvinte-cheie a număra, perechi, zar

Timp total 45 min


EDUCAŢIONALI

4
Tip resursă aplicaţie multimedia interactivă pentru stimularea obiectivelor
afective şi susţinerea obiectivelor cognitive
Obiective 1. Să formeze perechi de obiecte de acelaşi fel, alegând din mai
operaţionale multe obiecte date, prin marcare.

2. Să compare grupe de obiecte prin estimare sau prin


numărare.
3. Să facă asocierea între un număr de puncte(până la 6) şi cifra
care îl reprezintă.

5
III. TERMINOLOGIE
Avatar
Personajul virtual uman din partea stângă a ecranului, care are rolul de a introduce
sarcinile de lucru şi de a furniza feedbackul explicativ.

Companion
Personajul virtual în formă de creion din partea stângă a ecranului, care are rolul de a
furniza feedbackul vizual, dependent de context.

Moment de lecţie
Un ansamblu independent de resurse care prezintă informaţii grupate din punct de
vedere tematic, care nu pot fi prezentate separat. Un moment poate avea mai multe
scene.

Scenă
Un cadru în componenţa unui moment de lecţie. Are caracterul de a răspunde unui
obiectiv operaţional printr-o sarcină de lucru punctuală şi foarte concretă adresată
elevului.

Text ştiinţific
Este situat în partea activă aunui moment, în zona de jos a ecranului şi prezintă
concentrat şi într-un limbaj accesibil un rezumat al termenilor, noţiunilor şi / sau
mărimilor studiate în cadrul momentului.

Zone de interacţiune (hot-spots)


Sunt situate în partea activă a lecţiei şi reprezintă modalitatea prin care utilizatorul
poate controla acţiunea asuprea obiectelor asupra cărora interacţionează. Zonele de
interacţiune pot fi obiecte bine definite, sau suprafeţe din cadrul aplicaţiei une
utilizatorul poate dclanşa cu ajutorul mouse-ului diverse evenimente.

6
IV. STRUCTURĂ GENERALĂ
Materialul elaborat are ca scop general pregătirea elevului în vederea înţelegerii
conceptului de număr natural.
Lecţia este formată, practic, dintr-o serie de jocuri educaţionale.
Prin interacţiunea la fiecare moment dintre elev şi propria-i învăţare se pune un
mare accent pe:
- acoperirea dificultăţilor de învăţare precise care apar atunci când materia este
predată în mod tradiţional
- facilitarea înţelegerii sensurilor şi terminologiilor
- cunoaşterea şi utilizarea conceptelor în relaţie cu dezvoltarea capacităţilor de
explorare, investigare şi rezolvare de probleme
- favorizarea relaţiei nemijlocite a elevului cu obiectele cunoaşterii şi învăţarea prin
efort propriu dirijat
- suscitarea şi menţinerea interesul elevilor
Modul de elaborare modularizat al materialului permite atingerea scopului general
prin asamblarea şi folosirea în mai multe moduri a obiectelor de conţinut în lecţii.

IV.1. Obiective educaţionale


Detaliere
Obiective cadru (MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
CURRICULUM
pentru şcolarizarea elevilor/ tinerilor
cu deficienţe grave, profunde sau asociate
prin
ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ
DE
PEDAGOGIE CURATIVĂ)
OC1 1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
OC2 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/ investigare şi rezolvare
de probleme
OC3 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând
limbajul matematic
OC4 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea
matematicii în contexte variate.

7
Obiective de referinţă
Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
OR1 1.1. Valorificarea matematică a mulţimilor de obiecte din mediul
ambiant

Obiective operaţionale
O1 Să formeze perechi de obiecte de acelaşi fel, alegând din mai multe
obiecte date, prin marcare.

O2 Să compare grupe de obiecte prin estimare sau prin numărare.

O3 Să facă asocierea între un număr de puncte(până la 6) şi cifra care îl


reprezintă.

8
V. CONŢINUT
În acest subcapitol se prezintă lista Momentelor de lecţie (notate cu M) şi informaţii
generale despre fiecare dintre acestea.

V.1. M01 - Pe scurt


Descriere Acest moment are rolul de captare a atenţiei, introduce
elevul în lecţie
Descrierea conţinutului Un mic film, prezină elevului legătura între un anumit
până la nivelul itemilor număr de obiecte(fluturaşi) şi acelaşi număr de puncte
situate pe faţa unui zar.
Reprezentare vizuală a În descrierea de mai jos
lecţiei la care se referă
momentul lecţiei sau
submomentul (capturi de
ecran)
Instrucţiuni de utilizare Utilizatorul trebuie doar să apese pe un buton indicat
pentru a porni filmul.

Figura 1 – M01 - Pe scurt

9
V.2. M02 – Arca lui Noe
Obiectivele educaţionale acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare
Obiective operaţionale
O1
Descriere Conţine un joc educaţional prin care elevul, recunoscând
anumite animale, le grupează în perechi.
Durata în timp pentru 10 min
utilizarea la clasă
Descrierea conţinutului În descrierea de mai jos
până la nivelul itemilor
Reprezentare vizuală a În descrierea de mai jos
lecţiei la care se referă
momentul lecţiei sau
submomentul (capturi de
ecran)
Instrucţiuni de utilizare Sunt introduse la începutul aplicaţiei prin intermediul
avatarului sau pe masura executarii sarcinii de lucru.
Instructiunile cadrului didactic sunt necesare pentru
nivelul cognitiv al copiilor.
Tipul de Itemi de Text, Animaţie, Simulare, Imagini, Sunet
învăţare (II)
Activitate pedagogică Gruparea pe perechi a unor animale cunoscute
propusă
Metode de evaluare prin Prezentare, observare, investigare, descoperire, aplicare
învăţare
Funcţii cognitive aplicate cunoaştere, înţelegere, aplicaţie
şi/sau solicitate şi/sau
utilizate
Durata în timp pentru 10 min
utilizarea la clasă

10
Sarcina elevului este de a alege perechile unor animale aflate în Arca lui Noe dintre
animalele existente pe mal. El primeşte de fiecare dată indicaţii precise.

Figura 2 – M02 – Arca lui Noe

11
V.3. M03 – În bucătărie.
Obiectivele educaţionale acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare
Obiective operaţionale
O2
Descriere Este un joc educaţional în care elevul separă două categorii
de obiecte(legume şi bucăţi de carne), pentru ca apoi să
estimeze care grupă conţine mai multe obiecte. Are ca
ajutor numărarea până la 5.
Durata în timp pentru 10 min
utilizarea la clasă
Descrierea conţinutului În descrierea de mai jos
până la nivelul itemilor
Reprezentare vizuală a În descrierea de mai jos
lecţiei la care se referă
momentul lecţiei sau
submomentul (capturi de
ecran)
Instrucţiuni de utilizare Sunt introduse la începutul aplicaţiei prin intermediul
avatarului sau pe masura executarii sarcinii de lucru.
Instructiunile cadrului didactic sunt necesare pentru
nivelul cognitiv al copiilor.
Tipul de Itemi de Text, Animaţie, Simulare, Imagini, Activitate de
învăţare (II) evaluare,Sunet
Activitate pedagogică Formarea ideii de corespondenţă între mulţimi de obiecte.
propusă
Metode de evaluare prin Prezentare, observare, investigare, descoperire, aplicare
învăţare
Funcţii cognitive aplicate cunoaştere, înţelegere, aplicaţie
şi/sau solicitate şi/sau
utilizate
Durata în timp pentru 10 min
utilizarea la clasă

12
În cadrul acestui moment elevul trebuie să separe două categorii de obiecte( legume
şi bucăţi de carne), pentru ca apoi să estimeze în care categorie sunt mai multe
obiecte. Are la dispoziţie şi ajutor prin numărare până la 5.

Figura 3 – M03 – În bucătărie

13
V.4. M04 – Compară
Obiectivele educaţionale acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare
Obiective operaţionale
O2
Descriere Este un joc educaţional prin care elevul este solicitat să
grupeze trei categorii de obiecte( animale, instrumente de
scris şi fructe), apoi să decidă care categorie conţine cele
mai multe obiecte şi care cele mai puţine. Sunt introduse
cifrele(3, 4 şi 5) şi semnul ”<” cu explicaţia lui.
Durata în timp pentru 10min
utilizarea la clasă
Descrierea conţinutului În descrierea de mai jos
până la nivelul itemilor
Reprezentare vizuală a În descrierea de mai jos
lecţiei la care se referă
momentul lecţiei sau
submomentul (capturi de
ecran)
Instrucţiuni de utilizare Sunt introduse la începutul aplicaţiei prin intermediul
avatarului sau pe masura executarii sarcinii de lucru.
Instructiunile cadrului didactic sunt necesare pentru
nivelul cognitiv al copiilor.
Tipul de Itemi de Text, Animaţie, Simulare, Imagini, Activitate de evaluare,
învăţare (II) Sunet
Activitate pedagogică Compararea prin estimare sau prin numărare.
propusă
Metode de evaluare prin Prezentare, observare, investigare, descoperire, aplicare
învăţare
Funcţii cognitive aplicate cunoaştere, înţelegere, aplicaţie
şi/sau solicitate şi/sau
utilizate
Durata în timp pentru 10 min
utilizarea la clasă

14
În acest moment, elevul separă obiecte pe categorii, trăgându-le cu mouse-ul în
locaţii precizate. Are ajutor la tot pasul, în sensul că i se spune care este locaţia pentru
fiecare obiect, ba chiar, la nevoie i se arată explicit. După ce le separă, sunt introduse
cifrele 3, 4 şi 5 (numărul de obiecte de acelaşi fel) şi este solicitat să-l găsescă pe cel
mai mare şi pe cel mai mic. La caz de nevoie, are şi aici ajutor. Se prezintă din nou
semnul ”< ” cu explicaţia respectivă.

Figura 4 – M04 - Compară

15
V.5. M05 – Joc cu zaruri
Obiectivele educaţionale acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare
Obiective operaţionale
O3
Descriere Este un joc educaţional în care elevul descoperă cifrele 1- 6
în mai multe moduri: ca puncte, ca steluţe, ca cifre scrise şi
pronunţate.
Durata în timp pentru 10min
utilizarea la clasă
Descrierea conţinutului În descrierea de mai jos
până la nivelul itemilor
Reprezentare vizuală a În descrierea de mai jos
lecţiei la care se referă
momentul lecţiei sau
submomentul (capturi de
ecran)
Instrucţiuni de utilizare Sunt introduse la începutul aplicaţiei prin intermediul
avatarului sau pe masura executarii sarcinii de lucru.
Instructiunile cadrului didactic sunt necesare pentru
nivelul cognitiv al copiilor.
Tipul de Itemi de Text, Animaţie, Simulare, Imagini, Activitate de evaluare,
învăţare (II) Sunet
Activitate pedagogică Descoperirea cifrelor 1-6
propusă
Metode de evaluare prin Prezentare, observare, investigare, descoperire, aplicare
învăţare
Funcţii cognitive aplicate cunoaştere, înţelegere, aplicaţie
şi/sau solicitate şi/sau
utilizate
Durata în timp pentru 10 min
utilizarea la clasă

16
Figura 5 – M05 – Joc cu zaruri

Este un joc educaţional în care elevul se familiarizează cu cifrele de la 1 la 6. Acestea


sunt prezentate în mai multe moduri: ca puncte pe faţa unui zar, ca cifră scrisă şi
pronunţată, ca număr de steluţe cîştigate.

17
V.6. M06 - Diploma
Reprezintă un moment important al lecţiei, care ajută la stimularea elevului cu nevoi
speciale, îi creşte încrederea în sine şi îl recompensează pentru atenţia cu care a
parcurs lecţia. Cu ajutorul cadrului didactic, elevul poate printa diploma primită.

Figura 6 – M06 - Diploma

18
VI. REALIZATORI

Proiectare didactică:
Prof. Dorina Jugureanu

Coordonare metodologică:
Lector Univ. Dr. Marilena Bratu
Prof. Radu Jugureanu

Scenariu de realizare:
Prof. Dorina Jugureanu

Coordonator tehnic:
Cosmin Mălureanu, Aurelian Jurcoane, Daniel Constantinescu, Anatol Oprea

Concepţie grafică, interfaţă, ergonomie:


Aurelian Jurcoane, Otilia Arhip, Claudiu Pălărie

Echipa de testare:
Andreea Neagu

Redactare manual profesor:


Prof. Dorina Jugureanu

Coordonator QA:
Andreea Neagu

Coordonator proiect:
Andreea Neagu

Coordonator disciplină:
Andreea Neagu

Director proiect:
Prof. Radu Jugureanu

19