Sunteți pe pagina 1din 90

Proiectarea unităţilor tematice

Nr. ore – Trunchi comun 19 ore: (5 CLR + 4 MEM + 2 AVAP + 2 MM + 2 DP) + (1 Religie + 2 Ed.fizică şi sport + 1 Limba modernă)
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 1
SUNT ȘCOLAR!
Perioada: S1-S4;
Timp alocat: 76 ore
Observaţii:
1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfăşoare zilnic sau cel puțin lunea şi vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfăşura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Competen Conţinuturi
ţe vizate/activate Evaluare/
Săpt. Activităţi integrate/pe discipline/ogranizarea colectivului de elevi Resurse
specifice Feed-back

S1 CLR: 1.1, Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare diactice Observarea


1.2, 1.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Amintirile sistematică
11 sept. - 1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs vacanţei -fişe de lucru colectivă sau
15 sept. 2.2; 2.3; -reactualizarea normelor de conduită la şcoală În Țara individuală
2.4; 3.2, -realizarea de predicții şi exprimarea propriilor dorințe referitoare la Culorilor -fişe cu desene
3.3, 3.4; activitățile săptămânii (conținut – tematică, forme de organizare) Să ne amintim Observarea
4.1 de grădiniţă! -planşă cu culorile spectrului solar comportame
CLR: Texte-suport: ”Drumul către şcoală” (poveste) -Acte de ntului
MEM: 1.1; Audierea unei poveşti: vorbire – a participativ
-cartonaşe pentru efectuarea prezenței
1.2; 2.1; -efectuarea de predicții pornind de la titlul poveştii, apoi pe parcursul saluta persoane în secvențele
2.2; 3.1; lecturii cunoscute, a se de învățare
prezenta, a -suporturi de lucru: coli din blocul de
3.2; 4.1; - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în mesaj
identifica un desen, coli albe A4, coli cartonate
4.2; 5.1, - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest Observarea
obiect, o colorate, hârtie glasată
6.1 fragment de poveste)?” modului de
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunțuri scurte care persoană, a realizare a
testează înțelegerea textului audiat formula o -instrumente muzicale: tobiță,
DP: 1.1; sarcinilor de
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conținutul unui rugăminte; - tamburină, chitară
2.1; 2.2; lucru
2.3; 3.1, mesaj/ text scurt audiat Utilizarea
- reformularea unor mesaje cuvintelor noi -instrumente de lucru: creioane

1
- repovestirea unor secvențe preferate dintr-un text audiat în enunţuri colorate, carioci, creioane grafice, Autoevaluar
MM: Pobe de evalurea iniţială: adecvate; foarfecă, lipici, perforatoare cu modele, e
1.1;1.2, -aplicații de înțelegere a unui text audiat -Audierea unei pensule, acuarele, pahar cu apă
1.4; 2.1; -recunoaşterea cifrelor sau literelor poveşti; Interevaluar
2.2; 2.3; -jocuri vizuale de asociere a imaginilor-pereche Numirea e
3.1, 3.2, -recunoaşterea culorilor; colorarea unei imagini care redă mesajul unei presonajului Acordarea
3.3 propoziții audiate dintr-o poveste -prezentări multimedia: softuri de
-formulare de propoziții după imagini; despărțirea în silabe; audiată; educaționale, ppt-uri, fişiere recompense
AVAP: 1.1; recunoaşterea sunetului ”a” în cuvinte rostite Selectarea unei multimedia (animație,muzică, text)
1.3; 2.1, -descoperirea intrusului într-un şir logic de imagini imagini dintr-un Aprecieri
2.2; 2.3; -trasarea după contur a unor elemente vizuale; desenarea/colorarea set pentru individuale şi
2.4 chipului, persoanelor dragi de la grădiniță, a unor obiecte, a indicarea unui globale
personajului preferat de poveste aspect dintr-un
Jocuri de prezentare, intercunoaştere şi energizare mesaj audiat; Expunerea
-Formularea de lucrărilor
MEM: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte întrebări şi realizate
matematice răspunsuri; -
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor concepte matematice Recunoaşterea
Observarea
Numărarea elementelor unei mulțimi; Compararea grupurilor de unor litere şi a
comportame
obiecte; Colorarea elementelor unei mulțimi după criterii date; unor cifre;
ntului
Identificarea unor fenomene/relații/regularități/structuri din mediul -Elemente
verbal/nonv
apropiat (exerciții de asocieri şi corespondențe; identificarea grafice ludice
erbal al
simbolurilor vremii); Jocuri de mişcare în care se folosesc operatorii (linia ondulată
copilului
logici ”şi”/”nu” (copiii care au părul blond, dar care nu au ochi albaştri) punctată);
sau executarea unor intstrucțiuni care folosesc operatorii logici (copiii -Rostirea
care nu au părul şaten să facă un pas în față) cuvintelor pe
Probe de evaluare inițială: silabe; -
-mnmnm Discrimnarea
Jocuri matematice simple de numărare, de orientare spaţială sunetelor dintr-
un cuvânt;
DP: Texte – suport: ghicitoare despre educatoare -Transmiterea
Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei pregătitoare; unor informaţii
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți referitoare la
(trăsături fizice); Interacțiuni simple cu ființe şi obiecte familiare; sine şi la
Reguli de comunicare în activitatea şcolară universul
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul apropiat prin

2
săptămânii mesaje scurte

MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Creații muzicale accesibile: MEM:


Școlărei şi şcolăriţe (T. Popovici), La şcoală (Cornelia Porcişanu), Elemente
Greierii (I.D. Vicol pregătitoare
pentru
AVAP: înţelegerea
Desen: Desen liber; Linia cu scop de contur; Linia modulată, unor concepte
repetetiție; Punctul; Forma; Rolul decorativ al liniei şi al punctului; matematice
Colorarea în contur; Compoziții; Identificarea materialelor şi -Amintirile
instrumentelor pentru desenare. Formularea de răspunsuri la întrebări vacanţei
simple referitoare la semnificația unui mesaj vizual simplu; Povestirea -În Țara
unui eveniment personal cu ajutorul desenului, picturii, colajului; Culorilor
Colorarea în contur; -Să ne amintim
de grădiniţă!
-Exerciții de
numărare
-Recunoaşterea
culorilor,
animalelor,
fructelor
-Simboluri
pentru
calendarul
vremii
-Mulțimi de
elemente
-Sortarea şi
clasificare
unor/elemente
după diferite
criterii
specificate
-Terminologie
matematică:
scund/înalt, tot

3
atâtea
elemente

DP: Să ne
amintim de
grădiniţă!
Persoane dragi
de la grădiniță
Reguli de grup
din perioada
preşcolarității
Obiecte/culori
preferate

MM: Audierea
şi interpretarea
unui cântec.
Cântarea vocală
(în cor,
indidividual
pentru
descoperirea
copiilor cu auz
muzical
deosebit)

AVAP: Prima zi
de şcoală.
Școlarii
Realizarea unor
desene/
colorare în
contur
Descoperirea
elevilor cu
dificultăți în

4
mânuirea
instrumentelor
de scris şi
colorat

S2 CLR: 1.1, CLR: Texte-suport: ”Muşuroiul de furnici” (poveste), ”Mărul” (de CLR: Te găsim -auxiliare diactice Observarea
1.2, 1.3, Mircea Sântimbreanu) cu bine şcoală! sistematică
18 sept. - 1.4; 2.1; Audierea unei poveşti; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe Ce am în -fişe de lucru colectivă sau
22 sept 2.2; 2.3; teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Intonarea ghiozdan? individuală
2.4; 3.2, propoziției enunțiative şi interogative; Propoziția (Reprezentarea Cufăraşul cu -fişe cu desene
3.3, 3.4; grafică a unei propoziții enunțiative; Pronunțarea clară a sunetelor şi poveşti Observarea
4.1 cuvintelor în enunțuri simple; Participarea la dialoguri scurte, în situații -Audierea unei -planşă cu culorile spectrului solar comportame
de comunicare uzuală (ce este şcoala, reguli şcolare, rechizitele poveşti ntului
MEM: 1.1; şcolarului, poveşti şi pesonaje preferate); Elemente grafice ludice -Intonarea participativ
-cartonaşe pentru efectuarea prezenței
1.2; 2.1; -Repovestirea textului poveştii audiate cu ajutorul imaginilor propoziției în secvențele
2.2; 3.1; (aranjarea lor în ordine, povestirea unui anumit moment, selectarea enunțiative/int de învățare
unui moment preferat etc.) erogative -suporturi de lucru: coli din blocul de
3.2; 4.1;
-Realizarea de predicţii: la ce se gândeşte/cum se simte unul dintre -Propoziția. desen, coli albe A4, coli cartonate
4.2; 5.1, Observarea
personaje Reprezentarea colorate, hârtie glasată
6.1 modului de
-Jocuri de activizare a vocabularului (utilizarea unor cuvinte grafică a realizare a
noi/sugerate de imagini în enunțuri proprii) propoziției -instrumente muzicale: tobiță,
DP: 1.1; sarcinilor de
-Formularea de întrebări şi răspunsuri scurte; -Ghicitori tamburină, chitară
2.1; 2.2; lucru
2.3; 3.1, -Dialoguri despre poveştile preferate: Punguța cu doi bani, Scufița despre
Roşie, Motanul Încălțat, Pinocchio, Capra cu trei iezi, Ursul păcălit de presonajele -instrumente de lucru: creioane
Autoevaluar
vulpe, Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitcic, Fata moşneagului şi fata cunoscute din colorate, carioci, creioane grafice,
MM: e
babei poveşti foarfecă, lipici, perforatoare cu modele,
1.1;1.2,
-Colorarea personajului preferat de poveste; -Dialoguri pensule, acuarele, pahar cu apă
1.4; 2.1; Interevaluar
2.2; 2.3; -Asocierea unei imagini cu un mesaj emis oral în scopul despre
e
3.1, 3.2, comprehensiunii înțelegerii mesajelor transmise oral; poveştile/peros
3.3 -Puzzle: aplicație de verificare a acuității vizuale/identificarea uni najele preferate
fragment de desen lipsă Acordarea
-prezentări multimedia: softuri de
-Decorarea portului fetei moşneagului MEM: educaționale, ppt-uri, fişiere
AVAP: 1.1; recompense
1.3; 2.1, Elemente multimedia (animație,muzică, text)
2.2; 2.3; MEM: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte pregătitoare
matematice pentru Aprecieri
2.4 individuale şi
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor concepte matematice înţelegerea

5
– Jocuri de orientare spațială şi localizări în spațiu - repere/direcții în unor concepte globale
spațiu: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în fața, în spatele, sus, jos, matematice
stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic Te găsim cu Expunerea
-Joc-Obiectul deranjat: Un copil se întoarce cu spatele la clasă. bine şcoală! lucrărilor
Învățătorul ascunde un obiect. Elevii descriu poziția obiectului folosind Ce am în realizate
terminologia orientării spațiale: pe, sub, deasupra, în. Elevul va trebui ghiozdan?
să ghicescă despre ce obiect este vorba. Cufăraşul cu Observarea
– proprietăți ale obiectelor: scurt-lung, gros-subțire, mic-mare, înalt- poveşti comportame
scund -Orientare ntului
spațială şi verbal/nonv
– sortarea şi clasificarea obiectelor/ simbolurilor/ conceptelor simple localizări în
după criterii variate; mulțimi de elemente; aprecierea globală, erbal al
spațiu copilului
compararea numărului de elemente a două mulțimi prin procedee -Sortarea şi
variate, inclusiv punere în corespondență; numărare; clasificare
– identificarea unor forme geometrice (pătrat, dreptunghi, triunghi, obiectelor după
cerc) prin asocierea cu obiecte/imaginile acestora din mediul criterii date
înconjurător -Forme
– continuarea unor modele repetitive reprezntate prin desene geometrice
-Mulțimi de
DP: Texte –suport: ”Săptămâna” (poezie) elemente.
Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei pregătitoare; Corespondența
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți elementelor
(trăsături fizice); Trăire si manifestare emoțională, starea de bine;
Interacțiuni simple cu ființe şi obiecte familiare; Reguli de comunicare DP: Te găsim cu
în activitatea şcolară. Comunicarea cu colegii bine şcoală!
-Audierea poeziei ”Săptămâna” Reguli
-Joc-labirintul: Drumul spre şcoală elementare ale
-Dialoguri scurte despre activitățile şcolare pe care le desfăşoară elevii noilor rutine
clasei pregătitoare şcolare
-Jocuri de spargere a gheții/prezentare/intercunoaştere/energizare -Zilele
-JOC: Prezintă-te printr-o mişcare şcolare/punctu
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul alitatea la
săptămânii şcoală
-Activități
MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Sunete de intensități şcolare/Orarul
diferite; Cântarea instrumentală; Creații muzicale accesibile: Cărticica unei zile

6
mea (folclorul copiilor), Unu-doi (Alexandru Paşcanu) reprezntat prin
-Dialoguri despre regulie comunicarea în clasă (ridicarea mâinii pentru desene sau
anunțarea la răspuns; neînteruperea intrelocutorilor; vorbirea clară, simboluri
răspicată, cu privirea spre interlocutor; -Jocuri de
-Dialoguri despre alternanța activitate de învățare/joc/recreație; prezentare şi
-Atitudini corecte la ora de muzică în cadrul exercițiilor de cultură intercunoaştere
vocală (respirație corectă, emisie corectă, ascultarea interpretării
demonstrative) MM: Audierea
-Jocuri de pregătire a respirație şi de încălzire a vocii; şi receptarea
-Colorarea unor desene care redau conținutul de idei al versurilor unui cântec
cântecelor -Cântarea
vocală; Mişcare
AVAP: pe muzică;
Colaj: Identificarea materialelor şi instrumentelor pentru realizarea Sunete de
unui colaj.Transformarea unui material prin tehnici simple: tăiere, intensități
decupare după contur, lipire; Jocuri de recunoaştere, descoperire, diferite;
sortare, difrențiere/grupare a unor obicte, materiale după diferite
criterii: formă, culoare, valoare estetică, utilitate; Jocuri de observare AVAP:
(Cine descoperă ceva roşu/rotund/neted/frumos) Colaj: Umbrela
Pictură: Identificarea materialelor şi instrumentelor pentru pictură. cu frunze
Precizarea culorii obiectelor personale; Realizarea de grafice cu post-it- -Decupare,
uri despre culoarea preferată a elevului sau a unei persoane familiare; asamblare,
Tehnici de lucru: pensulație, ştampilare lipire
-ghicitor despre obiectele şcolarului -Joc: Pe cine aş
-jocuri de rol, brainstorming: 1.Imaginează-ți că penarul ar vorbi. Ce lua cu sub
crezi că ți-ar spune?; Jocuri de rol cu obiectele şcolarului; 3. Ce ai face umbrela
cu o umbrelă magică? mea?/Ce aş
face cu o
umbrelă
magică?
Pictură:
Obiectele
şcolarului
-Familiarizarea
cu materialele
de lucru.

7
Recunoşterea
culorilor de pe
paleta de culori.
Pensulația
S3 CLR: 1.1, CLR: Texte-suport:”Nu sunt prea mic” (poezie) CLR: Cine sunt -auxiliare diactice Observarea
1.2, 1.3, Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe eu? sistematică
25 sept. - 1.4; 2.1; teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Pronunțarea Ce pot -fişe de lucru colectivă sau
29 2.2; 2.3; clară a unor cuvinte şi reprezentarea lor grafică; Propoziția face eu? individuală
septembr 2.4; 3.2, (Reprezentarea grafică a propoziției enunțiative şi a cuvintelor); Pot să -fişe cu desene
ie. 3.3, 3.4; Pronunțarea clară a sunetelor şi cuvintelor în enunțuri simple; scriu şi eu! Observarea
4.1 Participarea la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală -Audierea unei -planşă cu culorile spectrului solar comportame
(prezentarea copilului, caracteristicile lui fizice, preocupări şi pasiuni, poezii ntului
MEM: 1.1; date personale, descrierea familiei); Formularea de enunțuri scurte -Crearea participativ
-cartonaşe pentru efectuarea prezenței
1.2; 2.1; după imagini date; Poziția corectă la scris; Trasarea după contur a unor blazonului în secvențele
2.2; 3.1; desene; Identificarea semnificației unor simboluri care transmit personal de învățare
mesaje de necesitate imediată, din universul familiar/cotidian (M, H, -Propoziția. -suporturi de lucru: coli din blocul de
3.2; 4.1;
P, intrare, ieşire, poliția, stop, trecere de pietoni, acces biciclete, tren, Cuvântul. desen, coli albe A4, coli cartonate
4.2; 5.1, Observarea
tunel, interzic acces câini etc) Reprezentarea colorate, hârtie glasată
6.1 modului de
-Crearea propriului blazon grafică a realizare a
-Realizarea unui desen ”Familia mea” propoziției şi a -instrumente muzicale: tobiță,
DP: 1.1; sarcinilor de
-Joc-labirint: ”Drumul spre şcoală” – colorarea indicatoarelor potrivite cuvântului tamburină, chitară
2.1; 2.2; lucru
2.3; 3.1, pentru ca personajul să ajungă la şcoală -Persoane dragi
-Jocuri de intercunoaştere: Bingo, Eu pot din universul -instrumente de lucru: creioane
Autoevaluar
cotidian al colorate, carioci, creioane grafice,
MM: e
MEM: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte copilului foarfecă, lipici, perforatoare cu modele,
1.1;1.2,
matematice -Simboluri care pensule, acuarele, pahar cu apă
1.4; 2.1; Interevaluar
2.2; 2.3; -observarea părților componente ale corpului omenesc şi precizarea transmit
e
3.1, 3.2, rolului lor; rolul organelor de simț; identificarea consecințelor unor mesaje – -prezentări multimedia: softuri
Acordarea
3.3 acțiuni asupra propriului corp; reguli de igienă a corpului (igiena semne de educaționale, ppt-uri, fişiere
de
îmbrăcămintei, activități de menținere a sănătății, obiecte de igienă circulație multimedia (animație,muzică, text)
recompense
AVAP: 1.1; personală; programul activităților zilinice al unui şcolar
1.3; 2.1, -compararea fotografiilor personale cu cele ale părinților sau bunicilor MEM:
Aprecieri
2.2; 2.3; -sortarea şi clasificarea obiectelor după criterii date; descoperirea Elemente
individuale şi
2.4 intrusului într-un şir logic de elemente pregătitoare
globale
-dialoguri despre importanța igienei personale şi a repsectării unui pentru
program şcolar înţelegerea

8
-elemente grafice; continuarea unor modele repetitive reprezentate unor concepte Expunerea
prin desene (linia orizontală/verticală/oblică matematice lucrărilor
-jocuri în care sunt implicare simțurile: Deschide urechea bine!; Cine sunt eu? realizate
Închide ochii şi recunoaşte obiectul prin pipăit/miros/auz! Corpul omului
Ce pot face eu? Observarea
DP: Texte – suport: Ah, nu-mi găsesc! (poveste) Simţurile. comportame
Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei pregătitoare; Igiena corpului ntului
Trăire si manifestare emoțională, starea de bine; Interacțiuni simple cu -Corpul verbal/nonv
ființe şi obiecte familiare; Reguli de comunicare în activitatea şcolară. omenesc. erbal al
Comunicarea cu colegii Poziția corectă copilului
-Audierea unei poevşti. Identificarea emoției pe care o trăieşte în
personajul din poveste prin colorare; bancă.Activități
-Exprimarea acordului sau dezacordului față de anumite de menținere a
comportamente în sala de clasă prin desenarea unor emoticoane; sănătății
-Realizarea unor desene cu obiectele şcolarului prin simetrie; -Sortarea şi
-Redarea unei reguli şcolare elemntare prin desen clasificarea
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul obiectelor după
săptămânii criterii date
-Organele de
MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Sunete de intensități simț
diferite; Cântarea instrumentală; Creații muzicale accesibile: A venit -Igiena
toamna (Paraschiva Țipordei), Furnicile (folclorul copiilor) corpului.
-Jocuri de pregătire a respirație şi de încălzire a vocii; Programul
-Colorarea unor desene care redau conținutul de idei al versurilor zilinic al
cântecelor şcolarului
-Exerciții de discrimare a suntelor scurte-lungi; sunete articulate –
onomatopee; DP: Ce
-Cântec vesel/cântec trist înseamnă să fiu
şcolar
AVAP: Reguli de
Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: tăiere, comunicare în
decupare după contur, lipire; Jocuri de recunoaştere, descoperire, activitatea
sortare, difrențiere/grupare a unor obicte, materiale după diferite şcolară.
criterii: formă, culoare, valoare estetică, utilitate; Comunicarea
Pictură: Tehnici de lucru: pensulație, ştampilare. Culori calde elev-elev,
comunicarea

9
elev-cadru
didactic

MM: Audierea
şi receparea
unui cântec.
Interpretarea
prin mişcări
sugerate de
text

AVAP: Ariciul,
Melcişorul,
Covorul de
frunze
-Decupare,
asamblare,
lipire
-Tehnici de
lucru:
pensulație,
ştampilare
S4 CLR: 1.1, CLR: Texte-suport: ”Școala urşilor” (de Hyroiuki Aihara, Nami Adachi) CLR: Eu şi -auxiliare diactice Observarea
1.2, 1.3, -Acte de vorbire – Transmiterea unor informații referitoare la sine şi la colegii mei sistematică
2 oct. -6 1.4; 2.1; colegii de clasă (preferințele, pasiunile, precocupările elevilor din Ce vreau să -fişe de lucru colectivă sau
oct. 2.2; 2.3; clasă); Prospectarea nevoilor de învățare ale copilului; Formularea de învăţ la şcoală individuală
2.4; 3.2, întrebări şi răspunsuri în pereche; Acte de vorbire -fişe cu desene
3.3, 3.4; -Jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vobire: salutul, – formulare de
4.1 prezentarea, formule de adresare către copil/adult întrebări şi -planşă cu culorile spectrului solar Observarea
necunoscut/persoană familiară; răspunsuri în -cartonaşe pentru efectuarea prezenței comportame
MEM: 1.1; -Elemente grafice ludice, exersarea musculaturii mâinii pereche; ntului
1.2; 2.1; -Realizarea unui portet al colegului de clasă preferat; Redarea prin formule de participativ
-suporturi de lucru: coli din blocul de
2.2; 3.1; desen a preferințelor colegului de clasă salut în secvențele
desen, coli albe A4, coli cartonate
-Jocuri de intercunoaştere Elemente

10
3.2; 4.1; -Jocuri de exersare a regulilor de comunicare eficientă, civilizată grafice colorate, hârtie glasată de învățare
4.2; 5.1, (vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii): Bingo, Pasiuni şi
6.1 Spune şi dă mai departe!, Statuile vorbitoare, Repetă şi continnuă preocupări ale -instrumente muzicale: tobiță,
(Hora cuvintelor/Circle Time) copilor tamburină, chitară Observarea
DP: 1.1; modului de
2.1; 2.2; MEM: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte MEM: -instrumente de lucru: creioane realizare a
2.3; 3.1, matematice Elemente colorate, carioci, creioane grafice, sarcinilor de
S4: Colegii mei pregătitoare foarfecă, lipici, perforatoare cu modele, lucru
MM: Igiena clasei. Igiena locuinţei pentru pensule, acuarele, pahar cu apă
1.1;1.2, Hrana, sursă de energie înţelegerea Autoevaluar
1.4; 2.1; -Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor concepte matematice; unor concepte e
2.2; 2.3; Numărarea elementelor unei mulțimi; Compararea grupurilor de matematice -prezentări multimedia: softuri
3.1, 3.2, obiecte Colegii mei educaționale, ppt-uri, fişiere Interevaluar
3.3 -Joc-Câţi copii?: numărarea elevilor din clasă după diferite criterii: Igiena clasei. multimedia (animație,muzică, text) e
AVAP: 1.1; băieți cu ochi albaştri; fetițe cu părul blond, fetițe care s-au născut Igiena locuinţei
1.3; 2.1, primăvara, băieți care s-au născut iarna Hrana, sursă de
Acordarea
2.2; 2.3; -Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul energie
de
2.4 familiar (activități de igienă a clasei şi a locuinței); identificarea -Mulțimi de
recompense
efectelor pozitive/negative ale unor alimente, a necesității hranei elemente.
pentru creştere şi dezvoltare Comparea
-Realizarea de desene:Obiecte de igienă, Camera mea numărului de Aprecieri
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene; jocuri elemente. individuale şi
logico-matematice Terminologie globale
matematică: tot
DP: Texte – suport:”Doi prieteni” (poveste) atâtea/mai Expunerea
Acesta sunt eu! multe/mai lucrărilor
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți puține realizate
(trăsături fizice); Compararea propriilor fotografii cu cele ale colegului elemente
de bancă/părinților, în scopul identificării caracteristicilor comune şi -Reguli de Observarea
individuale (trăsături fizice); igienă colectivă; comportame
Trăire si manifestare emoțională, starea de bine; Interacțiuni simple cu Activități de ntului
ființe şi obiecte familiare; igienă/obiecte verbal/nonv
-Audierea unei poveşti; Verificare înțelegerii mesajului poveştii prin de igienă erbal al
colorarea imaginii potrivite; -Realizarea copilului
-Exerciții de măsurare: înălțimea, masa corporală desenului ”Cam
-Realizarea autoportretului prin desenare/colorare era mea”

11
-JOC: Oglinda întoarsă
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul DP: Acesta sunt
săptămânii eu!
-Prezentarea
MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Sunete de intensități trăsăturilor
diferite; Cântarea instrumentală; Creații muzicale accesibile: Coroana fizice
(Gh. Teodosiu) (băiat/fată,
înalțime,
AVAP: greutate)
Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: tăiere, -Elemnte de
decupare după contur, lipire; identitat
Pictură: Tehnici de lucru: pensulație, ştampilare. Culori calde personală
-ghicitori despre toamnă; (vârsta,
-observarea unor lucrări cu tematica toamnei pentru descoperirea anotimpul în
culorilor predominante; care s-a născut)

MM: Coroana
(Gh. Teodosiu)
-Cântarea
vocală; Mişcare
pe muzică;
-Creații
muzicale
accesibile:

AVAP:
Coşuleţul cu
frunze,
Copăcelul trist
Colaj:
decupare,
asamblare,
lipire
Pictură:
Pesnulația,
amprentarea.

12
Culori calde

JOCURI:
1. Cine sunt eu: fiecare copil se prezintă (prenume, băiat/fată/ vârstă) şi va spune o preferință pe care o are (culoarea preferată, floarea preferată etc).
2. Tu eşti ecoul meu: copiii reproduc la intensități diferite un mesaj spus de învățătoare.
3. Ghici ce este: se descriu obiecte din spațiul clasei, copiii ghicesc răspunsul şi indică obiectul.
4. Mima: copiii aduc jucăria preferată la şcoală şi mimează un joc, ceilalți ghicesc ce joc a mimat copilul din fața clasei.
5. Mingea călătoare: mingea este dată de la un copil la altul, copilul care are mingea spune ceva despre el, o impresie din acea zi de şcoală etc.
6. Salutul: un copil ales se deplasează prin clasă şi îi salută pe copii folosin formula de salut preferată; se exersează frontal forme de salut ale clasei copil-copil, copil-
învățătoare; copil-adult
7. Eu sunt şi îmi place: un copil se va presenta şi va spune ce îi place (să facă, sa mănânce etc)
8. Dacă…atunci…: la cerința învățătoarei, copiii grupează diferitele rechizite/obiecte/jucării după anumite criterii (formă, culoare, utilitate, mărime etc.).
9. Sunt de acord: conturarea şi descuparea propriei mâini şi lipirea ei în spațiu destinat regulilor clasei, ca semn al acceptării acestora
10. Continuă!: fiecare copil va spune ”Îmi place de mine deoarece….” şi va continua enunțul.
11. Poştaşul: Copiii stau în cerc. Conducătorul jocului spune: ”Poştaşul a adus scrisori pentru copiii care au părul şaten şi ochi căprui/ copiii cărora le place să cânte, dar
care nu ştiu să înoate). Copiii care consideră că se potrivesc descrierii schimbă repede locurile între ei.
12. Și mie îmi place: Copiii stau în cerc. Învățătorul spune un enunț (Îmi place să mă dau cu bicicleta). Copiii care au aceeaşi preferință, se ridică în picioare şi spun ”Și
mie îmi place”, făcând mişcări sugestive (mersul pe bicicletă)

13
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 2
CĂLĂTORIA UNUI NORIȘOR NĂZDRĂVAN
Perioada: S5-S6;
Timp alocat: 38 ore
Observaţii:
1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfăşoare zilnic sau cel puțin lunea şi vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfăşura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Competenţe Conţinuturi vizate/activate
Săpt. Activităţi integrate/pe discipline/ogranizarea colectivului de elevi Resurse
specifice
S5 CLR: 1.1; 1.2; 1.3; CLR: Texte-suport: ”Călătoria unui norişor năzdrăvan” (poveste) CLR: Cuvânt, silabă, sunet -auxiliare diactice
2.1, 2.4; 3.2; 4.1 Întâlnirea de dimineaţă: A sosit toamna! -fişe de lucru
9 oct. - 13 oct. -salutul, identificarea zilei, precizarea datei -Audierea unei poveşti -fişe cu desene
MEM: 1.1, 1.2, 1.3; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -Crearea unei scurte poveşti după -planşă cu culorile
1.4; 1.5; 3.1, 4.1; 5.1 -reactualizarea normelor de conduită la şcoală imagini spectrului solar
-vizionarea unui film despre toamnă; discuții despre anotimpul -Acte de vorbire – formularea de -cartonaşe pentru
DP: 1.1; 2.2; 2.3; 3.3 toamna (vremea, activități ale oamenilor, fenomene ale naturii) enunțuri în care se folosesc formule de efectuarea prezenței
-audiție muzicală ”Acum e toamnă, da!” solicitare (Te rog!, Aş dori!) sau de -suporturi de lucru: coli
MM: 1.1; 1.2, 1.3; JOC: ”Dacă aş fi un norişor....” politețe (Mulțumesc! Cu plăcere!) din blocul de desen, coli
1.4; 2.1; 2.2, 2.3; 3.1, -Elemente grafice (liniuța oblică spre albe A4, coli cartonate
3.3 Audierea unei poveşti: dreapta, liniuța oblică spre stânga) colorate, hârtie glasată
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveştii, apoi pe parcursul Roadele toamnei -instrumente muzicale:
lecturii -Silaba. Despărțirea cuvintelor în tobiță, tamburină, chitară
AVAP: 1.1; 1.2; 1.3;
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest silabe. Reprezentarea grafică a -instrumente de lucru:
2.2; 2.3; 2.4;
fragment de poveste)?”etc cuvintelor şi silabelor creioane colorate, carioci,
-numirea presonajului dintr-o poveste audiată -Formularea de enunțuri cu noi cuvinte creioane grafice, foarfecă,
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conținutul unui Haideţi toamna în livadă! lipici, perforatoare cu
mesaj/ text scurt audiat -Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe modele, pensule,
- identificarea într-un şir de imagini a celor care redau momente ale -Poziţia sunetului iniţial în cuvinte acuarele, pahar cu apă
poveştii audiate -Reprezentarea grafică a cuvântului, -prezentări multimedia:
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunțuri scurte care silabei, suntelor cu precizarea sunetului softuri educaționale, ppt-
testează înțelegerea textului audiat inițial uri, fişiere multimedia
Acte de vorbire – formule de adresare, formule de politețe, -Recunoaşterea unor litere mari de (animație,muzică, text)
participare cu interes la dialoguri scurte. Povestirea după imagini; tipar: M, B, G, D, N, U, F, R;
Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes -Integrarea cuvintelor în enunțuri
pentru comunicare; scurte;

14
- Despărțirea cuvintelor în silabe; Asocierea unor imagini pentru
identificarea cuvintelor compuse din acelaşi număr de silabe MEM: Numerele naturale de la 0 la 10
-Identificarea sunetului inițial dintr-un cuvânt, a silabelor şi a A sosit toamna! Numărul şi cifra 1
cuvintelor din propoziții rostite clar şi rar; Exerciții de dezvoltare a Fenomene ale naturii. Calendarul
auzului fonematic; Reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor, naturii
sunetelor (măr, barză, greblă, dovleac, nor, umbrelă, frunză, Roadele toamnei. Numărul şi cifra 2
rândunică); Realizarea unor desene pentru a reprezenta anumite Fructe şi legume
cuvinte din universul familiar copiilor -Exerciții de numărare
Pregrafisme şi semne gafice -Recunoaşterea culorilor, animalelor,
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 fructelor
-Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de obiecte cu un -Simboluri pentru calendarul vremii
element/două elemente -Mulțimi de elemente
-Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor 1, 2; -Sortarea şi clasificare unor/elemente
-Poezii despre numere; Asocierea cifrelor cu diferite elemente după diferite criterii specificate
grafice; -Terminologie matematică: scund/înalt,
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin tot atâtea elemente
desenarea/completarea numărului de elemente;
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin DP: Corpul meu
desene/numere Părțile corpului omenesc
-Medii de viață ale animalelor; Hrana animalelor; Fenomene ale
naturii/vremea în anotimpul toamna; Completarea calendarul naturii MM: Audierea şi interpretarea unui
pe o săptămână; Importanța fructelor şi a legumelor; Condiții de cântec. Cântarea vocală (în cor,
viață ale plantelor; Medii de viață ale plantelor – grădina de legume indidividual pentru descoperirea
-Organizarea datelor în tabel (desenarea unor fructe de toamnă într- copiilor cu auz muzical deosebit)
un tabel, respectând coordonatele date) Acum e toamnă, da! (Gr. Teodosiu),
Toamna (Ion Potolea)
DP: Texte – suport: ghicitori despre părțile corpului omenesc Poaia (Petre Țipordei)
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul
săptămânii AVAP:
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine (identificarea unor Fructe de toamnă – modelaj din
trăsături personale elementare); Hobby-uri, jocuri şi activități plastilină
preferate; Explorarea caracteristicilor ființelor şi obiectelor preferate Norul, frunza – pictură
şi a interacțiunii simple cu acestea Coşuleţ cu fructe - colaj
-Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine (identificarea unor
trăsături personale elementare); Schema corporală; Rolul părților
corpului (cap, trunchi, brațe, picioare); Explorarea caracteristicilor

15
ființelor şi obiectelor preferate şi a interacțiunii simple cu acestea
-Modelaj sau colaj: Fructe de toamnă; Evidențierea rolului mâinilor în
activitățile de la AVAP
-Discuții despre atitudinea pozitivă față de copiii bolnavi;
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul
săptămânii
JOC: ”Sculpturile”

MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Jucării muzicale;


Mişcarea pe muzică; cântarea instrumentală; Elemente de limbaj
muzical (Timbrul: sunete din mediul înconjurăto, sunete vocale
vorbite sau cântate, sunete muzicale intrumentale; Ritmul- sunet
lung-scurt, tare-încet; Interpretarea – nuanțe: cântec vesel/trist);
Creații muzicale accesibile: Toamna (Ion Potolea), Trenul (C. Mereş),
Greieraşul (Gr. Teodosiu), Acum e toamnă, da! (Gr. Teodosiu),
Toamna (N. Lungu), Culesul viilor (Ion Potolea), Poaia (Petre Țipordei)
AVAP:
Modelaj: Identificarea materialelor şi intrumentelor de lucru;
Tehnici simple: presare, modelare liberă;
Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire,
rupere, îndoire, lipire. Prezentarea unui produs realizat în grup;
Pictură: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de
lucru: pensulație, stropire, suflare, pata picturală. Tehnica obținerii
formelor spontane; Explorarea mediului pentru a indentifica forme şi
culori
Sugestii de teme: Norul, Ploaia, Mărul, Coşulețul cu fructe; Fructe
amuzante;
S6 CLR: 1.1; 1.2; 1.3; CLR: Texte-suport: ”Pic, pic, pic” (poezie) CLR: -auxiliare diactice
2.1, 2.4; 3.2; 4.1 Audierea unei poezii; Memorizarea poeziei; Identificarea Sunete magice, sunete amuzante. -fişe de lucru
16 oct. - 20 sept semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații Poziţia sunetului în cuvinte -fişe cu desene
MEM: 1.1, 1.2, 1.3; dintr-un mesaj scurt; Participarea la dialoguri scurte; Reprezentarea -Memorizarea poeziei. Identificarea -planşă cu culorile
1.4; 1.5; 3.1, 4.1; 5.1 grafică a cuvintelor, silabelor sunetelor; într-un set de imagini a imaginilor care spectrului solar
-Emiterea/pronunțarea corectă a vocalelor (a,e,i,o,u) şi a redau aspecte ale mesajului transmis -cartonaşe pentru
consoanelor (s,z,l,r,f,v) de poezie efectuarea prezenței
DP: 1.1; 2.2; 2.3; 3.3 -Asocierea sunetelor cu litere mari de tipar corespunzătoare (intuitiv) -Exerciții de dezvoltare a auzului -suporturi de lucru: coli
-Jocuri de producere/imitare a diferitelor sunete din natură: Cum fonematic din blocul de desen, coli

16
face trenul? Cum face albina? Deschide urechea bine! Poziţia albe A4, coli cartonate
MM: 1.1; 1.2, 1.3; -Pregrafisme şi semne grafice sunetului în cuvinte colorate, hârtie glasată
1.4; 2.1; 2.2, 2.3; 3.1, -Reprezentarea grafică a cuvintelor, -instrumente muzicale:
3.3 MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 silabelor, suntelor tobiță, tamburină, chitară
-Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de 3 sau 4 -instrumente de lucru:
AVAP: 1.1; 1.2; 1.3; elemente MEM: creioane colorate, carioci,
2.2; 2.3; 2.4; - Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor 1, 2, 3, Numerele naturale de la 0 la 10 creioane grafice, foarfecă,
4; -Haideţi toamna în livadă! Numărul şi lipici, perforatoare cu
-Poezii despre numere; Asocierea cifrelor cu diferite elemente cifra 3 modele, pensule,
grafice; -Pomişorul din livadă. Părțile unei acuarele, pahar cu apă
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin plante -prezentări multimedia:
desenarea/completarea numărului de elemente; Sunete magice, sunete amuzante. softuri educaționale, ppt-
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin Numărul şi cifra 4 uri, fişiere multimedia
desene/numere Unde şi vibraţii (animație,muzică, text)
-Părțile componente ale plantelor; Observarea modificărilor prin care Utilizarea jucăriilor sau instrumentelor
trece un pom în cele patru anotimpuri, cu ajutorul imaginilor; muzicale pentru producerea sunetelor
Plantarea unei semințe în scopul evidențierii dezvoltării unei plante;
Evidențierea rolului fructului şi seminței; DP: Ce pot face eu?
-Imaginarea unei poveşti: ”Povestea seminței” -Activități preferate
-Joc: imitarea sunetelor care se aud toamna în natură (ploaia, vântul, -Albumul preferințelor (jucărie, fruct,
fâlfâitul aripilor/ciripitul, duduitul unui tractor) floare, animal)
-Utilizarea jucăriilor pentru producerea sunetelor (identificarea
relației vibrație-sunet)
-Jocuri de recunoaştere a instrumentelor muzicale şi a suntelor MM:
produse de acestea Audierea şi receptarea unui cântec
Toamna (N. Lungu)
DP: Trenul (C.Mereş)
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine (identificarea unor -Cântarea vocală; Mişcare pe muzică;
trăsături personale elementare); Hobby-uri, jocuri şi activități Sunete de intensități diferite;
preferate; Explorarea caracteristicilor ființelor şi obiectelor preferate
şi a interacțiunii simple cu acestea AVAP:
-Discuții despre aspecte ale vestimentației (legarea şireturilor; Colaj: Toamna în livadă
purtarea corespunzătoarea a hainelor; păstrarea hainelor în cuier); -Decupare, asamblare, lipire
-Jocuri de spargere a gheții/prezentare/intercunoaştere/energizare -Realizarea unei machete din produsele
-JOC: ”Jocul preferinţelor” confecționate de copii (frunze, nori,
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul mere, pere)

17
săptămânii Pictură: Norii şi ploaia
Recunoşterea culorilor de pe paleta de
MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Jucării muzicale; Mişcarea culori. Pensulația. Stropirea
pe muzică; cântarea instrumentală; Elemente de limbaj muzical
(Timbrul: sunete din mediul înconjurăto, sunete vocale vorbite sau
cântate, sunete muzicale intrumentale; Ritmul- sunet lung-scurt,
tare-încet; Interpretarea – nuanțe: cântec vesel/trist); Creații
muzicale accesibile: Toamna (Ion Potolea), Trenul (C. Mereş),
Greieraşul (Gr. Teodosiu), Acum e toamnă, da! (Gr. Teodosiu),
Toamna (N. Lungu), Culesul viilor (Ion Potolea), Poaia (Petre Țipordei)

AVAP:
Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire,
rupere, îndoire, lipire. Prezentarea unui produs realizat în grup;
Pictură: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de
lucru: pensulație, stropire, suflare, pata picturală. Tehnica obținerii
formelor spontane; Explorarea mediului pentru a indentifica forme şi
culori
Sugestii de teme: Norul, Ploaia, Mărul, Coşulețul cu fructe; Fructe
amuzante;

18
JOCURI:
1. Coşul cu fucte: Copiii vor forma un cerc. Un copil este cumpărătorul. Ceilalți copii sunt fructe. Cumpărătorul spune: ”Merg la piață şi culeg mere”.Copiii
care sunt ”mere” se vor aşeza în spatele conducătorului de joc şi se vor deplasa unul după altul în interiorul cercului. Jocul continuă cu numirea altor
fructe. Când, cumpărătorul spune ”Colşulețul s-a rupt”, copiii se deplasează repede la locul lor. Cel care un a reuşit devine cumpărător.
2. Ridică jetonul: Copiii au jetoane cu diferite numere. Conducătorul de joc spune: ”Ridică jetonul care arată câte mâini are un copil”, elevii care au
jetonul cu numărul 2 îl vor ridica. Se continuă jocul cu alte semnale (câte picioare are ariciul, câte roți are bicicleta etc)
3. Ce ştii despre…?: Conducătorul de joc întreabă ”Ce ştii despre arici?”. Copiii care doresc să răspundă ies în fața clasei imitiând mersul ariciului, apoi cu
fața spre copii spun lucrurile pe care le cunosc despre animalul ales.
4. Cine e mai mare?: Li se vor distribui elevilor jetoane cu numere de la 0 la 10. Conducătorul de joc va spune: ”Cine e mai mare decât 1?” Copiii vor
ridica jetoanele potrivite.
5. Mănâncă-mă!: Copiii aleg un fruct. Elevul desemnat va spune colegilor ”Mănâncă-mă!”, însoțind îndemnul de argumente care descriu fructul
ales: ”pentru că sunt galbenă, zemoasă şi hrănitoare”. Copilul care va ghici denumirea fructului va deveni conducător de joc. Dacă fructul un poate fi
recunoscut i se vor solicita copilului mai multe detalii (Cum se poate consuma fructul? În ce anotimp este cules? Unde a mâncat acest fruct? etc)
6. Bucătarul: Copiii se vor gândi la denumiri de fructe/legume. Bucătarul aflat în fața clasei numeşte 6-7 copii pentru a face o salată. Cere copiilor să
spună ce au ales să fie. Dacă sunt mai multe fructe, copiii care au ales fructele vor forma în cerc, vor face o piruetă. Bucătarul va cere sprijinul copiilor
carea au ales legume, în a mima acțiuni de preparare a unei salate cu fructe.

19
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 3
TRĂISTUȚA CU POVEȘTI
Perioada: S7-S8;
Timp alocat: 38 ore
Observaţii:
1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfăşoare zilnic sau cel puțin lunea şi vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfăşura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Conţinuturi
v
i
z
a
t
e
Competen
/ Evaluare/
Săpt. ţe Activităţi integrate/pe discipline/ogranizarea colectivului de elevi Resurse
a Feed-back
specifice
c
t
i
v
a
t
e
S7 CLR: 1.1; CLR: Texte-suport: ”Albă-ca-Zăpada” (poveste) CLR: Literele a, -auxiliare diactice Observarea
1.2; 1.3; Întâlnirea de dimineaţă: A. Literele m, M -fişe de lucru sistematică
23 oct. - 2.1, 2.4; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Albă-ca-Zăpada. -softuri educaționale (Povestea colectivă sau
27 oct. 3.1, 3.4; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Literele a, A literelor, Edusoft) individuală
4.1 -reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Audierea unei -fişe cu desene Observarea
-discuții despre poveştile preferate poveşti/Poveste -planşă cu literele de tipar: a, A, m, M comportame
-audiție muzicală ”Cărticica mea” a literelor ”a” -cartonaşe pentru efectuarea prezenței ntului
MEM: 1.1; JOC: ”Din ce poveste s-a rătăcit personajul?” şi ”A” -suporturi de lucru: coli din blocul de participativ
1.2; 1.3; Audierea unei poveşti: -Acte de vorbire desen, coli albe A4, coli cartonate în secvențele
1.4; 1.5; - identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor – formularea de colorate, hârtie glasată de învățare
2.1; 3.1; informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor enunțuri despre Observarea
5.1 imagini; personaje din modului de

20
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveştii, apoi pe parcursul poveşti cu realizare a
lecturii sprijinul -jetoane cu cifrele de la 0 la 5 sarcinilor de
DP: 1.1; - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest imaginilor -Jocul numerelor (de la D-Toys) lucru
1.2, 2.1; fragment de poveste)?”etc -Citirea globală -instrumente muzicale: tobiță,
2.2; 2.3; - numirea presonajului dintr-o poveste audiată a unor cuvinte. tamburină, chitară Autoevaluar
3.1 - formularea unor răspunsuri la întrebări despre conținutul unui Exerciții de -instrumente de lucru: creioane e
mesaj/ text scurt audiat analiză fonetică colorate, carioci, creioane grafice,
MEM: 1.1; - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunțuri scurte care -Scrierea foarfecă, lipici, perforatoare cu modele, Interevaluar
1.2; 1.3; testează înțelegerea textului audiat literelor a, A materiale naturale e
1.4; 1.5; Acte de vorbire – Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, -Elemente -prezentări multimedia: softuri
2.1; 3.1; manifestând interes pentru comunicare; Formularea de enunțuri grafice educaționale, ppt-uri, fişiere Acordarea
5.1 despre cărți, poveşti, personaje literare preferate. Povestea multimedia (animație, muzică, text) de
- Despărțirea cuvintelor în silabe; Miaunicăi recompense
- Exerciții de dezvoltare a auzului fonematic; Reprezentarea grafică a -Crearea unei
AVAP: 1.1;
cuvintelor, silabelor, sunetelor (albină, castel, lampă, casă, mistreț, scurte poveşti
1.2; 2.2; Aprecieri
cămilă, morsă); după imagini/
2.3; 2.4; individuale şi
-Realizarea unor desene pentru a reprezenta anumite cuvinte din Povestea
globale
universul familiar copiilor (un animal a cărui denumire conține literelor ”m”
litera ”m”) şi ”M”
Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: A,a, M, m (recunoaştere, -Citirea globală Expunerea
numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; a unor cuvinte. lucrărilor
Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea Exerciții de realizate
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de analiză fonetică
tipar; Cuvântul; Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe; Cartea – -Scrierea Observarea
părțile cărții (copertă, filă, pagină, text, ilustrații) literelor a, A comportame
Jocuri cu litere –Labirinturi-litere -Elemente ntului
Pregrafisme şi semne gafice grafice verbal/nonv
erbal al
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 copilului
-Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente;
Exerciții de numărare; MEM:
-Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor 1, Numerele
2,3,4,5; naturale de la 0
-Jocuri matematice de mişcare: Șirul numerelor de la 0 la 5 (Copiii țin la 10
jetoane cu numere de la 0 la 5 în mâini. Se formulează diferite cerințe: În lumea
ordonați-vă crescător; copiii care au numere mai mici decât 4 să facă poveştilor.

21
un pas în față; să iasă în față vecinii numărului 4; etc.) Numărul şi
-Poezii despre numere; Asocierea cifrelor cu diferite elemente grafice; cifra 5
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin -Exerciții de
desenarea/completarea numărului de elemente; numărare
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin -Mulțimi de
desene/numere elemente
-Medii de viață ale animalelor (balta, deşertul, pădurea, mediul -Sortarea şi
subteran, marea);Viețuitoare marine clasificare
unor/elemente
DP: Texte – suport: după diferite
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine; Comunicarea cu criterii
colegii şi cadrele didactice; specificate
Reguli de comunicare în activitatea şcolară; Emoții de bază denumite -
prin cuvinte (bucurie, tristețe, frică, furie) în activități/ contexte Recunoaşterea,
familiare citirea, scrierea
-comportamente pozitive/negative în grupul şcolar cifrei 5
-jocuri de aflare a preferințelor colegilor (BINGO) Ne plac
-muncă în pereche: formulare de întrebare-răspuns despre colegul de desenele
bancă (În ce anotimp te-ai născut? Care este animalul tău preferat de animate.
companie?); Numerele
-jocuri de mimă (exersarea formulelor de solicitare, politețe, naturale de la 1
mulțumire) la 5
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul -Compararea
săptămânii numerelor
JOC: ”Ciocănilă, CIOC, CIOC, CIOC!” -Ordine
crescătoare,
MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Percuția corporală (bătăi ordine
din palme, degetul pe bancă, bataia din picior); Elemente de limbaj descrescătoare
muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare-încet), interpretare (nuanțe -Compunerea şi
tare/încet/mediu) ; Jucării muzicale; Mişcarea pe muzică; Cântarea descompunere
instrumentală; Creații muzicale accesibile: Cărticica mea, La moară a numerelor;
(folclorul copiilor), La moară (Corneliu Mereş), Uf, de i-ar vedea pisica -Șiruri de
(Ion Dumitrescu), Piticii şi ariciul (Gh. Cucu), Ceata lui Pițigoi (N. elemente
Ionescu), Capra cu trei iezi (folclorul copiilor)
DP: Colegii mei
AVAP: Jocuri şi

22
Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire, aplicații
rupere, îndoire, lipire; practice pentru
Confecţii şi jucării: Observarea unor caracteristici simple ale stimularea
materialelor întâlnite în mediul familiar (frunze uscate, ghinde, socializării în
castane, semnițe de porumb, floarea soarelui, boabe de fasole) cadrul grupului
Sugestii de teme: Cenuşăreasa, Personaje fantastice, Ursul cu şcolar
acordeon, Dragonul
MM: Audierea
şi interpretarea
unui cântec.
Cântarea vocală
Cărticica mea
Ceata lui Piţigoi

AVAP:
Proiect –
Toamna (colaj
din decupaje:
frunze, mere,
nori, coşulețe)
Explorarea unor
materiale
culese din
natură (castane,
frunze, ghinde)
Personaje
fantastice –
colaj din frunze
uscate
S8 CLR: 1.1; CLR: Texte suport: ”Ursul păcălit de vulpe” (poveste de Ion CLR: -auxiliare diactice Observarea
1.2; 1.3; Creangă),”Cioc!cioc!cioc!” (de Emil Gârleanu) Ursul păcălit de -film de desene animate sistematică
6 nov. – 2.1, 2.4; S8: Ursul păcălit de vulpe. Literele u, U vulpe. Literele colectivă sau
10 nov. 3.1, 3.4; Cioc!cioc!cioc!. Literele n, N u, U -fişe de lucru individuală
4.1 -Vizionarea unui film educativ; Discuții despre film; -Vizionarea
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe filmului de -fişe cu desene Observarea
MEM: 1.1; teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea desene comportame

23
1.2; 1.3; semnificației unor imagini; animate ”Ursul ntului
1.4; 1.5; -Ordonarea momentelor din povestea ”Ursul păcălit de vulpe” păcălit de -planşe cu literele: u, U, n, N participativ
2.1; 3.1; -Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: u, U, n, N (recunoaştere, vulpe”, după în secvențele
5.1 numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; - povestea lui Ion -cartonaşe pentru efectuarea prezenței de învățare
-Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul Creangă
DP: 1.1; apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor -Exerciții de -suporturi de lucru: coli din blocul de Observarea
1.2, 2.1; scrise cu litere de tipar; analiză fonetică desen, coli albe A4, coli cartonate modului de
2.2; 2.3; -Realizarea corespondenței dintre literele mici şi mari de tipar; Cioc!Cioc!Cioc! colorate, hârtie glasată realizare a
3.1 - Jocuri cu litere –Labirinturi-litere Literele n, N sarcinilor de
-Cuvântul; Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe. Exerciții de analiză -Audierea unui lucru
MM: 1.1, fonetică (urs, scorbură, căruță, pădure, albină, alună, albină, frunză, text;
nufăr) -Reprezentarea -instrumente muzicale: tobiță,
1.2, 1.3, tamburină, chitară Autoevaluar
1.4; 2.1; grafică a e
2.2, 2.3; MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 cuvintelor, Interevaluar
-Numere naturale de la 1 la 5: recunoaştere, scriere, comparare, silabelor, -instrumente de lucru: creioane
3.1 e
ordonare; Compunerea şi descompunerea numerelor; Numere suntelor colorate, carioci, creioane grafice,
Acordarea
pare/impare; foarfecă, lipici, perforatoare cu modele,
de
-Numărul şi cifra 0 (recunoaştere, citire, scriere); Mulțimea vidă MEM: pensule, acuarele, pahar cu apă
AVAP: 1.1; recompense
1.2; 2.2; -Ghicitori matematice Numerele
- Părțile corpului unui mamifer; Medii de viață ale animalelor; naturale de la 0 -prezentări multimedia: softuri
2.3; 2.4; Aprecieri
Clasificarea animalelor după diferite criterii; la 10 educaționale, ppt-uri, fişiere
individuale şi
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin -Animalele. multimedia (animație,muzică, text)
globale
desene/numere Numerele
naturale de la 1 Expunerea
DP: Text – suport: ”Năsuc” (poveste) la 5 lucrărilor
-Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a celor care -Animale realizate
redau momente din povestea audiată; sălbatice.
-Organele de simț Animale
Observarea
-Obiecte de igienă; Reguli de igienă (spălarea mâinilor după utilizarea sălbatice din
comportame
toaletei, înainte de masă, spălarea fructelor, aşezarea hanielor pe şara noastrp şi
ntului
umeraş, în dulapuri) din alte țări.
verbal/nonv
-Realizarea unui miniproiect individual: Cărticica sănătăţii (coloarea Medii de viață
erbal al
imaginilor, decuparea, lipirea şi asamblarea, formularea de mesaje ale
copilului
depre igienă) viețuitoarelor.
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul Părțile unui
săptămânii animal

24
-JOC: ”Ghiceşte obiectul” (prezentarea unui ppt cu ghicitori despre -Toamna în
igienă) pădure.
Numărul şi
MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Percuția corporală (bătăi cifra 5
din palme, degetul pe bancă, bataia din picior); Elemente de limba
muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare-încet), interpretare (nuanțe DP: Sunt curat
tare/încet/mediu) ; Jucării muzicale; Mişcarea pe muzică; Cântarea şi sănătos!
instrumentală; Creații muzicale accesibile: La moară (folclorul copiilor), Obiecte şi
La moară (Corneliu Mereş), Uf, de i-ar vedea pisica (Ion Dumitrescu), activități zilnice
Piticii şi ariciul (Gh. Cucu), Ceata lui Pițigoi (N. Ionescu), Capra cu trei de igienă
iezi (folclorul copiilor) personală;
Autocunoaştere
AVAP: şi atitudine
Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire, pozitivă față de
rupere, îndoire, lipire; sine
Confecţii şi jucării: Observarea unor caracteristici simple ale
materialelor întâlnite în mediul familiar (frunze uscate, ghinde, MM: Audierea
castane, semnițe de porumb, floarea soarelui, boabe de fasole) şi interpretarea
Sugestii de teme: Cenuşăreasa, Personaje fantastice, Ursul cu unui cântec.
acordeon, Dragonul Cântarea vocală
La moară
Capra cu trei
iezi

AVAP:
Căritica ”Fata
moşului şi fata
babei” – colaj
Dragonul –
jucărie din
carton
(decupare,
pliere, lipire,
asamblare)

JOCURI:

25
1. Cercul sunetelor: Copiii se aşază în cerc. Fiecare va spune un cuvânt care începe cu un sunet/literă precizată de conducătorul de joc, din cele învățate
până acum. Dacă un copil întârzie răspunsul, i se va cere să spună un cuvânt în care se aude sunetul respectiv, indiferent de poziția lui.
2. Lanţul poveştilor: Copiii vor forma un lanț/şir. Conducătorul de joc spune titlul unei poveşti cunoscute (ex. Scufița Roşie). Fiecare copil va spune pe
rând o propoziție, continuând firul poveştii.
3. Trăistuţa cu poveşti: Într-o trăistuță, conducătorul de joc va a jetoane cu diferite personaje din poveşti. El va rosti replici foarte cunoscute spuse de
personaje (ex. Bunico, ce ochi mari ai!; Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară?). Copiii trebuie să spună numele personajului şi titlul
poveştii al cărei erou este.
4. Mă gândesc la un număr. Conducătorul de joc oferă indicii despre un număr (ex. Mă gândesc la un număr. Este vecinul mai mic al numărului 3). Copiii
trebuie să precizeze numărul.

26
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 4
ÎMPREUNĂ CU CEILALȚI
Perioada: S9-S11;
Timp alocat: 57 ore
Observaţii:
1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfăşoare zilnic sau cel puțin lunea şi vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfăşura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Conţinuturi
v
i
z
a
t
e
Competen
/ Evaluare/
Săpt. ţe Activităţi integrate/pe discipline/ogranizarea colectivului de elevi Resurse
a Feed-back
specifice
c
t
i
v
a
t
e
S9 CLR: 1.1; CLR: Texte-suport: ”Iepurele şi ariciul” (după C. Poleakova), ”Bobul CLR: Literele i, I. -auxiliare diactice Observarea
1.2; 1.3; de mac” (poveste), ”Vrei să fii prietenul meu?” (de Eric Carle), Literele e, E -fişe de lucru sistematică
13 nov. – 2.1, 2.4; ghicitori despre meserii, poezii despre prietenie şi Prietenii mei. -softuri educaționale (Povestea colectivă sau
17 nov. 3.1, 3.4; familie, ”Povestea mărului buclucaş” (de Victor Suteev) Literele i, I literelor, Edusoft) individuală
4.1 Întâlnirea de dimineaţă: -Audierea unei -fişe cu desene Observarea
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei poveşti/Povestea -planşă cu literele de tipar: i, I, e, E comportame
MEM: 1.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs literelor ”i” şi ”I” -cartonaşe pentru efectuarea prezenței ntului
1.2; 1.3; -reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Acte de vorbire – -suporturi de lucru: coli din blocul de participativ
1.4; 1.5; -discuții despre poveştile preferate exprimarea de desen, coli albe A4, coli cartonate în secvențele
2.1; 3.1; -audiție muzicală ”Cărticica mea” mesaje în contexte colorate, hârtie glasată de învățare
5.1 JOC: completarea graficului de opțiuni ”Cine este prietenul meu?” familiare – -jetoane cu cifrele de la 0 la 7 Observarea
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe Prietenia, Ce -Jocul numerelor (de la D-Toys) modului de

27
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; înseamnă să fim -prezentări multimedia: softuri realizare a
DP: 1.1; Identificarea semnificației unor imagini; Selectarea unei imagini prieteni, Cel mai educaționale, ppt-uri, fişiere sarcinilor de
1.2, 2.1; dintr-un set de imagini pentru verificarea înțelegerii textului. bun prieten multimedia (animație, muzică, text) lucru
2.2; 2.3; -Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: i, I, e, E (recunoaştere, -Citirea globală a -instrumente muzicale: tobiță, Autoevaluar
3.1 numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse unor cuvinte. tamburină, chitară e
variate; Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul Exerciţii de analiză -instrumente de lucru: creioane Interevaluar
MM: 1.1, apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a fonetică colorate, carioci, creioane grafice, e
1.2, 1.3, cuvintelor scrise cu litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu -Scrierea literelor foarfecă, lipici, hărtie creponată, funze Acordarea
1.4; 2.1; imaginile corespunzătoare; Ilustrarea unui mesaj printr-un desen; i, I uscate de
2.2, 2.3; Cuvântul; Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe -Elemente grafice recompense
3.1 -Jocuri cu litere –Labirinturi-litere Elefănţelul Emil. Aprecieri
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, Literele e, E individuale şi
AVAP: 1.1; sunetului studiat (pisică, iepure, fetiță, prinț, metrou, tren, -Audierea unui globale
1.2; 2.2; elicopter); scurt text/
2.3; 2.4; - Generarea cuvintelor cu acelaşi sunet inițial; Completerea Povestea Expunerea
literelor lipsă pentru obținerea unor cuvinte; literelor ”e” şi ”E” lucrărilor
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu -Citirea globală a realizate
litere mici de tipar şi cele scrise cu litere mari de tipar; unor cuvinte.
-Crearea unor cuvinte în careuri de cuvinte, prin completarea Exerciţii de analiză Observarea
literelor lipsă; fonetică comportame
-Realizarea unui desen pentru redarea unui mesaj scurt; -Scrierea literelor ntului
-Pregrafisme şi elemente grafice; e, E verbal/nonv
-Elemente grafice erbal al
MEM: Text-suport: Omida mâncăcioasă (de Eric Carle). Numerele copilului
naturale de la 0 la 10 MEM: Numerele
-Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; naturale de la 0 la
Exerciții de numărare; 10
-Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor de la Prietenii mei.
0 la 7; Numărul şi cifra 6
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin -Exerciții de
desenarea/completarea numărului de elemente; Precizarea numărare
cardinalului unei mulțimi; Numere pare, impare; Completarea cu -Mulțimi de
numere a şirurilor crescătoare sau descrescătoare; elemente
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin -Șiruri logice de
desene/numere elemente
-Categorii de insecte; Medii de viață ale insectelor; Alcătuirea -Recunoaşterea,

28
corpului unei insecte; Ciclul de viață al fluturelui; citirea, scrierea
-Forțe şi mişcare – efecte obeservabile ale forțelor (tragere, cifrei 6
împingere, alunecare); Mişcarea corpurilor şi schimbarea formei -Compunerea şi
corpurilor (deformare, rupere, spargere, mototolire, întindere); descompunerea
Jocuri de mişcare pentru evidențierea forțelor şi a efectelor numărului 6
acestora; -Ordinea
crescătoare/descre
DP: Text-suport: ”Zebra care voia să rămână zebră” (poveste) scătoare
-Igiena personală; Igiena alimentației, consumul de fructe şi Prieteni mari,
legume; Importanța mişcării şi a sportului în menținerea sănătății; prieteni mici.
-Realizarea unui colaj despre importanța sportului Insectele.
-Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine; Comunicarea cu Organizarea
colegii şi cadrele didactice; datelor în tabel
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la -Exerciții-joc de
finalul săptămânii marcare în tabel a
JOC: ”Coada dragonului” unor opțiuni
-Precizarea
MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; coloanei şi a
Elemente de limbaj muzical -Timbrul; Creații muzicale accesibile: rândului în care
Șade rața pe butoi! (Alexandru Paşcanu), Drag mi-e jocul românesc este poziționat un
(folclorul copiilor), Numărătoarea (Geogre Breazul), Hai copii element într-un
cântați în cor! (W.A. Mozart), Podul de piatră (folcorul copiilor), tabel
Toba, Glasul intrumentelor, O vioară mică de-aş avea, Săniuța (Liviu Cu ce circulăm?
Cerneş) Numărul şi cifra 7
-Mulțimi de
AVAP: elemente
Colaj: Tehnica Tangram; Realizarea unor lucrări de grup; tehnica -Recunoaşterea,
Origami; Transformarea unui material prin tehnici simple: citirea, scrierea
mototolire, rupere, îndoire, decupare după contur, lipire. cifrei 6
-Compararea
numerelor
-Ordine
crescătoare, ordine
descrescătoare
-Vecinii unui număr
-Șiruri logicede

29
elemente
Forţe şi mişcare
Tragere, împingere,
alunecare

DP: Fac mişcare şi


mănânc sănătos
Igiena personală

MM: Audierea şi
interpretarea unui
cântec. Cântarea
vocală
Șade raţa pe butoi!
Numărătoarea

AVAP:
Ciorchinele cu
struguri (colaj din
hârtie creponată);
rupere, mototolire,
lipire
Frunze amuzante –
colaj din frunze;
antropomorfizarea
unei frunze
S10 CLR: 1.1; CLR: Texte-suport: ghicitori despre meserii CLR: -auxiliare diactice Observarea
1.2; 1.3; -Identificarea semnificației unor imagini; Asocierea unor imagini cu Ce aş vrea să -fişe de lucru sistematică
20 2.1, 2.4; cuvintele corespunzătoare. devin. Literele r, R -fişe cu desene colectivă sau
noiembri 3.1, 3.4; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: r, R, c, C (recunoaştere, -Audierea -cartonaşe pentru efectuarea prezenței individuală
e – 24 4.1 numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse cântecului ”Ce -suporturi de lucru: coli din blocul de Observarea
noiembri variate; miros au meseriile” desen, coli albe A4, coli cartonate comportame
e MEM: 1.1; -Exerciții de analiză fonetică (şofer, doctor, marinar, balerină, con, (Trenulețul colorate, hârtie glasată ntului
1.2; 1.3; cabană, cort, foc); muzical, -prezentări multimedia: softuri participativ
1.4; 1.5; -Realizarea coresponedenței dintre literele de tipar mici şi mari; GammaEducationa educaționale, ppt-uri, fişiere în secvențele
2.1; 3.1; -Audierea unor mesaje simple şi asocierea unor imagini cu scopul l) multimedia (animație,muzică, text) de învățare

30
5.1 verificării comprehensiunii; -Citirea globală a Observarea
-Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul unor cuvinte. modului de
DP: 1.1; apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a Exerciţii de analiză realizare a
1.2, 2.1; cuvintelor scrise cu litere de tipar; fonetică sarcinilor de
2.2; 2.3; -Careuri de cuvinte/completerea literelor lipsă pentru a obține -Scrierea literelor lucru
3.1 cuvinte noi; r, R Autoevaluar
- Cuvântul; Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe; Citirea şi -Elemente grafice -jetoane cu cifrele de la 0 la 9 e
reprezentarea grafică a unor cuvinte şi propoziții simple, scurte, Să ocrotim -Jocul numerelor (de la D-Toys) Interevaluar
MM: 1.1, -instrumente muzicale: tobiță,
1.2, 1.3, accesibile. pădurea! Literele e
-Ilustrarea unor mesaje simple prin desen; c, C tamburină, chitară Acordarea
1.4; 2.1; -instrumente de lucru: creioane
2.2, 2.3; Audierea unui scurt text: -Audierea unui de
- identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a scurt text; colorate, carioci, creioane grafice, recompense
3.1 pensule, acuarele, pahar cu apă
unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației -Citirea globală a Aprecieri
AVAP: 1.1; unor imagini; unor cuvinte. individuale şi
1.2; 2.2; -efectuarea de predicții pornind de la titlul poveştii, apoi pe Exerciţii de analiză globale
2.3; 2.4; parcursul lecturii fonetică
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în -Scrierea literelor Expunerea
acest fragment de poveste)?”etc c, C lucrărilor
- numirea presonajului dintr-o poveste audiată -Elemente grafice realizate
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conținutul unui
mesaj/ text scurt audiat MEM: Numerele Observarea
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunțuri scurte care naturale de la 0 la comportame
testează înțelegerea textului audiat 10 ntului
Jocuri cu litere –Labirinturi-litere Să ocrotim verbal/nonv
Pregrafisme şi semne gafice pădurea! Numărul erbal al
şi cifra 8 copilului
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 -Mulțimi de
-Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; elemente
Exerciții de numărare; -Scrierea cifrei 8
-Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor de la -Compunerea şi
0 la 9; descompunerea
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin numărului 8
desenarea/completarea numărului de elemente; Precizarea -Șiruri logice de
cardinalului unei mulțimi; Numere pare, impare; Completarea cu numere
numere a şirurilor crescătoare sau descrescătoare; Compunerea şi Ce pot face pentru
descompunerea numerelor 8 şi 9 un mediu curat

31
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin numere -Acțiuni de
-Recunoaşterea, numirea, construirea pe rețeaua de pătrate a protejare a
figurilor geometrice plane (pătrat, dreptunghi, triunghi); Utilizarea mediului
de softuri educaționale cu jocuri cu figuri geometrice -Figuri plane
-Discuții despre acțiuni de protejare a mediului înconjurător; (pătrat,
Prezentarea unui film educativ despre protejarea pădurii dreptunghi, cerc,
triunghi)
DP: Text-suport ”Alandala” (poveste), -Numere pare,
-Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a celor care impare. Ordine
redau momente din povestea audiată; crescătoare,
-Identificarea regulilor de igienă a casei (dezbrăcarea hainelor de descrescătoare
joacă, păstrarea ordinii şi curățeniei în propria cameră şi în La bunici. Numărul
locuință, spălarea pe mâini înainte de luarea mesei, îmbrăcarea şi cifra 9
hainelor adecvate în funcție de anotimpuri, vreme, întreținerea -Mulțimi de
încălțămintei); elemente
-Jocuri de organizarea a momentelor/activitităților din programul -Scrierea cifrei 8
zilnic al şcolarului -Compunerea şi
-Discuții despre regulile de igienă a clasei (aruncarea deşeurilor descompunerea
nereciclabile la coşul de gunoi, păstrarea ordinii şi curățeniei pe numărului 9
băncuțe şi în sala de clasă după orele de arte vizuale şi abilități -Șiruri logice de
practice); numere
JOC: ”Nu e la locul potrivit!”
DP: Un mediu mai
MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; curat
Elemente de limbaj muzical -Timbrul; Creații muzicale accesibile: Igiena casei şi a
Șade rața pe butoi! (Alexandru Paşcanu), Drag mi-e jocul românesc clasei. Programul
(folclorul copiilor), Numărătoarea (Geogre Breazul), Hai copii zilnic al şcolarului
cântați în cor! (W.A. Mozart), Podul de piatră (folcorul copiilor),
Toba, Glasul intrumentelor, O vioară mică de-aş avea, Săniuța (Liviu MM: Audierea şi
Cerneş) interpretarea unui
cântec. Cântarea
AVAP: vocală
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de Hai copii cântaţi în
lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală. Tehnica obținerii cor!
formelor spontane; Linia cu scop de contur şi decorativ; Punctul Drag mi-e jocul
românesc

32
AVAP:
Drapelul României
– culori principale
Românaşi –
elemente de limbaj
plastic; decorarea
portului popular
românesc

33
S11 CLR: 1.1; CLR: CLR: -auxiliare diactice
1.2; 1.3; -Identificarea semnificației unor imagini; Asocierea unor imagini cu Literele o, O, ă, -fişe de lucru
27 nov. – 2.1, 2.4; enunțuri simple/cuvinte rostite clar şi răspicat. Sunetele şi literele mari Ă -fişe cu desene
1 dec. 3.1, 3.4; şi mici de tipar: o, O, ă, Ă (recunoaştere, numire, scriere); La bunici. -cartonaşe pentru efectuarea prezenței
4.1 -Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; Recunoaşterea Literele o, O -suporturi de lucru: coli din blocul de
unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea etichetelor cu -Citirea globală desen, coli albe A4, coli cartonate
MEM: 1.1; cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar (cocoş, a unor cuvinte. colorate, hârtie glasată
1.2; 1.3; bou, oaie, os, bunică, mamă, tată); Exerciţii de -prezentări multimedia: softuri
1.4; 1.5; -Realizarea corespondenței dintre cuvinte-pereche scrise cu litere mici analiză fonetică educaționale, ppt-uri, fişiere
2.1; 3.1; şi mari de tipar; -Scrierea multimedia (animație,muzică, text)
5.1 -Ilustrarea unui cuvânt printr-un desen; literelor o, O
-Cuvântul; Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe; Redactarea unor -Elemente -jetoane cu cifrele de la 0 la 9
DP: 1.1; mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare (scrierea unui bilet grafice -Jocul numerelor (de la D-Toys)
1.2, 2.1; pentru mama, folosind litere, desene, simboluri/limbaje covenționale, Familia mea. -emoticoane pe suporturi de hârtie,
2.2; 2.3; neconvenționale) Literele ă, Ă emoticoane magnetice
3.1 -Citirea globală -instrumente muzicale: tobiță,
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 a unor cuvinte. tamburină, chitară
MM: 1.1, -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Exerciţii de -instrumente de lucru: creioane
1.2, 1.3, Exerciții de numărare; analiză fonetică colorate, carioci, creioane grafice,
1.4; 2.1; -Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin -Scrierea pensule, acuarele, pahar cu apă
2.2, 2.3; desenarea/completarea numărului de elemente; Precizarea literelor ă, Ă
3.1 cardinalului unei mulțimi; Scrierea numărului 10; -Elemente
-Compunerea şi descompunerea numărului 10; grafice
-Completarea cu numere a şirurilor crescătoare sau descrescătoare; Să ne jucăm cu
AVAP: 1.1;
-Numărarea cu paşi dați (din 2 în 2) crescător şi descrescător; literele!
1.2; 2.2;
-Compararea numerelor naturale de la 0 la 10. (recapitualare)
2.3; 2.4;
- Părțile componente ale corpului unei animal (mamifere, păsări); -Asocierea
Consecințe ale anotimpurilor în viața animalelor; cuvintelor şi
-Sortarea şi clasificarea elementelor după criterii date (animale propozițiilor cu
domestice, animale sălbatice, păsări cu gâtul lung , păsări domestice, imaginile
păsări călătoare) corespunzătoar
-Jocuri matematice (Codul literelor şi numerelor), ghicitori e
-Reprezentarea
DP: Text-suport: ”Măseluță” (poveste) grafică a
-Audierea unui text; asocierea unei imagini semnificative din textul propoziției,
audiat cu emoția corespunzătoare; cuvintelor,

34
-Recunoaşterea şi numirea emoțiilor de bază; Jocuri de rol (”Când ai silabelor,
fost vesel? În ce situații ai simțit furie? De ce îți este teamă?”) sunetelor
-Discuții despre personaje din poveştile pentru copii şi emoțiile trăite
de acestea (Cenuşăreasa – tristețe, Albă-ca-Zăpada – frică, bucurie, MEM:
iezii – bucurie, frică); Numerele
JOC: ”Oglinda” naturale de la 0
la 10
MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; Familia mea.
Elemente de limbaj muzical -Timbrul; Creații muzicale accesibile: Șade Numărul 10
rața pe butoi! (Alexandru Paşcanu), Drag mi-e jocul românesc (folclorul Mulțimi de
copiilor), Numărătoarea (Geogre Breazul), Hai copii cântați în cor! elemente
(W.A. Mozart), Podul de piatră (folcorul copiilor), Toba, Glasul Compunerea şi
intrumentelor, O vioară mică de-aş avea, Săniuța (Liviu Cerneş) descompunere
Colaj: Tehnica Tangram; Realizarea unor lucrări de grup; tehnica a numărului 10;
Origami; Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur, lipire ordinea
crescătoare,
descrescătoare
Numărarea din
2 în 2
Animale
domestice
Părțile corpului
unui animal
Păsările
Părțile corpului
unei păsări.
Migrația
păsărilor

DP:
Stările noastre,
emoţiile
noastre
Trăire şi
manifestare
emoțională.

35
Starea de bine.
Emoții de bază
(bucurie,
tristețe, teamă,
furie)

MM:
Audierea şi
interpretarea
unui cântec.
Cântarea vocală
O vioară mică
de-aş avea!
Glasul
instrumentelor

AVAP:
Ghetuţa lui
Moş Nicolae –
decupare după
contur,
perforare,
şnuruire,
înnodare şi
asamblare prin
lipire
Mănuşa –
decupare după
contur,
perforare şi
asamblare prin
şnuruire şi
înnodare

JOCURI:

36
1. Ghemul magic (joc de socializare şi interrcunoaştere): Copiii se aşază în cerc. Un copil va oferi ghemul altuia motivând de ce l-a ales (Te aleg pe tine
pentru că te joci cu mine în fiecare pauză). Copilul ales prine ața şi oferă ghemul altui copil motivând alegerea sa. Ghemul este dat mai departe,
creându-se în final o rețea de ațe ca pânza de păianjen.
2. Bomboana buclucaşă (joc de autocunoaştere): Copiii sunt invitați să aleagă dintr-un coşuleț atâtea bomboane câte doresc, iar la final li se cere să
spună atâtea lucruri frumoase despre ei câte bomboane au ales.
3. Omida (joc de mişcare): copiii se vor poziționa în şir cu mâinile puse pe umerii copilului din față. Li se cere să se deplaseze aşa cum s-ar mişca o omidă
veselă, tristă, obosită, nervoasă, rănită etc.
4. Omida năzdrăvană (joc matematic de mişcare): Un grup de 5 elevi se va poziționa în şir, asemeni unei omide. Conducătorul de joc spune diferite
semnale despre omidă (omida are 8 picioare, omida are 12 picioare), iar copiii trebuie să ridice câte un picior sau să pună pe podea atâtea mânuțe
pentru ca omida să aibă numărul de picioruşe precizat.

37
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 5
IARNA VIN ZĂPEZILE!
Perioada: S12-S17;
Timp alocat: 114 ore
Observaţii:
1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfăşoare zilnic sau cel puțin lunea şi vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfăşura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Conţinuturi
v
i
z
a
t
e
Competen
/ Evaluare/
Săpt. ţe Activităţi integrate/pe discipline/ogranizarea colectivului de elevi Resurse
a Feed-back
specifice
c
t
i
v
a
t
e
S 12 CLR: 1.1, Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare diactice Observarea sistematică
4 dec- 8 1.2; 1.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele l, l -fişe de lucru colectivă sau individuală
dec 1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Bulgăraş-de- -softuri educaționale (Povestea
2.2; 2.3; -reactualizarea normelor de conduită la şcoală nea. Literele l, L literelor, Edusoft) Observarea
2.4; 3.1; -vizionarea unui film despre iarnă; discuții despre anotimpul iarna -Audierea unei -fişe cu desene comportamentului
3.2; 4.1, (vremea, activități ale oamenilor, fenomene ale naturii) text/Povestea -planşă cu literele de tipar: l, L participativ în secvențele
4.2; 4.3 -audiție muzicală ”Moş Crăciun” literelor ”l” -cartonaşe pentru efectuarea prezenței de învățare
JOC: ”Dacă aş fi un fulg/glob/brăduț....” şi ”L” (CD -suporturi de lucru: coli din blocul de
MEM: 1.1; educaţional desen, coli albe A4, coli cartonate Observarea modului de
1.2; 1.3; CLR: Texte-suport: ”Bulgăraş-de-nea”, ”Fulguşor” (povestioare); Edusoft) colorate, hârtie glasată realizare a sarcinilor de
1.5; 2.2; Povestea unui omuleț-de-zăpada; ”Baba Iarna intră-n sat” (poezii de -Citirea globală lucru
3.1; 4.1; Otilia Cazmir), ”Umbra ursului” (de Eudochia Pavel), Poezii de iarnă (de a unor cuvinte. -jetoane cu cifrele de la 0 la 10

38
4.2; 5.1 Emilia Plugaru), ”Poveste de iarnă”(de Mircea Sântimbreanu) Exerciţii de -Jocul numerelor (de la D-Toys) Autoevaluare
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe analiză fonetică
DP: 1.1; teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea -Scrierea -prezentări multimedia: softuri Interevaluare
1.2; 2.1; semnificației unor imagini; Selectarea unei imagini dintr-un set de literelor l, L educaționale, ppt-uri, fişiere
2.2; 2.3; imagini pentru verificarea înțelegerii textului. -Elemente multimedia (animație, muzică, text) Acordarea de
3.1 -Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, grafice -instrumente muzicale: tobiță, recompense
sunetului studiat (fular, bulgăre, clopoțel, fulg, glob); Cuvântul; Silaba. tamburină, chitară
MM: 1.1; Despărțirea cuvintelor în silabe -instrumente de lucru: creioane Aprecieri individuale şi
1.2; 1.3, -Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: l, L (recunoaştere, numire, colorate, carioci, creioane grafice, globale
1.4; 2.1, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate, foarfecă, lipici, hârtie creponată, carton
2.2, 2.3 decorarea literei L; Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul colorat, materiale necovenționale Expunerea lucrărilor
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor (glittere cu sclipici; steluțe, fulgi adezivi,
MEM: realizate
AVAP: 1.2; scrise cu litere de tipar Asocierea cuvintelor cu imaginile perforatoare etc.)
corespunzătoare; Bulgăraş de
2.1; 2.2; nea. Numerele Observarea
2.3; 2.4; -Joc: Ilustrarea prin desen a sensurilor unui cuvânt : LEU;
-Joc: Ilustrarea unor cuvinte prin desene (pălărie, fular, ochi, nas, naturale de la 0 comportamentului
2.5 la 10 verbal/nonverbal al
mătură, gură, nasturi);
- Generarea cuvintelor cu acelaşi sunet inițial; Completerea literelor Povestea copilului
lipsă pentru obținerea unor nume de copii; picăturii de apă
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere
mici de tipar şi cele scrise cu litere mari de tipar; DP:
-Joc: Careul cuvintelor: completarea literei L pentru obținerea de Ce pot simţi în
cuvinte: mal, cal, şal, lac, loc, lan, alb, Eli, Ela; diferite situaţii
- Jocuri cu litere –Labirinturi-litere Trăire şi
-Pregrafisme şi elemente grafice; manifestare
emoțională,
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 starea de bine
-Exerciții de numărare de la 0 la 10, completarea rezultatelor numărării
în tabel; MM: Colinde
-Ordinea crescătoare, ordinea descrescătoare. Alegerea cardinalului de Crăciun
unei mulțimi de obiecte/imagini date prin încercuirea dintr-un set de Melodia: genuri
cardinale; Colorarea numărului indicat de elemente dintr-o mulțime; muzicale
-Compunera şi descompunerea numerelor cu suport intuitiv/cu (folclorul
ajutorul desenelor; Compararea numerelor (număr mai mare, număr copiilor,
mai mic; vecinul mai mare, vecinul mai mic al unui număr; colinde,
Completerea unei mulțimi de elemente prin desenare; cântece din

39
-Iarna (semne ale anotimpului iarna, vremea, lunile de iarnă, activități zonă
specifice anotimpului, îmbrăcămintea); Jocuri de diferențiere a
anotimpurilor două câte două în funcție de caracteristicile acestora; AVAP:
-Prezența apei în natură (precipitații – ploaie, ninsoare, gheață; râuri, Gheata lui Moş
lacuri, mare). Fenomene ale naturii (vântul, ploaia, ninsoarea); Topirea Nicolae (colaj)
zăpezii sub influența căldurii; Condiții de viață ale plantelor şi Polar Express
animalelor (apa, lumina, căldura); Explorarea de softuri educaționale; (film)
Podoabe de
DP: vizionarea unor filmulețe educative despre emoții; Crăciun (colaj)
-Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți;
Comunicare şcolară eficientă; Trăire şi manifestare emoțională, starea
de bine. Interacțiuni simple cu ființe şi obiecte familiare
-Desenarea emoticonului corespunzător unei imagini (câştigarea unui
concurs – bucurie, patinajul –frică, primirea unui cadou –bucurie,
lovirea unui coleg –furie, accidentarea – tristețe, vizionarea unui
spectacol – bucurie)
-Moduri de manifestarea a bucuriei: îmbrățişare, aplauze, sărut;
Realizarea de desene pentru redarea stării de bine; Asocierea de
emoticoane pentru imagini/situații date;

MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe muzică;


Cântarea instrumentală; Elemente de limbaj muzical – Melodia: genuri
muzicale (colinde); Creații muzicale accesibile: Colinde de Crăciun,

AVAP:
Colaj: Realizarea unor lucrări indivduale sau de grup; Tehnici simple –
rupere, tăiere, decupare după contur, lipire
Foto-film: vizionarea unor filme şi fotografii (Polar Express, Crăciunul
cu Arthur)
Sugestii de teme: Mănuşa, Gheata lui Moş Nicolae, Podoabele
bradului e Crăciun;
S13 CLR: 1.1, Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare diactice Observarea sistematică
11 dec-15 1.2; 1.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Sărbători de -fişe de lucru colectivă sau individuală
dec 1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs iarnă. Literele -softuri educaționale (Povestea
2.2; 2.3; -reactualizarea normelor de conduită la şcoală s, S literelor, Edusoft) Observarea
2.4; 3.1; -vizionarea unui film despre frică; discuții despre emoții; Felicitarea de -fişe cu desene comportamentului

40
3.2; 4.1, -audiție muzicală ”Astăzi s-a născut Hristos”; Nu mi-e frică de Bau-Bau Crăciun -planşă cu literele de tipar: s, S participativ în secvențele
4.2; 4.3 JOC: Dansul fugilor de nea: copiii vor dansa pe un fulg de iarnă; la -Audierea unei -cartonaşe pentru efectuarea prezenței de învățare
cuvântul ”Îngheț!”, spus de conducătorul de joc, ”fulgii” îngheață (nu text/Povestea -suporturi de lucru: coli din blocul de
MEM: 1.1; se mai mişcă); cel care s-a mişcat primeşte o ”pedeapsă” contructivă literelor ”s” desen, coli albe A4, coli cartonate Observarea modului de
1.2; 1.3; (ex. să spună o propoziție despre iarnă); şi ”S” (CD colorate, hârtie glasată realizare a sarcinilor de
1.5; 2.2; educaţional -jetoane cu cifrele de la 0 la 10 lucru
3.1; 4.1; CLR: Text-suport ”Sărbători fericite!” Edusoft) -Jocul numerelor (de la D-Toys)
4.2; 5.1 -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe -Citirea globală -prezentări multimedia: softuri Autoevaluare
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea a unor cuvinte. educaționale, ppt-uri, fişiere Interevaluare
DP: 1.1; semnificației unor imagini; Selectarea unei imagini dintr-un set de Exerciţii de multimedia (animație, muzică, text) Acordarea de
1.2; 2.1; imagini pentru verificarea înțelegerii textului. analiză fonetică -instrumente muzicale: tobiță, recompense
2.2; 2.3; -Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, -Scrierea tamburină, chitară
3.1 sunetului studiat (stea, sanie, sac, iesle)); Cuvântul; Silaba. Despărțirea literelor s, S -instrumente de lucru: creioane Aprecieri individuale şi
cuvintelor în silabe -Elemente colorate, carioci, creioane grafice, globale
MM: 1.1; -Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: s, S (recunoaştere, numire, grafice foarfecă, lipici, hârtie creponată, carton
1.2; 1.3, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate, colorat, materiale necovenționale
Expunerea lucrărilor
1.4; 2.1, decorarea steluțelor şi a brăduților cu literele s,S, respectiv cu literele MEM: (glittere cu sclipici; steluțe, fulgi adezivi,
realizate
2.2, 2.3 învățate; Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul Sărbători de perforatoare etc.)
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor iarnă.
Observarea
AVAP: 1.2; scrise cu litere de tipar Asocierea cuvintelor cu imaginile Numerele
comportamentului
2.1; 2.2; corespunzătoare; naturale de la 0
verbal/nonverbal al
2.3; 2.4; -Joc: Ilustrarea prin desen a răspunsului ghicitorii (om-de-zăpadă); la 10
copilului
2.5 -Joc: Ilustrarea unor cuvinte prin desene (pălărie, fular, ochi, nas, Iarna
mătură, gură, nasturi);
- Completerea uncor cuvinte simple lipsă din textul unei poezii despre DP:
iarnă (stea, nuci, săniuță, şoricel) Cum îmi pot
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere controla
mici de tipar şi cele scrise cu litere mari de tipar; emoţiile?
-Scrierea funcțională folosind desene, simboluri, litere – Felicitarea de Trăire şi
Crăciun; manifestare
- Jocuri cu litere –Labirinturi-litere emoțională,
-Pregrafisme şi elemente grafice; starea de bine

MM:
MEM: Sărbători de iarnă. Numerele naturale de la 0 la 10 Colinde de
Iarna Crăciun

41
-Exerciții de numărare de la 0 la 10; Ascoierea cardinului unei mulțimi Melodia: genuri
date, prin numărarea elementelor; muzicale
-Joc: Decorează brăduții: Completerea unei mulțimi de elemente prin (folclorul
desenare; copiilor,
-Compararea numerelor (număr mai mare, număr mai mic; colinde,
-Folosirea simbolurilor şi semnelor neconvenționale în realizarea unei cântece din
felicitări de iarnă; Numere pare, numere impare; Compunerea şi zonă
descompunerea numerelor;
-Colorarea unei imagini prin crearea unui cod de culori cu ajutorul AVAP:
numerelor de la 1 la 9; Globuri pentru
-Iarna – observarea mediului apropiat; Activități/ caracteristici ale brad (pictură;
iernii; Identificarea imaginilor de iarnă sintr-un set dat; Completarea tehnici mixte)
calendarului naturii în anotimpul iarna, pentru o săptămână prin Renul (jucării)
desenarea unor simboluri; Explorarea de softuri educaționale Felicitarea de
Crăciun (tehnici
DP: Text-suport ”Prietenul din umbră” mixte)
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți;
Comunicare şcolară eficientă; Trăire şi manifestare emoțională, starea
de bine. Interacțiuni simple cu ființe şi obiecte familiare
-Frica, furia, controlul furiei –discuții colective; Decuparea şi lipirea de
imagini cu oameni care trăiesc diferite emoții;
MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe muzică;
Cântarea instrumentală; Elemente de limnaj muzical – Melodia: genuri
muzicale (colinde); Creații muzicale accesibile: Colinde de Crăciun

AVAP:
Confecţii şi jucării: Observarea unor caracteristici simple ale
materialelor întâlnite în mediul familiar;
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru:
pensulație, dactilopictură, pata picturală. Tehnica obținerii formelor
spontane; Linia cu scop de contur şi decorativ; Punctul. Culori reci
Sugestii de teme: Globuri pentru brad, Renul, Felicitarea de Crăciun;
S 14 SAPTAMANA ALTFEL
18 dec -
22 dec
S 15 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare diactice Observarea sistematică

42
15 ian- 19 1.2; 1.3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Hai la joacă -fişe de lucru colectivă sau individuală
ian 1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs afară! Literele -softuri educaționale (Povestea
2.2; 2.3; -reactualizarea normelor de conduită la şcoală v, V literelor, Edusoft) Observarea
2.4; 3.1; -discuții despre vacanța de Crăciun -Audierea unei -fişe cu desene comportamentului
3.2; 4.1, -audiție muzicală ”Hai la joacă-afară, săniuța mea!”; executarea de text/Povestea -planşă cu literele de tipar: v,V participativ în secvențele
4.2, 4.3 mişcări pe muzică literelor ”v” -cartonaşe pentru efectuarea prezenței de învățare
şi ”V” (CD -suporturi de lucru: coli din blocul de
MEM: 1.1; CLR: Texte-suport: Umbra ursului (poveste de iarnă) educaţional desen, coli albe A4, coli cartonate Observarea modului de
1.2, 1.3, -Audierea unui text; Formularea de răspunsuri la întrebări care vizează Edusoft) colorate, hârtie glasată realizare a sarcinilor de
1.4; 3.1; conținutul narativ al textului; -Citirea globală -jetoane cu cifrele de la 0 la 20 lucru
3.2; 4.1, -Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, a unor cuvinte. -prezentări multimedia: softuri Autoevaluare
4.2; 5.2; sunetului studiat (avion, locomotivă, vioară, vapor); Cuvântul; Silaba. Exerciţii de educaționale, ppt-uri, fişiere Interevaluare
6.1; 6.2; Despărțirea cuvintelor în silabe analiză fonetică multimedia (animație, muzică, text) Acordarea de
-Acte de vorbire: formularea de propoziții după imagini; -Scrierea -instrumente muzicale: tobiță, recompense
DP: 2.2; -Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: v, V (recunoaştere, numire, literelor v, V tamburină, chitară
2.3; 3.1; scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; -Elemente -instrumente de lucru: creioane Aprecieri individuale şi
3.2; 3.3; Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea grafice colorate, carioci, creioane grafice, globale
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de foarfecă, lipici, hârtie creponată, carton
MM: 1.1; tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; MEM: colorat, materiale necovenționale
Expunerea lucrărilor
1.3; 1.4; -Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere Numerele (glittere cu sclipici; steluțe, fulgi adezivi,
realizate
2.1; 2.2; mici de tipar şi cele scrise cu litere mari de tipar; naturale de la 0 perforatoare etc.)
2.3; 3.1; -Joc: Cardul literei: realizarea unui desen pentru a ilustra un cuvânt cu la 31
Observarea
3.4 litera existentă pe car Hai la joacă!
comportamentului
- Jocuri cu litere –Labirinturi-litere Numerele
verbal/nonverbal al
AVAP: 1.1, -Pregrafisme şi elemente grafice; naturale de la
copilului
1.2; 1.3; -Recapitularea suntelor şi literelor învăţate: a, m, u, n, i, e, r, c, o, ă, l, 10 la 20. Cum
2.1, 2.2; s, v funcţionează
2.3, 2.4, aparatele
2.5, 2.6 MEM: Numerele naturale de la 0 la 31 electrice
Hai la joacă! Numerele naturale de la 10 la 20. Cum funcţionează
aparatele electrice DP: S
-Formarea, citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 20. Numărare 0-20 unt politicos şi
în ordine crescătoare şi descrescătoare; Jocuri matematice: Uneşte civilizat
punctele (exersarea numărării de la 1 la 20); Numere pare, numere Comunicare
impare; Numărare cu paşi dați (din 2, în 2, din 3 în 3, din 5 în 5) prin şcolară
desene sau obiecte; eficientă

43
-Caracteristici ale anotimpului iarna- observarea directă în natură;
Jocuri de iarnă; Viețuitoarele în timpul iernii;
-Electricitatea: enumerarea unor aparate electrocasnice, electronice MM:
care funcționează cu ajutorul electricității; identificarea activităților Iarna ne-a sosit
zilnice în care intrevine electricitatea; identificarea unor surse de în zori
electricitate (curentul electric, baterii, acumulatori); Reguli de Cântarea vocală
siguranță privind electricitatea; în colectiv şi
individual
DP: Texte-suport: ”Grădina tăinuită” (poveste);
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți; AVAP:
Trăire şi manifestare emoțională, starea de bine; Rutine şi sarcini de Fulgi de nea
lucru; Comunicare şcolară eficientă. Reguli de comunicare în (colaj,
activitatea şcolară. Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice dactilopictură)
-Audierea unui text/asocierea unei imagini dintr-un set de imagini Nori de zăpadă
potrivite textului; (tragere,
-discuții despre politețe/impolitețe pe baza imaginilor zgâriere)
JOC DE ROL: Cuvinte magice

MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe muzică;


Cântarea instrumentală; Creații muzicale accesibile: Iarna ne-a sosit în
zori (Gh. Teodosiu), Prima zăpadă (autor necunoscut)

AVAP:
Colaj: Realizarea unor lucrări de grup; Tehnici simple – rupere, tăiere,
decupare după contur, lipire (hârtia decupată, hârtia ruptă, hârtia
mototolită); materiale neconvenționale (fire textile, mărgele, vată, foia
de aluminiu)
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Pata picturală;
Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, tragere şi zgâriere, pe
diferite suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton)
Sugestii de teme: Fulgi de nea, Nori de zăpadă
S16 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare diactice Observarea sistematică
22 ian – 1.2; 1.3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Poveste de -fişe de lucru colectivă sau individuală
26 ian 1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs iarnă. Literele -softuri educaționale (Povestea
2.2; 2.3; -reactualizarea normelor de conduită la şcoală ş, Ș literelor, Edusoft) Observarea
2.4; 3.1; -vizionarea unui filmuleț educativ: Cum se formează norii (Nouky şi -Audierea unei -fişe cu desene comportamentului

44
3.2; 4.1, prietenii săi) text/Povestea -planşă cu literele de tipar: ş,Ș participativ în secvențele
4.2, 4.3 literelor ”ş” -cartonaşe pentru efectuarea prezenței de învățare
CLR: Text-suport: Fulguşor şi ”Ș” (CD -suporturi de lucru: coli din blocul de
MEM: 1.1; -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe educaţional desen, coli albe A4, coli cartonate Observarea modului de
1.2, 1.3, teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea Edusoft) colorate, hârtie glasată realizare a sarcinilor de
1.4; 3.1; semnificației unor imagini; -Citirea globală -jetoane cu cifrele de la 0 la 30 lucru
3.2; 4.1, -Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, a unor cuvinte. -prezentări multimedia: softuri
4.2; 5.2; sunetului studiat (avion, locomotivă, vioară, vapor); Cuvântul; Silaba. Exerciţii de educaționale, ppt-uri, fişiere Autoevaluare
6.1; 6.2; Despărțirea cuvintelor în silabe analiză fonetică multimedia (animație, muzică, text)
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: ş.Ș (recunoaştere, numire, -Scrierea -instrumente muzicale: tobiță, Interevaluare
DP: 2.2; scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; literelor ş, Ș tamburină, chitară
2.3; 3.1; Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea -Elemente -instrumente de lucru: creioane
Acordarea de
3.2; 3.3; etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de grafice colorate, carioci, creioane grafice,
recompense
tipar (şarpe, peşte, şopârlă, cocoş, coş); Cuvântul; Silaba. Despărțirea foarfecă, lipici, hârtie creponată, carton
MM: 1.1; cuvintelor în silabe MEM: colorat, materiale necovenționale
(glittere cu sclipici; steluțe, fulgi adezivi, Aprecieri individuale şi
1.3; 1.4; Numerele
perforatoare etc.) globale
2.1; 2.2; MEM: Numerele naturale de la 0 la 31 naturale de la 0
2.3; 3.1; Poveste de iarnă. Numerele naturale de la 20 la 30 la 31 Poveste
de iarnă. Expunerea lucrărilor
3.4 Formarea, citirea şi scrierea numerelor de la 20 la 31. Exerciții de
Numerele realizate
grupare a zecilor; Numărare 0-31 în ordine crescătoare şi
AVAP: 1.1, descrescătoare; Numere pare, numere impare; Numărare cu paşi dați naturale de la
(din 2, în 2, din 3 în 3, din 5 în 5) prin desene sau obiecte; Redarea prin 20 la 30 Observarea
1.2; 1.3; comportamentului
2.1, 2.2; desen a unui număr; Ce se întâmplă iarna în pădure
DP: verbal/nonverbal al
2.3, 2.4, copilului
2.5, 2.6 DP: Știu să răspund
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți; frumos la lecţii
Trăire şi manifestare emoțională, starea de bine;; Rutine şi sarcini de Comunicare
lucru; Comunicare şcolară eficientă. Reguli de comunicare în şcolară
activitatea şcolară. Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice eficientă. Reguli
JOC: Microfonul defect de comunicare
în activitatea
MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe muzică; şcolară.
Cântarea instrumentală; Ninge, ninge (Timotei Popovici), Ține Baba
MM:
AVAP: Ninge, ninge
Colaj: Realizarea unor lucrări de grup; Tehnici simple – rupere, tăiere, (învăţarea unui

45
decupare după contur, lipire (hârtia decupată, hârtia ruptă, hârtia cântec după
mototolită); materiale neconvenționale (fire textile, mărgele, vată, foia auz)
de aluminiu)
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Pata picturală; AVAP:
Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, tragere şi zgâriere, pe Bulgări argintii
diferite suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton) (colaj cu
Sugestii de teme: Bulgări argintii, Norul furios; materiale
neconvenţional
e)
Norul furios
(pensulaţie)
S17 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare diactice Observarea sistematică
29 ian – 2 1.2; 1.3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Povestea -fişe de lucru colectivă sau individuală
feb 1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Omului-de- -softuri educaționale (Povestea
2.2; 2.3; -reactualizarea normelor de conduită la şcoală Zăpadă. Să ne literelor, Edusoft) Observarea
2.4; 3.1; -audiție muzicală ”Ce-i atâta gălăgie?” jucăm cu -fişe cu desene comportamentului
3.2; 4.1, JOC: Pălăria omului-de-zăpadă (formularea de mesaje adresate literele! -planşă cu literele de tipar: ş,Ș participativ în secvențele
4.2, 4.3 omului-de-zăpadă) (recapitulare) -cartonaşe pentru efectuarea prezenței de învățare
Literele a-ş -suporturi de lucru: coli din blocul de
MEM: 1.1; CLR: Text-suport: Povestea Omului-de-Zăpadă desen, coli albe A4, coli cartonate Observarea modului de
1.2, 1.3, Identificarea semnificației unor imagini; Formularea de enunțuri MEM: colorate, hârtie glasată realizare a sarcinilor de
1.4; 3.1; înlănțuite logic după imagini; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar Numerele -jetoane cu cifrele de la 0 la 30 lucru
3.2; 4.1, învățate (recunoaştere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor naturale de la 0 -prezentări multimedia: softuri
4.2; 5.2; folosind resurse variate; Ascoierea cuvintelor cu imagini; Cuvântul; la 31 educaționale, ppt-uri, fişiere Autoevaluare
6.1; 6.2; Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe; Povestea multimedia (animație, muzică, text)
-Selectarea unui cuvânt prin încercuire, potrivit unei imagini vântului, a apei -instrumente muzicale: tobiță,
Interevaluare
DP: 2.2; -Crearea unui text cu sprijinul imaginilor şi a soarelui. Să tamburină, chitară
2.3; 3.1; -Scrierea funcţională folosind desene, simboluri – Biletul: redactarea ne jucăm cu -instrumente de lucru: creioane
colorate, carioci, creioane grafice, Acordarea de
3.2; 3.3; unui bilet pentru omul-de-zăpadă numerele!
foarfecă, lipici, hârtie creponată, carton recompense
(recapitulare)
MM: 1.1; colorat, materiale necovenționale
(glittere cu sclipici; steluțe, fulgi adezivi, Aprecieri individuale şi
1.3; 1.4; MEM: Numerele naturale de la 0 la 31 DP:
perforatoare etc.) globale
2.1; 2.2; Povestea vântului, a apei şi a soarelui. Să ne jucăm cu numerele! Împreună la
2.3; 3.1; (recapitulare) şcoală
Comunicare Expunerea lucrărilor
3.4 -Numerele de la 0 la 31; Exerciții de numărare cu suport intuitiv;
şcolară realizate
Metoda balanței; Compunerea şi descompunerea numerelor în zeci şi

46
unități cu ajutorul materialului intuitiv (jetoane, bețişoare); Numărare eficientă.
AVAP: 1.1, cu paşi dați; Numărare în ordine crescătoare, descrescătoare; Comunicarea cu Observarea
1.2; 1.3; -Identificarea unor aparate electrocasnice, electronice care colegii şi comportamentului
2.1, 2.2; funcționează cu ajutorul electricității; Forța vântului, a apei şi căldura cadrele verbal/nonverbal al
2.3, 2.4, soarelui ca forme de energie alternativă (explicarea imaginilor) didactice copilului
2.5, 2.6
DP: vizionarea unui filmuleț educativ despre prietenie MM:
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți; Ține Baba Iarnă
Trăire şi manifestare emoțională, starea de bine;Rutine şi sarcini de sfat (învăţarea
lucru; Comunicare şcolară eficientă. Reguli de comunicare în unui cântec
activitatea şcolară. Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice după auz)
-comunicarea asertivă în diferite situații (durerea de dinți în timpul AVAP:
orei, comunicarea cu învățătoarea, identificarea imaginilor în care Omul-de-
elevii comunică eficient şi cooperază); relaționare pozitivă în pereche; zăpadă (colaj
JOC: Continuă desenul: realizarea unui desen în echipă cu materiale
neconvenţional
MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe muzică; e)
Cântarea instrumentală; Creații muzicale accesibile: Ține Baba Iarnă
sfat (L. Comes); Albă zăpadă (autor anonim), Fulgi de nea (A.
Giroveanu)

AVAP:
Colaj: Realizarea unor lucrări de grup; Tehnici simple – rupere, tăiere,
decupare după contur, lipire (hârtia decupată, hârtia ruptă, hârtia
mototolită); materiale neconvenționale (fire textile, mărgele, vată, foia
de aluminiu)
Sugestii de teme: Omul-de-zăpadă
S18 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: Observarea sistematică
12 ian – 1.2; 1.3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Iarna. Să ne colectivă sau individuală
16 ian 1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs jucăm cu
2.2; 2.3; -reactualizarea normelor de conduită la şcoală literele! Observarea
2.4; 3.1; -lectura unei poveşti: ”Ridichea cea uriaşă”; discuții despre importanța (recapitulare) comportamentului
3.2; 4.1, întrajutorării; prezentarea unui ppt cu jocuri legate de poveste Literele a-ş participativ în secvențele
4.2, 4.3 Acte de vorbire de învățare
CLR: Recapitularea literlor învăţate: Audierea unor
MEM: 1.1; -Lectura unor poveşti de iarnă şi a unor povestioare cu conținut texte

47
1.2, 1.3, educativ Citirea globală Observarea modului de
1.4; 3.1; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar învățate; Decorarea, modelarea a cuvintelor realizare a sarcinilor de
3.2; 4.1, colorarea literelor; lucru
4.2; 5.2; -Jocuri de exersare a citirii globale: plasarea, căutarea şi citirea unor MEM:
6.1; 6.2; cuvinte scrise pe etichete, în spațiul clasei; jocuri de tip OMIDA Numerele Autoevaluare
LITERELOR (realizarea corpului omidei din cerculețe pe care sunt scrise naturale de la 0
DP: 2.2; litere şi formarea unor cuvinte simple prin combinația acestora); la 31 Interevaluare
2.3; 3.1; -Dialogul – formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi Să ne jucăm cu
3.2; 3.3; jucării; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar învățate; Utilizarea numerele! Acordarea de
cuvintelor noi în enunțuri adecvate; Elemente grafice din componența (recapitulare) recompense
MM: 1.1; literelor de mână; Aprecieri individuale şi
1.3; 1.4; -Realizarea unei minicărți: Cărticica Iernii (imagini, text, simboluri) DP: globale
2.1; 2.2; -Organizarea unei expoziții cu cărți despre anotimpul iarna; Învăţ să lucrez Expunerea lucrărilor
2.3; 3.1; în echipă realizate
3.4 MEM: Numerele naturale de la 0 la 31 Comunicare Observarea
Să ne jucăm cu numerele! (recapitulare) şcolară comportamentului
AVAP: 1.1, Numerele de la 0 la 31; Exerciții de numărare cu suport intuitiv; eficientă. verbal/nonverbal al
1.2; 1.3; Compunerea şi descompunerea numerelor în zeci şi unități cu ajutorul Comunicarea cu copilului
2.1, 2.2; materialului intuitiv (jetoane, bețişoare); Completarea şirurilor de colegii şi
2.3, 2.4, numere de la 10 la 20, de la 20 la 30; Metoda balanței cu suport cadrele
2.5, 2.6 intuitiv şi cu ajutorul imaginilor; Numărare din 2 în 2, din 3 în 3, cu paşi didactice
dați prin desene sau obiecte; Explorarea unor sotfuri educaționale
despre anotimpuri; Formularea observațiilor asupra mediului apropiat;
Ordonarea cronologică a antimpurilor MM: Albă
nea(învăţarea
DP: unui cântec
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți; după auz)
Trăire şi manifestare emoțională, starea de bine;; Rutine şi sarcini de Fulgi de nea
lucru; Comunicare şcolară eficientă. Reguli de comunicare în
activitatea şcolară. Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice AVAP:
-identificarea unei imagini intrus pentru evidențierea nerespectării Tablou de iarnă
cerințelor de lucru pentru elevi (materiale
-Joc în echipă: Traversarea străzii; obținerea feed-bcak-ului în urma neconvenţional
jocului; e: carton
-Discuții despre rolul unei echipe, unitatea ei, simbolul unei echipe, negru, pastă de
necesitatea colabării membrilor din echipă pentru realizarea unui scop dinţi)

48
comun

MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe muzică;


Cântarea instrumentală; Creații muzicale accesibile: Albă zăpadă
(autor anonim), Fulgi de nea (A. Giroveanu)

AVAP:
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Pata picturală;
Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, tragere şi zgâriere, pe
diferite suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton)
Sugestii de teme: Tablou de iarnă

49
JOCURI

1. Fulguşorul singuratic (joc de socializare şi interrcunoaştere): Copiii se aşază în cerc. Un copil va avea în mână un fulg, având rolul fulguşorului
singuratic. Copiii închid ochii, elevul atingându-i uşor cu fulgul. Copiii carea au fost atinşi/aleşi vor dansa un dans în jurul fulgului singuratic,
înveselindu-l.
2. Brăduleţ: Copiii vor forma un cerc. Patru copii vor avea rol de brăduţ şi vor sta în centrul cercului. Copiii se vor roti în cerc cântând
cântecul ”Brădule, brăduţ, brăduţ”. La semnalul conducătorului de joc care spune ”brăduleț şi trei copii/patru copii etc”, copiii vor forma în jurul
fiecărui brăduț un cerc. Cei care rămân sunt eliminați.
3. Jocuri de mişcare (se realizează în curtea şcolii): În curtea şcolii se indică patru locuri numite cu diferite cuvinte: steluța, omul-de-zăpadă. clopoțelul,
bradul. La rostirea unuia din cuvinte de către conducătorul de joc, copiii aleargă spre locul indicat (la stea, la brad etc.). Scopul jocului: amuzament,
mişcare, relaxare.

50
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 6
DIN TAINELE PLANETEI PĂMÂNT
Perioada: S19-S21;
Timp alocat: 57 ore
Observaţii:
1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfăşoare zilnic sau cel puțin lunea şi vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfăşura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Competenţe Conţinuturi vizate/activate
Săpt. Activităţi integrate/pe discipline/ogranizarea colectivului de elevi Resurse
specifice
S19 CLR: 1.1; 1.2; 1.3; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare
2.1, 2.4; 3.1; 3.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele t, T. Literele p, P diactice
19 febr – 23 febr 3.4; 4.1; 4.2; 4.3 -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Călătorie în Univers. Literele t, T
-reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Audierea unei text/Povestea
-discuții despre călătoria în Cosmos; vizionarea unui material literelor ”t” şi ”T” -fişe de lucru
MEM: 2.1, 2.2; video ”Din ce este format Universul” (sursa: Educație în Mureş) -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții -softuri
3.1; 3.2; 4.2; 5.1, JOC: Pe ce planetă ai zbura şi de ce? de analiză fonetică educaționale
-Scrierea literelor t, T (Povestea
DP:2.1, 2.3; CLR: Texte-suport: Călătorie în Univers, Planeta Pământ, O lume -Jocuri lingvistice literelor,
dispărută, Oceanul Înghețat; enciclopedii pentru copii, reviste; -Elemente grafice Edusoft)
ghicitori despre corpurile cereşti) Planeta Pământ. Literele p, P -fişe cu
MM: 1.2; 2.1; 2.2;
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe -Audierea unui scurt text/ Povestea desene
2.3; 3.1; 3.2; 3.3
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; literelor ”p” şi ”P” -planşe cu
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: t, T, p, P (recunoaştere, -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții literele de
AVAP:1.1; de analiză fonetică
numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; tipar: t, T, p,
1.2;1.3;2.1;2.22.3 -Scrierea literelor p, P
Scrierea după contru a cuvântului TATA; Recunoaşterea unor cuvinte P
; 2.6 -Elemente grafice
uzuale, din universul apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ -cartonaşe
citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar (lună, rachetă, pentru
astronaut, soare); Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; efectuarea
Cuvântul; Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe prezenței
- Jocuri cu litere –Labirinturi-litere; exerciții de colorare a imginilor MEM:
care denumesc cuvinte cu inițiala ”t”; exerciții de asociere a cuvintelor Figuri geometrice -suporturi de
scrise cu litere mari şi mici de tipar; formarea cuvintelor din litere date Călătorie în Univers. Figuri geometrice lucru: coli
(jocul ”Cine se ascunde în satelit? Ce cuvinte sunt scrise pe Terra, planeta albastră din blocul de
stropitori?); exerciții de completarea a unor silabe cu scopul obținerii Pătratul, dreptunghiul, triunghiul, desen, coli
unor cuvinte; selectarea de litere dintr-un şir aleatoriu de litere, cercul albe A4, coli

51
pentru a identifica un cuvânt potrivit pentru o imagine (trompetă, cartonate
cometă, cort, roată); colorate,
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, DP: hârtie
sunetului studiat (pământ, planetă, stea, astronaut, pictor, pensulă, Persoane dragi mie glasată
peisaj, pahar); Interacțiuni simple cu ființe şi persoane
- Generarea cuvintelor cu acelaşi sunet inițial; Completerea literelor familiare. Ființe preferate şi -prezentări
lipsă pentru obținerea unor cuvinte; caracteristicile acestora multimedia:
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere softuri
mici de tipar şi cele scrise cu litere mari de tipar; educaționale
-Crearea unor cuvinte prin completarea literelor lipsă (pilot, poştaş, , ppt-uri,
MM:
patinator); fişiere
Audierea şi interpretarea unui cântec.
-Joc ”Eu scriu una, tu scrii multe”; multimedia
Cântarea vocală
-Realizarea de desene pentru ilustrarea unor cuvinte; (animație,
Iarnă, să te duci cu bine!
-Pregrafisme şi elemente grafice; muzică, text)

MEM: Figuri plane. Corpuri geometrice -trusă de


Terra, planeta albastră AVAP:
geometrice
-Figuri plane/2D (pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi): recunoaştere, Luna somnoroasă (colaj din hârtie)
cu corpuri
trasare după contur; Descrierea formei geometrice a unor corpuri sau geometrice,
obiecte din clasă sau din mediul apropiat; Reproducerea prin desen a instrumente
formelor geometrice plane (conturare, după şablon, pe liniatura de de
pătrățele, cu mâna liberă); Realizarea unor desene simple folosind geometrie
figurile geometrice plane; Numărarea figurilor geometrice dintr-o de uz şcolar
imagine dată (vaporaşul, racheta, roboțelul); -Recunoaşterea în
modele simple a Pământului, Soarelui şi Lunii; Identificarea efectelor -instrumente
pozitive şi negative ale acțiunilor proprii asupra mediului apropiat; muzicale:
Participarea la acțiuni care implică un mediu curat şi prietenos; Jocuri tobiță,
de tipul ”Ce s-ar întâmpla dacă...?”, ”De ce este trist/vesel tamburină,
Pământul?”; Realizarea unor desene/afişe/colaje care să reprezinte chitară
comportamente dezirabile față de mediu;
-Exerciții de identificare a imaginilor care redau acțiuni dăunătoare -instrumente
mediului (poluarea apei cu peturi, poluarea aerului prin activități de lucru:
industriale şi emisia gazelor de eşapament) şi acțiuni de reducere a creioane
consumului de apă şi curent (închiderea robinetului la spălarea pe colorate,
dinți, închiderea luminii). carioci,
creioane

52
DP: Texte-suport: ”Cea mai mare inimă” (poveste); grafice,
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți; foarfecă,
Trăire şi manifestare emoțională, starea de bine; Interacțiuni simple lipici, hărtie
cu ființe şi persoane familiare; Ființe preferate şi caracteristicile creponată,
acestora
-Audierea unei poveşti; Selectarea imaginii potrivite pentru un mesaj
dintr-un set de imagini;
-Prezentarea persoanelor din universul familiar copiilor (rude,
prieteni, persoane care îi sunt apropiate); Asocierea unei
caracteristici/ unor caracteristici cu o persoană (mama – iubitoare,
harnică, grijulie etc); Realizarea de desene cu ființele preferate.
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul
săptămânii

MM: cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală;


Creații muzicale accesibile: Iarnă, să te duci cu bine! (autor anonim),

AVAP:
Colaj: Realizarea unor lucrări individuale sau de grup; Tehnici simple –
rupere, tăiere, decupare după contur, lipire, modelaj, înşirare,
răsucire, înnodare
Sugestii de teme: Luna somnoroasă; Soarele; Călătorie în spațiu,
Racheta
S20 CLR: 1.1; 1.2; 1.3; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare
2.1, 2.4; 3.1; 3.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele d, D diactice
26 februarie – 2 3.4; 4.1; 4.2; 4.3 -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs O lume dispărută. Literele d, D -fişe de lucru
martie -reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Audierea textului -fişe cu
MEM: 2.1, 2.2; -discuții despre dinozauri; vizionarea filmuletului T-REX Express, sursa: -Citirea globală a unor cuvinte. desene
3.1; 3.2; 4.2; 5.1, https://www.youtube.com) Exerciţii de analiză fonetică
JOC: Ce ne povesteşte dinozaurul? (generarea de idei despre cum -Scrierea literelor d, D -cartonaşe
DP:2.1, 2.3; arăta lumea dinozaurilor) -Elemente grafice pentru
efectuarea
MM: 1.2; 2.1; 2.2; CLR: Texte-suport: enciclopedii şi reviste despre dinozauri MEM: prezenței
2.3; 3.1; 3.2; 3.3 -Audierea unui scurt text: Corpuri geometrice -planşe cu
- identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a Dinozaurii. Corpuri geometrice literele de
unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor Cub, cuboid, sferă, cilindru tipar: d, D

53
AVAP:1.1; imagini;
1.2;1.3;2.1;2.22.3 -efectuarea de predicții pornind de la titlul textului; DP: -trusă de
; 2.6 - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest Familia mea geometrice
text)?”etc Interacțiuni simple cu ființe şi persoane cu corpuri
- numirea presonajului dintr-o poveste audiată familiare. Ființe preferate şi geometrice,
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conținutul unui caracteristicile acestora instrumente
mesaj/ text scurt audiat de
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunțuri scurte care MM: geometrie
testează înțelegerea textului audiat Audierea şi interpretarea unui cântec. de uz şcolar
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: d, D (recunoaştere, numire, Cântarea vocală
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; Ghiocel mititel -suporturi de
Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea lucru: coli
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de AVAP: din blocul de
tipar; Identificarea sunetului inițial şi a literei corespunzătoare dintr- Soarele – culori calde (tehnica desen, coli
un cuvânt; Jocuri care au cuvinte scrise sub imagine; Cuvântul; Silaba. pensulației) albe A4, coli
Despărțirea cuvintelor în silabe/completarea silabelor într-un cuvânt; cartonate
Asocierea unor etichete pe care sunt scrise cuvinte cu imaginile colorate,
potrivite; Ascoierea a două silabe pentru formarea cuvintelor; hârtie
-Jocuri cu litere –Labirinturi-litere glasată
-Pregrafisme şi semne gafice
-prezentări
MEM: Corpuri geometrice. Pământul, Soarele, Luna. Dinozaurii multimedia:
Corpuri/3D: recunoaştere, trasare după contur; Descrierea formei softuri
geometrice a unor corpuri sau obiecte din clasă sau din mediul educaționale
apropiat; Realizarea unor desene simple folosind figurile sau corpurile , ppt-uri,
geometrice plane; Jocuri de contrucție cu corpuri geometrice; fişiere
Recunoaşterea în modele simple a Pământului, Soarelui şi Lunii; multimedia
Identificarea efectelor pozitive şi negative ale acțiunilor prorprii (animație,m
asupra mediului apropiat; uzică, text)
-Jocuri de acuitate vizuală folosind figurile sau corpurile geometrice
(Drumul lui Dino, şiruri logice de corpuri geometrice, Zmeul etc)
-Realizarea unei machete ”Dinozaurii”, folosind corpuri geometrice,
-instrumente
forme geometrice şi materiale convenționale sau neconvenționale.
muzicale:
tobiță,
DP: Text-suport: O familie fericită tamburină,
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți; chitară

54
Trăire şi manifestare emoțională, starea de bine; Interacțiuni simple -instrumente
cu ființe şi persoane familiare; Ființe preferate şi caracteristicile de lucru:
acestora creioane
--Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a celor care colorate,
redau momente din povestea audiată; carioci,
-Prezentarea persoanelor din universul familial al copiilor (părinți, creioane
frați, surori, bunici); Realizarea de desene cu ființele preferate grafice,
-Activități preferate realizate împreună cu familia (colorarea pentru pensule,
identificare dintr-un şir de imagini, realizarea de desene) acuarele,
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul pahar cu apă
săptămânii

MM: cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală;


Creații muzicale accesibile: Ghiocel mititel (Petre Țipordei)

AVAP:
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de
lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală, stropire,
dactilopictură, pe diferite suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton);
Tehnica obținerii formelor spontane
Sugestii de teme: Luna somnoroasă; Soarele; Călătorie în spațiu,
Racheta

S21 CLR: 1.1; 1.2; 1.3; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: Literele ă, Î -auxiliare
2.1, 2.4; 3.1; 3.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Oceanul Îngheţat. Literele î, Î diactice
5 martie – 9 martie 3.4; 4.1; 4.2; 4.3 -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -Audierea unui text -fişe de lucru
-reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Citirea globală a unor cuvinte. -fişe cu
MEM: 2.1, 2.2; 3.1; -discuții despre Polul Nord, Polul Sud); Exerciţii de analiză fonetică desene
3.2; 4.2; 5.1, JOC: Ce aş face o zi la Polul Nord? (metoda Circle Time, generarea de -Scrierea literelor î, Î
idei în formație de cerc) -Elemente grafice -cartonaşe
DP:2.1, 2.3; pentru
CLR: Texte-suport: enciclopedii, cărți, reviste despre Poli MEM: Figuri şi corpuri geometrice efectuarea
MM: 1.2; 2.1; 2.2; -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe Călătorie la Poli. Figuri şi corpuri prezenței
2.3; 3.1; 3.2; 3.3 teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea geometrice -planşe cu
semnificației unor imagini; Selectarea unor imagini potrivite unui text Recapitularea figurilor şi corpurilor literele de
dintr-un set de imagini; geometrice tipar: î, Î

55
AVAP:1.1; -Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: d, D (recunoaştere, numire, Medii de viață -suporturi de
1.2;1.3;2.1;2.22.3; scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; lucru: coli
2.6 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul DP: Comunicarea în familie din blocul de
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a Interacțiuni simple cu ființe şi persoane desen, coli
cuvintelor scrise cu litere de tipar; Identificarea sunetului inițial şi a familiare; Ființe preferate şi albe A4, coli
literei corespunzătoare dintr-un cuvânt; Jocuri care au cuvinte scrise caracteristicile acestora cartonate
sub imagine; Cuvântul; Silaba. Despărțirea cuvintelor în colorate,
silabe/completearea silabelor într-un cuvânt; Asocierea unor etichete MM: Audierea şi interpretarea unui hârtie
pe care sunt scrise cuvinte cu imaginile potrivite cântec. Cântarea vocală glasată
-Joc „Ce animal se ascunde după iglu?” (descoperirea unui cuvânt din Părăiaş, părăiaş -prezentări
litere date); multimedia:
-Jocuri cu litere –Labirinturi-litere AVAP: softuri
-Pregrafisme şi semne gafice Racheta (modelaj) educaționale
Călătorie în spaţiu (colaj) , ppt-uri,
MEM: Călătorie la Poli. Figuri plane. Corpuri geometrice fişiere
Figuri plane/2D; Corpuri/3D: recunoaştere, trasare după contur; multimedia
Descrierea formei geometrice a unor corpuri sau obiecte din clasă (animație,m
sau din mediul apropiat; Reproducerea prin desen a formelor uzică, text)
geometrice plane (conturare, după şablon, pe liniatura de pătrățele, -trusă de
cu mâna liberă); Realizarea unor desene simple folosind figurile geometrice
geometrice plane (pinguinul); Numărarea figurilor geometrice dintr-o cu corpuri
imagine dată (iglu) sau corpurilor geometrice; geometrice,
Animale de la Polul Nord şi Polul Sud. Medii de viață instrumente
de
DP: Text-suport: poveşti cu conținut moral-etic despre comunicarea geometrie
în familie de uz şcolar
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți; -emoticoane
Trăire şi manifestare emoțională, starea de bine; Interacțiuni simple pe suporturi
cu ființe şi persoane familiare; Ființe preferate şi caracteristicile de hârtie,
acestora emoticoane
-Caracteristici ale persoanelor din familie (părinți, frați, surori, bunici); magnetice
Situații în care membrii familiei se implică în viața copilului (boala, -instrumente
joaca, încrederea, citirea poveştilor, plimbarea, vizionarea TV); muzicale:
-Jocuri de stimulare a intecunoaşterii în familie (desenarea cadoului tobiță,
preferat de mama sau tata); tamburină,
-Jocuri de rol pentru identificarea emoțiilor trăite în familie şi redarea chitară

56
acestora (tristețe, furie, bucurie) -instrumente
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul de lucru:
săptămânii creioane
MM: cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; colorate,
Creații muzicale accesibile: Părăiaş, părăiaş (D. Cuclin) carioci,
AVAP: creioane
Colaj: Realizarea unor lucrări individuale sau de grup; Tehnici simple – grafice,
rupere, tăiere, decupare după contur, lipire, modelaj, înşirare, pensule,
răsucire, înnodare acuarele,
Modelaj: Tehnici simple: presare, modelare liberă; pahar cu apă
Sugestii de teme: Luna somnoroasă; Soarele; Călătorie în spațiu,
Racheta
JOCURI:
1. Cosmonauţii (joc de mişcare): Copiii se aşază într-un cerc exterior, aceştia fiind cosmonauții. În interiorul cercului vor forma un cerc mai mic 8 copii
care reprezintă plantele. La semnalul conducătorului de joc, copiii din cercul exterior în chid ochii, cântând un cântecel. Conducătorul de joc înconjoară
cercul exterior, atingând uşor pe spate 9 copii care vor fi cosmonauții ce urmează să „zboare” pe planete. La semnalul ”cosmonauții zboară!”, copiii
selectați vor alerga spre copiii care reprezintă plantele, formând fiecare o pereche (cosmonaut-planetă). Copilul care rămâne singur va deveni
conducătorul jocului.
2. Dinozaurii (joc de mişcare): Copiii se împart în două grupe: dinozaurii şi vânătorii. Se marchează un loc în spațiul de joc, în care dinozaurii se pot
adăposti: peşterea dinozaurilor. La semnalul dat de conducătorul de joc fiecare vântor aleargă să prindă un dinozaur. Cei care un reuşesc devin
dinozauri şi rolurile de inversează.
3. Pingiunul (amuzament, relaxare): Un copil are rolul de pinguin şi va ține în mână un pingiun de pluş/carton. Copiii vor spune pe rând enunțuri
adevărate su false despre Polul Sud sau Polul Nord (ex. Pingiunii trăiesc la polul Nord. – fals; Ursul polar mănâncă peşti. – adevărat). Copilul care are rol
de pingiun ridică pinguinul de fiecare dată când enunțurile sunt adevărate. La cele false, tace. Dacă un e atent şi greşeşte în aprecierea enunțurilor ca
fiind adevărate sau false, clasa va striga ”pingu!”, moment în care alt copil va prelua rolul de pinguin.

57
PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 7
BINE AI VENIT, PRIMĂVARĂ!
Perioada: S22-S25;
Timp alocat: 76 ore
Observaţii:
1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfăşoare zilnic sau cel puțin lunea şi vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfăşura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Competenţe Conţinuturi vizate/activate
Săpt. Activităţi integrate/pe discipline/ogranizarea colectivului de elevi Resurse
specifice
S22 CLR: 1.1; 1.2; 1.3; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare
2.1; 2.2, 2.3, 2.4; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele â, Â diactice
12 mar -16 mar 3.1; 3.2; 3.3, 3.4; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Primăvara în ţara mea. Literele â, Â
4.1; 4.2; 4.3 -reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Audierea unei text/Povestea -fişe de lucru
-vizionarea unui filmulet educativ ”Flori-material pentru preşcolari şi literelor ”â” şi ”” -softuri
şcolari mici” (sursa Educație în Mureş) -Citirea globală a unor cuvinte. educaționale
JOC: ”Spune-mi cum se cheamă floarea!” Exerciţii de analiză fonetică (Povestea
-Scrierea literelor â, Â literelor,
CLR: Text-suport: ”Zăpada şi ghiocelul” (legendă) ”Pentru tine, -Elemente grafice Edusoft)
MEM: 1.4, 1.5, 1.6;
2.2; 3.1; 3.2; 4.1, primăvară” (poezie de Otilia Cazimir) -fişe cu
4.2; 5.1, 5.2; 6.2 -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe MEM: desene
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Selectarea unei Adunarea şi scăderea numerelor -planşe cu
imagini reprezentative pentru un detaliu de conținut al mesajului dintr- naturale de la 0 la 10. Adunarea şi literele de
DP:2.1, 2.2, 2.3;
un set de imagini; scăderea cu 1 tipar: â, Â
3.3
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, Primăvara în ţara mea. Adunarea şi -cartonaşe
sunetului studiat (pământ, pâine, român, România); scăderea cu 1 pentru
MM: 1.2, 1.3, 1.4; - Generarea cuvintelor cu acelaşi sunet inițial;Completerea literelor Primăvara în natură. Calendarul lunii efectuarea
2.1; 2.2; 2.3; 3.1; lipsă pentru obținerea unor cuvinte (pâine, câine, mâine, lână, mână, martie prezenței
3.2; 3.3, 3.4 până);
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: â, Â (recunoaştere, numire, DP: -suporturi de
AVAP:1.1; scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; Comportarea în familie lucru: coli
1.2;1.3;2.1;2.22.3; Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea Interacțiuni simple cu ființe şi persoane din blocul de
2.4, 2.5, 2.6, 2.6 etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de familiare. Ființe preferate şi desen, coli
tipar (râmă, mână, pâine, câine, şopârlă, lămâie); Asocierea cuvintelor caracteristicile acestora albe A4, coli
cu imaginile corespunzătoare; Cuvântul; Silaba. Despărțirea cuvintelor cartonate
în silabe; Formarea unui cuvânt din litere date; Jocuri de realizare a MM: colorate,

58
corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere mici de tipar şi cele Audierea şi interpretarea unui cântec. hârtie
scrise cu litere mari de tipar; Cântarea vocală glasată
- Jocuri cu litere; Labirinturi-litere Martie (Anastasia Bălan)
-Pregrafisme şi elemente grafice; -prezentări
-Aplicaţii pentru dezvoltarea interesului pentru comunicare şi AVAP: multimedia:
exprimarea liberă a propriilor idei: Ghiocelul. Coşuleşul cu ghicocei (colaj) softuri
- folosirea unor cuvinte descriptive pentru a îmbogăți o descriere educaționale
(tema primăvara, rândunica, barza, ghiocelul etc.) , ppt-uri,
- utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea exprimării unor fişiere
emoții variate; multimedia
- inițierea şi menținerea unei discuții pe o temă de interes (ce se (animație,
întâmplă în pădure primăvare, ce face rândunica primăvara, florile muzică, text)
preferate de primăvară);
- recunoaşterea unei flori, prin formularea de întrebări despre
caracteristicile acesteia - jocul „Vaza/Grădina fermecată fermecată” -instrumente
(utilizarea florilor reale sau a unor cartonaşe cu flori) muzicale:
- conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a unei imagini; tobiță,
- jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii tamburină,
evenimentelor, modificarea finalului chitară
- crearea unor poveşti orale pornind de la idei/ imagini date sau
desene create de copii
-instrumente
de lucru:
MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10. creioane
Adunarea şi scăderea cu 1 colorate,
Primăvara în ţara mea. Adunarea şi scăderea cu 1. Primăvara în carioci,
natură creioane
-Efectuarea de adunări şi scăderi cu 1 unitate cu suport intuitiv/prin grafice,
numărare; Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulțime dată; foarfecă,
Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător şi lipici, hărtie
descrescător; Adunări şi scăderi repetate (cu acelaşi număr de creponată,
elemenete/obiecte) prin adăugarea/extragere de elemente şi
verificarea operațiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin desene;
Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total,
diferență, egal, minus, plus); Rezolvarea şi/sau compunerea de
probleme simple după imagini date; Schimbarea componentelor unei
probleme (date numerice, tematică, acțiuni), fără ca tipul de problemă

59
să se schimbe; Transformarea unei probleme de adunare în problemă
de scădere şi invers; Transformarea unei probleme prin extinderea/
reducerea numărului de operații
-Aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui termen necunoscut cu
suport intuitiv/cu ajutorul imaginilor sau folosind metoda balanței;
- Jocuri de rol care necesită gruparea/regruparea de obiecte şi relația
întreg-parte (ex.: „La ora de sport”, „La bibliotecă” etc.);
-Caracteristici ale anotimpului primăvara (activități, schimbări în
natură, îmbrăcăminte); Marcarea unor evenimente semnificative în
calendarul lunii martie; Clasificarea animalelor în funcție de mediul de
viață, numărul picioarelor, mod de hrănire; Observarea unor plante şi
animale în mediul lor de viață (furnici, albine, ghiocei etc.)

DP: Text-suport: povestioare terapeutice despre comportarea în


familie (Îndrumător metodic pentru dezvoltarea vorbirii, 1981; Stejarul
pitic, cel mai bun tătic de Victoria Pătraşcu)
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți;
Trăire şi manifestare emoțională, starea de bine; Interacțiuni simple cu
ființe şi persoane familiare; Ființe preferate şi caracteristicile acestora
-Jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul ”Pot să îmi prezint
familia?”,
- Realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi familia mea”, în care copilul
desenează membrii familiei, activitățile preferate desfăşurate
împreună, obiectele/ ființele de care se simte ataşat
-Organizarea unor evenimente: „Expoziția de mărțişoare şi felicitări
dedicată mămicilor noastre”
- Activități şi jocuri de tipul “Ce fac eu şi nu face mama/tata,
bunica/fratele”

MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală;


Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu din
folclorul copiilor; Improvizarea unei combinații ritmice asemănătoare
celor din folclorul copiilor şi asocierea acesteia cu mişcări adecvate;
Creații muzicale accesibile: Martie (Anastasia Bălan)

AVAP:

60
Colaj: Realizarea unor lucrări individuale sau de grup; Tehnici simple –
rupere, tăiere, decupare după contur, lipire, modelaj, înşirare, răsucire,
înnodare
S23 CLR: 1.1; 1.2; 1.3; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare
2.1; 2.2, 2.3, 2.4; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele b, B diactice
19 martie-23 martie 3.1; 3.2; 3.3, 3.4; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Bubu bondarul. Literele b, B -fişe de lucru
4.1; 4.2; 4.3 -reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Audierea textului ”Bubu Bondarul”/ -fişe cu
-memorarea unei scurte poezii (Bondarul leneş, de Elena Farago) Povestea literelor b, B desene
MEM: 1.4, 1.5, 1.6; JOC: ”Zboară, zboară!” -Citirea globală a unor cuvinte.
2.2; 3.1; 3.2; 4.1, Exerciţii de analiză fonetică -cartonaşe
4.2; 5.1, 5.2; 6.2 CLR: Text-suport: Bubu bondarul; ”Noi, albinele” de Călin Gruia -Scrierea literelor b, B pentru
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe -Elemente grafice efectuarea
DP:2.1, 2.2, 2.3; teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea prezenței
3.3 semnificației unor imagini; MEM: -planşe cu
-Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea Adunarea şi scăderea cu 2, 3 literele de
MM: 1.2, 1.3, 1.4; etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de Se întorc păsările călătoare. Adunarea tipar: b, B
2.1; 2.2; 2.3; 3.1; tipar (buburuză. albină, bondar, balon, broască); Identificarea şi scăderea cu 2
3.2; 3.3, 3.4 sunetului inițial şi a literei corespunzătoare dintr-un cuvânt; Jocuri care Bubu Bondarul. Adunarea şi scăderea -suporturi de
au cuvinte scrise sub imagine; cu 3 lucru: coli
AVAP:1.1; -Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, În stup din blocul de
1.2;1.3;2.1;2.22.3; sunetului studiat (bomboană, barcăm banană, lebădă, bec); Cuvântul; desen, coli
2.4, 2.5, 2.6, 2.6 Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe/completearea silabelor într-un DP: albe A4, coli
cuvânt Prietenii mei cartonate
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: b, B (recunoaştere, numire, Interacțiuni simple cu ființe şi persoane colorate,
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; familiare. Ființe preferate şi hârtie
Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; Cuvântul; Silaba. caracteristicile acestora glasată
Despărțirea cuvintelor în silabe
-Jocuri lingvistice: ”Uneşte piesele de puzzle” (obținerea unor cuvinte MM: Audierea şi interpretarea unui -prezentări
din silabe); Careul cuvintelor (completarea literei B în careuri de litere cântec. Cântarea vocală multimedia:
pentru a obține cuvinte simple şi citirea globală a cuvintelor obținute) Copăcelul din grădină softuri
- Jocuri cu litere; Labirinturi-litere; Cântec de primăvară educaționale
-Propoziţia; Ordonarea unor cuvinte în propoziție cu suport intuitiv; , ppt-uri,
- Generarea cuvintelor cu acelaşi sunet inițial; Completerea literelor AVAP: fişiere
lipsă pentru obținerea unor cuvinte; Câmpul cu flori (tehnica pensulației) multimedia
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere Felicitare pentru mama (colaj) (animație,m
mici de tipar şi cele scrise cu litere mari de tipar; uzică, text)

61
-Pregrafisme şi elemente grafice;

MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10. -instrumente


Adunarea şi scăderea cu 2, 3 muzicale:
-Efectuarea de adunări şi scăderi cu 2-3 unități cu suport intuitiv/prin tobiță,
numărare; Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulțime dată; tamburină,
Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător şi chitară
descrescător; Adunări şi scăderi repetate (cu acelaşi număr de -instrumente
elemenete/obiecte) prin adăugarea/extragere de elemente; Utilizarea de lucru:
unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferență, egal, creioane
minus, plus); Rezolvarea şi/sau compunerea de probleme simple colorate,
(aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui termen necunoscut) cu carioci,
suport intuitiv/cu ajutorul imaginilor; creioane
-Caracteristici ale anotimpului primăvara. Vizionarea unui filmuleț grafice,
educativ ”Insectele” (sursa Educație în Mureş); Observarea insectelor pensule,
în mediul lor de viață. acuarele,
pahar cu apă
DP: Text-suport: ”Leopardul fără pete” (poveste)
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți;
Trăire şi manifestare emoțională, starea de bine; Interacțiuni simple cu
ființe şi persoane familiare; Ființe preferate şi caracteristicile acestora
-Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a celor care
redau momente din povestea audiată;
-Prezentarea prietenului preferat (nume, descriere, motivarea alegerii);
Realizarea de desene cu prietenii preferați;
-Activități preferate realizate împreună cu prietenii (realizarea de
desene)
-Jocuri şi activități în echipă şi realizarea unor produse art-terapeutice
comune
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul
săptămânii
-Jocuri de intercunoaştere şi interrelaționare de tip BINGO (Animalul
preferat, Fructul preferat)

MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală;


Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu din

62
folclorul copiilor; Improvizarea unei combinații ritmice asemănătoare
celor din folclorul copiilor şi asocierea acesteia cu mişcări adecvate;
Creații muzicale accesibile: Cântec de primăvară (I. Croitoru), Copcelul
din grădină (C. Mereş)

AVAP:
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru:
pensulație, dactilopictură, pata picturală, tragere şi zgâriere, pe diferite
suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton)
Colaj: Realizarea unor lucrări individuale sau de grup; Tehnici simple –
rupere, tăiere, decupare după contur, lipire, modelaj, înşirare, răsucire,
înnodare
S24 CLR: 1.1; 1.2; 1.3; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare
2.1; 2.2, 2.3, 2.4; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele ţ, Ț diactice
26 martie- 30 martie 3.1; 3.2; 3.3, 3.4; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs La mulţi ani! Literele ţ, Ț -fişe de lucru
4.1; 4.2; 4.3 -reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Audierea unui text -fişe cu
JOC: Cum se dăruieşte un cadou? -Citirea globală a unor cuvinte. desene
MEM: 1.4, 1.5, 1.6; Exerciţii de analiză fonetică
2.2; 3.1; 3.2; 4.1, CLR: Texte-suport:”La mulți ani”, ”Cadoul Celestinei” (din vol. Stejarul -Scrierea literelor ţ, Ț -cartonaşe
4.2; 5.1, 5.2; 6.2 pitic, cel mai bun tătic”! de Victoria Pătraşcu), ”Mulțumesc” de Ved -Elemente grafice pentru
Prakash (din poveşti care modelează caracterul copiilor, Ed. Aramis efectuarea
DP:2.1, 2.2, 2.3; 2014); MEM: prezenței
3.3 -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe Adunarea şi scăderea cu 4 -planşe cu
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea La mulţi ani! Adunarea şi scăderea cu literele de
MM: 1.2, 1.3, 1.4; semnificației unor imagini; Selectarea unor imagini potrivite unui text 4 tipar: ț, Ț
2.1; 2.2; 2.3; 3.1; dintr-un set de imagini; DP: Jocuri şi jucării
3.2; 3.3, 3.4 -Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, Interacțiuni simple cu ființe şi persoane -suporturi de
sunetului studiat (rață, veveriță, țap, țelină, țânțar); familiare; Ființe preferate şi lucru: coli
AVAP:1.1; -Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: ţ, Ț (recunoaştere, numire, caracteristicile acestora din blocul de
1.2;1.3;2.1;2.22.3; scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; desen, coli
2.4, 2.5, 2.6, 2.6 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea MM: albe A4, coli
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de Audierea şi interpretarea unui cântec. cartonate
tipar (tobă, cal, fată, băiat, pisică); Scrierea unor cuvinte simple prin Cântarea vocală colorate,
diminutivare (”Alintă cuvintele”); Ploaia hârtie
- Scrierea funcțională folosind desene, simboluri, litere – Felicitarea de Stai ploaie! glasată
8 Martie;

63
-Jocuri cu litere; Labirinturi-litere AVAP: -prezentări
-Pregrafisme şi semne gafice Zâna primăvara (croit) multimedia:
Prăvălia cu jucării (ateliere de lucru cu softuri
MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10. obiecte decorative) educaționale
Adunarea şi scăderea cu 4 Organizarea unei expozţii cu jucării , ppt-uri,
-Efectuarea de adunări şi scăderi cu 2-3 unități cu suport intuitiv/prin vechi şi noi fişiere
numărare; Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulțime dată; multimedia
Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător şi (animație,m
descrescător; Adunări şi scăderi repetate (cu acelaşi număr de uzică, text)
elemenete/obiecte) prin adăugarea/extragere de elemente; Utilizarea
unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferență, egal, -emoticoane
minus, plus); Rezolvarea şi/sau compunerea de probleme simple pe suporturi
(aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui termen necunoscut) cu de hârtie,
suport intuitiv/cu ajutorul imaginilor; emoticoane
-Caracteristici ale anotimpului primăvara. Experiment/activitate magnetice
practică: Observarea încolțirii unei semințe şi a creşterii şi dezvoltării
plantei; -instrumente
DP: Text-suport: Cum au fugit odată jucăriile de la un copil (sursă: muzicale:
https://grupaalbinutelor.wordpress.com); Poveste cu jucării tobiță,
(sursă: http://artefilo.blogspot.ro/) tamburină,
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți; chitară
Trăire şi manifestare emoțională, starea de bine; Interacțiuni simple cu -instrumente
ființe şi persoane familiare; Ființe preferate şi caracteristicile acestora de lucru:
-Prezentarea în fața grupului a unor jucării care exprimă cel mai bine creioane
ceea ce îi place fiecăruia să facă; „Micul colecționar”, prezentarea colorate,
colecțiilor pe care fiecare le are acasă carioci,
- ghicitori, colaje despre jocuri preferate: „Ce îmi place să fac?” creioane
- Activități ludice pe echipe: Nu te supăra frate!, Comoara piticilor, etc. grafice,
Explicarea regulilor unui joc de echipă în fața colegilor; pensule,
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul acuarele,
săptămânii pahar cu apă
MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală;
Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu din
folclorul copiilor; Improvizarea unei combinații ritmice asemănătoare
celor din folclorul copiilor şi asocierea acesteia cu mişcări adecvate;
Creații muzicale accesibile;

64
AVAP:
Confecţii şi jucării: croit, cusut; obiecte decorative şi de îmbrăcăminte
pentru păpuşi

S25 CLR: 1.1; 1.2; 1.3; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare


11 aprilie – 13 2.1; 2.2, 2.3, 2.4; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele g, G diactice
aprilie 3.1; 3.2; 3.3, 3.4; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Florile. Literele g, G -fişe de lucru
4.1; 4.2; 4.3 -reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Audierea unui text/ Povestea literelor -fişe cu
- lectura fragmentului ”Păpădia” din ”Călătorie printre ierburi şi -Citirea globală a unor cuvinte. desene
MEM: 1.4, 1.5, 1.6; lumini” de Iulia Iordan Exerciţii de analiză fonetică
2.2; 3.1; 3.2; 4.1, JOC: Ghiceşte floarea! -Scrierea literelor â, Â -cartonaşe
4.2; 5.1, 5.2; 6.2 -Elemente grafice pentru
CLR: Texte-suport: ”Balul florilor” de Sigrid Laube efectuarea
DP:2.1, 2.2, 2.3; 3.3 -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe MEM: prezenței
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea Adunarea şi scăderea cu 5, 0 -planşe cu
MM: 1.2, 1.3, 1.4; semnificației unor imagini; Selectarea unor imagini potrivite unui text Florile. Adunarea şi scăderea cu 5, 0. literele de
2.1; 2.2; 2.3; 3.1; dintr-un set de imagini; În lumea plantelor tipar: g, G
3.2; 3.3, 3.4 -Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor,
sunetului studiat (măgar, gâscă, steag, găină, glob); DP: -suporturi de
AVAP:1.1; -Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: g, G (recunoaştere, numire, Prietenii mei, necuvântătoarele lucru: coli
1.2;1.3;2.1;2.22.3; scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; Interacțiuni simple cu ființe şi persoane din blocul de
2.4, 2.5, 2.6, 2.6 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul familiare; Ființe preferate şi desen, coli
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a caracteristicile acestora albe A4, coli
cuvintelor scrise cu litere de tipar (margaretă, crin, ghiocel, gladiolă, cartonate
garoafă, gladiolă); Asocierea unor etichete pe care sunt scrise cuvinte MM: colorate,
cu imaginile potrivite; Audierea şi interpretarea unui cântec. hârtie
-Jocuri d identificare prin colorare a cuvintelor-gemene scrise cu litere Cântarea vocală glasată
mici sau mari de tipar (gard-GARD); Căldăruşă plină
-Jocuri cu litere; Labirinturi-litere -prezentări
-Pregrafisme şi semne gafice AVAP: multimedia:
Lalele (pictură pe suport de pânză) softuri
MEM: Adunarea şi scăderea cu 5, 0. Lăcrimioare (dactilopictură) educaționale
Plantele. Părţi componente. Condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, , ppt-uri,
căldură) fişiere
-Efectuarea de adunări şi scăderi cu 1-5 unități cu suport intuitiv/prin multimedia
numărare; Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulțime (animație,m

65
dată; Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător şi uzică, text)
descrescător; Adunări şi scăderi repetate (cu acelaşi număr de
elemenete/obiecte) prin adăugarea/extragere de elemente; Utilizarea -emoticoane
unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferență, egal, pe suporturi
minus, plus); Rezolvarea şi/sau compunerea de probleme simple de hârtie,
(aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui termen necunoscut) cu emoticoane
suport intuitiv/cu ajutorul imaginilor; magnetice
-Caracteristici ale anotimpului primăvara. Observarea unor plante şi
animale în mediul lor de viață (furnici, albine, ghiocei etc.). -instrumente
Identificarea părților unei plante. Realizarea de experimente care să muzicale:
evidențieze condițiie de viață ale unei plante; Clasificarea plantelor tobiță,
(grupare după criterii simple, accesibile copiilor: plante cu petale tamburină,
galbene, plante care cresc la câmpie etc); Atitudini pozitive față de chitară
mediul înconjurător -instrumente
de lucru:
DP: Text-suport: creioane
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți; colorate,
Trăire şi manifestare emoțională, starea de bine; Interacțiuni simple carioci,
cu ființe şi persoane familiare; Ființe preferate şi caracteristicile creioane
acestora grafice,
-Identificarea nevoilor de joc şi a partenerilor preferați de joc (părinți, pensule,
animale, copii, jucării) acuarele,
-Realizarea unor grafice de opțiuni (de ex. la flipchart): parteneri de pahar cu apă
joacă, frecvență etc. Prezentarea unui animal preferat; Discuții despre
animalele de companie;
-Jocuri interdisciplinare: descoperirea unor animale preferate de
tipul ”unit dots”; jocuri de observație (Recunoşti animalele?);
Atitudini pozitive față de animale;
-Realizarea de proiecte individuale sau de grup: ”Cel mai bun prieten
al meu”
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul
săptămânii
MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală;
Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu din
folclorul copiilor; Improvizarea unei combinații ritmice asemănătoare
celor din folclorul copiilor şi asocierea acesteia cu mişcări adecvate;

66
Creații muzicale accesibile: Căldăruşă plină (din folclorul copiilor)
AVAP:
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de
lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală, tragere şi zgâriere, pe
diferite suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton)

JOCURI:
1. Flori şi fluturaşi: Pentru desfăşurarea acestui joc sunt necesare materiale didactice: flori din cartoane colorate de diferite culori (zambile, lalele,
ghiocei etc.) precum şi fluturaşi din cartoane colorate, având aceleaşi culori ca florile. Numărul fluturaşilor poate fi egal sau mai mare cu al florilor.
Copiilor li se distribuie flori şi fluturi. Copiii-flori trebuie să denumească floarea pe care o au, iar copiii-fluturaşi care au aceeaşi culoare se vor grupa în
jurul copilului-floare. Scopul jocului: cunoaşterea culorilor, logică, amuzament.
2. Ghiceşte floarea!: Într-o vază sunt puse mai multe flori de primăvară (reale). Se identifică frontal fiecare floare cu precizarea denumirii. Apoi,
conducătorul de joc, oferă unui copil care închide ochii o floare pe care acesta trebuie să o recunoască după miros. Va formula şi o propoziție despre
floarea pe care o ține în mână.
3. Vrăbiuţele (joc de mişcare): Acest se desfăşoară în curte sau pe terenul de sport. Se vor desena cu creta pe asfalt două cercuri concentrice, primul
fiind ”pomişorul”, al doilea, cel interior adică, fiind ”iarba”. Toții copiii se vor aşeza pe cercul exterior. La semnalul conducătorului de joc, copiii se vor
deplasa în cercul interior, imitând mersul vrăbiuțelor.

67
PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 8
SĂ ÎNVĂȚĂM DE LA MICILE VIETĂȚI!
Perioada: S26-S29;
Timp alocat: 76 ore
Observaţii:
1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfăşoare zilnic sau cel puțin lunea şi vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfăşura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Competenţe Conţinuturi vizate/activate
Săpt. Activităţi integrate/pe discipline/ogranizarea colectivului de elevi Resurse
specifice
S26 CLR: 1.1; 1.2; 1,3; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare
16 aprilie -20 aprilie 1.4; 2.1; 2.2, 2.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele h, H diactice
2.4; 3.1; 3.2; 4.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Albinuța hărnicuța. Literele h, H
4.2; 4.3 -reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Audierea unei text/Povestea -fişe de lucru
-vizionarea unui filmulet educativ ”Nouky şi prietenii săi: Despre literelor ”h” şi ”H” -softuri
MEM: albine” -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții educaționale
1.4, 1.5, 1.6; 2.2; JOC: ”Albinuța mea”- interpretarea cântecului pe mişcare de analiză fonetică (Povestea
3.1; 3.2; 4.1, 4.2; -Scrierea literelor h, H literelor,
5.1, 5.2; 6.2 CLR: Text-suport: ”Hărnicuța” (poezie), Legenda buburuzei, ”Lumea -Elemente grafice Edusoft)
din vârful copacului” (carte uriaşă Editura Ars Libri); -fişe cu
DP: 1.1, 2.3, 3.3 Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe MEM: desene
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Selectarea Adunarea şi scăderea numerelor -planşe cu
MM: 1.2; 2.1; 2.2; unei imagini reprezentative pentru un detaliu de conținut al naturale de la 0 la 31 literele de
2.3; 3.1; 3.2; 3.3 mesajului dintr-un set de imagini (colorarea personajului harnic din Albinuța hărnicuța. Adunarea şi tipar: h, H
poezie – albinuța); scăderea numerelor naturale de la 0 la -cartonaşe
AVAP:1.1; -Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, 31 fără trecere peste ordin pentru
1.2;1.3;2.1;2.22.3; sunetului studiat (şah, haină, pahar, hornar); Flori de primăvară. Adunarea şi efectuarea
2.4, 2.5 - Generarea cuvintelor cu sunetul g în poziție inițială, mediană, scăderea numerelor naturale de la 0 la prezenței
finală; 31 cu trecere peste ordin
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: h,H (recunoaştere, Primăvara în natură. Calendarul lunii -suporturi de
numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse martie lucru: coli
variate; Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul din blocul de
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a DP: desen, coli
cuvintelor scrise cu litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile Cărticica mea cu poveşti albe A4, coli
corespunzătoare; Interacțiuni simple cu ființe şi persoane cartonate
- Cuvântul; Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe; Formarea familiare. Ființe preferate şi colorate,

68
cuvintelor din silabe (halat, hornar, hartă, horă); caracteristicile acestora hârtie
-Formarea unui cuvânt din litere date; Jocuri de realizare a glasată
corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere mici de tipar şi cele MM:
scrise cu litere mari de tipar; Audierea şi interpretarea unui cântec. -prezentări
-Joc de recunoaştere a literelor h, H – colorarea imaginilor care Cântarea vocală multimedia:
redau alimente sănătoase (acelea care conțin literele h, H); Bondarul leneş (C. Mereş) softuri
-Ordonarea cuvintelor pentru a obține propoziții (Spală bine Albinuţa mea educaționale
fructele!, Păstrează mâinile curate!); , ppt-uri,
- Jocuri cu litere; Labirinturi-litere AVAP: fişiere
-Pregrafisme şi elemente grafice; Suportul pentru ouă de Paşti. multimedia
-Aplicaţii pentru dezvoltarea interesului pentru comunicare şi Iepuraşul de Paşte (colaj) (animație,
exprimarea liberă a propriilor idei: muzică, text)
- utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea exprimării unor
emoții variate (bucurie, tristețe, curiozitate, mirare etc);
- inițierea şi menținerea unei discuții pe o temă de interes (despre -instrumente
viața albinelor, furnicilor, ce se întâmplă cu gâzele primăvara, ce rol muzicale:
au insectele); tobiță,
- conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a unei tamburină,
imagini; chitară
- crearea unor poveşti orale pornind de la idei/ imagini date sau
desene create de copii
-instrumente
de lucru:
MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 31 fără creioane
şi cu trecere peste ordin colorate,
-Efectuarea de adunări şi scăderi cu 1-5 unități cu suport carioci,
intuitiv/prin numărare; Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o creioane
mulțime dată (Câți prieteni are Hărnicuța? – adunări; Câte bunătăți grafice,
au rămas din fiecare la ziua Hărnicuței? – scăderi); Câți faguri cu foarfecă,
miere a umplut albinuța? – adunare; Câte lumănări trebuie să fie pe lipici, hărtie
fiecare tort? – scădere; Formarea zecii prin încercuirea grupelor de creponată,
10 flori; scriere de adunări şi scăderi după model cu suport intuitiv);
-Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător şi
descrescător;
-Adunări şi scăderi repetate (cu acelaşi număr de
elemenete/obiecte) prin adăugarea/extragere de elemente)- Câți
ani are Ana? – adunarea repetată 4+4+4);

69
-Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total,
diferență, egal, minus, plus); Rezolvarea şi/sau compunerea de
probleme simple (aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui termen
necunoscut) cu suport intuitiv/cu ajutorul imaginilor;
-Observarea unor viețuitoare şi plante în mediul lor de viață
(insectele, flori de primăvară); Medii de viață; Numărarea frunzelor,
florilor care apar într-o săptămână; Modificări apărute în lumea
plantelor, viețuitoarelor, omului în anotimpul primăvara; Clasificarea
plantelor/animalelor; Identificarea categoriei căreia aparține un
element; Calendarul lunii martie;

DP: Cărticica mea cu poveşti


Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți;
Trăire şi manifestare emoțională, starea de bine; Interacțiuni simple
cu ființe şi persoane familiare; Ființe preferate şi caracteristicile
acestora
-Desenarea personajului preferat din poveşti;
-Descrierea unor personaje; Argumentarea alegerii unui personaj ca
fiind preferat (De ce îl admiri?);
-Audierea poveştii ”Fata babei şi fata moşului” de Ion
Creangă/vizionarea fimului de desene animate;
-Ordonarea momentelor dintr-o poveste;
-Crearea unei minicărți cu desene din povestea audiată;

MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală;


Creații muzicale accesibile: Bondarul leneş (C. Mereş), Albinuța mea

AVAP:
Colaj: Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur, lipire,
modelaj, înşirare, răsucire, înnodare
Sugestii de teme: Suportul pentru ouă de Paşti, Iepuraşul de Paşte
S27 CLR: 1.1; 1.2; 1,3; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare
1.4; 2.1; 2.2, 2.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele f, F diactice
23 aprilie-27 aprilie 2.4; 3.1; 3.2; 4.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Furnicuța Fifi. Literele f, F -fişe de lucru
4.2; 4.3 -reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Audierea textului ”Furnicuța Fifi”/ -fişe cu
-memorarea unui scurt cântece despre furnici (O furnică duce-n Povestea literelor f, F desene

70
MEM: spate -https://www.youtube.com/watch?v=0la16CxvGUY8) -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții
1.4, 1.5, 1.6; 2.2; -discuții despre viața dintr-un muşuroi de furnici (”Cine face muu? – de analiză fonetică -cartonaşe
3.1; 3.2; 4.1, 4.2; Furnică pentru copii”: -Scrierea literelor f, F pentru
5.1, 5.2; 6.2 https://www.youtube.com/watch?v=riG3UcXK2aM) -Elemente grafice efectuarea
prezenței
CLR: Text-suport: ”Furnicuța Fifi”, ”Gospodina” (poezie de Otilia MEM: -planşe cu
DP: 1.1, 2.3, 3.3 Cazimir); ”Întâmplări cu furnici” (cartea uriaşă de le Editura Sigma); Adunarea şi scăderea numerelor literele de
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe naturale în concentrul 0-31 tipar: f, F
MM: 1.2; 2.1; 2.2; teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea Furnicuța Fifi
2.3; 3.1; 3.2; 3.3 semnificației unor imagini; Selectarea unei imagini reprezentative -suporturi de
pentru un detaliu de conținut al mesajului dintr-un set de imagini DP: lucru: coli
AVAP:1.1; (colorarea imaginilor care redau lucruri sau ființe din povestioară); De mic, învăţ câte un pic! Sună din blocul de
1.2;1.3;2.1;2.22.3; -Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul clopoţeulul în şcoala mea! desen, coli
2.4, 2.5 apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a Abilități şi atitudini de învățare albe A4, coli
cuvintelor scrise cu litere de tipar (frunză, furnică, fluture, floare, (tehnnici simple care sprijină învățarea, cartonate
trandafir); reguli de organizare a învățării); Rutine colorate,
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, în activitatea şcolară hârtie
sunetului studiat; Cuvântul; Silaba. Despărțirea cuvintelor în glasată
silabe/completearea silabelor într-un cuvânt MM: Audierea şi interpretarea unui
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: f, F (recunoaştere, numire, cântec. Cântarea vocală -prezentări
scriere); Recunoaşterea literelor f, F în drumul furnicilor spre Dacă furnica multimedia:
muşuroi, pe aripile fluturilor; Trasarea conturului literelor folosind Melcul supărat softuri
resurse variate; Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; educaționale
Cuvântul; Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe; AVAP: , ppt-uri,
- Jocuri cu litere; Labirinturi-litere; Muşuroiul de furnici (tehnica fişiere
-Pregrafisme şi elemente grafice; pensulației) multimedia
Puişorul de găină (colaj) (animație,m
MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 31 fără uzică, text)
şi cu trecere peste ordin
-Efectuarea de adunări şi scăderi cu 1-5 unități cu suport
intuitiv/prin numărare; Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o -instrumente
mulțime dată; Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, muzicale:
crescător şi descrescător; Adunări şi scăderi repetate (cu acelaşi tobiță,
număr de elemenete/obiecte) prin adăugarea/extragere de tamburină,
elemente; Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, chitară
total, diferență, egal, minus, plus); Rezolvarea şi/sau compunerea de -instrumente

71
probleme simple (aflarea sumei sau diferenței în probleme de tip de lucru:
tabelar: sunt, mai vin, în total; au fost, au plecat, au rămas;); aflarea creioane
unui termen necunoscut cu suport intuitiv/cu ajutorul imaginilor; colorate,
Metoda balanței (cu suport intuitiv)-desenarea boabelor pe talerul carioci,
unei balanțe pentru ca aceasta să rămână în echiblibru; creioane
-Observarea unor viețuitoare şi plante în mediul lor de viață grafice,
(insectele, flori de primăvară); Medii de viață; Numărarea frunzelor, pensule,
florilor care apar într-o săptămână; Modificări apărute în lumea acuarele,
plantelor, viețuitoarelor, omului în anotimpul primăvara; Clasificarea pahar cu apă
plantelor/animalelor; Identificarea categoriei căreia aparține un
element;

DP: Texte-suport: ”Sună clopoțelul” (poveste)


De mic, învăţ câte un pic
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți;
Rutine şi sarcini de lucru specifice clasei pregătitoare; Abilități şi
atitudini de învățare (tehnnici simple care sprijină învățarea, reguli
de organizare a învățării);
-identificarea comportamentelor pozitive şi negative în activitatea
şcolară, evidențierea atitudinilor pozitive față de şcoală (respectarea
pauzelor şi a perioadelor de învățare, înteruperea jocului, pregătirea
lucrurilor necesare pentru oră, punctualitatea la şcoală, deplasarea
civilzată pe coridoarele şcolii şi în curtea şcolii);
-JOC: Clopoțelul vorbitor

MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală;


Creații muzicale accesibile: Dacă furnica (Ana Motora Ionescu),
Melcul supărat (George Breazul)

AVAP:
Modelaj: Tehnici simple de lucru: modelare, presare
Colaj: Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur, lipire,
modelaj, înşirare, răsucire, înnodare
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de
lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală, amprentare,
ştampilare, pulverizar

72
S28 CLR: 1.1; 1.2; 1,3; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare
1.4; 2.1; 2.2, 2.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele j, J diactice
30 aprilie- 4 mai 2.4; 3.1; 3.2; 4.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Jocuri de copii. Literele j,J -fişe de lucru
4.2; 4.3 -reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Audierea unui text -fişe cu
-vizionarea desenelor animate ”Greierele şi furnicile”, producție -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții desene
MEM: Dinsey de analiză fonetică
1.4, 1.5, 1.6; 2.2; (https://www.youtube.com/watch?v=Y6O5_m3sgZA); A -Scrierea literelor j, J -cartonaşe
3.1; 3.2; 4.1, 4.2; Bug’s Life (Disney, 1998) -Elemente grafice pentru
5.1, 5.2; 6.2 JOC: Eu întreb, tu răspunzi! (joc cu cartonaşe, Ed. Tehno Art)-citirea efectuarea
globală a unor cuvinte cu spijinul imaginilor MEM: prezenței
DP: 1.1, 2.3, 3.3 Adunarea şi scăderea numerelor -planşe cu
CLR: Texte-suport:”Sfatul jucăriilor” (poezie); naturale în concentrul 0-100 literele de
MM: 1.2; 2.1; 2.2; -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe Furnicuţa Fifi. Rezolvarea de probleme tipar: j, J
2.3; 3.1; 3.2; 3.3 teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea
semnificației unor imagini DP: O zi din viaţa de şcoalar -suporturi de
AVAP:1.1; -Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, Abilități şi atitudini de învățare lucru: coli
1.2;1.3;2.1;2.22.3; sunetului studiat (prăjitură, pijama, ruj, jeleu); (tehnnici simple care sprijină învățarea, din blocul de
2.4, 2.5 -Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: j, J(recunoaştere, numire, reguli de organizare a învățării; Rutine desen, coli
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; - şi sarcini de lucru specifice clasei albe A4, coli
Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul pregătitoare; cartonate
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a colorate,
cuvintelor scrise cu litere de tipar ; MM: Audierea şi interpretarea unui hârtie
-Scrierea unor nume pentru animale (pisică - Miaunica, câine – cântec. Cântarea vocală glasată
Lăbuş, crocodil-Croco, hipoptoam – Hipo); Porumbiţa
- Cuvântul; Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe; Obținerea Un iepuraş poznaş -prezentări
cuvintelor formate din două silabe, prin colorarea cu aceeaşi multimedia:
culoare a cartonaşelor care conțin silabele (co-joc; pla-jă; coa-jă, jo- softuri
ben); AVAP: educaționale
-Descoperirea cuvintelor în careuri de litere (joc, jar, jos, paj); În grădină cu flori şi gâze (modelaj) , ppt-uri,
-Scrierea cuvintelor obținute din litere amestecate (jaguar, jder, Suportul pentru creioane (tehnici fişiere
bujor); mixte) multimedia
-Jocuri cu litere; Labirinturi-litere (animație,m
-Pregrafisme şi semne gafice uzică, text)

MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 31 fără -emoticoane


şi cu trecere peste ordin pe suporturi

73
-Efectuarea de adunări şi scăderi cu 1-5 unități cu suport de hârtie,
intuitiv/prin numărare; Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o emoticoane
mulțime dată; Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, magnetice
crescător şi descrescător; Adunări şi scăderi repetate (cu acelaşi
număr de elemenete/obiecte) prin adăugarea/extragere de -instrumente
elemente; Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, muzicale:
total, diferență, egal, minus, plus); Rezolvarea şi/sau compunerea de tobiță,
probleme simple (aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui termen tamburină,
necunoscut) cu suport intuitiv/cu ajutorul imaginilor; chitară
-instrumente
DP: O zi din viaţa de şcolar de lucru:
S28: Vreau să învăţ cât mai bine creioane
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți; colorate,
Rutine şi sarcini de lucru specifice clasei pregătitoare; Abilități şi carioci,
atitudini de învățare (tehnnici simple care sprijină învățarea, reguli creioane
de organizare a învățării); grafice,
-programul zilnic al şcolarului; pensule,
-discuții despre alternanța învățare-odihnă; acuarele,
-realizarea unui jurnal în imagini ”Programul meu de şcolar” pahar cu apă
-reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul
săptămânii

MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală;


Creații muzicale accesibile: Porumbița (George Breazul), Un iepuraş
poznaş (folclorul copiilor)

AVAP:
Modelaj: Tehnici simple de lucru: modelare, presare
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de
lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală, amprentare,
ştampilare, pulverizare

S29 CLR: 1.1; 1.2; 1,3; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare


7 mai – 11 mai 1.4; 2.1; 2.2, 2.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Recapitularea literelor învățate diactice
2.4; 3.1; 3.2; 4.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Să ne jucăm cu literele! Literele a-j -fişe de lucru
4.2; 4.3 -reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Audierea poveştilor pentru copii -fişe cu

74
-vizionarea unui film educativ (Nouky şi prietenii săi – Viermele sau -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții desene
cum se națte un fluture); de analiză fonetică -cartonaşe
JOC: Bingo (Jucăria preferată), sursa Infinit Edu -Scrierea literelor învățate şi a unor pentru
CLR: Text-suport: ”Petunia” de Roger Duvoisin, ”Năsturel” cuvinte simple efectuarea
de Don Freeman, ”Pozna lui Jackie” de Hiroyuki Aihara -Elemente grafice prezenței
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj -planşe cu
scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj literele de
scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Realizarea de tipar
desene după o poveste audiată; studiate;
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, -suporturi de
sunetului studiat (măgar, gâscă, steag, găină, glob); lucru: coli
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: h,H, f, F, j, J din blocul de
(recunoaştere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor desen, coli
folosind resurse variate; Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din albe A4, coli
universul apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea cartonate
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar); Asocierea unor colorate,
etichete pe care sunt scrise cuvinte cu imaginile potrivite; hârtie
-Jocuri de completarea a literelor pentru formarea cuvintelor glasată
(harnică, fidel, jucăuş, hoață); Jocuri de tipul ”Tastează literele -prezentări
pentru a obține cuvinte”; multimedia:
-Jocuri cu litere; Labirinturi-litere softuri
-Pregrafisme şi semne gafice; educaționale
-Aplicaţii pentru dezvoltarea interesului pentru comunicare şi , ppt-uri,
exprimarea liberă a propriilor idei: fişiere
- utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea exprimării multimedia
unor emoții variate (bucurie, tristețe, curiozitate, mirare etc); (animație,m
- inițierea şi menținerea unei discuții pe teme de interes (jocuri, uzică, text)
pasiuni) -emoticoane
- conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a unei pe suporturi
imagini; de hârtie,
- crearea unor poveşti orale pornind de la idei/ imagini date sau emoticoane
desene create de copii magnetice
-instrumente
muzicale:
tobiță,
tamburină,

75
chitară
-instrumente
de lucru:
creioane
colorate,
carioci,
creioane
grafice,
pensule,
acuarele,
pahar cu apă
MEM: MEM: Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concetntrul 0- MEM:
1.4, 1.5, 1.6; 2.2; 100 Adunarea şi scăderea numerelor
3.1; 3.2; 4.1, 4.2; Rezolvarea de probleme naturale în concetntrul 0-100
5.1, 5.2; 6.2 -Efectuarea de adunări şi scăderi cu 1-5 unități cu suport Jocuri de copii. Rezolvarea de
intuitiv/prin numărare; Adăugarea şi extragerea de elemente dintr- probleme
DP: 1.1, 2.3, 3.3 o mulțime dată; Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte,
crescător şi descrescător; Adunări şi scăderi repetate (cu acelaşi DP:
MM: 1.2; 2.1; 2.2; număr de elemenete/obiecte) prin adăugarea/extragere de Vreau să învăţ cât mai bine
2.3; 3.1; 3.2; 3.3 elemente; Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, Abilități şi atitudini de învățare. Tehnici
total, diferență, egal, minus, plus); Rezolvarea şi/sau compunerea simple care sprijină învățarea
AVAP:1.1; de probleme simple (aflarea sumei sau diferenței); aflarea unui
1.2;1.3;2.1;2.22.3; termen necunoscut cu suport intuitiv/cu ajutorul imaginilor; MM:
2.4, 2.5 DP: Vreau să învăţ cât mai bine Audierea şi interpretarea unui cântec.
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă față de sine şi față de ceilalți; Cântarea vocală
Rutine şi sarcini de lucru specifice clasei pregătitoare; Abilități şi Zboară fluturaşul meu
atitudini de învățare (tehnnici simple care sprijină învățarea, reguli Acul
de organizare a învățării); Cu ciocan şi cleştişor
-responsabilități în cadrul grupului şcolar (ştergerea tablei,
aranajarea jucăriilor la ludotecă, distribuirea fişelor de lucu sau a AVAP:
caietelor, postarea/expunerea produselor, aranjarea cărților de la Omida (colaj)
biblioteca clasei); Fluturaşul (dactilopictură)
-factori perturbatori ai învățării (televizorul, muzica, joaca şi gălăgia
celor din jur);
-reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufleteşti de la finalul
săptămânii

76
MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală;
Creații muzicale accesibile: Acul (folclorul copiilor), Cu ciocan şi
cleştişor (Harry Brauner)
AVAP:
Colaj: Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur, lipire,
modelaj, înşirare, răsucire, înnodare
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de
lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală, amprentare,
ştampilare, pulverizare

JOCURI ÎN AER LIBER:


1. Lupul şi oiţele (tradiţional)
2. Raţele şi vânătorii (tradiţional, cu mingea)
3. Mingea frige (tradiţional, cu mingea)
4. Sandra-Ruxandra: Copiii stau în cerc, cu fața spre interiorul lui. Un copil se deplasează în spatele copiilor atingându-i uşor cu mânuța şi spunând de
fiecare dată ”Sandra”. Când alege un copil va spune ”Ruxandra”. La acest semnal, copilul fuge în sensul în care s-a deplasat

77
PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 9
ÎMPĂRĂȚIA VERII
Perioada: S30-S34;
Timp alocat: 95 ore
Observaţii:
1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfăşoare zilnic sau cel puțin lunea şi vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfăşura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Activităţi integrate/pe discipline/ogranizarea colectivului Conţinuturi vizate/activate
Săpt. Competenţe specifice Resurse
de elevi
S30 CLR: 1.1; 1.2; 1.3, 1.4.; 2.1, Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare
14 mai - 18 mai 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3, 3.4 ; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Sunetul z. Literele z, Z diactice
4.1. 4.2; 4.3, 4.4 -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Împărăţia verii. Literele z, Z
-reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Audierea unei text/Povestea -fişe de lucru
MEM: 1.1, 1.2, 2.2; 3.1; 3.2; -discuții despre anotimpul vara: vreme, activitățile literelor ”z” şi ”Z” -softuri
4.2, 5.1; 5.2; 6.1, 6.2, 6.3 oamenilor, viața plantelor şi animalelor, vacanța de vară -Citirea globală a unor cuvinte. educaționale
JOC: Zmeul de hârtie: copiii vor sta în cerc, fiecare având Exerciţii de analiză fonetică (Povestea
DP: 1.1; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1, 3.2, un zmeu colorat (acesta poate fi decupat şi colorat -Scrierea literelor z, Z literelor,
3.3 înaintea jocului). Fiecare elev va spune unde doreşte să-l -Elemente grafice Edusoft)
ducă în zbor zmeul. -fişe cu
MM: 1.4; 2.1; 2.2 ; 3.1 MEM: desene
CLR: Texte-suport: ”Împărăția verii” Măsurări -planşe cu
AVAP: 1.2; 1.3; 2.1, 2.2; 2.3; CLR: Împărăţia verii. Literele z, Z Împărăţia Verii. Unităţi nonstandard literele de
2.4, 2.5, 2.6 -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj de măsură pentru lungime tipar: z, Z
scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj -cartonaşe
scurt; DP: pentru
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, Toate la timpul lor efectuarea
sunetelor, sunetului studiat (zmeu, zmeură, zebră, paznic); Abilități şi atitudini de învățare. Tehnici prezenței
- Generarea cuvintelor cu acelaşi sunet inițial; simple care sprijină învățarea
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: z, Z -suporturi de
(recunoaştere, numire, scriere); Trasarea conturului MM: lucru: coli
literelor folosind resurse variate; Recunoaşterea unor Audierea şi interpretarea unui cântec. din blocul de
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea Cântarea vocală desen, coli
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise A-nceput pretrecerea (Ana Motora albe A4, coli
cu litere de tipar (râmă, mână, pâine, câine, şopârlă, Ionescu) cartonate
lămâie); Asocierea cuvintelor cu imaginile colorate,

78
corespunzătoare; Cuvântul; Silaba. Despărțirea cuvintelor AVAP: hârtie
în silabe; Valurile mării (desen) glasată
-Asocierea imaginilor cu etichete pe care sunt scrise Oceanul (modelaj)
cuvintele corespunzătoare (girafă, vultur, leu, bizon, -prezentări
barză); multimedia:
-Formarea cuvintelor din litere date (ZÂNA) sau din silabe softuri
date (ZAMBILĂ, ARAGAZ, COZONAC); educaționale
- Jocuri cu litere; Labirinturi-litere , ppt-uri,
-Pregrafisme şi elemente grafice; fişiere
MEM: Măsurări multimedia
Împărăţia Verii. Unităţi nonstandard de măsură pentru (animație,
lungime muzică, text)
-Exerciții joc de comparare a unor lungimi (colorarea
furncii scunde şi a celei mai înalte); -instrumente
Măsuri neconvenționale pentru determinarea şi convențional
măsurarea lungimilor (măsurarea lungimii omizilor prin e şi
colorarea pătrățelelor; măsurarea lungimii drumului neconvențio
fiecărei furnicuțe prin numărarea palmelor); nale pentru
-Precizarea dimensiunii unui obiect; măsurare
-Completarea unui desen prin realiazarea unui element (liniar,
asemănător cu unul dat, dar mai scurt/mai mic panglică,
(desenarea unor ciuperci de diferite înălțimi în raport cu benzi de
cele date într-un desen); hârtie etc)
-Estimarea unor lungimi pe baza unor unități -instrumente
neconvenționale; muzicale:
tobiță,
DP: Texte-suport: 101 de povestiri terapeutice pentru tamburină,
copii şi adolescenți de George Burns chitară
softuri educaționale -instrumente
Toate la timpul lor de lucru:
Comunicarea şcolară; Reguli ale activităților şcolare / jocul creioane
/ întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de lucru; Abilități şi colorate,
atitudini de învățare / tehnici simple care sprijină carioci,
învățarea; Explorarea meseriilor / hobby-uri şi activități creioane
preferate; grafice,
-reguli de învățare (întreruperea jocului, trecerea la foarfecă,

79
activitatea de învățare, ordinea lucrurilor pe băncuță, lipici, hărtie
urmarea instrucțiunilor învățătoarei); creponată,
-precizarea activităților preferate la şcoală
MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea
instrumentală; Ritmul; Creații muzicale accesibile: A-
nceput pretrecerea (Ana Motora Ionescu)

AVAP:
Desen: desen liber, linia, punctul, forma, decorații simple
Modelaj: Tehnici simple de lucru: modelare, presare
S31 CLR: 1.1; 1.2; 1.3, 1.4.; 2.1, Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare
2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3, 3.4 ; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele x, X diactice
21 – 25 mai 4.1. 4.2; 4.3, 4.4 -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Fluierul fermecat. Literele x, X -fişe de lucru
-reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Audierea textului ”Bubu Bondarul”/ -fişe cu
MEM: 1.1, 1.2, 2.2; 3.1; 3.2; -memorarea unei scurte poezii (Bondarul leneş, de Elena Povestea literelor x, X desene
4.2, 5.1; 5.2; 6.1, 6.2, 6.3 Farago) -Citirea globală a unor cuvinte. -cartonaşe
JOC: ”Noi suntem muzicanți voioşi” (Se interepretează Exerciţii de analiză fonetică pentru
DP: 1.1; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1, 3.2, cântecelul, un elev este numit ”dirijorul fără ca ceilalți -Scrierea literelor x, X efectuarea
3.3 elevi să ştie şi imită prin gesturi şi mişcări cântarea la -Elemente grafice prezenței
instrument. Elevii trebuie să ghicească cine e ”dirijorul”.) -planşe cu
MM: 1.4; 2.1; 2.2 ; 3.1 MEM: literele de
CLR: Fluierul fermecat. Literele x, X Măsurări tipar: x, X
Texte-suport: ”Fluierul fermecat” (poveste după Victor Vara a sosit la noi! Unităţi de măsură -suporturi de
AVAP: 1.2; 1.3; 2.1, 2.2; 2.3;
Eftimiu), ”Țara Adevărului şi Împaratului Minciună” pentru timp. Anul şi lunile sale lucru: coli
2.4, 2.5, 2.6
(poveste de Petre Crăciun) din blocul de
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj DP: desen, coli
scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj Învăţ să mă descurc singur albe A4, coli
scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Ordonarea Abilități şi atitudini de învățare. Tehnici cartonate
întâmplărilor dintr-o poveste, cu ajutorul imaginilor; simple care sprijină învățarea colorate,
-Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul hârtie
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală MM: glasată
a cuvintelor scrise cu litere de tipar (xilofon, pian, saxofon, Audierea şi interpretarea unui cântec.
tobă, fluier); Identificarea sunetului inițial şi a literei Cântarea vocală -prezentări
corespunzătoare dintr-un cuvânt Vino, vacanţă (Anca Toader) multimedia:
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: x, X Glasul intrumentelor softuri
(recunoaştere, numire, scriere); Trasarea conturului educaționale

80
literelor folosind resurse variate; Asocierea cuvintelor cu , ppt-uri,
imaginile corespunzătoare; Cuvântul; Silaba. Despărțirea AVAP: fişiere
cuvintelor în silabe; Caruselul multimedia
-Joc de ascoierea a cuvintelor cu imaginile potrivite (Max, Căluţul de mare (animație,m
Pixi, Rex, Xenia); uzică, text)
-Formularea de propoziții cu ajutorul unor cuvinte (pix,
taxi). Reprezentarea grafică a propozițiilor, cuvintelor,
silabelor; -calendare
- Jocuri cu litere; Labirinturi-litere; (de perete,
-Pregrafisme şi elemente grafice; calendare de
buzunar,
MEM: Măsurări calendar
Vara a sosit la noi! Unităţi de măsură pentru timp. Anul şi digital pe
lunile sale telefonul
Determinarea/estimarea duratelor unor evenimente mobil sau pe
familiare utilizând unități de măsură pentru timp; calculator)
Marcarea unei săptămâni pe calendar; Ordonarea
cronologică a anotimpurilor/zilelelor din săptămână; -instrumente
Realizarea unui orar săptămânal cu ajutorul simbolurilor şi muzicale:
desenelor; Crdonarea cronologică a unor evenimente tobiță,
dintr-o zi; Citirea calendarului unei luni şi plasarea în el a tamburină,
unor evenimente importante sau care au semnificație chitară
pentru copil; Plasarea unor evenimente în raport cu -instrumente
reperele ieri, azi, mâine; Jocuri de evidențiere a duratelor; de lucru:
-Influența anotipurilor în viața plantelor, animalelor, creioane
omului; colorate,
carioci,
DP: Textesuport: ”Cum vrea Costel să devină om mare„ creioane
de Victor Sivetidis grafice,
Învăţ să mă descurc singur pensule,
Comunicarea şcolară; Reguli ale activităților acuarele,
şcolare/jocul/întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de pahar cu apă
lucru; Abilități şi atitudini de învățare/tehnici simple care
sprijină învățarea; Explorarea meseriilor/hobby-uri şi
activități preferate;
-Persoane care pot oferi sprijin în învățare (în mediul

81
şcolar, acasă)
-Stabilirea unui instrumentar/recuzite care e necesar/ă
realizării unei activități (alegerea garderobei pentru rolul
Scufieței Roşii);
-Relizarea unui desen în care să se redea o activitate la
care au participat toți elevii clasei

MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea


instrumentală; Ritmul; Creații muzicale accesibile: Vino,
vacanță (Anca Toader)

AVAP:
Confecţii şi jucării: materiale neconvenționale (fire,
mărgele, pietricele, scoici, sârmă; materiale de art-hobby)
S32 CLR: 1.1; 1.2; 1.3, 1.4.; 2.1, Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare
28 mai – 1 iunie 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3, 3.4 ; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele k, K diactice
4.1. 4.2; 4.3, 4.4 -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Ursuleţul Koala. Literele k, K -fişe de lucru
-reactualizarea normelor de conduită la şcoală -Audierea unui text -fişe cu
MEM: 1.1, 1.2, 2.2; 3.1; 3.2; -prezentarea unor cărți, enciclopedii cu animale din -Citirea globală a unor cuvinte. desene
4.2, 5.1; 5.2; 6.1, 6.2, 6.3 diferite zone ale lumii Exerciţii de analiză fonetică
-Scrierea literelor k, K -cartonaşe
DP: 1.1; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1, 3.2, CLR: Ursuleţul Koala. Literele k, K -Elemente grafice pentru
3.3 -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj efectuarea
scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj MEM: prezenței
MM: 1.4; 2.1; 2.2 ; 3.1 scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Selectarea Măsurări -planşe cu
unui răspuns corect dintr-un set de variante; La ZOO. Unităţi de măsură pentru literele de
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: k, K timp. Luna, săpătămâna şi ziua tipar: k, K
(recunoaştere, numire, scriere); Trasarea conturului
AVAP: 1.2; 1.3; 2.1, 2.2; 2.3;
literelor folosind resurse variate; Recunoaşterea unor DP: -suporturi de
2.4, 2.5, 2.6
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea Activităţile mele recreative lucru: coli
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise Abilități şi atitudini de învățare. Tehnici din blocul de
cu litere de tipar (kiwi, kilogram, karatist, koala, simple care sprijină învățarea desen, coli
kilometru); albe A4, coli
-Formarea unui cuvânt din litere amestecate (eucalipt); MM: cartonate
-Jocuri cu litere; Labirinturi-litere Audierea şi interpretarea unui cântec. colorate,
-Pregrafisme şi semne gafice hârtie

82
Cântarea vocală glasată
MEM: Măsurări Eu sunt numai un copilaş (W. A.
Unităţi de măsură pentru timp. Luna, săpătămâna şi ziua Mozart) -ceasuri de
-Determinarea/estimarea duratelor unor evenimente diferite
familiare utilizând unități de măsură pentru timp; AVAP: tipuri, de
Marcarea unei săptămâni pe calendar; Ordonarea Brăţara jucărie sau
cronologică a anotimpurilor/zilelelor din săptămână; Șiragul de mărgele reale: ceas
Realizarea unui orar săptămânal cu ajutorul simbolurilor şi analogic,
desenelor; ceas digital
-Citirea graficului şi stabilirea de adevăr a enunțurilor pe
baza graficului
- Ordonarea cronologică a unor evenimente dintr-o zi; -prezentări
Citirea calendarului unei luni şi plasarea în el a unor multimedia:
evenimente importante sau care au semnificație pentru softuri
copil; Plasarea unor evenimente în raport cu reperele ieri, educaționale
azi, mâine; Jocuri de evidențiere a duratelor; , ppt-uri,
-Asocierea unor simboluri cu lunile anului (autobuz şcolar fişiere
– septembrie, mărților – martie, brad de Crăciun – multimedia
decembrie, cireşe – iunie); (animație,m
-Citirea orei exacte. Asocierea unei ore cu un uzică, text)
eveniment/moment din zi semificativ pentru copil
-emoticoane
DP: Texte-suport: povestioare terapeutice (101 de pe suporturi
povestiri terapeutice pentru copii şi adolescenți de George de hârtie,
Burns) emoticoane
Activităţile mele recreative magnetice
Comunicarea şcolară; Reguli ale activităților
şcolare/jocul/întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de -instrumente
lucru; Abilități şi atitudini de învățare/tehnici simple care muzicale:
sprijină învățarea; Explorarea meseriilor/hobby-uri şi tobiță,
activități preferate; tamburină,
-Identificarea activităților de recreere preferate (Joc: chitară
Televizorul stricat) -instrumente
-Realizarea de desene cu activitățile care mențin starea de de lucru:
bine la şcoală, activitățile de relaxare de la şcoală creioane
colorate,

83
MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea carioci,
instrumentală; Ritmul; Creații muzicale accesibile: Eu sunt creioane
numai un copilaş (W. A. Mozart) grafice,
pensule,
AVAP: acuarele,
Confecţii şi jucării: materiale neconvenționale (fire, pahar cu apă
mărgele, pietricele, scoici, sârmă; materiale de art-hobby)

S33 CLR: 1.1; 1.2; 1.3, 1.4.; 2.1, Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare
4 iunie – 8 iunie 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele q, Q, w, W, y, Y diactice
3.4 ; 4.1. 4.2; 4.3, 4.4 -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Ne plac desenele animate! Literele q, -fişe de lucru
-reactualizarea normelor de conduită la şcoală Q, w, W, y, Y -fişe cu
MEM: 1.1, 1.2, 2.2; 3.1; - vizionarea unui film de desene animate -Audierea unui text/ Povestea literelor desene
3.2; 4.2, 5.1; 5.2; 6.1, 6.2, -desenarea personajului preferat din desenele animate -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții
6.3 JOC: Ghiceşte personajul! (Un elev descrie un personaj din de analiză fonetică -cartonaşe
desenele animate. Ex. ”S-a născut în junglă, iubeşte -Scrierea literelor q, Q, w, W, y, Y pentru
DP: 1.1; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1, animalele, se împrieneşte cu un urs şi o panteră.” Ceilalți -Elemente grafice efectuarea
3.2, 3.3 copii ghicesc pesonajul. – Mowgli) prezenței
MEM: -planşe cu
MM: 1.4; 2.1; 2.2 ; 3.1 CLR: Ne plac desenele animate! Literele q, Q, w, W, y, Y Măsurări literele de
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar q, Q, w, W, y, Y: Povestea Veveriței Rița. Anotimpurile, tipar: q, Q,
AVAP: 1.2; 1.3; 2.1, 2.2; (recunoaştere, numire, scriere); Trasarea conturului săptămâna w, W, y, Y
2.3; 2.4, 2.5, 2.6 literelor folosind resurse variate; Recunoaşterea unor
cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea DP: -suporturi de
etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu Hobby-urile mele lucru: coli
litere de tipar ; Asocierea unor etichete pe care sunt scrise Abilități şi atitudini de învățare. Tehnici din blocul de
cuvinte cu imaginile potrivite (Tom şi Jerry, Mickey, Woody, simple care sprijină învățarea desen, coli
Mowgli, Daisy); albe A4, coli
-Ascoierea unei imagini cu un enunț; MM: cartonate
-Jocuri cu litere; Labirinturi-litere Audierea şi interpretarea unui cântec. colorate,
-Pregrafisme şi semne gafice Cântarea vocală hârtie
Merge, fuge glasată
MEM: Măsurări
Povestea Veveriţei Riţa. Anotimpurile, săptămâna AVAP: -prezentări

84
Determinarea/estimarea duratelor unor evenimente Personajul preferat din desene multimedia:
familiare utilizând unități de măsură pentru timp; animate(pictură) softuri
Marcarea unei săptămâni pe calendar; Ordonarea Wall-E ( vizionarea de film; realizarea educaționale
cronologică a anotimpurilor/zilelelor din săptămână; unor fotografii cu activitățile , ppt-uri,
Realizarea unui orar săptămânal cu ajutorul simbolurilor şi săptămânii) fişiere
desenelor; Ordonarea cronologică a unor evenimente multimedia
dintr-o zi; Citirea calendarului unei luni şi plasarea în el a (animație,m
unor evenimente importante sau care au semnificație uzică, text)
pentru copil;
-Plasarea unor evenimente în raport cu reperele ieri, azi, -emoticoane
mâine; Jocuri de evidențiere a duratelor; Planificarea unor pe suporturi
activități viitoare în calendarul unei săptămâni prin de hârtie,
folosirea desenelor/simbolurilor emoticoane
-Influența anotipurilor în viața animalelor – Povestea magnetice
veveriței Rița;
-instrumente
DP: Texte-suport: ”Pozna lui Jackie” de Hiroyuki Aihara muzicale:
Hobbyuri-le mele tobiță,
Comunicarea şcolară; Reguli ale activităților tamburină,
şcolare/jocul/întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de chitară
lucru; Abilități şi atitudini de învățare/tehnici simple care -instrumente
sprijină învățarea; Explorarea meseriilor/hobby-uri şi de lucru:
activități preferate; creioane
-Joc: Micul colecţionar. Prezentarea colecţiilor personale colorate,
-Identificarea hobby-urilor unor persoane pe baza carioci,
imaginilor (fotbal, patinaj, balet, role) creioane
-Identificarea unor obiecte care ajută copilul în practicarea grafice,
activităților preferate pensule,
-Instrumentarul specific unei meserii (ustensilele de lucru acuarele,
ale pictorului) pahar cu apă
-Explorarea unui hobby pe care elevul intenționează să îl
aibă

MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea


instrumentală; Ritmul; Creații muzicale accesibile: Merge,
fuge (G. Vieru)

85
AVAP:
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple;
Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata picturală,
amprentare, ştampilare, pulverizare
Foto-film: vizionarea unor filme şi fotografii; realizarea de
filme şi fotografii;
S34 CLR: 1.1; 1.2; 1.3, 1.4.; 2.1, CLR: Să ne jucăm cu literele! CLR:
11 iunie – 15 iunie 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3, -Recapitularea literelor învăţate Să ne jucăm cu literele!
3.4 ; 4.1. 4.2; 4.3, 4.4 - Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: (recunoaştere, Recapitularea literelor învățate
numire, scriere); Literele mari şi mici de tipar
MEM: 1.1, 1.2, 2.2; 3.1; -Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe. Identificarea -Metoda fonetică
3.2; 4.2, 5.1; 5.2; 6.1, 6.2, sunetului inițial din cuvintele oaie, arici, avion, mănuşă, -Citirea globală a cuvintelor
6.3 măgar, ou;
-Scrierea literelor mari de tipar în corespondență cu litrele MEM:
DP: 1.1; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1, mici de tipar; Măsurări
3.2, 3.3 -Scrierea unor cuvinte simple cu ajutorul imaginilor (sac, Ursuleţul Koala. Unităţi de măsură
MM: 1.4; 2.1; 2.2 ; 3.1 nod, ban, cub, foc); pentru valoare. Leul. Schimburi
-Jocuri lingvistice de tipul: ”Eu scriu una, tu scrii multe!” valorice
AVAP: 1.2; 1.3; 2.1, 2.2; (exersarea singularului/pluralului: casă-case); ”Cuvinte
2.3; 2.4, 2.5, 2.6 mititele” (exersarea diminutivării: cal-căluț); ”Scurt – lung” DP:
(exersarea articulării: cal-calul) Ce meserie îmi place
-Jocuri cu litere; Labirinturi-litere Explorarea meseriilor / hobby-uri şi
-Pregrafisme şi semne gafice activități preferate

MEM: Măsurări MM:


Ursuleţul Koala. Unităţi de măsură pentru valoare. Leul. Audierea şi interpretarea unui cântec.
Schimburi valorice Cântarea vocală
-Recunoaşterea bancnotelor de 1, 5, 10 lei; Confecționarea Imn de serbare
de bani pentru jocuri (La cumpărături; Expoziția cu Alfabetul lui Gigel
vânzare, În parcul cu distracții); Jocuri de gestionare a unui
mic buget (pentru excursie, pentru vizită la muzeu, pentru AVAP:
vizionarea unui film); Păpuşi pe deget (pentru meserii,
-Realizarea de schimburi valorice cu bancnote prin joc: La emoţii, personaje din poveşti)
magazinul din pădure, Koala cumpără un ecualipt, Delfinul Brăţara. Șiragul de mărgele
Dodo îşi doreşte o bărcuță;

86
-Compararea valorii bancontelor;

DP: Texte-suport: ghicitori despre meserii, ”Ce miros au


meseriile” (poezie de G. Rodari), softuri educaționale
Ce meserie îmi place
Comunicarea şcolară; Reguli ale activităților
şcolare/jocul/întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de
lucru; Abilități şi atitudini de învățare/tehnici simple care
sprijină învățarea; Explorarea meseriilor/hobby-uri şi
activități preferate;
-Crearea de discuții în grup despre aptitudinile şi talentele
copiilor
-Ghicitori depre meserii (ilustrarea răspunsului prin
simboluri, desene)
-Activități comune cu membrii familiei
-Identificarea unei activități pe care copilul o face cu talent

-Persoane care pot oferi sprijin în diferite situații de viață

MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea


instrumentală; Ritmul; Creații muzicale accesibile: Imn de
serbare (M. Posluşnicu)

AVAP:
Confecţii şi jucării: materiale neconvenționale (fire,
mărgele, pietricele, scoici, sârmă; materiale de art-hobby)

JOCURI:
1. Carduri cu litere: Fiecare elev va primi un card cu o literă mică sau mare din alfabet. Pe verso-ul cardului trebuie să scrie cât mai multe cuvinte care
conțin litera respectivă într-un timp dat (3 minute).
2. Găseşte cuvintele!: E un joc care are la bază o imagine. Se poate lucra în perechí sau echipe. Elevii trebuie să scrie cât mai multe cuvinte care sunt
redate în imaginea dată.
3. Jocuri de rol cu personajele decupate din caietul de DP (păpuşi pe deget pentru emoții, personaje din poveşti, meserii).

87
PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 10
VINE VACANȚA MARE! (recapitulare finală)
Perioada: S34;
Timp alocat: 19 ore
Observaţii:
1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfăşoare zilnic sau cel puțin lunea şi vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfăşura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Activităţi integrate/pe discipline/ogranizarea Conţinuturi vizate/activate
Săpt. Competenţe specifice Resurse
colectivului de elevi
S34 CLR: 1.1; 1.2; 1.3, 1.4.; Întâlnirea de dimineaţă: CLR: -auxiliare
2.1, 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Recapitulare finală diactice
13-17 iunie 3.3, 3.4 ; 4.1. 4.2; 4.3, 4.4 -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în Surpriza verii. Am învăţat tot
curs alfabetul! Jurnalul meu. (Să ne jucăm -fişe de lucru
MEM: 1.1; 1.2; 1.3, 1.4; -reactualizarea normelor de conduită la şcoală cu literele!)
1.5, 1.6,; 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, -realizarea unui jurnal al clasei cu cele mai semnificative -Scrierea literelor mici şi mari de tipar -suporturi de
4.2; 5.1; 5.2; 6.1, 6.2, 6.3 momente pentru fiecare copil; -Cartea lucru: coli
-Silaba. Cuvântul. Propoziţia din blocul de
DP:1.1; 2.3; 3.3 CLR: Texte-suport: ghicitori, poezii, povestioare despre desen, coli
vacanța de vară; ”Puii de arici” (de Ionel Pop) MEM: albe A4, coli
MM: 1.4; 2.1; 2.2; 3.3 Surpriza verii. Am învăţat tot alfabetul! Jurnalul meu. Recapitulare finală cartonate
(Să ne jucăm cu literele!) Numerele naturale de la 0 la 31. Figuri colorate,
AVAP:1.1; 1.2; 2.2; 2.3; Cartea (imagine, text, copertă etc). şi corpuri geometrice hârtie
2.6 -Sunetele şi literele mari şi mici de tipar (recunoaştere, glasată
numire, scriere); DP: Jurnalul meu
-Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul Explorarea meseriilor. Portofoliul -prezentări
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea personal cu rezultate ale învățării multimedia:
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; softuri
Identificarea sunetului inițial şi a literei MM: Audierea şi interpretarea unui educaționale
corespunzătoare dintr-un cuvânt (v, a, c, a, n, ț, a); cântec. Cântarea vocală , ppt-uri,
Jocuri care au cuvinte/propoziții scrise sub imagine; Vacanţa mare fişiere
Jocuri de combinare/asociere a silabelor pentru Pregătirea serbării de sfârşit de an multimedia
formarea unor cuvinte simple din una, două sau trei şcolar (animație,
silabe (soare, peşte, masă, lună; Citirea cuvintelor pe muzică, text)
etichete asociate unor imagini sau obiecte; AVAP:
-Exerciții de asociere a imaginii corepsunzătoare cu o Zâna Vara (tehnici mixte)

88
propoziție citită (Azor roade osul. Rățoilă e pe lac.
Miaunica bea lapte. Dora citeşte.) -instrumente
-Jocuri de combinare a literelor pentru formarea muzicale:
cuvintelor (rață, cocoş, porumbel, iepure) tobiță,
- Scrierea funcțională foolosind limbaje tamburină,
neconvenționale: simbouri, desene, decupaje de litere chitară
– Jurnalul meu
-instrumente
MEM: Recapitulare finală de lucru:
Numerele naturale de la 0 la 31. Figuri şi corpuri creioane
geometrice colorate,
Numerele de la 0 la 31 (formare, citire, scriere, carioci,
comparare, ordonare); Adunări şi scăderi în concentrul creioane
0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr- grafice,
o mulțime dată; Situații contextuale care impun foarfecă,
rezolvarea unor probleme prin adunare/ scădere; lipici, hărtie
Probleme de adunare/ scădere cu 1-5 unități, prin creponată,
numărare; Figuri geometrice; Sortare după un criteriu
dat, clasificare; Măsurarea lungimii folosind unități
nonstandard; Relații de tipul „dacă..., atunci...”;
Estimări şi verificare prin numărare; Plante şi animale –
condiții de viață; Efecte ale acțiunii omului asupra
mediului înconjurător

DP: Jurnalul meu


Portofoliul personal cu rezultate ale învățării; Hobby-uri
şi activități preferate; Ființe preferate; Manifestarea
emoțională; Caracteristici ale ființelor/ obiectelor
preferate din mediul înconjurător;
Activități/Performanțe şcolare

MM: Cântarea vocală în colectiv; Mişcarea liberă pe


muzică; Cântarea instrumentală; Creații muzicale
accesibile: Vacanța mare (Aurel Maior), A sosit un tren
în gară (autor anonim)

89
AVAP: Tehnica colajului folosind materiale şi tehnici
diverse; Decupare după contur; Înnodare; Tehnica
plierii hârtiei; Punctul; Linia cu scop de contur; Culorile
spectrului solar; Pata de culoare
Sugetii de teme: Cireşele, Zâna Vara

JOCURI:
1. Careul numerelor (joc în aer liber): Se trasează cu creta, în curtea şcolii, careuri cu numere de la 0 la 30 sau ”scări numerice”. Jocul se desfăşoară ca un
şotron. Prin aruncarea unei pietricele, copiii sar în căsuțele cu numere, exersând numărarea cu paşi dați:din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3.
2. Desene pe asfalt (joc în aer liber): Elevii, în pereche, desenează câte un organizator grafic la alegere (zmeu, tren, cireşe) şi scriu literele amestecate
(între 4-6 litere). Fiecare trebuie să scrie sub desenul celuilalt, cuvântul obținut prin combinarea literelor.
3. Fă ceea ce ţi se spune! (joc de socializare, interacţiune pozitivă): Pentru desfăşurarea acestui joc trebuie scrise bilețele din timp cu mici instrucțiuni pe
care copiii le pot citi (ex. Pune mâna pe capul lui Mihai! Dă noroc cu Ioana! etc). Elevii trebuie atent împărțiți în echipe în funcție de bilețele pe care le
vor extrage. O echipă extrage bilețelele, citeşte instrucțiunile şi le urmează. Se inversează rolurile, echipa a doua extragând alte bilețele ce cuprind
instucțiuni de urmat pentru colegii din echipa cealaltă.
4. Floarea literelor (joc în aer liber): Elevii sunt împărțiți în echipe de câte 6 elevi. Pentru fiecare echipă se desenează pe asfalt o floare cu 6 petale, pe
fiecare petală fiind scrisă o literă din alfabet. Un elev aruncă o pietrică pe petale. Fiecare elev va trebui să spună câte un cuvânt care conține litera în
poziție inițială, mediană, finală.

90