Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

EDUCAȚIE PSIHOMOTRICĂ
ȘTAFETE ȘI JOCURI DINAMICE DE MIȘCARE

NUMELE: MIHĂILOAIE
PRENUMELE: DENISA IOANA
SPECIALIZAREA: PEDAGOGIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI
PREȘCOLAR
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ID
LOCALITATEA SIBIU

~ 2016 ~
JOCURI DINAMICE DE MIȘCARE
JOC DE MIȘCARE-nr.1
Veriga lecției:Realizarea temei.Joc pentru târâre
Învățarea ,consolidarea ,perfecționarea deprinderilor motrice
Titlul jocului: Nu atinge sfoara
Obiectivul urmărit: să execute corect jocul
Grupa/Clasa: mare
Efectiv: 20-24 de copii
Locul de desfășurare: în sală
Durata jocului: 12-15min
Materiale necesare: sfoară, suporți,
Organizare: Copiii sunt împărțiți în două echipe, egale ca număr, așezate pe șiruri,
înapoia linii de plecare. La distanța de 10m de aceasta, pe doi suporți, se fixează câte o
sfoară, la înălțimea de 0,50 m.
Desfășurare: La semnalul educatoarei, primii din fiecare echipă aleargă până aproape
de sfoară, unde se asează în culcat înainte, și se târăsc pe antebrațe( deplasarea se execută
numai cu sprijin pe antebrațe) picioarele menținându-se întinse, pe sub sfoară, fără să o
atingă. După ce au trecut de ea, se ridică, se întorc prin alergare prin exterior și se așează
la coada șirului. Câștigă echipa al cărei ultim component trece primul linia de sosire.
Prezentarea grafică a jocului:
Fig. 1( Caiet de metodica clasa a XI, prof. Niculae Ștefan)

JOC DE MIȘCARE-nr.2
Veriga lecției:Realizarea temei.Joc pentru săritură
Consolidarea deprinderilor motrice
Titlul jocului:Broscuțele sar în lac
Obiectivul urmărit: să execute corect jocul
Grupa/Clasa: mijlocie
Efectiv: 20-24 de copii
Locul de desfășurare: în sală sau în curte
Materiale necesare:cretă sau cercuri
Organizare: Pe terenul de joc se desenează un cerc mare, iar în mijlocul lui, altul mai
mic, cercul mare este *lacul* iar cel mic *insula*.
Desfășurare: Copiii așezați pe marginea cercului mare în sprijin ghemuit, reprezintă
*broscuțele*. La comanda educatoarei, *broscuțele sar în lac!* Toți copiii execută mai
multe sărituri în lungime de pe loc, spre mijlocul cercului, apoi tot prin sărituri se
îndreaptă spre insuliță.
Este declarat câștigator acel copil care, prin sărituri executate corect a ajuns primul în
insuliță.
Fig. 2( Caiet de metodică clasa a XI, prof.Niculae Ștefan)

JOC DE MIȘCARE- nr. 3


Veriga lecției:Realizarea temei.Joc prinderea și pasarea mingii
Învățarea ,consolidarea ,perfecționarea deprinderilor motrice
Titlul jocului:Atenție la minge!
Obiectivul urmărit: să execute corect jocul
Grupa/Clasa: I
Efectiv: 20-25 de copii
Locul de desfășurare: în sală
Durata jocului: 15min
Materiale necesare:mingi
Desfășurarea jocului:
Colectivul formează un cerc sau două, în funcţie de efectiv, cu diametreul de 5-6 m
şi 1-1,5 m distanţă între elevi. Se poate folosi o minge sau mai multe. Jucătorul cu
mingea poate pasa la care jucător doreşte. Jucătorii care primesc pasa trebuie să paseze
rapid mai departe pentru a nu fi surprinşi cu încă o minge. Jucătorii care în momentul
primirii pasei sunt surprinşi cu încă o minge în mână, cei care scapă mingea sau dau pasa
greşit au 1 punct penalizare. Câştigă jucătorii cu cele mai puţine puncte penalizare.
Prezentarea grafică a jocului:
Fig. 3 (http://www.didactic.ro/materiale-didactice/116779_culegere-de-
stafete-si-jocuri-pentru-invatarea-jocurilor-sportive

JOC DE MIȘCARE- nr. 4


Veriga lecției:Realizarea temei.Joc prinderea mingii, aruncare
Învățarea ,consolidarea ,perfecționarea deprinderilor motrice
Titlul jocului: Rațele și vânătorii!
Obiectivul urmărit: să execute corect jocul
Grupa/Clasa: a III-a
Efectiv: 20-25 de copii
Locul de desfășurare: în curte
Durata jocului: 15-20min
Materiale necesare:mingi
Desfășurarea jocului: Se aleg patru vânători care stau faţă în faţă, doi câte doi la
o distanţă de 10-15m . Restul stau la mijloc şi încearcă să se ferească de minge pentru a
nu fi loviţi de către vânători. Cel lovit de minge iese din joc sau devine el vânător. Dacă
un jucător reuşeşte să prindă mingea fără să o scape, el câştigă o viaţă.
Fig.4 http://www.didactic.ro/materiale-didactice/116779_culegere-de-stafete-si-
jocuri-pentru-invatarea-jocurilor-sportive

ȘTAFETE
1. Ștafetă cu mingea rostogolită
Clasa/Grupa: mijlocie
Locul de desfășurare: terenul de sport
Calitățile motrice vizate a fi dezvoltate, în special sunt: educarea atitudinii
corporale, îndemânarea.
Deprinderi motrice vizate a fi consolidate şi perfecționate sunt:
alergare,rostogolirea mingii
Număr de participanți: toată grupa împărţită în2-3-4 echipe
Materiale necesare: mingi
Descrierea ștafetei:
a) Se împarte colectivul în 2-3-4 echipe dispuse în coloană câte unul la linia de start.
La semnal primul jucător conduce mingea cu mâna dreaptă prin rostogolire de la
jalonul 1 la jalonul 2, pe care-l ocoleşte şi conduce mingea înapoi cu mîna stângă.
La jalonul 1 ia mingea în mână şi o plasează următorului jucător care continuă
jocul. Câştigă echipa care termină prima.

______ _____________
____________________ a)

b)

Fig.1(http://www.didactic.ro/materiale-didactice/116779_culegere-de-
stafete-si-jocuri-pentru-invatarea-jocurilor-sportive
b) Aceeaşi ştafetă, dar rostogolirea mingii se face printre jaloane.
2. Ștafetă folosind driblingul
Clasa/Grupa: a III-a
Locul de desfășurare: terenul de sport
Calitățile motrice vizate a fi dezvoltate, în special sunt: educarea atitudinii
corporale, îndemânarea, viteza.
Deprinderi motrice vizate a fi consolidate şi perfecționate sunt:
alergare,conducerea mingii-dribling
Număr de participanți: toată grupa împărţită în2-3-4 echipe
Materiale necesare: mingi
Descrierea ștafetei:
a) Jucătorii dispuşi pe 2-3-4 şiruri, în funcţie de efectivul clasei, faţă în faţă, la distanţă
20-30 m. Jucătorii din faţă pleacă în dribling spre şirurile din partea opusă, iar de la jalon
pasează mingea primilor jucători de la şirurile din partea opusă, care continuă jocul. Jocul
continuă până când fiecare jucător a condus mingea. Câştigă echipa care execută mai
repede şi mai corect.

Fig. 2(http://www.didactic.ro/materiale-didactice/116779_culegere-de-
stafete-si-jocuri-pentru-invatarea-jocurilor-sportive)
b) Jucătorii se dispun la capătul terenului de tenis, în dreptul culoarului de dublu. La
semnal, primii jucători conduc mingea cu mâna dreaptă pe linia A, iar la întoarcere cu
mâna stângă pe linia B, predând-o următorului jucător. Câştigă echipa care termină prima
şi execută corect.

B
A
-b

-c

Fig.3(http://www.didactic.ro/materiale-didactice/116779_culegere-de-stafete-si-
jocuri-pentru-invatarea-jocurilor-sportive
c) Jocul se desfăşoară la fel, dar conducerea mingii se face printre jaloane, fără a mai
ţine cont de linii.

BIBLIOGRAFIE:
1. Caiet de metodică, clasa a XI-a, prof. Niculae Ștefan
2. http://www.didactic.ro/materiale-didactice/116779_culegere-de-stafete-si-jocuri-
pentru-invatarea-jocurilor-sportive