Sunteți pe pagina 1din 15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROVU – ALUNIȘ

ACTIVITATE INTEGRATAĂ
„OMUL DE ZAĂ PADAĂ ”

NIVELUL I
GRUPA MICĂ” ALBINUȚELE”
Prof. înv. preșcolar RUJOIU AN A MARIA
TEMA ANUALĂ: „ CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „ OMUL DE ZĂPADĂ”
TEMA ZILEI: „PRIMUL OM DE ZĂPADĂ”
TIPUL ACTIVITĂȚII: Însușire de noi cunoștințe
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ( A.D.P.,A.L.A., A.D.E- D.LC.-
Povestea educatoarei + D.O.S.- Activitate practică).
SCOPUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
 Implicarea activăa copiilor în vederea stimulării comunicării.
 Dobândire de noi cunoștințe referitoare la anotimpul iarna.
 Formarea deprinderilor de a reda prin lucrări practice aplicative frumusețile
anotimpului iarna.
LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă
DURATA: 1 ZI

2
Ziua va debuta cu salutul: „Bună dimineața, albinuțelor! Cum vă simțiți
astăzi?”. Fiecare copil il saluta pe cel din stanga lui printr-o îmbrățișare sau o
strângere de mână, privindu-l si spunandu-i numele. Salutul începe de la educatoare
și se termină tot la ea.
Se face prezența, copiii numind colegii care lipsesc.
Se îndreaptă atenția către calendarul naturii: Haideți să vedem ce zi este
astăzi? Care sunt zilele săptămânii? Cum este vremea afară?
În ce lună suntem? În ce anotimp suntem?
Tranziții : “Unul după altul în rând ne asezăm
Unul după altul spre centre ne-ndreptăm!”

În cadrul activităților liber alese 1 copiii vor descoperi la cele 3 centre materiale
legate de tema săptamânii și de cea a zilei după cum urmează:

1. BIBLIOTECĂ : “ Fular decorat” -exercițiu grafic


2. JOC DE ROL : “ De-a omul de zăpadă”

3. CONSTRUCȚII: ”Castelul Zânei Iarna” - construcții cu lego

Tranziții : ”Uite omul de zăpada”


În cea de a doua parte încep activitățile didactice pe domenii experențiale.

3
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE

1.ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


 Întâlnirea de dimineață:
- Salutul, prezența, calendarul naturii
 Rutine:
-igienă-„ Singurel mă îngrijesc
Și spre masă o pornesc.”
-Gustarea

Tranziții: “Unul după altul în rând ne asezăm


Unul după altul spre centre ne-ndreptăm!”

2.ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1


 Activități pe centre de interes

2.1.BIBLIOTECĂ:
 Tema activității: „ Fular decorat”
 Mijloc de realizare: exercițiu grafic
 Sarcini de lucru:- să unească punctele pentru realizarea modelului dat
 Material didactic: fișă de lucru

2.2. JOC DE ROL:


 Tema activității: „ De-a omul de zăpadă”
 Mijloc de realizare: joc interpretativ
 Sarcini de lucru : să își imagineze cum este să fii un om de zăpadă
 Material de lucru: costum om de zăpadă

2.3. CONSTRUCȚII:
 Tema activității: „ Castelul ZÂNEI Iarna”
 Mijloc de realizare: joc LEGO
 Sarcini de lucru: să construiască un castel selectând pentru acesta doar
cuburile albe și albastre.
 Material didactic: cuburi LEGO.

4
3.ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE/ ACTIVITATE
INTEGRATĂ

 DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul limbă și comunicare


CATEGORIA DE ACTIVITAE: Educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Primul om de zăpadă” de H.C. Andersen
FORMA DE REALIZARE: Povestea educatoarei

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

Pe parcursul și la sfârșitul activității copiii vor fi capabili:


O1.- Să identifice materialul prezentat;
O2.-Să redea prin intermediul imaginilor prezentate conținutul poveștii;
O3.- Să enumere două însușiri ale omului de zăpadă;

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ȘI PROCEDEE: Povestea educatoarei, conversația, explicația


MATERIALE ȘI MIJLOACE DIDACTICE: Zâna Iarna, planșe din poveste,
scrisoare.

 DOMENIUL EXPERIENȚIAL : Domeniul om și societate

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică


TEMA ACTIVITĂȚII : „ Omul de zăpadă ”
FORMA DE ORGANIZARE: Confecționare: lipire, decorare.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1.- Să execute exerciții de încălzire a mâinilor;


5
O2.- Să identifice materialele de lucru;
O3.- Să utilizeze toate materialele puse la dispoziție pentru realizarea temei
propuse;
O4.- Să denumească părțile componenetele ale omului de zăpadă;

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ȘI PROCEDEE: CONVERSAȚIA , OBSERVAREA, EXPLICAȚIA,


DEMONSTRAȚIA, EXERCIȚIUL, TURUL GALERIEI.

MATERIALE ȘI MIJLOACE DIDACTICE: Șablon om de zăpadă, nas, ochi, gură,


palarie, fular, nasturi, mătură, lipici, machetă peisaj de iarnă, recompense.

4. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2:


Program artistic : „Prima zăpadă”

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

1. Breben,S., Gongea,E., Ruiu,G., Fulga,M. (2007), Metode interactive de grup-


Ghid metodic, Editura Arves, Craiova
2. Glava,A., Tătaru,L., Chiș,O. (2014), Piramida cunoașterii- Repere metodice în
aplicarea curriculumului preșcolar, Editura Diamant, Pitești
3. Mitu,F., Antonivici,Ș. (2005), Metodica activității de educarea limbajului în
învățământul preșcolar, Editura Humanitas, București
4. Molan,V. (2017), Didactica Educării limbajului în învățământul preșcolar,
Editura Miniped, București
5. Curriculum pentru Educaţie Timpurie a copiilor de la 3-6/7 ani, MECT, 2008

6
EVENIMENTUL CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGIA EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICĂ
METODE MIJLOACE
1.MOMENT
ORGANIZATORIC O să asigur condițiile optime pentru buna
desfășurare a activității:
-aerisirea sălii de grupă; Observarea
-aranjarea centrelor de interes cu material adecvat comportamentulu
temelor; i copiilor
-așezarea mobilierului;
-introducerea copiilor în sala de grupă în mod
disciplinat.
O să pregătesc materialele necesare desfăşurării
activităţii.

2.CAPTAREA O să realizez captarea atenției prin intermediul


ATENŢIEI Zânei Iarna, care a venit in sala noastra de grupa Conversaţia Zâna Iarna Observarea
cu un mic cadou: o scrisoare prin intermediul reacției copiilor la
căreia ne oferă Povestea Primului Om de Zăpadă. Scrisoare apariția Zânei
Iarna

7
3.ANUNŢAREA O să îi anunț pe copii că astăzi, vom descoperi Conversația
TEMEI ŞI A împreună o nouă poveste la sfârșitul căreia vom
OBIECTIVELOR realiza un om de zăpadă. Explicația

4.PREZENTAREA 1. D.L.C.- EDUCAREA LIMBAJULUI


CONȚINUTULUI ȘI
DIRIJAREA O să le spun copiilor titlul poveștii și autorul
ÎNVĂȚĂRII acesteia.
O să expun conținutul poveștii printr-un limbaj Explicația
și un ton adecvat. Planșe din
Pe parcurul poveștii voi expune imagini poveste
reprezentative fiecărui moment. Conversația Verificarea
Prima imagine face referire la momentul în înțelegerii
care un copil construiește un om de zăpadă. mesajului
În cea de a doua imagine observăm momentul transmis
în care Zâna Iarna decide să îi dea viață Omului
de Zăpadă. Povestirea
În a treia imagine descoperim bunătatea
omului de zăpadă atunci când daruiește toate
bunurile lui animalelor. Explicația
Iar în ultima imagine putem observa dragostea
copiilor si bucuria de pe chipul lor atunci când
sunt în preajma unui om de zăpadă.

8
De asemenea, pe parcursul poveștii voi explica Expunerea
cuvintele considerate necunoscute preșcolarilor
După finalizarea poveștii, preșcolarii vor reda
prin intermediul imaginilor conținutul acesteia.

Tranziție :
Copiii vor interpreta cântecul „ Omulețul de
zăpadă”

5.OBȚINEREA 2. D.O.S.- ACTIVITATE PRACTICĂ


PERFORMANȚEI
O să o realizez prin intermediul confecționării Observarea
unui om de zăpadă. Șablon om
Pentru început, preșcolarii vor desoperi Conversația de zăpadă Se verifică
materialele necesare pentru realizarea unui om de înțelegerea
zăpadă. Ei vor denumi fiecare material în parte. Nas mesajului
Pentru a putea desfășura cu ușurință această transmis
activitate, preșcolarii vor realiza exerciții de Explicația Gură
încălzire a mâinilor:
 Mișcăm degețelele Ochi
 Batem tare palmele Exercițiul
 Răsucim încheietura Pălărie
 Dăm mingea dura, dura

9
În continuare, voi prezentate etapele de lucru și Se verifică
modelul realizat de educatoare. Pe șablon vor fi Fular executarea
lipite toate componentele respectându-se poziția Demonstrați corectă a
corecta a acestora (nas, ochi, gura, pălărie, fular, a exercițiilor de
nasturi și mătură.). încălzire a
O să le urez preșcolarilor spor la lucru și o să îi mușchilor mici ai
urmăresc pentru a le oferi ajutor atunci când avor mâinii
avea nevoie.

6.ASIGURAREA
FEED- BACK-ULUI Se verifică
ȘI EVALUAREA O voi realiza prin expoziția lucrărilor așezate Turul Machetă cu respectarea
pe o machetă pentru a reda un peisaj de iarnă. galeriei peisaj de indicațiilor date
iarnă

7.ÎNCHEIEREA
ACTIVITĂȚII O să fac aprecieri atât individuale, cât și Apreciere verbală
colective asupra modului de desfășurare a Conversația
activității. Recompense Acordarea
O să ofer recompense. recompenselor

10
Anexa 1

Dragi albinuțe,

Cred că nu mai este cazul să mă prezint. Știți cine sunt?


……
Am primit o scrisoare de la doamna educatoare în
care imi spunea că sunteți niște copii foarte cuminți și
descurcăreți, așa că v-am pregatit un mic dar.
V-am lăsat câteva imagini cu ajutorul cărora doamna
educatoare o să vă spuna o poveste, dar vă rog să fți foarte
atenți pentru că vreau să vă aud și pe voi spunând
povestea.
Pe parcursul activităților o să vă mai trimit și alte
surprise.

11
Cu drag,
Zâna Iarna

Povestea Primului Om de Zăpada


de H. C. Andersen

Aceasta este o poveste veche, veche, de pe vremea primului om de zăpadă.

Într-o iarnă friguroasă cu mult omăt, un copil se juca singur în curtea din spatele casei, în zăpadă. Nu avea prea multe jucării, dar avea multă
zăpadă, așa că nu se plângea. A început să facă bulgări: unu, doi, trei bulgări mai mari unul peste celălalt ca să ridice un fel de turnuleţ în grădina din
spatele casei.

În joacă, i-a pus apoi bulgărelui mai mic ochi din bucăţi de cărbune şi nas dintr-un morcov. Pe cap, o căciulă de lână roasă de vreme şi în braţe,
în chip de mână, un rest dintr-o mătură veche. Aşa a apărut primul om de nea… Pe înserat, copilul a intrat în casă lăsând omuleţul singur în grădina
îngheţată.

Zâna Iarna, care colinda lumea în sania ei trasă de cerbi albi, a zărit turnulețul care semăna foarte mult cu un om și, în glumă, s-a gândit să îi dea
viaţă pentru o noapte.
Când s-a aşternut liniştea, din pădurea din apropiere au început să sosească musafirii nopţii.

Două căprioare înfometate s-au apucat să scormonească omătul, căutând frunze de varză sau ştiuleţi uitaţi prin grădină de gospodari. Hrana era
greu de găsit. Omul cel alb le-a zărit şi s-a gândit să le ofere nasul său cel portocaliu:

12
– Eu nu am nevoie de el, iar pentru voi poate fi o cină gustoasă…”
Căprioarele au primit bucuroase darul omului de zăpadă.

Mai târziu, câteva păsărele s-au aşezat pe capul omului de nea. Ar fi avut nevoie de câteva fire de lână ca să-şi mai căptuşească cuiburile reci.
– Cu mare drag! le-a răspuns omul de zăpadă şi s-a grăbit să împartă toată lâna cu păsările cerului.

Cât a fost noaptea de lungă, omul de nea a făcut cadouri celor din jur: firele de paie din mătură le-a dat unor iepuraşi iar cărbunii unor pitici ai
pădurii.

Spre dimineaţă, Zâna Iarna l-a observat stând cu totul despuiat. A înțeles ce s-a întâmplat și atunci pentru bunătatea lui, s-a gândit să-i ofere și ea
un dar special: dragostea tuturor copiilor.

De atunci, omul de zăpadă este un simbol nelipsit al iernii. Când zăpada acoperă în strat pufos pământul, toţi copiii se grăbesc să ridice oameni
de zăpadă, pe străzi, în grădini sau în curţile caselor.

13
14
15