Sunteți pe pagina 1din 2

Direcţiile principale de lucru cu preadolescenţii din clasa 5

Sarcinile de bază ale dezvoltării în clasa 5


• însuşirea cunoştinţelor şi priceperilor şcolare de baza,
• formarea priceperii de a învăţa în treapta gimnazială,
• dezvoltarea motivaţiei de învăţare, formarea intereselor, dezvoltarea deprinderilor de
colaborare cu semenii, cu succesul altora,
• formarea priceperilor de a obţine succes şi atitudinea adecvată faţă de succesele şi
insuccesele proprii, dezvoltarea încrederii în sine,
• formarea reprezentărilor despre sine ca despre o persoană cu mari posibilităţi de dezvoltare.
Începutul instruirii în treapta gimnazială
•Deoarece această trecere coincide cu sfîrşitul copilăriei, este favorabilă pentru adaptarea
elevului la noile condiţii.
•Majoritatea copiilor trăiesc această trecere ca pe un pas important în viaţa lor.
•Anume la trecerea în treapta gimnazială elevii încep să înţeleagă şi să conştientizeze legătura
obiectelor de studiu cu un anumit domeniu de cunoştinţe.
•Pentru mulţi copii, trecerea la mai mulţi profesori cu diferite cerinţe, caractere, stiluri de relaţii
reprezintă un indiciu de maturizare a lor.
•priceperea de a coopera cu alţii, corect şi multilateral comparând rezultatele proprii
începutul instruirii în treapta gimnazială
• Unii conştientizează această trecere ca o şansă de a începe de la capăt viaţa şcolară, de a stabili
relaţii mai bune cu învăţătorii.
• La elevii persistă dorinţa de a învăţa bine, de a face aşa ca adulţii să fie satisfăcuţi.
• Acum elevii aşteaptă schimbări, aşteaptă să le fie interesant.
• Cu toate acestea, învăţătorul claselor gimnaziale, însă deseori înaintează cerinţe la fel de mari faţă de
elevii clasei 5 ca şi faţă de alţi elevi din ciclul gimnazial.
Psihologul trebuie să:
• atragă atenţia învăţătorilor la particularităţile de vârstă ale elevilor.
• elaboreze împreună cu preadolescentul criterii obiective ale succesului şi insuccesului propriu.
• contribuie la dezvoltarea la preadolescent a tendinţei de a-şi evalua posibilităţile proprii şi de a găsi
cu ajutorul adultului căile de dezvoltare a lor.
• discute cu învăţătorii particularităţile individuale ale elevilor (încetineala sau impulsivitatea,
timiditatea, sensibilitatea sporită faţă de observaţii, cu care învăţătorul de la clasele mici s-a deprins
deja) - la microconsiliul pedagogic în luna septembrie - octombrie.

“Cum să aflăm ce cunoaştem şi ce nu ”


„Cum mai uşor să memorizăm"
„Ce este lenea”
“Cum să învăţăm să gândim mai bine”.
La aceste lecţii trebuie să atragem atenţia la:
dezvoltarea voluntarităţii,
caracterului organizatoric,
atenţiei voluntare,
spiritului de observaţie,
memoriei logice.
Formarea priceperii de a învăţa în treapta gimnazială
“învăţăm a învăţa”
“Cum se învaţă în treapta gimnazială”
"Ora psihologică”.
“Cum să ascultăm învăţătorul”
“Cum să îndeplinim tema pentru acasă”
“Pentru ce se pune nota”
“Cum să verificăm activitatea noastră”
“Cum putem să ne învăţăm pe propriile greşeli”
“Cum să ne pregătim pentru lucrare de control”
“De ce cîte odată nu dorim să învăţăm şi ce să facem atunci”
Ajutorul psihologic în cauzele dificultăţilor în învăţare
• Legate de neajunsurile în pregătirea pentru învăţarea în treapta gimnazială în cazul unui nivel optim de
dezvoltare al gîndirii şi al proceselor cognitive: golurile în cunoştinţe, nedezvoitarea priceperilor şi deprinderilor
de învăţare.
Ajutorul: Determinarea si lichidarea golurilor

Ajutorul psihologic în cauzele dificultăţilor în învăţare

• legate de neformarea acţiunilor şi operaţiilor de gândire necesare: analiza, sinteza; dezvoltarea


insuficientă a limbajului; nedezvoltarea atenţiei; memoriei.
> Ajutorul: activităţi corecţionale.

Training cu preadolescenţii cl. V


•Profilaxia problemelor de adaptare: mobilizarea resurselor interne, capacitatea de a găsi şi acorda
susţinere.
•Conştientizarea rolului celor din jur, ca izvor de susţinere.
•Formarea reprezentărilor despre regimul zilei, capacitatea de a proiecta de sine stătător activitatea
ţinînd cont de particularităţile individuale, de propriile interese şi deprinderi.
•Consolidarea deprinderilor de respectare a regulilor de igienă personală.

Training cu preadolescenţii cl. V


• Formarea reprezentărilor despre importanţa alimentaţiei în viaţa omului, formarea convingerii în necesitatea alimentării
raţionale.
• Dezvoltarea capacităţii de a ţine cont de aspectele puternice şi slabe proprii, tendinţei de a le învinge pe cele slabe,
folosindu-le pe cele pozitive.
• Micşorarea anxietăţii şcolare.
• Conştientizarea „Eu” lui personal ca parte a comunului „Noi”, a clasei.

Concluzie
în clasa 5 trebuie de acordat atenţie dezvoltării activităţii de învăţare, capacităţii de a învăţa, asimilării cu
ajutorul aduiţilor a noilor cunoştinţe şi deprinderi.