Sunteți pe pagina 1din 1

05.05.

2018 clasa a IV-a NUME:___________________

Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie răspunsul la fiecare dintre cerinţele de mai jos.

„Cele ce vreau să povestesc s-au petrecut, de deschidea niciodată; în jurul casei era o imensă grădină,
asemenea, într-un mic oraş, un oraş cu străzi prost unde nu cred să fi lipsit vreun soi de plantă. Cea mai
pietruite şi cu mulţi pomi, unde fiecare ştie totul despre mare parte a vieţii sale, omul cel ciudat şi-o petrecea
celălalt într-atât sunt de puţini şi de plictisiţi oamenii acolo, îngrijind cu o neistovită dragoste fiece firișor de
acolo. iarbă şi totuşi nimeni nu văzuse pe dinăuntru acest mic
Un om extrem de ciudat locuia în oraşul acesta; paradis, adică vom vedea numaidecât că aproape nimeni.
nu era un om înalt, dar gros şi şchiopăta de-a binelea de Când mergea pe stradă, el avea totdeauna o carte
un picior, avea nişte ochi foarte strălucitori şi un surâs în mână, din care citea mergând şi se lovea mereu de
plăcut (…). oameni, de felinare şi de case, iar dacă îi vorbeai, după
Până aici, nu-i aşa, nimic ciudat Dar omul ce te privea o clipă batjocoritor, făcea un «Hm !», care
nostru, cu toate că arăta că toţi oamenii, părea că ţine cu părea că vine din burta lui rotunjită şi pleca şchiopătând
tot dinadinsul să se deosebească prin purtarea lui de ei. mai departe, şi totuşi nu era rău, nu, Doamne fereşte!“
Aşa, de-o pildă, el avea o casă mare de piatră, cu (Magda Isanos, Toto - fragment)
nenumărate fereşti înguste şi boltite pe care însă nu le

PARTEA I
A. ÎNȚELEGEREA TEXTULUI
1. Exprimă-ţi părerea despre gestul omului de a citi în timp ce merge.
2. Formulează două idei care se desprind din textul dat.
B. LIMBĂ ȘI COMUNICARE
3. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru următoarele cuvinte din text: ciudat, purtarea, neistovită,
batjocoritor.
4. Explică, în 20-30 de cuvinte, sensul enunțului: „Un om extrem de ciudat locuia în oraşul acesta; nu era
un om înalt, dar gros şi şchiopăta de-a binelea de un picior, avea nişte ochi foarte strălucitori şi un surâs
plăcut”.
5. Încercuiește, în secvenţa următoare, cuvintele care nu sunt subiecte sau predicate: Aşa, de-o pildă, el
avea o casă mare de piatră, cu nenumărate fereşti înguste şi boltite pe care însă nu le deschidea
niciodată; în jurul casei era o imensă grădină, unde nu cred să fi lipsit vreun soi de plantă.
6. Transcrie două substantive, două adjective, două pronume și două verbe din al treilea alineat al textului.
7. Alcătuiește enunțuri în care să existe:
a. verb (persoana I, singular) + substantiv +adjectiv (genul feminin, numărul plural);
b. substantiv + pronume (genul masculin, numărul plural) + verb (trecut, plural);
c. pronume (feminin, plural) + verb (numărul singular) + pronume (feminin singular);
d. substantiv (genul feminin, numărul singular) + verb + adjectiv.

8. Transcrie (din text) o propoziție dezvoltată și apoi transform-o într-o propoziție simplă, interogativă.
PARTEA a II-a
Scrie un text de 60-120 de cuvinte în care să relatezi o întâmplare imaginară a omului ciudat (din textul dat) în
„oraşul cu străzi prost pietruite”. Vei avea în vedere următoarele cerințe:
 să precizezi spațiul și timpul întâmplării;
 să incluzi cel puțin un element de creativitate;
 să respecți structura specifică tipului de compunere cerut.