Sunteți pe pagina 1din 377

4, :,.

n :2 ,
rt-V414 I:=4;e7K. le.:,-Alfsos'Act-- Fri

+ , -1; ...,&, -,- ,- , .


A
'-'11

J
... :
..,

,
..

i ;

,
16.- -
i
Via; .,;Zi Walt-V=6= -;MICIRMaigetild. griffaraZWP:,0140t%WA.
..,:"

;
, -ft
; 1- ' i i
1.% L'
t
_.,..: -

A " , wow,
'A:in...eel, ',um,
.;- .
ea.! MO... !...'" .

a0
,;1:4;

!A Zi A
I

k 7 1 IN e pr, .1
plb *`.
2E
I rift irth.
IN
.11, "r1N

eq7 E
"'!
:?t[i.P 117

... e.......... ,....11104.-........11,WO.., .......


.
..

A -se varie.') ta !..agtr,1 I


.
1 '' ..
.-.4.- . ,,,;:,
t)(EMI.I.F.. ME K1TE A. *N7.:SN!
i..

-41....,
FO,LO.S1ik.EAb..0i.: I.
*/
r Ott 0..1 ft h1 L :

; AcDA: FAG ALIT''fi ti


TTLI 4. eft Ti -

311.,:lj.k,.!

:14;IPE`'
goon:. ..work-gm,
1:4'..ery...iww,4,1Nryt...16m_treitow-ct

www.dacoromanica.ro
- rya...9W .0,4

)jar hidrofifg4:, '


rf. IR! as
':-41e bozo ui con .ifrucf;...uni
-:-., .... ... .
/ p COME
,r..c4erne : .,.... f
,...<1;.:-br ",, . ,.,'t,;..,..: L-V- ..: i.,. .'..i.'
cirt.i.4-1-,0%. .. .

C F S
:44f-,:;!,, Sativtaccie epIlm'S obtieeti untual 4 t,
:%1
, ,..., . .9e, et] mattrialeit Ste. Breroianu
i.GOSTAV
4tAt; ,,r-zsetter
A.
r,tuffe
BRAUN'
...,,, I;11
-..... ..., f, ,
Tsiefotil
rurnizet.s.51:
,I Ift -..0.. .:. ii: '..iiii
i, if.. . ... .,.':
-'-.----,-----='--
-.;?!... T. TT ,:' . .,.....,:
i .
',PAIUTE DE 11

''. i? k,rith,11.:mkturg, Stuttgart, W Leip q4CEND11


,..' brici ,.....e :n Fran5A, ' 1 Itsfic si. Polottia 1'

4
V'ent-za Oeo.r.tre probienuTt.,
Va. -IRVIONVSler- ai....
'pradut../1 or-1 raqi-intlicat: ViNMONow
fff

t -rk, AQUASIT-ustaams
getbinoint Wiontare Ili e
.

roNl.,gr
.
r !i4rioillt
' ur.
,
1
0L U .
A, 1
.

--.:...RA.,-..:spo;rtABP..r
1031Ari oi Yuadapt supraYW trated$: 51

D 1J R S" I T . . .
. 0 , i
1.
'f,,i, 44Kritit s .erasetor II. acope.,1511-P.cr C.AROSAB.1:..,7F; . ;
V
.... '-... . .:l.. .... 1 T :.:Ei..,,X,-..:Ii,,?,..4,-;.,;,0(.., ... .:,.. 1.....;
.
-.Cll. CA.P./..0:f Tt..c.M iN
:, a?,.... -rA ttAlf...1:1.` a ..'Ligi,1,11 i j's DE 2.11-e-- 3 .tl'e4 ,. '''
.;
VG:
...._,
.41,,.t ..,
II '5i. D s fr. act
rinea'Alieztat
2atnr ith pretzA !Pi l'i..
0 a
i
DISPO?!TR.F. !'r. .!,!.A;s; r
k

, 4 0 I. If t.

' 0,4 i-
. it./.ferit.i.... aite speci:--cf-'v', ft-uate, etc:-
4 7111..0....otatI111.1.0711,11*"..or vend...S. ."" " .."'""''''''''"""".."
1- ..,.,stpprizora4nla gc,- -.1%) t ,...,,tutru itolutial.i.: ..
,
oc .' G. L.!'
1 COM ET ..... ". /
, ,...: tat, ft.n.r.aimit ., 1 7-i 0 CAPACITA'nl'--
1,..... ..... .
lit. 5-i,4_12
I, .Ne,i4-ivi.,:sti, .,1 DE 1"-16-44r: Urqir'' '.
, ;."... ..)0,r..: , ....''

,
. . .
6
...t.tes, ;more Istev....................................1. k n va,10.1.4.....v.....,......,..... ,..r.....uno.,...-..
tA .'

1.-- .
, .........corso...
-

icA.S WETurt 1MTCN PONC:t'S ,


;1' i;NTRU- PIERM illESPART.ITORI 51 EX-PM:JOWL Nt4-e
t Oft' DIATOARE, PARAPETE, PLANSIS PE AiJOR r-1M 4-:: ST AMR 1 1
IZOLATOARR TZOLATTI DE Ca ZANE. PTC.
. ....
. .
.',
:CANTOR '87f nerete G4a. Itele.s.v de 6 cr.) vro, tnc ,ztix.
.a ::. I
.4.
4 ' e;'- $1 y- crate. th_ 34. cm. 'c5c.:im:...if,;..
,CZIS EN..,.., ,3,11,1:'"q
..i'14{..coar
^

J. $ '' I R L'041 kgr. pro


1141!)jSTRiA
.. .

zgorn ul, CA. nsfan t'd de volum. Net tlitamek bii.


12- f4,*triPrtr.f.w1,-- 3,;

in c,
:20 ligr.:ci::,-
.

, tll'e I i:t..e 1.-.1


.,.
.1

ktiN.7,L,1,...
'- .' BETC!:-RiLtj!"
,
P. STA. ialfltrii.1-1110e4
'.
S. IfritiE)E,iit .i.
. 4,
il
._:,:.111k,t.::;,:a.,.,,,,,:::....4..,..,,,.::::,..,.., ..,.,,s .. : -
.;.r.,:......: : 6cf9r,
c
2:itC-0.-, t
t.-- .,,,.,4.04 :,...";'..1"t7LMgrii*.fornittirif.ifi!s*2 . .-4.' , - - -.................'

www.dacoromanica.ro
Bucuresti.

GHIDUL MINUNE
cuprinde :
Nomenclatura complefa a strSzilor.
Parcerarile comunale si particulare, numite si Parcuri"
Indicatia precisg a locului unde se gSseste fiecare stradà
sau parcelare.
Indicatia nurna'rului de tramvai de care ne folosim spre
a ne transporta in strada autat.g.
Indicatia numgrului de autobuz de care ne folosim sore
a ne transporta in strada autatà.
Indicatia statiei de cobor5re.
Judeatoria de Ocol de care tine fiecare stradg
Circumscriptia de Politie de care tine fiecare strad'a.
Sectorul Comunal de care tine fiecare strada".
Traseele tuturor tramvaielor.
Traseele tuturor autobuzelor.
Comunele suburbane, strgzile apartinând fiecárei comune,
tramvaiul si autobuzul care duce la ele.
Principalele autorithti cu adresele lor.
Planul Municipiului Bucuresti.

III
www.dacoromanica.ro
111AC 99
S. A. R.

vinde
PIESE DE SCHIMB
PENTRU AUTOMOBILE
ORIGINALE
1a

Preturi de coneureuth
IMPORTATIUNE DIRECTA

REPREZENTANTE EXCLUSIVE

Telef. 4.71.78 Telegr. HACE

BUCUREUI
I Str. Atena Nr. 5

www.dacoromanica.ro
Bucuresti

GHIDUL MINUNE

TABLA DE MATER!!
Pag.
Exemple IX
Nomenclatura strSzilor 1

Pag. Pag.
Litera A 1 Litera 0 228
B . 21 44
P . 232
/I C 43 If Q 262
It D 78 14
R 262
,, E 105 44
S 275
4 6
F 116 11 $ 296
41
G 128 64
T 302
61
H 155 T 313
/I I 159 66
U . 313
76
J 176 V 315
/I K 178 W 331
It L 179 X 331
II M 193 Y 332
N . . . . 219 Z 332
Strgzi ale c8ror nume reprezintS date istorice 336
Parcel5rile comunale si particulare, numite Parcuri" 338
Comunele suburbane 343
Traseele tramvaielor 354
Traseele autobuzelor 357
Principalele autoritgti 361
Planul Municipiului 393

v
www.dacoromanica.ro
IStand rd" .

Industrie pentru Produse de Cauciuc


Bucuresti, Str. Cozia 24
Telefon 2.75.60
Uzin5 proprie

Produce tot felul de articole spe-


dale de cauciuc pentru industrii 1

de orice fel.
Furtunuri de api aburi presiune
de aer cu si fill spirale de otel.
Sorburi de toate mirimile.
Piese de cauciuc pentru armament.
Bandage speciale.
Anvelope de biciclete.
t Piese pentru automobile.
t Covoare de cauciuc, etc.
Calititi garantate
Preturi modeste
W.W.-,....-....-.....-----.......vw-.........-...-*.
- VI
www.dacoromanica.ro
CUVANT INAINTE
Ne-am str5duit s5 facem o opera folositoare si credem
ca am reusit.
Munca neobosit5, imbinata cu un entuziast spirit de co-
iectitudine profesional5, ne-a prilejuit editarea unui ghid ne-
egalat p5n5 azi
i
GHIDUL MINUNE isi merit5 din puin numele.
Studiind cu putin5 rbbdare GHIDUL MINUNE ajungem
ia concluzia c5 nu se poate imagina .,un mijloc de orientare
mai practic pentru g5sirea unei str5v, ca si pentru transpor-
tarea pe calea cea mai potrivit5 la strada autat5.
Pentru proprietarii de masini, pentru soferi, ca_si pentru
fiecare cetátean al Capitalei, deasemenea pentru provinciali,
GHIDUL MINUNE insemneaz5 viat5, pentru ca el stie tot,
spune tot, arat5 tot.
GHIDUL MINUNE e indispensabil in viata noastrg de
toate zilele.

INSTIINTARE
La unele stràzi au ra-mas t5blite cu vechile denumiri.
Tinem sg se stie c5 denumirile ast5zi in vigoare, deci
oficiale, sunt cele cuprinse in prezentul ghid.

Acele strazi cari, desi apartin comunelor suburbane, sunt


totusi situate pe linia de demarcatie a Municipiului, sunt cu-
prinse in prezentul Ghid, cu mentiunea comunei suburbane
c5reia ii apartin.

- VII -
www.dacoromanica.ro
DEBITUL DE SPECIALITATI
Ca lea Victoriei Nr. 100 BUCUREST1

Toate sorturile de tutu-


nuri, igri i igarete
E indigene si str5ine.
Asortiment complect de
2_ cadouri i articole spe-
ciale pentru fumadtori.

S. A. ft MTH filillICATIA SI MR OE 11AUff"


Sc5eni Jud. Prahova

Capital social Lei 4.500,000


Capital investit Lei 15.000,000
776 H. P. 125 lucrátori
MUCANA, CARTON
fdrin do Nava-Mk Ma, MI. Nation

Capital investit Lei 5.000.000


430 H. P. 45 lutr5tori

- VIII -
www.dacoromanica.ro
EXEMPLE
menite a inlesni folosirea Ghidului:

I
Sectorul
comunal
Unde se aflà strada cautath?

de Ocol
Vii.
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto-

Jud.
NUMELE STRAZII terä mare aratli STATIA de vat buz 1.4 o
coborire) No. No . Uw
.0

Anastase Panu CANTEMIR: 16, 19 5 13 II


Cal. Dudeti 62
Adicg: Str. Anastase Panu se afla pe artera principalg
Cal. Dudesti la No. 62. Ne folosim de tramvaiul 16 sau 19
si coborSm la statia CANTEMIR. Autobuz nu existS pe acest
traseu.

Doctor Mihail DR. CIRU ILIESCU: 14 47 7 28 III


Petrini Carol Davila 191
Doctor Herescu 26 1

Adicg: Strada Doctor Mihail Petrini se aflg pe Strada


Dr. Herescu la No. 26. LuSnd tramvaiul 14 sau autobuzul 47
coborim la statia Dr. CIRU- ILIESCU. Aci ne aflgrri pe Str. Carol
Davila, in imediata apropiere de No. 19, uncle incepe Strada
Dr. Herescu, unde la No. 26 se afla Str. Dr. Mihail Petrini.

PRESCURTARI:
Str. insemneaza Strada G-ral insemneaza General
Cal. " Calea Col. Colonel
Bul. sau Bd. ,, Bulevardul Loc. -Col. ,> Locotenent -
$os. PI $oseaua Colonel
Spl. /> Splaiul Cap. ,/ Capitan
Fund. 31 Fundatura Loc. sau Locot. Locotenent
Intr. ,f Intrarea Dr. IP Doctor
Prel. ,1 Prel ungirea Ing. , Inginer
Parcel. sall Parc. Parcelarea Arh. ,, Arhitect
Corn. ,, Comunala of. oficial
Soc. ,, Societatea neof. neoficial
Rorti. 11 Romaneasca Inchis. ,. Inchisoarea
Mitrop. MitropolituI Cilia. sau Cimit. Cimitirul

IX
www.dacoromanica.ro
DISTRIBUTEA
PLANUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
cu
STATIUNILE 0511N1
AerportuI
Hneasa

x-
www.dacoromanica.ro
ADRESELE STATIUNILOR

DI
sN BUCURE$TI
I NI

1. B-dul. Buzdugan colt strada 33. B-dul Verdinand 112 (colt. 5os..
Paris (Piata Victorici). Nlihai Bravu).
2. B-dul Buzdugan, (Garajul Leo- 34. B-dul G-ral Marlqeseu 8
nida). 35. B-dul Pache, colt str. Ari
3. Ca lea Dorobantilor 129. 36. Sos. Pantelimon 276.
4. Str. Arh. I. Mincu 29. 37. Sir. Seaune 3 a.
5, 5os. Col. Mihail Ghika 62. 38. B-dul Regale Albert I (lingEt
6. 5os. Col. Mihail Chika 121. Piao Sit. Gheorghe)
7. B-dul Basarab 177 (Nord Ba- 39. Piata Senatului.
sarab). 40. Calea Rahoxei 94.
8. B-dul Basarab, colt Ca lea Gri- 41. Calca Grivitei 386.
vitei. 49. Sir. Logolatul Udri.;te 9.
9 Str. Dr. Sergiu 36 43. Str Col. Orero 23,
10. Str. Petru Rares 8. 44. Sir. Delea Noua 24.
11. Ca lea Dorobantilor 182. 45. Sos. Vergulut, col/ 5os. Mihai
Bravu.
12. Str. Elizeu 39. 46. Cal. Dadelti, colt str. Tratan.
13. Str. Atelierului 31
14. Str. Dr. Juvara, colt 5os. Co- 47. Str. Col. Orero 6.
48. Cal. Ducleti (5conla Clocanu)._
troceni (Podul Cotroceni). 49. Sir. Principatele Unite 7.
15. Piata Dr. Botescu (Matache 50. B-dul Mara,e....ti 80-82
-Macelaru). 51. Podul Lemaitre
16. Str. Cobalecscu 45. 52 Comuna Dude-,ai-Cmplea (Str
17. Str. Luteranü 25. NI. Branim 49).
18. Str. Romana 5 53 Calea 13 Septembrie 270
19. Str. Tunari, colt str. Romanü. 54. Piata Cleiriont.
20. B-dul Take Ionescu 46. 55 Calea Babo.ei 201.
91. Plata Amzei. 56. Calea Serban Voda, cult str
22. Gradina Icoanei. Olimpultn.
23. B-dul Take Ionescu 4. 57. Calea Rahovel 401.
24. Sir Brezoianu 64. 58. Calea Ilahovel 407.
25.. Str Maria Rosetti 26. 59. Calea Serban Voda 244.
26. Str. Ardeleni 3. 60. Calea Vdcatesti 248
27. Ca lea Lacul Teiului. 61. 5os Giurgiului 94, colt B-dur
28. Comuna Colentina (Sir Re- Bumbacari.
gina Maria 28). 62. 5os Oltenitel, colt Calea Va-
29. Str. Teiul Doamnei, colt sir. care,sti (Mandravela)
General Lambru 63. 5os Chitila 16.
30. 5os. 5tefan eel Mare 157. 64. Ilipodromul Baneasa
31. Str. Vaselor 19. 65. Baneasa (In lata aeroportului).
32. Foisorul de Foc. 66. 5os. spre TArgo.

XI -
www.dacoromanica.ro
PORESTA ROMANA
SOCIETATE ANON IMA
PENTRU .

INDUSTRIA SI COMERTUL LEMNULUI


Telegrame : MOLIFTUL Adresa pentru scrisori :
Telefon: 4-14-14 BUCURESTI, I
Cont Cec : 1541 CASUTA POSTALA 672

Birourile :
STRADA GENERAL BERTHELOT No.34

FABRICI:
Reghin (Statia C.F.R. Reghin) Jud. Mures
Salard ( 71 2, Silard) pp pp

Ristolita ( .,7 7/ Ristolita) 7, 7,


Baratcos ( 72 ,, Lunca de mijloc) Ciuc
Ag'as ( ,, ,, Simbrea) Bad u
Cominesti ( ,, ,, Cominesti)
P.-Neamt ( ,, ,, P.-Neamt) ,, Neamt
Nehoiu ( ,, 7, Nehoiu) Buz5u

PRODUSE:
CHER ESTEA DE MOLIFT, BRAD, FAG, etc.
CHERESTEA RANDUITA
LAZI DE TOATE CATEGORIILE
LEMN DE MINE
LEMN DE CELULOZA
PILOTI
STAL PI DE TELEGRAF
LONDINE
TRAVERSE C. F. R.
LEMNE DE FOC, etc.

www.dacoromanica.ro
XII
SOCIETATEA COMUNALA A TRAMVAIELOR BUCURE$T1
i

LoildRiuni mole do Rorie 0 tame In ulloano:o 0 MOM& S. T. II.


A. Bilete directe
1. Biletul direct, atat la tramvaie, cat si la autobuse, da drep-
tul la continuarea calatoriei si pe linia de naveta in prelungirea
linlei principale de tramvai sau autobuse, cu conditiunea ca in
momental liberdrii biletului, d-1 ctildtor sd ceard i-ncasatorului sd-i.
perforeze zit= si ora.
2: Daca linia principald are navete la ambele capete, biletul
direct este valabil numai pe una din navete pentru care s'a cerut
perforarea speciald a biletudui.
B. Bilete de corespondentä
1. Biletul ide coresponden0 dä dreptul la prima cdlatorie.in
vagonul sau autobusul depe linia pe care a fost cumparat si la a
doua cálatorie in continuare pe altd linie de tramvai sau autobuse,
care se intretaie sau are traseu comun cu cea dintdiu, in timp de o
ord dela liberarea biletului de coresponderltd.
2. Biletele de corevondentd de orke clasd clan dreptud si la a
treia eaTatorie pe linia de naveta in prelungirea uneia din liniile
principale, toate cdldrtoride fddindu-se in continuarea sznsului de
mers.
Daca ambele linii principale au linii de navetd la capete, bile-
tul de corespcmdenta este valabil numai pe o singurd linie de
navetà.

C. Abonamente lunare
1. Abonatii pe 1, 2 sau 3 linii de tramvai au dreptul sd cdldto-
reascd si in vagoanele altor linii de tramvai, dar numai pe portiu-
nea comund intre acele linii.
Nu au dreptul sd caldtoreascd pe liniile de autobuse cu traseut
comun cu liniile de tramvai scrise in abonament.
2. Abonatii pe I, 2 sau 3 linii de autobuse au dreptul &à WA-
toreasca atat pe alte linii de autobuse pe portiunea comund, cat si
pe alte linii de tramvai pe portiunea comuna cu liniile de autobuse
scrise pe abonament.
3. Abonatii pe toate liniile de tramvai nu au dreptul sä chid-
toreasca pe vreo linie de autobuse sau ;De navetele autobuse_
XIII
www.dacoromanica.ro
4. Abonatii pe toate liniile de autobuse nu au dreptul sá Cala-
-toreasca pe liniile de tramvai sau pe navetele de tramvai.
5. Abonamentele liberate pe iLinii1e de tramvai sau pe liniile
-de autobuse nu dau dreptul la calgtoria pe liniile-de tramvai sau
autobuse temporare sau speciale (linia Baneasa, linia Snagov, linia
Pusnicul, linia Cernica, sau prelungirile de linii cu ocazia curselor,
festivitatior, etc.).
6. Abonamentele lunare nu stint valabile pe drumurile d.
acces i retragere la depouri i garaje dincolo de punctul unde
parasesc traseul nonnal.
7. Permisele se vor folosi in aceleasi conditiuni ca i abona-
mentele lunare.
D. Observatluni generale
1. Calatorul gasit färà bilet sau trecut de sectiunea platita
sau eu biletul de corespondentä nevalabil, sau nevizat, va pláti
taxa dub/á a liniei intregi.
2. Abonamentele lunare sau permisele nu pot fi folosite deal
numai de titularul a cgrui fotografie i semnatura corespund. Abo-
namentele lunare sau penmisele emise Med fotografie sunt valabile
ori care ar fi persoana care le poseda.
3. Abonatul care se urea in un vagon sou autobus pe care nu
are drept sá eglatoreasca pe baza abonamentului ce poseda, sau
abonatul care a depasit portiunea comuná cu linia inserisa pe abo-
nament, va fi .supus la taxa normald a liniei respective i se va
confisca i abonamentul.
4. Domnii Calatori sunt obligati ca imediat dupg urcarea in
vagon sau autobus sa plateasea si sa cearg incasatorului liberarea
biletului direct sau de corespondenta dorit, sau daett roseda abo-
nament lunar sau permis, sa-1 inmâneze incasatorului pentru ye-
Tificare.
5. Copiii pang la varsta de 5 ani nu se taxeazg, dacg sunt tinuti
In brate de insotitorii bor.
E. Indicatiuni
Liniile de tranlvai poarta numerile dela 1 la 30.
Liniile de autolbuae poartd numerile dela 31 inainte, cu exceptia
cdtorva linii periferice cari poartd litere: 0 (Otopeni) i B (Pddurea
Bdneasa).
Statiile obligatorli poartd denumirea scrisd cu rosu.
Staftiile facultative poarta denumlrea scrisd cu verde.
Persoanele aflate In atatiile facultative vor face semrb din timrp
rnanipulantului eau soferului ca s cpreascd in statie spre a se urea
in vehicul.
Persoanele aflate in tramvai, sau autobus vor anunta din titnp pe
Incasator sa dea semnal de oprire Irt statia facultativá ce urmeazd,
pentru a oobori.

XIV
www.dacoromanica.ro
Intructiutd de MN co Vann& I atitolmsele S. T. B.
A. Bagaje
1. Se permite calgtoria in interiorul vagoanelor si autobuselor
de orice clasd, cu pachete sau valize anici, tinute in brate sau sub
bancd, in tot timpul zilei, fdrd plata vreunei taxe.
2. Geamantanele, garnitele cu lapte, cosnitele cu targueli, Mi-
tele cu fructe, etc. sunt penrnise in tot timpul zilei Ia tramvaie nu-
mai pe platforme si la autobuse numai ila clasa II, cu conditiunea
ea' nu ocupe anal mult deceit un loc de dilator si sa nu impiedice
urcarea sau coborirea calAtorilor.
Tariful pentru aceste bagaje este Inca un bilet de acelas fel
cu cel pentru calator.
3. In alara orelor de aglomeratie i anume 7-84 ; 11Y2-13Ve
si 19-2(PA se permite sã se ia nwmai pe platformele remorcilor de
tramvai i bagaje sau cosuri mai marl, cari ar ocupa cel mutt
doud locuri de cii/dhor, plAtindu-se 2 bilete de acelasi fel cu cel
pentru cAlArtor.
4. Ineasatorul vagonului sau autobusului are dreptul sd refuze
urcarea calatoribor cu bagaje, In orice timp al zilei, dacd vehiculul
respectiv este aglomerat.
Deasemeni, incasatorul va putea invita sA coboare la prima
statie pe cglatorul care refuzd plata taxei pentru bagaje sau al Ca-
rui bagaj nu indeplineste conditiunile cerute.
B. CAlatoria cu ciini
1. Se permite calgtoria in vagoanele de tramvai si in autobu-
sele de orice clasa vu cdini anici, numai cu conditiunea de a fi
tinuti tot timpul in brate. Pentru acestia nu se percepe nici o taxa'.
Nici cainii mici nu pot fi transportati, dacd sunt bolnavi sau
au infAtisarea nepacuta".
2. Mull de veindtoare nu se primesc in autobuse sau in va-
goane motoare, ci numai pe platforma dinainte a rernorcior cu
platforme la ambele capete, plAtindu-se un bilet direct sau de cores-
pondentä pentru clasa II.
C. Obiecte pierdute
1. Obiectele pierdute de D-nii Caralori in vagoanele de tram-
vai sau in autobuse se vor reclama in ziva de lucru urmätoare la
biroul de obieate gasite din B-dul Carol Nr. 46, intre orele 8%
12% si 16-18'12. Se pot cere i relatii telefonice dela acest birou
la telefonul 4-13.63.
D. Observatiuni generale
1. D-nii Callatori sunt rugati sá facci plata cattitoriei in bani
potriviti. In timpul orelor de aglomeratie, inoasatorii nu pot fi obli-
gai sa schinibe rnonede mai mari de 100 lei si pe acestea numai
dacä au monedà märuntä.
XV
www.dacoromanica.ro
0 111101116006060968001111109969000110.00911111100
0
0
1 Se Cyftecicao, cwvair_ticemcciov :i
iftha
I calecaba cu. 'cez :
0 e
,
e
:
-0°

0
a
10
de4166001110619610609130.02060/100001000

ROMANIA"
SOCIETATE COMERCIALA OFICIALA DE TURISM S. A. R.
REPREZENTANTA OFICIULUI NATIONAL DE TURISM
BUCURE$T1
STRADA DOAMNEI No. 1, TELEFON 5.15.40

ORGANIZEAZA CALATORII iN GRUPURI


SI INDIVIDUALE
BILETE DE TREN PENTRU TARA $1 STRAINATATE,
BILETE DE VAPOR SI AVION CU PRETURI OFICIALE.

AGENT!! IN TOATA TARA

XVI
www.dacoromanica.ro
BODEGA 1

D. Stefânescu
STRADA URANUS Nr. 114

VINURI ALESE
si

. Tot felul de lAuturi spirtoase


Telefon 5.01.98
.--- I

Bodeg6 si Restaurant 1

IANCU STEFANESCU
Strada Biserica Amzei Nr. 4

Vinuri selectionate
si lAuturi spirtoase

Buca'tárie rornâneasa

Telefon 5.03.82
IMINIMMININONIMIW 1

- XVII -
www.dacoromanica.ro 4.
CONS ER VELE

urtab
INCALTAMINTE
A CECIL
Cele mai bune
Cele mai seumpe cALVICTORIEI18`
r VIS-A-VIS DE PREFECEURA,

BASARABIA"
MI411 LUPU
PLACAJE FURNIRIK
BUCURESTI Cal. Grivitei 284 Tel. 4.12.38

MI$U1 HEINRIC.1-1
Aprovizionarea automobilelor din Romfinia
Piese i accesorii pentru automobile
EN GROS EN DET TELEFON 4.83.55
Reg. Comertului Nr. 771 93 DOMICILIUL 3.97.77
Bucuresti Str. Atena . CONT CEC 3203
- XVIII -
www.dacoromanica.ro
NM do Ma Vol AND. RIEGER S.A. 511110
Biroul : Bucuresti I, Bd. Brätianu 22, Et. II, Tel. 3-61-34
produce in calitate neintrecuti :
Masini agricole, Masini textile, Ma§ini pentru
brutarie, Maini pentru fabrici de mezeluri, etc.
Turn5torie de tuburi din fona de presiune cu mufe
sau cu flanse, arm5turi, piese turnate din fonta specialä
si fontà maleabili
Prese excentrice, prese pentru furnire,
Articole techn ice :
pompe, menghine, pile de otel, etc.
Reparatiuni de locomotive si vagoane, piese de schimb
p. material rulant C. F. R., cazangerie, for* tfimplárie
Of erte si prospecte se trimit la cerere !

,S R N"
Societate pentru Reprezentanta Industriilor Nationale
S. A. R.
Reg. Corn. Buc. Nr, 1
Bucuresti
Str. Gl. Florescu Nr. 2 Telefon Nr. 510-56%
Reprezentantà pentru produsele de geamuri a societätilor :
Prima Fabric5 de Stied cu Gaz Metan S. A. Bucuresti
Fabrica de Stic15 Ardelean5 S. A. R. Bucuresti
Industria Rom5n5 de Geamuri Sedeni S. A. h. Bucuresti
Fabrica Mecanic5 de Geamuri S, A. R. Bucuresti
Fabrica de Sticlárie Turda S. A. R. Turda
Prima Fabric5 de Sticlärie, Geamuri si Becuri electriee
Friedrich Fischer Putna
Fabrica de Sticl5 Turnat5 si Presat5 S. A. R. Bucuresti

MAGAZINUL
FAVOR IT EUGENIU
Strada Academlel, 8
Bucureatl I
STOFE
CRAV A TE CROITORIE
GALANTERIE
ARTIC OLE BUCURESTI I
DE MODA
Str. Cimpineanu 4
PENTRU DOMNI Tel. 3-77-70

www.dacoromanica.ro
XIX
Fabrica de Sticl'arie
TURDA S. A.
Telegrame : Sticla. Te'efon 63 Turda
Prochicem : Butelii din sticlá alba $i coloratà, arti-
cole de menaj suflate si presate. Geamuri 1-4 mm.
Articole de iluminat, farmaceutice
;i de laborator
DEPOZIT IN BUCURESTI
Calea Rahovei Nr. 260 Telefon 3.07.64

.Vitrokeram"
S. A. R.
Ciorapul
Stirlarie, Podalluri
Articolo de mod
Bueureqti, Str. Cutitul de Argint
Nr. 12
Darling
Telefon 4-27-67
nepontIll i birpul pentru Bucuresti al
Fabricei do sticlärie VITROMErAr
cel mai-bun
S. II. din Medias

CASA
Max Goldenberg
STOFE
(Meritul Comereial 0 Industrial clasa I-a)
ENGILEZE STR. AURELIU, 27 jprin B-dul Carol)

CUPA
MAX BUCURESTI, III
TELEFON 209-02

www.dacoromanica.ro
XX
-
.51'iprg=r"

k °
Nt'A

99 e ritual"
OPTICA
Magazin de specialitate
Fondat in anul 1909
Bucuresti, Str. Coltei 2 (fost Sfintilor )

OCHELARI
dupá prescriptie medical5
FORMELE cele mai moderne
STICLELE cele mai fine
LUPE BINOCLURI
Toate articolele ne sunt furnizate de
cele mai renumite si vechi fabrici din
sträin5tate
-
XXI -
www.dacoromanica.ro
INUNDA RI IN SUBSOLURI evitati prin PIESE DE REFULARE
automate contra inundatiei in subsoluri din canalul public.
(Patents cu bile de sticli, orice mirime i pentru orice obiecte de instalatii.
FUNCTIONARE GARANTATA.
CISMEA HIGIENfCA AUTOMATA, contra inghetului, fàr garnituri de-
montabili, fãrã sipatura, nu se descar.i in pimint, nici in canal.
GARANTIE 5 ANI. Funcrioneaza la orice presiune.
OFERTE LA BUCURESTI,
CERERE B1ROUL COVACI Str. Isvor 10 bis Telef. 339196

AUTOMOBILISTI!!
GEIMUII INCASIBIIE cTRIPLEX, Cristal i SemiCristal.
Se TRIPLEX-ROMANA S. A. R. Bucuresti
!Ibsen de vinzare la :
Bl. Gl. Mgrä§eseu 8 (Gera OMNI)
ATELIER DE MONTAJ TeL 279/76
REDUCER! DE PRETURI PENTRU SOFERTI DE TAXI

Aparate de desen Isis"


Aparate de Fotocopiat
Heliografe electrice
Aparate electrice de scris pe metal
Aparate de m5suri electrice
Aparate de Laborator
MECANOCHIMICA"
Str. Toamnei 57 Telef. 217-63

Telefoane 3.68.44 si 5.24.25 Telefoane 3.68.44 si 5.24.25


"AVANTUL"
INTREPRINDERE FONDATA IN ANUL 1915
Executà :
Constructii de raport, Vile, Locuinte eftine, ModernizAri, Transformiri,
precum o orice lucrari de:
Zidirle, Timprarie, Fierdrie, Tinichigerie, Instalatiuni, etc. Sectiune spe-
exclusiva. pentru izollri de igrasie.
BIROURILE : BULEVARDUL ELISABETA No. 67

ELECTRA-MENAJ" S. A. R.
DEPOZIT ASORTAT CU:
Servicii in porcelan, pentru mask ceaiu etc. Ceramici finS.
Sticlfirie moderni, Tacimuri inoxidabile si chromate, Olfirie emai-
lati etc. Lampi electrice. En gros. En detail.
BUCURE$TI STRADA 5ELARI No. 4. Telefon 3-51-06 1

www.dacoromanica.ro
XXII
..................som.o.oswonno....m..............
11=INTREPkINDER.ILE=---1
BOTEZ
IMIRCEA
BUCUREFrI VI. Ca lea Rahovei 378
Tel. 565.36 si 240.24 ;.
I Intreprinderi nationale române de

-
,k
s.

con structii Electro-mecanice. Fa-


,. brick de caroserii si automobile.
47.2.1V.1
i
Rep aratiuni si puneri la punct pen-
tru orice fel de motoare. Reprezentante.
s-osimwe-osum.eminws-oems.s.samow 21111s. . 1
II/..III,Ill.'.I..IIIIIIII..II.OI
,
BLANARIA DORDEA
EXECUTA IN MOD A R T IS T I C :
HAINE DE BLANA
TRANSFORMA, REPARA SI VOP-
SESTE ORICE FEL DE BLANURI.
MARE ASORTIMENT DE BLANURI
IMPORTATIUNE DIRECTA
PRETURI FARA CONCURENTA
BUCURESTL PASAJUL ROMAN 12 ((al. Yltioriel 41).Tei. 5.59.17
."
.01 I 101. 401MD. GAM I II II D. 10. 4011 I I 0 .101Mew .50195320- .0RI100. 0

10
:,
1

41)
VILLA"!
CASA DE INCREDERE
1

vt ..iTransactiuni imobiliare,
-
j
1

to Vinz5ri si CumVargri
.- ...A. 1 de Imobile, Ferme, Mini!
14,
--* , I
Inchirieri
I
i .V ...
I:Strada lonic5 7
1- ., , .-- s-- A, ti4 Telefon 5-57-62
--:;tersiginmailliFORMATIU111 GRANITE
io-o.wstzuw.e.00na.o.n....aen....wmpmm...igffw..issDs,..e
XXIII
www.dacoromanica.ro
Industria Technicá
. Fabriefi de artieole teehniee
MATHIAS SCHIMPEL
Bucuresti-Militari. Telefon 4-26-86
Bu ley. Regele Alexandru I No 61 (fost I. G. Duca)
Turn Rorie de fontà si metale. Armäturi pentru
aburi, gaz si ap5. Armäturi speciale pentru in-
dustria petroliferà.
Pompe $i materiale pentru ineendiu
..MM.OM.aII..al-N

AX1NTESCU
BUCURETI
STRADA S EL ARI No. 10
(in curte la dreapta)
ATELIER MECANIC
Special in Spitat, Centrat
§i Transformdri de Maeuri
pentru roti metalice de auto-
mobile, motociclete i biciclete

Alimentari Sondaje
CU APA DE PUTURI LA MARI
PENTRU ORA$E $1 INTRE- ADANCIMI STATIUNI
ii PRINDERI INDUSTRIALE DE POMPARE-IRIGATIUNI

ItillEPRINEMI,E Go BARUSCO I

CANALIZARI 1STRADA
BUCURE$T1 VI
ANTIM No. 43
PROIECTE
TELEFON 3-78-26
INSTALATII BALNEOLOGICE
XXIV
www.dacoromanica.ro
'Uncle se afIg strada cautatS?
NUMEDE STRAZII (Denumirile tipArite cu li- Tra m- Auto- ,c1 o o
terS mare aratS STATIA de vai buz n 0
. coborire) No. No. @, §
c; ,g,C12

A.
A. (Cartierul C. BALA GRIVITEI: 15 44 8 37 IV
F. R. Steaua Ro- Cal. GInlw-2.,tei 376/Str. B No. 2
mang) si terinna' cu 91-92
STR. A. CART. C. F. R.: 19
Bufl. Fidantropla 297.
A. (Parcelarea DEPOUL DUDESTI: 16
Berindei) Cal. Diude0i 196
5 14 II
A. (Parcel. Mini- MATEI VOEVOD: 26 4 16 II
sterului Muncii) Sos. A/Elhai Bravu 145 /
Vatra Lutrnanoasd 56.
so.u:
, PARCUL IANCULUI : 14
$os. Ianauffuti 58/lit. Vic-
tor Manu 45 / Vatza Lu-
sninclasA 56
A. (Parcel. RMS REGIE: 12, 24 40 8 34 IV
Regie Neof. Ing. Sos. Basarab 21/Buff. Re-
N. Theodorescu) gLei. 10
A. (Parcul Cor- Six. A. PARCUL CORNES-
nescu) CU-VARFUL CU DOR:
^ 45 3 8 I
Gaff. Floreasca 70
A. (Parcul Ra- STRADA A.: 7, 15 7. 29 III
hove) Gaff. Rahovei 399
A. (Parcul Prin- PINTA CONFEDERATIEI
cipele Carol) BALCANICE: 5 48 2 7 I
Cal. DorobanrPor 194
A. (Parcel. RMS TUDOR VLADIMIRESCU:
- Seminar) (CHIRIGIU) 7 45 6 26 III
RAHOVEI/VISTIERI: 3, 15
Call. Rahovei 185/ Buff. Ma-
flia 73/Sas, \ram. 7/Ingi-
ner Teodor 2
A. (Parcel. co- DEPOUL DUDESTI: 16 5 14 II
munalä Dudeti) Gaff. Dudecti 177
A. (Parcel CFA- STR. RADULESCU: 1 4 18 IT
direa Rom.) Gail. Colentina 92
A. (Parcel. Soc. STR. SF. PETRU: 9 3 8 I
comunale de Lo- Call. Laoul Tetaluii 58/Jude-
cuinVe Eftine) tului 46
, sau:
CAL. LACUL TEIULUI: 17
CaL Lacluff Teffulud. 84/ Str.
C. No. 3-4

1
www.dacoromanica.ro
1
Unde se aflg strada cAutatg.? -.-
0a

de Ocol
Tram- Auto- ti Ou 0...-
.T..

(Denumirile tiparite cu li- 0

Jud.
.,f,
NUMELE STRAZII tert mare arat'd STATIA de vai buz z 0 E.) P Cj .7-1 .:..J.

coborire) No. No. '", a) a, a oc.,


'CS rcj ti]

A. Aleea (Parcul STR. POPOVICI: 31 2 6 I


Delavrancea) Sas. Miser-eft 25
A. Aleea (Parcel. NERVA TRAIAN: 16, 19 5 15 II
Trinitdtii) Call. DuJcltri 43/Traharn 27/ ..
Prel. Trinditnid 5
A. Aleea, zis A- BAR1ERA VERGULUI: 19, 25 32 5 14 II
leea Parcul Avi- Cal. Cdddriasirlar 298/Str. 26 50
atiei (Parcel. Soc. Th. D. Speranitia 160 (fast ...
corn. de Locuinte Call. Raionudrud) . .,
ef tine Raion - Th.
D. Sperantia) - .-
A. Aleea (Parcel. INCHIS. VACARESTI: . 38 6 23 III
Martisor) Se nu- MANDRAVELA: 34, 38 .

meste neoficial si Ses. OCitienitet 119/Clal. Vd- . 53, 54


Str. Bucura Durn- ealrew 490/Detosamentu-
brava) dud 10/Prel. Marrtisor 1
A. Aleea Marti- JINCIlis. VACARESTI: = 38 6 27 III
sor A. MANDRAVELA: 34, 38
sos. Oltenitej. 119/Oad. Vd_ 53, 54
cdrest 490/Detasamentiu-
diuti 10/Fnel. Marl4sor 28
A. Bulev. (Car- ALEEA GRANT: 40 8 34 IV
tierul C. F. R. Sots. Gagew 3
ARANT)
A. Intr. (Parcel. HERASTRAU: 45 2 10 I
Sos. Pipera) Sas. Plpera 9
A. Intr. Aviatiei HERASTRAU: 45 2 10 I
A. (Cart. Mos sots. Pipera 10/Sits. Avia-
Calin) tiei 7 .
A. (Parcel.Jianu ant: Ghearghe Buizdugarn
Blank Bordei
zis Cartier. UCB).
A. (Parcul Do- azi: Naum Romniceainu
robantilor)
A. (Parcel. co- amt: Vaside Cristeacru (In-
munald Cäldrasi) gineT)
A. (Parcel. Fer- azi: General Tdrt'ardscru Ni-
dinand Obor) codlae
A. (Parcel. 1-a. azi: Mader Avdialter Sand-
Min. de Domenii) tescru Stefan
A. (Parcel. 2-a azi: Cdlpitan Sturza Ale-
sos. Iancului) xenclrru
A. (Parcul Ra- azi: Fratiii Hildel
dorin)

2 --
www.dacoromanica.ro
I

I
Unde se afla. strada cAutatà?

1 comunal
Sectorul
o

de Ocol
.41'5,1
(Denumirile tipArite cu li- rram- Auto- .6 u

Jud.
NUMELE STRAZII terd mare arath STATIA de vai buz (.) .L1 2
c.);-1
81
coborire) No. No. 1:1
U Iti:
al
zf

1
A (Parcel. azi: Litovoi Voavod
Danielopol
Colentina)
A (Parcel.Nifon azI: Cornetullui
Be lu)
A (Parcel. co- azi: General Ghenea.
munala Baterii-
lor)
A Aleea. zis azi: Caphan G. Demebriad
Aleea Jianu A.
(Pa rcel. Morn and)
A Aleea (Doro- azi: Poetul Alex. Mace- 0
bantilor) donski
A Fund. (Pan- azi: Captitan Gambea
duri)
Abatorului (Wed- STR. PLUGARI: 38 6 23 III
rest) CaL Valcairesti 253
si termthria:
ABATOR: 1
Sit. Undirei 176
Abatorului (Ser- I1ALA URBAN NODA: 17 6 27 III
ban Vgda) SOS. Giungialrui 66/T11criisu-
lui 51Pnincipele Mircea 5
Abatorului azi: inglobat in Splatinl
Splaiul Mimi
Abrud ' STR. TURDA: 44 8 35 IV
Patna Marion 78 .
si teem. en 147-150
DEPOZITUL SANITAR: 3,19
Rua. Pi1au:6/.4)pda 125
Academiei azi: Raymond Poincaré
Academiei Bu- azi: inglobat In Buil. Re-
lev. gele Carol I.
Acvila sau Aquila PIATA PUISOR:
ISVOR-ACVILA:
4 7 25 III
25 t--
Cal. 13 Septembnie 57
(itermlna Sabindlor 54)
Adam I on vezi: Ion Adam
Adamescu Ghiti vezi: Ghità Adamescu
Fund.
Adamiu, Locot. veil: Locot. Aclamiu
3
www.dacoromanica.ro
1
Uncle se af a strada cautata? "e3
Tram- Auto- t's 0 c i= 8 q
i -..-j'a
(Denu e tiparite cu li-
NUMELE sTriAzn 1
tera m e arata STATIA de
coborire)
vai
No.
buz 0 0 -'- a
No. ', a,
° -,- '
U .,
Ts rn u

Adela Leonida, Dr. vezi: Dr. Adela Leered&


Adjutant Aviator PLATA CONFEDERATIEI
Texier Jean (Par- BALCANICE: 5 48 2 7. I
cul Principele Ca- Cal. Dorabalyblotr 214
rol) sau:
RIATA JIANU: 32
cos. aarnu 74./Osit. Dore- ....
bantAidor 214
Adrian (fost Popa PANDURI: 4, 25 7 25 III
Nicolae Dealu Cal. 13 Septembnie 113/Sa-
Spirei) (binelor 85
Agapia, Ministi- vezi: Manastthrea Agapia .

rea
Agatha Birsescu UNIREI: 16 5 14 II
Cal Dudegi 180/Unthreth 25
Agica Preoteasa ezi: Tabla Butith
Agricultori MATASARI: 14 4 16 II
Bull. Paohe 108
tale au 119-120:
AGRICULTORI: 25 32 5 14 II
Cal. CalaraOlor ala 242-267
sti termind nu 147-150
AGRICULTORI: 19
Th. D. Spenambila 129

Aifel vezi: Eiffel


ROND: 3, 15 31 6 26 III
Alba' Buil. Regina Martha 53/Plata
Regina Martha 9
AMA, Cetatea vezi: Cebatea Alba
Alba Iulia CALUGARENI: 1 5 13 II
(Lemaitre) Spriaiull Uniinei 195/Caluga-
alend 15
Alba Tuna (Groapa azi: Pllauccului
Floreasca)
Albert I al Belgiei, vezi: Regale Albert I. al
Regele Bul. Ber4ghei
Albinelor ELENA CUZA: 38 6 23 III
Elena Cuza 81
Albisoarei azi: General Sailnen.
Albu Iosif, Colonel vezi: Col. Alibu Iosif
Aldea Sandu, Con- vezi: Consbantin Sandu
stantin Aldea

4
www.dacoromanica.ro
Unde se and strada cautata?
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- .6 8o1074 -.11 0 75

NUMELE STRAZII tera mare arata STATIA de


coborirt) No. No. ,0 U fil
ii I lits2 c.,

Alecu Ceaciru MATEI VOEVOD: 26 4 16 II


Fund. (neoficial) Sos. 1VE1hati, Bram 155
Alecu Dinu (Alex. VLADESCU: 5 48 2 7 I
Dinu) (G roapa Cal. Dotrobantli1or 190(Locat.
Floreasca) Avisitor Raidu Befler 40
Alecu Petrescu azi: Iosif Niculescu
Fund., zis si Fund.
Jolla
Alecu Russo TUNARI/ROMANA
Str. Roanand 126
- 44, 45
47
3 4 I
sau:
ION LAHOVARI: 16
General LabovAri 49
Alexandrescu PROF. BOGDAN: 5 3 4 I
Cal. DomobanteLor 60
Alexandrescu Gr. vezi: Grog. Alexanclresou
Alexandri Vasile az:: inglobat In Splalull
Splaiul Unirei
Alexandri Vasile veal.; Viasile Alexandri
Alexandrina ARCUL DE TRIUMF : 31 2 6 I
Sos. Kiseleff 40/Bul. 1V1a-
recall. Prezan 10
sau :
PIATA JIANU : 32
Sos. Jlianu 67/Bud.. Maresal
Prezan 10
Alexandru Aleia ALEIA ALEXANDRU : 31, 32 2 7 I
(Parcul Filipescu) SOS. JIANU-STR. PARIS: 31, 32
Sos. Jisnu 18 si 26 48
Alexandru Anto- BUL. G-RAL MOSOIU : 12, 17 53 6 27 III
niu (Parcelarea Gal. Serban Voc1 6 278/5os. 20
C.F.R.-Piepfanari) ViLlar 90/1on Eadultesou
1/C. Manescu 9
Alexandru Ave- vezi :, 1Vlaresal Alexandru
rescu, Maresal Averescu
Alexandru BIli-
4anu
STR. TUNULUI: _ 38 6 22 III
abr. Ouzo. Vodà 106
Alexandru cel Bun lazS : Dobrogei
(Virgiliu)
Alexandrucel Bun BUL. GHICA : 17 3 9 I
(Tei) Dcannuflui 50/Bul.
1V1a1ca
Ghica 26/Comoarei 22
Alexandru N. Bor- veil : Sublocotenent Alex.
neanu, Sublocot. N. Borneanu

www.dacoromanica.ro
I
92. .-

Sectorul
comunal
Unde se aflã strada cäutat0 -8
Tram- Auto- .ci o
.4,- 0 t. 0a
NUMELE sTRAzil (Denumirile tiparite cu li- vai buz 00 .-. 0 4,
2::-_,

tcra mare arat'd STATIA de No. No ru Ci 0a ad


'-' Ts u g0
coborire) '0 tO 0

Alexandru Ciurcu CANTEMIR :- 16, 19 5 13 II


(fost Macelari Oa Dwdesti, 62/Anastase ..,

Dudesti) Pana 9
Alexandru Con- PARCUL DOMENII: 19 2 6 I
stantinescu (fost (PLESOIANU): ,

Plut. Aviator J. Buff. pilantropla 170


Muntenescu) sri, terming :
PARCUL ODOMENII: 3 31
Bul. Mara) std. 29

Alexandru Cot- PARCUL MICA : 16 5 14 II


tescu (P a rc ul Cal. Dudesti 115/Ghearglie
Mica) Manea 30
.
Alexandru loan BUZESTI/BUL. CUZA : 44, 48 8 33 IV
Cuza Bulev. PLATA BUZESTI : 3, 15
Str. Buzest 53 20, 26
taie :
BUL. CUZA/DR. FELIX : 20 44, 48
Dr. Felix 14 si 17
atinge eu 43 : .,

BUL DUCA/BUL. CUZA : 44, 48


Bul. I. G. Duca la 31
si terming eu 104-105
BUL. BASARAB/BUL..
BANU MANTA: 26 44
Buff. Basarab 137

Alex. Joan Cuza BUL. CUZA/DR. FELIX: 20 44, 48 8 33 IV


Intrarea I. (fost Dr. FeCiix 1 liBul. Alex.
Fund. Dreptului I) loan Cuza 13
Alex. loan Cuza BUL. CUZA/DR. FELIX: 20 44, 48 '' 8 33 IV
Intrarea II (fost Dr. Felix 17/Ba.d. Alex.
Fundatura Drep- Joan Cuza 17
tului II)
Alexandru (Alecu) veal: Aleau ainu
Dinu
Alexandru Donici MARIA ROSETTE 9, 17 3 2 I
(incorporeazg i Vas. Lascgr 59 si. Vas.
fosta Str. Lipca- Lasicar 74/1Vkarola Rosetti 44
nului) sau:
DONICLBOTEZ: 16 ,

General Lanolvari 32
Alexandru Iaco- SOS. GROZAVESTI : 58 8 34 IV
bescu Sgol. Independentei 241/
Sos. Goozacv esti 18/Exo-
nloamil Cezgreseu 28

6
www.dacoromanica.ro
Unde_pe and strada autatà? '8 4.:
4-- '5 74
(Denumirile tipärite cu li- Tram- Auto- 1:1 u 6
NUMELE STRAZII terä mare arata STATIA de vai buz 0 .;-.1 a ,4
coborire) No. No. '-' .0
0, U w `-' ao

Alexandru Laho- G-RAL. BERTHELOT: I


, 31 3 4 I
vari Victoria'. 110
Call. I

tale cu 22-23:
ATENA/STATUIA TAKE 5,15 32,47
IONESCU : 19,20
Bal. Take Ionescu la 21 *I 24

Alexandru Laho- ATENA/STATUIA TAKE 5,15 32,47 3 4 I


vari Piga IONESCU : 19,20
Burl. Take Ionesau 24/ Str
Al. Lahovari 46
Alex. Locusteanu, vezi: Medic Vetertiinar Alex.
Medic Veterinar Loauisteanu.
Alex. Macedouski ROMANA / DOROBANTI: 5 44,47 2 3 I
(Poet) fost Aleia Cal. Dorobantitilor 15
A Dorobanti .

Al exandru Mar- fast in aaturafliul Marc Re-


ghiloman (expro- gene Carol LI
priatà)
Alexandru Moga, vezi : Suiblocotenent Maga
Sublocotenent Alexandru
Alexandru Moruzi NERVA TRAIAN : 16,19 5 13 II
V o.e v o d (f o s t Cal. Duide43tti 38/Nerva Tra-
Campoduci) ian 95-98
Alexandru Odo- ARHIVELE STATULUI : 3,4,7 33,38 7 25 III
bescu Isvar 49 si. Bul. Paincipele am
Mircea 4
Alexandru Oriscu V. A. TJRECHE : 4 7 25 III
(a cedat strdzii Isvor 67/Mined. Voda 59
Ceres .portiunea si tenntrid :
care se impreuna CERES/PUTU CU AM
cu Str. Isvor) RECE : 4
Isvor 91/Ceres 5
A 1 e x. Paulescu, vezii : Locotenent Paulesou
Locotenent Alexandru
Alexandru Proto- TEIUL DOAMNEI : 1 4 18 IV
popescu 02l. Colentina 78/Litovai
Voevad 67/Popa Ianau 2
Alexandru Rado- vezi : General Alexandru
vici, General Radavici
Alexandru Russo coreat: Mem. Russo
Alex. Sachelarie, azi : FrasanetuCrui.
zis Tudor Vladi- -
mirescu, zis Rà-
dulescu

7
www.dacoromanica.ro
I

1
a)

comunal
9

Sectorul
de Ocol
Unde se afla' strada cdutata? Tram- Auto- .d uo 6;1
7a-

Jud.
(Denumirile tipdrite cu li- vai buz Z 0
NUMELE STRAZII ter a. mare aratS STATIA de 0
coborire) No. No. ', cv
cf
ja

Ts

I
A 1 e x. SIvuleseu AL. SAVULESCU/MTEI-
(fost Str. F. Par- LOR : 26 4 16 II
cel. comunard Ca- Sos. Mihai Bravn 171
lära0)
Alex. Sihleanu SIHLEANU : 25 32 5 15 II
P o et ul Al. Si- Cal. Csailanasi 42-46
hleanu
Alexandru Sturza, vezi : Cgpitan Sturza Ale-
Capitan xandru
Alex. V15.hutá (fost SPLAIULUI/LOCOT. COL.
Doctor Iatropol) PAPAZOGLU : 1 40 5 13 II
Call. raolne§ti 105/L000t.
Clot Papazoglu 9 1
Alex. Vlahup (Tei) azi : Dâmbovtai.oarai.
Alex. Zagoritz (Ar- BARIERA VERGULUI : 19, 25 32 4 16 II
hitect) Parcel. co- $os. 1VIihai Bnavu 219/Ing. 26 50
munald Calarai. N. S1a1Mceanu 15
Alexe Ion (Tei) STR. BERECHET : 17 3 9 I
Cai. Lama Tel:laud. 137
Alexe Ion (Colen- vezi : Ion Alexe (Colenitne)
tine)
Alexe Marin (Tei) azi : Polovnacd
Alexe Marin (Popa BUZESTI/GRIVITEI/ PIA-
Tatu) Aleia TA DR. BOTESCU : 3 38, 40 8 33 IV
Oaa. Gnivitei 117/Plata Dr.
Botescu 4/Popa 'Patti 80/
Ittlia Haideu 4/Alelia In-
lila Hajcleu 3
,
Algiu Aleia (ne- BREZOIANU : 14, 24 8 31 IV
oficiala) Bud. EliSsabeta 18/Brezota-
nu 31
Alien (inglobeaza STR. ALION : 40 8 37 IV
0 Str. Telegrafu- sos. arulle#i 40 0 113
luD

Alion Fund. STR. ALION : 40 8 37 IV


Sos. Gliti,e0d 113/Stir. Alinn
22/SumaSa 2-9

Aluniqului (f ost CAL. PISCULUI/IMPA- 53 6 27 III


Olteni din so& 01-
tenitei)
RATUL TRAIAN:
sos. Oltenitei 108 ...,
Aman Teodor
2
ve, : Teodor Amen

www.dacoromanica.ro
1
Sectorul
2.

comunal
.-. 2
Unde se aflà strada cAutata? Tram- Auto- mj S' 6 .5
(Denumfrile tipArite cu 11- vai buz go
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de 1,-. 0
ti i
coborire) No. No cu LI 11
mi au
'0

Amaradiei (o por- SALCETULUI : 17 6 27 III


tiune din f ost a sos. Giingiruaui 22/Gtilortu- .0---
Str. Catinca Gre- lui 32
cescu I-a, zisa Ca-
, larasanca I-a)
Amfibiilor Fun- azi: Liibert.ltii Inftrarea
dátura
Amitionului (f os t CAL. LACUL TEIULUI : 17 3 8 I
Stefan cel Mare Call. Lacull Teitflui 107/01u-
Tei) cozei 132
Amiral Balescu PIATA JIANU : 32 2 7 1
Constantin (f o st Cal. DorobanOlor 228
Str. 0, Parcel.
Jianu-Blank-
Bordei)
Amiral Murgescu GARA DE EST : 24 44,46 4 18 II
Mrs:tuff Bul. Eerd:Iniand
dreapta colt G-ral Ta-
táresou 32
Imcepe cl'n :
ANIMAL MURGESCUI 46
CIMIT. ARMENESC :
$os. PanteRmon 73
Amiral Urseanu (o GENERAL MANU: 15, 19 32, 44 2 3 I
portiune din Ma- Bul. Lascdr Catargiu 21 20
resal Badoglio)
Amurg ului (f o st PARCUL RAHOVA: 7, 15 7 29 III
Str. Drurnul Se- Call. Rahovei 417
reidinParculRa- si termina:
hova) SOS. MAGURELE: 33
Sas. Magurele 230
Amza Intr. (fost HELIADE INTRE VII: 42 4 18 II
Fund.) Sos. Gherase 120 Str. He-
bakle intre \PH 48 (34
vechiu)
Amzei, Biserica vezi: Biserioa Amzei
v
Amzel, Piata (Str. GENERAL BERTHELOT: 31 2 3 I
Piata Amzei). S'a PIATA AMZEI: 31
numit un timp Cal. Victor:ea 122
Str. Fundatia sau:
Cons t. Vasiliu-
Bolnavu). ATENA/STATUIA TAKE 5, 15 32
IONESCU: 19, 20 47
Bul. Take Ionesou 27/Athena
1/Nic. Bälcesou 15

www.dacoromanica.ro
9
Sec torul
cornunal
Unde se aPlAstrada cAutatA? Tram- Auto- .ci'8u
(Denumirile Uparite cu 11- vai buz a 0
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de
coborire) No. No ci

Amzei Intrarea GENERAL BERTHELOT: V..; 31 2 3 I.


PIATA AMZEI: 31
Cal. Victoriei 122/Str. Plata
I I
Amzei 1 - - - I
"?'
Ana, Manta vezi: Sf. Ana
Ana Cutarida azi: Surtasuand
Ana Davila CAROL DAVILA/BUL.
ARMAND CALINESCU : 14 47 7 28 III P
CP %h- Bul. Armand Carldnescu 26/
Carol Darvtila 63
Anastase Panu CANTEMIR: 16,19
1 5 13 II
Cal. Dwdesti 62 .

Anastase Simu MUZEUL SIMU:


-A, ,:, L, I
5, 15 32 3 1
(fost Mitropolitul BILL Take Ionescu 9 16,19 47
Saguna) sau: 20
FRANKLIN: 31
Nic. GoCesou 16 47
Anastasia Dom- vezt: Domnita Anastasia
nita .:, F
Anastasiu C-tin. vezi:. Constantin Anastastu 41
Ancara vezi: Ankara
Ancuta, Domnita vezi: Domnita Anculta :gg 4=4 .1
A n dr e es c u Ion, vezi: CaLpirtan Andreescu
Capitan Ion -
Andreescu Marcel, vezi: Locort. Avtator An-
Locot. Aviator dreesou Marcel
Andrei Ion vezi: Ion Andrea
Andrei Muresanu DRAGHICEANU: 32 2 7 I
Sos. Ilona 38/C5(p. Deme-
tnilad 6 Cap. Av. Mircea
Petra 7
si terming:
PIATA CONFEDERATIEI
BALCANICE: 5 48
Cal. Darobantilor 163 Pieta
Confederatiei Balcanice 12
Andrei Muresanu PETRE ISPIRESCU: 4
(Corn. Lupeasca) Call. 13 Septernbrie 274
Andrei Saguna, vezi: Mitropalitua Andrei
Mitropolitul $aguina
Anestinilor (f o s t PITIVDELEA NOVA: 19 5 14 II.
Str. Gropile-Raion Th. D. Speranina 83 si 111

10
www.dacoromanica.ro
I
Sectorul
Unde se aflástrada cAutatà?

cornunal
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- .0..8 t
7.41.573
NUMELE STRAZII tera mare aratä STATIA de vai buz a0 !..,. a ... 7.1
coborire) No. No. ', cu C.) fe, m
15 24 vi 8

Angela LEMAITRE: 1 6 23 III


CAL. VACARE$TI: 38
Splaluil Unirei 164
CO
A n ghel Dinescu BALTARETUL : 4 7 29 III
Fund. (neoficialä) Oak 13 Sept. 253/B5atiretul
25
Anghel Dumitre- fast In actual& Pare Re-
scu (expropriatà) geae Carol II
Anghel D. (Poetul) BUL. MARASESTI: 1 5 13 II
CAL. VACARESTI: 40
Cal. Vàcaresta 99
Anghel Ghiti vezi: Ghtta Anghel
Fundatura
Anghel Nicolae awl: Dimitrie Pohl/Ideal
Anghel Saligny, vezl: Inginer Anghel Sa-
Inginer ligny
Anghel Voicu vezi: Voicu Antghel
Anghel Zamfir azdi: Zahania Caroalecha
Anghelescu,Gene- vezi: General Anghelesou .
ral
AnghelescuMircea vezi: Mircea Angheescu
Anibal Teoharie, vezi: Doctor Anibaa Teo-
Doctor harie
Anicuta Penoviel CIMITIRUL MILITAR: 53 6 27 III
sos. Olteniitei 36 .

Ankara (0 portiu- PIATA CONFEDERATIEI


ne din Aleea Vul- BALCANICE : 5 48 2 7 I
pache) Cal. Dorobantilor 163/Plate ,
Conf. Baloanice 10
Anti-Aerlani (Co- - PETRE ISPIRESCU: 4
muna Lupeasca) Cal. 13 Sept. 299/Petre Is-
piresou 119
Antim(Strada este ANTLM/SF. APOSTOLI : 31 7 25 III
parcurs'a pe toatà sf. Apostoai 50
lungimea ei de % terminã cal 78_81
Auto buzul 31) ANTIIVI CAL. RAHOVEI: 31, 45
Cal. Rahovei 120
Antim -Intrarea JUSTITIEI: 31 7 25 III
Strada Anttim 42
Anton Colorian, veal: Praf. Doctor Anton
Profesor Dr. Caloritan

11
www.dacoromanica.ro
Unde se aflA strada cAutata?
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- .6 C;o 6.: si 5
NUMELE STRAZII tera mare aratà STATIA de
coborire) No. No. '-' ,, 0a ° g
V 11 L' 3 B

Anton Ionescu, vezi: Locotenent Ionescu


Locotenent Anton
Anton Pann MIRCEA VODA: 25 32 5 15 II
Miocea Voda 13
traffe ou 11-22
PAC. ANTON PANN: 7
Mitrop. Ghenadle Petrescu
aa 28-3,5
sj, termfald cu 43-54 his
MIRCEA VODA: 16, 19
Cal Dudesti 5
Antonache, Banul vezi: Banal Antonache
AntonescuJulietta vezi: JUailebta Antonesou
Antonescu Mihail vezi: Mthall Antone.scu
Antoniu Alex. vezi: Alexandru Antoniru
Anul 1848 MONUM. AVIATORILOR: 32 2 7 I
Sos. JOanu 32 Saba 21-30
sail:
PIATA CONFEDERATIEI
BALCANICE: 5 48
Ca/ Dcalobanipor 163/Piata
Confederatiei Daloahke
11/Sofba 21-30
Apele Minerale LEMAITRE: I 5 13 II
Cal Wacaresti 157
si termiind:
ABATOR: 1
Sp/ail-11 Unbrei 213
Apolodor PIATA SENATULUI: 3, 4, 7 31, 33 1 21 III
Spl. Independentei 1 si 12, 25 33, 40
Spla:u1 Unirei 2
Apostol azii: Buoura DumbnavA
Anostol Margirit BARIERA VERGULUI: 19, 25 32, 50 5 14 II
(fost Fund. Coco- Car.. Calaragitor 300 slam 26
sului si Intr. Mi- Th. D. Speranit6a 182, sau
hai Bravu) sos. Mlhai Bravu 318
Aprodul Purice VASELOR: 7,16 44 4 17 II
Sos. M'thai Bravu.. 46/Vase- 26
lor 58
Aquila sau Acvila PIATA PVISOR: 4 7 25 III
ISVOR ACVILA: 25
Cal 13 Septernbrie 57
(termn: 5 Sabinelor 54)

12
www.dacoromanica.ro
Uncle se afla strada cdutata? Tram- Auto- ti C;u t..."12 .; 70.
(tDereanummairreilaeratglasTzTat 1g; 6-,..; 6. C
NUMELE STRAZII r. mare STATIA de vai buz a 0 T.-- o 2z
coborlre) No. No. " au
cl 0 ID' u E
cu cu o
.0 W c.,

Arad PIATA GIIICA 15 44 8 37 IV


Cal. Gaiviltei 409
Arbore, Hatmanul vezi: Hat/n=1U: Arbore
Arcului ARMENEASCA: 14, 24 3 , I
Buq. Carol 39 ItaLanä 4
Ardeleni ARDELENI: 1 3 5 I
Call. Moslaor 249
tade ch 23-30
ARDELENI: 44
Precutpet1 Vechi la 33-34
si termina":
PROF. URSU-TOAMNEI: 16, 17 -
Vtirtorului 132
Argentina (Parcul MEXICULIJI INTRAREA 28 2 7
Bonaparte) GENEVA:
Sas. Bonaparte 15
sau:
STR. ARGENTINA: -, 48
Strada Paris 24
Arges ROMANA/MOSILOR: 1 47 3 5 I
CaL Meisllar 223
Arhiducesa Ileana PIATA FILANTROPIA: 3, 19 8 35 IV
Buil Filantropla 69 20

Arhiereul Calist ARHIEREUL CALIST: 25 32 4 16 II


Call. Calarasiler 297
Arhitect Louis vezi: Louis Manc,
Blanc (Arhiltect)
Arhitect Burcus vezi: $tefan Burcu4
Stefan (Arhitect)
Arhitect D. Hirjeu vezi: HArjeu D. (Arhibect)

Arhitect Gheorghe vezi: Gheorghe Mandrea


Mandrea (Arhltect)
ArhitectIonMincu vezi: Ion Min= (Arlitteet)

Arhitect Alexan- vezi: Alex. Sävrulescu


dru Savulescu (Aril:teat)
Arhitect I. Soco- vezi: Socolesou I.
lescu (ArhLteet)
Arhitect G. Ste- veal:: Sterten G.
rian (Arhirteet)

13
www.dacoromanica.ro
^.^.
NUMELE STRAZII
Unde se aflà strada cAutatil?
(Denumirile tiparite cu li-
tera rnare arata STATIA de
Tram- Auto-
1,1.
-0.
.cri el
0 .L. &
,. .V..
....-

coborire) No. N o. '-3 a.)


.0 C.)
cu a.) 0

Arhitect Alexan- vezi: Alex. Zagorltz


dru Zagoritz (Arhitect)
ArhitectiIor azi: Efthrnie Murgu
ArhIvelor ARHIVELE STATULUI: 3, 4, 7, 33, 38 7 25 III
Isvor 31/BU1. Principele 12, 25
Mircea 3
salu:
But PrInciipelle Mircea 51
Mihai Vodà 40
Arhivelor - Intra- MIHAI VODA/ISVOR: 3, 4, 7, 33, 38 7 25 III
rea Spl. Independenited 23/Mi- 12,25
had Vodà 34
Arhivelor Spla- Inglobait in Spilaiiul Inde-
iul pendented.
Aricescu Constan- vezi: CanstantLn Arieeseu
tin
Ariesul STR. MURES: 15 44 8 37 IV
Cal. Grilvitei 393/Mures 24

Anion C. C. GARA DE NORD: 15, 26 38, 40, 8 33 IV


C. C. Arion Cal. Grivitei 138/Buil. I. G. 44, 48
Duca 23
Arionoaia CREANGAIMETEORILOR: 7 7 25 III
(ECOULUI)
Uranus 75 .

si tern:1mA au 64-67:
ANTIM/RAHOVEI: 31, 45
Cal. Rahovei 120 Antian 78
Aristia, Costache- PLEVNEI/VITING: 40 8 32 IV
Costache Aristia Cal. Plevnei 148
Aristia (Costache) PLEVNEI/VITING: 40 8 32 IV
Intr. (fost Cal. Pilevnei 1481Str. C.
Fund.) Aristia 34
Aristide Briand TEATRUL NATIONAL : 31, 40, 3 1 I
(fost Rega)à) SF. IONICA-ARISTIDE 15, 16, 31,
BRIAND (REGALA): 20 40
Cal. Viiictoried 58
si termina:
ARISTIDE BRIAND: 5, 15, 32,
(REGALA) 16, 19, 45
Bul. I. C. Brätianu 11 20

14
www.dacoromanica.ro
Unde se afla strada cautatã? "6 71 57;
NUMELE STRAZII (Denumirile tipArite cu 11- Tram- Auto- ...; u 6;:-.: ,L., g
tera mare arata STATIA d bu.
coborire) No. No. -, a.) r.)
ss
°
izi WO

Aristide Deme- SF. 10NICA: 40 8 31 IV


triad (fost Zorilor) TEATRUL NATIONAL: 31
Call. Viotariel 39 Campinea-
nu 13/Sf. Ionia. 11
sau:
BREZOIANU: 14, 24
Bul. Elisabeta 18/Brezolifau
24/Sf. Iondica 9
Aristizza Roma- LEMAITRE: 1 6 22 III
nescu (Parcelarea CAL. VACARESTI: 38
rabacari) Cal. Vacare0i. 178/Lânärieti
20/Sueltzer 20

Armand Cilinescu FAGARAS,TUDECA-


-Bulevard. (fost TORIE: 47 7 28 III
Bulev. Dr. Kalin- Cal. Plevnei 107 -
deru) tale:
STADIONUL VENUS: 14 33, 47
SP1. Indepertderutei 148-137
(tate Bull. Regale Carol
II la 63)
sii ftenmiln6. :
BITL. ARMAND CALINES-
CU/CAROL DAVILA : 14 47
Carol Darvitha 53-60
Armasului In- DUMBRAVA ROSIE: -- 45 3 4 I
trarea (PIATA CANTACUZINO):
Pieta Carntacuzino 5/G-nall.
Eremia Gtrigarescu 14
Armeneasci ARMENEASCA: 1 6 11 III
Caa. Musiflor 89
-bade:
ARMENEASCA: 14, 24 3 2 I
Baal. Carol 48-45
si rtentrein6 cu 46-46
MARIA ROSETTI: 9, 17
Vas. Lascgir 78/Marla Ro-
seat 38 .

Armistitiului BIS. FERENTARI: 45 6 27 III


CaL Ferentari 128
Armoniei SF. APOSTOLVANTIM: 31 1 21 II
Apolodor 3/Sf. Apostoli 57/
Orfeu 1
sau:
SF. APOSTOLI: 45
Caa. Rahovei 36/Sf. Apostoda
57/Orreu 1
Aron Florian SM. BATISTEI: 9, 17 3 2 I
Vasle Lasar 31
15
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflA strada cAutatA?
(Denumirile tipArite cu It- Tram- Auto- v.::
o Va--""33'
6.,.-4 ;-. g
NUMELE STRAZII terA mare aratS STATIA de val buz 0 1 :1 0 2
coborire) No. No. 'b a t..02' ,e,g
'0 I,' mu

Aron Florian TUNARI ROMANA: 44, 45, 3 A I


Piata (neoficial) Romand 85 rpi 126 47
Aron Pumnul (fost SALCETULUI: 17 6 27 III
Gäitanari Ser- Sas. Glurgiutui 32
ban Vod5)
Arsenalului, Linia vezi: ania ArsenaflAul
Artanoaia vezi : Hartansiarla
Artei SF. APOSTOLVANTIM: 31 1 21 III
Apollodar 3 Sf. Apostali 45
salt:
BIBESCU VODA : 45
Cal. Rahave" 12 Cal. Poe-
naru Bomdea 18
Artur Virtejanu, vezi: Mahar Vantejanu
Major Artur
Asachi, Doctor vezi: Doctor Asaehl
Asan G. G. vezi: Assarn G. G.
Asilul de Noapte vezi: Azefluil de Naapte
Asian HELTADE INTRE VII: 42 4 18 II
Sas. Gherase 120/HelLade
intale Ihi. 60
Aslan Fund. HELIADE INTRE VII: 42 4 18 II
Sos.Gherase 120 Heir:lade .
Intre va 62
Asian, Getta TUDOR VLADIMIRESCU:
Aleea (CHIRTGIU) 7 45 7 29 III
RAHOVEI/VISTIERI : 3, 15
Cal. Rahovei 222
Assan G. G. G. STATUIA BRATIANU- 5, 14, 31, 1 21 III
G. Assan (0 por- UNIVERSITATE : 15, 16, 32,
tiune din Strada Buff. Carol 14 (exact in spa- 19,20, 40,
Bursei) tele staltuiei 1VEhat In- .24 45
Iteazua)
Assan, Popescu yen": Popesou-Assau .
Astronomului SPIRU HARET-PUTU CU 47 8 31 IV
.
PLOPI:
Sticrbei Vadd 50/Putu au
Plop'. 5
Sall:
POPA TATU/TIRBEI
VODA : 38, 47
Sthrbei Voclà 62/Luigi Oaz-
zarvthlan 4

16
www.dacoromanica.ro
ap Iaiinocl
1 comunal
Sectorul
Unde se aflã strada cAutath?
(Denumirile tip arite cu II- Tram- Auto- 11..8u 1"

a.nD
6::_-,
NUMELE STRAZII ter4 mere aratA STATIA de vat buz z 0 .1.1 9,
coborire) No. No. 15

AtanaseSivulescu CALNISTEL 53 6 27 III


General Mosoin 52
Atanasie Ionescu, vezi: Maior Ionescu Ata-
Maior nasie
Atanasie Stoicescu vezi: Economul Athanae
Economul Stoicescu
Atanasiu Ion, Pro- vezi: Profesor Doctor A-
fesor Doctor tanesiu Ion
Atelierului BUZETI/GRIVITEI/ 38, 40
PIATA DR. BOTESCU: 3 8 33 IV
Cal. Grivitei. 117/Pieta Dr.
Botescu 11
si termini :
POLIZU1CAL. GRIVITEI/
ATELIERULUI: 15, 26 38, 40
CaL Grivdtei 139
Atelierele Noui ATELIER.ELE NOUI: 40 8 37 IV
Sos. Gliudesti 72
Atena PIATA AMZEI: 31 2 3 I
Str. Rata Amzei 15-28/
Nic BAlcescu 14
tade:
ATENA/STATUIA 5, 15 32
TAKE IONESCU: 19, 20 47
Bufl. Take Ionescu 27-26
Athanasie Stoices- vezi: Economul Athanesie
cu, Economul Strodoescsu

August Treboniu MIRCEA VODA: 25 32 5 12 II


Laurian Ml.rcea Vocla. 11
August 30 STR. 10 MAI: 40 8 34 1NT
30 August Sos. Glulesti 75
Aurel Botha, Lo- vezi: Locoienent Botea
t otenent Aurel
Aurel Ciurea SEBASTIAN CAL. 13 ,
SEPTEMBRIE: 4 48 7 29 III
alit.. 13 Septembit.e 213/Se-
bastian 116
Aurel Cosma (lost PIATA JIANU: 32 i 7 I
Str. M. Parcel. Sos. Jianu 78
Jianu Blanc
Bordei)
Aurel Florescu BACUS:. 33 6 27 III
(neoficiald) Sergent Turturica 30/Prel.
Bacus 23/Topologulud 53 .

17
www.dacoromanica.ro
I
I
de politie
comunal
ISectorul
Linde se afl A strada cAutatà? '8 1)
Tram- Auto-

Circ.
(Denumirile tiparite cu li- .6 ..)

NLTMELE STRAZII tera mare arata STATIA de


coborire) N o. No , az va)

I
Aurel Bagianoff CALNISTEI: 53 6 27 III
Genera/ Mosodiu 68
Aurel Vlaicu GRAD1NA ICOANEI: 16 45 3 4 I
General Lahavari 11
tale cu 36-41 :
AUREL VLAICU : 45
&IL Dada la 35 A.-36
taie cu 71-74 :
AUREL VLAICU: 44, 47
Roanana la 69-102 .
si termiina cu 159-164 :
TUNARI/SOS. $TEFAN
CEL MARE: 9, 26 45
sos. Stefan cel Mare 46
Aurelian, P. S. azi: Maresail Averesou
P. S. Aurelian Alemandru
Aureliu AURELIII: 1 3 2 I
(BISERICA OLAR):
Cal. M*Ior 145
Aurora BUL. MARA$EST1: 40 5 13 II
Splaisul Unirei 89
sau:
BUL. MARA$E$TI: 1
Cal. Vazairesti 92 (Bull. Ma-
rasesiti 100) Spil. Unirei. 89
si terrrOma:
LEMAITRE: 1
Cal. VaicareSll 172
Austrului BUL. PACHE/TRAIAN : 7, 14 4 17 II
Bulev. Pache 54
Averescu, General vezi: General Averescu
Averescu, Maresal vezi: Macresal Averescu
Aviatiei Aleea BARTERA VERGULUI: 19, 25 32, 5 14 II
(Parcul Aviatiei), Cal CalareOflor 298/Th. D. 26 50
zis aleea A.Par- Sperantio, (fost Raiotn)
cel. Soc. Corn. Lo- 160.
cuinte Eftine
Th. D. Speranta.
Aviatiei (Cartierul HERASTRAU: 45 2 10 I
Mos Cahn He- (34.9. Plpera 10 i
rastrau)
Aviatiei A. Intr. HERASTRAU: 45 2 10 I
Aviatiei A. (Cart. SOS. Pipera 10/Str. Aviatiei
Mos Calin) 7

Aviatiei B. Intr. HERASTRAU: 45 2 10 1


Aviatiei B. (Cart. sos. Plpera 10/Str. Aviatied
Mos Calin) 13

18
www.dacoromanica.ro
I
ISectorul
comunal
Uncle se aflà strada cdutatã? Tram- Auto- _.3
(Denumirile tipar ite cu li- vu
NUMELE STRAZII terà mare aratà STATIA de vai buz 20 1
coborire) No. No. ' .2)
v

Aviatiei C.Intr. HERASTRAU; 45 2 10 I


Aviatiei C. (Cart. $os. Pipena 10/Str. Aviatiei
Mos Cahn) 17
Aviatiei D. Intr. HERASTRAU: 45 2 10 I
Aviatiei D. (Cart. sos. Pipena 10/Str. Aviatiei
Mos Calin) 23
Aviatiei E.Intr. HERASTRAU: 45 2 10 I
Aviatiei E. (Cart. $os. Pipera 10/Str. Aviatiel
Mos Cahn) 34
Aviatiei F. Intr. HERASTRAU: 45 2 10 I
Aviatiei F. (Cart. Sos. Pipena 10/Str. Aviatiei
Mos Cahn) 38 .

Aviatiei G.Intr. HERASTRAU: 45 2 10 I


Aviatiei G. (Cart. sos. Pipera 10/Str. Aviatiei
Mos Ca- lin) 46
Aviatiei H. Intr. HERASTRAU: 45 2 10 I
Aviatiei H. (Cart. sos. pipera 10/Str. Aviiatiel
Mos Cahn) 50
Aviator An dreesc u vezi: Locot. Aviator An-
Marcel, Locot. dreesou Marcel
Aviator Banciu- vezi: Locot. Comandor A-
lescu, Locot. Co- vdator Bancidesou
mandor
Aviator Beller Ra- vezi: Locot. Aviator Belles
du, Locot. Badu
Aviator Capsa N., vezi: Maim Aviator Capsa
Maior N.
Aviator Craiu V., vezi: Capitan Aviator Crain
Capitan V.
Aviator Cretu Pe- vezi : Sublocat. Aviator
tre, Sublocot. Cretu Petre
Aviator Demetria- vezi: Cap. Aviator Deme-
de G., Capitan triode G.
Aviator Drossu N., vezi : Capitan Aviator
Capitan Drossu N.
Aviator Fuicii Va- vezi: Locot. Aviator Fuica
sile, Locotenent Vade
Aviator Iliescu PIATA CONFEDERATIEI
Teodor (fost Ia- BALCANICE: 5 48 2 7 I
nina) Call. Dorobanclar 180
Aviator I. Munte- laza: Alexandru Constan-
nescu, Plutonier tinesou

19
www.dacoromanica.ro
I
1

iSec
a)

ptle
torul
comunal
Uncle sa afld strada cdutatd?

de Ocol
-8 .7-..
Tram- Auto-

de Ciorlei
Fa. s.. c

Jud.
NUMELE STRAZII (Denumirilp tiparite cu li- val buz
.d c.)
2
terA mare arata STATIA de No. No. zv
coborire) IP
a)
I/2 ed
0
,c

Aviator Octav 0- vezi: L000t. Aviator Gotav


culeanu, Locot. Oculeanu
Aviator Mirisesca vezi: Locot. Aviator Marg-
Ion, Locot. sesou Ion
Aviator Mirisoiu PIATA CONFEDERATIEI
Gh. (Parcul Prin- BALCANICE: 5 48 2 7 I
cipele Carol) Call. Dorobantilor 190/Loc.
Av. Redu Beller 13/Str.
C. 1/Loc. Av. Petrescu
Serban 1
Aviator Petre Mir- vezi: C5.p.itan Av-lator Petre
cea, Capitan MI/Tea
Aviatcr Petrescu vezi: Locot. Aviator Petra-
Serban, Locot. scu Serban
Aviator Popa Ma- FLOREASCA: 48 2 7 I
rin (Parcul Prin- VLADESCU: 5 48
cipile Carol) Cal. Dorobanfilor 190/ Loc.
Aviator Radu Beller 39
AviatorRomeoPo- vezi: CAP. Av'etor Romeo
pescu, Capitan Popescu
Aviator Protopo- vezi: Locot. Colonel Avaa-
peseu Stefan, Lt. tor Protopopescu Stefan
Colonel
Aviator Sánatescu vezi: Ma6or Aviator Sana-
Stefan, Maior tescu Stefan
Aviator Stilpeanu vezi: Locot. Aviator StAl-
Gh., Locot. peanu Gh. t

Aviator Stamates- vezi: Locot. AvLator Sba-


eu Grig., Locot. matescu Grigore
Aviator Teodor PIATA CONFEDERATIEI
Diescu (fost Ia- BALCANICE: 5 48 2 7 I
nina) Cal. Dorobanidor 180
Aviator Texier vezi: Adjutant Aviator
Jean. Adjutant Texier Jean
Aviator Tetrat Iu- vezl: Sublocot. Avi.ator Te-
Hu, Sublocot. trait Ittiru
Aviator Traian veal: Loma. Amiator Tra:an
Vasile, Locot. Vasiile
Aviator Zorileanu, vezi: Maqor Aviator Zort-
Major leanu
Avram lanetd, BUL. PACHE/TRAIAN: 7, 14 4 n II
Bul. Pache 28 .24

20
www.dacoromanica.ro
uncle se aflà strada cAutatà? 70.
(Denumriie tipArite cu li- Tram- Auto-\ 8
NUMELE STRAZII terà mare ara tä STATIA de vai bus o 6.2. 2
coborire) No. No. ocu .11 cuo
OVC/3u

Avrig ION MAIORESCU: 7, 16, 44 4 18 II


Sos. Mihai Bravu 15/Chi- 26
iristigA 20
tale cu 31-50:
AVRIG: 24 (16) 44,
Bill. Fend:nand 103-128 46
ii termini cu 77-96:
MIHAI BRAVU PACHE/ 14,
SOS. IANCULUI: 26
Sas. Ianoului 1
Avriir Intrarea AVRIG: 24 44, 4 18 1 II
(fost Fund. Ro- But Ferd.nand 128/Avrig (16) 46
tari) 35 13:1s.

Axente Sever LINIA C. F. R.: 7, 15' 7 29 III


C. Rahovei 256/Stan Ta-
bdrà 50-59
Azilul de Noapte PIATA SENATULUI: 3,4,7, 31, 33, 1 21 III
Independentei 9 12, 25 38, 40
Azuga (fost Prin- AZUGA: 42 4 18 II
cipele Mircea Sus. Gherase 95
Colentina)

B.
B. (Cartierul C. HALA GRIVITEI: 15 44 8 37 IV
F. R.Steaua Cal. Grivitei 376
RomAnA) terminA cu 85-96
STR. A. CART. C. F. R.: 19
Bul. Filantropia 301.
B. (Parcel. Be- VITAN: 40 5 14 II
rindei) Laboratorului 95.
B. (Parcelarea MATEI VOEVOD: 26 4 16 II
Ministerului $os. Mihai Bravu 145 Vatra
Muncii) Luminoasä 60.
sau:
PARCUL IANCULUI: 14
$os. Iancului 58 / Loc. Vic-
tor Manu 45 /Vatra Lu-
minoasä 60.
B. - (Parcel. RMS.- REGIE: 12. 24 40 8 34 IV
REGELE)- Neofi $os. Basarab 21 Bul. Re-
cial Str. Ing. A. giei 8.
Ioachimescu
B. Parcul Cor- STR. B. PARCUL 45 3 8 I
nescu CORNESCU:
Cal. Floreasca 94.

21
www.dacoromanica.ro
I

1
a

comunal
Sectorul
de Ocol
Unde se afl A strada cAutatti? Tram- Auo-
t d d

Jud.
(Denumirile tiparite cu 11- 84
NUMELE STRAZII tera mare arata STATIA de
coborire)
vai
No.
buz
No. , ;-.73.
C.)
qz

I
B. (Parcul Prin- PIATA CONFEDERATIE1
cipele Carol) BALCANICE: 5 48 2 7 I
Cal. Dorobantilor 206.
B. - (Parcel. RMS.- TUDOR VLADIMIRESCU:
Seminar) (CHIRIGIU) 7 45 6 26 III
CAL. RAHOVEI
VISTIERI: 3, 15
Cal. Rahovei 185 Bul. Ma-
rkt '73 Sos. Vthilor 7/Ingi-
ner Teodor 2 bis.
i termin5:
INGINER D. TACU: 33
Str. Fabr. Chibrituri 34.
B. (Parcel. co- DEPOUL DUDE$TI: 16 5 14 II
munalà DudWi) Cal. Dudesti 181.
B. (Parcel. Cla- STR. RADULESCU: 1 4 18 II
direa Rom. - Co- Cal. Colentina 92/Str. A.
lentina) 25/Str. D. 3/Str. C. 10.
B. (Parcel. Soc. STR. SF. PETRU: 9 3 8 I
Corn. de Locuinte Cal. Lacul Teiului 58/Ju-
Eftine-Tei) detului 42.
sau:
CAL. LACUL TEIULUI: 17
Cal. Lacul Teiului 84/Str.
C. 7 Pi 8.
B. Aleia (Parcul STR. POPOVICI: 31 2 6 I
Delavrancea) sos. Kiseleff 31.
B. Aleia (Parcel. NERVA TRATAN: 16, 19 5 15 II
TrinitStii) Cal. DudWi 43/Traian 27
Prel. Trinithtii 7.
B Aleia (Parcel. BARTFRA VERGULUI: 19, 25 32, 50 5 14 II
Soc. Corn. de Lo- Cal. CalaraWor 298/Th. D. 26
cuinte Eftine- Th. Sperantia (fost Raion)
D. Sperantia) 150.

B. Aleia (Parce- INCHIS. VACARE$TI: 38 6 23 III


larea Märtiwr) MANDRAVELA: 34, 38
$os. Oltenitei 119 Cal. Va- 53, 54
carWi 490 Detaamentu-
lui 10/Prel. Marti§or 3.
B. (Cartierul C. ALEIA GRANT: 40 8 34 IV
F. R. GRANT) $os. Giulesti 7/Str. D. 47/
Str. F. 3.
B. Intr. (Parcel. HERASTRAU: 45 2 10 I
Sos. Pipera) $os. Pipera 5.

22
www.dacoromanica.ro
'Uncle se aflà strada cAutatã?
Tram- Auto- v..8 -!.
'-'70'
NUMELE STRAZII
(Denurnirile tiparite cu 11- vai buz a 0 .14 & ...
terà mare arata STATIA de No. No. ";) 0 2 t
coborire) . r4 c.,

B. Intr. Aviatiei- HERASTRAU: 45 2 10 1


B. (Cartierul Mos Sos. Pipera 10/Str.Aviatiei
Cahn) 13.

B. (Par cel. GH. BUZDUGAN: 32 2 7 I


Jianu-Blank-Bor- Sos. Jianu 112 Str. Gh.
dei zis Cartierul Buzdugan (fost Str. A.) 5.
UCB)
B. (Parcul Doro- azi: Cronicarilor
bantilor)
B. (Parcel, corn. azi: N. Slaniceanu (Ingi-
CAl'aras) ner).
B. (Parcel. Fer- azi: Spatarul Nicolae Mi-
dinand-Obor) lescu.
B. (Parcel. I-a S'a numit un timp: Pluto-
Min, de Domenii) nier Aviator I. Munte-
nescu. Azi: Alex. Con-
stantinescu.
B. (Parcel. II-a STRADA B.: 14 4 16 II
Sos. Iancului) Sos. Iancului 118.
B. (Parcul Ra- azi: Elena Teodorini.
dorM)
B. (Parcel. Pro- azi: Barbat Voevod.
copiu - Colentina)
B. (Parcel. Ni- azi: Ulmetului.
fon-Belu)
B. Aleia, zis A- azi: Doctor Grigore Mora.
leia Ji an u B.
(Parcel. Mornand)
B. - Intrarea (Pan- CAPITAN VIJELIE: 25 7 28 III
duri) Sos. Panduri 61.
B. I. (Parcul PARCUL RAHOVA: 7, 15 7 29 III
Rahova) Cal. Rahovei 405.
B. 2. (Parcul PARCUL RAHOVA: 7, 15 7 29 III
Rahova) Cal. Rahovei 415 Bul. Prin-
cipal 36/Str. H. 7.
B. N. (neoficial) azi: Corabia.
zis si Str. B. Ne-
greanu
Baba Dochia BABA DOCIHAI
VIRGINIA: 1 5 13 II
Cal. Vacaresti 134. ...10,

-e 23
www.dacoromanica.ro
Unde se afl A strada cdutatA? Z; ..t. 5-,74
(Denumirile tiparite cu li- Trarn%- Auto- .,:i c., tip 8g
NUMELE sTRAm terA mare arata STATIA de vat buz 0 .t3 2 .... ,
coborire) No. No. um
.0 U a, a o
', a.)
Ts CO u

Baba Novae (fost DRISTORULUI: 26 5 14 II


Vlgdoian u-Du- Sos. Mihai Bravu 289/Dri-
de*ti) storului 89.
Babe*, Prof, Doc- vezi: Prof. Dr. Babe*.
tor
Babe*, Dr. Vin- vezi: Dr. Vincentiu Ba-
centiu be*.
Bacaloglu, Doctor vezi: Doctor Bacaloglu.
Biciniu inglobata in Str. Gruia.
Bgeingu Fund. DUMITRU RUSSE: 45 6 27 III
(neof.) Cal. Fenentani 146/Preff. Du-
mitru Russe 13.
Bicani SFT. GHEORGHE: 1, 4, 5, 32, 5 11 II
Str. Lipscani 75. 9, 16, 45
17, 19
Bacus SOS. MAGURELE: 33 6 27 III
Sas. Mdgurele 233
si terming:
GENERAL MOSOIU: 45
Cal. Ferentarilor 186 Aleia
Zorilor 8.
Bacus Prelun- STR. BACUS: 33 7 29 III
girea Sergent Turturicg 30.
Bacus I Fund. I STR. BACUS: 33 7 29 III
Sergent Turturicd 30 Prel.
Bacus 24.
Bacus II - Fund. II STR. BACUS: _ 33 7 29 III
Sergent Turturicg 30 Prel.
Bacus 28.
Badea Cart= (fost BADEA CARTAN-
Tgnase Vasilescu. IORCEANU:
Inglobeaza *i Str. Vasile Lascar 196
9 _ 3 5 1

Suter A) *i terming:
DEPOUL STEFAN CEL
MARECOSMINULUI: 26
Sos. Stefan cel Mare 168.
Badoglio, Maresal vezi: Maresal Badoglio.
Baican, Locote- vezii: L000t. Constantin
nent Constantin Ionesou-Baican.
Ionescu
Blicoianu Aleia PARCUL CAROL: 17, 20 31, 6 26 III
Dr. Istrate 8 si Nifon 34. 33

24
www.dacoromanica.ro
--,------
de politie
Sectorul
comunal
Unde se aflA strada cAutatS?
(Denumirile tirparite cu 11- Tram- Auto- .,:i3u

Circ.
NUMELE STRAZII terã mare arata STATIA de vai buz a 0
coborire) No. No. v

Baicului CIMIT. ARMENESC-


AMIRAL MIJRGESCU: 46 4 18 II
Sos. Pantelimon 91.
8 aicului - Stradela CIMIT. ARMENEASC-
AMIRAL MURGESCU: 46 4 1,8 II
$os. Pantelimon 107.
Baicului I - Fund.I am: Costache Conachi,
Str.
Baicului II. CIMIT. ARMENESC-
Fund. II AMIRAL MURGESCU: 46 4 18 II
$os. Pantelimon 91/Str.
Baicului 56.
Baicului III CIMIT. ARMENESC-
Fund. III AMIRAL MURGESCU: 46 4 18 II
Sos. Pantelimon 91/Str.
Baicului 104.
Baiulescu Ion vezi: Ion Baiulescu.
Biliceanu (fost BANCA NATIONALA 15, 16 1 21 III
Str. Sf. Dumitru) SMARDAN-BALACEANU: 20
Str. SmArdan 20
B Ilic es c u Cos- vezi: Costacne Balacescu
tache
Balinescu Rosetti vezi: Rosetti aal'anescu.
Bfilfiria (fost Nic. NICOLAE $ERBAN: 40 8 37 IV
Serban) Sos. Giulesti 60.
Bila1 sanu Alex. vezi: Alexandru Bal'asanu
Biliseseu, Profe- vezi: Rrafesar Nifon BA-
sor Nifon läsescu.
Balcescu Nicolae vezi: Nicolae Balcescu
Balcic STR. DOBRICI: 1 4 18 II
Cal. Colentina 166 -....
Bglescu Constan- vezi: Amiral B5lescu
tin, Amiral Constantin.
Bilescu Virginia vezi: Virginia Bälescu.
Balint, Popa vezi: Popa Balint.
13'00,1.01H BALTARETUL: 4 7 29 III
Cal. 13 Septembrie 253.

25
www.dacoromanica.ro
I
I
de nolitle
comunal
Sectorul
Unde se aflã strada cautath?

- -
-
(Denumirile tiparite cu II- Tram- Auto- .0..8u .A.17,-,2

Circ.
NUMELE STRAZII vai buz z 0 19 iu,.,0a

--
tera mare aratà STATIA de No. No. 1
coborire) '-5
,o
a.)

Balta,retul Fun- BALTARFTUL: 4 7 29. III


datura Cal. 13 Septembrie 253/Str.
Bgltgretul 29.
Banat VESPASIAN: 12, 24 8 32 IV
Bul. Dinicu Golescu 69/Ves-
pasian 59.
Banca Nationali LIPSCANI- 15, 16, 1 21 III
(In curs de des- BANCA NATIONALA: 20
fiintare prin ex- Str. Smardan 4.
propriere) sau: .
BURSA-DOAMNEI: 15, 16, 31,
Eugeniu Carada 4. 20 40
Bincei RUCAR: 15 44 8 37 IV
Cal. Grivitei 416
si tentnind ou 63-68:
RUCAR: 19
Bul. Filantropia 337.
Banciulescu, Lo- vezi: Locot. Comandor
cot. Coma n d or Aviator BAnciulescu.
Aviator
Sandi (Ignatiu) azi: Comarnic.
Iraneasa - Soseaua VILA MINOVICI: 31 2 6 I
Pe sosea stanga, in spatele
Vilei Minovici.
Banu Antonache STR. B. PARC.CORNESCU-
(fost Str. Manu) ROSETTI-BALANESCU: 45 2 7 I
Cal. Floreasca 101/Rosetti -
BaTanescu 7-10 f
si term. cu 62-71.
FLOREASCA-VLADESCU: 5 45
Cal. Floreasca 153/Constan-
tinescu 63-68.
Banu Manta
Bulev.
BUL. BANU MANTA:
BUL. BASARAB - PETRU
26 _ 8 35 IV
MAIOR: 44
Bul. Basarab 74
si term. cu 88-91.
BANU MANTA: 3, 19,
Bul. Filantropia 29. 20

Banu Manta - Fun- azi: o portiune: Pictor


dätura Satmary
si o portiune: Pictor Sava
Hentia.

26
www.dacoromanica.ro
1
1

I
-
I)

de politie
comunal
ISectorul
Uncle se afIS strada cautatA?

de Ocol
Tram- Auto- .Z

Jud.
Circ.
NUMELE STRAZU (Denumirile Uparite cu li- vai buz r.. 0
tera mare arata STATIA de No. No. --, a
coborire) U
10

I
Banu Maricine STR. CAROL-BUL. 3, 4, 7, 45 5 12 II
MARIA-PIATA 0 IUNIE : 12, 15, _

Str. Cardl 43 Ball. Maria 9 16, 17,


si terming: 20. 25
INSTITUTUL MEDICO-
LEGAL (CAUZASD: 7, 16 40
Str. Cguzasi 28 si Splaiul
Unirii 55.
Banul Mihalcea CAZARMEI-URANUS-
CAL. 13 SEPTEMBRIE: 7, 25 7 25 III
Uranus 31/Cazarmei 55.
Banul Udrea (fost STR. BRANDUSI: 40 5 13 II
Str. Undrea) Str. Laborator 20. .

Banului GENERAL BERTHELOT - 40, 8 31 IV


GENERAL BUDISTEANU: 47
G-ral Berthelot 14/G-ral.
Budisteanu 17
sau:
MIN. DE FINANTE: 31
Cal. Victoriei 105.
Barasch Yuliu vezi: Iuliu Barasch.
Barg tie SFT. GHEORGHE: 1, 4, 5, 32, 5 12 II
Lipscani 94. 9, 16, 45
si terming: 17, 19
CAL. CALARASI-BUL.
MARIA-CAL. VACARESTI: 1, 4, 17 32
Bul. Maria 2 si Cal. CEA- 19, 25
rasilor 1.
Bgritiei HStra- azi: Frânge FierStrada.
dela
Barbi RasgFun- CAL. VITAN: 16, 19 5 13 II
dgtura Cal. Dudesti 92/Cal. Vitan
8/Foisor 31.
sau:
VLAICU VODA-FOISOR: 40
Str. Foisor 33.
Bgrbat V oe vod TEIUL DOAMNEI: 1 4 18 II
(fost Str. B Par- Cal. Colentina 72.
cel. Procopiu)
Bärbgtescu BARBATESCU-COL.
POPEEA: 7, 15 6 26 III
Cal. Rahovei 217.
sau:
SOS. MAGURELE-
VISTIERI: 45
Sos. Mggurele 30.

27
www.dacoromanica.ro
Unde se aflà strada cAutata?
(Denumirile tipárite cu li- Tram- Auto- ti oo
-. Sli ..
..- 0 es
c.;;-1 80
NUMELE STRAZII terà mare aratà STAT1A de vai buz 0 1,-, 2 ....
coborire) No. No. '", 0 U ;`' cal 0
73 ts til u

Barbu Catargiu MIN. ECONOMIEI NA- 31 8 33 IV


. TIONALE/BARBU CA-
TARGIU: _.
Cal. Victoriei 127
si terming':
SFINTII VOEVOZI i 15, 20
Sfintii Voevozi 44.
Barb u Delavran- BANU MANTA: 3, 19, 2 6 I
c ea BuL Filantropia 40. 20
sau:
STR. POPOVICI: 31
$os. Kiseleff 29, Popovici
23-28.
Barbu Dumitrescu azi: incorporatà in Str.
Comarnic.
Barbu Läutarul BARBU LAUTARUL : 15 38 8 36 IV
(TARGOVISTEA VECHE):
Cal. Grivitei 286.
% ilar:e au 44-47 : .

PARCUL SFT. MARIA: 44


Str. Poanernirea 31.
Barbu Liiutarul I BARBU LAUTARUL: 15 38 8 36 IV
Fund. I Cal. Grivitei 286/Str. Bar-
bu L'Autarul 7.
Barbu Liutarul II BARBU LAUTARUL: 15 38 8 36 IV
Fund. II Cal. Grivitei 286/Str. Bar-
bu Lautarul 9.
BarbuLiutarul III BARBU LAUTARUL: 15 38 8 36 IV
Fund. III Cal. Grivitei 286/Str. Bap-
bu Läutarul 13.
Barbu B. Momu- SOS. STEFAN CEL MARE- 9, 26 45 3 4 I
leanu (fost Mar- TUNARILOR - BARBU
ginei) VACARESCU:
$os. Stefan Dell Mare 58/Tu-
nari 78.
Barbu PAItineanu STR. OPRIS (KOALA): 53 6 27 III
(fost Nucului $os. Oltenitei 58/Putul cu
sos. Oltenitei) Tei 25.
Barbu Urleanu CAPITAN VIJELIE : 25 7 28 III
(fost Fund. Gri- Sos. Panduri 67.
gore Branzescu)
Barbu Viareseu BARBU VACARESCU-$0S. 9, 26 45 3 8 I
(o portiune din STEFAN CEL MARE-
Cal Drumul La- TUNARI:
cul Teiului) Sas. Stefan eel Mare 47
28
www.dacoromanica.ro
1
de Ocol
21.'
Unde se afIA strada cAutatd? Tram- Auto- 1,,,"F; ..... Z es

Jud.
(Denumirile tiparite cu 11-
NUMELE sTnAzIL terA mare aratA STATIA de vat buz 4 5a.E
coborire) No. No.
t &8
Barbu gi Stoian vezi: Stoian $i Barbu.
Barcianu Daniil vezi: Daniil Barcianu.
Bardului SENATULUI-OLIMPULUI: 12 6 22 III
Cal. $erban Voclà 108.
Barierei PIATA
G-RAL CRETEANU: 12, 24 8 32 IV
Elizeu 26 si G-ral. Faalce-
ianu 35.
sau:
BARIEREI
(MANUTANTA): 40
Cal. Plevnei 208.
Barit, (Baritiu) Gh. vezi: Gheorghe Barit.
Barlea Fund. (Ii LINIA C. F. R.: 7, 15 7 29 III
se mai zice si Calea Rahovei 251. _
BArla, Barle i,
Bârlan). Trotua-
rul fail sot se
cheamd B A rl e a,
iar cel cu sot:
Fund. Ursului
BIrnutiu Simian vezi: Simion Barnutiu. .

Birsescu Agatha vezi: Agatha Barsescu.


Barthou Louis vezi: Louis Barthou.
Barzilai INCMS. VACAREFFI: 38 6 23 III
(zis Barzilan sau sau:
Barzilian) CAL. VACARE$TI
MANDRAVELA: 34, 38
sos. Oltenitei 119 Cal. Va- 53,_54
cdresti 490/Deta$amentu-
lui 10/Prel. Marti$or 21.
Basarab Bulev. PMTA VICTORIEI:
(Bulevardul este Str. Buzesti 109 $i Bul. Fi- 3,2619, 31,4832, 8 33 IV
parcurs pe toatà lianitrop6a I
lungimea de linia tale ou 8-33
de tramvai No.26) BUL. BASARAB: 20, 26
Dr. Felix 54-71,
atinge cu 137 (si 86).
BANU MANTA: . 26
BUL. BASARAB-PETRU
MAIOR: 44
Bul. Alex. I. Cuza 104-105
$i term. cu 120-177.
BUL. BASARAB: - 15 38
CAL. GRIVITEI: 26
Cal. Grivitei 196-217.

29
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflA strada c5utata?
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto- :8 *!371"
NUMELE STRAZI1 tera mare arata SrATIA de Puz
coborire) No. NO. '" a' 0 ''' 9
i: 8

Basarab - Sogeaua PODUL GROZAVESTI: 58 8 33 IV


Spl. Independentei 232.
sau:
REGIE: 12, 24 40
Cal. Plevnei 163-246.
Basarab I - Fund. I MALTOPOL-MAIOR
ARTUR VARTEJANU : 26 8 33 IV
Bul. Basarab 89.
Basarab IIFun- MALTOPOL-MAIOR
datura II ARTUR VARTEJANU : 26 8 33 IV
B-dul Basarab 95.
Basarab, Matei vezi: Matei Basarab.
Basarabia (Strada PIATA BUZESTI: 3, 15, 8 33 IV
este parcursa pe Stir. Buzesti 44 si Riga Su- 20, 26
toata lungimea de zesti 5.
liniile: 15, 17, 20)
Bilsesti, Pop de vezi: Pop de Basest.
Bateriilor SFT. APOSTOLI: 31 1 21 IV
Sf. Apostoli 20 *
si terming:
CAZARMEI: . 31
Cazgrmei 20.
Bateriilor Aleia SF. APOSTOLI: 31 1 21 IV
(fost Fundatura Sf. Apostoli 20/Str. Bate-
Miticg) riilor 9.
Batistei PIATA BRATIANU: 5, 14, 32, 3 1 I
Bul. Brätianu 16. 15, 16, 45
19, 20,
si terming cu 36-41: 24
MARIA ROSETTI: 9, 17
Vasile Lascdr 29.
Bazaca PIATA DE FLORI: 4, 16, 45 5 12 III
Str. Carol 74 17
sau:
PIATA 8 IUNIE: 3, 4, 7, 33
Str. Halelor 21. 8, 12, 38
15, 16, 40
17, 20, 45
25
Bazar, Romulus vezi: Romulus Niculescu-
Niculescu Bazar.
Beascg, TAnase Ni- vezi: Tanase Niculescu-
, culescu Beascg.
Becheru, Muceni- vezi: Mucenicul Becheru.
cul
:Becheru Niculae vezi: Niculae Becheru.

30
www.dacoromanica.ro
Uncle se afla strada cautata? Tram- Auto- ti uCi .::1-3' o
NIJMELE STRAZII
(Denumirile tiparite cu 11- val buz z 0 ..t: 2 r. ,
tera mare arata STATIA de No. N o. '.-3.tya, C.Pa
coborire) 4, CJ
a oP

Becket CONSTANTA: 42 N. 4 18 II
Sas. Gherase 8
sau:
DOAMNA GHICA: 1
Cal. Colentina 120/$os.
Gherase 8.
Beck, Doctor M. vezi: Doctor M. Beck.
l*jan Florea, Ser- vezi: Sergent Eifejan Flo-
gent rea.
Beldiceanu Nico- vezi: Nic. Beldiceanu
lae
Be 1 gr a d (Parcul STR. PRAGA: 48 2 7 I
Bonaparte) Paris 34/Praga 4. .....

Belizarie PIATA G-RAL


CRETEANU: 12, 24 8 32 IV
Barierei 25
sau:
BELIZARIE: 40
Cal. Plevnei 222.
Beller Radu, Lo- vezi: Locotenent Aviator
cot. Aviator Beller Radu.
Belvedere azi : incorporarta in Dorn-
nita Anastasia.
Benito Mussolini GENERAL MANU: 31 2 3 I
CAL. VICTORIEI: 15, 20
Cal. Victoriei 188
si termina cu 57-60.
PIATA ROMANA: 15, 19 32, 44
P-ta Lascar Catargiu 3 20 47

Bercenariu I. SPIRACHE OPRESCU: 53 6 23 III


Ion Bercenariu - Sos. Oltenitei 168.
Fund. .

Berceni Soseaua MANDRAVELA: 34, 38


(Corn. Serban Vo- Sos. Oltenitei 216. 53, 54
dà)
Berceni A., Fra- azi: Locot. Cornandor Da-
til Fratii Ber- rian D.
ceni A.
Berceni B., Fra- azi: Locot. Aviator Octav
tii Fratii Ber- Oculeanu
ceni B.
Berechet BERECHET: 17 3 9 I
Cal. Lacul Teiului 108

31
www.dacoromanica.ro
Unde se af16 strada cAutatà? : 5--cd.
(Denumirile tiparlte cu li- Tram- Auto- ti c,O. L.. 0
NUMELE STRAZII tera mare arata STATIA de vai buz m0 1-. o 49, 5
coborire) No. No '5 0) C.) a C5 Z
xi a)
1:1 cn 0

Berna( Parcul Bo- ROMAI. G. DUCA: 26 2 7 I


naparte) Sos. Bonaparte 43/Roma 11
Berthelot, General vezi: General Berthelot
Berzei PIATA COGALNICEANU: 14 8 31 IV
Bul. Elisabeta 38/Cal. Plev-
nei 42
atinge cu 34-39
BERZEIVIRGILIU 3,12, 47 8 33 IV
$TIRBEI VODA: 24
Stirbei Voda 89-146
si termind Cu 102-111
CAL. GRIVITEIBUZE$T1
PIATA DR. BOTESCU: 3 38, 40
Cal. Grivitei 117/Piata Dr.
)3otescu 9-10
Berzei _ Prelun- azi: Vasile PArvan
girea
Bibescu Vocli BIBESCU VODA: 45 1 21 III
Cal. Rahovei 7
taie:
BIBESCU VODA: 3, 15, 33
Bul. Maria 16 si 11 17, 20
taie:
CUZA VODASF. SPIRI-
DONBIBESCU VODA: 12 38
Cal. Serban Voda 20-21
(termind in Cuza Vodà 5)
Bibescu V od à POD $ERBAN VODA 7,12, 38, 1 21 III
Fund. STR. CAROL: 16 40
Splaiul Unirei 18 Cal. Ser-
ban Vodd 16/Str. Bibescu
Voda 11
sau:
BIBESCU VODA: 3, 15, 33
Bul. Maria 11/Str. Bibescu 17, 20
Vodd 11
Bibescu Voclà azi :. incorporat in Splaiul
Splaiul Unirei
Bibescu Vocll azi: Piata 8 lunie
Piata (neoficiaId)
Bibicescu I. (Par- STR. IIAJDEU (POM-
cel. Casei de De- PIERI): 14 8 31 IV
puneri) Bul. Elisabeta 62/Vasile
PArvan 6
Bicheru, Muceni- vezi: Mucenicul Becheru
cul (corect : Be-
cheru)

32
www.dacoromanica.ro
Tram- Auto- .0.C.,1 150
Uncle se aflfi strada cAutatS?
NUMELE STRAZII
(Denumtrile Uparite cu li- vai buz 0 20
.
tell rnare arata STATIA de No. No. '-' u (-) reg
coborlre) 142;

z (12 u

Bicheru, Niculae vezi: Niculae Becheru


(corect: Becheru)
Bidoianu Chiriac, vezi: Preot Chiriac Bi-
Preot doianu
Bidulescu PIATA SEBASTIAN: 48 7 28 III
Sebastian 185
Bihor VESPASIAN: 12, 24 40 8 32 IV
Bul. Dinicu Golescu 69/Ves-
pasian 55
Bilciurescu Nic. in proect pe Cal. Doro-
Nic. Bilciurescu bantilor
Biruintei STR. VRANCEA: 19 8 37 IV
Bul. Filantropia 308
Biserica Atha G-RAL BETHELOT: 31 2 3 I
Intrarea ALEX. LAHOVARI: 31
Cal. Victoriei 110/Alex. La-
hovari 9
Biserica Alexe SENATULUI OLIMPU-
LUI: 12 6 22 III
Cal. Serban Vodd 121 ..r---
Biseriea Am z ei MIN. DE FINANTE: 31 2 3 I
(fost Str. Lascar Cal. Victoriei 138
Catargiu) -i. ternfn à cu 29-34
PIATA ROMANA: 15, 19, 32, 44
Bul Take Ionescu 35 20 47
Biserica Doamnei STR. DOAMNEIBURSA: 15. 16, 31, 40 1 21 I
Ulicioara Str. Doamnei 3 20
sau:
CERCUL MILITAR: 31, 40 --
TJNIVERSITATE: 14, 15,
(CARPATI) 16, 20, 31, 40
Bul. Carol 2/Cal. Victo- 24
riei 28
Biserica Enei azi: Louis Barthou
Biserica Panteli- FOISORUL DE FOC: 7, 24 47 4 17 II
mon Traian 234
sau:
ROMANA CAL. MO$I-
LOR: 1 47
Cal. Mosilor 270/Str. Tra-
ian 234
Bi s er i c a Popa VIITORVAS. LASCAR: 9, 17 3 2 I
Chip. Vas. Lascar 98/Viitorului 26
sau:
MARIA ROSETTI: 9, 17
Vas. Lascar 76/Maria Ro-
setti 53
33
www.dacoromanica.ro 3
Unde se aflik strada cautatá? 2 __
(Denumirile tipartte cu 11- Tram- Auto- i.,:i 3u
NUMELE STRAZII tera mare aratà STATIA de vat buz 0 0 E. o 20
coborire) No. No. 1-5 a C.)
- it Cr) u

Biserica Ritsvan - SF. GHEORGHE CA- 1, 4, 5, 32,


Ulicioara VAFII VECIII CAL. MO- 9. 17, 45 5 11 II
SILOR: 19 ,
Lipscani 95 A/CaL Mosi-
lor 45
Biserica Siraci BUL. MARA5ETI: 12 6 22 III
Cal. Serban Vod5 72/Bul.
Mgr5sesti 49/01impului 19
Biserica Sf. Ilie SF. APOSTOLI: 45 1 21 III
Fund. (Se chema Cal. Rahovei 15 si 21
si Fund. Rahohei)
Biserica S t el ea MO$ILOR SF. VINERI: 1, 4, 32, 45 5 11 I
(fost Stelea) por- Cal. Mosilor 48/Str. Sf. Vi- 17, 19
tiunei din spre neri 5
Bul. Domnitei ii
zice azi: Pa n à
Buescu .

Biserica Tabaci STR. POTERA$I: 38 6 22 III


Intrarea Cuza Voclá 77
Biserica Udricani azi: Iuliu Barasch
HERASTRAU: 32 2 10 I
Bisericei (Her5s-
trgu) Sos. Voevodul Mihai 38
Bisericei, Rondul vezi: Rondul Bisericei
Bistret SALCETULUI: 17 6 27 III
$os. 30/Fratii
Giurgiului
Brgtulescu 54
Bistrita, Ministi- vezi: MAn5stirea Bistrita
rea
Bitolia BITOLIAPIATA CONFE-
DERATIEI BALCANICE: 5 48 2 7 I
Cal. Dorobantilor 180/P-ta
Conf. Balcanice 5
Blaj AGRICULTORI: 19 5 14 II
Th. D. Sperantia 122
Blfinari (incorpo- SF. GHEORGHE: 1, 4, 5, 32, 45 5 11 II
reazä si fosta Str. Bul. Regele Albert I al Bel- 9. 16,
Sf.Nicolae-Selari) giei 15 17, 19
si termin5:
BURSA/STR. DOAMNEI: 15, 16, 31.
Str. Doamnei 12 20 40
Blanduzief DIONISIE LUPU: 45 3 1 I
Batistei 15/Dionisie Lupu 11
sau:
Batistei 11/Nicolae Fill-
pescu 34

34
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflii-strada cAutatA?
a
Z .V. ?: 2
-
Tram- Auto-

9
(Denumirile tiparite cu U- ,- 0

0 N0'00-
13 u r.3 74
NUMELE STRAZII vai buz &.. 0 2
tera mare arata STATIA de No. No w U
0. o C
coborire) e3 .0 0 (1) 0
.0 CI) U

BlanduzieiGale- BURSA/STR. DOAMNEI: 15, 16, 31, 1 21 II


riile Doamnei 7 20 40
Blank Louis (Ar- vezi: Louis Blank (fost
hitect) Aleia Blank A)
Boerebista BUL. MARASE$TI: 12 6 27 III
Cal. Serban Voda 72/Bul.
Mdrasesti 49/Olimpului 52
sau:
PARCUL CAROL: 17, 20 31,
Bul. MArAsesti 35/CApit. 33
Preotescu 29
Boerescu Vasile veil. : Vasiiie Boerescu.
Bogdan Ion, Prof. vezi: Prof. Ion Bogdan
Bogdan Neacsu vezi: Neacsu Bogdan
Bogdan Voevod PIATA G-RAL CRE- 12, 24 8 32 IV
TEANU:
Eliseu 37/Barierei 10
Bogdinescu SALCETULUI: 17 6 27 III
$os. Giurgiului 32/Aron
Pumnul 33
Boiangiu Ghiti azi: General Magheru
Ghitä Boiangiu
Boiangiu Radu vezi: Radu Boiangiu
Boicescu, Doctor vezi: Doctor Boicescu
Bolgrad (in proect) PARCUL RADORIN 16 5 14 III
Cal. Dudesti 145/Pascal
' 90-97
Boliac Cezar vezi: Cezar Boliac
BolintinSoseaua azi: Bulevardul Regele
(lost un timp Bul. Alexandru I
I. G. Duca Co-
muna Militari)
Bolintineanu STATUIA ROSETTI: 9, 14, 5 11 II
Bull. ciainog. 32/Bull. Domani- 17, 24
tei 5 si 12
sau:
MOSILOR/BUL. DOM- 1, 9,
NITEI: 17
Cal. Mosilor 96/Bul. Dom-
nitei 7 si 14
Bolintineanu azi: Incorporat in Splaiul
Splaiul Unirei

35
www.dacoromanica.ro
Unde se afirt strada cAutatS? Tram- Auto- v 00
2.
4-
.-
00
NUMELE STRAZII
(Denumirile tiparite cu R- vai buz 0 0 $. 0 .P.....Z
tell mare aratS STATIA de No.
coborire) N o. °"5 cs
'0 v0 c'
0 f:4 V 00
U2 u

Bolnavu, Pundatia Fost Str. Piata Amzei.


Constantin Vasi- Azi, din nou: Strada Piga
liu-Bolnavu Amzei
Bonaparte So- PIATA VICTORIEI: 3, 19, 31, 32, 2 3 I
seaua (Este par- Bul. Lascar Catargiu 68 26 48
cursä pe t o at A si terminä cu 59-66:
lungimea de linia DOROBANTIBONA-
de tramvai 26) PARTE: 5, 26,
Cal. Dorobantilor 99
Bonea Constantin vezi: Const. Bonea
Borinescu Maria vezi: Maria Borgnescu
Borangicului MATEI VOEVOD: 26 4 16 II
$os. Mihai Bravu 200/Tepes
Vodá 89
Borcea, SpAtarul azi: B. Cariagdi
-SpAtarul Borcea
Bordea, Colonel vezi: Colonel Poenaru-
Poenaru - Bordea Bordea
Bordei, GrAdina azi, din nou: Str. R., Par-
-Str. Gràdina Bor- celarea Jianu Blank
dei (fost Str. R.) Bordei
Bordeianu In- PETRE ISPIRESCU: 7, 15 7 29 III
trarea Cal. Rahovei 351
1 Borneanu N. Alex.,
1 vezi: Sublocotenent Bor-
Sublocotenent neanu N. Alex.
Borroczin, Maior vezi: Maior Borroczin

Borzesti SPITALUL COLENTINA


PARINTELE LUCACI: 26 .3 5 I
$os. Stefan cel Mare 134
Botea Aurel,Locot. vezi: Lociat. Botea Aure1
Boteanu WILSON: 15, 16, 31 3 1 1
Cal. Victoriei 86/Str. Wil- 20
son 3
sau:
C. A. ROSETTI: 5, 15, 32
Bul. I. C. Brdtianu 35 16, 19,
sau: 20
Bul. Take Ionescu 1/C.
A. Rosetti 8
Botescu, Doctor vezi: Doctor Botescu-4,
Piata Piata

36
www.dacoromanica.ro
comunal I
Sectorul- I
Uncle se atIn strada cdutatä? 1).
(Denumirile Up Arne cu it- Tram- Auto- .{33u 4-4
occ a §
NUMELE STRAZII tern mare aratd STATIA de vai buz o 0 .,,.1 2
coborire) No. No ''* .1)
v C.)

va)

Botez P. Dumitru GENERAL MOWIU: 12, 17, 53 6 27 III


(Mecanic)(Parcel. Cal. erban Vodd 278/$os. 20
CFR.-PieptAnari) Viilor 94 (108)
Botez Eugen, Co- azi, din nou: Str. B.
mandor (fost Str.
B. din Parcel.
Soc. Corn. de Lo-
cuinte Eftine
Doamna Oltea)
Bottez Corneliu vezi: Corneliu Bottez
Bouillon Franklin azi, din nou: Gabroveni
- Franklin Bouil-
lon (fost Gabro-
veni)
Bozianu CAL. RAHOVEIANTIM: 31, 6 26 III
Cal. Rahovei 109 45 ...No
taie:
PIATA REGINA MARIA
(ROND): 3, 15 31
Bul. Maria 51/Piata Regina
Maria 1-2 si 7-8
BrAdetului (f o s t BRADETULUI: 17 6 27 III
Sabina Col. Ni- $os. Giurgiului 47
culescu)
Bràdisului (f o s t VLADESCU: 5 48 2 7 I
Zamf ir Marin) Cal. Dorobantilor 190/Loc.
(G roapa Fl o- Av. Beller 56/Sf. Const. si
reasca) Elena 35
Bradului MITROP. GHENADIE PE- 1, 7, 5 12 II
TRESCUCAL. VACA- 16, 19 5 13 II
RETI:
Cal. VAcAresti 57
si terming:
NERVA TRAIAN: 16, 19 5 13 II
Cal. Dudesti 38/Nerva Tra-
ian 113
Bragadiru D. M. in proect, langa eabnioa
-D. M. Bragadiru Bragadthui
Bragagiu azi: General Constanti-
nide G.
-
BrAiloiu Squa- STR. GEORGIAN: 46 4 18 II
rul (fost Str. E. Amiral Murgescu 11-13
din Parcel. Fer- sau:
dinand-Obor) GARA DE EST: 24 44,
sfArsitul Bulev. Ferdinand 46
dreapta/G-ral TAtArescu
. 32/Arnir. Murgescu 11-13

37
www.dacoromanica.ro
. Uncle se afld strada cdutatii? 'Zi
Tram- Auto- Ti o
;it' 5 73'
NIIMELE STRAZ1I
(Denumirile tiOarite cu 11- vai buz z 0
t; ..:-...
.!... o ,8O0
terd mare aratd STATIA de No. No. '", cu COI
cobor1re) 'a .:Ij Y3 g

Bran (fost Fund. PIATA GRANT: 38 8 34 IV


Smardan) sos. Orangasti 62
Brincoveanu PIATA SENATULUI: 3, 4, 7, 31, 33, 1 21 III
Splaiul Unirei 1 12, 25 38, 40
si terrnina:
BANCA NATIONALA 15, 16.
SMARDAN-BALACEANU: 20
Smardan 20/Balaceanu 3
Brilneoveanu azi: inglobat in Splaiul ,
Splaiul Unirei
Brincoveanu Con- azi: Ion (Ionel) I. C. Bra-
stantin - Bulev. tianu Bulev.
(in proect)
Brineoveanu Con- CAL. PISCULUI: 53 6 17 III
stantin Bulev. sos. Oltenitei 118
(Corn. $erban
Vocla)
Brindusi STR. BRANDUSI: ' 40 5 13 II
Laboratorului 14-17
Brandusi I STR. BRANDUSI: I
40 5 13 II
Fund. I Laboratorului 17/Str. Bran-
dusi 25
Brandusi II STR. BRANDUI: 1 40 5 13 II
Fund. II Laboratorului 14/Str. Bran-
dusi 67
Brindzii, Doctor vezi: Doctor Branclza
Brandzi, Doctor azi: incorporat in Spl. In
Splaiul Dr. dependentei.
Brandza
Braniste Valeriu vezi: Valeriu Braniste
Brinzesen Grigore azi: Barbu Urleanu
Fund. Strada
Brasov OBORUL VECHIU: 7, 16, 44, 4 17 IV
Bul. Ferdinand 93 24, 26 46
Brasoveni DOAMNA GHICA: 1 42 N 3 9 I
Cal. Colentina 159/Doamn
Ghica 44
DOAMNA GHICA: 17
sau:
Cal. Lacul Teiului 150
Doamna Ghica 44
Britiann I. C. zis azi: Puscasului (Cal. Gri
Ing. Cutarida vitei) '`

38
www.dacoromanica.ro
Unde se afla strada cAutatEE? '5
(Denumirile tipArite cu 11- Tram- Auto- Ti ,c,s, E:...... ts g
NUMELE STRAZII terà mare arata STATIA de vai buz z v a .... e
coborire) No. No. '' as° u c
.0 l's En 8

BrAtianu I. C. azi: incorporat in Splaiul


Unirei
-Spl. I. C. Brdtianu
Brätianu I. C. PIATA BRATIANU: 5, 14, 32, 3 1 I
I. C. Br5tianu Bulev. Carol 15 15, 16, 45
Bulev. si termind: 19, 20,
24
C. A. ROSETTI: 5, 15, 32,
Str. C. A. Rosetti 14 16, 19 47
20
Britianu I. C. PIATA BRATIANU: 5, 14, 32, 3 1 I
I. C. BrAtianu Rondul din jurul statuei 15. 16 45
Piata Brdtianu 19, 20,
24
Britianu Ion (Io- azi: Regele Albert I al
nel) I. C.Bulev. Belgiei Bulev.
Ion (Ionel) I. C.
Brgtianu
Britianu Ion (Io- SF. GHEORGHE: 1, 4, 32, 5 12 II
nel) I. C.Bulev. Str. Lipscani 96-100 colt 5, 9, 45
Ion (Ionel) I. C. Piga Romei (Sf. Gheor- 16,
Br Atianu (fost ghe) taie BárAtiei 20 Cu- 17,
Bulev. Constantin prinde in toatä lungimea 19
Brancoveanu) ei, Str. PAnzari, apoi in-
cetputufl CA,1d, Mosillor si,
táind Str. Carol, termini)" .
in Piata 8 Iunie. Acest
Bulev. este in plinS con-
structie. Rand la corn-
ptleteta sa termilniare, str5--
zile vechi isi pdstreaz5
actualele lor denumiri si
numerotatii.
Britianu Dumitru vezi: Dumitru RrStianu
Britianu Pia vezi: Pia/ Bratianu
Britianu Vintili azi, din nou: Bul. Dacia
-VintilS Brdtianu
Uost Bulev. Dacia)
Britianu Vintili vezi: VintilS BrStiartu
-Vintild BrAtianu Intrarea
-Intrarea
Bratocea STR. POMENIREA: 44 8 36 IV
Caraiman 65
sau:
COLONEL PLEWIANU: 19
Bul. Filantropia 211/Carai-
man 65
Britulescu, Fratii vezi: Fratii Bratulescu

39
www.dacoromanica.ro
I
1

1
a,

de polf tie
,

comunal
de Ocol
Unde se aflfi strada autatg?

Sectorul
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto-

Jud.
Circ,
NUMELE sTrazn tett mare aratà STATIA de vai buz u, o,
coborire) No. No. C.) a)
v

Bratului BADEA CARTAN


IORCEANU: 9 3 4 I
Vast le Lasoar 193
Bravilor MITROP. GRENADIE
PETRESCUCAL.
VACARE$TI: 1, 7 _ 5 12 II
Cal. Vgcgresti 58 16, 19
Br azilia (Parcul DOROBANTI/BONA-
Bonaparte) PARTE: 5, 26 2 7 1
$os. Bonaparte 49
Breaza (fost Mi- BREAZA: 38 8 34 IV
hgitg) $os. Ciurel 56
si terming:
$OSEAUA CRANGA$1: 38
$os. Crgngasi 141
Brezolu (fost Ma- CAL. FERENTARISER-
rin Craioveanu) GENT TURTURICA: 33,45 7 29 III
Cal. Ferentari 120
Brezoianu Ion vezi: Ion Breiozanu
Briand Aristide vezi: Aristide Briand
Brosciriei BALTARETUL: 4 7 29 III
Cal. 13 Sept. 253/Bdltdre-
tul 20
Brosciiriei I azi: Dor Mdrunt Aleia
Fund. I
Broscgriei II az5: Marin Tgraniu
Fund. II Strada
Broscgriei II PETRE ISPIRESCU: 4 7 29 III
Fund. II Cal. 13 Sept. 2R9/Petre
Ispirescu 104/Str. Bros-
cgriei 8
Broscgriei III PETRE ISPIRESCU: 4 7 29 III
Fund. III CaL 13 Sept. 209/Petre
Ispirescu 104/ Str. Bros-
cgriei 12

Broscgriel IV BALTARETUL: 4 7 29 III


Fund. IV Cal. 13 Sept. 253/Baltgre-
tul 20/Str. Broscgriei 29
Brosegriel V BALTARETUL: 4 7 29 I II
Fund. V oe. 13 Sept. 2531Baltfiretu1
20/Str. Broscdriei 21

www.dacoromanica.ro
40
I

I
1 de oolitle
4,

SeetorUl
comunal
Unde se afld strada cdutatd?

de Ocol
(Denumirile tipbrite cu li- Tram- Auto- .'tt 674...

Jud.
Circ.
NUMELE STRAZII terS mare arata STATIA de vai buz ^a
coborire) No. No. U 111
1:$

II I
Brosciriei VI PETRE ISPIRESCU: 4 7 29 III
Fund. VI Cal. 13 Sept. 299/Petre
Ispirescu 104/Str. Bros-
cariei 13
' Brosteanu Ernest, vezi: General Brosteanu
General Ernest
Brosteni eel: inconponatS in Str.
Cuza Voda
Brumlrel (Calea MITROP. GHENADIE
Vacaresti) PETRESCUCAL. VA- 1, 7, 5 12 II
CARESTI: 16, 19
cat Vdcaresti 72
Brumärel Fund. LICEUL SINCAI: 12 5 12 III
(Calea $erban Cal. $erban Voda 167/Gh.
Voda) Stincai 11
Brutus POD MIHAI VODA: 3, 4, 7, 33, 38 I 21 III
Spl. Independentei 11/Po- 12, 25
s
litiei 4
Bruxelles (Parcul SCOALA FLOREASCA: 5 2 7 I
Bonaparte) Cal. Dorobantilor 157
Bucegi BUCEGI: 15 44 8 37 IV
Cal. Grivitei 443-504
Bucovina VIRGILIUBERZEI 3,12, 47 8 32 IV
$TIRBE1 VODA: 24
Berzei 41/$tirbei Voda 174
si terming:
G-RAL ANGHELESCU
BUL. DINICU GOLESCU: 12, 24 48
Bul. Dinicu Golescu 11/
G-ral Anghelescu 101
Bucovina VIRGILIU BERZEI 3, 12 47 8 32 IV
Stradela STIRBEI VODA: 24
Berzei 41/Stirbei Vocla
174/Str. Bucovina 1 (si
prin Virgiliu 29)
Bucur SUL. MARMEFFI: 38 6 22 III
Bul. M'arasesti 76/Cuza
Voda 67
si terming:
BUL. MARA$E$TI: 40
Bul. MarSsesti 100/Splaiul
Unirei 56
Bucur SUL. MARA$E$TI: 33 6 22 III
Piata Bul. M5rasesti 76/Cuza
Vodä 67/Str. Bucur 5-6
41
www.dacoromanica.ro
1
-. .t7

Sectorul
comunal
Unde se OM strada autatä? .2..)

Tram- Auto- . c,o u...,


71
(Denumirile tipärite cu li- vai buz 130
NUMELE STRAZII tern mare aratà STATIA de .;-4 a
coborire) No. a) 0
No in 1:3 au
'0

Bucura Dumbravi a I.-arms tot Aleia A din


(Martisor) Parcel. Martisor
Bucura Dumbravi NERVA TRAIAN: 1 5 13 II
(fost Apostol) Cal. VacarWi 145
Budai Deleanu BUL. MAR4E$TI: 12 6 22 III
Cal. $erban Vodd 60-64/
Piata Concordiei 4
Budistbanu, G-ral. Vez4.: G...ral. Bud*eanu
Buerebista corect: Boerebista
Buescu Pani vezi: Pand Buescu
Buestrului (fost ani, din ntou: Str. D.
Str. D.) . Parcel. Soc. Corn. de Lo-
cuEntre Eftine Doamna
Oltea
Buieliu, Doctor vezi: Doctor Buicliu
Bujohdui (Parcel. V. A. URECHE: 4 -- 7 25 III
Franz Mathias) Isvor 48 V. A. Ureche 4
Cra'itelor 6
Bunea, Canonicul vezi: Canonicul Bunea
Bunea MihaiMi- fost in actualul Parc Re-
hai Bunea (ex- gele Carol II
propriatA)
Buren§ $tefan vezi: $tefan Burcus
Burghelea, Doctor vezi: Doctoy Burghelea
Bursei BURSA/DOAMNEI: 15,16, 31, 1 21 III
Str. Doamnei 13 20 40
sau:
UNIVERSITATE: 14, 15, 31,
Raymond Poincaré (Acade- 15, 20, 40
miei) 2/Doamnei 13 24
Buruiani Gh.,Cip. vezi: Capit. ButtuianA Gh.
Busteni (fost Nicu- BIS. SF. ALEXANDRU: 42 N 4 18 II
lescu-Ritz) $os. Gherase 108
Busulocului (Par- LANARIEI: 38 6 22 III
celarea Drumea Cuza Voda 142 Lanariei 78
Rédulescu) sau:
LANARIEI: 12
Cal. Serban Voda 151/La-
náriei 80.
Buteulescu D-tru vezi: Dumt-tru Bixtcutleseu

42
www.dacoromanica.ro
Unde se afIS strada cAutatA?
(Denumirile tipArite cu Ii- Tra m- Auso. ci
NUMELE STRAZII terS mare 4ratã STATIA de vai o
cob orire) No. Vo! U " .0

Butoianu, General vezi: General Medic Bu-


Medic toianu
Buzdugan Gh. azi, din nou: $oseaua
Bulev. (f o s t Jianu
$os. Jianu)
Buzdugan Gh. azi: Nucului
(Vitan)
Buzesti (Este par- CAL. GRIVITEI/BUZESTI: 3 90 8 33 IV
cursd pe t o a td PIATA DR. BOTESCU: 38
lungimea ei de Cal. Grivitei 78
linia de tramvai atinge:
No. 3) PIATA BUZESTI: 3, 15,
Basarabiei 1 20, 26
atinge:
BUL. CUZA/BUZESTI: (3, 26) [44, 48
Bul. Alex. I. Cuza la 1
si terming cu 104-109
PIATA VICTORIEI: 3, 19, 31, 32
Cal. Victoriei 177 26 48

Buzesti PIATA BUZE$TI: 3, 15, 8 33 IV


Fund. Str. Buzesti 22 20, 26
Buzesti PIATA BUZE$TI: 3, 15. 8 33 IV
Piata Str. Buzesti 35-39 si 36-44 20, 26

C.
C.(Cartierul BIS. SF. GHEORGHE
C F R. Steaua NOU: 15 44 8 37 IV
Romgng) Cal. Grivitei 380
si terming cu 84-89
STR. A CART. CFR: 19
Bul. Filantropia 305
C. (Parcel. Be- DEPOUL DUDE$TI: 16 5 14 II
rindei) Cal. Dudesti 196/Str. A 30
C. Parcel. Mi- MATEI VOEVOD: 26 4 16
nisterului Mun- $os. Mihai Bravu 145 Va-
cii) tra Luminoasd 54/Locot.
Victor Manu 65
PARCUL IANCULUI: 14
$os. Iancului 58/Locot. Vic-
tor Manu 65
C.(Pa rcel. RMS.- ALEIA GRANT: 40 8 34 IV
REGIE) zis Str. $os. Gulesti 3/Bul. A
Laterald CFR. 2/Str. B RMS.
zis Ing. A. Ioachimescu 23

43
www.dacoromanica.ro
Dude se afla strada cAutatà? 571
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto- .0.7iu dr ":1'.-
3, 4

NUMELE STRAZII tera mare arata. STATIA de vai buz a0 2-.., a zg


coborire) No. No. '-' (L)
13
a u oa
0 ''''
ly rn c.,

C. (Parcul Cor- STR. B. PARC. COR-


nescu) NESCUROSSETTI
BALANESCU: 45 3 8 I
Cal. Floreasca 94/Str. B. 5
C. (Pircul Prin- PIATA CONFEDERATIEI
cipele Carol) S'a BALCANICE: 5 48 2 7 I
numit, neoficial : Cal. Dorobantilor 190/Loc.
George Cariano- Av. Radu Beller 13
pol
C. Parcel. RMS.- TUDOR VLADIMIRESCU:
Seminar) (CHIRIGIU) 7 45 6 26 III
'3AL. RAHOVEI/VISTIERI: 3, 15
Cal. Rahovei 185/Bul. Ma-
ria 73/Sos. Viilor 7/ In-
giner Teodor 4
C.(Parcel. comu- DEPOUL DUDESTI: 16 5 14 II
nal& Dudesti) Cal. Dudesti 183
C. (Parcel. Clä- STR. RADULESCU: 1 4 18 II
direa Rom. Co- Cal. Colentina 92 Str. A
lentina) 25/Str. D.3
C. (Parcel. Soc. STR. SF. PETRU: 9 3 8 I
Corn. de Locuinte Cal. Lacul Teiului 84
Ef tine Tei) sau:
CAL. LACUL TEIULUI: 17
Cal. Lacul Teiului 84
C. Aleia (Parcul STR. POPOVICI: 31 2 6 I
Dela vrancea) Sos. Kiseleff 29 Popovici 27
azi: Ghitd Rotaru
(neoficial)
sau:
PIATA FILANTROPIA: 3, 19.
Filantropia 58 Ion 20
Bul.
C. (Parcel. Mgr- Mincu 1/Clucerului 1/A-
tisor) baba D. 3
C. Cart. CFR. ALEIA GRANT: 40 8 34 IV
GRAND) Sas, GEntlestii 7/Str. D. 47/
Str. F. 5
C. Intr. (Parcel. HERASTRAU: 45 2 10 I
$os. Pipera) Sos. Pipera 1
C. I n t r. Avia- HERASTRAU: 45 2 10 I
tiei C. (C a r t. Sos. Pipera 10 Str. Avia-
Mos =in) tiei 17
C.(Parcel. Jianu- GIL BUZDUGAN: 32 2 7 I
Blank-Bordei zis Sots. Jiainiu 112/Gh. Buzdu..
artierul UCB.) gain (fast A) 5/Str, B. 24
44
www.dacoromanica.ro
1
ap ajtjjod
Unde se afRi. strada cautatA? -573
(Denumirile tipdrite cu II- Tram- Auto- uo
. "8

*alio
cs -,:z !.-..
NUMELE STRAZH tera mare arata STATIA de vai buz 20 2.1 a 4.: g
coborire) No: No. -4 .9 U 6' c;
- ,r, u) v

C (Parcul Doro- STR. A. PARCUL DORO-


bantilor) BANTILOR: 5 2 7 I
Cal. Dorobantilor 122/Naum
Rornniceanu (A) 36/Cro-
nicarilor 2
C. (Parcel. corn. azi: D. Harjeu (Arhitect)
Calarasi)
C. --(Parcel. Fer- larzi: Eutnasin Pateca
dinand Obor)
C. (Parcel. I-a azi: Sublocotenent Avia-
Min.cle Domenii) tor Cretu Petre
C. (Parcel. II-a STR. A CART. CFR.: 19 2 6 I
Min. de Domenii) Bul. Filantropia 248
C. (Parcel. II-a SATUCULUI: 14 4 16 II
$os. Iancului) $os. Iancului 94 Cap. Sturza
Alex. 7
C. Aleia, zis A- azi: Maior Av. Capsa N.
leia Jianu C. (Par-
cel. Mornand)
C. (Parcel. Soc. CAL. LACUL TEIULUI: 9 3 8 I
corn. de Locuinte Barbu Vacarescu 99 Str.
eftine Doamna D. 12
Oltea). S'a numit,
un timp: Pinte-
nogului. Azi din
nou: C.
C. (Parcel. Mi- STR. E.PARCUL MIHAI
hai Bravu) BRAVU: 26 5 14 II
sau:
BARIERA VERGULUI: 19, 25, 32,
$os. Mihai Bravu 267 26 50

C.-1. (Parcul PARCUL RAHOVA:


Cal. Rahovei 409
7, 15 7 29 III
Rahova)
C.-2. (Parcul PARCLL RAHOVA:
Cal. Rahovei 415 Bul. Prin-
7, 15 7 29 III
Rahova)
cipal 2/Str. L. 37 Str.
H. 15
C.-3. (Parcul PARCUL RAHOVA: 7, 15 7 29 III
Rahova) Cal. Rahovei 415/Bul. Prin-
cipal 14
Cahul BANU MANTABUL. 26 44 8 35 IV
BASARAB:
Bul. Basaralb 86
www.dacoromanica.ro
45
I

I
I
a

comunal
SeCtor;11
Unde se aflA strada cAutatA?

de Ocol
(Denumlrile tipArite cu It- Tram- Auto- 13..8u ,

Jud.
C.°

NUMELE STRAZII teat mare aratA STATIA de vai buz 0 0 2-;


a
co borire) No. No.
ci

1
Caimatei STATUIA ROSETTI: 9, 14, 5 11 II
Plata Rosetti 6/Melodiei 6 17, 24
sau:
Bul. Carol 40
Calafat STR. KEPLER: 9 3 8 I
Cal. Lacul Teiului 39
Cilirisanea I. azi: o portiune: Amara-
-Fund., zis Catin-diei si
ca Grecescu I. alta: Gilortului
/ Cilarasilor
- - Calea
VACARESTIBUL. MA- 1,4,17, 32 5 12 II
(Este parcursä peRIACAL. CALARASI: 19, 25 5 15 II
toata lungimea &tr. Baratiej 57
de linia de tram- tale cu 128-135
vai 25 si autobuz HALA TRAIAN: 7, 25 32 5 15 II
32). Str. Traian 99-128
si termind cu 300-333
BARIERA VERGULUI: 19, 25, 32 5 14 II
os. Mihai Bravu 276 26 50
Cilirasu Bulev. fost in actualul Parc Re-
(expropriat) gele Carol II
Cilirasu I. fost in actualul Parc Re-
Fund. I. (expro- gele Carol II
priatg)
Calarasu IL fost in actualul Parc Re-
Fund. II (expro- gele Carol II
priatà)
Cildirari TRIBUNALCAL. RAHO- 3, 4, 7, 33, 5 12 II
VEI: 12, 15, 38,
Cal. Rahovei 1/Str. Carol 60 16, 20, 40,
25 45
Cildärusani, Ma- vezi: Mangstirea Cadaru-
nastirea shard
Calea Laptelui CAL. LAPTELUI FUND.
Strada Calea II-a RAION: 19 5 14 II
Laptelui, zis Str. Th. D. Sperantia 68
Laptelui
Calimaki COLENTINA CFR.: 1, 7 4 8 II
Cal. Colentina 62 ..-

CilimAnesti, (fost CALIMANE$TI: 38 8 34 IV


Tudor Cahn) $os. Orangasi 54
Cann Mos . Ca- vezi: Mos Cann (HerAs-
lin Cartierul trAu)
Calin Tudor. azi: CalimAnesti
Tudor Cahn

46
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflä strada eautata? Tram- Auto- zi. 7;o , ,, .573
"4-J-

NUMELE STRAZII (Denumirile Uparite eu II- vai buz 00 1.-. a r.


tera mare arata A de "w
coborIre) No. No.
13
U
t fi', 6
Ln C9

Calinderu, Doctor azi: Armand Cglinescu


Dr. Kalinderu
Calinderu, Doctor vezi: Dr. Kalinderu (fost
Kalinderu Foca)
Cilineseu Armand vezi: Armand Cglinescu
Calist, Arhiereul vezi: Arhiereul Calist
Cilnistei (fost Go- CALNISTEI: 53 6 27 III
gu Zamfirescu II) Bul. G-ral Mosoiu 61
Calomfirescu R. MOSILORDOMNITEI: 1, 3, 5 11 II
- R. Calomfirescu Cal. Mosilor 88 17
si terming:
BUL DOMNITEI: 25 32
Cal. Cdlgrasilor 35/Bulev.
Domnitei 48
Cilugäreni CALUGARENI: 1 5 13 I II
Splaiul Unirei 195
Clluseilor ROMANAMOSILOR: 1 47 4 17 II
Cal. Mosilor 270/Traian 248
si terming cu 70-75
OBORUL VECHIU: 7, 16 44, 46
Sos. Mihai Bravu 66/Str. 24, 26
Oborul Nou 27
Cameliei G-RAL. ANGHELESCU: 12, 24 8 33 IV
STAT. DINICU GOLESCU: 48
But Dadcu Golescu 34
si terming:
CAL. GRIVITEI/BUZESTI 3 38, 40
PIATA DR. BOTESCU:
Cal. Grivitei 117/Piata Dr.
Botescu 10
Cimpineanu TEATRUL NATIONAL: 31, 40 8 31 IV
ARISTIDE BRIAND: 15, 16 31,
c (REGALA) 20 40
Cal. Victoriei 39
s3i terming cu 51-60
SPIRU HARETI
PUTU CU PLOPI: 47 8 31 IV
Stirbei Vodg 29
Campoduei azi: Alexandru Moruzzi
Voevod
Cimpul Galileia vezi: Galileia Strada
Cimpul Lung (fost PODUL GRANT/GIU-
Iancu Costea) LE$TI: 38, 40 8 34 IV
Sos. Giulesti 63 e sos.
Crângasi 20

47
www.dacoromanica.ro
Uncle se efla strada cAutath?
ca -.
(Denurnirile tirthrtte cu j I Tram- Auto- .6 c.?° tt. :9
g-o. 0 2
NUMELE STRAZII tera mare arath STATIA de .vai buz ou a 48
coborire) No. No. '' 0 00
a cu o
U1 C1

Câmpul Lupilei DELEA NOTJA : 19 5 14 II


Str., zis Lupitei Th. D. Sperantia 100
Cimpul Mosilor COLENTINA CFR.: 1, 7 4 18 II
Strada Cal. Colentina 36
si terminA:
HALELE OBOR: 1, 7, 44
$os. Mihai Bravu 1 16, 26
Cam pul Sebastian PETRE ISPIRESCU: 4 7 29 III
Strada Cal. 13 Sept. 299/Petre
Ispirescu 84
Cimpului (Calea azi: o portiune: Ogorului,
Dudesti) cealaltd.: Miristei
Campului ( $ o S. MOARA ASSAN: 16, 26 3 5 I
$tefan cel Mare) (:)s. tefan cel Mare 238
sau:
FAINARI: 44
ninari 20
Candiano Popescu, vezi: General CanicEano s
General Porpescu
Candiano Popescu, vezi: General Oandlano
General Fund. popesou Fund.
Canonicul Bunea CAL. SERBAN VODA 12, 17, 6 26 III
. CUTITUL DE ARGINT: 20
Cal. erban Vod5 244/Cuti-
tul de Argint 72
Cantacuzino, Go- vezi: Gogu C. Cantacu-
gu C. Cantacu- zino I

zino
Cantacuzino, Go- vezi: Gogu C. Cantacu-
gu C. Cantacu- zino Piata
zino Piata
Cantacuzino Gh. hazii, din nou: Frumotas.i
Gr. Gheorghe
Grigore Cantacu-
zino (f o s t Fru-
moasà)
Cantacuzino I. G. azi: Gheorghe Baritiu
Inginer I. G. (corect: Barit)
Cantacuzino
CintAretul Ma- SPIT. DE COPII: 26 2 3 I
carie sos. Bonaparte 42/Ciprian
Porumbescu 8
Cantemir (Grivi- STR. POMENIREA : 44 8 36 IV
ten. I-a zis, un Str. Caraiman 35
timp: Mihai
Bravu II.
48-
www.dacoromanica.ro
I
cornunal -
Sectorul
Uncle se aflA strada cAutatA? Tram- Auto- .ii Zio 1
(Denumirile tiparite cu 11- 67.-2, VA,
NUMELE STRAzn terA mare aratã STATIA de vat buz p 0
coborire) N o. No ', a, 0-4 g
mi 0

Cantemir (Vdcg- BUL. MARASESTI: 1 5 12 II


re§ti-D u d e vt i), Cal. Vgcgreti 81
corect : Dimitrie i terming cu 93-94
Cantemir CANTEMIR: 16, 19 5 13 II
Cal. Dudeti 58

Cantilli Grigore, vezi: General Carnitilli


General Grigore

Cipitan Alexan- SATUCULUI: 14 4 16 II


dru Sturza (Par- Sos. Iancului 94
celarea II-a Ian-
cului) fost Str.
A.
Cipitan Andre- CIMIT. ARMENESC
escu Ion (fost Str. AMIRAL MURGESCU: 46 4 18 II
D. Parcel. Fer- Sos. Pantelimon 77/Amir tl
dinand Obor) Murgescu 9/Eufrosin Po-
teed 23

Cipitan Andre- in proect .


escu Ion (Vatra
Luminoasg)
Cipitan Aviator azi, din nou: Calea Flo-
Craiu V. (o por- reasca
tiune din Calea
Floreasca)
Cipitan Aviator DRAGHICEANU: 32 2 7 I
G. Demetriade sos. Jianu 38
(fost Aleea Jianu PIATA CONFEDERATIEI
A.Parcel. Mor- BALCANICE: 5 48
nand) Cal. Dorobantilor 163/Piata
Conf. Balcanice 14
Cipitan Aviator PARCUL DOMENHLOR: 3 31 2 6 I
Drossu N (fost Bufl. MgirgOli 23/Mador
Str. G. Parcel. Aviator SgIniatesau Stefan
I-a Ministerul de 35
Domenii)

C a p i t an Aviator DRAGHICEANU: 32 2 7 I
MirceaPetre(fost $os. Jianu 38/Cap. Av. G.
Aleea Jianu D. Demetriade 6-9
Parcel. Mornand) i terming:
PIATA JIANU: 32
Sos. Jianu 74/Cal. Doro-
bantilor 227

49 4
www.dacoromanica.ro
I

I
I
de politie
a)

comunal
Sector Ul
de Ocol
Unde se aflA strada cAutatA? Tram- Auto- .6 Ou

Circ.
Jud.
(Denumirile tipArite cu 11- vai buz = 0 L. o
NUMELE sTRAZII terA mare aratA STATIA de

_
coborire) No. No. '") a
1:1
v

Ca p it an Aviator azi din nou: Calea Flo-


Romeo Popescu reasca
(o portiune din
Cal. Floreasca)
Capitan Burulani BERZEI VIRGILIU/
Gh. $TIRBEI VODA: 3, 12, 47 8 32 I
Berzei 55/Virgiliu 30 24
sau:
G-RAL ANGELESCU/
STAT. DINICU GOLESCU: 12, 24 48
Bul. Dinicu Golescu 5/Ma-
cedonia 8
Cipi t an Carp CANTEMIR: 16, 19 5 15 II
Petre Cap. Pe- Cal. Dudesti 63
tre Carp
Capitan Claudian vezi: Capltan Doctor
Laurentiu, Ca- Clauchilan Lauxentiu
pitan Doctor .

Cipitan Cocorascu CAP. COCORASCU OC-


Octav TAV: (PLOE$TEANU) 15 38 8 35 IV
Calea Grivitei 242
si tale cu 47-54:
ELEFTERESCU: 44
Petru Maior 73-66
Cipitan Constan- vezi: Constantin Capita-
tin Constantin nul
Capitanul
Cipitan Craiu V. - vezi: Capitan Aviatm
Cap. Av. Craiu V. Craiu V.
Capitan G. Deme- vezi: Cap. Aviator G.
triadeCap. Av. Demetriade
G. Demetriade
Cipitan Doc tor SATUCULUI: 14 4 16 II
Claudian L a u- sos. Iancului 88
rentiu (Parcel.
-I-a Iancului)

-nescu
Capitan Donescu
Cap. Preot Do-
vezi: Capitan Preot Do-
nescu

Capitan Drossu N. vezi: Capitan Aviator


Capitan Avia- Drossu N.
tor Drossu N.
Cipitan Feraru PIATA SENATULUI: 3, 4, 7, 31, 33, 1 21 III
Rafail Spl. Independentei 9 Azilul 12, 25 38, 40,
de Noapte 6

50
www.dacoromanica.ro
1
comunal
Sectorul
Uncle se aflA strada cAutatA?
(Denumirile tipArite cu li- Tram- Auto- ..cl c,3 .1: .7o'

NUMELE STRAMI terA mare aratd STATIA de vat buz = 0


coborire) No. No. '' ,ca
..
Cipitan Garbea DR. SEVEREANU: 25 7 28 III
(fost Fund. A. Sos. Panduri 55
Panduri)
Cipitan Gheor- CAL. LACUL TEIULUI: 17 3 8 HI
ghevici Cal. Lacul Teiului 107/Glu-
cozei 138
-
Cipitan Iancu vez4 Iancu Capitanul
-Iancu Capitanul
Cipitan Lase-Ares- BIS. FERENTARI: 45 6 27 III
cu Valdemar (fost Cal. Ferentari 126/Topolo-
Victoria) guhii 27
Capitan Luchian (fost in corn. Crangasi)
(fost Petrica Ni- azi: Str. Petre Nicolae (in
culescu) Municipiu)
Capitan Mircea vezi : Cal:titan Aviator Mir-
Petre Cap. Av. cea Petre
Mircea Petre
Cipitan Oarci Ion vezi : Oarca Ion
(corect: Oar
Ion)
Capitan Octav Co- vezi: Capitan Cocorascu
coriscu Octav
Capitan Petre CANTEMIR: 16, 19 5 15 II
Carp Cal. Dudesti 63
Capitan Popescu vezi: Canaan Aviator Ro-
Romeo Cgpit. meo Popescu
Aviator Romeo
Popescu
Capitan Preot Do- $0S. PANTELIMON: 14 4 16 II
nescu $0S. IANCULUI: 46
$os. Iancului 124
Milan Preotescu GRAMONT: 17, 20 33 6 22 III
Gheorghe Str. 11 Iunie 33 (term. Bul.
Marasesti 35)
Capitan Preotescu GRAMONT: 17, 20 33 6 22 III
GheorgheAleea . Str. 11 Iunie 33 Str. Cap.
Preotescu Gh. 22
Cipitan Savopol GENERAL LECCA: 12 6 23 III
Cal. $erban Vodd 205 ft*
Cipitan Sturza SATUCULUI: 14 4 16 II
Alex. (Parcel. II-a $os. Iancului 94
Iancului) fost
Str. A.
51
www.dacoromanica.ro
Unde se &US strada cautatd? Tram- Auto- .1:1-6o
t' 57.3
NUMELE STRAZII (Denumirile tipArite cu h- vai buz 0 0
6.,:v.
teral mare arata STA TIA de No. No -, .0
;...1 5;

coborire) 11) C.)


za) cu 0
co C)

Cipitan Stefines- LOC. COL. PAPAZOGLU-


cu Petre (fost SPLAIULUI: 1 40 5 13 II
Stradela Dobro- Cal. Vacgresti 101/Dobro-
teasa) teasa 16
Capitan Vaslescu MIBILOR - SAVULESCU: 26 4 16 II
Iosif (fost Ceai- sos. Mihai Bravu 167/Ma-
rului) ior Coravu Ion 17
taie cu 83-106
CAP. VASIESCU IOSIF: iA
.-.
$as. Ianoullui 32-37
0 terrrinA ou 123-150
SOS. PANTELIMON 24 44, 46
Bul. Ferdinand 160/Sos.
Pantelimon 44
Clipitan Vasilescu FOISORUL DE FOC: 7, 24 47 4 17 II
Ion Bul. Ferdinand 40
Cipitan Vasilescu EPISCOP. CHESARIE
M. G. Mircea (o LIBERTATII (SUTER): 3, 15 6 26 III
portiune din fosta Bul. Maria 23
Str. Emancipatä)
Milian Vijelie CAP. VIJELIE: 25 7 28 III
Sos. Panduri 32
Camitanut Cons- vezi: Constantin Cdpitanul
tantin
Ciplescu Fund. SEBASTIAN 13 SEPT.: 45, 48 7 28 III
Calea 13 Septembrie 196
Sebastian 165
Caporal Marine- azi, din nou: Mit'Anari
scu D. (fost Gai-
fanari)
Capsa, Doctor vezi: Doctor Capsa
Capsa N., Maior vezi: Maior Aviator Cap-
Aviator sa N.
Caracas Constanti- vezi: Constantinache Ca-
nache (fost Verde) racas
Caracas, Doctor vezi: Doctor Caracas
(fost Stef. Cara-
cas)
Caracas-Elena azi: Pietrele Doamnei
Caracas-Eliza azi: Piatra Craiului
Caracas-Grigore azi: Retezatului
Caracas-Irina azi: Gurghiului

52
www.dacoromanica.ro
de politicI
s-i

comunal
Sectorul
Uncle se afIS strada cAutatS?
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto- .0-8u

Circ.
L.
NUMELE STRAZII Writ mare arath STATIA de vat buz z 0 .° z°
coborire) No. No. '-'
11
°eu o'
u) u

1I

I
Caracas-Maria azi: Sturului
Caracas-Stefan azi: Doctor Caracas
Caracasilor corect: Doctor Caracas
Carada Eugeniu vezi: Eugeniu Carada
Caragea azi: Seneslav Voevod
Caragea Vodi PROFESOR BOGDAN: 5 3 4 I
Cal. Dorobantilor 56/Prof.
Ion Bogdan 24
Caragheorghevici azi: Eugeniu Carada
Karagheorghe-
vici
Carageale I. L. ITALIANA VASILE
Carageale LASCAR: 9, 17 3 2 I
VoRille I./R.5c Ar 25
tsi tenntind cu 36-37
GRADINA ICOANEI: 16 45 3 2 I
G-ral Lahovari 2 si Gogu
C. Cantacuzino 76
Caraiman (fost CARAIMAN: 15 44 8 36 IV
Tr aian Cal. Calea Grivitei 328
Grivitei) si termind cu 116-147
COLONEL PLESOIANU: 19
Bul. Filantropia 211
Crimidari (in HERASTRAU: 32 2 10 I
fostul sat Her5s- Sos. Voevodul Mihai 38/Bi-
tra.u) sericei 19/Nisipari 8
Cirimidarii de jos STR. PLUGARI: 38 6 23 II
Cal. Vácgresti 276
Clrimidarii de sus PIROTECHNIE: 58 8 34 IV
(Cocioc) sfãrsitul Splaiului Indepen-
dentei (malul drept)
Caranda, Locote- vezi: Locotenent Caranda
nent
Caransebes (fost SCOALEI: 15 44 8 37 IV
t coului C a 1. (CLABUCETULUI)
Grivitei) Cal. Grivitei 391
Carcalechi Zaha- vezi: Zaharia Carcalechi
ria
Cariagdi B. B. BARIERA VERGULUI: 19, 25 32 4 16 II
Cariagdi (fost Cal. C615rasilor 325
Spdtarul Borcea)
Cirlova Vasile vezi: Vasile CArlova

53
www.dacoromanica.ro
1
I
de politie
Sectorul
1 comunal
Unde se ailA strada cAutatA? Tram- Auto- .6 O.u

Circ.
NUMELE STRAZII (Denumirile tipArite cu 11- vai buz 5 0
terA mare aratA STATIA de No. r, ., t 5
coborire) No.
'0

I
i Carmen Sylva
- A leea
LUTERANA STIRBEI
VODA:
Stirbei Vodg 17/Dr. Sion 2)
- 40, 47 8 31 I
Brezoianu 57/Sipotul Fan-
tgnelor 4
Carol I. - Str. Re- PIATA SENATULUI: 3, 4, 7, 31, 33 1 21 III
gele Carol I. (Din Cal. Victoriei 10 12, 25 38, 40
obisnuintg i se zi- atinge:
ce simplu : Stra- TRIBUNAL - CAL. RA. 3, 4, 7,
da Carol) HOVEL - STR. CAROL: 12, 15, 33, 38,
Calea Rahovei 1-2 16, 20, 40, 45
25
taie cu 41-88
STR. CAROL - BULEV. 3, 4, 7, 45
MARIA- PIATA 8 IUNIE: 12, 15,
Bul. Maria la 9-12 16, 17,
20, 25
$1 termin à cu 85-124
PODUL SERBAN VODA: 7, 12, 38, 40
Spaiul Unirei 41 16

Carol I. (Cal. Gri- azi: Dej


vitei)
Carol I. -
Bulev. CERCUL MILITAR:
Regele Carol I. Calea Victoriei 30
(14,24) 31, 40 1 21 III
(incorporeazg si taie:
Bul. Academiei, UNIVERSITATE 14, 15, 31, 40 3 2 I
si Pieta Acade- (CARPATI): 16, 20,
miei, zis Univer- Raymond Poincaré (Aoade- 24
sitgtii) Din obis- rirei) 8-10
nuinta ii se zice, atinge:
simplu Bulev. PIATA BRATIANU: 5, 14, 32,
Carol. (E. ste par- Bul. I. C. Brgtianu 1 si Bul. 15, 16, 45
curs, pe toatg lun- Regele Albert I 39 19, 20,
gimea, de liniile 24
de tramvai: 14 si
24)
taie cu 65-74
MOSILOR/BUL. CAROL: 1, 14,
Cal. Mosilor 121-160 24
- 4 17 II

si terming cu 81-98
STATUIA PACHE:
Buff. Ferdinand 1 si Bulev.
14, 24
.
-
Pache 2
Carol I. - Piata WILSON: 15, 16, 31 3 1 I
Regele Carol I. Calea Victoriei 86-90 20

Carol I. - Splaiul azi: incorporat in Spl.


Independentei
Carol II. - Bulev. vezi: Regele Carol II-
Regele Carol II. Bulev.

54 -
www.dacoromanica.ro
Unde se aflA strada cAutatA? Za
2.1:

-tr
-a
(Denum triie tipArite cu 11- Tram- Auto- -8 $.,_, .9
NUMELE STRAZII terA mare arata STATIA de vai
coborire) No. No. 5v .!-....v .1; 5
I-0:, ti .o vi o

Carol Davila DOCTOR LISTER


CAROL DAVILA: 14 47 7 28 III
Str. Dr. Lister 36 .
si terrrifnä Cu 100-113
CAROL DAVILA: 14 48, 58
PODUL COTROCENI: 14 33, 48,
$os. Cotroceni 19 58

Carol Davila CAROL DAVILA: 14 48, 58 7 28 III


Aleea (neof.) PODUL COTROCENI: 14 33, 48,
$os. Cotroceni 19/Str. Ca- 58
rol Davila 109
Carol Knappe CAROL KNAPPE: 19 8 36 IV
Bul. Filantropia 161
Carol Knappe CAROL KNAPPE: 19 8 36 IV
Fund., zis Nita Bul. Filantropia 153/Hagi
$erban Ghità 1
Carp Petra, vezi: CApitarri Petre Camp
Capitan
Cirpaciu Mihala- vezi: Mihalache Cgrpaciu
che (Cgrpaciu Mi-
hail) Ii zice, neo-
ficial : Fratii Mi-
h5ilescu
Carpati GRIVITA C.F.R.: 15, 27 36, 37, 8 37 IV
Cal. Grivitei 451-514 44

Carpati PETRE ISPIRESCU: 4 7 29 III


Aleea (neof.) Cal. 13 Sept. 299/Petre Ispi-
reset' 104/Broscardei 2
CarpatilorPasa- STR. CAROL BUL. MA- 3, 4, 7, 33, 5 12 III
giul (neoficial) RIA PIATA 8 IUNIE: 12, 15, 38,
Str. Carol 86 si Strada Ha- 16, 17, 40,
lelor 25 20, 25 45

Carpeni§olui (fost HALA SERBAN VODA: 17 6 27 III


$tefan cel Mare, $os. Giurgiului 101/Stoian
corn. $ er ban Militaru 61/Putu1ui 11
V o d 5)
Cirtan, Badea vezi: Badea Cartan
Cirutaailor (in HERASTRAU: 45 2 10 I
fostul sat Hera- $os. Pipera 58/Lacului 40 .
strau) sau:
HERASTRAU: - 32
$coalei 28/$os. Pipera 58
Lacului 40

www.dacoromanica.ro
55
1
comunal
Sectorul
Unde se aflã strada cAutatS? .2 ,.,,i
NUMELE STRAZII (Denumirile tiparite
Tram- cu
vai
Auto-lii
-
buz 0 0
tera rnare arata STATIA d
O.
c.) 2 -..--.
2.
coborire) No. No. l' 00 0 0
9:i I'S
Cirutasilor A. HERASTRAU: 45 2 10 I
Intr. A. (in fostul $os. Pipera 58/ Lacului 40/
sat Hergstrgu) Str. Cdnutiasdrior 8
sau:
HERASTRAU: 32
$coalei 28/$os. Pipera 58/
Lacului 40/Str. Carutasi-
lor 8
Cirutasilor B. HERASTRAU: 45 2 10 I
Intr. B. (in fostul $os. Pipera 58 Lacului 40/
sat Hergstrgu) Str. Cdrutasilor 14
sau:
HERASTRAU: 32
$coalei 28/$os. Pipera 581
Lacului 40/Str. Cdrutasi-
lor 14
Casin STR. RUCAR: 15 44 8 37 IV
.
Cal. Grivitei 446
si terming:
VRANCEA: 19
Bul. Filantropia 365
Castanului (f o s t ATELIERELE NOUI: 40 8 39 IV
Doaga-Com. Ma- $os. Giulesti 72/Str. Atelie-
1 rele Voevod Mihai) rele Noui 37
Catargiu Barbu vezi: Barbu Catargiu
Cats rgiu Lascar azi: Str. Bis. Amzei
Strada Lascar
Catargiu
Catargiu Lascar vezi : Lascar Catargiu
Bulev. Lascar Bulev.
Catargiu
Catargiu Lascar vezi: Lascar Catargiu
Piata Lascar Piata
Catargiu
Catavei Fund. DRISTORULUI: 26 5 14 II
$os. Mihai Bravu 390
Citelului-$oseaua SOS. CATELUL: 50 5 14 II
sau:
BARIERA VERGULUI: 19, 25, 32
$os. Mihai Bravu 223/Cal 26 50
Vergului 62
si terming:
CIMITIRUL ISVOR: 18
CAL. DUDETI/DRISTOR: 16, 26,
Cal. Dudesti 267/Str. Dru-
mul Murgului 15 (dupg
fabrica de cgramidg Re-
constructia")
56
www.dacoromanica.ro
1
Unde se afIli strada cAutatS? Tram- Auto- .0:8 li 5 74

de Ocol
(Denumirile tipArite eu 11- r., cr.:: t

Jud.
NUMELE STRAZII (era mare aratS STATIA de vat buz a 0
coborire) No. No. '2 a) .e3aa o5
73 'a ula 0
a

,
Citelului Fund. $0S. CATELUL: 50 5 14 II
sau:
BARIERA VERGULUI: 19, 25, 32,
sos. Mihai Bravu 223 Cal. 26 50
Vergului 62/$os. Catelu-
lui 17
Catinca Grecescu azi: o portiune: Amara-
l. Fund., zis5 diei, iar cealaltà: Gilor-
CalgrAsanca I. tului
Catinca Grecescu azi: McOstei
IL
Catinca Grecescu azi: Doctor Pitulescu (co-
III. (Corn $erban muna Serban Vodd)
Vodd)
Cituneanu azi: Ion UrdAreanu
Ciuzasi MITROP. GHENADIE
PETRESCU CAL. VACA- 1, 7, 5 13 II
RESTI: 16, 19
Calea VacAresti 56.
si terrninS:
(NSTIT. MEDICO-LEGAL: 7, 16 40
Splaiul Unirei 57
Cavafii Vechi CAL. MO$ILOR/CAVAFII 1, 4, 5, 32, 45 5 11 II
VECHI/SF. GHEORGIIE: 9, 16,
Lipscani 91 A. 17, 19
Cavafu Manu vezi: Manu Cavafu
Cavaler de Flon- vezi: Iancu Cavaler de
dor Iancu Cav. Flondor
de Flondor
Cavarna STR. DOBRICI: 1 4 18 II
Cal. Colentina 182
Cazirmei CAZARMEI: 31 1 21 III
Arpoloclor 33-37
sth terming cu. 80-95
URANUS CAZARMEI/
CAL. 13 SEPTEMBRIE: 7, 25 7 25 III
Str. Uranus 31
Cazirmei Intr. URANUS CAZARMEI/ 7, 25 -- 7 25 III
(fost Aleia Emil CAL. 13 SEPTEMBRIE:
Costinescu) Uranus 31/CazArrnei 71 bis
Cazzavilan Luigi vezi: Luigi Cazzavilan
Ceaciru Alecu vezi: Alecu CeacAru
Ceairului azi: C.:wit/an Vasiescu
Iosif

57
www.dacoromanica.ro
I
de penile
Unde sa aflA strada cautata? Tram- Auto-

Circ.
NUMELE ST sAzu (DenumIrile tipArite cu 11- vat buz
terA mare aratA STATIA de
coborire) No. No.

Ceaus Radu ROMULUS: 7 5 15 II


Mitrqpdlitul Ghenadie Pe-
trescu 50/Romulus 73
Ceaus Radu ROMULUS: 7 5 15 II
Intr. Mitrop. Ghenadie Petrescu
50/Romulus 73/Str. Ceaus
Radu 1
Cedrllor SOS. PANDURI 4, 25 7 25 III
Cal. 13 Septembrie 113/Sa-
binelor 123
Cegan Ioniti vezi: Ionità Cegan
Centurei -Bulev. azi, numai: Bulevardul
zis si Bulev. Principal
Principal (Parcul
Rahova) -
Cerbului LT. COL. PAPAZOGLU 1 40 5 13 II
SPLAIULUI:
Calea Vdcaresti 110
Cercel Petru vezi: Petru Cercel
Cerchez, General vezi: General Cerchez
Cercul Militar azi, oficial: Piata Sarindar
Piata
Cercului AURELIU (BIS. OLARI): 1 3 2 I
Cal. Mosilor 145/Aureliu 35
Ceremusului (fost HALA GHICA: 15 44 8 37 IV
Dragos Vodà Calea Grivitei 425/Dor-
Cal. Grivitei) no 14-15
Ceres (inglobeazg CERES PUTU CU APA 4 7 25 III
si o portiune din RECE:
Alex. OrAscu) Strada Isvor 91
Cerkez, General vezi: General Cerchez
Cerna STR. ALION: 40 8 37 I'
Sos. Giulesti 109
Cerna P., Poe- NERVA TRAIAN: 40 5 13 II
tul P. Cerna Nerva Traian 83
sau:
NERVA TRAIAN: 16, 19
Calea Dudesti 38/Nerva
Traian 85
Cernat, General vezi: General Cernat
Cernat, General azi: inglobat in Splaiul
Spl. Gral. Cenat Unirei

58
www.dacoromanica.ro
I
de politie
Sectorul
comunal
.-.
Uncle se aflA strada cAutatAT
(Denumirile tipArite cu 11- Tram- Auto- ti uo a=.... I'd

Circ.
NUMELE STRAZD terA mare arata STATIA de vai buz o 0
coborire) No. No. " co
.o
U
w
,o

Cerniuti BUL. BASARAB: 20 8 35 IV


DOCTOR FELIX: 26
Doctor Felix 7I/Bulev. Ba-
sarab 12
Cernica ARMENEASCA: 1 5 11 II
Calea Mosilor 118
Cetatea Albi (lost STR. 10MAI-GH. GRANT: 38 8 34 IV
Mitica RAdu- Sos. Crângasi 48
lescu)
Cetatea Aref nu face parte din Municipiu
Cezar Boliac POPA NAN: 25 32 5 15 II
Calea Cälärasilor 184/Popa
Nan 115/Mitrop. Ghena-
die Petrescu 146
si termind:
POPA NAN: 19
Th. D. Sperantia 61
/ Cezirescu, Eco- vezi: Economul Cezdrescu
nomul
Cezirescu, Eco- vezi: Economul Cezarescu
nomul Fund. I. Fund. I
Cezirescu, Eco- vezi: Economul Cezdrescu
nomul Fund. Il Fund. II.
Chendi Ilarie vezi: Ilarie Chendi
Chepler vezi: Kepler
Chesarie, Episco- vezi: Episcopul Chesarie
pul
Chiaburul Vasile veal: Vasile Chiaburul
Chiaburului corect: yasile Chiabrurul
Chiajna Doamna vezi: Doamna Chisjna
China CAP. COCORASCU OCTAV 15 38 8 35 IV
(PLOE$TEANU):
Calea Grivitei 234/Costache
Marinescu 20
sau:
GRIVITELBULEV. 26 44
BANU MANTA/BASARAB:
BASARAB: 15, 26 38
Bulev. Basarab 92/Hotin 3
Chindiei EPISCOPUL CHESARIE
LIBERTATII (SUTER): 3, 15 6 26 III
Bulev. Maria 21 .

59
www.dacoromanica.ro
I
de mantle
Uncle se aflà strada cAutatS? 0 :,
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- 75
.6 c, 6;0. $, g

Circ.
NUMELE STRAZII tera rnare arat5 STATIA de No. No.
coborire) 4, r..
I" v
i 6 LI
a.)
Cn 0
o

Chinet Edgar (co- vezi: Edgar Quinet


ect: Quinet)
Chiriac Bidoianu, vezi: Preot Chiriac Bi-
Preot doianu
Chiriac G. D.
G. D. Chiriac
Intr. (Parcul Fi- .
lipescu)
Chiriacescu Oscar vezi: Oscar Kiriacescu
Chiriac Ion, Ser- vezi: Sergent Chiriac Ion
gent
Chiriloff Nicolae vezi: Nicolae Kiriloff
Chiristigiilor ION MAIORESCU: 7, 16, 44 8 18 II
Sos. Mihai Bravu 15 26

Chiseleff Sos. vezi: KiseleffSos.


Chisiniu CHISINAU: 3, 26 48 8 33 IV
Strada Buzesti 73
sau:
PIATA VICTORIEI: 3, 19, 31, 32,
Bulev. Basarab 15 26 48
sau:
BULEV. BASARAB DR. 20, 26
FELIX:
Bulev. Basarab 17
Chitilei azi: Nicolae Racoth
Chitu Gheorghe vezi: Gheorghe Chitu
Christ ache Ciolac PANDURI/13 SEPT.! 4, 25 7 28 III
(fost Fund. L'au- Calea 13 Sept. 118/Gheor-
tar i II.) glie Dinicu 7
Cristache Pitarul vezi: Pitarul Hristache
Cristache D. Stai- azi: Simion Barnutiu
covici
Cibinului (f o s t FERENTARI/VESELIEI: 33,
Dan Popovici) Calea Ferentari 87 45 7 29 III
Ciclopi azi: Crisana
Cihoschi Stanislas, vezi: Stanislas Cihoschi,
Profesor Profesor
Cimitirul Pomeni- vezi: Pomenirea Strada
rea

60
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflá strada cAutatAT .-. Y., -.--.
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto- .6 c,o 67.-.: 6, C
NUMELZ STRAZII terS mare aratS STATIA de vai buz z 0 I- no 2 ,..z
cobor(re) No. No. '''4 o C.) ''' c? g
.0 til c,

Cimitirul Reinvie- LIZEANU C. F. R. 17 3 9 I


rea-Strada Str. Lizeanu 4j
r Ciobinasului MATEI VOEVOD: 26 4 16 II
(Fund. Tepes si $os. Mihai Bravu 200/Tepes
Fund. Frunzei u- Vodd 136
nite)
Ciobanu Fund. BUL. G-RAL MOSOIU: 45 6 27 III
(Corn. $er ban Calea Ferentari 190
VociS)
' Ciobanu Petre azi: Sovata
Petre Ciobanu
,
Ciobanului SERGENT DONICI: 7, 15 7 29 III
Fund. Calea Rahovei 320/Sergent
Donici 15/Ileana Cosin-
zeana 31
Cioc Ion azi: Tabla Butii
Ion Cioc
.
Ciocanul, $coala vezi: $coala Ciocanul
Strada Strada
, Ciolac Cristache vezi: Christache Ciolac
Cioranu Mihail vezi: Mihail Cioranu
Ciovici, Maior vezi: Maior Ciovica
, Cipariu Timotei vezi: Timotei Cipariu
..
. Ciprian Porumbe- SPIT. DE COPII: 26 2 3 I
scu (Parcel. Span- $os. Bonaparte 42
donide)
Ciresilor Cire- DELEA NOUA ORZARI: 25 32 4 16 II
sului Calea Cdlarasi. 235/Delea
Veche 19
Ciresoaia (zis SIMINOC VLAD 40 5 13 II
Dealu Ciresoaia) DRACUL: ...""
Fost Str. Obgdatà. Str. Locot. Colonel Papa-
soglu 79
Ciresului vezi: Ciresilor
; Ciru Iliescu, Dr. vezi: Doctor Ciru Iliesou
Ciupiti, sau Ciu- azi: Clucereasa Maria
1

pitului Fund.
Ciurcu Alexandru vezi: Alexandnu Cdurou
Ciurea Aurel vezi: Aurel Ciurea

61_

www.dacoromanica.ro
4)
'Uncle se aflà strada cAutatS? Tram- Auto- A 3o r,-.573
NUMELE STRAZII (Denumirile tiparite cu 11- vat buz 50
67_1
,Li o 2P
tera mare arata STATIA d e No. No. Ua
coborire) t
I", a) 1,' g
s u) .

Ciurel REGIE: 12, 24 40 8 32 IV


Buil. Regiei 3/$os. Basa-
rab 19
sau:
PODUL GROZAVE$Ti: 58
Spl. Independentei 232/$os.
Basarab 19
Ciurel Fund. REGIE: 12, 24 40 8 32 IV
Bul. Regiei 3/sos. Basarab
19/Str. Ciurel 14
sau:
PODUL GROZAVE$TI: 58
Spl, Independentei 232/$os.
Basarab 19/Str. Ciurel 14
Ciurel $oseaua PIATA GRANT: 38 8 32 IV
$os. Crangasi 83
Ciurel Splaiul azi: inglobat in Splaiul
Independentei
Ciuslea (fost Mihai GENERAL POPOVAT: 38 8 32 IV
Bravul-Crangasi) $os. Ciurel 30
sau:
PIATA GRANT: 38
$os. Crangasi 117
Clibucetului (fost $COALEI (CLABUCE- 15 (19) 44 8 37 IV
$coalei-Cal. Gri- TULUI):
vitei) Calea Grivitei 468
si taie:
VRANCEI: 19
Bul. Filantropia 385-312
Claudian Lauren- vezi : Capitan Doctor
tiu, Cap. Doctor Claudian Laurentiu
Claudiu ARHIEREUL CALIST: 25 32 4 16 II
Calea Calarasi 325/B. Ca-
nagdi 11
Clémenceau Geor- vezi: Georges Clémenceau
ges
Clement, Episco- vezi: Episcopul Clement
pul .
Clinciu Nicolae, vezi: Doctor Nicolae Clin-
Doctor ciu
Clinciu Nicolae, azi: General Medic Bu-
Dr. Nic. Clinciu toianu
Clopotarli Vechi GENERAL MANU: 15, 19, 32, 2 3 I
Buft. Laseacr Clatangiru 34 20 44
si termina:
MEXICULUI INTR. 26
GENEVA:
$os. Bonaparte 28
62
www.dacoromanica.ro
1

1
C

de politie
1 comunal
Sectorul
Uncle se aflá stracla elitztatã? Tram- Auto- .d Ou ...--

Circ.
(Denumirile tipArite cu 11- vai buz z 0
NUMELE sTnikzu terA mare aratA STATIA de .;-; g
coborire) No. No.
v .t

Closca CRISANAGRICULTORI: 19 5 14 II
Th. D. Sperantia 132
Clucereasa Elena POMENIREA- CARAIMAN 44 8 36 IV
Str. Pomenirea 5
$1 terming cu 96-97
COL. PLESOIANU:
Bul. Filantropia 205
19 I
Clucereasa Maria MIRCEA VODA: 7 5 12 II
(fost Fund. Ciu- Str. Olteni 8
pita sau Ciupitu- sau:
lui) UDRICANIMAMITLARI: 1
Ca lea Vgcgresti 13/Clucerul
Udricani 10/01teni 6
,
Clucerul Udricani UDRICANIMAMULARI: 1 5 12 II
(lost Udricani) Ca lea Vdcgresti 13
sau:
MIRCEA VODA: 25 32
Matei Basarab 24
Clucerului PIATA FILANTROPIA: 9, 19, 2 6 I
Buelv. Filantropia 58/10n 20
Mincu 1
$1 terming:
ARCUL DE TRIUMF: 3
Bul. Maresal Averescu 42
Cluj DEPOZITUL SANITAR: 3,19 8 36 IV
Bul. Filantropia 139
Clunet, Doctor vezi: Doctor Clunet
Cnappe Carol vezi: Carol Knappe
Carol Knappe
Cobileeseu COBALCESCU-CISMIGIU: 3, 12, 38 8 31 I
Bul. Schitu Magureanu 27 24
$i terming:
VIRGILIUBERZEI 3, 12. 47
STIRBEI VODA: 24
Berzei 30
Coch, Doctor vezi: Doct& Koch
Doctor Koch
Cocorgseu Octav, vezi: Cgpitan Cocorgscu
Clpitan Octav
Coco$ului Fund. azi: Apostol Mgrggrit
Codreanu Ecate- vezi: Ecaterina Codreanu
rina
Codrescu Teodor vezi: Teodor Codrescu

63
www.dacoromanica.ro
i

I
de politie
comunal
Sectórul
Unde se aflá strada cAutatg? :4 i 7d
(Denumtrile tipborite cu 11- Tram- Auto- .c; 73u

Circ.
NUMELE STRAZII tern mare Aratã STATIA de vai buz z 0
coborire) No. No. '-' a)
V io v

Cogalnic DRISTORULUI: 26 5 14 II
(neoficial) $os. Mihai Bravu 374/Dri-
stonului 82
sau:
DELEA NOUA PIM 19
Th. D. Sperantia 114/Dri-
storului 82
Cogilniceanu Mih. azi: Doctor Nicolae Staico-
Mih. Cogalni- covici
ceanu (Sf. Elefte-
rie)
Cogilniceanu Mi- azi: incorporat la Spl.
hail Mih. Co- Independentei
galniceanu
Splaiul
Cogilniceanu Mi- vezi: Mihail Cogailnicea-
hail Piata nu Plata
-

Colan BUL. MARASESTI: 12 6 22 II


Fund. . Calea Serban Voda 91
Colentina Calea HALELE OBOR: 1, 7, 44 4 18 II
(Vechea Sos. Co- $os. $tefan cel Mare 159 16, 26
lentina. S'a numit atinge cu 81:
un scurt timp: TEIUL DOAMNEI: 1 42 N
Bul. GraL Lam- Teiul Doamnei 1
bru Dimitrie. Azi, atinge cu 120
din nou: Cal. Co- (505. GHERASE)
lentina. Este par- DOAMNA GHICA: 1 42 N
cursa pe toata $os. Gherase 1
lungimea ei de li- si term. cu 186-211
nia de tramvai COM. COLENTINA: 1
No. 1) $os. Regale Fecndivand I, 1
Colentina COLENTINA C. F. R.: 1, 7 4 18 II
Intrarea Cal. Colentina 39
GENERAL LECCA: 12 6 23 III
Colonel Albu Iosif
Cal. $erban Voda 201
Colonel Av. 5tef. vezi: Locot. Colonel Av.
Protopopescu $tefan Protopopescu
Colonel Corneliu TUDOR VLADIMIRESCU-
Popeea VISTIERI (CHIRIGIU): 3, 7, 15 45 7 25 III
Calea Rahovei 228
Colonel Costescu GARA FILARET: 17, 20 33 7 25 III
Gheorghe Str. Dr. Istrate 38
64
www.dacoromanica.ro
Unde se af15 stracla c5utatä? O.
Tram- Auto- li u d:.--; ;8 a-
IlL." 5 71",

NUMELE STRAZI1 (Denumirile tiparite cu 11- vai buz 00 2.. .t.,.. z


tera mare arat a STATIA de No. No. " 4, 0 a. 8
coborire) v .fj v: u

Colonel Georgescu azi: Moruzestilor


Colonel Mihail azi, df.¢-1 nou: Bdievardul
Ghica Bulev. Filantropia
(fost $os. Filen- .
tropia)
Col on el Grigore CAL. DOROBANTI/$0S. I
Ion BONAPARTE: 5, 26 3 4
Cal. Dorobantilor 64
sau:
CAL. FLOREASCA/$0S.
STEFAN CEL MARE: 26 45
Sos. Stefan cel Mare 24 Po-
long 111
Colonel Iacobini PODUL GRANT: 15 38, 44 8 36 IV
G. Col. G. la- Calea Grivitei 302 Mandsti-
cobini rea Curtea de Arges 8
Colonel Niculescu azi: FAgetului
Colonel Orero MITROP. GHENADIE
PETRESCU CAL. VACA-
RESTI: 1, 7, 5 12 II
Calea Vdcaresti 45 16, 19
Colonel Papazoglu vezi: Locotenent Colonel
Locot. Colonel Papazoglu .

Papazoglu
Colonel Plesoianu azi: Gheorghe Missail
zis General Pleso-
ianu
Colonel Poenaru BIBESCU VODA: 45 1 21 III
Bordea Calea Rahovei 12
sau:
PIATA SENATULUI: 3, 4, 7, 31, 33,
Spl. Independentei 1/Apo- 12, 25 38, 40
lodor 5
Colonel Pop e ea TUDOR VLADIMIRESCU/
Corneliu VISTIERI (CHIRIGIU): 3, 7 45 7 25 III
Calea Rahovei 228 15

Colonel Protopo- vezi: Locot. Colonel Av.


pescu Stefan Protopopescu $tefan
Coloniei PROF. URSU TOAMNEI 16, 17 3 5 I
S tr. Viitorului 114
Colorian (corect : COLORIAN: 53 6 27 III
Prof esor Dr. An- Sos. Oltenitei 86
ton Colorian)

65
www.dacoromanica.ro 5
.-.
Uncle se afla strada cAutatS? .7.:
(Denumirile tmarite cu li- Tram- Auto- v u u,... s,,.

NUMELE STRAZII tett mare arata STATIA de vat buz p O. 8, at g


coborire) No. No -2
V :6' I' 8

Coltei Vechea Str. Coltei, care


incepea la Sf. Gheorghe
si se termina la statuia
Bratianu, nu mai exist5
sub .acest 'nume. I-a zis,
un timp: Bul. Ion (Ionel)
I. C. Brattarru. Azi se
cheamg: Bul. Regele Al-
bert I al Belgiei.
Coltei (0 portiune SF. GHEORGHE/SPIT. 1, 4, 5, 32, 5 11 I
din Str. Sfintilor COLTEA: 9, 16, 45
cuprinsa" intre Bulev. Regele Albert I al 17, 19
Bul. Regele A) - Belgiei 28
bert I. al Belgiei si terming:
si Bul. Domnitei). MOSILOR/BULEV,
Restul dintre DOMNITEI: 1, 9. 17
Bul. Dornnitei si Calea Mosilor 59/Bul. Dorn-
Cal. Mosilor a ea- nitei 18
mas tot Sfintilor.
Columb DIONISIE LUPU: 16 3 1 I
Dionisie Lupu 52/Gh. Chitu
3/A. D. Xenopol 15
sau:
. PARCUL IOANID: 45 11.
G-ral Erernia Grigorescu 5
Columbelor azi: Profesor Ioinescu-
Gibn
Columbelor MANTULEASA: 25 32 5 15 II
Fund. Calea Cargrasilor 32/Prof.
Ionescu-Gion 6
Comandor Avia- corect.: Loc. Comandor
tor Bäneiulescu- Bánciulescu. Azi din nou:
Locotenent (fost Cal. Floreasca
Cal. Floreasca)
Comandor Botez azi, din nou: Str. D. si
Eug. Eugen Str. F. din Parcelarea
Botez (fost Str. Soc. Corn. de Locuinte
D. si F. din Par- EftineDoamna Oltea
cel Soc. corn. de
Locuinte Ef tine
Doamna Oltea.)
Comandor Darian vezi: Locotenent Cornan-
D. Locot. Co- dor Darian D.
mandor Darian D.
Comarnic (fost Str. AZUGA: 42 N 4 18 II
Bandi (Ignatiu) Sos. Gherase 98
Parcel. Manoliu -
Tescani. Inglo-
beazà si fosta Str.
Barbu D-trescu)
66
www.dacoromanica.ro
Unde se aflA strada cAutatli? Trval- to_
es
c 2 il F. 4
,
pereanummairreilaeratr azrai 1c1; Aiiitiz
NUMELE STRAZIII re d buz aO
coborire) No. No. 1-2 u 5 lc .6 E
v va, uluao

1
Comedia corect: Comoedia
Pasagiul
Comercial SF. GHEORGHE: 1, 4, 5, 32, 5 12 III
Pasagiul (neof.) Str. Lipscani 86 9, 16, 45
17, 19
Comercial Pa- LIPSCANI BANCA ' 15, 16 (31, 5 12 II
sagiul, zis Pas. Sf. NATIONALA: 20 40)
Nicolae-Se1ari Str. Lipscani 41
Cometa azi: Ion G. Duca
Cometa STR. ROMAI. G. DUCA: 26 2 *3 I
Intrarea Sos. Bonaparte 46/Strada
I. G. Duca 53
Comoarei BULEV. GHICA: 11 3 9 I
Maica Domnului 52/Bulev.
Ghica 26
Comoedia azi: Majestic Pqsagiul
Pasagiul
Conachi Costache vezi: Costache Conachi
Concordiei BUL. MARASE$TI: 12 6 22 III
Cal. $erban Voda 60-64/
Piata Concordiei 5
Concordiei BUL. MARA $E$T1: 12 6 22 III
Piata Cal. Serban Voda. 60-64
Confederatiei Bal- PIATA CONFEDERATIEI 5 48 2 7 I
canice Piata BALCANICE:
taie Calea Dorobantilor la
No. 163 si 180
Constanta CONSTANTA: 42 N 4 18 II
(Colentina) $os. Gherase 53
Constanta azi: Tufisului .
($erban Vod a) .
Constantin si Ele- vezi: Sfintii Constantin si
na Sfintii Elena
Constantin Aldea vezi: Constantin Sandu
Const. Sandu Aldea
Aldea
Constantin Anas- GENERAL MOSOIU: 12, 17, 53 6 27 III
tasiu (Mecanic) Cal. $erban Voda 280/G-ral 20
(Parcel. C. F. R. Mosoiu 26/Scarlat Otule-
Pieptänari) scu 2
sau:
DRAGU TEODOR: 53
General Mosoiu 26/Scarlat
Otulescu 2

67
www.dacoromanica.ro
Unde se aflA strada cAutatä? -- .1)
Za
(Denumirile tipArite cu li- Tram- Auto- o .....

NUMELE STRAZII tett mare aratA STATIA de vai buz 5 0 ,t; a r.


coborire) No. No. .-, u U cy,

ts .11; rn 8

Constantin Arica- PIATA CONFEDERATIEI


scu (fost Popescu BALCANICE: 5 48 2 7 I
Bul. Plgcintei) Cal. Dorobantilor 190/Loc.
Av. Radu Beller 8
Const. C. Anion se cheamg: C. C. Arian
(vezi 1a litera A.).
Constantin Bale- vezi: Amiral Constantin
sell. Amiral Bglescu
Constantin Bonea POPA FFEFAN: 45 6 27 III
Cal. Ferentari 149 -
Constantin Bran- azi: Ion (Ionel) I. C. Bra-
coveanu Bulev. tianu Bulev. (in proect)
(Sf. Gheorghe)
Constantin Bran- CAL. PISCULUI 53 6 27 III
coveanu Bul. $os. Oltenitei 118
(Corn. $erban Vo-
dä)
Constantin Capi CONST. CAPITANUL: 44 8 35 IV
tanul Petru Maior 92
Constantin Disses- GARA DE NORD: 15, 26 38, 50 8 33 IV
cu C. Dissescu Cal. Grivitei 162
(terming in Bul. Alex. I.
Cuza 63)
Constantin Dridu, vezi : Elev Georgescu
Elev Georgescu Constantin Dridu
Constantin Exarcu FRANKLIN: _- 31, 47 3 1 I
(Märgineste aripa Franklin 5/Nic. Golescu 13
stângg a Al eneu- sau:
lui) WILSON: 15, 16 31
Cal. Victoriei 92/Episcopiei 2 20
Constantin Faca LEMAITRE: 1 6 22 III
CAL. VACARE$TI: 38
Calea Vacgresti 180/Viorele
2/Gr. Ventura 8
Constantin D. STR. GEORGIAN: 46 4 18 II
Georgian (fost Amiral Murgescu 12
Str. E. Parcel. sau:
Ferdinand 0- GARA DE EST: 24 44, 46
bor) sfarsitul Bulev. Ferdinand
dreapta/G-ral Tgtgrescu
32/Amiral Murgescu 12
Constantin Grant PIATA GRANT: 38 8 35 IV
$os. Crgngasi 81
,

88
www.dacoromanica.ro
Unde se aflA strada cAutatA? Tram- Auto- '8 . It 51
NUMELE STRAZII
(Denumirile tiparite cu li - V c.) c.) 0,2

terA mare arata STATIA de CP'


coborire) N o. N o. 0
,v cl, a co
.0

Constantin Iones- vezi: Locot. Constantin


cu Baican, Lo- Ionescu-Baican
cotenent .
Constantin Ma- STR. DARSTELOR: 53 6 27 III
nescu (Parcel. C. General Mosoiu 10
F. R. - Pieptgnari) sau:
GENERAL MOOHJ: 12, 17, 53
Cal. *erban Vodá 280 G-ral 20
Mosoiu 10
Constantin Mari- corect: Costache Marinescu
nescu
Constantin Mihai, vezi: Sergent Mihai Con-
Sergent stantin
Constantin Mille
(fost Sarindar)
azi, din nou: Sarindar ,/
Constantin Mina azi: Soroca
Constantin Moroi u LAZUREANU: 31 7 25 III
Str. Antim 62
Constantin Nacu STATU1A ROSETTI: 9, 14, 5 11 I
(fost Fortuna) Bul. Carol 31 17, 24
Constantin Sandu STR. A. CART. C.F.R.: 19 2 6 I
Aldea (fost Str. E. Bul. Filantropia 230
Parcel I a Min. si termind:
de Domenii) STRAND: 3 31
Bul. MArdsti 53
Constantin S t a- CONST. STAMATE: 38 6 23 III
mate zis Cos- Cal. VAcAresti 412
tache Sta mate
Constantin $erban INCHISOAREA
Intr. VACARE$TI: 38 6 23 III
Cal. Vacaresti 490/
Detasamentului 10/
Prel. Martisor 31
sau:
CAL. VACARE$TI/ 34, 38,
MANDRAVELA: 53, 54
sos. Oltenite: 119/
Cal. V5.cdresti 490/
Detasamentului 10/
Prel. Märtisor 31
Constantin Vasi- exact: Strada Fundatia
liu Bolnavu, Const. Vasiliu-Bolnavu
Fundatia (f o s t Azi, din nou: Strada
Str. Piga Amzei) Piata Amzei
Constantin ZIAte- vezi: Locot. Medic Zldtescu
scu. Locot. Medic Constantin

69
www.dacoromanica.ro
I

1
ptie
comunal
Sectorul
Unde se aflA strada cautatA?

de Ocol
'3. .it'B'Vo.
(Denumirile tipArite cu li- Tram- Auto-

Jud.

deCiorcli
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de vai buz .° L. a -
coborire) No. No.

Constantin Zlite- vezi: Locot. Medic Z15.tescu


scu, Locot. Medic Const.Fund.
Fund. .
Constantin Zlite- vezi: Locot. Medic Zratescu
scu, Locot. Medic Const.Aleia
Aleia .

Constantinache BUL. BASARAB/DR. 20, 8 35 IV


Caracas (f o s t FELIX: 26
Verde) Str. Dr. Felix 89
Constantinescu VLADESCU: 5 8 35 IV
PIATA CONFEDERATIEI
BALCANICE: 5 48
Cal. Dorobantilor 190/
Loc. Av. Radu Beller 20
si term. cu 63-68:
FLOREASCA: 5
STR. VLADESCU: 45
Cal. Floreasca 153
Constantinescu A vezi: Alexandru Constan-
lexandru tinescu
ConstantinescuMi- vezi: Mitrità tefan Cons-
trip tefan tantinescu
Constantinescu Ti- azi: TitusStrada
tus Aleea
Constantinide G., vezi: General Constanti-
General nide G.
Conta Vasile Vezi: Vasile Conta
Copilul Mihn vezi: Mihu Copilul
Corabia (fost Str. CONSTANTA: 42 N 4 18 IL
B. N., zis B. Neg- sos. Gherase 50
reanu) (neoficial)
Coravu Ion, Maior vezi: Maior Coravu Ion
Corbescu Gheor- vezi: Gheorghe Corbescu
ghe
Corbescn Matei vezi: Matei Corbescu
. Aleea Aleia
Coresi, Diaconul vezi: Diaconul Coresi
Coriolan PANDURI: 4,25 7 25 III
Cal. 13 Sept. 113/
Sabinelor 111

70
www.dacoromanica.ro
41
Unde se aflA strada cAutatA? .7,1 -.:,- '5 la
(Denumirile tipArite cu 11- Tram- Auto- II u 6:0 8 §
NUMELE STRAZII tera mare arata STATIA de .vai
coborire) No. No. 1-* 4)
13
U CU a) 0
15 U2 0

Coriolan Fund. PANDURI: 4, 25 7 25 III


Cal. 13 Sept. 113/Sabinelor
111/Str. Coriolan 25
Cornea Ion vezi: Ion Cornea
Cornea Mihail vezi: Mihail Cornea
Cornelia PARCUL CAROL: 17, 20 31, 33 6 22 III
Str. 11 Iunie 73
Corneliu Bottez BOTTEZ/AL. DONICI: 16
(tost Nordului) General Lahovari 19
Corneliu Popeea, vezi: Colonel Popeea Cor-
ColOnel neliu
Cornescu STR. A. PARC. CORNE-
SCUVARFUL CU DOR: 45 2 7 I
Cal. Floreasca 78/
Varful cu dor 43
sii termin5 cu 80-83:
FLOREASCA-VLADESCU: 5 45
Cal. Floreasca 145/
Vladescu 56-61
Cornetului (f o s t SALCETULUI: 17 6 27 III
Str. A. Parcel. Sos. Giurgiului 27
Nifon)
Cornul Caprei POPA NAN: 19 5 14 II
Th. D. Sperantia 68/
Str. Calda Laptelui 3
Cortului azi: Precupetii Noui
Co§buc Gheorghe vezi: Gheorghe Cosbuc
Gh. Cosbuc (Bul. Pache)'
Co§bue Gheorghe azi: Oltetului
Gh. Cosbuc
(Tei)
Cosinzeana vezi: Ileana Cosinzeana
Ileana
Cosma Aurel vezi: Aurel Cosma
Cosmeoti ATELIERELE NOUI: 40 8 37 IV
sau Cozmesti sos. Giulesti 78
Cosminului COSMINULUIDEPOUL
STEFAN CEL MARE: 26 3 5 I
$os. Stefan cel Mare 158
Costache Aristia CAL. PLEVNEI-VITING: 40 8 32 IV
(fost Aristia) Cal. Plevnei 148

71
www.dacoromanica.ro
I

I
de nolitie
co munal
Sectorul
..4 --Oo
Unde se aflA strada cAutatA?

de Ocol
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- z . o- ,

Circ.
Tud.
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de vai buz d 0 , a _ c

-
coborire) No. No.

Costache Ili lice- SF. S'TEFAN: 25 32 4 17 II


scu (fost Grati- Cal. C5larasilor 103
oasä) sau:
HALA TRAIAN: 7, 25 32
Str. Traian 103
Costache Conachi BISERICA CAPRA: 46 4 18 II
(fost Fund. Fan- sos. Pantelimon 129/
tax-nod I. si Fund. Str. Fântfinic5 13
Baicului I.)
Costache Manola- vezi: Manolacne Costache
che Epureanu Epureanu .

Costache Marine- CAP. COCORASCU OCTAV 15 38 8 35 IV


scu zis Constan- (PLOESTEANU):
tin Marinescu Cal. Grilecei 234
si terrn:nd cu 44-57
TEODOSIE RUDEANU: 44
(ELEFTERESCU):
Petru Maior 71
Costache Negri POD SF. ELEFTERIE: 14 33, 47 7 28 III
Spl. In detpen dental 113
C stache S i b i- CARAIMAN-POMENIREA: 44 8 36 IV
ceanu Cana:mrarn 52
sau:
COLONEL PLE5OIANU: 19
Rua. Filantropia 1911Gh.
MiLsall (fast Col. Pleso-
ianu) 55-56
Costache Stamate CONST. STAMATE: 38 6 23 III
zis Const. Stamate Cal. Vdca'resti 412
Cost af or u G. MECET-POPA SOARE: 7 4 16 IV
G. Costaforu Tralan 160/Mecet 30 Roma
22
Costaf or u G. MECET-POPA SOARE: 7 4 16 IV
G. Costaforu Tralan 160/Mecet 30 Ronda
Intrarea 22/Str. G. Costaforu 8
Costea Iancu azi: Campul Lung
Iancu Costea
Costescu Gheor- vezi: Colonel Costescu
ghe, Colonel Gheorghe
Costescu I. PIROTECHNIE: 58 8 34 IV
I. Costescu Spl. Indepenklerttei/dup6
Pirrotechniie, pe Stir. Islaz

72
www.dacoromanica.ro
Unde se aflA strada cAutatA? lu" '5 7o.
(Denumirile tipArite cu It- Tram- Auto- .6 "O' 1

NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de Vat buz z 0 .;-.. g 2


coborire) No. No " 4)
v U aaJo u
v En u

Costici C. Arion vezA: C. C. Anion


(a 'there A.)
Costin Miron veil: Miron Costin
Costinescu, Doctor vezii: Doctor Costinescu
Costinescu Emil azd: Oaz5lrmei Intrarea
- Emil Costinescu
Aleea
C ot a 100 (fpst BUL. BASARAB DR.
Fund. Doctor Ser- FELIX: 20, 26 8 33 IV
giu) DT. Felix 46/Dr. Serigial 40
Cotiti azi: Prof. Ion FEibiliu
Cotofeni TEIUL DOAMNEI: 1 3 9 I
Call. Colentina 81/Teirua
Doarmnel 14
si termina ou 91-106:
DOAMNA GHICA: 1
Cal. Colent,na 159 Doamna
Ghrioa 66
Cotofeni I. DOAMNA GHICA : 1 3 9 I
Fund. I. Cal. Colentina 159/Doamna
Ghica 66/Str. Cotofeni 77
Cotovelea I. STR. BREAZA: 38 8 34 IV
Sias. Clurrel 78
Cotovelea II. STR. BREAZA: 38 8 34 IV
Sas. aura. 82
Cotrocent So- PODUL COTROCENI: 14 33, 48, 7 28 IV
seaua (Este par- Spl. Independentei 191 58
cursapetoatalun- si termina:
gimea de autobu- STR. GENIULUI-PALA-
zele 33, 48, 58) 33, 48,
TIM, COTROCENI:
Sos. Groz5svesti 31 (82) 58

Cottescu Alex. veil: Allexandru Cottescu


Covaci (V echea LIPSCANI-BANCA 15, 16, (31 5 11 II
Strada" Covaci. NATIONALA: 20 40)
S'a numit, un Lirpscarnii 36/Serlari 5
timp : Oituz. Azi, sau:
din nou : Covaci) SP. GHEORGHE: 1, 4, 5, 32,
Bariltiei 20/Sepcami 13-14 9, 16, 45
17, 19
Cozia CIMIT. ARMENESC
AMIRAL MURGESCU: 46 4 18 II
Sos. Pantehmon 91/Ba.:cu-
1uri 55

73
www.dacoromanica.ro
Unde se aI1A strada cAutatA? 75 5'5
(Denumirile tipArite cu 11- Tram- Auto- '111
.d c., ty,.-4 :. ,..
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de vai buz 00 c4 o 2d
coborire) No. No '-*cu
v C.)C") 6
a) 0 0
mt 1/1 0

Cozia CIMIT. ARMENESC-


- Fund. AMIRAL MURGESCU: 46 4 18 II
Sos. Pantelimon 91/BaLou-
lw 55/Str. Cozia 16
Cozmesti ATELIERELE NOW: 40 8 37 IV
sau Cosmesti Sos. Gtiuie.,qt 78
Criciun PROF. ION BOGDAN: 5 2 3 I
Oaf'. Dorobantilor 63
Crficiun a lost integrata in Str.
Fund. Crgclun
Craioveanu Marin azi: Brezoi
Marin Craio-
veanu
Craioveanu Radu a0: Topologului
Radu Craio- '
veanu
,
Criitelor (Parcel. V. A. URECHE: 4 7 25 III
Fr. Mathias) Isvor 48/V. A. Ureche 4 -
Cgpitan Av. V. Craiu
Craiu V., Cg.p. Av.
(lost Calea Flo- Azi, din now Cal. Floreasca
reasca)
Craiului, Piatra vezi: Piatra Craiului
CringaSi PODUL GRANT:
Soseaua (GIULESTI): 38, 40 8 34 IV
sos. Giulesti 41
Cranga§i BARBU LAUTARUL:
Fund. (TARGOVISTEA VECHE): 15 38 8 33 IV
Cal. Grivitei 319 bis
Crisnaru POMENIREA-CARAIMAN: 44 8 36 IV
Str. Pomenirea 9
si terming cu 103-106:
COL. PLESOIANU: 19
Bul. Filantropia 197
Creanga Ion vezi: Ion Creangd
Credintei azi: Pictor St. Luchian
Creteanu, General vezi: General Creteanu
Piga
Creteseu Ion vezi: Ion Cretesou
Cretoiu Aleea MIRCEA VODA: 16, 19 5 15 II
Cal. Dudesti 5/Anton Pann
33/Parfumului 25
sau:
PARFUMULUI: 7
Mitropolitul Ghenadie Pe-
trescu 68/Parfumului 25

74
www.dacoromanica.ro
Unde se aflAstrada cdutatä? Tram- Auto- v o
:8 .:1-3'.. 57;
2 -,g. se,. g
(Denumirile tiparite cu 11-
NUIVIELE STRAZII tera rnare aratA STATIA de
coborire) N o. No. ''<i)
v o
va) ca u

Cretu Petre, Sub- vezi: Sublocotenent Aviator


locot. Aviator Cretu Petre
Cretulescu, Dr. N. vezi: Dr. N. Cretulescu
(Se scrie si : Kre-
tulescu)
Crinului azi: incorporatá in Strada
Stradela General Praporgescu
Cristache Ciolac vezi: Chrisrbache °Vac
Cristache Pitarul veil: Hnistache Pitarul
Cristache D. Stai- vezi: Chnistathe D. Stalco-
covici rviti
Cristescu D i m a, vezi: SuNocotenent Oviste-
Sublocotenent sou Diana
Cristescu, G-ral vezi: General Crastescu
Cristescu Vasile vezi: Vasile Oristescu
(Inginer) (Inginer)
Cristian Tell, Ge- vezi: General Cnistion Tell .
neral
Cristian Tell, Ge- vezi: Genenail Oristion TaLl-
neral Fund. Fund.
Crisan CRCISAN-AGRICULTORI: 19 8 14 II
Th. D. Sperantia 126
Crisana (incorpo- G-RAL. ANGHELESCU: 3 8 31 IV
reazd si Str. Ci- Berzei 66
clopi) si termina cu 35-44:

'
G-RAL ANGHELESCU: 38
Str. -Papa Tatu 49
Crisului OITELOR: 38 6 23 III
Cuza Veda' 15/0itelor 1
Crivktului CRIVATULUI (LA SANT): 40 N. 5 14 II
Str. R5icari 64
Crivineni azi: L000tenent Sachelarie
Visarion
Crivineni I. azi: Blev Geongescu Con-
Fund. I. stantin-Dridu
Crivineni I. SOS. IANCULUI/PACLIE/
Fund. I. MIHAI BRAVU: 14, 26 4 18 ,li
Sos. Ianoului 1/Avnig 65/
Locortenent Sachelarie Vi-
sanion 32
www.dacoromanica.ro
'75
Unde se aflA strada cautatA? 8 .-.1 '511,
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- .6 CJ V::
NUMELE STRAZII tera mare aratA STATIA de vai buz
coborire) No. No. in a., L.)
v .6 co u

Crivineni II. ezi: Sargent Tritu N.


Fund. II.
Crivineni II. sOS. IANCULUI/PACHE
Fund. II. MIHAI BRAVU: 14. 26 4 18 II
Sas. Ianculud 1/Avrig 65
Loc. Saohelarie Visardon 36
Cromwell, W i 1- vezi: William Nelson Crom-
I iam Nelson well.Piata
Piata
Cronicarilor (fost STR. A. PARCUL 2 7 I
Str. B. Parcul DOROBANTI: 5
Dorobantilor) Cal. Dorobantilor 112/
Mierlei 23
Crucea de Piatri CRUCEA DE PIATRA: 16, 19 5 13 II
Cal. Dudesti 26
Cucuzel (fost Ero- BUL. MARASESTI: 12 6 22 III
diadei) Cal. erban Vocla 72/Bul.
Mar5sesti 30
Culcer I., General vezi: General Culcer I.
Culea Nicolae, Ser- vezi: Sergent Culea Nicolae
gent
Culmea Noul azi: Teodor Steftinescu
Culmea Veche MOSILOR/BUL. DOM-
NITEI: 1, 9, 5 11 II
Cal. Mosilor 96/Bul. Dom- 17
nitei 33/Negustori 14
Cultul Patriei UNIREI: 16 5 14 II
Cal. Dudesti 169
si terminA:
DRISTORULUI: 26
$os. Mihai Bravu 380
Cumpinici Petre vezi: Petre Curnpdnici
(Profesor) (Prof esor)
Cuntan Maria vezi: Maria Cuntan
Cuparului (fost Sf. SCHEIUL DE JOS: 17 3 9 I
Spiridon-Tei) Maica Domnului 18
Curiati ARHIVELE STATULUI: 3, 4, 7, 33, 7 25 III
Str. Isvor 30 si Spl. Inde- 12, 25 38
pendentei 61

76
www.dacoromanica.ro
I
de politie
Unde se aflä strada cflutath? o .... a 9.

Circ.
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto- .6 e2 p7_-, 1.1E
NUMELE STRAZII tera mare arata STATIA de vai buz a u u5
coborire) No. No.
Ts ..ri 1'8

1
' Curtea de Arge§, vezi: Mândstirea Curtea
Minfistirea de Arge§
Cutarida Ana azi: Sutasului
Ana Cutarida
Cutarida Dinu azi: Pl5esului
Dinu Cutarida
Cularida, Fabrica azi: RotUlud
Fabrica Cuta-
ric3a, zis C. A.
Rosetti Cal.
Grivitei
Cutarida, Inginer azi: Pu.scasului
-Inginer Cutarida
zis I. C. Brätianu
Cal. Grivitei
Cutarida Radu azi: T-:nta§u:ui
Radu Cutarida
Cutarida Zoe azi: Fruntasului
Zoe Cutarida
Cutitul de Argini GARA FILARET: 17, 20 33 6 26 III
Ineepe de la Gana Filaret .
si termin5.:
CAL. $ERBAN VODA/
CUTITUL DE ARGINT: 12,17,
Cal. Serbian Vada' 246 20 1

Cutitul de Argint FABRICELE WOLFF: 17, 20 6 26 III


Stradela Stnada Cutttul de Argint 4
si 10 .

Cutui Gheorghe PETRE ISPIRESCIJ: 4 '7 28 III


(Parcel. Poligo- Cal. 13 Septentbr'e 274/ 1
00-
nului de tragere Andrei Muresanu 42'
Cotroceni Regi- - G-rad. Macarovici 2
na Elisabeta") I

Cuza Alex. I. vezi: Alexandru I. Cura


Cuza, Bulev. BuIlev.
Cuza Alex. I. vezi: Alexandnu I. Cuza,
Cuza Fund. I. Fund. I.
Cuza Alex. I. vezi: Alexandru I Cuza,
Cuza, Fund. II. Fund. II
Cuza Elena vezi: Elena Cuza I

77
www.dacoromanica.ro
Unde se aflA strada eAutatA?
2 B.%
(Denumirile tipArite eu li- Tram- Auto- 1:1.-8o r.. o
oo
NUMELE STRAZII ter& mare aratA STAT1A de vai buz 00 V....mg

eoborire) No. No.In 0 6"tE


7:3
qi V18

Cuza Vodi (incor- CUZA VODA-SF. SPIRI-


poreaza si fosta DON-BIBESCU VODA: 12 38 6 22 III
Strada BroOeni) Oal. $erban Voda 27
tabe OU 142-155:
LANARIEI:
Carl. $erban Voda, 151/Lana-
12 -
riei 71-76
pi termina cu 214-225
In Valea Plangerii spre
Cocioc.
Cuza Vodii (Corn. azi: Plopisului (Munloiiplfull
$erban Voda) Bucuresti)

D.
D. (Cartierul BIS. SF. GBEORGHE NOU: 15 44 8 37 IV
C. F. R. - Steaua Cal. Grivitei 384
Romand) si teranina ou 55-90:
STR. A. CART. C.F.R.:
Bul. Filantropia 309
19 -
D. (Parcel. Be-
rindei)
DEPOUL DUDESTI:
Cal. Dudesti 196/Str. A.
16 - 5 14 II
No. 30/Str. C. No. 27
D. (Parcel. Mi- MATEI VOEVOD:
nisterului Mun- $os. Mihai Bravu 145/Va- 26 - 4 16 II
cii) tra Lurninoasa 60/Str. B.
No. 33
sau:
PARCUL IANCULIII:
$os. Iancului 58/Loc. Vic-
14 -
tor Manu 65 /Str. C.
No. 14/Str. B. No. 33
D. (Parcel. R. REGIE: 12, 24 40 8 34 IV
M. S . REGIE) $os. Basarab 21/Bul. Re-
(neoficial : Oscar giei 8 /Str. B. zis Inginer
Kiriacescu) A. Ioachirnescu 1
D. (Parcul Cor- STR. B. PARCUL
nescu) CORNESCUROSETTI
BALANESCU:
Cal. Floreasca 94/Str. B.
- 45 3 8 I
No. 1
D. (Parcul Prin- PIATA CONFEDERATIEI
cipele Carol) BALCANICE: 5 48 2 7 I
Cal. Dorobantilor 190/Loc.
Av. Radu Beller 17

www.dacoromanica.ro
78
1
.... a

de Ocol
Uncle se afla strada cdutata?
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- .ci Oa LI .571
67., s.. C

Aid.
NUMELE STRAZII tera mare arata STATIA de vai buz 0 0 '..-4 ?3'..94
coborire) No. No. '-, a u 0 0
V

D (Parcelarea TUDOR VLADIMIRESCU:


R. M. S.- Seminar) (CHIRIGIU): 7, 45 6 26 III
CAL. RAHOVEI/VISTIERI: 3, 15
Cal. Rahovei 185/Bul. Ma-
ria 73/Sos. Viilor 7/Ingi-
ner Teodor 6
D. (Parcel. co- DEPOUL DUDE$TI: 16 5 14 II
munala Dudesti) Cal. Dudesti 185
D. (Parcelarea STR. RADULESCU: 1 4 18 II
Cladirea Rom. Cal. Colentina 92/Str. A.
Colentina) No. 24-25
D. (Parcel. Soc. STR. SF. PETRU: 9 3 8 I
corn. de Locuinte Cal. Lacul Teiului 58/Ju-
Eftine. - Tei) detului 46/Str. A. 10
sau:
CAL. LACUL TEIULUI: 17
Cal. Lacul Teiului 84 Str.
C. No. 4/Str. A. No. 10
D. Aleea (Par- PIATA FILANTROPIA: 3,19, 2 6 I
cul Delavrancea) BuCl. FICaritropdla 581Ion 20
1VIiinciu 1/C1ueenulua 10
D. Aleea (Par- INCHIS. VACARE$TI: 38 6 23 III
cel. Martisor) Call. Vacaresti 490/Dettaa-
mentului 10 Prel. Marti-
cor 7
sau:
MANDRAVELA: 34, 38,
$os. COtenditei 119/Call. Va.- 53, 54
caresti 490/Detasamentu-
lud 10/Prel. Martisor 7
D. (Cart. C. F. R ALEEA GRANT: 40 8 34 IV
Grand) Sas. Gimilesti 7
D. Intr. Avia- HERASTRAU: 45 2 10 I
tiei D. (Cart. $os. Pipera 10/Str. Aviatiei
Mos. Cal) 23
D. (Parcel. Jianu GH. BUZDUGAN: 32 2 7 I
- Blank - Bordei sas. Jdanu 312 Gh. Buzdu-
zis Cartierul U. gam (foSt A.) No. 5/Str.
C. B.) B. No. 20
D. (Parcel. corn. azi: Gheorghe Mandrea
Maras° (Arliirtect)
D. (Parcel.Fer- azi: Capbtan Andreesou Ion
dinant Obor)
D. (Parcel. I-a azi: Ma4or Aviator Zoninea-
M. de Domenii) nu Miroea
79
www.dacoromanica.ro
I
I

comunal
21

Sectorul
'

de Ocol
Unde se afld strada cAutatA? Tram- Auto-
"

Jud.
(Denumirile Updrite cu 11- vai buz
NUMELE STRAZII terd mare aratä STATIA de '3

-
coborire) No. No.

I
D. (Parcel II-a. LAINICI : 19 2 6 I
MM. de Doinenii) Buil. Faantropla 264/Pente-
leu 18
D. (Parcel. II-a. SATUCULUI: 14 4 16 II
Iancylui) $os. Iancu:iui 94/Cap. Sturza
Alexandru, 23
D. Aleia, zis azI:.: Capitain Aviator Petre
Aleia Jianu D. Mircea
(P arce 1. Mor-
nand)
D. (Parcul Ra- PARCUL RAHOVA: 7, 15 7 29 III
hova) Cal. Rahovei 415/Bui. Prin-
cipal 2 Str. L. No. 69
D. (Parcel. Soc. CAL. LACUL TEIULUI: 9 3 8 I
corn. de Locuinte Str. Rai-btu Vdcgrescu, 99
eftine - Doamna
Oltea) (Strada s'a
nurnit un timp :
Cornandor Eugen
Bottez. Azi, din
nou : Str. D.)
D. (Parcul Prin- azi: Doctorand Eugen 0.
cipesa Elena) Iosif
Dabija, General veil: Genenall Dabija
Piata Riga
Dacia ROMANA/DOROBANTI: 5 44, 47 3 4 I
Bulevardul Gal. Dorobantnor 4
(fost, un tirnp : taie:
Bul. Vintild Bra- POLONABUL. DACIA: 45
tianu) Azi, din Poland la 10-31
nou : Bul. Dacia % terming cu 53-56:
DIMITRIE ORBESCU-ION
LAHOVARI: 16
Genenal Lahovard 47
Diicareanu STADIONUL MUNCITO- 33 6 27 III
RESC:
VeseEel 25/Sadului 18
Damaschin, Epis- veal: Episcopua Damaschin
copul
Dâmbovicioarei STR. GLUCOZEI
(fost Alex. Vlg- (LA TURCU): 45 3 8 I
hutg - Tei) Call. noreasca 238/Glluco-
zei 180
sau:
CAL. LACUL TEIULUI: 17
Cal. La cul Teiului 107/
Gluicozei 180

80
www.dacoromanica.ro
I
comunal
ISectorul
Uncle se aflAstrada cAutatd? Tram- Auto-
O. Vct
(Denumirile tiparite cu It- vai buz m 0 .t., a
NUIVIELE STRAZII ter& mare arata STATIA de .,,,, ,?,

coborire) N 0. No la a)
uc
v c°
,1 8

Dan M., Pictor vezi: Pictor M. Dan


Dan Popovici azi: Cibinuluzi
Dan Vodi IACOB NEGRUZZI: 15,26 38 8 33 IV
Cali. Griwited 195
Dinescu Anghel vezi: Anghel Danesou
Danielopol Gh. vezi: Gheorghe Donelopol
Daniil Barcianu STR. TRAIAN (TABACU): 7 5 15 II
Mitropoltiul Ghenadie Pe-
trescu 100/Traian 68/Va-
leriu Braniste 58
Darian D., Locot vezi: Locotenenit Comandor
Comandor Darian D.
Dirstelor DARSTELOR: 53 6 27 III
General Mosoiu 9-29
sau:
, GENERAL MOSOIU: 12, 17, 53
Cal. Serban Voda 280/ 20
General Mosoiu 9-29
Darvari, Schitul vezi: Schitul Darvari
,
Dascalul TEIUL DOAMNEI: 1 3 9 I
Cal. Cogent:no 81/Teiul
Dcomnei 27
Davidescu azi: Sergentuff Turturicd
Davila Ana vezi: Ana Davila
Davila Carol ve: Cared Daviga
Davila, Doctor Gli: incorporast in Splae.lul
Dr. Davila. Spl. Indqpendentei
Dealul Ciresoaia ofloiag: Ciresoaio
Decebal SF. GHEORGHE: 1, 4, 5, 32, 5 11 II
Lipscani 98 16, 17, 45
(terrntriä Cal. MosIgor 29) 19, 20 .

Dej (fost Carol I. HALA GHICA: 15 44 8 37 IV


Calea Grivrtei) Gag. Gil:Iv:41BI 403
Dejugitoarei STR. PIATA FLOREASCA: 45 2 7 I
Gail. noreasea 19
Delari Stinescu vezi: Stanesou-Detari
Dela vr an cea vezi: Battu Degavrancea
Barbu
81 9
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflä strada c 6utatã? O. 11 57° (
(Denumirile tinarite cu li- Tram- Auto- m't u d;r2, sg
NUMELE STRAZII terA mare aratã STATIA de
coborire) No. No '' cs
.0 ua 1-
''''
(.) cs o
.0 U V

Delea Noui ORZARI-DELEA NOUA: 25 32 5 14 II


Cal. Calla'saVf102 230 bes
si termina:
DELEA NOUA.PITIS: 19
Th. D. Speraaytta 113
Delea Veche ORZARI-DELEA NOUA: 25 32 4 16 II
Call. Calanasilar 235
Delea Veche ORZARI-DELEA NOUA: 25 32 4 16 II
Intr. Gal. Calamasilor 235/Str.
Delea Veche 17
Deleanu Budai vezi: Budel Deleanu
Demarat Z., Pro- vezi: Profesor Z. Demarat
fesor
Dem. Teodorescu. veal: G. Dem. Teodoresou
G. Dem. Teo- (le Mena T.)
dorescu
Demetrescu Tra- vezi: Tratan Dernetresou
ian Intr. Intr.
Demetriad Aris- vezi: Aristide Demetriad
tide
Demetriad G., vezi: Capitan Aviator De-
Cap. Aviator metriade G. ,

Demosthene, vezi: Medic General De.-


Medic General mosthene
Densusianu Nino- vezi: Nicolae Denstviami
lae
Depariteanu IACOB NEGRUZZI: 15, 26 38 8 33 IV
Cal. Gnivitei 176
Desliu Mihai vezi: Mihail DeSliu
Despina Doamna PIATA CRETEANU: 12,24 8 32 IV
Dlizeu 37/Barierei 10/ Bog-
dan Voevod 10
sau:
BARIEREI (MANU-
FANTA): 40
Gal. Rayne' 202
Despot Vodi POF. URSU TOAMNEI: 16, 17 3 5 I
Vdtorukd 135
si termina:
COSMINULUI-DEPOUL
STEFAN CEL MARE: 26
sos. Stefan cel Mare 152

82
www.dacoromanica.ro
Uncle se afIS strada cAutatAT Ci
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto-
NUMELE STRAVI tera mare arata STATIA de
o.110 No. No.
coborire) mi
va) 0 0

Despot Vodi mai: Magi Stoke


Fund. Nioalae-Strada
Detasamentului INCHIS. VACARESTI: 38 6 23 III
I Cal. Vacarresti 490
saru:
MANDRAVELA: 34, 38,
Sos. Oltentiita 119/Cal. VA- 53, 54
c5xesti 490
Diaconul Coresi CONSTANTIN CAPI-
TANUL: 44 8 '35 IV
g Petnu Maior 94 (Si prin
Baxbu LAutarul 36)
gi. gi :11g
Diamandi Voicu vezi: Voicu 1205=am:1i
Dianei (incorpo- 5 SPATULA ROSETTI: 9,142 3 2 I
reaz'a si Str. Pru- Vanile Lasc5x 1, sau Plata 17, 24 22
dentei) Rosetti 3
Dichiu ROMANA/VAS. LASCAR: 9 44, 47 3 4 I
Vasile Lascar 141
Diditel (Lanariei) LANARIEI/CUZA VODA: 4 38 6 22 III
(Parcelarea Dru- Ouza. Vada" 142/Lanairiej 78 .-=
mea Radulescu) sau:
LANARIEI: 12
Cat Serbian Vada 151/La-
nariei 80/Busuiocului 3
Diditel (Dristoru- azi: Locotentnt Botea
lui) Aural
Dims Cristescu, vezi: Sulblocotentnt Ctiste-
Sublocotenent scu Dima
Diminetei SF. STEFAN: 25 32 4 17 II
Cal. CallgraTaar 83/Pl2ta
Sf. Stefan 13/Papa Sca-
re 31
sau:
BUL. CAROL/CAL. MO$I-
LOR: 1, 14,
But Carol 74/MAntuCeasa 24
20/Pictor Romano 16
Dimitrie Cantemir BUL. MARASESTI: 1 5 12 II
(Vdearesti-Dude- Oal. Va'earesti 81
sti) - Ii se zice, si terrnind cu 93-94:
simplu : Strada CANTEMIR: 16, 19 5 13 II
Cantemir Cat Dudest 58

www.dacoromanica.ro
83
1
P

cornunal
Sectorul
Unde se aflA strada cAutatA?
Tram- Auto- ,ti.8u 2
67.;
NUMELE ST RAZII
(Denumirile tipArite cu 11- vai buz o 0 ". o
terA mare aral A STATIA de No. No '- 0 U
coborire)
,
Ts
va)

Dimitrie D. Do- PARCUL MICA: 16 5 14 II


brescu (Parcela- Cal. Dudesti 121
rea Zamfirescu)
Dimitrie Filisanu azi: MArica $tefan Con-
(fost Gentila) stanlYmescu
Dimitrie Lambru, fost: $os. Cor.entina
G-ralG-ralDi- azi: Cal. Colentina
mitrie Lambru
Dimitrie Orbescu ORBESCU-BUL. DACIA: 45 3 4 I
Buil. Daola 45-50
sau:
TUNARI/ROMANA: 44,45,
Rongang 126/A.leou Russo 47
13
Gaul:
ORBESCU-ION LAHO-
VARI: 16
General Lahovari 31
Dimitrie Papadat, zi, din nou: Vaing
G-ral G-ral
Dimitrie papadat
(fost Viting)
Dimitrie Racovita MOSILOR/BUL. CAROL: 1, 14, 4 17 II
Buil. Carol 74/M'an4ueasa 24
36
Dimitrie A. Sturza MUZEUL SIMU: 5, 15, 32, 3 1 I
Bu1. Take Lonescu 13-14 16,19. 47
sau: 20
ALEX. LAHOVARI: 31
Nie. Golesou 22
Dimitrie Tichin- CALNI5TEI: 53 6 27 III
deal (fost Nic. General Mosoiu 55 _..-
Anghel)
Dimitrievici, Ing. azi: Stejarisu1na
Ing. Dimitri-
evici
Din Sirbi MITROP. GHENADIE PE-
TRESCU/CAL. VACA-
REST!: 1, 7, 5 12 II
C. Väearesti 66/Pitagora 16,19
18.
Dina Hagi vezi: Hagi Dina
Dine& Ioana vezi: Ioana Dina
Dina Stefsn LINIA FERATA: 7,15 7 29 III
zis Dinu $tefan Cal Rahoviei 252

www.dacoromanica.ro
84
Unde se an& strada cdutatà? Z; d-'' It
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto- 1:1 u ,;;.-2, :3 5
mumELE sTRA.zu tera mare arata STATIA de vai buz PO !:,, a
coborire) No. No. " 104.) .., cn 5.6
.sc
'6.;

'
Dinicu Gheorghe vezi: G-heorghe Diniou
Dinicu Golescu VIRGILIU-BERZELSTIR-
Bulev. (Bulevar- BEI VODA: 3, 12, 47 8 32 IV
dul este parcurs Str. Berzei 57 24
pe tow& lungi- tae cu 11-22:
mea sa de liniile G-RAL. ANGRELESCU
de tramvai No. 12 DINICU GOLESCU: 12, 24 48
si 24) G-ral Anigheleseu 82-97
atinge:
GARA DE NORD: 12, 24 40,
Str. Viirting 1 48
si terming ou 69:
VESPASIAN: 12, 24
Vespasian 62
Dintre Girle BUL. MARASESTI: 40 6 22 III
Strada (oficial: $01. Unirei 64
Intre Gdrle) sau:
BUL MARASESTI: 38
Cum Voldd 67/Buour 8
Dinu Alecu (Alex ) vezi: Aleou Dinu
Dinu Cutarida azi: Plgesuanii
Dinu, Fratii vezi: Fratid. Dinu
Dinu Stefan (co- LINIA FERATA: 7, 15 7 29 III
rect : Dinca Ste- CaL Rahovei 252
fan)
Diocheti (fost Ghi- ROBANESTI (TONE): 40 8 37 IV
th Tone) sos. Gittlesti 32
Dionisie Eclesiar- BARBU LAUTARUL: 15 38 8 35 IV
hul Cal. Grtvitei 270
si terming cu 33-42
CONST. CAPITANUL: 44
Petru Maior 89
Dionisie Fotino STR. A. PARC. DORO.
BANTI: 5 2 7 I
.
Cal. Dorobantilor 140
Dionisie Lupu STATUIA ROSETTI: 9, 14. 3 1 I
(fost Dionisie) Se Bull. Carol 23/Niou Filipe- 17,24
chiamg, si astäzi sou 16
Inca, simplu : Str. tale:
Dionisie DIONISIE LUPU: 45
Str. Batstei la 14-15
rtaie eu 41-48:
DIONISIE LUPU: 18 3 1 I
D-trie A. Sturza 16-21
si terming cu 65-88:
ALEX. LAHOVARI: 5
Plata Al. Lahoviaai 4

www.dacoromanica.ro
85
=
NUMELE STRAZII
Unde se afla strada cAutatä?
(Denumirile tipArite cu II-
terá mare aratã STATIA de
coborTre)
Tram- Auto- .6 '8ci
vai
No.
buz 0 0
No.
't4:B'74
6.,:::

'2 cu C.)a'"
10 ao
.0 Eno

Dissescu C. GARA DE NORD: 15, 26 38, 40, 8, 33 IV


C. Dissescu Cal Grivi,tei 162 44, 48 ,
, (term. Buil. AL I. Cuza 63)
Djuvara Ernest vezd: Doctor Ernest - :-. . I I

Doctor Ernest Djuvara


Djuvara
Doaga (azi : Cas- ATELIERELE NOUI: 40 8 39 IV
tanului) Sos. Giule§ti 72/
Atefierele Noui 37-30
Doamna Ancuta,
Doamna Chiajna
corect: Domnita Anal*
OCTAVIAN:
0A 1 5 13 II
4
Splaiul Uatrei 185
Doamna Despina vezi: Despeina Dokanina
Doamna Elena vezi: Elena Daamna
Doamna Ghica LACUL TEI:. 17 3 9 I
Cal.. Lacul Tei.ului 150
tale cu 68-95:
DOAMNA GHICA: f:, 2, 1 4 18 II
Cal. Colentina 159-130 A.
si. termln5: ig 42 N
6
. 'z'
BIS. SF. ALEXANDRU:
Sos. Gherase 117/Predeal
15 i1
Doamna Oltea DOAMNA OLTEA: 4 4 9 8 3 II O
Barbu Waclrescu 47
Doamnei CERCUL MILITAR: 31,40 1 21 III
CaL Victorlei 28
attnge:
DOAMNEI-BURSA: 15, 16, 31, 40
Raymond Polnoare (Acade- 20
miei) 1
Gam:
IJNIVERSITATE: 14, 15, 31, 40
Bul. Carol 8/Raymond 16, 20,
Poincaré (Aoademlei) 1 24
al termin5.:
SF. GHEORGHE: 1, 4, 5, 32, 45
9, 16,
BuL Regele Albert I. ail 17,
Belgiei 31 19

Doamnei azi: Tudocr Vlaclimirescu


Soseaua Bull.
Doamnei, Biserica vezi: Blaerica Doaannel
Stradela Stradela
Dobrescu Dimitrie vezi: D-tnie D. Dobrescu
D.

www.dacoromanica.ro
86
0 .......,
Uncle se aflA strada cAutatA?
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto- 7:1'8u c....-: E. 0
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de vai buz 00 .L. a °.:.°.

boborire) No. No. '-20 0 uc


0a
C.)
au 0
En u

Dobrescu Ion azi: Raehitei (Groupe Flo-


- Ion Dobrescu reasea)
Dobrescu Ion vezi: Ion Dobreseu (Sebes-
- Ion Dobrescu tan)
Dobrescu Ion vezi: Ion Dobreseu
Ion Dobrescu Fund. (Sebastian)
Fund.
Dobrici DOBRICI: 1 4 18 II
CaL Colentina 174 .

Dobrin Nicu vezi: Niau Dobrin-Ncicdlee


Nicu Dobrin Dobrin
D obrogei (fost BERZEI VIRGILIU/STIR-
Alex. cel Bun) BEI VODA: 3,12, 47 8 32 IV
Berzei 55/Virgiliu 10 24
Dobroteasa LOC. COL. PAPASOGLU/
SPLAITJLUI: 1 40 5 13 H
Cal. Vdcdresti 101
Dobroteasa azi: Capitan $tefanesou
Stradela Petre
Dochia, Baba vezi: Baba Dochia
Doctor Adela Leo- STRADA B.: 14 4 18 II
nida (fost Fund. Sos. Iancului 139
Leonida)
Doctor A nib al DR. SEVEREANU: 25 7 28 III
Teoharie (fost $os. Panduri 28
Str. B. - Parcel.
B-ca Comercialà
- Panduri)
Doctor Asachi PODUL COTROCENI: 14 48,58 8 32 IV
Sas. Cotroceni 9
Doctor Atanasiu vezi: Profesor Doctor Than
loan, Profesor Atanasin
Doctor Babes. vezi: Profelor Doctor
Profesor Babes
Doctor Babes Vin- ARIIIVELE STATULUI 3, 4. 7, 33, 38 7 25 III
ceniiu Dr. Vin- Str. Isvor 32 si Spl. Inde- 12, 25
centiu Babes pendentel 67
Doctor Bacaloglu CANTACUZINO.
BATISTEI: 45 3 2 I
Str. Batiste' 22
Doctor Barasch vezi: Str. Min Barasch

87
www.dacoromanica.ro
Uncle se ail strada cgutata? '.:i a 'a
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto- ti 6.
NIJMELE STRAZII tett mare arata STATIA de vai buz 0 0 at '6, i
coborire) No. No, oj
V

Doctor M. Beck MAMULARI-UDRICANI : 1,19 5 12 II


(fost Sinagoga) CalL VdcAresti. 9
Doctor Boicescu BD.ARMAND CALINESCU: 14 7 28 III
CAROL DAVILA: 47
Carol Damil.a 63/Ana
Davillo 9
Doctor Botescu BUZESTI/CAL. GRIVI-
- Piata(fost Ma-
tache Mäcelaru)
TEI/PIATA DR. BO-
TESCU: 3 38, 8 33 IV
Carl. Gnivitei 115 si Str 40
. Berzei 102-111
Doctor Brändzi CAROL DAVILA: 14 8 32 IV
(fost Inginer La- GRADINA BOTANICA: 33,48,
lane) Sos Cotroceni 22 58
termin5:
fp]
DEPOUL COTROCENI: 58
Spl. Independentei 215
Doctor Brindzi azi: incorporat in
Splaiul Spl. Inclependentei
Doctor Buie liu PODUL COTROCENI: 14 33, 48, 8 32 IV
$os. Cotroceni 1 58

Doctor Burghelea HALA TRAIAN: '7, 25 32 4 17 II


Tnaian 103/Costache BaTa-
cescu 17
Doctor Butoianu corect: Genenail Medic .
Butodanu
Doctor Calinderu vezi: Doctor Kalinderu
Doctor Capsa . BULEVARDUL ARMAND
CALINESCU: 14 7 28 III
CAROL DAVILA: 47
Carol Davilla 63/Ana Da-
vila 8-15
Doctor Caracas BREAZA: 38 8 24 IV
(fost Str. Sfefan $os. Clurel 11
Caracas) zis Ca-
racasilor
Doctor oficial strada se cheamA:
Carol Knappe Str. Carol Knappe
Doctor Ciru Ilie- DR. CIRU ILIESCU: 14 47 7 28 III
scu Carol Dtarvila 15
Doctor Claudian vezi: Capcitan Doctor Clau-
Laurentiu, Cap. dian Laurentthu
Doctor Clinciu azii: General Medic Buto-
Nicolae lanu

88
www.dacoromanica.ro
Uncle se afla strada cautata? Fram- Auto-
'2; -9' 77.o
(Denumirile tiparite cu li- ti c.) 6;1 8 g
NUMELE STRAZII tera rnare arata STATIA de
coborire) No. No '-' c)0 0
vw t'u)0u

Doctor Clinciu CREANGA-METEORILOR: 7 7 25 III


I

N i e. -- Dr. Nic. (ECOULUD


Clinciu (fost Uranus 108/Ion Creang5. 4
Fund. Ghità Va- sau:
silescu) REG. 6 MIHAI VITEAZU: 25
Cal. 13 Septernbrie 21
Doctor Clunet PODUL SF. ELEFTERIE: 14 33, 47 7 28 III
DOCTOR CLUNET: 47
St. Elefterie 14-17 (incepe
din Bit Regele Carol II.
No. 351
Doctor Coch veal: Doctor Kocb
Doctor Koch
Doctor Colorian veza: Profesor Doctor An-
Anton, Profesor ton Colorian
Doctor Costinescu AZUGA: 42 N. 4 18 II
(neoficial6) Sos. Gherase 98/Comarnirc
(lost Bondi Igna(iu) 34
Doctor Cretulescu G-RAL. BERTHELOT/
(Dr Kretulescu) CAL. VICTORIEI: 31, 47 3 1 I
Cal. Victoriet 96
Doctor Davila Incorporat in Spa. Inde-
- Splaiul pendentei
Doctor Demosthe- vezi: Medic General De-
ne Medic Gene- mosthene
ral Demosthene
Doctor Dj u v ar a vezi: Doctor Ernest Juvara
Ernest Doctor
Ernest Juvara
Doctor Drighiescu $COALA SUP. DE
RAZBOI: 47 7 28 III
Corntinuarea Bul. Armand
Calarnescu stânga/Doctor
Romniceanu 50
sau:
Dr. CIRU ILIESCU: 14 47
Carol Davila 19/Dr. He-
rescu 32
Doctor Dras CAP. VIJELIE: 25 -- 7 28 III
$os. Pond:1.1h 32/Capitan
Vajelde 1-2
Doctor Ernest Ju- PODUL COTROCENI: 14 33, 48. 8 32 IV
vara (fost Erba- sos. Cotroceni 2 58
riei)

www.dacoromanica.ro
89
Unde se an& strada cAutata.? ':4S7a.
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- .0:Eiu
NUMELE STRAZU tell mare arata STATIA de vai buz z0 .!... o ,?, 7
coborire) No. No. I-31) U wr'l k,, §
- 0 En u

Doctor Felix PIATA BUZESTI: 3, 15, 8 33 IV


(Strada este par- Plata Buzesti 1 20,26
cursg pe t oat à tale:
lungimea ei de BUL. CUZA/DR. FELIX: 20 44, 48
linia de tramvai Bul. .Al. I. Cuza 10-11
No. 20) tale cu 54-71:
BUL BASARAB/DR.
FELIX: 20, 26 8 35 IV
Bul. Basarab la 8-33
si terming cu 80-115:
BANU MANTA: 3, 19,
Bul. Filantropia 27 20

Doctor Felix BUL. CUZA/DR. FELIX: 20 44, 48 8 33 IV


Fund. Str. Dr. Feildx 49
sau:
BUL. BASARAB/DR.
FELIX: 20, 26
Str. Dr. Felix 49
Doctor Florea Teo- CAROL DAVILA: 47 7 28 III
dorescu DOCTOR LISTER: 14
Doctor Lister 35
sell:
Dr. Lister 25/Dr.
Pasteur 33
Doctor Ghiulamila DEPOUL PANDURI: 25 7 28 III
Sas. Panduri 22
Doctor Grécescu, vezi: Profesor Doctor Gre-
Profesor cescu
Doctor G r Igor e DRAGHICEANU: 32 2 7 I
Mora (fost Aleea Sos. Jianu 38/Cap. .A.fv. G.
B., zis Aleea Jianu Demetrlad 3
B. din Parcelarea si tenni-Lind:
Mornand) PIATA JIANU: 32
Pia% Jcilanu 74/Cal. Doro-
bantilor 235
Doctor Grigore DOCTOR LISTER: 14 47 7 28 III
Romniceanu CAROL DAVILA: 47
Doctor Lister 70
si terming cu 35-50:
SCOALA SUP. DE
RAZBOI: 47
Contimarea Bull. Armand
Cglinescu stanga, la ipoa-
lele deallullui $coelei Su-
perloare de Razhoi

90
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflä strada cAutatS? Tram- Auto- .6iiiu 6;1'11.5147,ic
NUMELE STRAZII (Denumlille tipAritAe cu 11- val. buz 00 4-45)., .2 g
tera mare aratA STTIA de No. No. I, c) Ira; ct
coborire) co o
.ci 7:1

Doctor Grigore FACULTATEA DE


Viranu1 (fost MEDICINA: 14 7 28 III
Fund., zis Aleia Carol Davila 76/Bwl. Re-
Independentei) gale Garai U. No. 69
safll:
BUL ARMAND
CALINESCU: 14
CAROL DAVILA: 47
Bul. Armand Calinesou 22-
Doctor Grozovici SPITALUL COLENTINA-
- Aleia PARINTELE LUCACI: 26 3 8 I
Sos. Stefan cel Mare 89
Doctor Ilerescu DR. CIRU ILIESCU: 14 47 7 28 III
Carol Davila 19
Doctor Iatropol SUL. ARMAND
CALINESCU: 14 7 28 III
CAROL DAVILA: 47
CarOl Davila 50/St =et-
terie 53
Doctor Inescu DR. CIRU ILIESCU: 14 47 7 28 III
Dr. Ciru Ilie- Carol Davila 15
MI ,

Doctor Ionescu DR. CIRU ILIESCU: 14 47 7 28 III


Toma Doctor Carol Davila 21
Toma Ionescu
Doctor Istrate PARCUL CAROL: 17, 20 31, 33 6 22 III
Dreapba parcutui Caccia/
Nifon 44
Doctor Iuliu Ba- vezi. simpan: lualu Baragch
rasch
Doctor Juvara Er- PODUL COTROCENI: 14 33,48, 8 32 IV
nest Dr. Ernest So& Cotroceni 2 58
Juvara (fost Er-
bariei)
Doctor Kalinderu azi: Armand Calinescu
Bulev. Bullev.
Doctor Kalinderu CAROL DAVILA: 14 33, 48, 8 32 IV
(fost Foca) sos. Cabroceni 10 58
Doctor Knappe se numeste, simplu: Str.
Carol Carol Knappe
r Doctor Koch PODUL SF. ELEFTERIE: 14 33, 47 7 28 III
SI. Blefterde 9/Dr.
Obedenaru 4
,

91
www.dacoromanica.ro
Unde se af16 strada cAutatà? - z ca
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- ri uo d:::
....
&. g
NUMELE STRAZII tera mare arat a STATIA de
coborire) No. No.
(,) C.)

Doctor Kretulescu G-RAL. BERTHELOT/


(Dr. CreItilescu) CAL. VICTORIEI: 31, 47 3 1 I
Cal. Victoriei 96
Doctor Leonida STRADA B.: 14 4 18 II
Adela Doctor Sas. lanoului 139
Adela Leonida
(fost Fund. Leo-
nida)
Doctor Leonte CAROL DAVILA: 14 33,48, 8 32 IV
$os. Cotrocend 19 /Carol 58
Davila 94-99
sau.
PODUL COTROCENI: 14 33, 48,
Spl. Independentei 171 58
Doctor Lister PODUL SF. ELEFTERIE: 14 33. 47 7 28 III
SO.. Independentcei 113/
Cosbache Negri 2
atinge cu 36:
DOCTOR LISTER: 14
CAROL DAVILA: 47
Carol Davila 1-2 (terming
cu 70-77 la DT. Romni-
ceanu 2)
Doctor Lueger $T1RBEI VODA/POPA
TATU: 38, 47 8 31 IV
all. Schitu Mägureanu 53/
sau Stirbei Vodg 65-96
Doctor Lueger azi: Sf. Sava Intr.
Fund.
Doctor Manolescu DR. CIRU ILIESCU: 14 47 7 28 III
Nicolae Dr. Nic. Carol Davtla 21/Dr. Tonle
Manolescu Ionescu 11
Doctor Marcovici BREZOIANU: 14, 24 8 31 IV
Intr. Bull. BLisabeta 18/
Brezotanu 37
sau:
VALTER mARACI-
NEANU: 40
Campineanu 23/Valter Mg-

Doctor Mihail Mi-


rinescu
facineacocu 3/Brezotanu 37
DOCTOR LISTER:
CAROL DAVILA:
Doctor Lister 36/Carol
Davila 5
'14
47
7 28 III

Doctor Mihail Pe- DR. CIRU ILIESCU: 14 47 7 28 III


'trini Carol Davila 19/Dr. He-
rescu 26
92
www.dacoromanica.ro
I
as

comunal
Unde se ell strada cautatd?

Sectorul
V- .?..,,-
(Denumirile tipnri(e cu It- Tram- Auto- .c; O
NUMELE STRAZII tern mare aratã STATIA de vai buz z 0 .!:, g 0=
coborire) No. No ''', a U
'0 4,,

Doctor Mihalovici azi: Nedeia


Doctor Mirinescu DOCTOR LISTER: 14 7 28 III
Mihail Dr. Mi- CAROL DAVILA: 47
hail Mirinescu Doctor Lister 36/Carol
Davila 5
Doctor Mora Gri- DRAGHICEANU: 32 2 7 I
gore Dr. Gri- $os. J6ann 38/Cap. Av. G.
gore Mora (lost Dernetriad 3
Aleia B., zis Aleia si terming:
Jianu B. din Par- PIATA .HANU: 32
celarea Mornand) Plata Jiann 74/Oal. Doro-
bantiaor 235
Doctor Nicolae azi: General Medic Bu-
Clinciu toianu
Doctor Nicolae CREANGA-METEORILOR: 7 7 25 III
Clinciu (fost (ECOULUI)
Fund. Ghità Va- Uranus 108/Ion Creanga 4
silescu) sau:
REG. 6 MHIAI VITEAZU: 25
Cal. 13 Septembrie 21
Doctor Nicolae DR. CIRU ILIESCU: 14 47 7 28 III
Manolescu Carol Davila 21/Dr. Tcana
Ionescu 11
Doctor Nicolae C. PODUL SF. ELEFTERIE : 14 47 7 28 III
Paul escu Bul. Regele Carol II No. 35/
Dr. Clunet 6
sau :
Bul. Regele Carol II. No.
53/Bd. Armand Calinescu 3
Doctor Nicolae PODUL SF. ELEFTERIE: 14 33, 47 7 25 III
Staicovici (f o s t Spl. Independenitei 111
Mihail Cogglni- si terrnind au 52-77; III
ceanu - Sf. Elef- STADION: 4 7 28
terie) Str. Isvor 106
Doctor Nicolae vezii: Profesor Doctor
Tomescu, Prof. Nicolse Tomesau
Doctor Obedenaru PODUL F. ELEFTERIE: 14 33, 47 7 28 III
Sf. Elefterie 9 (terrn'n6 au
24-33 In Carol Davilla 4)
Doctor Pasteur PODUL SF. ELEFTERIE: 14 33, 47 7 28 III
Dr. aster 24-25
si tenmin5:
DR. CIRU ILIESCU; 14 47
Carol DavIla 34 (incepe din
Stir. Costache Negni 40).

93
www.dacoromanica.ro
Unde se aflA strada cAutata? :ii 571
(Denumirile tiparite cu 11.- Tram- Auto- .d c.)O
buz 00
NUMELE STRAZII: tera mare arata STATIA de
coborire)
vai
No. No. ' a..0"''u§
'cl P' in c,

Doctor Paulescu PODUL SF. ELEFTERIE: 14 ,07 7 28 III


C. Nic. -- Doctor Buil. Regale Carol II No.
Nic. C. Paulescu 35/Dr. Carnet 6
sau:
Buil.Regele Carol II No.
53/Bul. Armand Caine-
scu 3
Doctor Petrescu cored: mean General
Zaharia, Medic Petrescu Zaharia (la Id-
General tera M.)
Doctor Petrini Mi- DR. CIRU ILIESCU:
hail Doctor Mi- Carol Davila 19/Dr. He-
hail Petrini
Doctor Poloni Vi-
rescu 26
14 47 7
,
28 III

DR. CIRU ILIESCU: 14 47 7 28 III


ctor Dr. Vic- Carol Davila 9
tor Poloni
Doctor Radovici FACULTATEA
DE MEDICINA: 14 8 32 IV
Carol Davila 81
Doctor Rath' DR. RATIU: 40 8 32 IV
Str. Viking 14
sau:
GARA DE NORD: 12, 24 40, 48
Bul. D,inicu Golesou 29/Vi-
ting 14 .
Doctor Riureanu PIATA SENATULUI: 3, 4, 7, 31, 33, 1 21 III
Str. Raureanu Call. Viatariei 5, 12, 25 38, 40
san:
Spl. Independenrtei 6
Doctor Romnicea- DOCTOR LISTER: 14 7 28 III
nu Grigore Dr. CAROL DAVILA: 47
Grigore Romni- Doctor lister 70
ceanu ai termina cu 35-40
$COALA SUP.
DE RAZBOI: 47
Continuarea Bud. Armand
Calinescu stanga, la poa-
dele dealului Scoalai Sup.
de Ralzhoi.
Doctor S chac h- VACARE$TI BUL. MA- 1, 4,17, 32 5 12 II
mann (fost Saul) RIA CAL. CALARA$I: 19, 25
Cal. Calarasilor 2/Sf. Vineri .
27/G-ral Herescu Nastu-
rel 16.
Doctor Sergent vezi: Profesor Doctor E-
- Profesor Doc- mile Sergent
tor Emile Sergent

94
www.dacoromanica.ro
a ..-
Unde se afia strada cautata? :8 .:a .B. a
(Denumirile Uparite cu 11- Tram- Auto- .0 u o .-4 h. E
NUMELE STRAZII terA mare ara LA STATIA de vai buz a 0 I; 2
coborire) No. No., 0
1-z w U a)
8 =o

Doctor Sergiu BUZE$TI/BUL. CUZA: 44, 48 8 33 IV


Str. Buzesti 55
sau:
PIATA BUZE$TI: 3, 15,
Str. Buzesti 55 20, 26
sau:
BUL. BASARAB/DR.
FELIX: 20, 26
Str. Dr. Felix 44
Doctor Sergiu azi: Cota. 100 Strada
Fund.
Doctor Severeanu DR. SEVEREANU: 25 7 28 III
$os. Panduri 26 bis
Doctor Severin E- vezi: General Doctor E-
manuel, General manuel Severin
Doctor Sion, Prof. vezi: Profesor Dr. Sion
Doctor Staicovici PODUL SF. ELEFTERIE: 14 33, 47 7 25 III.
Nicolae Doctor Spl. Independergei 111
Nicolae Staicovici si. termina cu 52-77:
(fost Mihail Co- STADION: 4 7 28 III
gAlniceanu - Sft. Str. Isvor 106
Elefterie)
Doctor Tiranul FACULTATEA
Grigore Doctor DE MEDICINA: 14 7 28 III
Grigore Tdranul Carol Davila 76/Bul. Regele
(fost Fund. zis Carol II No. 69
Aleia Indepen- sau:
dentei) BUL. ARMAND CALI-
NESCU : 14
CAROL DAVILA: 47
Bd. Armand Cdlinescu 22
Doctor Teodore- CAROL DAVILLA: 47 7 28 III
scu Flore a Dr. DOCTOR LISTER: 14
Florea Teodore- Doctor Lister 35
SCU sau:
Dr. Lister 25/Dr. Pasteur 33
Doctor Teodori vezi: Dildic General Teo-
Medic Gene- dori
ral Teodori
Doctor Teoharie DR. SEVEREANU: 25 7 28 III
Anibal Doctor $os. Panduri 28
Anibal Teoharie
(fost Str. B. Par-
celarea Banca Co-
mercialà - Pan-
duri)

95 -
www.dacoromanica.ro
Unde se afIS strada autatd?
(Denumirile tipArite cu li- Tram- Auto-
NUMELE STRAZII tera mare aratá STATIA de
coborire)
vai
No,
buz
No.
0 , 0 00 00
va E
'"' :II ui

Doctor Toma Io- DR. CIRU ILIESCU: 14 47 7 28 III


nescu Caroa Davila 21
Doctor Toma To- CAL. VICTORIEI: 15, 20 2 3 I
mescu Aleea GENERAL MANU : 31
Cal. Victoriei 190
i Doctor Tomescu
Nicolae, Prof. Dr.
vezi: Proferor Doctor Ni-
colae Tomescu
Doctor Turneseu GRADINA BOTANICA: 33, 48, 7 28 IV
$os. Cotroceni 37 Bul. Pa- 58
latului Cotroceni 11
sau:
CAROL DAVILA: 14 33, 48,
sos. Catrocenti 37/Bul. Pa- 58
latului Cotroceni 11
Doctor Varna li PIATA BUZESTI: 3, 15, 8 33 IV
Str. Polizu 13 20, 26
sau:
BUL. CUZA/DR. FELIX: 44,48
Dr. Felix 17 Bul. Cuza 21
Doctor Vicol DR. CIRU ILIESCU: 14 47 7 28 III
Carol Davila 21/Dr. Torna
Ionescu 12
Doctor Victor Po- DR. CIRU ILIESCU: 14 47 7 28 III
loni Carol Davila 9
Doctor Vincentiu ARHIVELE STATULUI: 3, 4, 7, 33,38 7 25 III
Babes Str. Isvor 32 si Spl. Inde- 12, 25
pendentei 67
Doctor Zaharia corect: Medic General Pe-
Petrescu, Medic trescu Zaharia (la litera
General M.)
Doctorand Eugen DOCTOR LISTER: 14 7 28 III
ID, I CAROL DAVILA: 47
Doctor Lister 58
Doda, General vezi: General Doda
Dogarilor ROMANA/TUNARI: 44,45, 3 4 I
Romang 85 Tunari 14 47
Doina zis Doinele DOINA SPATARU 33 7 29 III
PREDA:
Spatarul Preda 29
sau Veseliei 20
Domnita Anasta- BREZOIANU : 14, 24 1 21 III
sia (incorporeazg Bul. Elisabeta 21/Brezo-
si Belvedere) ianu 9-10

96
www.dacoromanica.ro
a,
Unde se and strada cAutatd7
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- d ug c;7_-, 6. g
NUMELE STRAZ1I terd mare aratd STATIA de vai buz z 0 s-... o 2F
coborire) No. No. '', msa C.)
a) Q) 0
.0 In CJ
_

Domnita Ancuta PIATA CRETEANU: 12,24 8 32 IV


Elizeu 37/Barierei 10/Bog-
dan Voevod 18
sau:
INGINER PISONI: 40
Cal. Plevnei 196
Domnita Bila§a incorponalt in Spfbatinfl
Splaiul Unlireji
Domnita Florica gUL. MARMEFTI: 12 6 _22 III
Cal. Serban Vodd 72 Bul.
Mgrasesti 22
sau:
Cal. Serban Vodg 108/Bar-
dului 6
Domnita Ileana PETRESCU al 6-ea: 46
(Comuna Pante- $0s. Pantelimon 232
limon)
Domnita Maria ineorpwat in Splialisull In-
- Splaiul dependentei
Domnita Ruxan- ROMANA/VAS. LASCAR: 9 44, 47 3 4 I
dra Vaqe Lasaar 143
Domnitei STATUIA ROSETTI: 9, 14, 5 11 II
Bulevardul Bul. Carol 32 17, 24
taie cu 22-27
DOMNITEI/CAL. MO-
1ELOR: 1, 9
Cal. Mosilor 59-96 17
si terming cu 50-51
BUL. DOMNITEI: 25 32
Cal. Caldrasilor 35
Domnul Tudor ROMANA/TOAMNEI
(fost Sft. Maria BISERICA PRECUPETI: 44, 47 3 5 II
- Romang -) Str. Romand 153
Dona, General vezi: General Dona
Donciu GLUCOZEI (LA TURCU): 45 2 10 I
Strada Pe Cal. Flbreasca peste po-
dul din fata statiei LA
TURCU", la stanga in-
cepa o .Ailee care merge
paraCel au marail lacuazi
si se afundg in peninsula
lacului.
Donciu A. GLUCOZEI (LA TURCU): 45 2 10 I
Intrarea Don- La fel ca mai sus. Incepe
ciu A. din Str. Donciu

www.dacoromanica.ro
97 7
Uncle se aflA strada cAutata? - .9 o5
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- ,:j ,s.)o .1:7.
E.,...j 64
NUMEIM STRAZII tell mare arath STATIA de cal lour a
coborire) No. No. rj a) W0
Ts En o

Donciu B. GLUCOZEI (LA TURCU): 45 2 10 I


Intrarea Don- La fel Ca mai sus. Incepe
ciu B. din Str. Donciu
Donescu, vezi: C5pitan Preot Do-
Capitan Preot nescu
Donici MARIA ROSETTI: 9, 17 3 2 I
Alexandru Do- Vas. Lascar 59 si Vas. La-
nici (incorporea- scar 74/Maela Rosetta 44
zd si fosta Str. sau:
Lipcanului) DONICI BOTEZ: 16
General Lahovari 32
Donici Gheorghe, vezi: Sergent Donici
Sergent Gheoinghe
Dor Mirunt BALTARETUL: 4 7 29 III
(Aleea fost Fund. Cal. 13 Sept. 253 B61tAre-
BroscAriei I. tul 20/Broscdriei 34
Dorna HALA GIIICA: 15, 19 44 8 37 IV
Cal. Grivitei 425-486
Dorobantilor ATENA STATUIA 5,15, 32, 2 7 I
Calea (Portiu- TAKE IONESCU: 19, 20 47
nea dintre Piata Bul. Take Ionescu 24/Alex.
Lahovari si sos. Lahovari 46/Piata Laho-
$tefan cel Mare/ van 9
Sos. Bonaparte s'a taie:
numit cdtiva ani ROMANA/DOROBANTI: 5 44, 47
de zile in sir : Bul. Romania la 17-24
Regele Alexan- atinge cu 86-97:
dru I. Azi Cal Do- SOS. BONAPARTE/SOS.
robantilor este u- STEFAN CEL MARE: 5, 26
nit5 cu vechea Sos. Stefan cel Mare 1 si
portiune: Prelun- $os. Bonaparte 59-66
girea Dorobanti- tile cu 163-180
lor, sub numele PIATA CONFEDERATIEI .
de: Cal. Doroban- BALCANICE: 5 48
tilor) Parcul Princ. Carol
si termin5 cu 239-258
PIATA JIANU: 32
$os. Jianu 4
Dorobantilor azi: Colonel Grigore loan
Fund. Strada
Dorobantilor azi: Maior Giurescu
Fund. (fost Lo- Strada
cot. ZAbgvoiu A-
lexandru)
Dorobantilor A. ROMANA DOROBANTI: 5 44, 47 2 7 I
Aleea A. Cal. Dorobantilor 1 .

98
www.dacoromanica.ro
ar
Uncle se aflä strada cAutatA?
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- _: C;o 6 7.1
n 5L_,713'd
NIJMELE STRAzn terA mare aratA ST ATIA de vai buz 50 41a .1.-:

coborire) No. °
No 1-,va) 0 w ,c1,1
ti .. C./o

Dorobantu Nicu vezi: Nicu Dorobantu


Dorului PAUNASUL CODRILOR: 33 7 29 III
Fund. Str. Veseliei 39
Dosoftei, vezi: Mitrop. Dosoftei
Mitropolitul
Dosul Cantonului azi: Locot. Aviator An-
- Strada dreescu Marcel
Dracul VIad vezi: Vlad Dracul
Dragalina Ion, vezi: General Dragalina
General Ion
Drighiceanu DRAGHICEANU: 32 2 6 I
Sos. Jianu 11
Drighiescu, vezi: Doctor Draghiescu
Doctor
Dragnea Nicolae vezi: Nicolae Dragnea
Dragoslavele CHISINAU: 3, 26 48 8 33 VI
Buzesti 73 Chisindu 9 MOM

ROMANA/TOAMNEI
e
Dragos Vodi
(Romana) BISERICA PRECUPETL 43, 47 3 5 I
Romaina 155
sau:
FAINARI PRECUPETH
VECHI: 44
Precupetii Vechi 60
Drage§ Vodi azi: Ceremusului
(Grivitei)
Dragoti Judetul CANTEMIR: 16,19 5 13 II
(lost Fund. Ma- Cal. Dudesti 62/Anastase
celari II. - Dude- Panu 9/Al. Ciurcu 11
sti)
Dragu Teodor DRAGU TEODOR: 53 6 27 III
(Parcel. C. F. R. General Mosoiu 40
- Pieptanari)
Drajna PODUL GROZAVESTI: 58 8 34 IV
(fost Sergent Mi- Spl. rthidietperacleintei 241/sos.
hai Constantin) Grozav esti 18/Economul
Cezarescu 50
Dras,-
Doctor vezi: Doctor Dras
Dreptatii STR. RUCAR: 19 8 37 IV
Bul. Filantropia 353

66
www.dacoromanica.ro
I
a

comucal
Uncle se aflA strada cAutatA?
Tram- Auto-

I I Sector
NUMELE sTRAzu (Denum rue Uparite cu 11- vai buz ..,4 0 c; A
terA mare aratA STATIA de No.
coborire) No. 5 0) ::: w
-ou U z

II
i
Dreptatii . STR. RUCAR: 19 8 37 IV
Fund. Bul. Filantropia 345/Str.
RucAr 25
Dreptului I. azi: Alexandru I. Cuza I
Fund. I. Fund. I
Dreptului H. art: Alexandou I. Cuza II
Fund. II. Fund. II
Dridu vezii: May Georgesou
Elev George- Constantin-Dridu
scu Constantin
Dristorului DELEA NOUA PIUS: 19 5 14 II
Th. D. Sperantia 114
taie cu 81-90:
DRISTORULUI: 26
os. Mihai Bravu 370-291
rtlalile iou 131-134
DRISTORULUI: 16, 18 5 14 II
Cal. Dudesti 223-248
atinge cu 200-211
DRISTORULUI: 40 N
likari 69-84
ai termina cu 239-246
SOS. VITAN: 40 N
Sos. Vitan 265
Dristorului DELEA NOUA PITIS: 19 5 14 II
Fund. Th. D. Sperantia 114/Str.
Dristorului 43
.1
Drossu N., vezi : Capitan Aviator
Capitan Aviator Drossu N.
J Drumea Dumitru azi: Papurei (Groapa Flo-
- Dumitru Dru-
mea, zis Velicu
reasca)
Drumea
Drumul intre Vii FUNDATURA VACA-
Strada (Calea RESTI $EZATOAREI: 38 6 23 III
VAcgresti) (Prac- Cal. Vacdreati 470
tic, aceastä strad'a
nu exista)
Drumul intre Vii BALA SERBAN VODA: 17 6 30 III
Strada (s:)s, sm. Giurgiului 94
Giurgiului)
Drumul Murgului CIMITIUL ISVOR: 18 5 i..4- II
Strada DRISTORULUI: 16
Cal. Dudgti 267

100
www.dacoromanica.ro
Sectoaul
de Ocol
Unde se aflA strada cAutatAT

cornunal
(Denumirile tipärite cu li- Tram- Auto-

Jud.
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de vai buz 0 Eg o
coborire) No. No.

11
Drumul Serei PETRE ISPIRESCU: 4 7 28 III
Strada (Ca lea Cal. 13 Sept. 270
13 Septembrie) si terming cu 87-38
GARDU VERDE
SEBASTIAN: 47,
Sebastian 235 48

Drumul Serei azi: Amurgului


Strada (Parcul
Rahova)
Drumul. Taberei GARDU VERDE
Strada SEBASTIAN: 47, 7 28 III
Str. Drumul Serei 87 48

Drumul Lacul Te- azi: Lacul Teiului Ca-


iului Ca lea lea
Drumuri Sapte vezi la liter a $. Strada
7 Drumuri Salptie Drumuni
Strada
Duca Gheorghe vezi: Gheorghe Ducal
Bulevardul Bullev.
Duca I. G. PIATA ROMANA : 15,19, 32, 44, 3 5 I
I. G. Duca (fost Piata Lascar Catargiu 20 47
Cometa) (Piatia Rarnang) 6-10
si terming :
STR. ROMA-I, G. DuCA : 26
Sos. Bonaparte 46
Duca I. G. PIATA ROMANA: 15, 19 32, 44, 3 5 1
I. G. Duca Piata Lascar Catargiu 6- 20 47
Intr. 10/Str. I. G. Duca 15
Duca I. G. PIATA ROMANA: 15,19 32,44, 3 5 1
I. G. Duca Piata Lascar Catargiu 6- 20 47
Aleea 10/Str. I. G. Duca 39 bis
sau:
STE. ROMA-I. G. DUCA : 26
$os Bonaparte 46/Str.
I. G. Duca 39 bis
Duca Vodg IACOB NEGRUZZI: 15,26 38 8 33 IV
Cal. Grivitei 193
Duca Vodi JACOB NEGRUZZI: 15, 26 38 8 33 IV
Fund. Calea Grivitei 195/Dan
Vodg 3
Dudeanu Gheor- vezi: Gheorghe Duideanu
ghe

101
www.dacoromanica.ro
I
Unde se aflà strada cgutatA? Y. -n-
-. .r..-

de Ocol
Tram- Auto- .0 0o 0_ n2
(Denumirile tiparite cu 11-

Jud.
-
c,

NUMELE STRAZII tera mare arata STAT IA de 0


coborire) No. No. ',a) U : Eo ce,
.0 rn u

Dudesti MIRCEA VODA: 16, 19 5 13 II


Calea Str. Colonel Orero 30
atinge cu 92-99
CALEA VITAN: 16, 19
Calea Vitan 2 si Th. Spe-
rantia 2
taie cu 197-212
MIHAI BRAVU/DUDE$TI: 16, 26
Sos. Mihai Bravu 418-325
si terming cu 267-284
CIMITIRUL ISVOR: 18
Bul. I. G. Duca 1 (Corn.
Dudesti-Cioplea)
Dudesti 202 MIHAI BRAVU/DUDESTI: 16, 26 '5 13 II
Aleia Calea Cal. Dudesti 202
Dudesti 202
Duiliu Zamfirecsu PIATA VICTORIEI: 3, 19, 31, 2 '7 I
$os. Jianu 2/Paris 18 26 32, 48
Durnbrava Bucura vezi: Bucura Dumbravg
Dumbrava RoOe PARCUL IOANIDPIATA
CANTACUZINO: 45 3 4 I
GRADINA ICOANEI: 16 45
Gogu C. Cantacuzino 82/
Piga Cantacuzino 3
si terming:
ORBESCU ION LAHO-
VARI: 16
G-ral Lahovari 43
Duminicei CALEA PISCULUI: 53 6 27 III
$oseaua Oltenitei 108/Alu-
, nisului 41/Barbu Pglti-
neanu 62
Dumitrescu azi: Pitarul Hristache
Fund.
Dumitrescu An- destIntartg prim expro-
ghel Anghel priere
Dumitrescu
Dumitre scu Barbu vezi: Barbu Dumitrescu
Dumitrescu Ghiti azi: Tirnotei Cipariu
Ghitd Dumi-
trescu
Dumitrescu Maria azi: Sergentul Turturicg
Maria Dumi-
trescu

102
www.dacoromanica.ro
I
sl. i

de politie
comunal
Sectorul
de ---()col
- --
Uncle se aflã strada cAutatA? Tram- Auto- .0.-o4u

Jud.
Circ.
(Denumirile tipArlte cu 11- vat buz n 0 El,
NUMELE STRAZII tera mare aratä STATIA de 1
coborire) No. No. v

Dumitrescu Nae azi: ZabrAutului


Nae Dumitre-
scu
Dumitrescu Petre azi: Olgnesti
Petre Dumi-
trescu, zis Prin-
cipele Ferdinand
Dumitrescu Pro- vezi: Procopie Durriltresou
copie
DumitrescuTraian vezi: Traian Demetrescu
corect: Deme-
trescu
Durnitrescu Vasile azi: Telita
I. Vasile Du-
mitrescu I.
Fund.
Dumitrescu Vasile azi: Vasile Dumitrescu
H. Vasile Du- Strada
mitrescu II.
Fund.
Dumitrescu Vasile azi: Dunavat
III. Vasile Du-
mitrescu III.
Dumi tru P. Botez GENERAL MOSOIU: 12. 17, 53 6 27 III
(Mecanic) (Parcel. Cal. Serban Vodd 278 Sos. 20
C. F. R. - Pieptd- Viilor 94 (108)
nari)
Dumitru BrItianu ARISTIDE BRIAND: 15, 16, 31, 3 1 I
Raymond Poincaré (Aca- 20 40
demiei) 30
Dumitru Butcule- PARCUL IANCULUI: 14 4 16 II
scu (Parcel. I- a Sos. Iancului 58/Locot. Vic-
Iancului) tor Manu 15 Loc. Ionescu
Anton 14-1.6
Dumitru Cantemir vezi: Dimitrie Cantemir
Dumitru Drumea, azi: Papurei (Groapa Flo-
zis Velicu Drumea reasca)
Dumitru Filisanu vezi: Dimitrie Filisanu
Dumitru Florescu STRADA LAINICI: 19 8 36 IV
(Se cheamä si Ion Bul. Filantropia 264/Pente-
Creangd-Grivitei) leu 15

www.dacoromanica.ro
103
I
a

1 comunal
Sectorul
Linde se aflA strada cAutath? Tram- Auto- .6 -6u .-w-
NUMELE STRAZII (Denumirile tiparite cu 11- vat buz a 0 2g
teat mare arata STATIA de .::: 2.)
cob orire) No. No.
'
1'1) 0 w 2 2
ro

Dumitru Ganevici, vezi: Locotenenit Ganervici


Locotenent Durnituu
Dumitrii Iorgule- MIEILOR SAVULESCU: 26 4 16 II
scu (fost Str. G. sos. Mihai Bravu 189
- Parcul Caldrasi) sau:
BARIERA VERGULUI: 19, 25 32 4 16 II
Calea Cdrdrasilor 333/Sos.
Mihai Bravu 191
Dumitru Läptaru azi: TAnase Nicolescu-
- F u n d., sau Beasca
Fund. Laptari
Dumitru Onciul TRAIAN/BULEV. PACHE: 7, 14, 4 17 II
BuCL. Pache 23 Mari 37/Bul. 24
Ferdinand 21
si terminA:
FOISORUL DE FOC: 7, 24 47
Str. Traian 189
Dumitru Orbescu vezi: Dimitrie Orbescu
Dumitru Papadat Dimitrie Papadat
(fost Viting) azi, din nou: Viting
Dumitru Pera PETRE ISPIRESCU: 4 7 29 III
(Parcel. Poligo- Cal. 13 ISegYbearthnite 274/An_
nului de Tragere drei Muresanu 42/Gene-
Cotroceni Regi- ral Macarovici 6
na Elisabeta")
Dumitru Racovitä vezi: Dimitrie Racovitä
Dumitru Radu, vezi: Episcopul Radu IDu-
Episcopul mitru
Dumitru Ruse DUMITRU RUSE: 45 6 I 27 III
Cal. Ferentari 141
Dumitru Ruse DUMITRU RUSE: 45 6 27 III
Prelungirea Cal. Ferentari 146
Dumitru Staico- SALCETULUI: 17 6 27 III
vici Sos. Giurgiului 25
Dumitru A. Sturza vezi: Dimitrie A. Sturza
Dumitru Tichin- vezi: Dimitrie Tichindeal
deal
Dumitru Zosimma SCOALA PRIMARA: 44 8 36 IV
Profesor (fost Str. Pomenirea 17
Grigore Pleso- termina cu 86-117
ianu) COLONEL PLESOIANU: 19
Bul. Filantropia 187

104
www.dacoromanica.ro
a

ap aiillod
comunal
ISectorul
Unde se af IS strada cgutatS?
Tram- Auto- .0.75u .7--.

'3.110
(Denumirile tiparite cu 11- u:=,
NUMELE STRAZII tell mare aratS STATIA de vai buz 0 ..t:

coborire) No. No. ,a


v 4'
11

I
Dunaval DUNAVAT PETRE
(fost Fund. Vasile ISPIRESCU:
Dumitrescu III) Cal. Rahovei 317
7, 15 7
--In
29

Duzilor KOALA IANCULUI: :14, 24 4 16 II


Bul. Pache 58/colt Popa
Nan 1/Matei Voevod 40/
G-ral Stan Poetas 21-32
sau:
MECET: 7
Traian 160 Mecet 52/G-ral
Stan Poetas 21-32

E.
E. (Cartierul C. COLONEL PLESOIANU: 19 8 37 IV
F. R. - Steaua Ro- Bul. Filantropia 221/Trotu-
man5) sului 95-106
E. (Parcel. Be- VITANLABORATOR: 40 3 4 II
dindei) Laboratorului 103
sau:
LABORATORULUI: 26 7-
Sos. Mihai Bravu 446/Labo-
ratorului 105
E. (Parcelarea MATE! VOEVOD: 26 4 16 II
Minist. Muncii) Sos. Mihai Bravu 145/Vatra
Luminoas5 60/Str. B. No.
33/Str. D. No. 4
sau:
PARCUL IANCULUI: 14
$os. Iancului 58/Locot. Vic-
-tor Manu 65/Str. C. 14/
Str. B. No. 33/Str. D. No. 4
E. (Parcelarea REGIE: 12, 24 40 8 34 IV
R. M. S. - REGIE) sos. Basarab 21/Bul. Regiei
8/Str. B. zls Ing. A. Rya_
chimescu 3
E. (Parcul Cor- VLADESCU: 45 3 8
nescu) FLOREASCA: 5
Cal. Floreasca 102
E. (Parcelarea TUDOR VLADTM1RESCU:
R.M.S. - Seminar) (CHIRIGIU): 7 45 6 26 III
CAL. RAHOVEI VISTIERI: 3, 15
Cal. Rahovei 185/Bul. Ma-
ria 73/Sas. W.:00r 7/Ingi-
ner Teodor 8

105
www.dacoromanica.ro
I
I de politie I
Unde se afth strada cautatä? Tram- Auto-
o,
6,..1",7 VA
(Denumirile tipärite cu li-

Circ.
NUMELE STRAZII terd mare arata STATIA de Vai buz ZO.Ls. a 2
coborire) No. No. au [7.1,

I
E. (Parcel. Cla- STRADA RADULESCU: 1 4 18 II
direa Rorn. - Co- Cal. Colentinia 92/S1r. A.
lentina) No. 24/Str. D. No. 25
E. (Parcel. Soc. in proect
com. de Locuinte
Eftine - Tei)
E. (Cart. C.F.R. ALEEA GRANT: 40 8 34 IV
- GRANT) Sos. Giuleati 3/Bul. A C.
F. R. No. 1
E. (Intr. Avia- HERASTRAU: 45 2 10 I
tiei E.) (Cartierul Sos. Pipera 10/ Str. Avia-
Moa CMin) tiei 34
E. (Parcelarea GIL BUZDUGAN: - 32 2 7 I
Jianu-Blank Sos. Jianu 112/Gh. Buzdu-
- Bordei, zis Car- gan (fost A) No. 5/Str.
tierul U. C. B.) B. No. 16
E. (Parcel. Com. azi: Alexandru Zagoritz
Chlhraai) (Arhitect)
E. (Parcel. Fer- azi: o portiune: Squarul
dinand - Obor) Brhiloiu ai cealalth Str.
Constantin Georgian
E. (Parcel. I-a azi: Constantin Sandu
Min. de Domenii) Aldea
E. (Parcelarea DRAGHICEANU: 32 2 7 I
Mornand) Sos. Jianu 38 Cap. Av. Gh. .
Dernetriad 13
sau:
PIATA CONFEDERATIEI
BALCANICE: 5 48
Cal. Dorobantilor 163/Piga
Conf. Balcanice 14/Cap.
Av. Dernetriad 13
E. (Parcul Ra- PARCUL RAHOVA: 7, 15 7 29 III
hova) Call. Rahovel 415 Bull. Prin-
cipal 2/Str. L. No. 79
E. (Parcel. Soc. CALEA LACUL TEIULUI: 9 3 8 I
corn. de locuinte Barbu Vhchrescu 99 Str. D
eftine - Doamna No. 6
Oltea) Strada s'a
nurnit un timp :
Buestrului. Azi,
din nou : Str. E.
E. (Parcel. II-a SATUCULUI: 14 4 16 II
Iancului) Sos. Iancului 94/Cdp. Al.
Stanza 7/Str. C. No. 29

106
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflã strada cfiutatã? '8 :!7: S-ij
(Denurnithe tipArite cu 11- Tram- Auto- .6 c., dz. 8 z
NUMELE STRAZII tera mare aratS STATIA de val buz z0 1....a.,
z.
g
coborire) No. No - v
''' a) C-1 4) u a - o
13 u1 C.'

E. (Parcel. Mi- STRADA E. PARCUL


hai Bravu) MIHAI BRAVU: 26 5 14 II
sau:
BARIERA VERGULUI: 19, 25, 32,50
$os. Mihai Bravu 257 26
Ecaterina BRADETULUI: 17 6 27 III
$os. Giurgiului 53/Nucetu-
lui 8
Ecaterina Codrea- BANU MANTA: 3, 19, 8 35 I
nu (fost, neoficial, Dr. Felix 74 20
Str- Irimescu) sau:
Bul. Filantropia 21
Ecaterina George- LACUL FLOREASCA: 48 2 7 I
scu (Groapa Flo- VLADESCU: 5 tit(
reasca) Cal. Dorobantilor 190/Loc. I
Av. Radu Beller 56/ Sf.
Oanlgtanitin si. Mena 57
Ecaterina, Sfanta vezi: Sfânta Ecaterina
Ecaterina Teodo- vezi: Sublocotenent Eca-
roiu, Sublocot. terina Teodoroiu
Echinoxului GENERAL MO$OIU: 12, 17 53 6 26 III
Cal. $erban Voda 276/$os. 20
Viblokr 78
Eclesiarhul Dioni- vezi: Dionisie Eclesiarhul
sie
Economul Atha- ECON. AT. STOICESCU: 58 8 34 IV
nasie Stoicescu Spl. Independentei 283
(fost Macovei)
Economul Cezire- PODUL GROZAVESTI : 58 8 34 IV
scu Spl. Independent& 241/Sos
Grolavesti 18
Economul Cezire- PODUL GROZAVE$TI : 58 8 34 IV
scu I. Fund. I. spl. Independent& 241/$os.
Grozdvesti 18/Str. Eco-
nomul ezirescu 4
Economul Cezire- PODUL GROZAVE$TI: 58 8 34 IV
scu II. Fund. Spl. Independentei 241'Sos.
II. Grozävesti 18/Str. rrn-
nomul Cezärescu 25
Economul Cezire- PODUL GROZAVE$TI : 58 8 34 IV
scu III. Fund. SM. Independentei 241/Sos.
III. Grozsavesti 18/Str. Eco-
nomu CezArescu 33

207
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflã strada cAutatã? .7; 5 74
Tram- Auto,_
.*:1,-1

(Denumirile tinarite cu li- -


NUMELE STRAZII terà mare arata STATIA de vai buz
coborire) No. No. " fa 0 c'e 1
V 43 co 8

Economul Cezire- PODUL GROZAVE$TI : 58 8 34 IV


scu IV. Fund. Spl. Independentei 241/5os.
IV. GrozAvesti 18/Str. Eco-
nomul CezArescu 63
Economul $tefan BREAZA : 38 8 34 IV
$os. Ciurel 74
Economul Stoice- ECON. AT. STOICESCU : 58 8 34 IV
scu Athanasie Spl. Independentei 283
Corect.: Athana-
sie Stoicescu (fost
Macovei)
Ecoului CREANGA METEORI-
(Uranus) LOR: 7 7 25 III
(ECOULUI)
. Str. Uranus 61
si termind cu 85-90
CALEA RAHOVEI/ANTIM: 31, 45
Cal. Rahovei 120/Antim 70
Ecoului azi: Caransebes
(Grivitei)
Edgar Quinet CERCUL MILITAR: 31, 40 3 1 I
Cal. Victoriei 34
taie:
UNIVERSITATE: 14, 15, 31, 40
- Raymond Poincaré (fost A- 16, 20,
carder/I:lei) la 7-12 24
si terminà:
STATUIA BRATIANU: 6, 14, 32,
Bul. I. C. Brätianu 1 15, 16, 45
19, 20,
24
Eduard Grant PODUL GRANT G1U-
LE$TI: 38, 40 8 34 IV
$os. Giu1esti 35
Eftimie Murgu POPA NAN: 25 32 5 3C II
(fost Arhitectilor) Calea C5larasilor 84 Popa
Nan 151
sau :
POPA NAN: 19
Th. D. Sperantia 49/ Popa
Nan 153
Eftimie Stanescu CIMITIRUL ARMENESC
(Parcel. General AMIRAL MURGESCU : 46
Mosoiu) (Comuna Sos. Pantelimon 91/Balcu-
Pantelimon) lui 116/G-ral C. Grigo-
rescu 1-6
Egalitatii azi: Mitropolitul $aguna
-
108
www.dacoromanica.ro
Unde se aflã strada autat0 75 .+IL '3 70.
(Denumirile tipärite cu li- Tram- Auto- . c., or. fs 5
NUMELE STRAZII terá mare aratd STATIA de vai buz go.1-...a..g
coborire) No. No. .-,.0cu (.)
a
2 o
.1} CO C.)

Eiffel STRADA KEPLER :


Cal. Lacul Teiului 29
9 3
.. 8 I

Elefterescu azi: Teodosie Rudeanu


Elefterie, vezi: St ant-ill Elettenie
Sfintul
Elena STRADA RADULESCU: 1 4 18 II
(Colentina) Cal. Colentina 84 A Silvia 6
Elena azi: Porumbacu
(Crangasi)
Elena CARAIMAN/GRIVITEI : 15 44 8 36 IV
Fund. (Grivi- Cal. Griv4ei 346 Puscasu-
ei) CUL 3

Elena Caracas azi: Pietrele Doamnei


Elena Clucereasa vezi: Clucereasa Elena
Elena Cuza STRADA POTERASI : 38 6 22 III
Cuza Vodd 89/Poteras 38
si terming cu 127-142
CALEA PISCULUI: 38
Calea Vgcaresti 216/Calea
Piscului 8-10
Elena Doamna CALEA RAIIOVEI/ANTIM: 31, 45 6 26 III
Cal. Rahovei 127
si taie:
PIATA REGINA MARIA: 3, 15 31
(ROND)
Bul. Regina Maria 112-67
Elena Ferichide AUREL VLAICU: 44, 47 3 4 I
- Elena Pherikide Str, Romand 63
si terming:
FECIOAREIRASPAN-
TIMOR: 45
Str. Tunarilor 37
Elena lonescu azi: Incorporatg in Str.
Fratii prAtulescu
Elena Matei Voe- corect: Elina Matei Voe-
vod vod
Elena Petrescu CALEA LACUL TEIULUI: 17
3 0 I
Aleea Cal. Lacul Teiului 107/Glu-
cozei 111
sau:
GLUCOZEI (LA TURCU): 45
Cal. Floreasca 238/Gluco-
zei 111

109
www.dacoromanica.ro
I
comunaj
ISectorul
Unde se afl A strada cdutatd?
Wenumirile tiparite cu li- Tram- Auto- .0..8u d "I')
NUMELE STRAZII terd mare arata STATIA de Vat buz 0 0 .!.... a
coborire) No. No, " 4,.0
00
'0

Elena Pherikide vezi: Elena Ferichide


Elena Plesoianu COLONEL PLESOIANU: 19 8 26 IV
Buil. Fisltantropie 187/Dokni-
tru Zoseannia 72
Elena Polizu PETRESCU XIV (14): 46 4 19 II
(Comuna Pante- $os. Pantelimon 276/Ion .....,
lirnon) Polizu 13
Elena Teodorescu azi: Streiului
Elena Teodorini PARCUL RADORIN: 16 5 14 II
(fost Str. B. din Cal. Dudesti 152/Gh. Cor-
Parcul Radorin) bescu (fost Noud) 39
E 1 e v Georgescu CAP. VASIESCU IOSIF: 14 4 18 II
Constantin-Dridu $os. Iancului 53
(fost Fund. Cri-
vineni I.)
E 1 e v Georgescu MIEILOR SAVULESCU: 26 4 16 II
D. Gh. (neoficial) $os. Mihal Bravu 167/Maior
(fost Fund. Maior Coravu Ion 23
Coravu II.) .

Elev Stefineseu $9S. MIHAI BRAVU/BUL. 14, 26 4 18 II


$tefan (fost Ro- PACHE $0S. IANCULUI:
tari) $os. Iancului 1/Avrig 43
sau:
$COALA FERDINAND: 16, 24 44, 46
Bul. Ferdinand 128/Avrig 43
Eliade intre Vii vezi: Heliade intre Vii
Eliade-Mosi vezi: Heliade-Mosi
Eliade Pompiliu vezi: Pompiliu Eliade
Eliade Nicolae, vezi: Popa Eliade Nicolae
Popa
Elie Radu LICEUL LAZAR: 3, 12, 38 1 21 III
Inginer (fost Bul. Elisabeta 27 14, 24
Gutenberg)
Elina Matei Voe- STRADA MATASARI: 14 4 16 II
vod (fost Stradela Bul. Pache 104/Mdfasari 27
Matei Voevod)
Elina Matei Voe- STRADA MATASARI: 14 4 16 II
vod Fund. (fbst Bul. Pache 104/MAtasari 27/
Fund. Matei Voe- Str. Elina Matei Voevod 8
vod)
Elisa - Caracas are : Matra eratului

110
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflä strada cAutatä? Tram- Auto- .6 Zu or..
.7!)., 5:93,
(Denumirile tipArite cu 11- t;
NIJMELE STRAZII terA mare aratá STATIA de vai buz 7,' 0 .E1 a r s
coborire) No. No o

Elisa Filipescu vezi: Eliza Filipescu


Aleea
Elisa Moroiu vezi: Eliza Moroiu
Elisa Popescu azi ; Eufrosina Popesou
Elisab et a UNIVERSITATE: 14, 15, 31, 1 21 III
Bulev. (oficial: (CARPATI): 16, 20, 40
Bulev. Regina E- 24
lisabeta) (E s t e si .

parcurs pe toatä CERCUL MILITAR: 31,


lungimea sa de Cal. Victoriei 27 40
linia de tramvai tale cu 30-45
No. 14) LICEUL LAZAR: 3, 12, 38 7 25 III
B-dul Schitul Magureanu 14, 24
5-6
si terminä cu 68-101
PODUL SF. ELEFTERIE: 14 33, 1

Spl. Independentei 96 47

Elisabeta azi: Hategului


(Sos. Giurgiului)
Eliseu VESPASIAN: 12, 24 8 32 IV
Elizeu Bul, Dinicu Golescu 69 Ves-
pasian 67
Eliza-Caracas azi: Piatra Craiului
Eliza Filipescu ELIZA FILIPESCU: 31, 32 2 7 I
Aleea Sos. Jianu 22 si 24
Eliza Moroiu PR1MARIA SECT. III: 45 1 21 III
Aleea Cal. Rahovei 46
Eliza Popescu azi: Eufrosina Popescu
Elizeu VESPASIAN : 12, 24 8 32 IV
Eliseu Bul. Dinicu Golescu 69/Ves-
pasian 67
Emancipat il. azi, o bortiune; Cdpitan
Mircea G. Vasilescu; cea-
laltd portiune: General
Margilneanu.
Emanuel III., vezi: Victor Emanuel III
(Victor Emanuel .

III.)
Emanuel Severin, vezi: General Doctor E-
General Doctor manuel Severin

111
www.dacoromanica.ro
1
?,j

comunal
Sectorul
Uncle se aflA strada cAutatà?
(Denumlrile tiparite cu li- Tram- Auto- .0.:;
c.,
.1'e
0.,..z
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de vai buz =0 4-4 2 .9
coborire) No. No " a) C.) " ;,,,,
Is lia)

Emigratului APOLODOR EMIGRA-


TULUI: 31 1 21 III
Sf. Apostoli 50/Antim 3
sau:
SF. APOSTOLI: 45
Cal. Rahovei 361Sf. Apos-
toll 70
Emil Costinescu azi: Cazarmei Intrarea
Aleea
Emil Girleanu CANTEMIR: 16, 19 5 13 II
Cal. Dudesti 62/Anastase
Panu 22
Emile Sergent, vezi: Profesor Doctor E-
Profesor Doctor mile Sergent
Eminescu VARTE-
- Poetul Mihail MALTOPOL
JEANU: 26 8 33 IV
Eminescu Bul. Basarab 63
sau:
BUL. DUCA/BUL CUZA: 44, 48
Bul. Alex. I Cuza 30
Enache Vasile vezi: Vasile Enache
Enichitl Vieäre- BIBESCU VODA: 3, 15, 33 1 21 III
SCU Bul Maria 11 (frontul dea- 20
lului Patriarhiei)/Bibescu
Voda 18
sau:
BIBESCU VODA/CUZA
VODA/SF. SPIRIDON: 12 38
Calea Serban Vodd 20/Bi-
ibescu Voda 18
si terming cu 55-60
LEON VODA: 12
Cal. $erban Vodd 60-64/
Plata Concordini 3-4
Ene Enescu TUDOR VLADIMIRESCU:
Intrarea (fost (CHIRIGIU): 7 45 '7 25 III
Fund. EpicoD CAL. RAHOVEI VISTIERI: 3, 15
Cal. Rahovei 204/Bul. Tu-
dor Vladimirescu 6
Ene, Maior vezi: Maior Ene
Enei azi: Louis Barthou
Biserica Enei
Energiei ROMANA/MO$ILOR: 1 47 4 17 II
Cal. Mosilor 256
sau:
FOI$ORUL DE FOC: 7, 24 47
Traian 191 (203)

112
www.dacoromanica.ro
I
I comunal
I Sectorul
Uncle se afld strada clutatd? Tram- Auto- .0.15u
NUMELE STRAZII (Denumirile tiparite cu 11- vai buz z 0
terd mare arata STATIA de No.
coborire) No. " d)
v

l'I

1I
Enescu Ene vezi: Ene Enescu
English TEATRUL NATIONAL: 31, 40 3 1 I
Pasagiul Cal. Victoriei 52
si terming:
ARISTIDE BRIAND: 15, 16, 31, 40
(REGALA): 20
Raymond Poincaré 27 (fost
Academiei)
Epicol SABINELOR: 7 7 25 III
(S'a numi t, un Uranus 140
timp : Valaf de (terming in Bul. Tudor
plai) Vladimirescti 48)
Epicol azi: Ene Enescu In-
- Fund. trarea
Episcopiei FRANKLIN: 31, 47 3 1 I
Nicolae Golescu 15
sau:
WILSON: 15, 16, 31
Cal. Victoriei 92 20

Episcopul Chesa- EPISCOPUL CHESARIE-


rie (fost Suter) LIBERTATII: 3,13 6 26 III
Bul. Maria 25
si terming
MITROP. FILARET: 31
Str. Nifon 27
Episcopul Clement ARHIEREUL CALIST: 25 32 4 16 II
Cal. Calgrasilor 297 Arhie-
reul Calist 6
Episcopul Damas- BARIERA VERGULUI: 19, 25, 32, 50 4 16 II
chin (fost Fund. sos. mills' Brum 244 26
Orzari)
Episcopul Dumi- . EPISCOPUL DUMITRU
tru Radu RADU SUVENIR: 47 3 5 I
Str. Roman'd 173
sau:
ROMANA/MOSILOR: 1 47
Calea Mosilor 215/Romang
173
Episcopul Dunn_ EPISCOPUL DUMITRU
tru Radu RADU SUVENIR: 47 3 5 I
Intrarea Romand 173/Str. Episcopul
Dumanu Radru 18
sau:
ROMANA MOSILOR: 1 47
Calea Mc*iaor 215/Roman5
173/Str. Ep. D-tru Radu 18

113
www.dacoromanica.ro 6
I

I
4) ....-
z5

de Ocol
Uncle se afIS strada cAutatA? Tram- Auto- .8
.....-

Jud.
NUMELE STRAZII
(Denumirile tipArite cu 11- vai buz z 0
2...z..
tc
,49:

tera mare aratS STATIA de


coborire) No. No. ." 2 41
11 8,
o
41j
,8

I
Episcopul Ilarion AGRICULTORI: 25 32 4 16 II
(fost Str. Gilda) Cal. CalArasilor 267 Agri-
cultori 113
Episcopul Melchi- BARIERA VERGULUI: 19, 25, 32, 50 4 16 II
sedec (o portiune Cal. CalArasilor 329 bis 26
din Orzari)
Episcopul Nifon azi: SAlcetului
Episcopul Radu vezi: Episcopul Dumitru
Dumitru Radu
Episcopul Samuil VULCAN (HONTIG): 48 7 29 III
Vulcan (fost Hon- Sebastian 88
tig) si terrnina:
VULCAN (HONTIG): 4
Cal. 13 Septembrie 191
Episcopul Timu STRADA A. PARCUL
(fost Fund. Pop - DOROBANTI: 5 2 7 I
Floreasca) Cal. Dorobantilor 108 -
sau:
PIATA FLOREASCA: 45
Cal. Floreasca 31/Str. Piata
Floreasca 29
Episcopul Vulcan VULCAN (HONTIG): 48 7 29 III
Samuil Vulcan Sebastian 88
(fost Hontig) si terminA
VULCAN (HONTIG): 4
Cal. 13 Septembrie 191
Epureanu MITROP. GHENADIE PE-
-Manolache Cos- TRESCU CAL. VACA-
tache Epureanu RESTI: 1. 7, 5 12 II
Cal. Vdcgresti 29 16, 19

Epurilor azi: Valeriu Braniste


Eraclie Nicoleanu, vezi: General Eraclie Ni-
General coleanu
Erbtiriei azi: Dr. Ernest Juvara
Eremia Grigore- vezi : General Eremia
scu, General Grigorescu
Eremia, vezi: Inginer Eremia
Inginer
Ermina azi: Maria Cuntan
Ermina VULCAN (HONTIG); 48 7 29 III
Intr. (neof.) Sebastian 101

114
www.dacoromanica.ro
Dude se MIA strada cAutatS? -,o ..1.1.)

.....:.- 7
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto- .cs o
NUMELE STRAZD. tera mare arata STATIA de
coborire) No. No.
,
',,,- U , 2 .
u: n

VI Ernei ARDELENI: 1 3 15 I
Cal. Mosilor 249 Ardeleni
9/Episcopu1 Radu 29
sau:
EPISCOPUL DUMITRU
RADU SUVENIR: 47
Rornand 173/Episc. Radu 7
Ernest Brosteanu, vezi: General Brosteanu
General Ernest
Ernest Juvara, vezi: Dr. Ernest Juvara
Doctor
Erodiadei azi: Cucuzel
Eroilor STRADA RUCAR: 19 8 37 IV
Fund. Bul. Filantropia 272
Eroina de la Jiu PETRE ISPIRESCU: 4 7 28 III
(Corn. Lupeasca) Cal. 13 Septemhite 2781Str. ....
Drurnul Serei 15
Eroului EROULUI CASA 3,12, 8 31 IV
MILITARA: 24
CobAlcescu 37 .

Eufrosin Poteca. SOSEAUA PANTELIMON: 24 44, 46 4 18 II


(fost Str. C.- Par- Bul. Ferdinand 172
celarea Ferd i- sau:
nan d - Obor) CONST. GEORGIAN: 46
Amiral Murgescu 6-9
(termilna. Str. BaSoulluj. 3)

Eufrosina Popescu DRISTORULUI: 16.18 5_ 14 II


(fost Eliza Pope- Cal. Dudesti 223/Dristoru-
scu) lui 103
sau:
DRISTORULUI: 26
Dristorului 101
Eugen 0. Iosif, vezi: Doctorand Eugen 0.
Doctorand Iosif
Eugen Stitescu ARISTIDE BRIAND: 5, 15, 45 3 1 I
(REGALA): 16, 19
20
EUGEN STATESCU: 32
Bul. I. C. Bratianu 22
Eugeniu Carada BURSA/DOAMNEI: 15, 16, 31, 1 21 III
(fost Karagheor- Str. Doarnnei 6 si 20 40
ghevici) Str. Lipscani 23
I

115
www.dacoromanica.ro
'Uncle se anA strada cAurtatA?
(Denumirne tipArite cu li- Tram- Auto-
NUMELE STRAzII terd mare aratA STATIA de vai buz
coborire) No. No.

Eustatiu, General vezi: General Eustatiu


Eustatiu Ion azi: Sergent Bejan Florea
Ion Eustatiu
Eustatiu Mircea azi: Sergent Musat
Mircea Eusta-
tiu
Exarcu Constantin vezi : Constantin Exareu

F.
F. (Cartierul C. Strada a fost incorporath
F. R. Steaua in Bul. Filantropia intre
Românà) No. 211 si No. 297, in
urma lrgirii acestui Bu-
levard
Deci:
COLONEL PLESOIANU: 19 8 37 IV
Bul. Filantropia 211-297
F. (Parcel. Be- CALEA VITAN LABO-
rindei) RATOR: 40 5 14 II
Laboratorului 109
sau:
LABORATORULUI: 26
sos. Mihai Bravu 446/La-
boratorului 109
F. (Parcelarea MATE1 VOEVOD: 26 4 16 II
Minist. Muncii) $os. Mihai Bravu 145/Va-
tra Lurmksoasd 60 Str. B.
No. 33 Str. D. No. 8
sau:
PARCUL IANCULUI: 14
$es. Iancului 58/Locot. Vic-
tor Marm 65/Str. C. No.
14 Str. B. No. 33/Str. D.
No. 8
F. -- (Parcelarea ALEEA GRANT: 40 8 34 IV
RMS.-REG1E) REGIE: 12, 21 40
$os. Giulesti 3 Bul A.C.
F. R. No. 2/Str. B. zis
Ing. A. Ioachimescu 25
F. (Parcel. R. TUDOR VLADIMIRESCU:
M . S. Seminar) (CHIRIGHJ): 7 45 6 26 III
CALEA RAHOVEI/
VISTIERI : 3, 15
Calea Rahovei 185/Bulev.
Maria 73/$oseaua Viilor
7/Inginer Teodor 10

116
www.dacoromanica.ro
Unde se Etna. strada cdutatA? -.o . 2: -.^.
...- O to
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- .6 CJ 6 r.: si z
NUMELE STRAZII terã mare arata STATIA de vai buz (") 1- o ,e, z
coborire) No. No ' v
'"2 cu 5 a. UE
11) a 0
.0 Ca t.)

F. (Cart. CFR- ALEEA GRANT: 40 8 34 IV


GRANT) Soseaua Glulesti 7/Strada
D. No. 47
F. Intr. Avia- HERASTRAU: 45 2 10 I
tiei F. (Cart. Mos Sos. Pipera 10/Str, Avia- .

Cahn) tiei 38

F. (Parcel.Jianu- GIL BUZDUGAN: 32 2 7 I


Blank-Bordei, zis $os. Jianu 112/Gh. Buzdu-
Cartierul 1.1CB.) gan (fost A.) No. 5/Str.
B. No. 12

F. (Parcel. Corn. azi: Alexandru Sdvulescu


Maras° (Arhitect)

F. (Parcel. Fer- azi: Profesor Nifon Bald-


dinand Obor) escu f
F. (Parcel. I-a azi : Locotenent Aviator
Min. de Dornenii) Stalpeanu Gheorghe

F. (Parcelarea DRAGHICEANU: 32 2 7 I
Mornand) sos, Jianu 38/Cap, Av. G.
.
Demetriad 3
sau:
PIATA CONFEDERATIEI
BALCANICE: 5 48
Cal. Dorobantilor 163/Pia-
ta Confederatiei Balcani-
.
ce 14/Cap. Aviator De-
rnetrilaid 17
F. (Parcul Ra- PARCUL RAHOVA: 7, 15 7 29 III
hova) Cal. Rahovei 415/Bul. Prin-
cipal 2/Str. L. No. 85
F. (Parcel, Soc. CALEA LACUL TEIULUI: 9 3 8 I
corn. de locuinte Barbu Vacarescu 125
eftine - Doamna
Oltea) Strada s'a
nurnit un timp :
Cornandor Eugen
Bottez. Azi, din
nou: Str. F.
F. (Parcelarea STRADA B.: 14 4 16 II
II. Iancului) Sos. Iancului 118/Str. B.
No. 8/Str. C. No. 35

117
www.dacoromanica.ro
Unde se afla strada cautata?
NUMELE STRAZII (Denumirile tiparite cu li-
tera mare arata STATIA de
Tram- Auto- ..8 .0 6.7...
Y.,- .570'
:...

coborire) No. No. '-'4:j)


ly C.) ,S1
o
va) u) c.)

F. (Parcel. Cla- STRADA RADULESCU: 1 4 18 H


direa Rom.-Co- Calea Colentina 92/Strada
lentina) A. No. 25/Strada D. No.
3/Strada C. No. 16
F. (Parcel. Mi- STR. E. PARCUL MIHAI
hai Bravu) BRAVU : 26 5 14 II
saiu :
BARIERA VERGULUI: 16, 25, 32, 50
$os. Mihai Bravu 257/Str. 26
E. No. 17-18
F. (Parcel. II. STR. LAINICI: 19 8 37 IV
Min. de Domenii) Bul. Filantropia 264/Pen-
teleu 26
Fabrica de Chi- GARA FILARET: 17, 20 33 6 26 III
brituri Str. Str. Dr. Istrate 44
(Strada este par- pi termini:a clu 43-62
curs6 de linia de $0S. VIILOR: 33
autobuz 33) Sos. Viilor 49
Fabrica Cutarida azi: Rotasului
- zis C. A. Ro- vitei)
setti
(Cal. Gri-

Fabrica Popovici PIATA JIANU: 32 2 7 I


$oseaua (Fa- $0,s. J^laniu 74 Oal. Daroban-
brica de Spirt tilor 226
Popovici) . sau:
PIATA CONFEDERATIEI
BALCANICE: 5 48
Cal, Dorobantilor 224
Faca Constantin LEMAITRE : 1 6 22 III
1 Intrarea Con- CAL. VACARESTI: 38
stantin Faca Cal. Vacaresti 180/Viorele
2/Gr. Ventura 8
Ffigirap FAGARAS JUDECA-
TORTE: 47 8 32 IV
Stirbei Voda 190
sau:
GENERAL ANGHELESCU/
BUL. DINICU GOLESCU: 12, 24 48
Bul. Dinicu Golescu 11/
General Anghelescu 123
FigA risanu, Fratii vezi: Fratii Fagarapanu
Figetului BRADETULUI: 17 6 27 III
(fost Colonel Ni- Sos. Giurgiului 41
culescu)

118
www.dacoromanica.ro
4

Uncle se aflà stracla cAutatS?


Tram- Auto- ti c.)6 E :-... sa S
.711.; 71'
NUMELE STRAZII
(Denumirile tiparite cu 11- vai buz a 0 a .., z
terS mare aratã STATIA de
coborire) No. No '-' v d) U tu u 4.) "o
Ts tn ed

Filnarilor (Strada FAINARI: I 3 5 I


este parcursg pe Calea Mosilor 289
jumdtate din lun- attlinge nu 31:
gimea ei, de linia FAINARI/PRECUPETH
de autobuz 44) VECHI: 44
Precupetii Vechi 70-75
si terming:
SOS. $TEFAN CEL MARE/
VIITORULUI/LIZEANU: 16,17,
Sos. $tefan cel Mare 200/ 26
Viitorului 182
Filcoianu, Gral. vezi: General Fdlcoianu
Fintinicl BISERICA CAPRA: 46 4 18 II
$os. Pantelimon 129
Ffintfinicb." I. azi: Costache Conachi
Fund. I. Strada
Ffintinici II. BISERICA CAPRA: 46 4 18 II
Fund. II. Sos. Pantelimon 129/Str.
Farit.Ani:ica 13 I Costache
Conachi 37
Farcas, Popa vezi: Popa Farcas
Fat Frumos STR. FAT FRUMOS: 48 7 29 III
Sebastian 35
Flurari MIRCEA VODA: 16,19 5 15 II
Fund. Cal. Dudesti 9
11 Februarie COBALCESCU-CISMIGIU: 3,12, 38 8 3-1 IV
Cobglcescu 10-13 si Bul. 24
Schitu Mggureanu 33
Fecioarei FECIOAREI-RASPANTII-
LOR: 45 3 4 I
Tunarilor 39
Felicia Racovita BUL. ARMAND CALINE-
NESCU: 14 7 28 III
CAROL DAVILA: 47
Carol Davila 63/Ana Da-
vila 43
Felix, Doctor vezi: Doctor Felix
Felix, Doctor vezi : Doctor Felix-Fund,
Fund,
Fenix URANUS/CAL. 13 SEPT./
CAZARMEL 7,25 7 25 III
Uranus 31/Cazarmei '70

119
www.dacoromanica.ro
Tram- Auso- rj.OI .:t
Uncle se and strada cAutatd? c., 07.74 s,-; C
NUMELE STRAZII (Denumirile tipArite cu li- vai buz Z 0 ;:-.. S. ;.:: g
terA mare aratA STATIA de No. " al
coborire) No. C.) 'Fi;

Izi I 9:1 CO u

Ferari FECIOAREI-RASPANTII-
LOR: 45 3 4 I
Tunarilor 44 -
Feraru Rafail, vezi: Cgpitan Feraru Rafail
Cgpitan
Ferdinand STATUIA PACHE: 14,24 4 17 II
Bulev. Bul. Carol 81/Bul. Pache 1
(Oficial: Bulev. taie:
Regele Ferdinand FOISORUL DE FOC: 7,24 47
I. Obisnuit ii se Traian la 175-208,
zice: Bulevardul taie cu 93-110
Ferdinand) OBORUL VECHIU: 7,16, 44, 4 18 II
sos. Mihai Bravu 55-86 24,26 46
si terming cu 159
GARA DE EST: 24 44,
Bul. Gdrei de Est, in fata 46
Ggrei de Est
Ferdinand FOISORUL DE FOC: 7,24 47 4 17 II
Piata (Oficial: Traian 175-208 si Bul. Fer-
Regele Ferdinand dinand 31. (Piata dimpre-
I.) jurul Foisorului de foc)
Ferentarilor CAL. RAHOVEI/FEREN-
- Calea TARI/SEBASTIAN: 7,15 48 7 29 III
Cal. Rahovei 297
atinge:
FERENTARI/TUTUNARI: 45,48
Tutunari 1-2
atinge cu 89:
VESELIEI-FERENTARI: 33,45
Veseliei la 73-82
taie cu 103-110:
SERGENT TURTURICA: 33,45 6 27 III
Serg. Turturicd la 83-84 si
teran'mA Cu 173-204
GENERAL MOSOIU/FE-
RENTARI : 45,53
Bul. G-ral Mosoiu 102-107
Ferentari I. azi: VedeiStrada
Fund. I
Ferentari IL SOSEAUA MAGURELE-
- Fund II. NICOLAU: 45 7 29 III
Cal. Ferentarilor 69
Ferentari III. azi: Teleormanului--Strada /
Fund. III.
Ferichide Elena vezi: Elena Ferichide
-

120
www.dacoromanica.ro
Unde se aflà strada eäutath? .-. - -4
Tram- Auto- ti oo ..-- a 0
.!.1)

NUMELE STRAZII (Denumirile tiparite cu li-


tera mare a ratA STATIA de vai buz a 0 no .2 2 .1,-;

coborire) No. No. '5 vo U woo u=


v VI u

Fermei STR. LAINICI: 19 8 37 -IV


Bul. Filantropia 264/Pen-
teleu 19
Fetitelor FIALA TRAIAN: 7,25 32 5 15 II
Cal. CAldrasilor 94
Fier, Frdnge vezi: Frânge Fier
Filantropia PLATA VICTORIEI : 3, 19, 31, 32 8 35 IV
- Bulev. (Vechea Bul. Basarab 2 26
os. Filantropia, atinge cu 23:
s'a numit 10 ani : BANU MANTA: 3, 19,
Bul. Col. Mihail Banu Manta 88-91 si Dr. 20
Ghica). Azi din Felix 74
nou: Bulev. Fi- atinge cu 126:
lantropia DEPOZITUL SANITAR: 3, 19 8 36 IV
Maresal Averescu 1-2
.. §:Li tenna'Ina Cu 334_401 :
FIALA GHICA: 15, 19 44 8 37 IV
Cal. Grivitei 484
Filantropia PIATA FILANTROPIA: 3, 19, 2 6 I
Piata Bul. Filantropia 60 20
Filaret, Mitropo- vezi: Mitropolitul Filaret
litul
Filaret, Piata GARA FILARET: 17, 20 33 6 26 III
Fiala GArei Str. Dr. Istrate 50
Filaret
Filibiliu Ion vezi: Ion Filibiliu-Profesor
Profesor
Filimon Nicolae vezi: Nicolae Filimon
Flip D. Gh. STR. RUCAR: 19 8 37 IV
D. G. Filip Bul. Filantropia 286
Filipescu STR. ALIGN: 40 8 37 IV
Fund. Sos. G'ulesti 113/Alion 22/
Suraia 4-5
Filipescu Eliza vezi: Eliza Filipescu
Filipescu Nicolae vezi: Nicolae Fiipescu
Nicu Filipescu
Filisteanu Dimi- azi: Mitrit5. Stefan Con-
trie Dimitrie stantinescu
Filisteanu (f o s t
GentilA)
Filiti PIATA SENATULUI: 3, 4, 7, 31, 33 1 21 III
sau Filitis Cal. Victoriei 2 12, 25 38, 40

www.dacoromanica.ro
121
I

1
u l, n

comunal
Sectorul
de Ocol
TJnde se afla strada cdutatd? Tram- Auto- mi '8

Jud.
NUMELE STRAZII
(Denumirile tiparite cu li- vai buz n 0
terd mare aratá STATIA de ''
2-4

.. coborire) No. No
' va
v

1
Filoftei, Groapa azi: Filoftei Popescu-Fund.
Groapa Filoftei
Filoftei Popescu azi: Movilita
Filoftei Popescu STR. ALION: 40 8 37 IV
Fund. (Groapa $os. Giulesti 113/Strada
Filoftei) Alion 7
Filofteia Gheor- CALNI$TEI: 53 6 27 III
ghiu Bull. General Mosoiu 58
Filomela azi: Spoirtorriilar-Intstarea
Intrarea
Finlanda ROMA I. G. DUCA: 26 2 7 I
cos. Bonaparte 45
Finta ROBANE$TI (TONE): 40 8 37 IV
(Parcel. Calvina) sos. Giulesti 93
Flaminda , 40 8 37 IV
NIC. $ERBAN:
(o portiune din sos. Giulesti 141
Vasile Spiroiu)
Fleva Nicolae vezi: Nicolae Fleva
Florea Bejan, Ser- vezi: Sergent Bejan Florea
gent Sergent
Bejan Florea ,
Florea Ioniti I azi. : Trestei (Groapa Flo-
- Ionita Florea I reasca)
Florea Ioniti II azi: Nufarului (Groapa Flo-
- Ionità Florea II ,reasaaj
Florea Ionita III azi: Lianei (Groapa Flo-
- Ion ità Florea III reasca)

Florea Stan, vezi: Sergent Florea Stan


Sergent
Florea Teodorescu, vezi: Doctor Florea Teoldo-
Doctor rescu
Floreasca CAL. FLOREASCA/$0S.
Calea TEFAN CEL MARE: 26 45 3 8 I
(A fost impartità, sos. $tefan eel Mare 21
un timp, in: Str. atinge cu 145:
Cap. Av. Craiu V., FLOREASCA: 5
Str. Cap. Av. Ro- VLADESCU: 45
meo Popescu si Str..Vladescu la 58-63
Str. Locot. Co- sa terrrona ou 282 :
mandor Av. BAn- COM. HERASTRAU: 45
ciulescu. Azi, din os. Pipera 1
nou: Calea Flo-
reasca)

www.dacoromanica.ro
122
.-.
Unde se ailä strada cAutatA? .... o5
(Denumirile bparite cu 11- rram- Auto- ti uc, ci:-1 8S
NUMELE STRAZH tera rnare arata STATIA de Vai buz 0 .;-4 a ...c
coborire) No. No. 0 U
'", Ts (1)
°a 0
13 Cn C.)

Floreasca, Piata vezi: Piga Floreasca-Strada .


Str. Plata Flo-
reasca
Floreasca, Scoa1a vezA: Scoaaa Floreasce-
- Str. ScoalaFlo- Strada
reasca
Florescu I. vezti : General I. Florescu
General I. Flo-
rescu
Florescu Aurel vezi: Aurel Florescu
Florescu Dumitru vezi: Dumitru Florescu
(Se chema si : Ion
Creangd-Grivita)
Florian Aron vezi: Aron Florian
Florica BRADETULTH: 17 6 27 III
(Serban Vodà) sos. Giurgiului 44/Neho-
ias1 55-58
sau:
PAUNASUL CODRILOR: 53
Gral Mosoiu 79/Nedeia 43/
Fratii Brätulescu 81
Florica CIMIT. ARMENESC
(Parcel. Mihail AMIRAL MURGESCU: 46 4 18 II
Pantazi) Corn. sos. Pantelimon 91 Baicului .
PantelimOn 108/Pantazi 15/Mih. Pan-
tazi 8/Ing. Eremia 5.
Florilor BUL. MARASESTI: 1 5 13 II
(Dobroteasa) Cal. Väcàresti 95
Florilor desfiintatà prin expropriere
(HerästrAu)
Florilor STR. SF. PETRU: 9 '3 8 I
(Tei) CAL. LACUL TEHJLUI: 17
Cal. Lacul Teiului 93
Fluerului STR. MATASARI: 14 4 17 II
Bul. Pache 111
si termin'e: .

OBORUL VECHIU: 7,16, 44,


Sos. Mihai Bravu 94 24,26 46

Fluturilor . LEMAITRE: 1
Intrarea CAL. VACARESTI: 38 6 22 III
Cal. Vdcgresti 178/1.Angriei
20/Sultzer 12
Foca azi: Doctor Kalinderu

www.dacoromanica.ro
123
IT le se aflA slra:a cAutatA? ::21 .5.74
ii Tram- Auto- .67; ci-z, i., =
NUMELE STRAZII tertlitrinTrelZatifsrP2TP:: d; vai buz SO
coborire) No. No. " ts I.) %
"cl 01

Foisorului CAL. VITAN: 16, 19 5 13 II


Cal. Dudesti 92/Cal. Vitan 8
atinge cu 66:
FOISORVLAICU VODA: 40
Lt.-Col. Papazoglu la 89-110
si terznitn4 ou 151-162 :
ABATOR: 1
Splaall UniTed 223
Foisorului ABATOR: 1 5 13 II
Stradela Spl. Unirei 223/Str. Foiso-
rului 149
Foisorului CALEA VITAN: 16,19 5 13 II
Fund. Cal. Dudesti 92/Cal. Vitan
8/Str. Foisor 29
sau:
FOISOR/VLAICU VODA : 40
Str. Foisorului 31
Foisoreanu Mih., vezi: Locotenent Foiso-
Locotenent reanu Mihail
Fon teriei MIIIAI VODA : 7, 25 7 25 III
Mihai Vodd 55 si. Uranus 10
Fotino Dionise vezi: Dionisie Fotino
Franasovici Ri- vezi : Richard Franaso-
chard Aleea vici-Aleea .

Francez SF. GHEORGHE : 1, 4, 5, 32, 45 5 12 I


Pasagiul, z i s Lipscani 82/Zarafi 5/Ga- 9, 16,
Pas. St. Michel broveni 20 17, 19

Franclin WILSON: 15,16, 31 3 1 I


Franklin Cal. Victoriei 90 20
taie:
FRANKLIN : 31, 47 3 1 I
Nic. Golescu 9-10
si termina:
MUZEUL SIMTJ: 5, 15 32, 47
Bull. Take loalescu 7 16, 19
20
Francmazoni GENERAL ANGHELESCU/
BUL. DINICU GOLESCU: 12, 24 48 8 33 IV
Bul. Dinicu Golescu 22/Ge-
neral Anghelescu 82
sau:
CAL. GRIVITEI/BUZESTII
PIATA DR. BOTESCU: 3 38, 40
Cal. Grivitei 115/Piata Dr.
Botescu 10/Cameliet 20

124
www.dacoromanica.ro
Uncle sa aflfi strada autatá?
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- Ti CJ7:') .!1-'''B"-rti
NUMELE STR AziI terd mare aratä STATIA de vai buy = 0 .:1 2 2 =
coborire) No. No. ) a) 0
v z
V
ran' 8

Francmazoni lENERAL ANGHELESCU/


Fund. BUL. DINICU GOLESCU : 12, 24 48 8 33 IV
Bul Dinicu Golescu 22/Ge-
neral Anghelescu 82/Str.
Francmazond 8
sau:
CAL. GRIVITEI DUZE$TI/
PIATA DR. BOTESCU: 3 38, 40
Gag.. Grinritel 115/Pinto ET.
Botescu 10/Cameliei 20/
Str. Francmazond 8
Fallen Vasile vezi: Vasile Francu
Fringe Fier SF. GHEORGHE : I, 4, 5, 32, 5 11 II
(fost Stradela BA- Lipscani 104 9, 16, 45
ratiei II) 17, 19

Franklin WILSON: 15, 16, 31 3 -1 I


Franclin Cal. Victoriei 90 : 20
taie:
FRANKLIN : 31, 47 3 1 I
Nic. Golescu 9-10
si termini:
MUZEUL SIMU: 5, 15, 32, 47
Bul. Take Ionescu 7 16, 19,
20

Franklin Bouillon azi, din nou: Gabroveni


(fost Gavroveni)
Frinti azi: Ionescu de la Brad
Franzelari AURELIUBIS. OLARI: 1 3 2 I
Cal. Mosilor 145/Aureliu
31/Spatarului 35
sau:
MARIA ROSETTI : 9, 17
Vas. Lascar 74/Maria Ro-
setitri 40/Toarnnei 10
Frisinetului SLCETULUI: 17 6 27 III
(fost Alex. So- $os. Giurgiului 35
chelarie, zis Tu- sau:
dorVladimirescu, STR. OPRI$ (KOALA): 53
zis Radulescu) sos. Oltenitei 76/Stoian Mi-
litaru 56
Fratii Berceni - A azi: Locotenent Comandor
Darian D.
Fratii Berceni - B azi: Loc. Aviator Octav
Fund. OculleanuStrade
125
www.dacoromanica.ro
Uncle se afla strada eAutatA?
(nenumirile Upgrite cu 11-
..0
Tram- Auto- c3 u
. z ca
!I)
4--
,-
t. g
NUMELE STRAZII terã mare arata STATIA de vai
No.
buz = 0
No '-' .0
a,
c.; ....::
2-4 9,
LP'a 0a =o
r
coborire) .0 rn 0

Fratii Britulescu SALCETULUI: 17 6 27 III


(inglobeazd i Str. Sos. Ciurgiului 30
Elena Ionescu) i terming cu 92-111
PAUNASUL CODRILOR : 53
G-ral Mowiu 85/Ion Cor-
nea 29-32
Fratii Dinu VLADESCU: 5 48 2 7 I
(G roapa Flo- Cal. Dorobantilor 190/Loc.
reasca) Av. Radu Beller 52
I Fratii Figgriqanu HALA SERBAN VODA: 17 6 27 III
'pa. Giurgiului 103/Stoian
Militaru 95
Fratii Hilell PARCUL RADORIN: 16 5 14 II
(fost Str. A. din Cal. Dudeti 152/Gh. Cor-
Parcul Radorin) bescu (fost Noug) 8
Fratii Miligilescu oficial: Mihalache Car-
(neoficial) paciu
Fratii Stoenescu- MATEI VOEVOD: 26 4 16 II
Cotet $os. Mthai Bravu 145/Va-
- Aleea tra Luminoasg 36
Fratii Vi§an I corect: Str. Vi.$anI
zis Visan I (Groapa Floreasca)
Fratii V4an II corect: Str. VipnII
zis V4an II (Groapa Floreasca) .

Fratii Vi§an HI azi: incorporatà In Str.


zis Vi§an III Papurei

Fratilor BALTARETUL: 4 7 29 III


Aleea (Cal. 13 Cal. 13 Sept. 253/Baltgretul
Septembri e) 25/Fund. Anghel Da-
nescu 7
Fratil o r PIATA GRANT: 38 8 37 IV
(Crangaqi) f:)s. Cranga.0 72
Frigul LANARIEI: 12 6 22 III
Intrarea Cal. erban Vodg 180
Frosa Sarandi BANU MANTA: 3, 19, 8 35 IV
Bul. Filantropia 29/Banu 20
6
Manta 49
slam :
BUL. BASARAB/BANU
' MANTA: 26 44
Bul. Banu Manta 49

126
www.dacoromanica.ro
Uncle se and strada cautatg? .7). .«."
Tram- Auto- .0 u ,3_
...7u.

NUMELE sTRAZII
(Denumirile tipArite cu 11-
terA mare aratA STATIA de val buz a 0 a .L.-

1'u° uc
..,
Le,

coborire) No. N o. Ts a0 0)
'0 11) u

Frumoasi BUL. CUZA STR.BUZESTI: 44, 48 8 33 IV


(Vechea Str. Fru- Str. Buzesti 52 Str. Seba-
moasä, care mai stopol 6 bis
multi ani s'a nu- sau:
mit Gh. Grigore PIATA BUZESTI: 3. 15,
Cantacuzico, Azi, Str. Buzesti 52/Str. Seba- 20, 26
din nou : Fru- stopotl. 6 bdis
moasä) si terminA:
CALEA VICTORIEI: 15, 20
GENERAL MANU: 31
Cal. Victoriei 143
Fruntasului HALTA GRIVITA: 15 44 8 36 IV
(fost Zoe Cuta- Cal. Grivitei 370/Rotasu-
rida) lui 4
Frunte Latà DR. SEVEREANU: 25 7 28 III
(fost Mircea-Pan- Sos. Panduri 47
duri)
Frunzei ARHIEREUL CALIST: 25 32 4 16 II
Cal.Caldrasilor 297/Arh.
Calist 26/Orzari 63
sau:
MIEILORAL. SAVU-
LESCU: 26
Sos. Mihai Bravu 224/Miei-
lor 1
Frunzei AHIEREUL CALIST: 25 32 4 16 II
Fund. (Urmea- Cal. Cglärasilor 297/Arh.
z'a sà se unifice Calist 26/Orzari 63/Str.
cu Str. Ciologna- Frunzei 31
sului din Strada sau:
Tepes Vodd 136) MIEILORAL. SAVU-
LESCU: 26
$os. Mimi Bravu 224/Mr1oi-
lor 1/Str. Frunzei 31
Frunzisului BRADETULUI: 17 6 27 III
(fost Mihai Bravu $os. Giurgiului 61 bis
- Comuna $erban
Voclà)
Fuici Vasile, vezi: Locot. Aviator Fuica.
Locot. Aviator Vasile
Fundatia Constan- azi, din nou: Strada Piga
tin Vasiliu Bol- Amzei
navu Strada
(fost Str. Piata
Amzei)

127
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflä strada cAutatA?
(Denumirile tipArite cu li- Tram- Auto- .ci '81
c, d ":11'
= s-1574
g
NUMELE sTnAzu tera' mare arat4 STATIA de vai buz
cobot ire) No. No. a) 0 0
v Cn

Fundeni CIMITIRUL ARMENESC


AMIRAL MURGESCU:
Sos. Pantelimon 91/Str.
- 46 4 18 II
Baicului 70
Furnica GHEORGHE RANETTI:
Spl. Independentei 311/Gh.
- 58 8 34 IV
Ranetti 25

G.
G. (Cartierul C. COLONEL PLEWIANU:
F. R. - Steaua Ro- Bul. Filantropia 221/Trotu-
19 - 8 37 IV
ma/IS) sului 103-114
G. (P arcel. Be- LABORATORULUI : 26 5 14 II
rindei) Sos. Mihai Bravu 446/La-
boratorului 111
G. (Parcelarea MATEI VOEVOD: 26 - 4 16 II
Minist. Muncii) Sos. Mihai Bravu 145/Va-
tra Luminoasa 60/Str. B.
No. 49
sau:
PARCUL IANCULUI: 14 -
Sos. Iancului 58/Loc. Vic-
ton Manu 65/Str. C. No.
14/Str. B. No. 49
G. (Parcelarea REGIE: 12, 24 40 8 34 IV
R. M. S. - REGIE) Sos. Basarab 21/Bul. Regiei
8/Str. B. zis Ing. A. Ioa-
chimescu 3/Str. E. No. 4
G. (Parcelarea TUDOR VLADIMIRESCU:
R.M.S. - Semiliar) (CHIRIGIU): 7
CAL. RAHAVEI/VISTIERI: 3, 15
Cal. Rahovei 185/Bul. Ma-
-
45 6 26 III

ria 73/Sos. Viilor 7/Ing.


Teodor 2/Str. B. No. 25
G. (Cart. C.F.R.
- GRANT)
ALEIA GRANT:
$os. Giulesti 7/Str. D.
- 40 8 34 IV
No. 51
G. Intr. Avia- HERASTRAU:
tiei G. (Cart. Mos Sos. Pitpena 10/Str. Avia-
- 45 2 10 I
Cahn) tiei 46
G. (Parcelarea
Jianu-Blank
GH. BUZDUGAN:
Sos. Jianu 112/Gh, Buzdu-
- 32 2 7 I

- Bordei, zis gan (fost Str. A.) 5/Str.


Cartierul U.C.B.) B. No. 8

128
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflä strada cdutatd? rt. 5'',1
Tram- Auto- .ci 75u ti:0
NUMELE STRAZII (nenumirile tmdrite cu 11- vat buz a 0
Is 5
....
terd mare aratd STATIA de No. No. 5 a) uw
coborire) .0 C.)
va CI]a CJo

G. (Parcel, corn. azi: Dumitru Iorgulescu


CalArasi)
G. (Parcel. Fer- azi: Amiral Murgescu
dinand-Obor) .

G. (Parcel. I-a azi : CApraban Avietor Dro-


Min. de Dornenii) ssu N.
G. (Parcel. Mor- DRAGHICEANU; 32 2 7 I
nand) $os. Jianu 38/Cap. Av. G.
Dernetriad 21
sau:
PIATA CONFEDERATIEI
BALCANICE: 5 48
;:al. Dorobantilor 163/Piata
Conf. Balcanice 16/Cdp.
Av. Demetriad 21
G. (Parcul Ra- PARCUL RAHOVA: 7, 15 7 29 III
hova) Can. Rahovei 415/Buil. Prin-
cipal 2/Str. L. No. 77
G. (Parcul Prin- azi: Profesor Doctor Ion
cipesa Elena) Atanasiu
Gabroveni SF. GHEORGHE : 1, 4, 5 32, 5 12 II
(Vephea Str. Ga- Lipscanl. 82/Zarafi 5 i 9 9, 16, 45
broveni. S'a nu- sau: 17, 19
mit mai multi ani: LIPSCANIBANCA
Franklin Bouil- NATIONALA: 15, 16, (31,
Ion. Azi, din nou: Lipscani 36/Selan 1 20 40)
Gabroveni)
Gaillac PROF. ION BOGDAN: 5 4 3 II
Aleea. (ri se Cal. Dorobantilor 60
zice si Aleea A-
lexandrescu)
Glini, vezi : Locotenent Mina'
Locotenent
Giitfinari CRISAN-AGRICULTORI : 19 5 15 II
(Raion) (S'a nu- Th. D. Spéra.atia 129 1:4s 5 14 II
mit mai multi
ani: Caporal Ma-
rinescu D. Azi,
din nou : GAit4-
nari) .
.
.
Glitänari . azi : Aron Putmlnsul
(Serban-Vodà)
Gal Iuliu, vezi : Gall Iufliu
(Mecanic) (Mecantic)

129
www.dacoromanica.ro 9
I
I

comunal
SeCtolUI
Unde se aflA strada cAutatA? Tram- Auto- v.73
u Zai
c;;::: . -1 q
57,
NUMELE STRAZII (Denumirile UpArite cu 11- vai buz 50
terA mare aratA STATIA de No. No. " cs
$.4 ,9 .;...
- ; g.
coborire) '0
(..)
.2,) En

, Galea Nicolae vezi : Nitcolse Gaeta


I

Galileia STR. VRANCEA: 19 8 37 IV


(fost Säcele) Bull. Filanteopita 304
Gall Iuliu DRAGU TEODOR : 53 6 27 III
(Mecanic)(Parcel. Bttl. G-eall Mos,otiu 40/
C. F. R. - Pieptä- Dragu Teotdor 18 'P 1
nari)
Galvani STR. SF. PETRU : 9 3 A8 I
2 Cal. Lacuil Teingui 57 A4
,, '04 g >4.
Gindului azi: Prot. Lau Valsoori
Gindului
11 II
SF. STEFAN: 25 32 4 16
a
Gane
Aleea Cal. CaYariastiflor
Iulfiu Valaori 24
..
URANUS-ANTREPOZITE:
86/Peof.
.4
7
'
.
d
45 7 25 III
bA
Aleea Menus 101
Gane Nicolae vezi : Ntiloolae Game
Ganescu Grigore VALCOV: 19 5 14 II
Intrarea (fost Th. D. Speramtde 69
Fund. Raion III) ... a
2
Ganovici Dumitru, vezi : L000tenent Ganovici
Locotenent Dumitru I g I r' 6
Girbea, vezi : Capiltarn Gawbea
Capitan .

azi : innorporat in Spaev.)ul


Girei Centrale Independantei
Splaiul
Girei de Est COLENTINA C. F. R. : 1, 7 4 18 II
- Bulevardul (fost ea. ceientLea 36/Ziduraor
Bul. GArei Obor) me% 5/sos. Gaped de
Est 4
saw:
GARA DE EST : 24 44, 46
Bull. Feedinand 159/tfrocntuff
G5fred de Est sti ternvilna
Baioului 31
Glrei de Est COLENTINA C. F. R.: 1,7 4 18 II
Soseaua Ca Collentina 36/Zidutrilor
Mogi 5 (term. Bathoului
49)
Girei Filaret GARA FILARET: 17, 20 33 6 26 III
Pieta Ggrei Stir. De. Idtrate 50
Filaret

130
www.dacoromanica.ro
I
de Ocol
Uncle se aflA strada cAutatà? Tram- Auto- i. 0
(Denumirile tiparite cu li- c3;r4

Jud.
NUMELE STRAZII terà mare aratä STATIA de
coborire)
vai
No.
buz
No. t 6` I" O

1
Girei de Nord GARA DE NORD: 15, 26 38, 40 8 33 IV
Piata GSrei de Cal. Griimbtai 185 44, 48
Nord
Girei Obor azi : Builev. Garai de Est
Bulev. Ggrei
Obor
Girei Obor azi : Soseaua Garei de Est
Soseaua Ggrei
Obor
Gide, Intre vezi : Intre Gane-Strada
Strada Intre
GArle
Girleanu Emil veal: Emil Gfirleami
Girlitei, Lupea vezi: Lupea GArrtlittei
Gemeni VAS. LASCAR/ORIENTU-
LUI : 9, 16, 3 5 I
Vesale Lascar 120 17
General Alexan- PIATA REGINA MARIA
dru Margineanu (ROND) : 3,15 31 6 26 III
(o portiune din Plata Regina Mello, 2/Ba-
fosta Strada E- zianu 6
mancipatS) isau :
CAL. RAHOVEI/ANTIM : 31, 45
04 Rahavel 109/Bazdlanru 4
General Alexan- GENERAL RADOVICI: 16,17 3 4 I
dru Radovici Wilt:an:Ain 154
Salli :
FAINARI PRECUPETH
VECHI: 44
Precupetii Vechi 61
General Anghele- G-RAL BUDLSTEANU/
scu Gheorghe CAL. GRIVITEI: 40 8 31 IV
Carl. Gritythtei 23
tate ou 48-59 :
POPA TATU/
G-RAL ANGHELESCU : 38
Papa Tabu la 56-53
taie cu 70-87 3
G-RAL ANGHELESCU:
Berzei La 74-85
taie ou 82-97 :
G-RAL ANGHELESCU/
BUL. DINICU GOLESCU: 12,24 48 8 32 IV
Buff. Diniau Golescu 11-22
§i terming cu 136-183 :
PODUL COTROCENI: 14 33, 48,
Spl. Independeniteij 164 58

131

www.dacoromanica.ro
I

I
de politic
comunal
ISectorul
Unde se atlA strada cAutatA? Tram- Auto- .0.3o d S -,'_27

Circ.
NUMELE STRAZII
(Denumirile tiparite cu 11- vai buz 00
tera mare arata STATIA de No. No. I-2 cs iil I i
coborire) 15

1
General Anghele- SPITALUL MILITAR : 48 8 32 IV
seu Gh. Aleea Stir. G-mai Anghelescu 145
(ai pweln. Cal. Plevned 120/
Stir. G-rad Anghe)escu
145)
General Averescu ezi : Zbodna Nealgra
General Averescu ROBANESTI (TONE): 40 8 37 IV
Fundatura Sas, Giuflti 101/Zborlina
NE:aged 30
General Averescu vezi : Mareaall Averesou
General Berthelot G-RAL BERTHELOT/
CAL. VICTORIEI: 31, 47 8 31 IV
Cal. Vjiotar!ei 81
atinge cu 9-14 :
G-RAL BERTHELOT/
G-RAL BUDLSTEANU: 40, 47
Luterand 26-35 si
G-nal Buidriateann 30
tale cu 54-57 :
POPA TATU/STIRBEI
VODA : 38, 47
Popa Tata 5-10
0 teffunlina ou 106-111 :
VIRGILIU/BERZEI/
STIRBEI VODA : 3, 12, 47
Strr. Berzei 52 24
General Broateanu ROMANA/DOROBANTI : 5 44, 47 3 4 I
Ernest (fost Pre- Cad. Donabantlbor 18
cupetii Roui)
General Budi a- GRIVITEI/BUDI$TEANU: 40 8 31 IV
teanu Clad. Gnivitei 19
Lai lamina ow 17-30 :
G-RAL BERTHELOT/
G-RAL BUDISTEANU : 40, 47
G-ral Berthelot 16
General Butoianu General Medic Bu-
vezii :
- General Medic Wenn
Butoianu
General Candiano PARCUL CAROL : 17, 20 31, 33 6 22 III
Popescu But MarSseatri 2
ai tenrninfi ou 131:
GENERAL LECCA: 12
Cal. erban. Vodà 240

132
www.dacoromanica.ro
I

comunal
Slectorul
Unde se and strada cAutatA? .2;

de Ocol
Tram- Auto- Ti.7;
c..) p

Jud.
NUMELE STRAM
(Denumirile tirthrite cu li- vai buz Z 0 = 2. a
terA mare arath STATIA de No. No. C.)
coborire) .0 a
v

General Candiano PARCUL CAROL: 17, 20 31, 33 6 22 III


Popeseu Fund. Bill. Mardsesti 2/Str. G-ral
Oandinno Popescu 41
san :
_ LANARIEI : 12
OA $erban Vodà 184/La-
n5irlied 148/Str. G-man
Candiano Popescu 41
General Cantelli PROF. BOGDAN: 5 2 3 I
Grigore Intr. Cal. Dorobant.ar 67/SlA4i-
neanu 27
General Cerehez G-RAL LECCA : 12 6 23 III
CM. $eribian Vad.1 197
General Cernat BUL. GIL DUCA/BUL.
CUZA : 44, 48 8 33 IV
Bufl. Alex. I Cum 60
sti termina Cal 33-52 :
BUL. BASARAB/BANU
MANTA : 26 44
Bull. Basarab 127
General Cernat azi : Inc.agipariat In spciathui
Splaiul unlined
General Constan- BUL. BASARAB/BANU
tinide G. (f o s t MANTA : 26 44 8 35 IV
Bragagiu) Bul. Banu Manta 2.2
General Creteanu PIATA CRETEANU : 12, 24 8 32 `IV
Piata Blizeu 26-39
General Cristescu EROULUI/CASA
C. MILITARA : 3, 12, 8 31 IV
Coballicesou 28 24
si terznIA :
STIRBEI VODA/POPA
TATU : 38, 47
StrYbei VodA 71
General Cristian PIATA AMZEI: -- 31, 47 2 3 I
Tell Str. P:iata Amzei '13
General Cristian PIATA AMZEI: 31, 47 2 3 I
Tell Fund. iir. plata Ainzei 13/Str.
G-nall Cristan Tell 22
General Culeer I. PETRE ISPIRESCU : 4 7 28 III
(Parcel. Poligo- Call. 13 Septentbrie 274/An-
nului de tragere dixi Muiresann 48
Cotroceni Regi-
na Elisabeta")

133
www.dacoromanica.ro
Unde se aft() strada cautatA? Tram- Auto- 7).
.g4

(Denumirile tiparIte cu li- vai buz


.0 cj
0 20
NUMELE STRAZII terS mare aratS STATIA de
coborire) No. No. in 4 r.) ctE
,S) En g

General Dabija STATUIA PACIIE : 14, 24 4 17 I


Piata Bun. Canal 92/Str. Sf. ste-
fan 26
General Demos- veil: General Medic De-
thene General mosthene
Medic Demos-
thene
General Dimitrie &mi., din : Callea Co-
Lambru (fost sos. lentima
Colentina)
General Dimitrie ami, din nou : Vditing
Papadat (fost Vi-
ting)
General Doctor ami, din nnii: Bulev. PaLa-
Emanuel Severin tuft% Cobrocend
(fost Bulev. Pala-
tului Cotroceni)
General Doda VAS. LASCAR/ROMANA 9 44, 47 3 5
Vas. I laisear 140
si Romarn5. 123
General Dona G-RAL BERTHELOT : 40
G-RAL BUDISTEANU : 47 8 31 IV
G-ral Benthellat 20/Theo-
dor Aman 11
sau :
POPA TATU/STIRBEI 38, 47
VODA:
Stated Vad5 62/LUti, Cam_
mawillan 24
General Dragalina G-RAL DRAGALINA : 4 7 25 III
Ion Str. Lsvor 82
General Eraclie PARCUL RADORIN : 16 5 14 II
Nicoleanu Cal. Dudesti 133
General Eremia PARCUL IOANID: 45 3 4 I
Grigorescu Plata Cantazu&no 5
ei termina. :
ROMANA/DOROBANTI: 5 44, 47
Pilate Liahomanl 3/Dioroisie
Lupu 88
General Ernest ROMANA/DOROBANTI: 5 44, 47 3 4 I
Bro*teanu (f o s t Call. Dorobamitidor 18
Precupetii Noui)

134
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflà strada cAutatà? Tram- Auto- v..8 Va....B. 74
c., c; ;Li k 5
(Denumirile tiparite cu li- vai buz 00
NUMELE STRAZII terg mare aratà STATIA de
coborire) No. No cu 0 a 1 oc
, ti
mi En a

General Eustatiu SERGENT MU$AT : 45 7 29 III


Cal. Ferentari 73
sau :_.
DOINA /SPATARUL
PREDA : 33
Str. Doeina 19
General Filcoianu PIATA CRETEANU : 12, 24 8 32 IV
Belimarie 32 si Elrizeu 26
sau : .

REGIE : 12, 24 40
Cal. Plevnei 234
General Florescu I. BUL DOMNITEI/
General I. Flo- MOSILOR : 1, 9, 5 11 II
rescu Cal. Mosilor 53 17
si prin Str. Coltei 32 (fost
Sfintalor)
General Ghenea CAZARMEI : 31 1 21 III
Intr. (fost Intr. Carz5rmei 20/Baterddlor 22 ....
A. - Parcel. Corn.
Bateriilor)
General Gheorghe treari : General Anghefesou
Anghelescu Gheorghe
General Gheorghe GENERAL MANU : 15, 19, 32, 44 2 3 I
Manu Buil Lasoar Catargiiu 31 20
'bake :
CAL. VICTORIEI : 15, 20 8 32 IV
GENERAL MANU : 31
Cal. Victorrai 194-135
General Grigore PROF. BOGDAN : 5 2 3 I
Cantelli Intr. Cal. Danobanitilor 67/S11t1-
near= 27
General Grigore- cuvrrr. ARMENESC/ .
scu C. (Parcel. AMIRAL MURGESCU : 46 4 18 II
General Mosoiu) cits. Pantell' non 91/Badou-
alai 116
General Grigore- PARCUL IOANID : 45 3 4 I
scu Eremia Ge- Plata Cantacuzino 5
neral Eremia Gri- si terming' :
gorescu ROMANA/DOROBANTI 5 44, 47
Pia% Lanoveri 3/Dr:made
Luipu 88
General Haralam- GENERAL LECCA r 12 6 22 III
bie Caa. $erban Vali 224
General Herescu CAL. VACARE$T1/BUL.
Nisturel WARIA/CAL. CALARA$Ir 1,4,17, 32 1 12 II
Cal. Cararasilor 2/Sf. VI- 19, 25
neri 27

www.dacoromanica.ro
135
Uncle se &DA strada eAutatà?
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto- Ts..8a :t.' -.-0.
NUMELE STRAZII teat rnare arata STATIA de
coborire) No. No 1-' a 0" (i.,3

v tu38

General Ion Dra- G-RAL DRAGALINA: 4 7 25 III


galina General Str. Isvar 82
Dragalina Ion
General Ion Solo- DR. SEVEREANU: 25 7 28 III
mon General Sos. pafrilduirti 30
Solomon Ion
General Ipgtescu ZECE MESE/VENEREI: 1 4 17 II
Cal. Mositior 206
General Lahovari GRADINA ICOANEI: 16 45 3 4 I
L L. Caragiatle 36
tate cru 65-66 :
VAS. LASCAR/ROMANA : 9 44, 47
Sir. Romaing 105
vi terming cal. 108-113:
BADEA CARTAN/
IORCEANU: 9
Valalle Lascgr 183
General Lahovari azi : Ian Lahovari-Strada
Stradela
General Lambru azi, din nau: CaCea Colen-
Dimitrie Bul. tins
(fost Soseaua Co-
lentina)
General Lecca GENERAL LECCA: 12 6 22 III
Call. Serban Voda 230
General Lupu GENERAL LECCA: 12 6 23 III
Cal Se:ohm Vodg 185
General Macaro- PETRE ISPIRESCU : 4 7 28 III
vici (Parcel. Poli- CaC. 13 Sept. 274/Andrea
gonului de tra- Murreseanu 42
gere Cotroceni
Regina Eli-
sab et a")
General Magheru azi: Incorporat In Sipa. In-
- Splaiul dependentei
General Magheru DEPOZITUL SANITAR: 3,19 8 36 IV
(fost Ghita Boian- Bul. Eilantropia 147
giu)
General Mann Gh. GENERAL MANTJ : 15, 19 32, 2 3 I
General Gh. Bill Lamar Catartgu 31 20 44
Manu tale:
CAL. VICTORIEI: 15, 20 8 32 IV
GENERAL MANU: -- 31
Cal. Victoriei 194-135

136
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflA strada cAutatA? zt -;.74
(Denumirile tipArite cu 11- Tram- Auto- .,.; .6.c., 6:.-. c. o
NUMELE STRAZII vat buz 50 E. o 2 o
terA mare aratA STATIA de
coborire) No. No. '-bliw a cl) o
.0 ul ci

General Märäse- SCOALA FERDINAND : 24 44, 46 4 18 II


scu (fost Strada Bui. Ferdinand 130
Gura Oborului)
General Mar g i- PIATA REGINA MARIA
neanu Alex. (ROND) : 3, 15 31 6 26 III
(p portiune din Rata Regina Maria 2/Bo-
fosta Str. Eman- ziann 6
cipatg) MU :
CAL. RAHOVEI/ANTIM : 31, 45
Cal. Rahovei 109/Bozianu 4 ,

General Medic Su_ BUL. ARMAND CALINES- 14 47 28 III


toianu (fost Dr. CU/CAROL DAVILA : 7
Nic. Clinciu) Ruff. Armand Caflinescu 5, ......
salt : Str. Sf. Elefterie 54
General Medic De- BUL. ARMAND CALINES_
mosthene CU/CAROL DAVILA : 14 47 7 28 III
Carol Dawlila 63/Ana Davi-
la 9/Dr. Boacesou 14
General Medic Pe- BUL. ARMAND CALINES_
trescu Zaharia CU/CAROL DAVILA : 14 47 7 28 III
Car& DavElla 63/Ana Da-
viila 25
General Medic BUL. ARMAND CALINES-
14 47 7 28 III
Teodori CU/CAROL DAVILA :
Carol Davla 63/Ana Dia-
villa 25
General Medic ofileaC1 : Doctor Vicc(l
Vicol (Vaal grad)
General Medic Za- BUL. ARMAND CALINES-
haria Petrescu CU/CAROL DAVILA : 14 47 7 28 III
Carol Davaa 63/Ana Da-
vila 25
General Mosoiu G-RAL MOSOIU : 12, 17, 53 6 27 III
Traian Gral. Call. $erban Vodb. 280 20
Traian Mosoiu al termina cu 102-107:
Bulev. (fost
Str. Pieptanari) G-RAL MCIIOIU/FEREN-
TARI : 45,
Call. Ferenbari. 171 53

General Nisturel CAL. VACARESTI/BUL. 1, 4, 32 1 12 II


Herescu Gral. MARIA/CAL. CALARA*I- 17, 19, .

Herescu Wasturel LOR : 25


Cail. CVIAraaiLlor 2/Sf. Vi-
neri 27

137
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflA strada cAutatã? '8
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto- 1: u 6.: t; -
1

NUMELE STRAZII terA mare arat a STATIA de vai buz z 0 4-..,a, g n


No. 1-* tu 0 cyj ,
Tflf
coborire) No.
,. V t
. 21.
General Nicolae SOS. PANTELIMON : 24 44, 46 4 18 II -
Tätäräscu (fost Bul. Ferd6nianId 160/ So&
Str. A. Par- Pantelimon 31
cul Ferdinand : '2 '.%1 1:2 :72
Obor) '''s

General Nicoleanu PARCUL RADORIN : 16 5 14 II


Eraclie G-ral Cal. Duklesti 135 f..1

Eraclie Nicoleanu el ;;
. 1
General Papadat azi, din nou : Vistritng N ->g i
Dimitrie G-ral
Dimitrie Papadat vi > _
.
2 Vi'zi
i .
(fost Viting) :' e,7
General Petrescu vezii : General Medlc Za-
Zaharia G-ral harnia Petrescu i '2 6 4 ea
Medic
Petrescu
Zaharia A 0 P NO
General Plesoianu azi: Ghearghe Misail
(corect. : Colonel
Plesoianu) 17q PI Fl il R.
19
General Poetas SCOALA IANCULUI: 14 4 16 II
Stan General BUL. PACHE/TRAIAN: 7,14, ZiP.
Stan Poeta§ Ba. Paohe 58/Mated. Voe- 24
void 40 1.4 114
si tein'ind :
ORZARI/DELEA VECHE : 25 32 ,0
Cal. Cal'arasi 237/Orzalni 37
General Popescu PARCUL CAROL : 17, 20 31, 33 6 22 III
CandianoG-ral Bul. mga-a§e§itii 2
Candiano Pope- si tannin:á cu 131:
scu GENERAL LECCA : 12
Cal. Sanban Vadd 240
General Popescu PARCUL CAROL : 17, 20 31, 33 6 22 III
çandianoG-ral Buil. Miirásesti 2/Str. G-trad
Candiano Pope- Canddano Popesou 41.
scu - Fund. gam :
LANARIEI: 12
Cal Serb= Voda 184/ La-
zarded 148/Sttr. G-ral
Caradlatnn Popescu 41
General PopovAt G-RAL POPONTAT : 38 8 34 IV
Sas. aural 1
General Prapor- BATISTEI/DIONISIE
gescu LUPU : -- 45 3 1 I
Str. Batistai 19
C.A. ROSETTI-MASARYK: 45
Str. C. A. Rosetta 34

138
www.dacoromanica.ro
I
1 comunal
Sectorul
Unde se afld strada citutatd? Tram- Auto- .6730
NUMELE STRAZII
(Denumlrile tiparite cu 11- vai buz z 0
tell rnare aratA STATIA d e No. No.
coborire) I-2
.041)

General Racoviti MECET/POPA SOARE : 7 4 17 II


Piata Itradian 137/Popa Solace 53
General Radovici G-RAL RADOVICI : 16, 17 I 3 4 I
Alexandru Ge- Vitittorufluti 154 .....-.,
neral Alexandru sant :
Radovici FAINARI/
PRECUPETTI VECHI : 44
Precupetki Vechi 61
General Salmen BORE! : 7, 24 4 17 II
(fost Albisoarei) Bul. Fenddrnaind 55
General Severin azt, din moil : Buff. Pailothu-
Emanuel, Doctor luti Cobroceni
G-ral Doctor 4
Emanuel Severin
(fost Bul. Palatu- :1 '15.6,11 :g4
lui Cotroceni) A.
General Solomon
Ion
DR. SEVEREANU :
$os. Paaldunt 30
25 . co 7 28 III ol

General Stan Poe- $00ALA IANCULITI: 14 4 16 II


tas BUL. PACHE/TRAIAN : 7, 14
1 Buil. Palahe 58/Martei Voe- 24
vod 40
isi terminA :
ORZARI/DELEA VECHE : 25 32
,s
Oaa. CAirainasti 237/Orzari. 37 tZ.
. General Tätärescu $0S, PANTELIMON : 24 44,46 4 18 II
Nicolae (fost Str. Bull. Fend:nand 160/sos.
A. - Parcul Fer- Parnttele_man al
dinand Obor)
General Tell PIATA AMZEI : 31, 47 2 3 I
Cristian Stir. Rota Amzei 13
General
Cristian Tell
General Tell Cris- PIATA AMZEI : 31, 47 2 3 I
tian General Stir. Piorl)a Amzei 13/Stx.
Cristian Tell G-ccall Ordlstian Tell 22
Fund.
General Teodori wad : Genenal Medic Teo-
- General Medic dad
Teodori
General Traian G-RAL MOSOIU : 12, 17, 53 6 27 III
Mosoiu Bulev. Cal Senban Vod5) 260/ 20
(fost Str. Pieptd- sd termina cu 102 107:
nan) G-RAL, MOSOIU/FEREN-
TAR! : 45, 53
Oat Ferentan 171
139
www.dacoromanica.ro
Uncle se afI4 strada cAutatA? Tram- Auto- v.75
c.)
7415
NUMELE STRAZII (Denumirtle tipArite cu li- vat buz ,? 0
cy,-...
!..., a
E... 0

co tell mare aratS STATIA de No. No. ''.(61 ,


...?..

coborire) C.)
0 u] u
co
Tor
General Vicol ofilloitafl : Doctor VIcol
G-ral Medic I tt9
Vic ol
General Vlidoianu SUL. BASARAB/BANU
B. General B. MANTA : 26 44 8 35 IV
Vlidoianu (f o s t Bull. Banu lVlarrsta 17 4
Str. Vlidoianu 4 6
din Bulev. Banu
Manta) 6
General Zaharia vezi : General MectIc Zaha_
Petrescu G-ral eia Petrescu '' o8 ;211
.
=.
Medic
Petrescu
Zaharia 11°,8 g-
Generala
Pasagiul
i
TEATRUL NATIONAL:
ARISTIDE BRIAND
31, 40 3 1 I

4. (REGALA) : 15, 16, 31, 48


20
,
Geneva 0
Call. Vilcitonei 68
MEXICULUI/INTIL GE.8 -
Intr. NEVA : 26 2 3 I
Sos. Bonaparte 20
Geniului PALATUL COTROCENI : 33, 48 7 28 III
Sfar.,situa Sos. Cobnoceni, 58
stings
:1 si ternvini : 'a
AZILUL ELENA DOAMNA: 25 48
Sos. Pandurtl 90-125
azi : MItriti Stefan Con- a
Gentili
(S'a numit, un stantillescu
timp : Dimitrie
Filipnu)
George Clémen- vezi : Georges Glernernewo
ceau
ARGENTINA : 48 2 7 I
George Washing-
ton (Parcul Bo- °Illr Palls 24
naparte) si iberirrima :
STE. A. PARC. DORO-
BANTI : 5
CaPl. Dorobantilor 133
George Washing- ARGENTINA : 48 2 7 I
ton Piata (Par- Str. Pats 24-29
cul Bonaparte)
Georges Clémen- WILSON : 15, 16, 31 3 1 I
ceau CaL Vac:toned 92/EpIsco- 20
Pied 8
sau :
FRANCLIN : 31,
Falanceriln 5/1\lic. Goiescu 19/ 47
Alex. Lahovani 10 ,

www.dacoromanica.ro
140
I

I
de Ocol

Sectorul
comunal
Unde se aflA strada cAutatA? Tram- Auto-
!1.:

Tud.
NUMELE STRAZII
(Denumirile tipArite cu 11- vai buz g c.i"..--
c- O
7,1
terd mare aratA STATIA de No. No. 6 aci, 1:1, i
coborire)
.4::

Georgescu VLADESCU: 5 48 2 7 I
(Groapa Florea- Call. Danabantilar 190/Lac.
sca) Av. Rack' Beller 56/Sf.
Constantin si Elena 49
Georgescu I. ami : Pktar M. Dan
(Calea Rahovei)
Georgescu IL mid : Pdetor M. Neguthini
(Calea Rdhovei)
Georgescu, Colo- azi: Moruzestilor
nel Colonel
Georgescu
Georgescu Con- vezt: Rev Georges= Con-
stantin Dridu, stankln-Dirildu
Elev '
Georgescu Ecate- vezk : Ecaterina Geargescu
rina (Groapa Flo-
reasca)
Georgescu B. Gh. vezi : Ghearghe B. Gear-
gescu
Georgeseu D. Gh., vezt : Elev Georgescu D.
Elev Gheorghe
Georgeta Gheor- taoi : ancartparatá in Sir. Ion
ghiu Bafiullesou
Georgian Const. D. van,' : Constantin D. Geor-
gilan

Getta Aslan TUDOR VLADIMIRESCU:


(CHIRIGIU) 7 45 7 29 III
CAL.RAHOVEI/VISTIERI: 3, 15
Cal. llahovei 222
Ghelmegeanu DR. SEVEREANU : 25 7 28 III
(fost Nicusor) SA% Panduri 39
Ghenadie Petre- vent : AntropallItul Ghena-
scu, Mitropolitul die Petrescu
Ghencea PETRE ISPIRESCU: 4 7 29 III
Piga Cal. 13 Sept. 299-301
Ghenea, General vezi: General Ghenea
Intr.
Gheorghe Anghe- viez: Generaa Arngher.escu
lescu, General Ghearghe

www.dacoromanica.ro
141
Unde se aflA strada cAutatA? 7:; ....11-1797;
5
Tram - Auto- .6 u

9
(Denu mithe tipArite cu 11-

P r, 6'
Z cr z
i
NUMELE STRAZII terA mare a rata STATIA de vai buz o 0
coborire) No. No. "3 0
v
)40L)!).
ts,
ii
Cn C.1

Gheorghe Baritiu STR. TURDA : 44 8 35 IV


Gheorghe Ba- Petru Mahar 77
nit (fost Inginer sau:
I. G. Cantacu- CAP. COCORASCU
zino) OCTAV : (PLOESTEANU): 15 38
CaEL. Gutvtistei 242/Cap. Co-
eorasou Octav 15
Gheorghe Buru- vezi : Calyiktian Buruiaoa
iana, Capitan Gheorghe .
Gheorghe Buzdu- azi : INTrucultri (Viltan)
gan
Gheorghe Buzdu- GH. BUZDUGAN: 32 2 7 I
gan (fost Str. A. sos. Jianiu 112
- Parcul Jianu
- Blank - Bordei
zis Cartierul U.
C. B.)
Gheorghe Buzdu- azi, din nou: Soseaua Nano
gan Soseaua
(fost Sos. Jianu)
Gheorghe B. Geor- MANDRAVELA : 34, 38 6 23 III
gescu, zis Fund. so& Oiteniltel 99 53, 54
Oltenitei
Gheorghe Grigore azl, diln nou : Frurnoasa
Cantacuzino (fost
Frumoasà)
Gheorghe Chitu DIONISIE LUPU/
GRAIMNA ICOANEI : 16 45 3 1 I
Diorgilsr:e Lupu 52
Gheorghe Corbe- PARCUL RADORIN : 16 5 14 II
scu (inglobeaza si Cal. Dudes% 139-152
Str. Noug din
Parcul Radorin)
Gheorghe Cosbuc HOREI : 7, 24 6 27 III
(Bul. Ferdinand- Bua. Ferffinand 70
Bul. Pache) si berrniinia :
LICEUL MIHA1 VITEAZU: 14
Buil. Paohe 91
Gheorghe Cosbuc will : 01tetu1ud
(Tei)
Gheorghe Costa- MECET/POPA SOARE : 7 4 16 IV
foru Tradian 160/Mecet 30/Ron4 a
22

142
www.dacoromanica.ro
4J ... _
Unde se and strada cAutatà? ::; 7.-' aa
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto- .6 C.) 6
NUMELE STRAZII terä mare aratá STATIA de vat buz ....a.
coborire) No. No. 'D,s C.) % ,y
v cs CO C)

Gheorghe Costa- MECET/POPA SOARE : 7 4 16 IV


foru Intr. Tralen 160 Mecet 30/Randa
22/Gostafonu 8
Gheorghe Cutui PETRE ISPIRESCU : 4 7 28 III
(Parcel. Poligonu- Gall., 13 Sept. 274/Andrei
lui de tragere Co- Muiresann 42/G-val Ma-
troceni Regina carovioij 2
Elisabeta")
Gheorghe Danie- TRIBUNAL/CAL. RA- 3, 4, 7, 33, 38, 1 21 iii
lopol HOVEI: 12, 15, ;40, 45
Str. Oaroa. 50/Gail. Rahavel 4 16, 20,
Spa. Untrei 2 25

Gheorghe Dinicu PANDURI : 4, 25


(fost Fund. Lau- Cal. 13 Sept. 118
tari I.) .---wm.....,

Gheorghe Donici, vezi : Sergent Donici Gh.


Sergent
Gheorghe Duca GARA DE NORD : 6, 15, 38, 40, 8 33 IV
Bulev. Cal. Gaivitei 138 26 44, 48
Gheorghe Dudea- SEBASTIAN/
nu Fund. CAL. 13 SEPT. 45, 48 7 28 III
esti. 13 Sept. 196/Sebastian
169
Gheorghe D. Filip STR. RUCAR: 19 8 37 IV
Gh. D. Filip Boil. mentrepis 286
Gheorghe D. Geor- vezi : Elev George.scu D.
gescu, Elev Ghearghe
Gheorghe Grant GH. GRANT/10 MAI : 38 8 34 IV
$ois. Cranga§i 55
Gheorghe Hogas, vezi: Locotenent Gheorghe
Locotenent Hogas
Gheorghe Iorda- vezi : Iordache Gh.
che
Gheorghe M a n- BARIERA VERGULUI : 19, 25, 32, 4 16 II
dr ea (Arhitect) $00. Malta Bravn 213/Ing. 26 50
(fost Str. D.-Par- saandiceanu 9
cul CalAra si)
Gheorghe Manea PARCUL MICA : 16 5 14 II
(Parcul Mica) Call. Duide§ti 115
Gheorghe Manu, vezi: Genera(' Gheocrghe
General Manu

143
www.dacoromanica.ro
I
a.,

comunal
Sectorul
Unde se afla. strada cAutatá?
(Denumi 'ile tiparite cu 11- Tram- Auto- T5.75
C .1
1"--
6 "---.'
NUMELE STRAZII teat rnEre arata STATIA de vai btu a 0 1-.12
coborire) No No. " ti 0 ..7
CU

Gheorghe Märii- vezi : AV:Jatour M5irascat


soiu, Aviator Ghecaighe
Aviator Bard-
soiu Gh.
Gheorghe Misail $COALA PRIMARA : 44 8 36 IV
(fost Colonel, zis SU:. Pomentrea 13
General Pleso- si term. cu 117-124 :
ianu) COLONEL PLESOIANU :
Bill. Fianitrop6a 191
Gheorghe Mocea- pIATA CONFEDERATIEI
nu BALCANICE : 5. 48 2 7 I
Cal. Dorobanitdar 218
sau : _
PIATA JIANU : 32
Sos. Jianu 74/Call. Doroban-
'par 218
Gheorghe Murgoci pIATA REGINA MARIA
(Profesor) (fost (ROND) : 3,15 31 6 26 III
Aleia Isvoranu P6ato Reena Maa5a 5/Str. '
A.) 14 Mairbe 28/Iavonarm 23
Gheorghe D. Pa- ROMANA /VAS. LASCAR: 9 44, 47 3 5 I
lade ORIENTULUI/VAS.
LASCAR: 9, 16,
Vasjle Lascar 134 17
si terminA :
CAL.MOSILOR/ROMANA: 1 47
Call.Mosillor 215/Roanan5
312
Gheorghe Panu LAZUREANU : 31 7 25 III
Antbn 62/Const. Morafiu 5
Gheorghe Pgneiu- CAPITAN VAS1ESCU: 14 4 16 II
lescu Aleea Sos. IonouCad 24
Gheorghe Petre- PINTA SENATULUI: 3, 4, 7, 31, 33, 1 21 III
scu (fost Vulcan) Spl. Ilidependenttei 1/Apo- 12, 25 38, 40
loder 11
Gheorghe Pope- vezi : Mafior Popescu Gh.
scu, Maior
Gheorghe Pope- alai : Ingiiner Teciclor
scu (Parcel. CFR.
- PieptAnari)
Gheorghe Preote- veal : Cgplitan Pneotescu
scu, Capitan Gheonghe
Gheorghe Preote- vez: : Capditlan Preotescu
scu, Capitan Gheorghe-Aleea
Aleea

144
www.dacoromanica.ro
_ de politie
comunal
Scctorul
Uncle se afiA strada cAutatA? Tram- Auto- 2 65. E

Circ.
(Denumirile tipArite cu li- vai buz
NUMELE STRAZII teri mare aratá STATIA de
coborire) No. NO.
re ..°
Ea En a

Gheorghe Ranetti GH. RANETTI : 58 8 31 IV


(fost Marinescu) Spa. Independenteti 311
Gheorghe Serban CAL. LACUL TEIULUI: 17 3 9 I
Cal. Lama Teitrinti 113
Gheorghe, Sfântul vezi : Sfinthua Ghearghe
Sf. Gheorghe
Gheorghe Sincai LICEUL SINCAI ; 12 6 23 III
(Serban Vodi) Call. Serban Voll 167
Gheorghe Sincai azi : Iamb Negmuzzi
(Cal. Grivitei)
Gheorghe S t 11- vezi: L000tenent Aviator .
pean u, Locot. Stailpeanu Ghearghe
Aviator
..
Gheorghe Stine- vezi : Sublocotenent Stine-
scu, Sub-Locot. sou Gheorghe
Gheorghe Stoene- pETRE ISP1RESCU : 4 7 29 III
scu Fund. Call. 13 Sept. 299/Pdtre Is-
piresou 104/Str. Broscd-
,...--, eel 4
Gheorghe Vasile- azi : Doctor NOcoffee Cliindu
scu Fund. zis Strada
Ghità Vasilescu
Gheorghevici, vezi : Catpotarn Ghearghe-
Cdpitan vizi
Gheorghiceanu PETRESCU VI. (6): 46 4 16 II
zis Gherghiceanu Sots. Pantamon 224/Dom-
nita Rearm 10
Gheorghiu Filof- vezi : PilDfteala Gheorghdru
teia
Gheorghiu Geor- Iitoorporralti In Sir. Ian Ba-
geta tulesou
Gheorghiu Pericle vezi : Pericle Gheorghtu
Gheorghiu Spiru vezi : Spezu Ghearghtu
Gherase DOAMNA GHTCA: 1 4 18 II
Soseaua (Co- SOS. GHERASE: 42 N.
lentina) Cafl. Co'ient!na 120
it tenni:Ina ou 120-155:
REMADE INTRE VU : 42N.
Hall:Jade intre Vii 65

145
10
www.dacoromanica.ro
'"..1= ,,.. Unde se aflA strada eautatA?
(Denumirlie tiparite eu 11- Tram- Auto- 74,, .4
.E,.
"ji'
$6, 0
NUMELE STRAZII terA mare arata STATIA de vat buz .60 ci et, r, g
coborire) No. No. 0 a) ;:l a, ir., o
1-317 UV Ulu

Gherase BANU MANTA : 3,19, 4 18 II


Fund. (Banu Buil. Film-i4'll:30)a 29/Bam: 20
Manta) Manta 49/11rosa Swain& 13
saki:
pg, BUL. BASARAB/BANU I I I
MANTA : 26 44
P,s1 Buff. Banu Manta 49/Frosa
;iv:41 Saran& 13 i7
Gherghel B. azi, : &tr. Sofia
rts z .17:i ...;gi
a.
Gherghel Paras- vezi: Paraschicva Ghealgheb
ehiva .V
q -
Gherghel Vasile vezi : Vesile Gherghet
--.,.
Gherghiceanu, PETRESCU VI. (6) :
zis Gheorghicea- Sots. Pantelimon 224/Dom_
nu nita Eleanla 10
t; 46 4 16 II

Gherghinei STADIONUL :
Veseliej 25/Sacluluti 20
tli 33 6
....
27 _ III
Ghermani Mene- vezi: Menelas Ghermant i
las A t..'
Ghetari desfithntati prin expropriere t'g S
'D.
(Groapa Florea-
sca) tv t "Ei "a 7.'i," 7
Ghetarilor
(Herästfau) Ig HERASTRAU:
Sos. Voevodul Mih.ai 38/
Biseriicei 20 sou Scoalei 9
j 32 2 10 I

Ghetarului PISONI: 40 8 32 IV
Fund. Cal. Plevnei 170
Ghetu Ivan vezi : Ivan Ghetu
Ghica STR. SF. PETRU : 9 3 8 1
(Tei) Bulev. Cal. Laicuil TeArliui 58/Ju-
dettai 36
tale:
BIJL. GHICA : 17 3 9 I
Maiicka Domntiluti 52-53
si. termini :
TEIUL DOAMNEI : 17
Cal. Lama Teinliuri 128/Str. .
Teiuff Doanmei 81
Ghica Doamna vezi : Doemna Ghica
Ghica Ion veil: Ion Ghica
(Mihai Viteazu)
Ghica Ion (Tei) vezi : Ion Ghr1ca (Tei)

146 --
www.dacoromanica.ro
I
-, I'

comunal
ISectorul
Unde se aflä strada cautatA? Tram- Auto- v. ou d:::.-- PC
NUMELE STRAZD (Denumirile tiparite cu li- vai buz z 0 l... g
tera mare arata ETATIA de
coborire) No. No. N
' I:3

Ghica Mihail, Co- ,a7t, din nou : Bolevarduil


lonel Bul. Co- Pilanitropila
lonel Mihail Ghi-
ca (fost Bul. Fi-
lantropia)
Ghica Vodi azi: Sfanta Ana
tTei)
Ghica Vodi azi : Pieta 8. Iunie
Pieta zis Piata (neoficial)
Mare
Ghinescu Gheor- azi : Maier Abarbasje Ione-
ghe, Locotenent seu
Ghiocei STR. GHIOCEI: 9, 26 3 4 I
scG.$tefark reit Mare 104
Ghiti Adamescu CIMITIRUL CATOLIC: 53 6 27 III
Sos. Olteniitei 50
Ghitä Anghel PETRE ISPIRESCU : 7,15 7 29 III
Fund., zis Stra- Gall llahovei 358/Petre Is- .
dela Petre Ispi- piresou. 54
rescu
Ghiti Boiangiu azi : General Malgheru
Ghitl Dumitrescu ad. : Ilihnotei apardru
Fund.
Ghitä Hagi vezi: Hag, Ghita
Ghità Nedelcu VULCAN (HONTIG): 4 7 28 III
Fund. Cal. 13 Septernbrie 170
Ghitl Rotaru INCHISOAREA
(neof.) (fost Aleia VACARESTI: 38 6 23 III
C. - din Parcela- Sall :
rea Martisor) MANDRAVELA : 34, 38,
$os. Olteniittei 119/Gal. VA- 53, 54
caray-ti 490/Detevamentu-
lui 10041. MAirtisor 5
GhltA Tone ami : Diocheti
Ghiti Vasilescu mil: Doctor Nicolae Glirncki
Fund. zis Gh.
Vasilescu
Ghiulamila, vezi: Doctor Glrisulantla
Doctor
Gib STADIONIJL PR. CAROL : 4 7 28 III
Aleea Isvor 106/Dcr. Stakomici 50

www.dacoromanica.ro
147
1
a

co munal
ISectorul
Tr',7.% Unde se aflA strada cAutatA? Trani- Auto- rj."8 --
(Denumirile tiparite cu 11- vai buz 0 0
CJ cj.V.
NUMELE STRAZII terA mare aratS STATIA de .;-.., a'
coborire) No. No. '",va C..)

vw
e
Gilda azi. : Fax:owl:ad Earaian
I 2
Gilortului SALCETULUI : 17 6 27 III
(fost Catinca Gre- Sos. Gdurginiluti 2.2
cescu I., zis Ca- i I

lgrgsanca I.) ...

Giu1esti REGIE : 12, 24 40 8 34 IV


Soseaua (Este $os. Rasa:la(b 19
parcursä pe toatg
lungimea de linia
atinge cu 39 :
SOS. GIULESTI:
.
I.
38
"-

40
de autobuz No. 40) PODUL GRANT:
$os. Crangasi 1-2
si terming cu 78-151
w 2 .
ATELIERELE NOUI : 40
Comma Morale Voevod 68,,
1g A
Giulini B.,
..
vezi : Intner B. Giullkti ''.1
Inginer 1 . iP > dT''e
Giurescu, Maior azi : Incomparat In Splaing
scu
Maior Giure-
Splaiul
Giurescu, Maior
Uniirai
.0 "
vezi : Maim Ulurmeu (tfS:
Maior Giure- Fund. Darobtantiaor)
scu
Giurgiului 1
BELU : 12, 17 53 6 27 III
Soseaua CaL Serban Vodg 284 20
si Sas. Oltenitei 2
si terming cu 98-107
COM. $ERBAN VODA : 17
.

Giuvala BRADETULUI : 17 6 27 III


(fost Mgrculescu) 5os. GaurgYJulud 44/Nehoiasd
58/F1oritaa 16
Glucozei CAL. LACUL TEIULUI : 17 3 8, I
(incorporeazg si Cal. Lacul Teului 107 T
Str. Regale Carol si terming cu 115-180
I -Tei) GLUCOZEI (LA TURCU): 45
Cal. noreasca 238
Goga CAL. LACUL TEIULUI : 17 3 8 I
(Tei) Cal. Lacul Takla:di 107/Gfm._
cozei 156
sau :
GLUCOZEI (LA TURCU) : 45
Cal. Floreasca 238/Glucozei
156
Gogosi1or az*: : Inisor

www.dacoromanica.ro
148
uncle se allã strada autatS? Tram- Auto- .6 u TD. .'!'.. 2 -al
NUMELE STRAZII
(Denumirile tipdrite cu li-
tell mare aratS STAT1A de vai buz 00
d:...-.
41 o r45
coborire) N o. No " 4/
.cs
0 w" 0 =o
C.'
.0 rn u

Gogn C. Cantacu- STATUIA ROSETTI : 9,14, 3 1 I


zino Bul. Carol 19 17, 24
saiu :
PIATA BRATIANU: 5, 14, 32, 45
Buil. Canal 19 15, 16,
attrtge cu 51-56 : 19, 20,
24
C.A.ROSETTIAMASARYK: 45 3 2 I
Tomas G. Masaryk 1 sli C.
A. Rosebti 36-41
iN atinee cu 65-76 :
GRADINA ICOANEI : 16 45
G-nal Lahavard. 2
FgT
Gogu C- Cantacu- PARCUL IOANID: 45 3 4 I
zino Plata Intre grad:ma Icoanei sl
Pancul loaned
deasemenea :
",25,_
,... g GRADINA ICOANEI :
G-ral Lahoyeal 1/Str. Go-
16 45 .. : :
gu C. Cantacuzino 82
Gogu Zamfirescu aril J: Sabarului Strada
I. Fund. I.
GogutZamfirescu azi : Cagrivtei
H. Fund. II.
Goleasca Zinca
a
11.5-

11 1 .

vezi : Zirnoa Goleasca (Zial-


Zinca Golea- Ca Gocesau) 42 El E
To i
Sea
Golescu Dinicu vezt: Dinicu Galescu
Bliley.
Golescu Iordache vezi :. Iandarte Galescu
Golescu Nicolae vezi : Neicollae Gollesou
Golescu Zinca veze. : &Inca Goleasca
Zinca Golesca
Golesti Vezi4 Logotaltur raut-Aleea
Aleea
Govora, MAngsti- vemi : Mangstirea Gayona
rea
Gridina Bordei azi, dran nou : Str. R.
Strada (fost
Str. R. - Parcel.
Jianu - Blank -
Ronde!)
Gridina cu cai PIATA COGALNICEANU: 14 7 25 III
Strada LICEUL LAZAR: 3, 12, 33
Bul. Elhisabeta 57 14, 24

149
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflä strada cAutatA? Tram- Auto- . 3 V- .2 '7
NUMELE STRAZII
(Denumirile tipArite cu 11- vai buz g2 4.-iat 8
terA mare aratA STATIA de
coborire) No. No. v0,00
ti rn a

GrAdinari ABATOR: 1 5 13 II
SO.. Unirei 223 Folsom- 129
si tterning :
GRADINARI/VITAN: 40
Laboratartima 50 colt Cal
Viiban 106
GrAdinari I. GRADINARI/VITAN: 40 5 13 II
Fund. I. Call. Villain 106/Grachinari
51
Grädinari II. GRADINARI/VITAN: 40 5 13 II
Fund. II. Ca1. Than 106/Galt:marl
65
GrAdinarilor HERASTRAU : 45 2 10 I
(HerAstrAul. Sas. Alpena 28
Grädinarilor A. HERASTRA LI : 45 2 10 I
Intr. A. (He- $0s. Rpera 28/S1r. Grkii-
rastrau) inantlkyr 6
GrAdinarilor B. HERASTRAU: 45 2 10 I
Intr. B. (He- $os. Ff.ipera 28/Str. GrAdi-
rAstrAu) nIarnillor 5
GrAdisteanu Joan vezi : Ton C. GrAdiateanu
C.
Grajdurile Comu- -in prartir6 nu exiiistà.
nale Strada Se presupune :
BERZEI/VIRGILIU/
STIRBEI VODA : 3,12, 47 8 31 IV
Str. Berzei 21 24
Gramont PIATA REGINA MARIA
(ROND) : 3,15 31 6 26 III
Plata Regina 1VIaria 4-5
'Fi iterrain5 :
GRAMONT; 17,20 33 6 26 III
Str. 11 Iunie 42
GrAniceri azi : inloorporatA in Str.
Hatmanufl Arbore
Gränicerilor VIITORULUI : 9,17 3 2 I
Vas. Lasoar 98/Viitonwlini
26/Bis. Papa Citntu 13 t

Grant ALEEA GRANT: 40 8 34 IV


Aleea Sas. Gingesti 9
Grant Constantin vezi: Constantin Grant
Grant Eduard veal. : Elduand Grant
Grant Gheorghe vezi : Ghearghe Grant

www.dacoromanica.ro
150
1

1
de politie
comunal
ISectorul
Uncle se aflA strada cAutatA?
(Denumirile Uparite cu li- Tram- Auto- . Ou 2 E7A

Circ.
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de vat buz
coborire) No. No. .-,11 0,...,!...,I

1
Grant Racoviti vezi : Racovica Grant
Grant Zoe vezdr : Zoe Grant
Gratioasi azi : Coatrache Eara.cescu
Greaca PAUNASUL CODRILOR : 53 6 27 III
(fost Teofil Miha- Bug. G-ral Masoiu 83
lovici)
Greceanu Paul vezi : Paufl. Greceanu
Greceanu Radu vezi : Radu Greceanu
Greceanu $tefan vent : Stefan Greceanu
Grecescu CALNISTEI : 53 6 27 III
Aleea Burl. G-rall Mosoriru 62
Grecescu Catinca azi : o portr:rune Str. Ama-
I. Catinca Gre- naffiei si o portdune St.r.
cescu I. - Fund., Gilortului
zis CS1Ardsanca I.
Grecescu Catinca azi : Mostiatei
II. Catinca Gre-
cescu II.
Grecescu Catinca azi, : Doctor Pitulescu (Corn.
IIL Catinea Serban Vod5I)
Grecescu III.
Grecescu Grigore azi : iMatri.)210
Aleea Gri-
gore Grecescu
Grecescu; vezi: Prafesar Doctor Gre-
Prof. Doctor seou.
Grigore azi : Retezatulua
(Caracas)
Grigore Alexan- CAL. VICTORIEI:' 44 2 3 I
drescu PIATA VICTORIEI: 3, 19, 31, 32
Cal Wet:mired 220 26 48
-raf_e : .
GR. ALEXANDRESCU : 19 32,44
. Bul. Lasoar Catargiru la
47-52
st termirria cu 106-109:
DOROBANTI/
BONAPARTE : 5, 26 --
Cal. Dorobantiflor 87
Grigore Branzescu azi : Barbu Unleanu-Strada
Fund.

151
www.dacoromanica.ro
I
o1570

de Ocol
Unde se aflA strada cAutatA? ,
Tram- Auto-

Jud.
(Denumirile tipartte cu 11- c.;
c...-. 00
NUMELE STRAZII terA mare aratS STATIA de
coborire)
.vai
No.
buz
No. 0 a ..0 m
.... o

u0 iiii 8
Grigore corect. : Gheorghe Grigore

e
,o 0R0
Cantacuzino Cantacuzino (fost Stir.
- Grig. Gheorghe Frumoasà)
Cantacuzino azi, din DM : Frumoas5.
Grigore Cantelli, vezi : Generaif Grigare

g
General Canteilli
Grigore (Caracas) azi : Retezatulul

k
Grigore Ginescu VALCOV-GANESCU : 19 5 14 II
- Intr.(fost Fund. Th. D. Sperantaa 69
Raion III)
Grigore Gheorghe cared.: Gheorghe Grig.
Cantacuzino Cantacuzino
(fost Frumoas5) azi, dEn gnu: Frumoas5
Grigore Grecescu aza : MottouffulStrada
Aleea
Grigore Ion, vezi : edionel. Gngore Ion
Colonel ,

Grigore Manolescu PIATA .FILANTROPIA : 3, 19, 8 35 IV


Bit. Filairltropia 47 20 ....
Grigore, vezi : Miltropolitil Grigore
Mitropolitul
Grigore Mora, Dr. vezt: Dr. Gnigore Mora
Grigore P1esoianu azi : Dunttru Zosinuna
(Rrofesar)
Grigore Romni- vezi : Dootar Grigare Rom-
ceanu, Dr. iv:Klemm
Grigore Stama- vezi : Lacat. Avdator Sta-
tescu, anatescu Gjtgare
Locot. Aviator
Grigore Tiranul, vezi: D'octor Grigore Tära-
Doctor nul
Grigore Tocilescu CAL. RAHOVEI: 48 7 29 III
FERENTARLSEBASTIAN: 7, 15
Cal.. Rahovei 296
Grigore Ventura LANARTEI: 1 6 22 III
CAL. VACARESTI : 38
Cal. racgresti 180/Viorele 2
Grigorescu C., vezi : General C. Gnigare-
General sou
Grigorescu Ere- veil : General Erernia Gri-
mia, General garescu
I

152
www.dacoromanica.ro
1
__ de politle
comunal
Sectorul
Unde se aflA strada cAutatA?
Tram- Auto- .0.C.u u 2

dc Ocol
Circ.
(Denumirile tIpArrte cu li-

Jud.
g
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de val buz o 0 .:-.:
coborire) No. No. 1-' ,C) 0 a W 0
'-' rs

Grigorescu, vemi: Inginer Gegorescu


Inginer
Grigorescu, vezi : Rotor Grigorescu
Pictor
Grigoriu deafbiartatá pin exproptere
(G ro a pa Fl-
oreasca)
Gripescu Ilie vezi : Ihe GrIpescu
Gripescu Die vezi : Ihe Gritpescu,Fund.
Fund.
Grivitei MIN. DE FINANTE : 31 8 33 IV
Calea Call.. Victordei 109
actin.ge :
CAL. GRIVITEI/G-RAL
BUDISTEANU : 40
G-eneral Buffisteanu 1
atnge cu 119-78:
CAL. GRIVITEI BUZESTI/
PIATA DR. BOTESCU : 3 38,40
Sta.. Bumesti 1
atinge cu 138-185:
GARA DE NORD: 15,26 38,40
Pthata GArei de Nord 44, 48
atnge cu 196 :
BUL. BASARAB/CAL. 15, 38, 8 35 IV
GRIVITEI: 26 44
Bufl. Basarab 120-177
atlinge cu 312 :
PODUL GRANT : 15 38 8 36 IV
arnitrull Sf. VIneni.
aUnge cu 328 :
CARAIMAN/
CAL. GRIVITEI: 15 44
Str. Caradirnan 1-2
altinge ea 482 :
HALA GHICA: 15, 19 44 8 37 IV
Butt. Flantropia 334-401
ai termina cu 467-526:
GRIVITA C. F. R.: 15, 27 36, 37,
$oseana Chitilei 44
Groapa Filoftei azi : Rfloftei Popeacu-Fund.
Fund.
Gropile Aurel cored : Aural Hagthanioff
Hagianoff Strada
Strada
Gropile lui Piping NERVA TRAIAN: 16,19 5 15 II
Fund. Cal. Ducle#1. 45/Tra:an 2

153
www.dacoromanica.ro
I

I
I
de politie
comunal
ISectorul
de Ocol
Linde se aflA strada cAutatA? Tram- Auto-
T.:.- -,Z:,,l

Circ.
Jud.
(Denumirlle tipArite cu li- Val buz 0
NUMELE STRAZII terA mare aratà STATIA de .....

coborire) No. No. aj =


V v) g

I
Gropile Raionului azi : ArnestinglorStradia
Strad a, zis
Str. Gropile
Grosu UNIREI : 16 5 14 II
Aleea Cal IluciAiti 180/Uruitel 21/
Aleea Niculescu 5
saru :
GRADINARI CAL. VITAN: - 40
Cal. Viltan 83

Grozivesti PODUL GROZAVESTI : 58 8 34 IV


$oseaua Spa.. Independentei 241 si
termtinA cu 31-82:
PALATUL COTROCENI : 33, 48,
Sfarsitufl Sos. Cotrocen6., 58
dreapta
Grozivesti PODUL GROZAVESTI : 58 8 34 IV
Fund. Spa. Independentei 241/5os.
Grozävesti 50

Grozovici, Doctor vezt : Doctor Grozovtici


Aleea Aleea

Gruia DUMITRU RUSE : 45 6 27 III


Aleea (incorpo- Cea. FereUtani 140
reaza. si Str. BA-
Cangu)

Gruia oficial : Mnsaic5Furnd.


Aleea (neof.)

Gura Oborului azi : General Marksescu


Strada
Gurghiului GENERAL POPOVAT : 38 8 34 IV
(fost Irina-Cara- Sas. Churel 1 Ms
cas)
Gutenberg LICEUL LAZAR : 3, 12, 38 1 21 III
(fost Imprimeriei) Skil. Elfisafbeta 43/BUL Schi- 14, 24
tu Magurearm 2

Gutenberg azi : Elie Radu (Ingthner)

Gutuiului STR. POTERASI : 38 6 22 III


Fund. Cuza Vodà 89/Potenasi 43/
Elena Cuza 1

154
www.dacoromanica.ro
NUMELE STRAZII
Unde se skill strada cautatA?
(Denumirile tipArite cu 11-
tell mare aratä STATIA de vai
[buz
Tram- Auto-
"S
ou 0 00
573'

coborlre) No. No. o" S


'41 t13

H.
H.(Parcel. Minis- MATEI VOEVOD r 26 4 16 II
terului Muncii) $cts. lVLhJa1i Bram 145/Va-
tna Eruminoas:i 60 Str. B.
No. 33/Str. D. No, 12
Sau :
PARCUL IANCULUI : 14
$os. lanoultsi 58/L000t. Vic-
tor IVIanu 65/Shr. C. 14/
Stir. B. 33/Str. D. 12
H. (Parcelarea ALEEA GRANT: 40 8 34 IV
RMS. REGIE) REGIE 12, 24 40
Sos. Ginlesti 3/Bul. A.C.
F. R. No. 2 Sta.. B. zis
Ing. Iioachimesou 23/Str.
C. its Stir. Latarala 2
H. Intr. Aviatiei HERASTRAU 45 2 10
H. (Cart. Mos Ca- $os. Pipena 10/Str. Av0a-
nn) IAEA 50
H. (Parcel.Jianu GH. BUZDUGAN : 32 2 7
BlancBordei, $os. &am 112/Gh. Buzdu-
zis Cartierul gan i(fost A.) No. 15-34
UCB.)
H. (Parcel. corn. azi : I. Soccilescu (Arhiteot)
Calarasi)
H. (Parcel. I-a azi : Loccit. Aviator MS-
Min. de Dornenii) rasesou Ion
H. (Parcel. Mor- PLATA CONFEDERATIEI
nand) BALCANICE : 5 48 2 7
Cal. Dorabantgor 163/Piata
Confedenatied Baloanice
14/Cap. Demetniad 27
H. (Parcul Ra- PARCUL RAHOVA : 7, 15 7 29 III
hova) Call. Rahov al 415/BuL Prdin-
aipail 36
Haga PIATA CONFEDERATIEI
BALC/LNICE : 5 48 2 7
CaL Dorobantiflor 159 cii
Str. Paris 48
Hagi Dina SERGENT MUSAT : 45 7 29 III
Fenerdart 83
sau :
SERGENT MUSAT : 33
Str. Dolma 7
Hagi Ghiti CAROL KNAPPE : 19 8 36 IV
Bul. Filantropla 153
155
www.dacoromanica.ro
de politie
comunal
Sec torul
Uncle se aflA strada cAutatA? Tram- Auto- .6 -8u

Circ.
(Denumirile tipArite cu li-
NUMELE STRAZII terA mare arata STATIA de
coborire)
vat
No:
buz p 0
No. l' vv II
.
Hagi Moscu Ma- vezi: Maria Magi Moscu
ria
Hagi Stoica Nico- COSMINULUI/DEPOUL
lae (fost Fund. STEFAN CEL MARE: 26 3 5 I
Despot Voda) Sos. Stefbn cel Mare 152/ dt.-
Despot Voda 27
Hagi Tudorache deseiginilat4 palin exprolpriere
Hagianoff Aurel vezi : Arunel Hagtanoff
Hagiului HALA TRAIAN : 7, 25 32 4 17 II
(fost Vici) Cal. CalanasIllar 136-445 5 15 II
Hajdeu B. P. B. P. HAJDEU: 14 7 25 III
B. P. Hjdeu But DIOsafbeta 83
sit tafie:
B. P. HAJDEU:
Spl. Independentai 89
. 33 7 25 III

Hajdeu Iulia vezi : ItEia Hajdeu


Hajdeu Iulia vezi: Iulia HajdeuAanea
Aleea
Halelor TRIBUNAL/CAL. 3,4;7, 33, 5 12 II
RAHOVEI: 12, 15, 38,
Stir. Carol 50/Cal. Rahavai 16, 20, 40,
1/Spfl. Unird. 25 25 45

-
Halelor
Splaiul
azi.: incarparalt in Spit U-
millet
Halfon S. I. MITROP. GHENADIE PE-
- S. I. Halfon TRESCU/CAL. 1, 7, 5 12 II
VACARESTI: 16, 19
Cal. VaCaresti. 38
Haltei ALION : 40 8 34 IV
Sas. Giullesti 36
Hameiului BUL. MARA$E5TI: 1 5 13 II
(incorporeaza si CAL. VACARESTI: 40
Str. RAscruci) Cal Vadiresiti 96
Hanul Miticl azi: Bartenial/orAfteea
Fund. Mitica
(neof.)
Hanul cu Tei SF. GHEORGHE : 1, 4, 5, 32, 5 11 II
Pasagiul Stir. lipsoani 65 9, 16, 45
17, 19
ISAAL :
LIPSCANI/
BANCA NATIONALA : 15, 16, (31,
Str. Utpscani 65 20 40)

156
www.dacoromanica.ro
Unde se aflA strada cAutatA? 15
(Denumirile tipArite cu li- Tram- Auto- . o
NUMELE STRAZII terA mare arata STATIA de vai buz o 0
coborire) No. O.

Haralambie, vezi : General Haraftaanhie


,. . .
General
gp., I I 51 I

Haret Spiru vezi : Spthnu Hamet


Hirjeu D. BARIERA VERGULUI : 19. 25 32, 4 16 II
D. HArjeu Sas. Milhal Bravu 219/Ing. 26 50
(Arhiteet) Slaniceanu 5
sau: ,[-;
M
Sas. Mahal Bravu 223/ Pal.
Vergvihui 15 I

'' g ..
Hirjeu N.,
Inginer
1
vezi : Inginer N. Harjeu
i
0 ,4
g .
Hfirsova DELEA NotJA/Prm : . 19 4 14 II
Th. D. Spenantio 114/DrniS- 4 ....-
1
.

.
.
1. torulud 80
sail:
DRISTORULUI:
d
26
t'R i
Sas. Mihail Brawu 3721Dris-
tannf.ul 80
Hirtinoaia HARTANOAIA : 25 32 5 15 II
Cal. C5.05.04:11or 154
° .
Hasdeu B. P. cared : Hajdeu B. P.B.P.
B. P. Hajdeu Hajcleu
HaOeu Iulia core& : Isultin Hajdeu
...
Iulia Hajdeu gI
Hategului MOSTISTEI: 17 6 27 III
(f o s t Elisabeta Sas. Murgaiului 87/Mostic-
corn. Serban Vo- tad 6
dä)
Hatmanul Arbore STR. A. PARCUL
(Incorporeazg si DOROBANTI: 5 3 8 I
Str. Granieeri) Call. Dornbarntffice 98 haw
93.11 :
CAL. FLOREASCA/
SOS. STEFAN CEL MARE: 26 45
Sas. Stefan eel Mare 31 lai
Cal Floneasoa 6-7
..
Heliade-Mosi SCOALA FERDINAND : 16, 24 44, 46 4 18 II
(S'a nürnit, un Buil. Ferdinand 103/Avnig7 -
timp,si : Heliade Sall :
Radulescu) VASELOR: 7, 16, 44
Sos. IVEhai Bnavru 35/Vase- 26
Lor 73/Avrig 7

157
www.dacoromanica.ro
I

1
o

de politie
comunal
Sectorul
10,..100 Uncle se aflA strada cAutatà?

de Ocol
maal.S r, Tram- Auto- .6 Oo on
. 4--

Circ.
(Denumirile tipärite cu li-

Jud.
NUMELE STRAZU tell' mare aratd STATIA de vai buz 00 s. o
coborire) No. No. Is
6 fli;
v
ar

1
1,,,f
Heliade Raduleseu azi, din nou: Hea' deMosi
(fost Heliade - 4 -
Mosi) 4
I

Heliade intre Vii IIELIADE INTRE VII : 42 N. 4 18 II


$os. Gheraise 120-155 (In-
cepe din Sos. Gamed Obor
19)
A
Hentia Sava vezil : Sawa HenVa (Piebar)
(Pictor)
Hepites Stefan vezi : Steen Hepites E. .4_ g 1
p.1,4 - E I
Heristräu ace.): Maresal PresonBullev, N g
Soseaua
Heristriu (f o s t SM. A. PARCUL
Str. Intrarea He- DOROBANTI: 5 2 7 I
rastrau) Cal. Dorobantilar 104
sau:
CAL. FLOREASCA/
SOS. STEFAN CEL MARE: 26 45
Sos. $teflan eel Mare 21/
Cal. Flareasca 11
Herescu, Doctor vezi : Doctor Herescu
Herescu N'astura vezi: General Heresou N5-0- *

General
Hermina
(corect. Ermina)
tune'.
i
azi : Maria Cunt=
I W g V V g
I:1:

Hermina vezi : Enminalivtr


Intr.
Hilell, Fratii vezi : Fratil Hilda
Hiramului (Ii se ORZARI-DELEA VECHE: 25 32 4 16 II
zice, gresit, si ; Call. Cgilarasillor 235/Delea
Hramului) Vechie 41/Locat.BaIulesou
Alex. 9
Hogas Gheorghe, vezi : Locatenent Hogas
Locotenent Ghearghe
Hontig azi : Eaaiscopul &mug Vul-
sau Honzig can
Horatiu G-RAL ANGYIELESCU : 38 8 33 IV
(sau Oratiu) Stu-. Papua Motu 63
sau :
G-RAL ANGHELESCU : 3
Berzet 74/General Anghe-
descu 64-77

158
www.dacoromanica.ro
Unde sa afIS strada cAutatii?
(Denumirile tiptu-ite cu It- Tram- Auto-
NUMELE ST RAZII terA mare arath STATIA de vat buz
coborire) No. No.

Horei LICEUL MIHAI VITEAZU: 14 - 4 17 II


Bul. Pache 59
si taie:
STR. HOREI:
Bul. Ferdinand 58-63
7, 24 -
Horezu, MAnAsti- vezi: Mângstirea Horezu
rea
Horia CRI$AN - AGRICULTORI: 19
Th. D. Sperantia 140
- 5 14 II

Hotin BUL. BASARAB/BANU


MANTA: 26 44 8 35 IV
Bul. Basarab 92
sau:
BUL. BASARAB/CALEA
GRIVITEI: 15, 26 38
Cal. Grivitei 196/Bul. Ba-
sarab 92
Hramului coreot: Hicamufrui
Hristache Ciolac vezi: Christache Ciolac
Hristache D. Stai- azi: Simion Bárnutiu
covici. Cor ect:
Christache D.
Staicovici)
Hristache Pitarul vezi: Pitarul Hristache

I.

I. (Parcelarea R. REGIE: 12, 24 40 8 34 IV


M. S.-REGIE) $oseaua Basarab 2.1/Bulev.
Regiei 12
I. (Parcel. Jianu- GH. BUZDUGAN: 32 2 7 I
Blank-Bordei, zis $os. Jianu 112/Gh. Buzdu-
Cartierul UCB.) gan (fost Str. A.) 11
I. (Parcel. comu- azi: G. Sterian (Arhitect)
nalai CAlärasi)
I. (Parcel. Mor- PIATA CONFEDERATIEI
nand) BALCANICE: 5 48 2 7 I
Cal. Dorobantior 163/Piata
Contedenatiel Bailcanice
14/CAp. Demetniiad 35
I.
hova)
(Parcul Ra- PARCUL RAHOVA:
Cal. Rahovei 415/Bul. Prin-
7, 15 - 7 29 III
cipal 24

159
www.dacoromanica.ro
I

1
pitie
comunal
Sectorui
Uncle se and strada cAutatA?
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto-
' '8 -44

deCiroci
NUMELE STRAZII terA mare arata STATIA de vai buz
coborire) No. No. '"2 a
V
0 ,r,,

Iacht Club vezi: Yacht Club


Intrarea la Intaarea 1a
Iacob Negruzzi IACOB NEGRUZZI: 15, 26 38, 44 8 33 IV
(fost Sincai) Cal. Grivitei 170
(teunialà in Buil. Alex.
I. Cuza 73)
Iacobescu azi: Nehoiasi
($erban Uoda)
Iacobescu Alex. vezi: Alexandru Iacobescu
(Grozdvesti)
Iacobini G., vezi Colonel G. Iacobini
Colonel
Iacovache, vezi: Inginer I covache
Inginer
Iancovescu azi: Peceneaga
lancovescu azi: Pr:Jcapan
Fund. Strada
Iancu Aleea, CANTEMIR: 16, '19 5 15 II
zis Aleea Trini- Cal. Dudesti 79/Trinitdtii 23
tStii
Iancu Cipitanul FOI$ORUL DE FOC: 7, 24 47 4 17 II
(tost Strada Pan- Bul. Ferdinand 39
telimon) si termina:
ARDELENI: 1
Cal. Mosilor 288/Vaselor 12
Iancu Cavaler TRAIAN/BUL. PACHE: 7, 14, 4 17 II
de klondor FOI$ORUL DE FOC: 24 47
Bul. Pache 31 si Strada
Traian 212
Iancu Costea azi: Câmpul Lung
Iancu Manole vezi: Manole Iancu
Iancului BUL. PACHE/SOSEAUA
$oseua (Este IANCULUI/SOS. MIHAI
parcursd pe toata BRAVU: 14, 26 4 16 II
lungimea de linia sos. Mihai Bravu 99
de tramvai No. 14) si term. cu 144-197
SOS. PANTELIMON: 14
SOS. IANCULUI: 46
$os. Pantelimon 184
Iancului azi: Maior Ionescu Atana-
- Stradela sie Strada

160
www.dacoromanica.ro
I
de Cpiorlciiie
Uncle se ail& strada cAutatfi? .O. 57,
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto- Ti o so. 0
NUMELE STRAZII tera mare araa STATIA de ivai buz OO a .. g
coborIre) No. No. '-' 0
721 41 co 8

Iancului CAL. PISCULUI: 53 6 27 III


($erban Vodà) $os. Oltenitei 108/Aluni-
su1ui 75
Ianina azi: Aviator Teodor Iliescu
Iatropol, vezi Doctor Iatropol
Doctor
Iernei vezi: Ernei
Ignatiu Bandi azi: Comarnic .
Bandi (Ignatiu)
Darie Chendi BUL. PACHE/$0SEAUA
(fost Ursului) IANCULUI/$0S. MIHAI
BRAVU: 14, 26 4 16 II
Bul. Pache 158/sos. Mihai
Bravu 148
Ilarie Chendi BUL. PACHE/$0SEAUA
Aleia IANCULUI/SOS. MIHAI
BRAVU: 14, 26 4 16 II
Bul. Pache 158/sos. Mihai
Bravu 148/Strada Ilarie
Chendi 22
Ilarion, Episcopul vezi: Episcopul Ilarion
Ilarion Papiu (fost DRISTORULUI: 16, 18 5 14 II
Str. Parului) Cal. Dudesti 223/Dristo-
rului 109
sau:
DRISTORULUI:
Dristorului 109
26 _
Ileana, Arhidu- vezi: Arhiducesa Ileana
cesa
Ileana Cosinzeana CAL. RAHOVEI: 48 7 29 III
SEBASTIAN-FERENTARI: 7, 15 ---"'
Calea Rahovei 306/Seba-
stian 25
Ileana, Domnita vezi: Domnita Ileana
Ilfov PO$TAGRAND HOTEL: 31, 40 1 21 III
Calea Victoriei 9/Mihai
Vocla 3
sau:
PIATA SENATULUI: 3, 4, 7, 31, 33,
Calea Victoriei 1/Splaiul 12, 25 38, 40
Independentei 8
Die GriPescu CALNI$TEI: 53 6 27 III
Bul. Geneatall. Mosaiu 63

161
www.dacoromanica.ro 11
Unde se aflä strada cAutatA? CI :«i 773'
(Denumirile tiparite cu II- Tram- Auto- im u
NUMELE STRAZII tera mare arata STATIA d Val bur
cobortre) No. No. I-2 w
Ty
U 0" 2 0
Ty Ul CI

Vie Gripescu azi: Sfintil Erarhi


Fund. Os Trai- Strada
natatei .
Ilie Opris OPRIS: 53 6 27 III
sos. Oltenitei 64
Ilie Turbureanu HELIADE INTRE VII: 42 N. 4 18 II
sos. Gherase 120/Heliade
intre Vii 48/Fund. Amza 9
Iliescu Teodor, vezi: Aviator Teodor Iliescu
Aviator
Imobiliara azi: Pasagiul Victoriei
Pasagiul
Impacirei PIATA FILANTROPIA: 3, 19' 8 35 IV
Bul. Filantropia 59 20
Impacarei azi: Manastirea Caldaru-
- Fund. sani Strada
Imparatul Traian CAL. PISCULUI: 53 6 27 III
Sos. Oltenitei 114
Impirati Constan- corect: Sfintii Constantin si
tin si Elena, Elena
- Sfintli Imparati
Const. si Elena
limper PETRESCU XI (11): 46 4 19 II
Prel. Imper SOS. Pantelimon 237/Petre-
scu XII No. 25
Imper Ostrovul PETRESCU VI (6): 46 4 19 II
din Lacul Imper sos. Pantelimon 205/Petre- .
(cu strazile A., B., scu VII No. 14/sfarsitu1
C., D.,) Strdzii Petrescu VIII pa- .
na in Ostrov
Imperiala azi: desfiintata
Imprimeriei azi: Gutenberg
Imprimeriei azi: incorporat in Splaiul
Splaiul Independentei
Inclinata MITROPOLITUL
VENIAMIN COSTACHE: 17, 20 6 26 III
Cutitul de Argint 58/Mitro-
politul Veniamin Costa-
che 17/sos. Viilor 62
Independentei azi: Regele Carol IIBulev. ,

Bulev.

162
www.dacoromanica.ro
I

I
de politie
comunal
Sectorul
Unde se aflà strada cAutatä?

de Ocol
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- A

Jud.
Ctrc.
NUMELE STRAZII tera mare aratà STATIA de vai buz
coborire) No. No.

II I
Independentei azi: Doctor Grigore Tara-
Fund. zis Aleea nul Strada
Independentei PIATA SENATULUI: 3, 4, 7, 31, 33 1 21 III
Splaiul Ca lea Victoriei 1 si Strada 12, 25 38' 40
Apolodor 2
atinge:
ARHIVELE STATULUI: 3' 4, 7, 33, 38 7 25 III
Str. Isvor la 18-33 12, 25
atinge cu 96-113:
SF. ELEFTERIE: 14 33, 47 8 32 IV
Bul. Elisabeta 101
atinge cu 164-191:
PODUL COTROCENI: 14 33, 48 8 32 IV
G-ral Anghelescu 136-183 si 58
$os. Cotroceni 1-2 .
atinge cu 232-241:
PODUL GROZAVESTI: 58 8 34 IV
$os. Basarab 1-2 si $os.
Grozavesti 1-2
si termina:
PIROTECHNIE: 58
Stavilarul Ciurel
Inelus (Partea din CONST. STAMATE: 38 5 20 H
spre corn. Du- Cal. Vacaresti 343 ......
desti - Cioplea se
chiama: Eroul
Soldat Anghel
Strasnicu)
In g ine r Anghel BRtZOIANU-CI$MIGHJ: 14, 24 1 21 III
Saligny Bul. Elisabeta 25
Inginer Cantacu- azi: Gheorghe Baritiu (Gh.
zino I. G. Ing. Barit)
I. G. Cantacuzino
Inginer Cristescu vezi: Vasile Cristescu (In-
Vas. giner)
Inginer Cutarida, azi: PLiscasului
zis I. C. Bratianu
Inginer Dimitrie- azi: Stejarqului
vici
Inginer Elie Radu LICEUL LAZAR: 3, 12, 38 1 21 III
(fost Gutenberg) Bul. Elisabeta 29 14, 24
Inginer Eremia CIMIT. ARMENESC
(Parcel. Mihail AMIRAL MURGESCU: 46 4 18 II
Pantazi $os. Pantelimon 91/Baicu-
lui 108/Pantazi 15/IVIihail
Pantazi 8

163
www.dacoromanica.ro
I

I
de politie 1
comunal
Sectorul
Unde se afM strada cAutatä?
Tram- Auto- .0. c)
O.
gi a

Circ.
(Denumirile tipArite cu 11- buz 00
NUMELE STRAZII tera mare aratà STATIA de val
coborire) No. No. 1:1

11
Inginer Giulini B. PODUL COTROCENI: 14 33,48, 8 32 IV
Inginer B. Giu- Spl. Independentei 207 58
lini
Inginer Grigo- HELIADE INTRE VII: 42 N. 4 18 II
rescu $os. Gherase 120/Heliade
intre Vii 48/Funddtura
Amza 21
Inginer Widen N. CAL. GRIVITEI/BUZE$TI/
Inginer N. PIATA DR. BOTESCU 3 38, 40 8 33 IV
Hgrjeu Cal. Grivitei 115/Piata Dr. .
Batescu 11/Atehercuilud 23
Inginer Iacovache MO$T1$TEI: 17 6 27 III
zis Str. Princi- $os. Giurgiului 66/Tufi-
pele Mircea ului 5
I ng iner Ioachi- REGIE: 12, 24 40 8 34 IV
mescu A. $oseaua Basarab 21/Bulev.
In gin er A. Regiei 8
Ioachimescu
(neoficial)Oficial:
Str. B. Parcel.
RMS.-REGIE.
Inginer Iorceanu BADEA CARTAN
Inginer Yor- IORCEANU: 9 3 4 I
ceanu Vasile Lamar 178
si terming:
SPITALUL COLENTINA
PARINTELE LUCACI: 26
$os. $tefan cel Mare 138/
Vesparilor 51
Inginer Lalane inglobat in str. Dr. Brândzg '
Inginer Mirea AEROPORTUL BANEASA: 31 2 6 IV
$tef. Piata Piata din fata aeroportului
$tef an Mirea
Inginer Pandele GARA DE NORD: 15, 26 38, 40 8 33 IV
Tirupnu Cal. Grivitei 158 44, 48
Inginer Pitules- 50S. MAGURELE: 33 6 27 III
cu I. Ing. I. Pi- $os. Mggurele 183/Sergent
tulescu Turturicd 10
Inginer Pizone PIZONE: 40 8 32 IV
Cal. Plevnei 182
Inginer Radu Elie LICEUL LAZAR: 3, 12 38 1 21 III
Inginer Elie Bul. Elisabeta 29
Radu (fost Gu- .
tenberg)

164
www.dacoromanica.ro
Unde se aflil strada cAutatA? Tram- Auto- .6 U:: ill 577,
NUMELE STRAZII
(Denumtrile tiparite cu li- vai bur a0 .,,, 0 a
teat mare :rata STATIA de No. No. " co 0 y,
coborire) 1:3 v

Inginer Saligny BREZOIANTJ-CISMIGIU: 14, 24 1 21


Anghel Inginer Bul. Elisabeta 25
Anghel Saligny
Inginer Sliniceanu vezi: Sldniceanu N., (Ing.) .
N. Ing. N. Slg-
niceanu (fost Str.
B.-Parcel. Corn.
C'algrasi)
I n gine r Stefan AEROPORTUL BANEASA: 31 2 6 I
Mirea Pieta Piga din fata aeroportului
Inginer Tacu D. INGINER D. TACU: 33 6 26 III
Ing. D. Tacu Strada Fabrica de Chibri-
turi 38-42
: Inginer Tgrusanu GARA DE NORD: 15, 26 38. 40, 8 33 IV
Pandele Ing. CaL Grivitei 158 44, 48
Pandele Tgru-
sanu
Inginer Teodor DRAGU TEODOR: 53 6 27 III
(fost G. Popescu- Dui Genenail Mctsaiu 38
Parcel. C. F. R.-
Pieptgnari)
Inginer Teodor I. BUL. TUDOR VLADIMI-
D. Ing. I. D. RESCU (CHIRIGIU): 7 45 6 26 III
Teodor (Parcel. CAL. RAHOVEI VISTIERI: 3, 15
R. M. S. SEMI- Cal. Rahovei 185/Bul. Ma- , -
NAR) ria 73/Sos. Viilor 7
Inginer Theodo- REGIE: 12, 24 40 8 IV
rescu N. Ing. Soseaua Basarab 21/Bulev.
N. Theodorescu Regiei 10
(neoficial) Oficial:
Str. A. - Parcel.
RMS.-REGIE)
Ing in e r Vasile vezi: Vasile Cristescu (Ing.)
Cristescu
Inginer Vernescu OPRIS: 53 6 27 III
Sos. Oltenitei 76/Stoian Mi- .
litaru 69/Peroni 14

-ceanu
Inginer Yorceanu
Inginer Ior-
BADEA CARTAN
IORCEANU:
Vasdle Laiscar 178
9 3 4 I
si terming: .
SPITALUL COLENTINA.
PARINTELE LUCACI: 26
Sos. Stefan cel Mare 136/
Vesparior 51

165
www.dacoromanica.ro
1
comunal
Sectorul
--.
Unde se aflastrada cautatä? Tram- Auto- li uo d...-
414

NUMELE STRAZII
(Denumirile tiparite cu li- vai buz 00 2-4 2
7...
tera mare arata STATIA de No. No. '-') 0 Cr-
coborire)
0

Inginer Zablowski DEPOZITUL SANITAR: 3, 19 8 35 IV


Bul. Filantropia 115
Inginerilor CAL. LACUL TEIULUI: 17 3 9 I
Cal. Lacul Teiului 92/Täng-
sescu 6
Inisor STR. MATASARI: 14 4 16 II
(fost Gogosilor) Bul. Pache 104/Mdtdsari 21
Matei Voevod 70
sau:
MATEI VOEVOD: 26
Sos. M:ihai Bray u 182/
Matei Voevod 70
Inocentei MARIA ROSETTI: 9, 17 3 2 I
Vasifle Lascar 40/Marin Ser..
ghiescu 20/Sperantei 40
Institutul Medico- GARA DE NORD: 12, 24 40, 8 32 IV
Militar Strada Bulev. Dinicu Golescu 29/ 48
Viting 39
Insuriteilor HERASTRAU: 45 2 10 I
(Hersastra.u) Sos. Pipera 21-44
Insurateilor I. HERASTRAU: 45 2 10 I
Intr. I. (He- Sos. Pipera 44/Strada Insu-
restrdu) ráteilor 10
Insurfiteilor II. HERASTRAU: 45 2 10 I
Int.r II. (He- Sos. 13ipera 44/Strada Insu-
rdstrdu) räteilor 11
Intrarea Amzei vezd: AmzelIntraree
Intrarea Her5s- azi: HerdstrAu Strada
träu Strada
Intre Carle BUL. MARASESTI: 40 6 22 III
Dintre Gdrle Splaiul Unirei 64
Strada sau:
BUL. MARASESTI: 38
Cuza Vodd 67/Bucur 8
Inundatiei MIHAI VODA: 7, 25 7 25 III
Mihai Vodä 57/Putu cu ap5
rece 26
sau:
CERESPUTU CU APA
RECE: 4
Isvor 91/Ceres 25/Putu cu
apa rece 28
loachimescu A., vezi: Ing. A. Ioachimescu
Ir gmer

166
www.dacoromanica.ro
1

I
--.
Unde se aflà strada cAutatà? ..°'

Sectorul
comunal
a ...-

de Ocol
.-.-,
,(Denumirile tiparite cu li - Tram- Auto-

Jud.
0 ...T.
NUMELE STRAZII terà mare arata STATIA d vai '6 =
coborire) No. No. '-' .0a U 13'
0a

loan Ghetu corect: Ivan Ghetu


loan Ghica (Tei) vezi: Ion Ghica (Tei)
Ioana azi: Locot. Col. Aviator
Protopopescu Stefan
loana Dina azi: o portiune inglobata in
Izbandei
Ioana Dina; STR. ALION: 40 8 37 /IV
$os. Giulesti 113/Alion 61
Ioanid Aleea CAL. VITAN: 16, 19 5 13 II
Cal. Dudesti 92/Cal. Vitan
8/Foisorului 25
Ion Adam PIATA GRANT: 28 8 37 IV
Sos. Crangasi 72/Fratilor 21
Ion Alexe Intr. COLENTINA C. F. R.: 1, 7 3 9 I
(Pictor Ion Alexe) Cal. Colentina 37
Ion Alexe vezi: Alexe Ion (Tei)
(Alexe Ion-Tei)
Ion Andreescu, vezi: Capitan Andreescu
Cap. .. Cdpitan Ion (fost Str. D.Parcel.
Andreescu Ion FerdinandObor
(f o s t Str. D.
Parcel. Ferdi-
nand-Obor)
Ion Andreescu, vezi: Capitan Andreescu
Cap.. Cap. An- Ion (Vatra Luminoasà)
dreescu Ion (Va-
tra Luminoasà)
Ion Andrei PETRE ISPIRESCU: 4 7 29 III
Cal. 13 Septembrie 299/
Petre Ispirescu 84/Str.
Campul Sebastian 9
Ion Atanasiu, vezi: Profesor Doctor Ion
Profesor Doctor Atanasiu
Ion Baiulescu BTJL. G-RAL MOSOIU: 12, 17, 53 6 27 III
(Parcel. C. F. R. Cal. Serban Voda 278/$os. 20
Pieptanari) Viilor 90
Ion Bercenaru SPIRACHE OPRESCU: 53 6 23 III
Fund. Sos. Oltenitei 168
Ion Bogdan, Prof. vezi: Profesor Ion 'Bogdan
Ion Botezitorul azi: Sadului

167
www.dacoromanica.ro
comunal I
I
I
2.

Seetornl
Unde se aflA strada cautatS?

de Ocol
.....
(Denumirile tipArite cu li- Tram- Auto-

Jud.
NUMELE STRAZII terS mare aratd STATIA de vai buz ig, 6-_-_,,
41 a 1,E
coborire) No. No. 0 a,
-a

Ion Brezoianu Incepe din Lipscani 3 1 21 III


(incorporeazA si taie:
vechea Str. Dom-- BREZOIANU-CI$MIGIU: 14, 24 8 31 IV
nita Anastasia) Bul. Elisabeta 21-18
II se zice, sirnplu: sd. terarr.mg eu 57-62:
Str. Brezoianu LUTERANA$TIRBEI
VODA: 40, 47
Luterara 1/Campineanu 47
sau:
LICEUL CARMEN SYLVA-
PUTUL CU PLOPI: 47
$tirbei Vodfi 29/Cfimpi-
neanu 47
Ion Chiriac, vezi: Serg. Chiriac Ion
Sergent
Ion Cioc azi: Tab la Butii
Ion Coravu, Maior vezi: Maior Coravu Ion
Maior Coravu
Ion
Ion Cornea PAUNAWL CODRILOR: 53 6 27 III
Bua. General'. Mosodu 85
Ion Creanga,' METEORILOR-CREANGA
(Uranus) (ECOULUI): 7 7 25 III
Uranus 108
Ion Creangi azi: Dumitru Florescu
(Cal. Grivitei)
Ion Creangi GLUCOZEI (LA TURCU): 45 3 8 I
(Tei) Ca lea Floreasca 238/Glu-
cozei 178
sau:
CAL. LACUL TEIULUI: 17
Cal. Lacul Teiului 107/Glu-
cozei 178
Ion Cretescu PETRE ISPIRESCU: 4 7 28 III
(Parcel. Poligo- Cal. 13 Sept. 274/Andrei
nului de tragere Murreqanu 42/General
Cotroceni Regi- Macarovici 6/Dumitru
na Elisabeta") Pera 6
Ion Dobrescu azi: Rachitei
(Groapa Flo-
reasca)
Ion Dobrescu PIATA SEBASTIAN: 48 7 28 III
(Sebastian) Sebastian 181
Ion Dobrescu I. PIATA SEBASTIAN: 48 7 28 III
Fund.: I. Sebastian 181/Strada Ion
Dobrescu 19

168
www.dacoromanica.ro
I

1
a

1 1 Sectorul
Unde se anti strada cAutatAT

comunal
de Ocol
Tram- Auto- rj.73'0 6 ::::,...

Jud.
NUMELE STRAZII (Denumirile tiparite cu 11- vai buz a 0 --. s.. o
terA mare aratA STATIA de No. No. a
coborire) ' s+ (.)
a y

11
Ion Dobrescu II. CALEA 13 SEPTEMBRIE/
Fund. II. SEBASTIAN: 4 48 7 28 III
Calea 13 Septembrie 196/
Sebastian 155 .

Ion G. Duca (fost PIATA ROMANA: 15, 19, 32, 44, 3 5 I


Cometa) I. G, Piata Lascar Catargiu (Pieta 20 47
Duca Romand) 6-10
si terminA:
STR. ROMAI. G. DUCA: 26
os. Bonaparte 46
Ion G. Duca I. PIATA ROMANA: 15, 19, 32, 44, 3 5 I
G. Duca Intr. Piata Lascar Catargiu 6-10/ 20 47
Str. I. G. Duca 15
Ion G. Duca PIATA ROMANA: 15,19, 32, 44, 3 5 I
I. G. Duca P3ata. Lasoar dartargiu 6-10/ 20 47
Aleea Str. I. G. Duca 39 b.
. sau:
STR. ROMAI. G. DUCA: 26
os. Bonaparte 46/Str. I. G.
Duca 39 bis
Ion Eustatiu azi: Sargent Bejan Florea
Ion Filibiliu ANTON FANN: 7 5 15 II
(Profesor) (fost Mitropolitul Ghenadie Pe-
Cotità) trescu 30
Ion Ghica UNIVERSITATE e 14, 15, 31. 40 5 11 II
(Universitate) (CARPATI) : 16, 20,
Bill. (lama 161G. G. Assan 3 24
sau :
FIATA BRATIANU/MIN. 5,14, 32, 45
DE DOMENH : 15, 16,
Bull. Carol 16/G. G. Assan 3 19, 20,
sau : 24
SF. GHEORGHE : 1, 4, 5, 32, 45
Bull. Regd'ie Albert I (fost 9, 16.
Ion (Icknel) I. C. Bratianu) 17,19
No. 37
Ion Ghica TEIUL DOA.11LNEI : 17 3 9 /
(Tei) Cat Lama Teilulut 185
Ion C. Grldi steanu BREZOIANU-CISMIGIU : 14,24 8 31 IV
Buil. Elisabeta 22
Ion Grigore, Co_ vezi: Colonel Grigare Ion
lonel
Ion Lahovari, ION LAHOVARI/
(fost Stradela Ge- ORBESCU 16 3 4 I
neral Lahovari) General Lahoveri 42
eau :
VIITORULUI : 9, 17
Vas. Lamar 81/Viitocrului 9
169
www.dacoromanica.ro
I
a)

comunal
Sectorul
Uncle se aflA strada càutata? .-
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- zi '8u d..:-...
NUMELE STRAZD terã mare arata SrATIA de vai buz z 0 .,,:: 2
coborire) No. No.
mi a) 3,..' E
.0

Ion Maiorescu ARDELENI : 1 4 17 II


Mosillar 296 Vaselor 11 si
termilnA cu 54-73:
ION MAIORESCU/
VASELOR: 7, 16, 44
$os. Mihal Bravu 14 26
Ion Märisescu, vezi : Lacatenent Aveator
Locot. Aviator Máräsesau Ian
Ion MaHn vezi : Marini Ian
Ion Mincu PIATA FILANTROPIA : 3, 19, 2 6 I
(Arhitect) Bull. Filantraplia 58 30
thee :
BUFET : 20 31
Sas. Kilsolefit 11-4
si termlind:
STATUIA AVIATORILOR: 31, 32
Sos. J.:Jarrui 1

Ion Nutu, vezi : Sargent Nutu Ion


Sergent
Ion Oarci vezi : Oarca Ion
Ion Polizu PETRESCU XIV (14): 46 8 32 IV
(Comuna Panteli- $os. Panteliman 276
mon)
Ion Procopiu BUL "MAR41.E..$11: 1 5 13 II
Call. Vacaresti. 95/Flarillar
15-20 .

Ion Puscariu LICEUL SINCAI : 12 6 22 III


(Parcel. Ludovic) Cal. Serban Vodd 204
Ion ICAdulescu LACUL FLOREASCA : 48 2 7 I
(Groapa Flo- VLADESCU : 5 48
reasca) ?Al. Darobantilor 190/ Loc.
Av. Radu Beider 60
Ion Roatit STR. POTERASI : 38 6 22 III
Cum, Vodd 89/Poterasi 38/
Blenia Cuza 13
Ion G. Saita CAL. MOSILOR/BUL. 1, 9, 5 11 II
DOMNITEI: 17
Cal, MasOlor 59/Bul. Dom-
nitel 18
Ion Simiglu INCHISOAREA VACA-
RESTI: 38 6 23 II
MANDRAVELA: 34, 38
Sas. OltenUteki 119/Call. ra- 53, 54
cdresti 490/Detawmentu-
lui 10/Pral. Matliscir 35
-- 170
www.dacoromanica.ro
I
a)

comunal
....

Sectorul
Unde se afl A strada cAutatA? o
(Denumfrile tipArite cu li- Tram- Auto- 73 u LI= u
NUMELE STRAZII teal mare aratA STATIA de vai buz 0 2;4 2
coborire) No. No, '", a
.
C.)
.0 0
.0

Ion V. Socec BERZEI/VIRGILIU/


lntr. STIRBEI VODA: 3,12, 47 8 31 IV
Six. Berzed 4 24
sau:
PIATA COGALNICEANU: 14
Bul. ESsabeta 38/Plevnei
42/Berzei 4
Ion Solomon, 7ezi: General Solomon Ion
General
Ion Topor, vezi: Plutonier Topor Ion
Plutonier
Ion Tiranu CAL. RAHOVEI/ANTIM: 31, 45 7 25 III
Oal. Rahavel 148/Salvator
43
si terminA:
CREANGA-METEORILOR: 7
(EC01,1LUI)
Uranus 57/Ecoului 38
Ion Urdireanu DEPOUL PANDURI: 25
(fost Cdtuneanu) SOS. PANDURI: 4, 25 7 28 III
Sos. Pandurer 13
Ion Ursu, Prof. vezi: Profesor Ion Ursu
Ion Vasilescu, vezi: Cap:tan Vosges= Ion
Cdpitan
Ionescu azi: Sauziene
- G. Ionescu (Tei)
-
Ionescu Anton, vezi: Locatenent Ioneseu
Locotenent .Anton.
Ionescu Atanasie, vezi: Makrr Ioneseu Ata-
Major rnasle
Ionescu de la Brad MIRCEA VODA: 7 5 12 II
(fost Frantd) Olteni 9/Dr. Barasch 17
san:
MIRCEA VODA: 25 32
Mircea Voda 36/Vintfilla' 5 -
Ionescu Const.Bai- vezi: Dlcobenent Ionescu
can, Locotenent Constantin-Rai can
Ionescu Elena azi: inglobarta' in Str. Frayti
Elena Ionescu Br5tuleseu
Ionescu-Gion, vezi: Prafesar Ionescu-
Profesor Gkin
lonescu Nae azi: Nucetulua
Nae Ionescu
(Serban Vodá)

171
www.dacoromanica.ro
cornunal_ I
1 Sectorul
Uncle se aillk strada cAutatd? '8
Tram- Auto- V c., cl
tp:, p j
(Denumirile tiparite cu 11- val buz z 0 .,.-4 g
NUMELE STRAVI terà mare aratã STATIA de
coborlre) No. No. v a)
,o

Ionescu Nae vezi: Nae Iocnescu Aleeia


Nae Ionescu
(Cal. 13 Sept.)
lonescu Nicolae azn: *Pailtnisului
Nic. Ionescu
($erban Vodà)
Ionescu Nicolae vezi: Niodlae lonescu
(Filantropia) (Fdilantropaal
Ionescu Take vezl: Take Ionescu
Ionescu Toma,Dr. vezi: Doctar Tama Ianesou
Ioniti Cegan DEPOUL PANDURI: 25 7 28 III
(fost Viorica) $os. Panduri 29
Ioniti Florea I. azi: Trestle'
Ioniti Florea II. azi: Nufäruflud
Ioniti Florea III. azi: Linnet
Ioniti Matache azi: MAnAstsrea G o v or a
(desfiiintatã pe teren)
Ioniti Popindlu azi: Ragoz
Iorceanu, Inginer vezi: Eng-diner Tonceanu
sau:
Ing. Yorceanu Inginer Yorceaniu

Iordache Gheor- INCHISOAREA VACA-


ghe Intrarea RE$TI: 38 6 23 III
MANDRAVELA: 34, 38,
$os. 01:text-lei 119/Ca1. Vä- 53, 54
cfarestti 490/Detasamen-
tuati 10/Prea. Martisor 9
lordache Golescu STRADA TURDA: 44 8 35 IV
Petnu Maidr 84/Stoida Lu-
desou 78
Iordan Logofitul azi: Locotenent Const Io-
- Logof. Iordan nescu-Baioan
Jordan Logofltul ami.:Logaraluff Teodosie
- Logof. Iordan A &nada
Aleea A
Iordan LogofItul vezi: Logo-Muff larclatnB.
-Logof. Iordan B. Aleea Logo:fa:WI Iocrden
Aleea B. B. .
Iordan Vlaicu SEBASTIAN/CALEA 13
Aleea SEPTEMBRIE: 4 48 6 27 III
Cailea 1.3 Septembrie 213/
Sebastian 115

172
www.dacoromanica.ro
a

Sectorul
comunal
Uncle se aflA strada cAutatA?
Tram- Auto- .6 Z;u 61"
(Denumirile tiparite cu 11-
II

s'
9
cro
NUMELE STRAZII tett mare arata STATIA de vai buz 0 0 i- o
coborlre) No. No. 6

P
10
.,

Iordana I. POPA $TEFAN: 45 6 27 III


Calea Ferentanillor 159
Iordana II. POPA STEFAN: 45 6 27 III
Calm Ferentairi 157/Popa
Stetan 15
Iorgulescu D-tru vezir: Dumitru Iorgulescu
Iosif Eugen O., veal.: Doctorand Edugen 0.
Doctorand los&
r Iosif, Mitropolitul vezi: Mitropolitufl Iosif
Iosif Nicolescu LINIA FERATA: 7,15 7 29 III
(fost Alecu Pe- Calea Rahaved 255
trescu, zis Joita)
Iosif $tefan 0., vezi: Stefan 0. Iosif (Poe-
(Poetul) tufl)
losif Vasilescu, vezi: Calpitan Vasiesau lo-
Capitan sit
Iosifache STRADA BREAZA: 38 8 38 IV
Aleea Sos. Ciurel 60
Iovita vezi: Jovita Fund.
Fund.
Ipsilante Voevod TEIUL DOAMNEI: 1 4 18 II
Ypsilante Vo- Calea Colentina 78/Litovoi
evod Voevod 74
Irimescu azi: Ecaterina Codreanu
(neof.)
Irina - Caracatl azi: Gurghiului
Irina Stinescu FERENTARI/VESELIEI: _ 33, 45 7 29 III
.-.1:a1ea Ferentarilor 95
Isbindei vezi: Izbfindei
Islaz ISLAZ-VAS. GHERGHEL: 44 8 36 IV
Vasile Gherghel 22-33
Islaz PIROTECHNIE : 58
(Comuna Militari Spl. Independentei prima
- Cocioc) stradd dupd Prirotechnie
Ismail VALCOVGR. GANESCU: 19 5 14 II
Th. D. Sperantlia 82
Ispasoiu azi: C5pitan Preotescu
Aleea Aleea
Ispirescu Petre vezi: Petre Ispirescu

173
www.dacoromanica.ro
1
ptte 1

Sectorul
--.
22

comunal
Unde se af16 strada cAutatg? Tram- Auto- .c; oo
.S.)
4-.
(Denumirile tiparite cu II- cy.a

deCiorcli
vai buz a 0
'-, a E,-; i
NUMELE STRAZII tera mare arata STATIA de
coborire) No. No
V a'
1:1

Ispravnicului SFANTUL VASILE: 17 3 8 I


Maica Domnului 15
Istrate, Doctor vezi: Doctor Istrate
.
Istriei DRISTORULIJI: ie,18 5 14 II
(f op s t $coalelor Calea Dudesti 248/Dristoru-
- Dudesti) lui 163
Isvor POD MIHAI VODA: 3, 4, 7, 33, 38 1 21 III
sau Izvor Str. Mihai Vodä si Spl. In- 12, 25 ...--
depencientei 25
atinge cu 18-33:
ARHIVELE STATULUI: 3, 4, 7, 33, 38 7 25 III
Spl. Independentei 51 *Li Bul. 12, 25
Pniincipele Miircea 2
atinge cu 106:
STADIONUL: 4
Doctar Statcovict 52-77
si terml'ing cu 134-147
PLATA `PUISOR: 4
ISVORACVILA: 25
Calea 13 Septembrie 50
Isvoranu PARCUL CAROL: 17, 20 31, 33 6 26 III
(inglobeala. si 11 Innie 70/Nitan 32 ......
Aleea Isvoranu
B.)
Isvoranu A. azi: Profesor Gh. Mumgoci
Aleea

- Aleea
Isvoranu B. azi: ingflobatg in Strada Is-
voranu
Isvorul Nou CIMITIRTJL
ISVORUL NOU: 16 5 14 II
(DRISTORULUI): 16
Calea Dudesti 267/Sta1ada
Drutmal Murgulud 12
Italiana ARMENEASCA: 14, 24 3 2 I
Budevandud Garai 39
taie cu 19-20:
VAS. LASCAR/ITALIANA: 9, 17
Vasile Lasck 21-26
sti tenrnin'à cu 34-39:
CANTACUZINO/BATI-
STEI: 45
Batitstei 20/Gogu C. Omuta-
cum!no 22
Italiana, ARMENEASCA: 14, 24 3 2 I
Aleea Bullevandud Carol 39/Strada
Mathieu-là 5

174
www.dacoromanica.ro
de politie
Inede se .af.11S strigai cAutata?

de Ocol
Cu I Tram- Auto-

Circ.
Jud.
NIJMELE STRAZII terr mmarirel aera:STrTIA di; vai buz
coborire) No. No.
O

Iulia Hajdeu CALEA GRIVITEI/BU-


ZESTI/PIATA DOCTOR
BOTESCU: 3 38, 40 8 33 IV
Callea Grirvirtei 89
$d termitnA Popa Tatu 80
Iulia Hajdeu CALEA GRIVITEI/BU-
- Aleea ZESTI/PIATA DOCTOR
BOTESCU: 3 38, 40 8 33 IV
Calea Grivitai 89
saiu:
Popa Tartu 80/Strada Dille
Hajdeu 2
Iulian Stefan vezi: Stefan Irdian
Iuliu Barasch MATE! BASARAB:
(fost Str. Biserica (LUCACI) 25 32 5 12 II
Urdicani) Calea Cailaina*ilor 4/Matei
Baisarafb 10
saw:
MIRCEA VODA: '7

Strada Oltend 9
Iuliu Gall vezi: Gall Iuliu (Mecanic)
(Mecanic)
Parcel. C.F.R.
Pieptäriari
Iuliu Roca, vezi: Locotenent Rosca Iuliu
Locotenent
Iuliu Tetrat, vezi: Sublocotenent Aviator
Sublocotenent Iuliu Tetrat
Aviator
Iuliu Valaori SFANTUL STEFAN : 25 32 5 15 II
Profesor (fost Calea Calarasilor 86
Gandului)
8 Iunie PIATA 8 IUNE: 4, 7,12 33, 38, 5 12 III
Piata (neof.) Mama Piata' din fata Aleed 15, 18, 40, 45
Patriarchiei pana in Str, 17, 20,
Halelor 25
11 Iunie PRIMARIA SECT. III: 45 1 21 III
Calea Rahovei 41
taie:
11 IUNIE/BUL. MARIA: 9, 15, 33 6 22 III
BuL Regina Maria 64-13 17, 20
% terrnind cu 70-81:
PARCUL CAROL: 17, 20 31, 33
Str. Nifon 41
Ivan Ghetu PIATA SEBASTIAN: 48 7 28 III
Sebastian 191
1

-175
www.dacoromanica.ro
Uncle se atlA strada cAutatAT
(Denumirile tipArite cu 11- Tram- Auto- li 0° 21
NUMELE STRAZII terS mare aratd STATIA de vat buz Z 0a, .9 0
.E
n. a.
coborire) No. No. Is

Izbindei STRADA ALIGN:


(inglobeaza si Str. Sos. Giulesti 46-119
- 40 8 37 IV
Ioana Dina.)
Izvor vezi: Isvor
Izvoranu vezi: Isvoranu
J.
J. (Parcelarea REGIE: 24 40 8 35 IV
R.M.S. - REGIE) Sos. Basarab 21/Bul. Re-
giej 14
J. (Parcelarea
Jianu - Blank -
Bordei)
fn proect prin:
PIATA JIANU:
Sos. Jianu 74
- 32 2 7 I

J. (Parcul Ra- PARCUL RAHOVA: 7, 15 7 :29 III


hova) Cal. Rahoved 415/Bul. Prin-
cipal 16 .
J. 2., zis C. 3. PARCUL RAHOVA :
(Parcul Rahova) Cal. Rallorsrel 415/Bul. Pdn-
7, 15 - 7 29 III
cipal 14
Jalea M. TEIUL DOAMNEI:
Calea Colentina 78/Litovoi
1 - 4 18 II
M. Jalea
Voevod 67/Popa Iancu 2/
A. Protopopescu 5
Jams, leti azi: Sergent Donici Gh.
Jean Texier, vezi: Adjutant Aviator Jean
Adjutant Aviator Texier
Jiana BULEVARDUL GHICA: 17 3 9 I
Aleea (Tei) Maica Domnului 50/Bulev.
Ghica 26/Comoarei 22/
Alexandru cel Bun 10
Jianu PIATA VICTORIEI: 3, 19, 31,32, 2 7 I
Soseaua (i-a Strada Pads 1 26 48
zis, un timp, Bul.
Gh. Buzdugan)
si terming:
PODUL STAVILAR:
Podul spre Herástrgu
- 32

Jianu PIATA JIANU: 32 2 7 I


Piga Mtersectia dintre: Soseaua
Jianu 67-74, Cal. Doro-
bantilor 239-258 si Bulev.
Maresal Presan
Jianu A. azi: Capitan Aviator G. De-
Aleea (Parcel. metriad
Mornand)

176
www.dacoromanica.ro
I
al

comunal
Sectorul
Unde se aflA strada cAutatAT ...
(Denumirile tipArite cu li- Tram- Auto- .13. ou 6:"..
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de vai buz o 0 4,-. 9
coborire) No. No '-' a U
'CS
"
W

Jianu B. azi: Doctor Grigore Mora


Aleea (Parcel.
Mornand)
Jianu C. azi: Maior Aviator Capp. N.
Aleea (Parcel.
Mornand)
Jianu D. &mi.: CApitan Aviator Fetre
Aleea (Parcel. Mk-cm
Mornand)
Jignita, Sf. Nicolae vezi: Sf. Nicodrae---.Egndttia
Jiului PARCUL RAHOVA: 7, 15
(Conn. Lupeasca) Calea Rahovei 417/Amur_
guilui 40
Joffre, vezi: Maresaa Jotfine
Maresal
Joita azO: losid Niculesou
Fund. zis Zoita
(S'a numit si
Fund. Alecu Pe-
trescu)
Jovita DEPOUL PANDURI: 25 7 28 III
Soseaua Fancluri 13/Ion Ur_
dgreann 28
Judetul Dragotä CANTEMIR: 16, 19 5 13 II
(fast Fund. Mg- Cates, Dudesti 62/Anestase
celari II.) Fanu 9/ALex. Ciurou 18
Judetului STRADA SF. PETRU: 8 3 8 I
Calea Lama Teului 58
Juilland DRAGU TEODOR: 53 6 27 III
Aleea BuievandullGeneral Mc- ......
soil' 31
Jules Michelet ALEX. IJAHOVARIBUL.
TAKE IONESCU: 5
STATUIA TAKE IONE-
SCU: 15 19
ATENA: 20 32. 47 3 1 I
Butlevandlua Take Ionesou 22
Julia Hajdeu vezi: luta Hajdeu
JuliettaAntonescu GARA DE NORD: 12, 24 40. 48 8 32 IV
Bulevanduff Mallon Gollesou
29/Viting 8

177
www.dacoromanica.ro 12
Unde se afIA strada cAutatA? Tram- Auto- .6 O, 6=4 77A
NUMELE STRAZII
(Denumirile tiparite cu li- vai buz 0 0 s, 0 49.t
ter& mare arata STATIA de No.
coborire) No. a) 0
U)

Jupiter STRADA MIHAI VODA: 7, 25 7 25 III


Mthad Vodd 57/Puitu cu *IPA
rece 24
saiu:
V. A. URECHE: 4
Isvor 67/M:ihat Voda 59/
A1exandru Orascu 15
Justinian STRADA POLONA: .44,47 3 4 I
Roman:a 47/Polona 44
Justitiei GRAMONT: 17, 20 33 6 26 III
11 Ifunde 42/Gram:rut 39
taiie au 36-39:
11 IUNIEIBUL. MARIA: 3, 15, 33 1 21 III
Buflevardul Maria la 13-70 17, 20
tafte cu 42-55:
PRIMARIA SECT. III: 45
Calea Rahovei la 51-64
tba:e cu 64-69:
JUSTITIEI: 31
Strada Antra la 37-38
(termind cu 78-83 in Stra-
da Oafdrined 27)

Justitiei azi: Iniconponat in Spladul


Splaiul Undrel
Juvara Ernest, vezri: Doctor Ernest Juvara
Doctor

K.
K. (Parcelarea REGIE: 12, 24 40 8 34 IV
R.M.S. REGIE) Sos. Basarab 21/Bulev. Re-
giei 16
K. (Parcelarea In proect, prin:
Jianu -Blank PIATA JIANU: 32 2 7 I
- Bordei) Plata Jianu 74/
Kalimachi vezi: Calimachi
Kalinderu, Dr. vezi: Doctor Kalinderu
Karagheorghevici azi: Eugendu Oainada
Kepler STRADA SF. PETRU: 9 3 8 I
Cal. Lacul Teiului 33
Kilia vezi: Chilia
Kiriacescu Oscar vezi: Oscar Kiriacescu
Kiriloff Nicolae vezi: Mediae Kiriaoff

178
www.dacoromanica.ro
Untie se af16 strada diutatã?
Tram- Auto-
NUMELE STRAZU
(DenumirRe tiparite cu 11-
tera mare arata STATIA de vaI buz .
coborire) No. No.

Kiseleff PIATA VICTORIEI: 3, 19, 31, 32, 2 6 I


Soseaua Bul. Filantropia 2 26 48
taie cu 4-11:
BUFET: 20 31
Ion Mincu la 20-25
atinge cu 20-61:
ARCUL DE TRIUMF: 31
Bul. Maresal Averescu 9-44
si Bul. Maresal Presan 1
si termin5:
IIIPODROMTJL BANEASA: 3 31
Drumul spre Ploesti i Dru-
mul spre Mogosoaia
Knappe Carol vezi: Carol Knappe
Knappe Carol veal: Carol KnappeFund.,
Fund., zis Nit§ zis Fund. Nita Serban
Serban
Koch, vezi: Doctor Koch
Doctor
Kretuleseu N., vezi: Doctor N. Cretulescu
Doctor Dr. N.
Cretulescu

L.
L. (Cartierul ALEEA GRANT: 40 8 34 IV
C.F.R. - GRANT) $oseaua GiAllesta 7/Strada
D. No. 55
L. (Parcelarea In proecrt, Writ
Jianu - Blank PIATA JIANU: 32 2 7 I
- Bordei) Soseaua Jisnu 74
L. (Parcul Ra- PARCUL RAHOVA: 7, 15 7 29 III
hova) CrLea Rahavei 415/Bufle-
vardul Prindpal 2
Labirint azi: Mitropolitul Ghenadie
Petresou .

Laborator LOCOT. FOISOREANU: 40 5 13 LI


Falsorului 103
tale u 50-83:
GRADINARI/VITAN: -- 40 5 14 II
Calea Virban la 104-87
taf.e cu 102-111:
LABORATORTJLUI: 26
Sosesua Mihati Bravu la
446 sti 359
el termlinA cu 168-197:
CIMIT. ISVORUL NOU : 18
16
-:
DRISTORULUI: DRISTORULUI:

Calea Dudesti 276


179
www.dacoromanica.ro
1
P.... . . . . . . a)
.

comunal
Sectorul
Unde se aflã strada cilutatA? -8
Tram- Auto- .d ,,.) 6.8
V-

NUMELE STRAZII
(Denumirile tipArite cu li- vai buz z'a ".:1 a
terA mare aratà STATIA de No. N o. '3 a) C.) 0 .
coborire) 1:5 Ti
N
Laborator I. GRADINARI/VITAN: 40 5 14 II
Fund. I. 4 Calea Viten 104/Strada La.. 4 I I

borator 44
Laborator II.
I I GRADINARI/VITAN: 40 5 14 II I

Fund. II. Oalea Vltan 104/Strada La-


barator 48
Laborator III. LABORATORULUI: 26 5 14 II
Fund. III.
m.
Laborator IV.
Soseana Mihal Bravu 359/ .1.8
Strada Laborator 141 tl 26 5 14 II
LABORATORULUI:
Fund. IV. Smetana Mihai Brarvu 359/
Strada Laborator 159
Laborator I. GRADINARI/VITAN:
412 40 5 14 II
Ulicioara I. Calea Vdtan 89/Strada La-
ibonattor 89
E
Laborator II.
Ulicioara II.
GRADINARI/VITAN:
Cailea vitas.' 89/Strada La-
111 40 5 14 II .
borator 95
Lacul Teiului CALEA LACUL TEIULUI:
Calea (fost Str. Barbu Vacbircu 44
9
0,1 3 8 I
s
Drumul Lacul tale cu 90-111: l'E. 4g.5-,.
Teiultf.) CALEA LACUL TEIULUI: 17
gg Marloa Domnulni. 63-68 te,i71
31 si rtermilng cu 150-185: 31
LACUL TEI: 17
pmg
Doarnna Ghloa 2
LAculetu HERASTRAU: 32 2 10 I
(HerAstrau) Scoalel 22/Saseana Plpe-
na 29
sau:
HERASTRAU: 45
Soseaua Pipera 29
Lacului LIERASTRAU: 32 2 10 I
(HergstrAu) Scoalea, 28/Soseaua Pipera
35-58
say: .

HERASTRAU: 45
Soseana Rivera 35-58
Lacului azi: Incorporatà In Strada
(Str. Romang) Domanta Ruxandra
Lahovari Alex. vezi: Alexandru Lahovari
Lahovari Alex. vezi: Aaex. LahoinerlRiata
Piga
Lahovari, General veal: General Lahovarri

180
www.dacoromanica.ro
1
comunal
Sectorul
Unde 'se aflã strada autata? Tram- Auto- c: "8u
NUMELE STRAZII (Denumirile tip arite cu li- vai buz 0 0
tell mare aratä STATIA de No.
coborire) No. 1, w
d

Lainici LAINICI: 15 44 8 37 IV
Oak*, Gnwitei 398 I I

cd terminal cu 64-73:
LAINICI: 19
PZ :°. Budevarclud Ridiantropia 321 I V, V. I

Lambru Dimitrie azi, din noru:


General (fost Sos. rarea Ca lent:Ina
Colentina)
g vemi: Stefan LambruPlata
A ,64 .

Lambru Stefan
Piata -.4g. -"I
.! OiN [Tie
Laniriei LEMAITRE: 1

P'W CALEA VACAREFTI: 8g 38 6 23 III


6- Ca leataleVataresti
LANARIEI:
178
ow 71-76: n 118
38
lit III
6 22
Cuma Voda la 142-155
r taie cu 96-101:
LANARTEI:
1 gll --
12
8'
Oat lea Serban Voda 151-184
(termrina cu 147-148 in Str.
G-mal Candiano Popescu 45)
Ladariei I. LANARIXI: 12 6 22 III
Fund. I. Calm Serban Voda 184/Stir.
Lanaeei 126/G-ral Can_

Linariei II.
ditano Popesou 5
LEMAITRE: 1 6 23
.HI
Fund. II. CALEA VACAlkESTI: 38
Oadea Vacaresti 178/Strada
Lanariei 25
Lantului ISVORACVILA: 25
PIATA PUISOR: 4 7 25 III
Cadea 13 Septembrie 57/
Acvida 6
Liptari LACUL TEI: 17 3 9 I
°deg. La Cull Te:ruilui 128/
Strada Tethul Doemnei 86
Liptari LACUL TEL 17 3 9 I
Aleea (Parcel. paLea Law). peijuilui 128/
Toneanu) Strada Teettl Doemnei 86/
Strada Laptani, 7
Liptari azit: Tanase Nicolescu-Bea-
- Fund., zis Fd. c.a.___,stalada
D-tru Laptarul
Liptarul Mitrus ami: Tumnul Row
Mitrus Lapta-
rul

181
www.dacoromanica.ro
I
_._
de politie
comunal
Sectorul
Unde se aflá strada cAutatà?

de Ocol
Tram- Auto-

Circ.
'

Jud.
(Denumirile tmArite cu 11- vat buz
NUMELE STRAZII terä mare aratà STATIA de
coborire) No. No. °

Liptarul Mitrus vezi: Mitrus Laptarul


Fund. Fund.
Liptarul Nita vezi: Nita Laptarul
Laptelni CALEA LAPTELUIFUN-
zis Strada Ca lea DATURA II RAION: 19 6 14 II
Laptelui Th. D. Sperantia 68
Lascar Catargiu azi: Biseriea Amzei
Lascar Catergiu PIATA ROMANA: 15, 19, 32, 44, 2 3 I
Bulev. Piata Lascar Catargiu (Pia- 20 47
tla Romanä) 8-10
al:Inge en 31
GENERAL MANU: 15, 19, 32, 44
General Gh. Menu 1-2 20
tale eu 47-52:
GRIG. ALEXANDRESCU: 19 32, 44
Grigore Alemarndresou 7-10
sti term:Ina' eu 59-68:
PIATA VICTORIEI: 3, 19, 31, 32,
Calea Vietorlei 232 si So 26 48
seat:a Bonaparte 2
Lascar Catargiu PIATA ROMANA: 15,19, 32,44, 2 3 I
Piata (f o s t Bulevarda. Take Ioneksen 20 47
Piata Romand) 43-46
Lascar Vasile vezi: Vasile Lasoatr
Läscirescu Valde- vezi: Calpfitten Lasearescu
mar, Capitan Valldemair
Laterala ALEEA GRANT: 40 8 34 IV
zis Str. C.- (Car- Soseaula Gisuflesti 3 Bulevar-
tierul R. M. S.- dull A.CFR. No. 2/Str.
REGIE) B.RMS. zis Ing. A. Ioa-
ehimesou 23
Latina'. BUL. CAROL/MOSILOR: 1, 14, 3 2 I
Bullevertclul Caroll 63 24

Laurentiu Clau- vezril: Cattaitan Doctor Clau-


dian, Capitan &Ian Laurentiu
Doctor
Laurian, August vezi: August Trebardiu
TreboniuPiata Laurien-Piatia
Lautari I. aril: Gheorghe DInfteu
Fund. I. Strada
Lautari II. azi: Che_stache Cietlac
Fund. II. Strada
Läutarul Barbu vezi: Barbu Lauta.oul

182
www.dacoromanica.ro
de politic I
I
I
de Ocol 1
a

I comunal
I Sectorul
Uncle se afla stracia cAutatA?
Tram- Auto- . o

Jud.
Circ.
NUMELE STRAZII (Deriumirile tiparite cu 11- vai buz
1.L;;:z;

terA mare aratA STATIA de No. No. U a


coborire)
ci

I
1
Liutarul Barbu vezi: Barbu Lautaruil
Fund. Fund.
V LazIr azi: Luoa P. Niculescu
Lazarovici Virgil, vezi: Locotenent Lazerovii
Locotenent V:irgiff
Lizureanu URANUS/CAL. 13 SEPT.
CAZARMEI: 7, 25 7 25 III
&tr. Uranus 47
si terinthg cu. 55-74;
LAZUREANU: 31
Str. Anb!tin 64
Lebedei inglobatà in terenul CetdOi
(Desfiintata) Univershare
Lecca, General vezi: General Lecca
Legislatorului MITROP. GHENADIE
PETRESCU/CAL. '
VACARESTI: 1, 7,
Call. Nraaresti 45/Co1onel 16, 19 5 12 II
Orero 1 .

Leon Mihalovici azi: Suhais


Leon Vodd LEON VODA: 12 6 22 III
Cal. Sea-ban Voad 49
si. terinitna":
BIM. MARA SESTI: - 38
Cuza Viad5. 54
I eonida ROMANA/TUNARI: 44, 45, 3 4 I
Str. Rornanä 87 47
Leonida, Dr. Adela vezi: Doctor Adds
Doctor Adela Leon:W[2
Leonida
Leonte, Doctor vezi: Doctor Leonte
Leova DELEA NOUA-PITI$: 19 5 14 II
Th. D. Sperantta 114/
Drlistocrului 76 -
Leului GENERAL BERTHELOT: 31, 47 3 1 I
Intr. ALEX. LAHOVARI: 31
Call. Victoriel 96 Dr. N.
Creputle.sou 8
Lianei LACUL FLOREASCA: 48 2 7 I
(fost Ionita Flo- VLADESCU: 5 48
rea III. - Groapa Call. Dorobtantlar 100/Loc.
Floreasca) Av. Radu Beller 56 Sf.
Constantin si Elena 28
183
www.dacoromanica.ro
I

I
de politie
comunal
Sectorul
Iwo
Unde se aflA strada cAutatA? Tram- Auto- .0. CJ-8

Circ.
pnr
(Denumirile tipArite cu 11- vat buz z 0
NUMELE srnAzII terA mare arat5 STATIA de No. No.

313
coborire) Is

. .

1
'PTV
Lib ertitii STR. PALAS: 31 6 25 III
Str. Ant lim 57 ,v I I I I
tale:
LIBERTATH (SUTER): 45 6 26 III
Ca1. Rahoveti la 77-02
sl ternaln5 :
LIBERTATII : 3, 15
But Regina Maria 88
Libertätii LIBERTATII (SUTER): 45 6 25 III
Intr. (f o s t Calea Rahovei 92/Str.
Fund. Amfibiilor) 1Abert4idi '7
sau:
STR. PALAS: 31
Antdm 57/Lilbertatii 5
Liciu Petre vezi: Petre Iii.aiu
Licurg ARMENEASCA: 14, 24 3 2 I

Liliacului
g
Buil. Carol 45/Anmeneasc5
23
V. A. URECHE:
gn
4
A6
7
88
25
ei
(Parcel. Fr. Ma- Ism/. 48/V. A. Ureche 4/
thias)
Linia Arsenalului
Strada
Othiteaor 4
PANDURI:
Call. 13 Septembrie 113/
4, 25 . 7 25 III .L. 4

Lintes Petre
Sahinclar 131 .
'5
,i.

2 E.E.,
4.
PANDURI: 4, 25 7 25 III
(0 portiune din Cal. 13 Septembrie 113/ ...1

Str. Epicol) Salindlor 99


Lipcanului azi: Imornporata in Sir.
Alex. Donied.
Lipscani BREZOIANU - CISMIGIU: 14, 24 1 21 HI
Buil. Elisabeta 25/Anghel
Saligny 2
tale:
POSTAGRAND HOTEL: 31, 40
Cal. Viotor:ei 11-14
tale:
LIPSCANLBANCA
NATIONALA: 15, 16, (31, 5 11 II
Smairdan 6-9 20 40)
atinge cu 79-96
SF. GHEORGHE 1, 4, 5, 32,
Bilratleti 2 si, Buff. Begele 9,16, 45
Albert I. No. 1 17, 19
sti term. cu 95 A.-114:
SF. GHEORGIIE/MOSI-
LOR/CAVAFII VECHI: 1, 4, 5, 45
Cal. Mosilor 37 9, 17

184
www.dacoromanica.ro
I
ta

comunal
sectorul
Uncle se MIA strada cAutatA?

de Ocol
:a

.
(Denumirile tipArite cu li- Tram- Auto-

Jud.
c3 v,
NURIELE STRAZII teal mare aratà STATIA de vai buz 1... o
No. No. Ua

-
coborIre) a,
c,

I
Lirei LICEUL MIHAI
VITEAZU: 14 4 12 II
Bul. Pache 59/Hared 4
Lisabona SCOALA FLOREASCA: 5 3 2 I
Cal. Darobantigor 149
Lister, Doctor vezi: Doctor lister
Litovoi Voevod TEIUL DOANTNEI: 1 4 18 II
(fost Str. A.-Par- Cal. Cogent:ma 78 ...04-.
celarea Danielo-
pol)
Livedea cu Duzi LIVEDEA CU DUZI: 38 6 23 III
oat Vdcgiresti 290
Livedea eu Duzi LIVEDEA CU DUZI: 38 6 23 III
Fund. Cal. Vgcare*ti 290/Str. Live- .
dea ou Duzi 19
Lizeanu $TEFAN CEL MARE/
(Este parcursä pe VIITORULULLIZEANU: 16, 17, 3 9 I
toatá lungimea Sus. Stefan eel Mare 127 26
de linia de tram- sa terming cu 39-44:
vai 17) LIZEANU C. F. R. 17
Str Ciandiruil Reinvieree 2
Lizeanu I. STEFAN CEL MARE/
Fund. I. VIITORULUI LIZEANU: 16, 17, 3 9 I
Sos. Sterfan eel Mare 127/ 26
Str. Lizeanu 15
Lizeanu IL LIZEANU C. F. R.: 17 3 9 I
Fund. II. Sir. Lizeargu 39
Locatelli azi: PaharnieugulStrada
Aleea
Locatelli DEPOZITUL SANITAR: 3, 19 2 6 I
Aleea Bul. Fillantnypda 120/Mare_
pa Averesou 20/Nde. Ba-
cot& 15.
Locatelli PIATA FILANTROPIA:
Aleea Bua. Pillantropia 59/Impa- 3,19, 8 35 VI
Carlei. 20. 20
Loeotenent Ada- HELIADE INTRE VH: 42 N. 4 18 II
miu, zis Tisescu Sos. ,Ghenase 120/Heliade
Aleea intre VII 38.
Locotenent An- vezi: Locatenent AvilatoT
dreescu Marcel, Andreescu Marcel.
Locot.Aviator
185
www.dacoromanica.ro
I
-.

comunal
Sectorul
Unde se aflAstrada cautatA? Tram- Auto- ii oo
.V..
..-
(Denumirile tipbrite Cu li- vai buz a 0
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de
coborire) No. No cs
'aa)

. Locotenent Avia- SCOALA FLOREASCA 5 2 7 I


tor Andreescu Calea Darobantillor 168 -,3-
Marcel (fost Str.
DosUl Cantonu-
lui)
Locotenent Avia- (lost Callea Floreasoa)
tor Binciulescu azi, din now Calea Flo-
(corect.: Loc. Co- reasea.
mandor Aviator
Banciulescu)
Locotenent Avia- PIATA CONFEDERATIEI
tor Beller Radu BALCANICE; 5 48 2 7 I
(lost Bulevardul Calea Dorobantilor 190. .-
Placintei)
Locotenent Avia- VLADESCU: 5 48 2 7 I
tor D. Darian Loc. Av. Radu Beler 24
(lost Fratii Ber- ?I termInd ou 59-70:
ceni A.) FLOREASCA: 5
VLADESCU: 45
Cal. Florelasoa 155. (in do-
sul Tabricei Ford")
Locotenent Avia- STR. A. CART. C.I.A. 19 2 6 I
tor Fula, Vasile Bull. Mantropila 238.
,
Locotenent Avia- COL. PLE$OIANU: 19 2 6 IV
tor Mir54escu Ion Bull,. Fiflaintropba 170/Al.
Constaailtinescu 1.
Locotenent Avia- VLADESCU: 5 48 2 7 I
tor Octav Ocu- Lac. Av. Radu Beller 26
leanu (fost Fratii % tenrnind ou 62-73:
Berceni B.) FLOREASCA: 5
VLADESCU: 45
Cal. Floreasea 157 (in do-
sull fabrOcei Fond").

Locotenent Avia- PIATA CONFEDERATIEI


tor Petrescu Ser- BALCANICE: 5 48 2 7 I
ban Call. Dordbiantilor 190/Loc,
Av. Raclu Belf.fer 13/Str.
C. No. 1-2.
Locotenent Avia- PIATA CONFEDERATIEI
tor Radu Beller BALCANICE: 5 48 2 7 I
(fost Bulevardul Cal. Darobantilor 190.
Placinten
Locotenent Avia- COL. PLEOIANU: 19 2 6 I
tor Stalpeanu Gh. att. Rthantropia 138.

186
www.dacoromanica.ro
Unde se aflà strada cAutath? .' 573.
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- ,r; 75 6
NUMELE STRAZII terà mare aratA STATIA de vai buz a0 ..'-.1

coborlre) No. No
V"o
1'. a) C) C.) P

Locotenent Avia- STR. A. CART. C. F. R.: 19 2 6 I


tor Stamatescu Bul. Filantropia 238/
Grig. (lost Str. E. Loc. Av. Fuicä Vasile 35-38
- Parcul II. Min.
de Domenii)
Locotenent Avia- STR. A. CART; C.F.R.: 19 8 36 I
tor Traian Vasile Bud. Fillantropiei 236.
(fost Strada A. -
.Parc. II. Min. de
Domenii)
Locotenent Beller vezi: Locotenent Aviator
Radu Radu Beller
Locotenent Bor- carect: Sublocotement Bor-
neanu N. Alex. neanu N. Alex.
Locotenent Botea PIT1S-DELEA NOIJA: 19 5 14
Aurel (fost.Didi Th. D. Sperauta 114/Dris-
tel - Raion) tortilutil 90.
1 ocotenent C a- GARDU VERDE: 47, 48 7 28 III
randa (Poli- Str. Drumul Serei 69/Lo-
gonul Cotroceni) cotenent Gaina" 8-10.
Locotenent Colo- arzL: Mihail Cognnliceanu
nel Aviator Pro- ((Buffet).
topopescu Stefan
Locotenent Colo- VLADESCU: 5 48 2 7
nel Aviator Pro- Loc. Av. Radu Beller 30
topopescu Stefan $i tennUnal cu 6 7 6 8 :
(fost Str. Ioana) FLOREASCA: 5
VLADESCU: 45
Cal. Floreaisoa 159 (in do-
sul faflarkel Food").
Locotenent Colo- LOC. COL. PAPASOGLIJ
nel Papasoglu SPLAIULUI: 1 40 5 13 II
(fost Triumfului) Calea V.licaretli 105
0. termind cu 89-110.
FOI$OR-VLAICU VODA: 40
Stir. Focisor 66.
Locotenent C o- azi din nau: Calm Flo-
mandor Av. reams_
Banciulescu (fost .
Cal. Floreasca)
Locotenent C o- VLADESCU: 5 48 2 7 I
mandor Av. Loc. Av. Radu Baer 24
Darian D. (fost pi terming cu 59-70:
Fratii Berceni A.) VLADESCU: 45
Cal. Floreasoa 155 (in do-
suil falbeicei Ford").

187
www.dacoromanica.ro
I
I

I
de politie
comunal
Scctorul
Unde se aflä strada cAutatä?

de Ocol
Tram- Auto-

Circ.
(Denumirile tipärite cu li-

Tud.
NUMELE STRAZII telá mare arata STATIA de vai buz
coborire) No. No.
.s co s

Locotenent Con- CAPITAN VASIESCU: 14 4 16 II


stantin Ionescu - Sos. Barnodkul 42.
Baican (fost Lo-
goratul Iordan)
Locotenent Darian vezi : Locatenent Comandor
D.. Aviator D. Danban.
Locotenent Foist,- LOCOT. FOI$OREANU: 40 5 13 II
reanu Mihail Stir. Follsotr 98
Locotenent Fidel vezi: Locotenent Avthator
Vasile PuilcA Vasile
Locotenent Gaind GARDU VERDE: 47, 48 7 28 III
(Polig. Cotroceni) Str. Drumul Serei 69.
Locotenent Gano- POPA NAN: 25 32 5 15 II
vici Dumitru (fost Call. CalanlOar 206.
Pescari)
Locotenent Hogas in proect pe Stir. Vat= Lu-
Gheorghe minoasa.
Locotenent Ione- PARCUL IANCULUI: 14 4 16 II
scu Anton (Par- $0s. LainanCrui 58 / Locat.
celarea I. - Ian- Victor Manu 15.
cului)
Locotenent Ione- CAPITAN VASIESCU: 14 4 16 II
scu Constantin - Sas. Innouluti 42.
Baican (fost Lo-
gof5tu1 Iordan)
Locotenent Laza- PARCUL IANCULUI: 14 4 16 II
rovici Virgil $os. lancului 58/Locat. Vic-
(Parcel. I. Iancu- tar 1Vianu 31.
lui)
Locotenent Lintes collect.: Sir. Linite Petre
Petre (Mirk' grad).
Locotenent Mann, PARCUL IANCULUI: 14 4 16 II
Victor Locot. Sas. Latnicuiui 58.
Victor Manu (Par-
celarea I.- Iancu-
lui)
Locotenent Mira,- vezi: Locotenenrt Aviator
sescu Ion Marasesou Ion.
Locotenent Mar- vezi: Lacatenent Avtisitar
cel Andreescu Andreescu Marcel.
Locotenent Mari- ECONOMUL ATHANASIE 58 2 3 IV
nescu $tefan (fost STOICESCE:
Paraschiva Mari- Sp1. Inidependentei 297.
nescu)
188
www.dacoromanica.ro
1

I
comunal .
de politie
Sectorul
Uncle se afla strada cAutata? Tram- Auto- u
73
(Denumirile tip Arite cu li-

Circ.
.c i
NUMELE STRAZII tett mare aratä STATIA de vai buz 0 01
coborlre) No. No. N, ,cal
v
oi!;VoaP ,...

Locotenent Medic
Zlitescu Const.
-
ZLATESCU-BIS.
BALANEANU: 26 4 16 II
.
(fost Sarbeascg) Sos. Mihai Bravu 164 .
I

Locotenent Medic ZLATESCU-BIS.


Zlitescu Const. BALANEANU: 26 4 16 II
Fund. Sas. Mil-tai Bravu 164/Str. I :,..

,
ii:Ig
Locotenent Medic
Locatenent Medic Zia-
rtescu Constantin 16 4
ZLATESCU-B1S.
A ig '
Zlitescu Const.
Aleea
BALANEANU:
Sos. Mihai Bravu 164/Str.
26 4 16 II
''d
Locotenent Medic ZIA-
tescu Constantin 29 0.4 q g. . .
"2,
Locotenent Moga cored: Sublocotenent Moga
Alexandru
g 9"; .-o
Alexandinu
Locotenent Negel GARDU VERDE: N 1 47, 48 7 28 III
1
(Poligonul Cotro- Strr. Drumul Bared. 69/ La-
ceni) cotenant Gdin'd 4-5.
Locotenent Octav vezi : Locotenent Aviiator >
Oculeanu 2 Ocbav Oculeatnt.
Locotenent Paule- ORZARI-DELEA NOUA: 25 32 4 16 II
scu Alexandru Gall. CalárasiCor 235/Detela

Locotenent Petre
Veche 41.
correct:
i
Lr:Intes Petre (fard
Lintes grad). I

Locotenent Robe- PARCUL IANCULUI: 14 4 16 II


scu Radu (Parcel. Sas. L5 nC121111 58/Locot. Vic-
I. Iancului) tor Mann 23.
Locotenent Rosca CAZARMEI : 31 1 21 III
luliu (fost Fund. Cazgaimed. 20/Baiteridilor 30.
Rosca)
Locotenent Sache- 11111IAI BRAVU/PACHE/
larie Visarion SOS. IANCULUI: 14, 26 4 18 II
(fost Crivineni) $(36. Ianculud. 1/Avnig 65. .....
Locotenent Stil- vezi: Locotenent Aviator
peanu Gheorghe Stalpeann Ghearghe
Locotenent Sta- vezi: Lacotenent Aviatow
matescu Grigore Stamartescu Gnigore.
Locotenent Traian vezi: Locotenent Aviator
Vasile Traien Vasiae.
Locotenent Victor PARCUL IANCULUI: 14 4 16 II
Manu (Parcel. I. Sos. Jamul% 58.
Iancului)

189
www.dacoromanica.ro
I
comunal
Unde se aflä strada autatA?

Sectorul
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- .6'5u 2_4117
joj
NUMELE STRAZII terd mare arata STATIA de vai buz a 0
coborire) No. No. 0

Locotenent Virgil PARCUL IANCITLUI: 14 4 16 II


Lazarovici (Par- Sos. Ianouati 58/Locot. Vic-
cel. I. Iancului) tor Mann 31.
Locotenent Visa- MIHAI BRAVU/PACHE/
rion Sachelarie SOS. IANCULUI: 14, 26 4 18 II
(lost Crivineni) Sos. Iarroului 1/Avnbg 65.
Locotenent Zibi- azi: Miathar Gaureseu.
voiu Gh.
Locotenent ZFate- ve-zi: Locotenent Medic
scu Constantin Zratesou Constantin.
Locotenent Colo- azi : Mihail Cogabliceanu
nel Aviator Pro- (Bufet)
topopescu Stefan
Locotenent Colo- VLADESCU: 5 48 2 7 I
nel Aviator Pro- Lae. Av. Radu Beller 30
topopescu Stefan si teranara cu 67-68
(lost Str. Ioana) FLOREASCA: 5
VLADESCU: 45
Cal. Flocreasea 159 (in do-
sul fabrkei Ford").
Locotenent Colo- LOC. COL. PAPASOGLU-
nel Papasoglu SPLAIULUI: 1 40 5 13 II
(fost Triumfului) Can. 1.75catresti 105
sti termItna' au 89-110:
FOISOR-VLAICU VODA: 40
Stir. Foisor 66
Locusteanu Alex, vezi Med5c Vetenin,ar Ale-
Medic Veterinar xancinu Locusteanfu.
-

Locusteanu Petre vezi: Petre Loousteanu.


Logofitul Iordan azi: Looatenent Constantin
Ioneseu-Baboan.

Logofitul Iordan azi: Logoldbul Teodos:e.


A. Aleea A.

Logofitul Iordan CAPITAN VASIESCU: 14 4 16 II


B. Aleea B. Sas. lanoului 42/Locotenent
Const. lonescu-Barican 23

Logofitul Nestor JIJSTITLEI: 31 1 21 III


Str. Antim 34.
190
www.dacoromanica.ro
Unde se afil strada cAutatA? Z, «..1 -m-73'
(Denumirile bparite cu li- Tram- Auto- .ri c., 6:1 1,1 g
NUMELE STRAZII tera mare ara ta STATIA de
coborire) No. No. '"2.1% 0; ca", g
lz cl) u

Logofitul Taut NERVA TRAIAN: 16,19 5 13 II


Cal. Dudesti 38/Nervia 'Era-
Ian 100/Alexandnu Mo-
nuzzi Voevod 22.
tge:
NERVA TRAIAN: 40
Loc. Col. Papasoglu 61-66
si ter:mina:
LEMAITRE: 1
Cal. I/Nearest: 157/Ape1e
Minerge 19.
Logofatul Taut NERVA TRAIAN: 40 5 13 II
Aleea (f o s t Loc. Coil. Papasoglu 61/Str.
Fund. Golesti) Logoratul Taut 45
Logofitul Teodo- CAPITAN VASIESCU: 14 4 16 II
sie (fost Aleea A. Sos. Ianoulni 42/Locotenent
- Logofatul Ior- Const. Ionesou-Bairoan 22.
dan A.)
Logofitul Udriste MIROEA VODA: 25 32 5 15 II
(o portlune din MIncea Voda 11/Matei Ba-
Str. Lueaci) sarab 27.
sau:
ROMULUS: 7
Romulus 46.
Londra SPITALUL DE COPII: 26 2 7 I
(Parcul Bonapar- Sos. Bonaparte 33
te) si term!na:
PIATA CONFEDERATIEI
BALCANICE: 5 48
Str. Pans 46.
Lotru STR. LAINICI: 15 44 8 37 IV
Cal. GnIvAei. 406
si termina ou 65-66:
STR. LAINICI: 19
BuL Falaintnopla 325.
Lotru STR. LAINICI: 19 _ 8 37 IV
Fund. Bul. Fillantropia 325/Str.
Lotaiu 61.
Louis Barthou PIATA BRATIANU: 5, 14, 32, 45 3 1 I
(fost Str. Biserica Dui I. C. Bratianu 3. 15, 16,
Enei) 19, 20,
si termina: 24
ARISTIDE BRIAND: 15, 16, 31, 40
(REGALA): 20
Raymond Pdaware 22 (tost
Aoaderniel)

191
www.dacoromanica.ro
comunal
Sectorul
Unde se afIS strada cSutatA? /.. 57.
Tram- Auto- .0 oo 07.;
NUMELE STRAZII
(Denumirile tipSrite cu li- vai buz 00 I.; g
terti mare aratS STATIA de No. No
coborire) '"2 cl,
ci
C.)

0al
Louis Blank PIATA VICTORIEI: 3, 19, 31,32, 2 7 I
(Arhitect) $os. Bonaparte 7 26 48
si itermina:
STR. ARGENTINA: 48
Str. Parts 22.
Luca P. Niculescu VACARESTI/BUL. MARIA( 1,4,17, 32 5 12 II
(fost LazAr) CAL. CALARASILOR: 19, 25
Bairatiei 45Sf. Vinerti 12. .

Lucaci MIRCEA VODA: 25 32 5 15 II


(Portiunea dintre Mincea Voda 11/Mated. Ba-
Cal. Caldrasilor 4 swab 35.
si vechea stradà tate:
Matei Basarab se ROMULUS: 7
cheama, azi, tot Romulus 53
Matei Basarab. tale au 77-80
Portiunea dintre HALA TRAIAN: 7, 25 32
Matei Basarab 27 Cal. CalAra)illoir 128/Ilnatan
si Romulus se 83-11%
cheamg : Logof. si tenmema au 125-136.
Udriste. Restul a POPA NAN: 25 32
eamas : Lucaci) Cal. Callariasiflocr 178tnri-
foci. 14.
Lucaci BALA TRAIAN: 25 32 5 15 II
Aleea (neof.) Gal Ca'15ciasilor 128/Tra-
. clan 83ALmaacti, 59.
Luceafirului PANDURI: 4, 25 7 25 III
Cal. 13 Septembrie L13/
Sablicnellocr 84.
Luchian, C5pitan ezi: Petre Nicolee
CApitan Lu- (Ctrangasi)
chian (fost Petri-
ca' Niculescu)
Luchian, Pictor vezi: Pietor Luchaian 3
Pictor Luchian
Lucia Popescu FRATH MIHAILESCU:
(neof.) (MIHALACHE CARPACIU) 53 6 23 III
Sos. Olten1;ted 41.
Ludescu Stoics vezl: Stocica Ludesau.
Lueger, Doctor vezi: Doctotr Lueger.
Luigi Cazzavilan $TIRBEI VODA/POPA
TATU: 38, 47 8 31 IV
$ticibei Vod5 -62
si, tannin& att 37-44.
GRIVITEI/G-RAL
BUDISTEANU: 40
Cal. Girivritei 25/G-aial An-
gheiescu 23.

192
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflà strada cAutatAT
NUMELE STRAZU
(Denumirile tipärite cu ii- Tram- Auto-
vat buz 0 c; 1
:.
terA mare aratã STATIA de
coborire) No. No. u43
.s
Luis Bartu eared: Loads Barthou.
Luis Blanc cored: Lauds Blank.
Luncei PARCUL TITUS: 38 6 23 III
Oaa. Vaeairestl 255.
Luncei Dudesti SOS. VITANGALIA: 40 N.
Drumul (Corn. DInistarufbui 239.
Dudesti-Cioplea)
v' Luncei Viclresti SECEREI-URLATOARE: 38 6 23 III
Drurnul (Corn. cal. Vaegresti 307.
Dudesti-Cioplea)
Lunei MO$ILOR/BUL. CAROL: 1, 14, 4 17 II
(Pache) Bull. Carol 84. 24
Lunei azi: Mihu Clotpdlul.
(Grozdvesti)
Lupea Gàrliei BIBESCU VODA: 45 I 21 III
Cal Rahavel 16.
Lupitei PITIS-DELEA NOUA: 19 5 14 II
Oficial: Strada Th. D. Sperantia 100.
CArnpul Lupitei co
Lupu Dionisie vezl: 1:)iond1s'te Lupu.
Lupu, General vezj: General Lupu
Luterani VALTER MARACINEANU: 40 8 31 IV
Campineanu 40
tale:
LUTERANAISTIRBEI
VODA: 40, 47
Stirbei Vod5. da 10-17
sii taming eu 26-35.
GENERAL BERTHELOT/
GENERAL BUDISTEANU: 40, 47
G-ral Berthelot 11.

M.
M. (Parcelarea azi: Aurel Cosma.
Jianu -Blank
- Bordei)
Macarie Cantire- vezi: Cantdretrufl Maearde.
tul
Macarovici, G-ral vezi: General Macarovitei.

193
www.dacoromanica.ro 1S
Unde se afld strada cdutatAT Tram- Auto- .g
.8 .!..1" -.n 7

INUMELE STRAZI1
lIZarniinn=lzerIrrite cu 4- 6:1--:. i-..... 5
terd STATIA de No. NO. 1-20 la e,§
.
coborire) 'el It u) u

Macca POSTAGRAND HOTEL : 31, 40 1 21 III


Pasagiul Oa. Vilictoriet 22
sau:
BURSA-DOAMNEI: 15, 16 31, 40
Doaninel 6/Eug. Cranada 5. 20
Macedonia G-RAL ANGHELESCU/
BUL. DINICU GOLESCU: 12,24 48 8 33 IV
Bull. Dinriou Golescu 5
sau:
BERZEI/VIRGILIU/
STIRBEI VODA: 3, 12, 47
Berzei 57/Bull. Dintcu Go- 24
desalt 3.
Macedonski Alex. ve2d: Alexandru Mace-
donski.
Macelari (Dudesti) amt.. Alexandru 01/1TICU.
zis Macelari-
Staicu
Macelari GENERAL RADOVICI: 16, 17 3 5 I
(Precupetii Vechi) Vittorului 154/General Ra-
dovdci 15.
sau:
FAINARLPRECUPETH
VECHI: 44
Precupeltt Vechri 55
Macelari I. azi: Nicolae FlevaStalada.
Fund. I. (Du-
desti)
Macelari II. azi: Jucletul Dragotä-
- Fund. II. (Du- Strada
desti)
Macovei azi : Economul Athanasie
StaLcescu.
Macovei wt.: Sargent Mihai Con-
Fund., zis stantinFund.
Fund. Natalia
Madgearu PIROTECHNIE: 58 8 34 IV
Spl. Indeperidentai dupa
Arotechnte pe Str. Islam. .

Madrid SOS. STEFAN CEL MARE/


$0S. BONAPARTE: 5, 26 2 7 I
Caa. Dorobantitor 109.
Magheru azi: Inicarporat in Spladul
Splaiul Independanitai.
Magheru, General vezi: General Malghanu.

194
www.dacoromanica.ro
1==

comunal
Sectorul
Unde se aflii strada cAutatA? 41,-
(Denumirile tipArite cu li- Tram- Auto- .67:1u 6:11
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de vai buz 0 I-.1 a
coborire) No. No.
'
1".2. (.)
73

Migura Odobesti- NICOLAE SERBAN: 40 8 37 III


lor (fost Marin Sos. Giulesti 56
Oita)
Magureanu, veal: Schitua Magurearm- I I I I
Schitul Bulev. Bulev.
Mngurei CONSTANTIN STAMATE: 38
A 6 23 III
. °aft. Vacaretsti 412/Constan-
tin &smote 16.
Migurele SOS. VULOR:
Soseaua Sos. War 16 , 3
-4 6 23 III
atinge:
MAGURELE/ A..1 r ''' F,115-.2,.

0]
'oL
VISTIERILOR: 45 m 83-0
Vistierillor 26-37 :18l v :0-5'2g
etinge cu 123-124.
SOS. MAGURELE
a > NICOLAU:
Cal. Ferentallii fla 63-66
3 45 7 29 III g
attnae ell 183:
SOS. MAGURELE: 33
Sergent Iluirtunica 1-2
(termind cu 225-230 in
comma Magurele).
10 Mai GH. GRANT-10 MAI: 38 8 34 IV
Sos. Crangasi 40
si terming:
STR. 10 MAI: 40
Soq. Gthulesti 01.
10 Mai GH. GRANT-10 MAL 38 8 34 IV
Fund. Sots. Orangasi 40/Str. 10
Mai 14.
Maica Domnului LIZEANU C. F. R.: 17 3 9 I
Sir. Cimitirld Reinvierela 1.
Maicilor, Schitul vezi:Sclaufl Maicalor
Maior Artur Var- MALTOPOL - MAIOR
tejanu (fost Ras- ARTUR VARTEJANU: 26 8 35 IV
boeni-Bul Basa- Bufl. Basparalb 26.
rab)
Maior Atanasie CAPITAN VASIESCU: 14 4 16 II
Ionescu (fost Sos. Bancukuti 48.
Stradela Iancu-
lui) fost, in
urma:Locotenent
Ghinescu Gh.

198
www.dacoromanica.ro
.

I
comunal
Sectorul
Unde se afl A strada cAutatA? --. 4.'

de Ocol
Tram- Auto- 1:1 0u .,,-

Jud.
NUMELE STRAZII
(Denumirile tipArite cu 11- vai buz a 0
6:1.-,
&. o
terA mare aratA STATIA de
coborire) No. No
'
'' a U aa
13
li

Maior Aviator ROMNICEANU: 32 2 7 I


Capp N. (fost sos. Jthanu 50
Aleea Jianu - C. Isi. termin5:
Parcel Mor- PIATA JIANU: 32
nand) PIATA CONFEDERATIEI
BALCANICE: 5 48
Call. EmcalonianitIor 197.
Maior Aviator COL. PLESOIANU: 19 2 6 I
Sinalescu Stefan Buff. Fillantroptha 138/Loc.
(fost Strada A. LAssr. Staltpeann Gh. 4.
Parcel. I-a a Mi n. si. termina:
de Domenii) PARCUL DOMENHLOR: 3 31
Buff. Mardsti 23.
Maior Aviator Zo- STR. F. CART. C. F R.: 19 2 6 I
rileanu Mircea Buff. Filbanttropth 190
(fost Strada D. Isi terminA:
Parcel. I-a a PARCUL DOMENHLOR: 3 31
Min. de Domenii) Bua. mayaloi 45.
Maior Boroczin LEMATTRE: 1 6 22 HI
(o portiune din CAL. VACARESTI: 38
fostul Bulev. Ta- Carl. Vacatrestjj 178/ Lana-
bacari) Lriei 14.
Maior Capsa N. vezi: Mathor Avthat. Capsia, N.
Maior Aviator
Capsa N.
Maior Ciovici HALELE OBOR: 1, '7, 44 3 9 I
Aleea (neof.) sos. *tam eel Maine 157/ 16, 26.
Masina de Patine 92.
Maior Coravu Ion MIEILOR - SAVULESCU: 26 4 16 II
Sos. Mihai Bravu 167
Maior Coravu MIEILOR-SAVULESCU: 26 4 16 II
Ion-I. Fund. I. Sos. Mihail Brew 167/Str.
(fost Fund. Te- Mathor Conamu Ion 19. .
pes Voda intre
Vii)
Maior Coravu Ion MIEILOR-SAVULESCU: 26 4 16 II
II. Fund. H. (Ii $os. Mihai Bravu 167/
se zice. neoficial: str. Maikr Comma Lon 23
Str. Elev Geor-
gescu D. Gh.)
Maior Coravu Ion MIEILOR-SAVULESCU: 26 4 16 II
IH. Sos. Mined. Bmarwu 167/Str.
Fund. III Maior Coravu Ion 29
Maior Ene MAJOR ENE: 7, 25 7 25 III
Intr. Str. Unarms 32.

196
www.dacoromanica.ro
jectorul
comunal
Unde se aflã strada cdutatd?
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto- .cs.::u 41
NUMELE STRAZI1 tera mare arata STATIA de vai buz 0 .!.-4 2
coborire) No. No. v 0 '04) 1 1
'"D tl)

Maior Giurescu ROMANA-DOROBANTI: 5 44, 47 2 3 I


(fost Fund. Do- Cal. Dopotbantillar 25.
robantilor)
Maior Ciurescu azi: intaarpotrart int Splatiul
Splaiul link-lei.
Maior Ionescu A- CAPITAN VASIESCU: 14 4 16 II
tanasie (fost Stra- Sas. Ilaneuan 48. ---
dela Iancului)
fost, in urmä:
Locot. Ghinescu
Gh.
Maior Opris STR. OPRIS-SCOALA: 53 6 27 III
Aleea Sos. Oltenitel 76/Staitan
Mataru 66.
Maior Petru vezth: Petru Mathor.
Maior Popescu PARCUL IANCULUI: 14 4 16 II
Gh. (Parcel. I-a. sos. Ianoullui 58/Loci:genera
Iancului) Vthctor Manu 7,
Maior Sinitescu vezi: MaLotr Av3attar Sän5.-
Stefan tesou Steam
Maior Sontu ARCITL DE TRIUMF: 31 2 6 I
$08 Kiiselelff 40/Bt41, ma-
tregal Presam. 4.
sau:
PIATA JIANU-
MUNTEANU: 32
Sas. Jthanu 63/Munteanni 1.
MaiOr Vartejeanu MALTOPOL-MAIOR
Artur (fost RA's- VARTEJANU: 26 8 35 IV
boeni- Bul. Ba- Bug. Basamb 26.
sarab) .

Major Zorileanu vezi: Maim Aviator Zari-


Mircea 6ealnu Mircea.
Maiorescu Ion vezi: Iota Matharesou
Maiorescu Titu vezi: Titru Matharesou.
Maiorului CAL, LACUL TEIULUI: 17 3 8 I
Cal. Lama Teltaul 107/
Glrulcazei 148.
sau:
GLUCOZEI (LA TURCU): 45
Cal. Filoreasca 238/Glru-
oozed 148.

197
www.dacoromanica.ro
de pantie
Y. .-.

comunal
Unde se aflA strada cAutatA?
(Denurrurlie tipArite cu II- Tram- Auto- 75
u i-1. °3

Sector
NUMELE STRAZII vai buz

Circ.
terA mare aratA STATIA de
coborire) No. No. `5' a
1-)13 (iv /nu

Majestic TEATRUL NATIONAL: 31, 40 3 1 I


Pasagiul (fost Cal. Victordei 38-42.
Pas. Comedia) sau :
UNIVERSITATE : 14, 15, 31, 40
BLit. Carol 7 / Raymond 16, 20,
Palnicare (ACaderniei) 13-15 24
Milieru Vasile veal: Vasde M5115.1eru.
Maltopol MALTOPOL-MAIOR
VARTEJANU: 26 8 33 IV
Buil. Basarab 71.
sau :
BUL. CUZA/BUL. DUCA: 44, 48
Bul. Alex. I. Cuza 34
Mi'mulari UDRICANI-MAMULARI: 1, 19 5 12 II
Cal. Vacaresti 28
Ministirea Agapia PIETA GRANT: 38 8 34 IV
(fost Nae Po- $as Camel 12 si
pescu) $0s. Crangiasii 97.
Ministirea Bis- PARCUL SF. MARIA: 44 8 36 IV
trita Str. Pornenirea 45/
Stefan Stoioa 38.
Ministirea Cildu- PIATA FILANTROPIA : 3, 19, 8 35 IV
rAsani (fost Fund. Bull. Filantiroptha 59/ 20
Impacgrei) Str. Impathrei 28.
Ministirea CaOn PARCUL DOMENIILOR: 3 31 2 6 I
Bull. M5rasti 6
SaIU :
ARCUL DE TRIUMF: 31
Sos. Kiseleff 61.
Ministirea Curtea PODUL GRANT : 15 38, 44 8 36 IV
de Arges Cat GrinrIted. 302
*j. terming ou 47-62 :
PARCUL SF. MARIA: 44
Str. Parnell:area 39.
Miniistirea Go- FILIMON-CALIMANE$TI: 38 8 37 IV
vora (fost IonitS as. 01-anga,si 50.
Matache) (Azi, stroda este deaf-A(11141a-
ta' pe teren).
Ministirea Horezu PODUL GRANT: 15 38, 44 8 38 IV
Cal. Grinritei 302/MatAst.
Curtea de Arges 27.
sau :
PARCUL 'ff. MAMA -- 44
Pomerirea 39/Man Cintea
de Arge* 29

198
www.dacoromanica.ro
_ de Ocol
ap Iaitliod
Uncle se aflä strada cAutatä? Tram- Auto- c.. z

aajo
Jud.
NUMELE STRAZII
(Denumirile tipárite cu ii- val buz 2Z
teat mare aratã STATIA de No. No. g°, 6,1
coborire) iv' §
E/2 U

I
Ministirea Neam- PODUL GRANT : 15 38, 44 8 36 IV
ill Cal. Gnivriltei 312/Stefan
Stodioa 18-23
Ministirea Putna PARCUL SF. MARIA : 44 8 36 IV
Pomenirrea 39/Man'astiirea
Curtea de Arges 35
Ministirea Vira- PIATA GRANT: 38 8 37 IV
tee (fost Petre $os. aural 20 si Sos. Cran- .
Popescu) gasi 107
Mandrea G. BARIERA VERGULUI : 19, 25, 32, 50 4 16 II
G. Mandrea sots. Whai Balaivu 219/Ingi- 26
(Arhitect) ner Slantoeanu 9
Manea Brutaru CAL GRIVITEI/G-RAL
Fund. BUDISTEANU : 40 8 31 IV
Cal. Griviltezt 21 s,j G-ral
Buddsteatnu 6
Manea Gheorghe vezd, : Gheorghe Manea
Minescu Constan- vezi : Constantin Manescu
tin
Mangu Sm. SILVA C. F. R.: 46 4 16 II
Sus. Pantelmon 204
Manolache Cos- MITROP. GHENADIE PE-
tache Epureanu TRESCU/VACARESTI: 1, 7, 5 12 II
Cal Vacaresta, 29 16, 19
Manole Iancu PETRE ISPIRESCU : 4 _ 7 29 III
Cal. 13 Septembnie 299/Pe-
thre Isplaiescu 84
Manolescu Ghiti vez1 : GhWa Manolesou
Manolescu Grig. vezi, : Grigore 1Vbanceescu
Manolescu Nic., vezi : Doctor Nicolae Ma-
Doctor . noleisou
Manta, Banu veal : Banu Manta
Mantuleasa MANTULEASA : 25 32 5 11 II
Cal CalainasiZor 55
si terming cu 39-42 :
MOSILOR/BUL. CAROL : 1, 14,
Bul. Card. 74 24
Mintuleasa MOSILOR/BUL. CAROL : 1, 14, 5 11 II
Aleea Bull. Caroll 74/Str. Mantu- 24
_
leasa 22 c.
Manu azi : Banul Antonache

199
www.dacoromanica.ro
.Ttnodp Unde se aflA strada cAutatA?
(Denumirile tipdrite cu 11- Tram- Auto- zi u c.i;:-.:
MUMELE STRAZII terA mare aratil STATIA de vai buz 0 0 4.4 2 ..g
coborire) No. No. In W CP: W,

1:/ v Cil .

Manu Cavafu 2 LICEUL *INCA': 12 4 I


6 23 III
. Cal_ Sorban Voda 167/ Gh.
Sinicai a
F.: 1
Sall : g .,
LANARIEI : 38
La.narlei 73/Gh. Sinn% 3
Mann Gh., Gene- vezi : General Gheorghe 4 '-i
ral. Manu
Manu Victor, vezi : Locotenerrt Victor
Locotenent Mar/1u
Märicineanu Val- azi : Mircesbi
ter Valter MA-
eacineanu (Cal.
Grivitei)
.
i
Märicineanu Val- vezd : iVafiter Mardeneanu
ter (Cismigiu) 1 -e 0.61 &
2
Marficineanu Val- vezil : Vallter Mara.eneanu- > al PI 0 >>
ter Plata Plata
Maramures G-RAL ANGHELESCU/
BUL. DIlTICU GOLESCU: 12,24 48 8 31 IV
1 Bull. Dinthou Golescu 7-16
sau :
0 G-RAL ANGHELESCU : 3 8 32 IV
. Stir. Berzoi 73
Marisescu, Gral. vezi : General Markesou gg
MgrAsescu Ion, vezi : L000tenenrt Avrliatocr
Locot. Aviator Mgràsescu Ion -
Maräsesti STR. BREAZA : 38 8 344 IV
(Sos. Ciurel) Sas. amell 78/Star. Cotove_
lea I. No. 14-15
Marisesti GRIVITA C. F. R. 15, 27 36, 37, 8 37 IV
(Calea Grivitei) Cal. cemitel 526 44
MArisesti PARCUL CAROL : 17, 20 31 33 6 22 III
Bulevardul Stir. 11 Irunbe 81/Piala Ma-
resell Joffre
talie ou 42-75 :
BUL. MARASESTI: 12
Cal. Sorban Vodii 74-69
babe cu 76-113 :
BUL. MARASESTI: 38 5 12 II
Ouza Veda la 48-55
ta6e cu 100-139 :
BUL. MARASESTI: 40
Spl. Unirei. 56-87
si terminS cu 116-147 :
BUL. MARASESTI: 1
Ca Viicarestii 92
..

200
www.dacoromanica.ro
I
I
a,

I comunal
I Sectorul
Unde se aflA strada cAutatAT Tram- Auto- ii
-8 V.
%To=
NUMELE STRAZII
(Denumirile tipArite cu 11- vai buz 00 Li a
terA mare aratA STATIA de No. No ''' w
coborire) v U al
v
-
Mirisoiu Gh. vezi : Avrlator Marasoiu
r;$1.
Aviator I
Gheorghe T
V; g 6 I
Mirästi ARCUL IDE TRIUMF : 3 2
Bulevardul Burt Maness:1 Averescu 5
ateinge : I

PARCUL DOMENDLOR : 3 31
Manastirea Casin 2
- ,,, si terminN:
HIPODROMITL BANEASA: 53 31
P Sfdraltuff $0s. Kase:Rif .7
Marc Aureliu PREL. FERENTARI :
(Comuna Serban Cal perentardffor 204
; ..6
45

Voda)
Marcel Andreescu, vezi : Locotenent Aviator
Locot. Aviator
Marconi
Andreeseu Marcel
POSTA/GRAND HOTEL : 31, 40
., 1
-5IIIP 0
21
(Posta) ail. Victorieff 7
sau :
PLATA SENATULUI : 3, 4, 7 31, 33
Cal. Vtiictoriei 7 12, 25 38, 40

Marconi (Tei) =1 : Pastoruluti


Mirculescu azi : Gffuriala .
Mirculescu I. azi : Viiiciins t; ti
Mircidescu II. azi : Poptina x2
Mirculescu III. Oltria
azil :
Marele Voevod PETRESCU VI (6): 46
Mihai (Comuna sots. Pantelknon 224
Pantelimon)
Marele Voevod vezi : Voevodul MihaciSo- .
Mihai seaua
(Herastfau)
Maresai Alexan- DEPOZITUL SANITAR : 3,19 2 6 I
dru Averescu Buff. Filantroprlia 120
Bulevard (fost si term...na :
Soseaua P. S. Au- ARCIIL PE TRIUMF : 31
relian) Sos. Kiseleff 59
Maresai Averescu cxxcent : General Averescu-
- Fund. Fund.
Maresai Badoglio GENERAL MANU : 15, 19, 32, 44 2 3 I
(Portiunei din Sul. Dascar Caitargiu 20 20
Bul. Lascar Ca- (termind in Str. I G.
targiu 19 ii zice Duca 29)
azi: Arniral Ur-
seanu)

201
www.dacoromanica.ro
I
a

Sectorul
comunal
Unde sa aflA strada cAutatä?

d : u0dc.o 1
.7,-.
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- .6 CIu 07.:
NUMELE STRAZII terã mare arath STATIA de vai buz i0 .::: a
coborire) No. No. l'", a
'0
0w
v
Maresal Joff re PARCUL CAROL : 17, 20, 31, 6 22 III
Piata Ptartla din fata Parcuhd Ca- 33
roil
a
Maresal Presan I
ARCUL DE TRIUMF : '''' 31 2 6 I
Bulevardul Sas. losebei 40
(fost Soseaua He- sau :
eastedu) PIATA JIANU : 32
Sos...baniu
- 67 2
=.,-... .:-6
Margareta FOISORUL DE FOC: P 7, 24, 47 4 17 II
Aleea BUL. PACHE/TRAIAN : 7, 14,
Bua. Paohe 23/TraDan 185/ 24

:2"::! '.g
Bull. Ferdinand 23/D-tnu
Onoiruil 11 `;f4 1 q4
Märgärit, vezi, : Apostokd Margarilt PA gi 1.; A Ir'
Apostolul
Mirgäritarelor PROFESOR ION URSU : 9 3 4 I
Vosille Lasoax 165
Mirgelelor UDRICANI/MAMULARI : 1, 19 5 12 II
Cal. Vaca'resti 28/Mämnflari
19 ..,,, Vi ,9., ,.
Marghiloman Ale- clesfiintata Twin expropniere T,
xandru - Alexan-
dru Marghiloman
Mirgineanu,
General
vezi : General Matrgineanu i MU V I
Marginei azi : Barbi.' B. Momuleanu
Maria VACARESTI/BUL.MARIA/ 1,4, 17, 32 5 12 II
Bulevardul CAL. CALARASI : 19, 25 .
corect: Bulevar- Cal. VacAresti 2
dul Regina Maria atria-lige :
STR.CAROL/BUL. MARIA/ 3, 4, 7, 33,
III
12,15, 1 21
PIATA 8 IUNIE : 38,
Slx. Camoa 41-88 si Spl. U- 16,17, 40,
Eneinei 8-29 20, 25 45
ta6e cu 13=64 : 21 III
BUL. MARIA/11 IUNIE : 3,15, 33 1

Str. 11 Iunille 13-4 17, 20


Mie ou 61-106 :
PIATA REGINA MARIA :
(ROND) 3,15 31 6 26 III
Plata Reg. Manila 3-9
si term:n:a ou 97-138 :
TUDOR VLADIMIRESCU :
(CHIRIGIU) 7 45
CAL. RAHOVEI/VIS-
TIERI : 3, 15
Cal. Rahovei 185

202
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflII strada caoutatA? .01 D.Z.1 ...1 0 -
(Denumirile tipArite cu 11- Tram- Auto- z_u d;S: 7,1 5
NUMELE STRAZII tern mare aratà STATIA de vat buz p w .h. 2 .....>

coborire) No. No. '-'43 u r, g


1030Tp v '
Maria, Principesa azi : Piata Regina Mania
Principesa (Rand)
' ' .,:, u2.

Maria, Piata
Maria II
. Borinescu Sas. Gherase 60
AZUGA : 42 N. 4 18

Maria-Caracas azi : &Fumanti


Maria Clucereasa veal : asucereasa Marla
Maria Cuntan VULCAN (HONTIG) : 48 7 29 III 1

(fost Erminal Sebaistitacr 149-


Maria Dumitrescu azi : Sergentua Turturda
§ '-a' _Mil
Maria Hagi Moscu BANU MANTA : 3, 19, 8 35 IV
(fost Pomul Verde) Rua. Filantrnpia 29/Banu 20
Manta 76
Maria Rosetti GRADINA ICOANEI: 16 A 45 3 g 2- I
G-cral Lahovari 2/I. L. Cara_ 1 g
eaile 24
tale :
MARIA ROSETII : 9, 17
Vas. Lasoar la 59-76 .t . .
(termlna cu 40-63 in Str.
.
Toonmei 15)
Maria N. Serban azi : Topraisar °
1,,
Marin Alexe vezi : g Alexe MarinAleea
Aleea
I

(Papa Tartu) 1A I

Marin Alexe arz4 : Pollavraai


(Tei)
Marin Craioveanu azi : Brezodu
Marin Ion HALA URBAN VODA : 17 6 27 III
Sos. G6urgia1iui 103/Stolon
MILL'tatru 95/Pratil F5g5.1-
easanu 38
eau :
STR. OPRIS-SCOALA : 53
Sos. Oiten4ei 76/Stolen Mi_
litaru 93/Frati Fa...Or:1p-
nu 38
Marin Musci BIS. FERENTARI : 45 6 27 III
Cal. Ferealtarlior 134
Marin 045, azi : Magura Odabestilor
Marin Popa, vezi : Aviator Popa Marin
Aviator Po pa
Marin

203
www.dacoromanica.ro
I= -

I
de politie
comunal
Sectorul
Uncle se aflAstrada cAutatA?
(Denumirile tipArlte cu 11- Tram- Auto- v.-8
o

Circ.
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de vai buz d 0
coborire) No. No. '", a)

Marin Serghiescu MARIA ROSETTI : 9, 17 3 2 I


(fost Martirului) Vasil lle Lascar 40
Marin Tiranu
(fost Fundätura
Broscariei II)
BALTARETUL :
Cal. 13 Sept. 253/BalaTare-
rtuil 20/Broscanied. 30
' 4 7 29 III

Marin Zamfir
Zamfir Marin
azd : Bradisului i .
4 '''i
Marinescu azi : Gheorghe Ranettlb
(Grozave#i) 1
0<,,,
Marinescu TUDOR VLADIMIRESCU :
Aleea (CHIRIGIU) 7 45 7 25 III
(Calea Rahovei) CAL. RAHOVEI/VLSTIERI: 3,15
Cal. Rahovei 218 4 8
Marinescu A ..
BUL. PACHE/SOS. IAN-B .
- Aleea CULUI/SOS. MIHAI 1
($os. Iancului) BRAVU: 14, 26 4 16 II
$os. lannuthuri 18
Marinescu Const. vezt : Constantin Marinesou
Marinescu Cos- veal : Coatache san Cons-
tache, tanbin Maninesou
sau Marinescu
Constantin
i
Marinescu D., vezi : Caporal Marrinesou D.
Caporal
Marinescu Paras- azi : L000tenent IVIaniniesou
chiva Stefan
-

Marinescu $tefan, vezi: Locotenentul Mari-


Locotenent nescu $tefan
14 Martie PIATA REGINA MARIA :
(ROND) 3,15 31 6 26 III
Pt:14a Regina Maala 8
Martirului azi : Marin SerghiesoU
Märtisor CAL. PISCULUI : 38 6 23 III
(inglobeaza si Pre- Cal. Vacaresti 216/Cal Pis-
lungirea Marti- (mini 73
§or care totusi i§i sril terming :
rnai pa s treaza INCHISOAREA VACA-
Inca numerotatia RESTI: 38
proprie) MANDRAVELA : 34, 38,
$os. Oltenitei 119/Call. Va_ 53, 54
caresitri 490/Detasamentu-
lui 10

204
www.dacoromanica.ro
if,!=

I
comunal -
Sectorul
Uncle se aflä strada cAutatd?
(Denumirile Uparite cu 11- Tram- Auto- .6.8u .4'-'
1).7.1
NUMELE STRAZII tera mare arata STATIA de vai buz z 0 2
coborire) No. No. '3 el.) 0 0"
.ci
0
Martisor azi : ingllobata. in Strada 3
Prelungirea Martthsar I

-
Martisor
Aleea
A.
(Ii se se zice, ne-
INCHISOAREA VAC&
I RESTI :
I

MANDRAVELA :
i I 38
34, 38,
6 23 III 7' r-,
.-, gi

oficial : Str. Bu- Sos. OCtenittei 119/Cal. Ara- 53,54


cura Dumbrava) avast 490/Detasementu-
,,,, ?, a
Martisor A.
(buil 10/Prel. Martitsar 1
INCHISOAREA VACA-
c, '.9' i --'"
- Aleea RESTI : 38 6 27 III
MANDRAVELA : 34, 38, 6o
Sas. Othtenitei 119/Call. ya- 53, 54

Märtisor
0
A

B.
0 afresh 490/Detasamentn-
auk 10/Prel. MarVsar 28
INCHISOAREA VACA-
- Aleea RESTI : 38 6 27 III
MANDRAVELA : 34, 38
sos. Ceiteniteti. Mg/Cal. Va- 53, 54
earesti 490/Detasamentu-
flui. 10/Prea. MartLsor 32 7.1

Mirului CIM. ISVORUL NOU : 18


(Corn. Dudesti- I
Cal. Dudesti 288iTomits 15 I .
Cioplea) :fill '81,
Märunt, Dor vezi : Dor Marimt g g-§
I I
Masaryk G. Tomas vezi : Tomas G. Masaryk X
Masina de Paine HALELE OBOR : 1, 7, 44 3 9 I
(inglobeaza si o sos. Stetan cell IVilarre 157 16, 26
portiune din Str. ai termind cu 83-138 :
Vaporul lui As- TEIUL DOAMNEI : 1
san) Cal. Colientha 81/Teilua
Damn-lei 9
Masina de Paine I. HALELE OBOR : 1, 7, 44 3 9 I
Intr. I. (fost sos. Stefan ceA Mare 157/ 16, 26
Fund. I. Vaporul Str. Masina de Paine 25
lui Assan)
Masina de Paine II. HALELE OBOR : 1, 7, 44 3 9 I
Intr. II. (fost sos. Stefan eel Mare 157/ 16, 26
Fund. II. Vaporul Str. Masina de Pa6ne 39
lui Assan)
Masinei azi : Tau Matorescu
Matache Ioniti era : Mlnastirea Govora
Ionita Matache (desflintata pe iteren)
Matache Micelaru azt : Doctor BotescuPiata
Piga

www.dacoromanica.ro
205
1
1 1 comunal
.-.
Tram- Auto- v:. c,o ..-

Sectorul
Uncle se aflA strada cAutatA? .9.),

NUMELE STRAzu (Denumirile tipArite cu li- vat buz z 0 ..,:i g


terA mare aratA STATIA de
coborire) No. a) 0
No. '-' mi 0 I:,

11
Mätisari STR. MATASARI : 14 4 16 II .?
Bulev. Pache 104
g.
Mitisari Sm. MATASARI: 14 4 16 II
Intrare Ha Raabe 104/Str. Math.- _. 1

mani 10
Mitisari Sm. MATASARI: 14 4 16 II
A lee a Buil. Pache 104/Srtr. Math-
sari 29
Mitäsarii Noui SCOALA SPIRU HARET : 7,24 4 17 II
sau :
'F.A4
OBORIJL VECHIU: 7, 16, 44.
Buil. Ferdranand 94 24, 26 46
Matei Basarab VACARESTI BUL. MARIA/ 1, 4,17, 32 5 15 II 0
(0 portiune din CAL. CALARASI : 19, 25 g
vechea Str. Lu- cal. cal'igra5:21or 4
cad) at termLna" : '.1 2 '11 r.
ROMULUS : 7
Mitropobtufl Ghenatclie Pe-
tresau 57
Matei Basarab DOBRICI: I.
(fost Sos. Plum- Cal. Corlentina 193
buita - Corn. Co- gfmii 1.8
lentina) 12 1 414 m,?,..i'g os

Matei Corbescu ITALIANA/VAS. LASCAR: 9,17 3 2 I


Aleea gl Vas. Laacar 25/I. L. Cara-
gimile 7
Matei Milk) TEATRUL NATIONAL: 31, 40 8 31 IV
Gal. Vthdtariei 37
Matei Voevod SCOALA IANCULUI : 14 4 16 II
BUL. PACHE/TRAIAN : 7, 14,
Buil. Bache 58 24
0, tertrryilna cu 134-149 :
MATEI VOEVOD: 26
Sots. Mithai Bram 182
Matei Voevod 5COALA IANCULUI: 14 4 16 II
Aleea BUL. PACHE/TRAIAN : 7, 14.
DUI. Tache 58/Star. Matei 24
Voevod 81
Matei Voevod azi : Mina Mated. Voevod
Stradela Strada
Matei Voevod azi : Mina Matei. Voevod-
- Fund. Fund.
Mavrogbeni SF. GHEORGHE : 1. 4, 5, 32, 5 11 II
Bull. Regege Albert I No. 26 9,16, 45
17, 19
206
www.dacoromanica.ro
Unde se aflã strada cautata? S ..V. l'B' 73
171T,T37 Openumirile tiparite cu li- Tram- Ant°, ,,,,. u or_ $8 g
NUMELE STRAZU tera mare arata STATIA de vai buz z 0 1:: a ...t c
coborire) No. No. "") 4) 0 u"
V 11 ji 8
''-
Mecet MECET/POPA, SOARE : 7 4 17 II
I Str. Marian 160 i 1,4 4 16 II
Medic General BUL. ARMAND CALI-
Butoianu NESCU : 14 7. 28 !III
(fost Dr. Nicolae CAROL DAVILA : 47
Clinciu) Bug. Armand CKinesou 5
eau Str. St Elefterie 54
Medic General BUL. ARMAND CALI-
Demosthene NESCU : 14 7 28 III
CAROL DAVILA : 47 ....
Carol Davila 63/Ana Davila
. 9/Dr. Boicescu 14 ,.' Eoi , .t*
Medic General Pe- BUL. ARMAND CALI- 0
i
0
14
trescu Zaharia NESCU : 14 7 28 III
CAROL DAVILA : 47
Carol Davila 63/Ana Davila
25
w
Medic General BUL. ARMAND CALI-
Teodori NESCU : 14 7 28 III
CAROL DAV/LA : 47
il Carol Davila 63/Ana Davila
35
Medic General ofizial : Doctor Vicol (gra
Vicol grad) 1.,

Medic General Za- BUL. ARMAND CALI-


haria Petrescu NESCU : 14 7 28 III
CAROL DAVILA : 47
Carol Davila 63/Ana Dawille
25

Medic Veterinar CAL FERENTARI/


Alex. Locusteanu TUTUNA.RI : 45, 48 7 29 III
Str. Tutunaa-i 30
sau :
MOARA ORZARII : 7, 15
Cal. Rahmed, 281
Medic ZlItescu vezi : Locoteffient Medic
Const., Locot. Z15tesou Constantin
Meilor oorect : Miellor
Melchisedec, vezi : EchtseePul Melchise-
Episcopul dec
Melodiei STATUIA ROSETTI : 9, 14, 5 11 II
Plata C. A. Rosetta 6 17, 24

www.dacoromanica.ro
207
1

I
I
ptie
comunal
Sectorul
Unde se aflA strada cAutatA?
Tram-

deClorIci
NI
(Denumirile tipArite cu 11-
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de
coborfre)
vat A0Tr
No.
1g gtli
'''''. '4" 'O': 3'; i
Menelas Ghermani J. P. HAJDEU : 14 8 31 IV
Buil. (Fri salbeta 62/Vasile
Panvan 10
Merisanu Nicolae azi : Plutander Topor Ion
Nic. Merisanu
10 Mese VENEREI/ZECE MESE : 1 4 17 II
Cal. Moslor 220
sti tenmr:na :
FOISORUL DE FOC: 7,24 47
BUL. PACHE/TRAIAN : 7, 14
TraLara 175/Pilata Regele 24
Ferdinand I No. 1
VI Mesterul Manole PITIS/DELEA NOUA : 19 5 14 II
(Dristorului) Th. D. Spenantin 114/Dris-
toruaul 46
Mesterul Manole azi : Strada Anul 1848
(Parcul Filipescu)
Aleea
Meteorilor CREANGA/METEOR1LOR: 7 7 25 III
(ECOULUI):
Str. Uranus 67
si terrnt.nä au 64-67 :
CAL. RAHOVEI/ANTIM : 31, 45
Cal. Rahemei 120/Antra 72
Mexicului MEX1C/INTR. GENEVA : 26 2 7 I
Sos. Bonaparte 21
sau :
STR. ARGENTINA : 48
Str. Paris 24/Plata Wa-
shinigtou 1
Michelet Jules vezi : Tittles MInheffet
Miele Veronica vezi : Verondoa Midle
Micsunelelor NERVA TRAIAN : 40 5 13 II
Loc. Col. Papasoglu 42/Ner-
va Tnadan 44
Mieilor MIEILOR/SAVTJLESCU : 26 4 16 II
zis Meilor Sos. Mihai Bram 224
Mierlei STR. A. PARCUL DORO- 5 2 7 I
(fost Fund. Peles) BANTI :
Cal. DordbamPar 112

208
www.dacoromanica.ro
Unde se afil strada cAutatA? -.

comunal
Sectorul
.F.
Tram- Auto- . o ...
NUMELE STRAZII (Denumirile Upárite cu It-
terä mare aratd STATIA de vai buz 0 0
coborire) No. No '', z0 .6 "
CU
'CI

Mihai Bravu HALELE OBOR : 1,7, 44 4 17 II


Soseaua Cad. Ma.,s1lor 370 16, 26
tale cu 57-88 : I I

OBORUL VECHIU : 7, 16, 44,


Buff. Ferdinand 97-112 24, 26 46
aenge cu 132-197 : `9
PACHE/SOS. IANCULUI /
SOS. MIHAI BRAVU : 14, 26 4 16 II
Butl. Pache la 158-159 qi.
So's. lanculni 1-2
i
atinge cu 225-280 :
11,,,I 2 BARIERA VERGULUI : 19, 25 32, 5 14 II
P4 Cal. Cgflarrat5Sloir 300-333 26 50 -g E
tMe cu 325-418 : - -
DUDESTI/MIHAI BRAVU: 16, 26 g
Cal. DuideOti 199-214
§:i. rtemn. cu 389-482 :
. I R
tl!
"°:'
CAL. VITAN/MIHAI
BRAVU :
8
g' 4040,N.
1 --g_
Al -
Mihai Bravu
Calea Viltandbuii 137
azi : Apostolul Mgrgarit
-di i
Intr.
Mihai Bravu MATEI VOEVOD: 26 4 17 II
Fund. 50s. Milled Bravu 149
lg.
Mihai Bravu arzi : Chaska E E
(Crânga0) .
cl'ii al mit" g
Mihai Bravu azli : Erwriziaului
($erban Vodg) "14 ilg 21.2t21.2
Mihai Bravu II. azi., dar : Oanternitr (Call.
(fost Cantemir) Grilvatei)
Mihai Bunea deaf:dr:tat& prin. expropa-aere
Mihail Constan- veal : Sargent Mihad Cons- `
tin, Sergent tantin
Mihai Rada azi : RgcoasaStrada
Fund.
Mihai Viteazul CARAIMAN/GRIVITEI : 15 44 8 36 IV
Cal. GnAlirtei 328/Caraianan,
29
Mihai Vodi POSTA/GRAND HOTEL : 31, 40 1 21 III
Cal. ViCtordei 9
taie :
PODTJL MIHAI VODA : 3, 4, 7, 33, 38 1 21 III
Spl. Indetpendentei 16-23 12, 25
tale cu 46-47 :
STR. MIHAI VODA : 7, 25 7 25 III
Stir. Uranus 1
§-I terming cu 65-70 :
V. A. URECHE : 4
Str. Isvar 67

209
www.dacoromanica.ro 14
Undese aflO strada clutatd? Tram- Auto- .d .8u .3'11.574
NUMELE STRAZII (Denumirile tiparite cu li- vai buz 00 .0. a
se; E
tt, g
tera rnare arata STATIA de No. No. 0, ,i', ,
coborire) 1"11.1.10
.0
mi Ell u

Mihai Vodi azi : incompanact in spa. In-


- Splaiul &vender-4a'
Mihail Antonescu GARA DE NORD : 15, 26 38, 40 8 33 IV
(f o s t Take Io- Cafl. GolivirtRi 138/Rua. Gh. 44, 48
nescu) Duca 27
Mihail Cirpaciu vezi : Milialache Canlyacrin
Mihail Cioranu DEPOUL PANDURI : 25 7 28 III
SOS. PANDURI : 4, 25
Call.. 13 Sept. 124/5os. Pan-
dual 12
Mihail Cogalni- BUFET : 20 31 2 6 I
niceanu (fost Lo- Sos. Kiseleff 4/I. Minim 27
cot. Col. Avia- eau :
tor Protopopescu STATUIA AVIATORILOR: 31, 32
Stefan) Sas. Jilann 1/Ion 1Vlincu 29
Mihail CogIlni- azi : Doctor Nicaltae Staico-
ceanu (Sf. Elef- vid
terie)
Mihail Cogalni- PIATA COGALNICEANU : 14 7 25 III
ceanu LICEUL LAZAR : 3, 12. 38
Buil. Elinnbeta 36-55 14, 24
Mihail Cogilni- azi : innonyorart in Spa. in_
ceanu dependentei
Splaiul
Mihail Cornea PIVNICERULUI/MIHAIL
CORNEA : 3,19 8 35 IV
Bd.. Fiflantrop5a 107
Mihail Desliu PARCUL MICA : 16 5 14 II
(Parcul Mica) Call. Dudesti 119
Mihail Eminescu MALTOPOL/MAIOR
(Poetul Mihail VARTEJANU : 26 8 33 IV
Eminescu) Bul. Basarafb 63
eau : I
BUL. AL. I CUZA/
BUL. DUCA : 44, 48
BUI. Alex I. Cuza 30
Mihail Foisoreanu, vezii : Locotenent Fotheorea-
Locotenent nu Mihail
Mihail Ghica, aizi. din nou : Bulevard.ul
Colonel (fost Sos. Etlantroa .
Filantropia) -
Mihail Mirinescu. vezi : Doctor Mihail Mini-
Doctor nescu

210
www.dacoromanica.ro
I

I
1

de politie
.-

I I comunal
Sectorul
Unde se aflA strada cAutatAT 411

Tram- Auto- . uo 4--

Circ.
NUMELE STRAZII (Denumirile tipArite eu 11- vai buz 2 o
terA mare aratA STATIA de .
c.:-
coborire) No. No i; a.)
1:s 0.3 o
.o

I
Mihail Pantazi Crwr. ARMENESC/
(Parcel. Pantazi- ANIMAL MIJRGESCU : 46 4 18 II
Comuna Panteli- Sas. Pantelihnon 91/Baieului
mon) I081Panta74 15
Mihdileanu Stefan vezi : Stefan Mthaileanu
Mihdilescu Fratii vezi : Frattdii Mihfialescu
Mihditi azi : Bream
Mihalache Cirpa- FRATU MIHAILESCU : 53 6 23 III
ciu, zis Fratii Mi- so& Oltenatei 134
hdilescu
Mihalovici, Doctor azi : Nedela
Dr. Mihalovici
Mihalovici Leon azi : Gnaws
Leon Miha-
lovici
Mihalovici Teofil azi : Suhada
Teofil Miha-
lovici
Mihnea az': : Profesor Z. Demaalat
Mihnea Vodi PODUL SERBAN VODA : 7,12, 38,40 6 22 II
(Parcel Muller SP1. Unirei 18/Call. Serban 16
din Radu Vodd) Vodd. 15 Rack:, Vodd 18
Mihu Copilul PODUL GROZAVE$TI: 58 8 34 IV
(fost Lunei Gro- SP& Independenctei 245/Sos.
zdvesti) Grozavestl 2
Milcov SCOALEI (CLABUCETU-
LUI): 15 44 8 34 IV
Cal. Gmivei 393/Mures 8
Milescu Niculae, vezi : Spätarua Niicolae Mi-
Spätarul lesciu
Militarilor CAL. 13 SEPT./URANUS/
CAZARMEI: 7, 25 7 25 III
Str. Uranus 21
Mille Constantin sizt din nou : Sdrinclar
Const. Mille
(fost Sdrindar)
Millo Matei yam!. : Matei Alia)
Mimozei $COALA SPIRU . HARET : 7, 24 4 17 II
(o portiune din sau :
Str. Oborul Nou) OBORUL VECIUU: 7, 16, 44, 46
Bill. Fentlnand 87 24, 26

211
www.dacoromanica.ro
Unde se aflA strada cAutatA? -. 5.74
Tram- Auto- .0. u0 ..1_,-, is E
!..141

(Denumirile tipArite cu 11- vat buz zip .!.., t., E,


NUMELE STRAZII tera mare aratA STATIA de r13.

coborlre) Ro. No. 'a;- °woo


.0 cn .

Mina Constantin azi : Sorooa


Const. Mina 14 2 I I

Mincu II. are : Colonel G. lacobini .,,


I
Mincu Ion vezi : Ion IVEncu (Arbitteet)
(Arhitect)
Minotaurului CREANGA/METEORILOR:
(ECOULUI) : 7 7 25 III
Str. Uranus 55
stil tentrinA cu 83-84 :
CAL. RAHOVEI/ANTIM : 31, 45
Cal. Rahovei 120/Antko 68
Minunei (Groapa LACUL FLOREASCA : , C'
48 2 7 I
Floreasca) VLADESCU: 5 48 'g ...... ,
Cal.
.. DotrobanPor 190/Loc. R ' Q
Av. alaidu Beller 68 .
Miorita
,
A PODUL GROZAVESTI :
STA. Indopendentei 241/Sos-
40° 53 3 34 IV 11
Grozavesti 18/Econon-ma
IA Cezaireisou 38
g. 4
Miracolelor CAL. 13 SEPT./TJRANUS/ , 7,25
CAZARMEI : __ 7 25 III
Uranus 31/Gazarmel 74
Mirisliu m dg CALUGARENI;
Spl. Unkei 1951Caflug5irerti 9
1 5 13 II H
Mircea (Panduri) afia : Eruinte Lath'
Mircea azi : Nicolee Kirillotl
(Viitorului)
Mircea, zis Mirea azi : sergent piorea Stan!
Mircea Eustatiu azi : Sergent MuOat
Mircea M. G. Va- vezi: Ckpettan Vanilescu M.
silescu, CApitan G. Mircea
Mircea Petre, vezi : CaVitan Aviator Pe-
Cap. Aviator tne Mircea
Mircea, Principele vezi : Pnlincipele Mircea
Mircea Vodli MANTULEASA : 25 32 5 11 II
Cal. CalgInalsitlor 26
tathe eu 41-48 :
M1RCEA VODA : 7
Mitropohlul Ghenadie Pe-
itirescu 22-25
pi terrnitná cu 70-71 :
IWEIRCEA VODA : 16,19
Cal. Dudesti 1
212
www.dacoromanica.ro
I
Unde se aflA strada cAutatA?

de Ocol
-SI.

(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- .d8 l'.."


?:..6. 2

Jud.
so.
NUMELE STRAZII tera mare arata STAT IA de vai buz
coborire) No. No. 6
d v (12 C.)

Mircea Vodi MANTULEASA : 25 32 5 11 II


Stradela Cal. Calarasilorr 51
Mircea Zorileanu, vezi : Major Aviator Minima
Maior Aviator ZoTtleanu
Mircesti, SCOALEI (CLABUCE-
(fost Valter Ma- TULUD : 15 44 8 37 IV
rAcineanu- Grivi- Cal. Griivttei. 393/Mutes 12-
lei) 47
Mirea, azi : Sargent Florea Stan
zis Mircea
Mirea D. G., vezi : Pictor D. G. Mirea
Pictor
Mirea Stefan, AEROPORT : 31 2 6 I
Inginer Piata pieta dthn fata Aeroportu-
nal
Mirinescu Mihail, vezi : Doctor Mfhail 3/Fini-
Doctor nesou
Miristei CLMITIRUL ISVOR : 18 5 14 II
I fost Câmpului (DRISTORULUI): (16)
Dudeati Ca.. Dudes% 278/0goruqui 7
Miron Costin JACOB NEGRUZZI : 15, 26 38, 44 8 33 IV
Cal. Grtvitei 180
Misail Gheorghe vezi : Gheorghe Mlisatl
Mistretului BUL. MARASESTI : 40 5 13 II
Fund. Bug. M'ar4e.sti 100/Spl. li-
nk/lei. 89/Aurora '29
V Mitari BIS. FERENTARI : 45 7 29 III
Cal Ferentaritlor 130
VI Mitica, azi : BaterliflorAleea
zis Hanul Mitica
Fund. (neof.)
Mitici RIdulescu azi : Cetatea ARA
Mitriti Stefan HALA TRAIAN : 7, 25 32 5 15 II
Constantinescu GaL Cal'araVer 112
(fost Dirnitrie Fi-
14anu, fost Str.
Gentilá.
Mitropoliei PIATA 8 IUNIE : 3, 4, 7, 33. 38, 1 21 III
Alee a, zis Bibescu Vodd 14 12, 15, 40, 45
Aleea Patriarhiei . 16, 17,
20, 25
si terrnina :
11 IuNTE/BuL. MARIA : 3,15, 33
Str. 11 Lunie No. 11 17, 20

213
www.dacoromanica.ro
Unde se atlA strada cltutatA? ..., .(4 .-,.-
(Denumirile tipaxite cu li- Tram- Auto- . . o c.)
.4-. 0 M
c.,c...1 t,§
NUMELE STRAZII terà mare aratà STATIA de vai buz z 0 jr.. a ,..;
coborire) No. No. la tu 0 at
'0 15 in 0

Mitropoliei 11 IUNIE/BUL. MARIA : 3,15. 33 5 12 III


Fundatura Str. 11 Illn5e No. 13 17, 20
Mitropolitul An- LIBERTATH (SUTER) : 45 6 26 III
drei aguna Cal. Rahovei 79.
(fost Str. Egali- tai e :
OW si Fund. Vi- 11 IuNTE/SuL. MARIA: 3,15, 33
telului) Buil. ilVlarta 78-15 sti, 17, 20
terrain& Str 11 Iunie No. 12
Mitropolitul Cos- vezi : Miltropotlitul Verde-
tache Veniamin min Costathe .

Mitropolitul Da- vezi : C. F. libbesau


niil
Mitropolitul Do- MITROP. DOSOFTEI : 12,17, 6 26 III
sof tel CaL $erban Voda' 276 20
Mitropolitul Fila- LIBERTATII: III
ret (fost Str. Fi- Bic marls 25/Epdsooffauil 3,15 6 26
laret) Chesarie 20
lia6e :
MITROP. FILARET : 31
1Vlit1opolitug NIfon 17-18
si termilnA au 80-81 :
GARA FILARET : 17, 20 33
Dr. Istrarte 44/Str. Fab:nice
de Ch2bdituri 22
Mitropolitul Ghe- MITROP. GHENADIE PE_
nadie Petrescu TRESCUNACARESTI : 1, 7, 5 12 II
(fost Labirint) Cal. VaVaresti 39 16, 19
tale ou 100-113 :
STR. TRAIAN (TABACU): 7 5 15 II
Malan la 75-104
si. termira ou 186-221 :
AGRICULTORI 25 32
Cal. Caläresillor 232
Mitropolitul Gri- CAL. SERBAN VODA/
gore CUTITUL DE ARGINT: 12,17, 6 26 III
OaL Serban Voicra 258 20
Mitropolitul Iosif CAL. SERBAN VODA/
CUTITUL DE ARGINT : 12,17, 6 26 III
Call. Serban Vadal 266 20 -amp
Mitropolitul Nif on PLATA REGINA MARIA : 3,15 31 6 26 III
(fost Str. Nifon) (ROND):
Pltatqi Regma Maria 5-6
pi termiln8 au 41-44 :
PAROUL CAROL : 17, 20 31,
Str. 11 Iunde 70 33
Mitropolitul Pe- vezi, anai sus : Milbropalitul
trescu Ghenadie Ghenache Petresau
214
www.dacoromanica.ro
--.

comunal
Slectorul
InT07;% Uncle se aflA strada cAutatAf o .2.)
.....
. (Denumirile tipArite cu 11- Tram- Auto- .0 C.) 0:74
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de vai buz 3 0 .1.-.: a
cob orire) No. No. 13 V
T)
".7IT m m m m m
Mitropolitul $a- vezi, mai sus : Mitropalitul
guna And rei Andrei Saguna I I 2 2
Mitropolitul Ss, aZi : Anastase Slanu
guna (Muzeld S4nu) -
I

Mitropolitul Veni- MITROPOLITUL


amin Costache VENIAMIN COSTACIIE : 17, 20 6 26 III
r.- A 13 Outttrul de ArgEnt 18
Mitrus L'aptarul azi : Tunnu Rosu o
Mitrus Liptarul MTIMUS LAPTARUL : 38 8 34 IV
Fund. Star. Bream 33
Miului BIM. MARASESTI: ,,, 40 6 22 III
Fund. - 4
L Buil. Märäsesti 100/Spl. U-
nilret 60 mxi
4
NU
III
Moangi Vasile PETRE ISPIRESCU: 6 30
(Parcel. Poligo- Cal, 13 Sept. 274 A.ndrei
nului de tragere Mutresansu 42/General -
Cotroceni Regi- Macarovicd 16 oi g 84
ii
na Elisabeta") g

Mocincutei LICEUL SINCAI: 12 6 23 III 4


Cal. Serban Vocla 167/Gh.
Sincai 3/Manu Cavtaiu 7 3
sau:
LANARIEI : 38
L'anarlei 71/Cuza Vadd 164 2

Mocanului .- ELENA CUZA/LANARIEI: 38 6 23 III


Lanariei 63/Elena Guza 70
Moceanu Gheor- vezi : Ghearghe Moceanu
ghe
Modrogan STATUIA AVIAVRILOR: 31, 32 2 7 I
Aleea sos. alarm 28/A:e*.sa Alle-
xandru 38
sau :
PIATA CONFEDERATIEI
BALCANICE : 5 48
Gall. Dotrobantalar 163/Plate
Cant. Balcontce 10/Str.
Ankara 1
Moga Alex., vezi : Sublocotenent Maga
Sublocotenent Alexaindm
Mogos Vornicul vezi : Vatnicuil Mogots
Mogosoaia IIIPODROMUL BANEAS A: 3 31 2 6
Soseaua Sfarsiitul Sas. Kiseffeff
(M5rgineste hipodromuLl
Baineass)
Moise Nicoarä STR. TRAIAN (TABACU): 7 5 15 II
Trailan 601 Valeriu Brenivte
58/Danr18 Barcrlanu 3

215
www.dacoromanica.ro
I
de Ocol
Uncle se aflA strada cAutatA? ..... 0 Oi
(Denumirile tiparite cu It- Tram- Auto- t0

Jud.
c37.:
NUMELE STRAZII buz
terA mare aratA STATIA de
coborire)
val
No. No S.
,..
.0.., II i

Momuleanu Barbu vezi : Barbu B. Momullearru


B.
Monetiriei SPIT. FILANTROPIA : 3,19 2 6 I
Bul. nlantropla 10
oat':
.
Sos. Kaseleff 2-3
Mora Grigore, veal : Doctor Grlgone More
Doctor
Morarilor CIMPOERU : 46
, zis Str. Titan Sccs. Pantelianon. 298
(Com.Pantelimon)
Morarului REGIE : 12, 24 40 8 32 IV
Buil. Regdtei 3/Sos. Basarab
19/Str. (Morel 13
&au:
PODUL GROZAVESTI: 58
Spl. Independentei 258
Morilor OCTAVIAN : 1 5 13 II
(inglobeazd Str. Spa. Unired. 177
Vaporului si t&.e :
40
Fund. Vaporului) FOISOR/VLAICU VOD.A :
For4oruilui la 77-78
Morilor OCTAVIAN : 1 4 17 II
Fund. Spl. Unirei 177/Str. Morlior
44
sau :
FOISOR/VLAICU VODA : 40
Foilsor 78/Str. Moriflor 44
Moroiu Constantin vezi : Constantr:n Marolu
Muruzestilor DUMITRU RUSE : 45 7 29 III
(fost Colonel Cal. Ferentariffor 145
GeorgescU)
Moruzzi Alexan- vezi. : Aiexarrldnu Moruzni
drd Voevod Voevoid
Mosaicii, sau Mo- SUL. MARASESTI: 1 40 5 12 II
zaica Fund., Cal. Va"c5rwti 92/Bul. MI-
zis neoficial: rasesti 137/RIltagora 23
Fund. Gruia
Moscu Hagi Maria vezi: Marla Hagi Moscu
Moser ofildall: Teodor Codrescu
Aleea (neof.)
Mos Ajun FAT FRUMOS: 48 7 29 III
Sebastian 49
Mos Ajun I. PETRE ISPIRESCU: 7,15 7 29 III
Fund. I. Calea Raihovei 358/Petre
Ispitrescr 36/M.os-Ajun\40

216
www.dacoromanica.ro
Uncle se aflä strada cAutatIl?
(Denumirile tiparite cu li- Tram- Auto- .0. u3 67:
V. -5-01
1... 0
NUMELE STRAZII tera mare arata STATIA de vai buz a 0 1:: g « g
coborire) No. No. ' a) C.) 2 t
v tEnu

Mos Ajun II. PETRE ISPIRESCU: 7,15 7 29 III


Fund. II. Calea Rahovei 358/Petre
Isannesou 36/Str. Mos A-
jun 40/Ed. I IVIos Ajrun
17
Mos Ajun III. PETRE ISPIRESCU: 7,15 7 29 III
Fund. III. Calea Rahovei 358/Petre
Ispirescu- 36/S11r. Mos A-
juin 40/Fd, I Mos Ajrun
19 a
Mos Ajun IV. PETRE ISPIRESCU: 7,15 7 29 III
Fund. IV. Calea Rahovei 358/Petre
Ispirescu 36iStr. Mos A- ,
i= 40/Fd. I. Mos Ajun
19 a/Fd. III Mos Ajun 24
Mos Ajun V. FAT FRUMOS: 48 7 29 III
Fund. V. Sebastian 49/Mos Aiwa 18
Mos Ajun VI. FAT FRUMOS: 48 7 29 III
Fund. VI. Sebastian 49/Mos Ad= 4
Mos Cann HERASTRAU: 45 2 10 I
Cartierul Sos. Ftperra. 10
(cuprinde Strada
Aviatiei si Intrg-
rileAviatieiA.-H.)
Mos Petre BRANDUSILOR: 40 5 13 II
Labanartoruilrui 39
Mosilor PIATA DE FLOM: 4,16, 45 5 12 II
Calea Stir. Carol 37 17
tale:
MOSHAR/BARATIEI: 1, 19 32,
Bglattlei la 30-31 45
thaile en 29-50 :
MOSILOR/SF. VINERI: 1, 4, 32, 5 11 II
Sf. Vineri 1 si Decebal 17,19 45
13-22
atInge cu 37-64!
SF. GHEORGHE/CAVAFII
VECHI: 1, 4, 5, 45 4 17 II
LtAscani 114-95 A. 9, 17
tale au 121-160:
MOSILOR/BUL. CAROL: 1,14,
Hui Carol 74-63 24
tate cu 215-272:
CAL. MOSILOR/
ROMANA: 1 47
Romang la 195--262 si Tra-
tan la 219-256
si terming cu 329-372:
HALELE OBOR: 1. 7, 44
Sas. Stefan ce Mare 252 sri 16,26
Sas. Milnai Bravu 2
217
www.dacoromanica.ro
I

I
de _politie
Sectorul
comunal
Unde se aflA strada cAutatA?
Tram- Auto- ly. '3o

Circ.
NUMELE STRAZII
(Denumfrile tiparite cu 11- val buz z 0
terA mare aratA STATIA de No. No. U43
coborire) 9:1

Mosilor BISERICA OLARI-


- Fund. (neof.) AURELIU: 1 4 17 II
Cal. Mosilar 139
Mosilor, Camnul vezi : Carnpul Mosilor
Strada Cam- Strada
pul Mosilor
Mosoiu Traian, vezi: General Trathan Mo-
General soiu, Bul.
Mostistei MOSTISTEI: 17 6 27 III
(fost Catinca Gre-, $os. aiurgiluflui 87
cescu II.)
Mosu Pitar vezi: Pitar Mosu
Motilor ABATOR: 1 5 13 II
(Comuna Dudesti Splaiul Unirei 223/Foiso-
Cioplea) ruluti 137
Motrului SALCETULUI: 17 6 27 III
(fost Aleea Gr. Sos. G:*.luirgiluthi 12
Grecescu)
Movilita STRADA ALIGN: 40 8 37 IV
(fost Filoftei Po- Scseaua Giulesti 113/Str.
pescu) Ali'on. 13
t/ Mozaici, sau Mo- BUL. MARASESTI : 1 40 5 12 II
saici Call. Vacaresti 92/Bull. Ma-
- Fund., zis ne- rases% 137/Plitagora 23
oficial,Fundátura
Gruia
Mucenicul Be- FERENTARI/
cheru SERGENT TURTURICA: 33, 45 7 29 III
Gail. Ferentanilor 99
Mucius Scaevola desfilin4at5 prin expropriere
Mugur Mugurel LOCOT. FOISOREANU: 40 5 13 II
Fothsor 98/Lao:A. Follsoreanu
IVIiiheill 60
Muncelul Aleea proectattà In Parcel.
Intr. Prager drin $os. Panduri
Munteanu PIATA JIANU: 32 2 6 I
$os. Jiamn 63
Muntenescu I., azi: Alexandru Constant,-
Plut. Aviator neisou
Mures SCOALEI (CLABUCETU-
LUI) : 15 44 8 37 IV
Calea Grirvitei 393

218
www.dacoromanica.ro
cu

comunal
Sectorul
Unde se aflä strada cAutabl?

de Ocol
(Denumirile tipArite cu li- Tram- Auto- d=

Jud.
NUMELE STRAZII terà mare aratã STATIA de vai buz r... o
coborIre) No. No. .6 .
1:1

Muresanu Andrei veal: Andrei Muresanu


Murgescu, Amiral vezi: Aminal Mrurgescu
Murgoci Gheorghe vezi: Gheonghe Murgoci
Murgu Eftimie vezi : Efthnie Murgu
Murgului Drumul -vezi: Drumufl Murgului
Strada Drumul Strada
Murgului
Musci Marin vezi: Marin Museg
N.) Musa. Nicolae vezi: Nioolae Musca
Musat Ridulescu FERENTARI/
SERGENT TURTURICA: 33,45 6 27 III
Ca& Ferantannar 109
Musat, Sergent vezd: Sengent Musat
Mussolini Benito vezi : Benito Mussolini
Muzelor SF. SPIRIDON/CUZA
VODA/BIBESCU VODA: 12 38 6 22 ID
Cal. Serban VodS 32/Prin-
eiPatele Uruhe 29
sau :
11 IUNIE/BUL. MARIA: 3,15, 33
11 Lunie 17/Bnincipatele 17,20
Unite 31
Muzicescu VLADESCU: 5 48 2 7 I
Cal. Dorobantilor 190/Loc.
Av. Radu Haar 29

N.
N. (Parcul Ji- PIATA JIANU: 32 2 7 I
anu-Blank-Bor- Sos. Jlanu 78/Aurel Cosma
dei) 29-36
)./ Nacu Constantin vezi: Constantin Naou
Nae Dumitrescu azi: Z5,brSi4uilui
Nae Ionescu azi: Nucetului
(Serban Voc15)
Nae Ionescu VULCAN (HONTIG): 4 7 29 III
Aleea (Cal. 13 Cal. 13 Sept. 191/Ekpdacop.
Septembrie) Sarmayil Vulcan 43

219
www.dacoromanica.ro
I
de politie
Sectorul
comunal
Unde se aflA strada cAutatA? Tram- Auto- .d O.o 6=
4:1

Circ.
(Denumirile tipArite cu 11- vai buz 0 0 .f.-4 2 "PI
NUMELE STRAZII terA mare aratA STATIA de
coborire) N o. No. la
1:1

1
Nae al Litei LINIA FERATA : 7,15 7 29 III
Oalea Rahovei 239
si terrain:a:
$0S. MAGURELE C. F. R.: 45
$os. Magurele 54
Nae Popa FERENTARI/
Aleea (neof.) . SERGENT TURTURICA: 33, 45 7 29 III
Calea Ferentanilor 114
Nae Popescu azi: M./Asir:a-ea AgalPila
Nimoloasa STRADA ALION: 40 8 37 IV
(fost Petre Gh. Soseaua GinCiesti 113/Strada
Popescu) Allan 15
Nistase Pamfil, vezi: Sargent Wasbase Pam-
Sargent fig
Nistisescn POLONA/BUL. DACIA: 45 3 4 I
Aleea Str. Polonä 27
sou :
POLONA: 44, 47
Honiara' 68/Po1dh5. 29
NAsturei azi: Nestorei Fund.
Fund.
Ndsturel Herescu, vezi : General Herescu
General Nasturrel
Natalia azi: Sargent Mibal Cons-
- Fund., zis Fd. (bantn _
Fund.
Macovei
Natiunei TRIBUNAL/RAHOVEI/ 3, 4, 7, 33, 5 12 II
Pasagiul SIM. CAROL: 12, 15, 38,
(neof ) Str. Carol 52 si 16, 20, 40,
S. Haler-or 1 25 45

Naum Romn i- STRADA A. PARCUL


ceanu (fost Str. DOROBANTI: 5 2 7 I
A. - Parcul Do- Cal. DorobanVilor 122
robantilor)
Navodului YIERASTRAU: 32 2 10 I
(Herdstr6u) $as. Voevoidwl Mihai 6 .it.

Neacsu Bogdan PIATA SEBASTIAN: 48 7 28 III


Sebastan 195
Neamtu, Ministi- vezi: Manalstirea Neamtm
rea
Neculcea vezi: Nioulcea

220
www.dacoromanica.ro
_I
a)

comunal
Sectorul
Unde se afIrt strada cAutat§?
(Denumirile tiparite cu 11- Tram- Auto- .,:i u -2 7 j
NUMELE STRAZII terä mare aratä STATIA de vai buz z 0 .c... o
coborire) No. No '- a 0 $1L
13 cu

Nedeia (Nedeea) PAUNMUL CODRILOR: 53 6 27 III


(fost Doctor Mi- Bul. Genera 1 Ma,soiu 79
halovici)
-

Nedelcu Ghitä vezi: Ghit'a Nedelcu


Negel, Locotenent vezi: Locotenent Ne,ged
Negoiul PITISDELEA NOUA: 19 5 14 II
Th. D. Sperm Oa 114/Dri.s-
torulut 58
sant : 26
DRISTORULUI:
Sys. Mihai Brant 372/Dris-
toinu1ui 60
Negreanu B. zis oral: Conabta
Strada B. N.(neoL)
Negri Costache vezi: Costache Negri
Negroponte I. STR, I-a NEGROPONTE: 45 3 8 I
Aleea I-a Callea noreaisoa 186
Negroponte II. STR, I-a NEGROPONTE: 45 3 8 I
Aleea 2-a Callea Flareasca 190
Negroponte IIL STR I-a NEGROPONTE: 45 3 8 I
Aleea 3-a Calea Floreasoa 194
Negroponte IV. STRAND: 45 3 8 I
Aleaa 4-a Oalea F1oreasca 200
Negroponte V. STRAND: 45 3 8 I
Aleea 5-a CaLea Floreasca 210
Negroponte VI. BISERICA FLOREASCA: 45 3 8 I
Aleea 6-a Calea FlareaSca 214
Negroponte VII. BISERICA FLOREASCA: 45 3 8 I
Aleea 7-a Calea Flereasoa 213
Negroponte VIII. BISERICA FLOREASCA: 45 3 8 I
Aleea 8-a Calea Floreasaa 224
Negroponte IX. GLUCOZEI (LA TURCU): 45 3 8 I
Aleea 9-a Caflea Flereasoa 234
Negru Vodi PODUL SERBAN VODA: 7,12, 38, 5 12 II
Splaiull Untrei 41/Strada 16 40
Garcia 83
sth terminä:
MITROP. GHENADIE
PETRESCU/CALEA
VACARE5TI: 1,7, --
Oalea Vacaregi 50 16, 19

221
www.dacoromanica.ro
I

I
de pantie
ISectorul
comunal
Unde se afld strada cAutatAT Tram- Auto- .6 2
O'

Circ.
NUMELE STRAZ1I
(Denumirile tiparite cu 11- vai buz 0 c"
tell mare arata STATIA de No. No. t", a; u.c,t, tto 8,
coborire) .0

1
Negru Vodi PODUL SEBRAN VODA: 7,12, 38, 5 12 II
Fund. Spi. Untrei 41/Str. Carol 16 40
83/Str. Negru Voda 5
Negruzzi Iacob vezl: Iamb Negruzzi
Neguiescu Stefan vezi: Stefan Negulleseu
Negulici M., vezi: Ritutar M. Negudrict
Pictor
Negustori MO$ILOR/BULEVARDUL
DOMNITEI: 1, 9, 3 11 II
Cad. MoviCor 96/Bud. Dom- 17
[-Mei 33
Nehoiasi BRADETULUI: 17 6 27 III
(fost Iacobescu - $0s. Gdurgiulnii 44 ..°
$erban Voda)
Nelson Cromwell vezi: William Nelson Crom-
William Pieta weld Pieta
Nerva Traian LEMAITRE: - 1 5 13 II
Cake, Vdcdrepti 155
tale cu 41-54:
NERVA TRAIAN: 40
Loc. Ca. Papasoglu 37-42
si tteaunind cu 114-115:
NERVA TRAIAN: 16,19 --
CarJea Dudes-Ili. 38
Nestor, Logoratul vezi: Logoralul Nestor
Nestorei BUL. MARA$E5TI: 40 6 22 III
Fund. (f o s t SPlarItt Unthrei 72
Fund. Nasturei)
Niceta, Sfintul vezi : Sfantul Niceta
Nicoari Moise vezi: Mc:Klee Mowed
Nicolae Anghel azi: Dimiftrde TM-link:leg
Nicolae Bilcescu ALEXANDRU LAHOVARI: 31 2 3 I
Alex. Lahovari 19
a term!n5 cc 45-48:
PIATA ROMANA : 15, 19, 32, 44,
Pieta Lascar Catargin 1 20 47
Nicolae Becheru BISERICA FERENTARI: 45 7 29 III
Niculae Be- OelL.Fererutari 126/TelP000-
cheru zis Nicule- guild 34
scu Becheru
Nicolae B e 1 d i- LICEUL PR. CAROL: 5 2 3 I
oeanu Cal. Dural:ant-nor 51

222
www.dacoromanica.ro
(l)
Uncle se aflfi strada cAutatAT
(Denumirile tirAr'te cu II- Tram- Auto- .67,u ..:-4
.
si 0
NUMELE STRAZII terA mare arata STATIA de vai buz iO !-., o 2 F.
No. '5 o 0
coborire) No.
v t uV
til 8

Nicolae Bilciure- in proeot pe Cal. Dorobaxi-


scu tillor
Nicolae Capp, vezi: Major Avattor Niico-
Major Aviator Lae IC:lama
Nicolae Clinciu, yezi: Doctor Nioolae Mtn-
Doctor ciu
Nicolae Dens ti- PIT1$DELEA NOUA: 19 5 14 II
sianu Th. D. Sperantia 114/Dris-
torului 39
Nicolae Dobrin corect: Nicu Dobrin
Nicolae Dragnea PISCULUI: 53 6 23 III
(neoficial) $os. Oltenitei 39
Nicolae Eliade, vezi: Popa Eliade Nicolae
Popa .

Nicolae Filimon PODUL GRANT/


GIULESTI : 38, 40 8 34 IV
$os. Giulesti 31
si terming:
CALIMANE$TI
FILIMON: 38
$os. Crangasi 77
Nicolae Filipescu STATUIA ROSETTI: 9,14, 3 2 1
Nicu Filipescu Bul. Carol 23 17, 24
taie:
DIONISIE LUPU: 45
Batistei la 10-11
si terming cu 52-61:
C. A. ROSETTI: 5, 15, 32, 47
Bul. I. C. Brätianu 38/C. A. 16,19, .
Rosetti 26 20

Nicolae Fleva CALEA VITAN: 16,19 5 13 II


fost Fund. Mace- Calea Dudesti 92/Calea Vi-
lari I.) tan 4
Nicolae Galea DRAGU TEODOR: 53 6 27 III
(Parcel. C. F. R. - BIC General MoKcini 38/
Piepthnari) "nig:21er Teodor (Lost Gh.
Popeseu) 28 .
Nicolae Gane CALEA VITAN: 16,19 5 15 II
Cal. Dudesti 97/Vu1tur 108
Nicolae Golescu FRANKLIN: 31, 47 3 1 II
C. A. ROSETTI: 5, 15, 32, 47
Bul. I. C. Bratianu 35 a/C. 16,19,
A. Rosetti 11 20
NicolaeHagiStoica vezi: Hagi Stoica Nicolae

223
www.dacoromanica.ro
Unde se af là strada ellutatA?
(Denumirfle tiparite eu II- Tram- Auto- is '8u 't 571
dz.4, .8g
NUMELE STRAZII tera 4nare arata STATIA de vat buz 00 4-4 a ..
cobortre) No. No. 'v
a) 0 0 =o
al
va, ra u

Nicolae Ionescu azi: Paltinisului


(Serban Vodä)
Nicolae Ionescu PIATA FILANTROPIA: 3, 19, 2 6 I
,
B-dul Filantropia 58/Ion 20
Mincu 1/Clucerului 6
sau:
BUFET: 20 31
Sos. Kiseleff 11/Ion Mincu
11/Barbu Delavrancea 19
Nicolae Kiriloff STEFAN CEL MARE/
(fost Mircea) VIITORULUI/LIZEANU: 16.17, 3 5 I
Viitorului 195/Radu de la 26
Afurnati 41
Nicolae Manole- vezi :Doctor Nicolae Mano-
scu, Doctor lescu
Nicolae Merisanu azi: Plutonier Topor Ion
Nicolae Milescu, vezi : SpAtarul Nicolae Mi-
Spatarul lescu
Nicolae Musa STRADA BACUS: 33 6 27 III
Aleea (neofi- Sergent Turturia 30/Prel.
cial) Bacus 18
,
Nicolae C. Paule- vezi: Doctor Nicolae C. Pa-
scu, Doctor ulescu
Nicolae Petre vezi: Petre Nicolae
Nicolae, Popa E- vezi : Popa Eliade Nicolae
liade
Nicolae Racotà DEPOZITUL SANITAR: 3,19 2 6 I
(fost Chitilei) B-dul Filarmbropda 1201B-dud
Maresal Averescu 20
Nicolae Racoti I. DEPOZITUL SANITAR: 3, 19 2 6 I
Intr. I. 33-dui Ffiantropia 120/B-dua
Maresal Averescu 20/Str.
Nic. Racotg 8
Nicolae Racoti H. DEPOZITUL SANITAR: 3, 19 2 6 I
Intr..II. B-dul Pilantropie 120/B-dun
Maresal Averescu 20/Str.
Nic. Racotfi 12
Nicolae Racoti HI. DEPOZITUL SANITAR: 3, 19 2 6 I
Intr. III. B-dul Filantropia 120/B-dul
Maresal Averescu 20/Str.
Nic. Racoth 14
Nicolae Serban azi: Balgria

224
www.dacoromanica.ro
w

de polltie
comunal
Sectorul
Unde se afla ctrada cAutatil? . r.
Tram- Auto- .ej.75'u u..-:

Circ.
.
NUMELE STRAZII (Denumirile tiparite cu It- vai buz 00 e 2 2
tera mare aratS STATIA de No. No. I' v a `-' a H

-
coborire)
y
Nicolae Staicovici, vezi: Doctor Nicolae Staico-
Doctor vici
Nicolae Staicu PETRE ISPIRESCU: 4 7 29 III
-zis Vast le Staicu Cal. 13 Sept. 299/Petre Ispi-
Fund. rescu 84/Str. Campul Se-
bastian 1/Vas. Chiaburu 3
Nicolae S t oica vezi: Hagi Stoica Nicolae
Hagi
Nicolae Titirescu, vezi: General Nicolae T5.-
General tarescu .

Nicolae Teclu proecatà pe Calea Serban


Intr. Vod5 140
Nicolae Tomescu, vezi: Profesor Doctor Nico-
Profesor Doctor lae Tomescu
Nicolae Tone azi: Varnita
Nicolae Velescu PIATA CONFEDERATIEI
BALCANICE 5 48 2 7 I
Cal. Dorobantilor 210
Nicolae Zlatcu DUMITRU RUSE: 45 6 27 III
Fund. -2a1ea Ferentari 146/Prel.
(neoficial) Dumirtmu Ruse 23
Nicoleanu Eraclie, vezi: General Eraclie Nico-
General leanu
Slicolescu Iosif vezi: Iosif Nicolescu
V icolescu Romu- vezi: Romulus Nicolescu-
lus-Bazar Bazar (sau Ncioulescu-
Fowler)
Vicolescu Tinase vezi : Tánase Niculescu-
1
-Beapa Bewg
(sau Niculescu-BeaKd)
qicopole GENERAL LECCA: 12 6 23 IV
Cal. Serban Vodá 191
qicu Dobrin
1 GARDU VERDE: 48 7 28 III
Sebastian 220/Sergent Nutu
Ion 10
gicu Dorobantu PODUL GRANT/
' GIULE$TI: 38, 40 8 34 IV
$os. Crângai 16 si
$os. Giule§ti 59
1qicu Filipescu vezi: Nicolae Filipescu

225
www.dacoromanica.ro 16
!I; -'^'
Tram- Auto- .0.0u d ...001
'Uncle se aflii strada cdutath? .-.
(DenurnirRe tipArite cu R-
NUMELE STRAZII tera mare arata STATIA de vai buz 00 .!..., 2 ..., El
coborire) No. No. '", a) C.) 2
v 8
11

Niculae Becheru BISERICA FERENTARI: 45 7 29 III


Nicolae Be- Cal. Ferentami 126/Tuipolo-
cheru zis Nicu- gului 34
lescu Becheru
Niculcea CORNEA-PIVNICERULUI: 3, 19 8 35 IV
Bul. Filantropia 81
Niculescu UNIREI: 16 5 14 II
Aleea (neofi- Cal. Dudesti 180/Unirei 21 rh
cial) sau:
VITAN/GRADINARI: 40
Cal. Vitan 81
Niculescu Beche- vezi: Nicolae, sau Nicolae
ru, zis Nicolae Becheru
sau Niculae Be-
cheru
Niculescu, Colonel azi: Fagetului
Niculescu Iosif vezi: Iosif Nicolescu
Nicolescu Io-
sif
Niculescu Luca P. vezi: Luca P. Niculescu
Niculescu Petrica, azi: Petre Nicolae
zis Cap. Luchian
Niculescu Romu-, veti : Rcenuatrs Ninolesnu-
lus-Bazar Bazar
Niculescu-Ritz azi: Busteni

Niculescu Tanase vezi : Tanase Nicolescu-


- Beasci Beasca
Niculescu Sabina azi: Brädetului
Sabina Colo-
nel Niculescu
Nicusor azi: Ghehnegeanu
Nifon Baläsescu, vezi : Profeson- Nifon Bara-
yrofesor sescu
Nifon, Episcopul azi: Salcetului
Episeopul Ni-
fon
Nifon, Mitropoli- vezi: Mitropolitul Nifon
tul
Nineta PISCULUI: 6 27 III
.. Fund. (Corn. "Ps. Oltenitei 108/Alunisu1ui
Serban Vocla)
53

67/Iancului 17

226 --
www.dacoromanica.ro
a) I ..., ....
Uncle se aflä strada cdutatA? Tram- Auto- v. oo 7"--. Za
t,
(Denumirile tipArite cu 11- vai buz Z 0
c3::-.