Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Titlul contractului:

Subsemnatul, _________________________________, declar că sunt de acord să particip la


licitatia organizată de _______________________________________________ pentru atribuirea
contractului de servicii ____________________________________________________________

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnată câstigătoare, declar că sunt capabil
si disponibil să lucrez pe pozitia alocata in oferta –____________________________.

Confirm faptul că nu sunt angajat în alt proiect pe o pozitie care să-mi solicite serviciile pe perioada
de executie a lucrarilor contractului mai sus mentionat.

Nume
Semnătura

Data