Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare scrisă semestrială la limba şi literatura română

Clasa a V-a

NUME ȘI PRENUME:

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (60 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:

O văz ca prin vis. O văz limpede, așa cum era. Naltă, uscățivă, cu părul alb și creț, cu ochii
căprui, cu gura strânsă și cu buza de sus crestată în dinți de pieptene, de la nas în jos. (...) Ne
duceam la umbra dudului din fundul grădinii. Ea își înfingea furca cu caierul de in în brâu și
începea să tragă și să răsucească un fir lung și subțire. Eu mă culcam pe spate și lăsam alene
capul în poala ei. Fusul îmi sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer, printre frunzele dudului. De
sus mi se părea că se scutură o ploaie albastră.
‒ Ei, ce mai vrei, îmi zice bunica. Surâsul ei mă gâdila în creștetul capului.
‒ Să spui...
Și niciodată nu isprăvea basmul. Glasul ei dulce mă legăna, genele mi se prindeau și
adormeam, uneori tresăream ș-o întrebam câte ceva; ea începea să spuie și eu visam înainte.
(Barbu Ștefănescu Delavrancea – Bunica)

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
A. Limba română
1. Desparte în silabe cuvintele: uscățivă, crestată, pieptene. 6 p.

..................................................................................................................................................................
2. Indică numărul de litere și de sunete din următoarele cuvinte: 6 p.
caierul............................., răsucească............................................., sfârâia...........................................
3. Transcrie, din ultimul alineat al textului, un cuvânt care conține diftong, un cuvânt care conține
triftong și un cuvânt care conține vocale aflate în hiat. 6 p.

.................................................................................................................................................................
4. Precizează modul de formare al următoarelor cuvinte: uscățivă, adormeam. 6 p.

..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Menționează trei termeni din familia lexicală a cuvântului umbră. 6 p.

.................................................................................................................................................................
6. Precizează câte un sinonim pentru cuvintele: creț, limpede, glasul. 6 p.

.................................................................................................................................................................

B. Înţelegerea textului
7. Numește – într-un enunț - autorul și titlul textului. 6 p.

..................................................................................................................................................................
8. Menționează personajele care participă la acțiune. 6 p.

..................................................................................................................................................................
9. Extrage ideea principală din text. 6 p.
............................................................................................................
...........................................................................................................................
10. Explică, în 2-3 enunțuri, semnificația fragmentului: De sus mi se părea că se scutură o
ploaie albastră. 6 p.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Subiectul al II-lea (30 puncte)
Scrie o compunere, de 10-15 rânduri, în care să-ți imaginezi o întâmplare hazlie, petrecută într-o
vacanță de iarnă.
În compunerea ta, trebuie:
- Să precizezi spaţiul şi timpul întâmplării;
- Să respecţi succesiunea logică a etapelor acţiunii;
- Să respecţi normele de ortografie şi punctuaţie.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și