Sunteți pe pagina 1din 2

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimate partener,
Compania Pharmconnect implementează o politică mai eficientă de prelucrare și protecție a datelor
dumneavoastră cu caracter personal, context în care vă oferim mai jos o serie de informații menite să
consolideze colaborarea noastră și să vă garanteze că prelucrarea datelor dvs. se face legal, cu bună-credință,
în mod echitabil și transparent.

Astfel, PHARMCONNECT SERVICES S.R.L., cu sediul în Brașov, str. Cezar Bolliac, nr. 11, ap. 1, parter, jud.
Brașov, email office@pharmconnect.ro, tel. 0268/473.459, prelucrează datele dvs. cu caracter personal indicate
mai jos în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) litera a) din Regulamentul 679/2016 (Regulamentul general
privind protecția datelor), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018.

Ce date prelucrăm, de unde le avem?


Prelucrăm date cu caracter personal din categoria celor de bază, și anume: nume și prenume, profesie și loc
de muncă, număr de telefon, adresă de e-mail și adresa poștală de corespondență. Toate aceste date provin
din surse disponibile public, precum paginile de internet ale CNAS, Colegiul Medicilor și/sau Colegiul
Farmaciștilor, ale asociațiilor profesionale, ale spitalelor/clinicilor/farmaciilor cu care colaborați. Uneori,
aceste date pot proveni și de la partenerii noștri contractuali care acționează în domeniul medical și apelează
la serviciile noastre, precum producători de produse farmaceutice, dispozitive medicale sau suplimente
alimentare, sau de la dvs, în cazul în care ne informați că au intervenit modificări cu privire la datele care vă
privesc.

În ce scopuri folosim datele dumneavoastră cu caracter personal?


În baza acordului dumneavoastră, Pharmconnect va utiliza datele menționate mai sus pentru a vă transmite,
prin email, telefon, poștă sau prin intermediul reprezentanților noștri medicali, comunicări comerciale cu
privire la produse și subiecte de actualitate din domeniul medical și farmaceutic ce pot fi de interes în
activitatea dvs. profesională si pentru a vă prezenta, în scop de promovare, cele mai recente studii medicale
sau cercetări din domeniul medical sau farmaceutic și cele mai noi medicamente și produse din domeniul
medical apărute pe piață. Atunci când nu ne acordaţi consimţamântul pentru a va transmite informaţii
precum cele de mai sus, păstrăm datele dumneavoastra de contact, pentru a va întreba în viitor dacă v-ati
schimbat opţiunea şi doriţi să primiţi în viitor aceste informaţii. În aceste situaţii din urmă, datele
dumneavoastră, nu vor fi utilizate în nici un alt scop decât pentru a va contacta în vedere solicitării şi
exprimării consimţământului dumneavoastră ulterior cu privire la primirea de informaţii din cele enumerate
mai sus.

Transferăm datele cu caracter personal ce vă aparțin?


Nu. Atunci când prelucrăm date ce vă aparțin, ne asumăm față de dumneavoastră responsabilitatea protejării
acestora și vă asigurăm că nu vor fi transmise către terți, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Ce drepturi aveți?
Aveți dreptul de a fi informat, în orice moment, cu privire la datele pe care Pharmconnect le prelucrează cu
privire la dumneavoastră, de a accesa informațiile care vă privesc și de a solicita rectificarea lor, în cazul în
care acestea sunt incomplete sau inexacte. Totodată, aveți drept de portabilitate a datelor, respectiv ne puteți

www.pharmconnect.ro
solicita să transmitem datele ce vă aparțin către o entitate
indicată de dumneavoastră. Nu vom folosi datele dvs pentru a crea profiluri sau pentru alte
procese decizionale automate.

Aveți dreptul de a vă retrage la orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor care
vă privesc sau la modalitățile prin care vă transmitem comunicări, precum și de a solicita ștergerea lor din
evidențele Pharmconnect sau restricționarea prelucrării. Atât pentru a vă retrage consimțământul cât și pentru a
vă exercita oricare dintre drepturile de mai sus, ne puteți transmite o solicitare scrisă, prin poștă sau prin email, la
adresa poștală sau de email a Pharmconnect indicate mai sus.

În cazul în care apreciaţi că simpla stocare a datelor dumneavoastră pentru a vă întreba în viitor daca v-aţi
schimbat opţiunea, şi doriţi totuşi să vă trimitem informaţii cu privire la produse și subiecte de actualitate din
domeniul medical și farmaceutic ce pot fi de interes în activitatea dvs. profesională, este de natură a vă aduce
prejudici sau atingere drepturilor şi intereselor dumneavoastră legitime, aveţi dreptul de a vă opune stocării
datelor (dreptul la opoziţie).

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. încalcă prevederile legale, aveți dreptul de a depune
plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a vă adresa justiției.

Cât timp vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal?


Vom păstra datele dumneavoastră doar pe perioada în care vă vom transmite informații cu caracter medical
și doar atâta timp cât aceste informații vă sunt sau le considerați utile. Astfel, ca exemplu, vom șterge datele
dumneavoastră în cazul în care, în urma actualizării lor, constatăm că a intervenit încetarea exercitării
profesiei și/sau că nu vă mai desfășurați activitatea în România, fapt care nu mai justifică transmiterea de
informații din domeniul medical. Totodată, vom înceta să mai păstrăm datele dvs. în cazul în care vă
exercitati dreptul la opozitie.

Prin excepție, datele dvs. constând în nume, prenume și consimţământul sau refuzul dumneavoastră de a vi
se prelucra datele cu caracter personal exprimat prin e-mail, vor fi păstrate o perioadă de 3 ani de la data la
care v-aţi exprimat această optiune sau de la data la care încetăm să vă mai transmitem comunicări
comerciale din domeniul medical și farma, cu scopul exclusiv de a ne permite dovedirea și apărarea
drepturilor noastre în fața autorităților competente.

Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este disponibilă și poate fi consultată
oricând și pe pagina noastră de internet www.pharmconnect.ro.

EXPRIMAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI DUMNEAVOASTRĂ


Dacă doriți să primiți în continuare, din partea Pharmconnect, informații referitoare la cele mai recente studii
medicale, cercetări și medicamente apărute pe piață, vă rugăm să parcurgeţi paşii din e-mail-ul care însoţeşte
această Notă de informare.

Vă reamintim că vă puteți retrage consimțământul în orice moment, fără a fi nevoie să vă motivați opțiunea.

Cu prietentie,

Echipa Pharmconnect

www.pharmconnect.ro