Sunteți pe pagina 1din 14

Dragu Oana Maria Sisteme de extractie

UNIVERSITATEA „PETROL – GAZE” PLOIEŞTI


FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR
CATEDRA EXTRACTIA PETROLULUI

PROIECT
LA
SISTEME DE EXTRACTIE

Anul: I

PLOIEŞTI, 2014

1
Dragu Oana Maria Sisteme de extractie

Cuprins

Capitolul I
Pompajul centrifugal………………….……….……3

Capitolul II
Pompajul hidraulic
…………………………………………...……..........6

Capitolul III
Pompajul hidraulic cu jet
……………………………………..………....9

2
Dragu Oana Maria Sisteme de extractie

Capitolul I
Pompajul electrocentrifugal submersibil

Datele sondei sunt urmatoarele:

Parametri U.M Varianta B

Intervalul perforat H m 1800+20n

Diametrul coloanei de Dcol In 7


exploatare
Debitul estimat a fi extras Ql m3/zi 350-6n
Presiunea dinamica de fund pd bar 80

Densitate titei ρt kg/ m3 830

Densitate apa ρa kg/ m3 1050

Presiunea in separator pseparator bar 8

Diferenta de nivel ΔZ m -20

Diametrul tevilor de dt in 2 7/8


extractie
Impuritati i % 85-2n

La o sonda se cunosc urmatoarele date:

- Intervalul perforat H  1800  20 1  1820m ;

- Diametrul coloanei de exploatare Dcol  7in ;

- Debitul estimate a fi extras


Ql  350  6  n  344m3 / zi ;

- Presiunea dinamica de fund pd  80bar ;

Densitate titei t  830kg / m ;


3
-

Densitate apa  a  1050kg / m ;


3
-

- Presiunea in separator pseparator  8bar ;

3
Dragu Oana Maria Sisteme de extractie
- Diferenta de nivel z  20m ;

- Diametrul tevilor de extractive dt  2 7 in ;


8
- Impuritati i  85  2  n  85  2 1  83% .

- Adancimea de scufundare h  50m

Exploatarea se face prin pompaj electrocentrifugal submersibil. Se cere sa se aleaga instalatia


corespunzatoare.

1. Se calculeaza inaltimea la care se ridica lichidul in sonda corespunzator presiunii


dinamice:

pd  l  g  hd
l  (1  i)  t  i  a  (1  0.83)  830  0.83 1050  987.7kg / m3
pd 80 105
hd    825.65m
l  g 987.7  9.81
2. Distanta de la suprafata pana la nivelul de lichid:

H d  H  hd  1820  825.65  994.35m ;

3. Adancimea de fixare a pompei:

H fixarepompa  H d  hscufundare  994.35  50  1044m ;

4. Inaltimea de ridicare a lichidului:

H ridicare  H d  H fr  z  H s  994.35  45.5  20  82.5  1102m


6 105
pseparator
Hs    82.5m
l  g 972  9.81

5. Corespunzator lui Ql  344m3 / zi si a lui H ridicare  1102m din catalogul firmei Reda
se alege pompa D55 cu urmatoarele caracteristici:

 Inaltimea de ridicare hridicare  440m /100etaje ;

 Puterea P  35CP /100etaje ;

 Randamentul   64% ;

4
Dragu Oana Maria Sisteme de extractie
6. Inaltimea de ridicare pe un etaj:

hridicare 440
hridicare1etaj    4.4m ;
100 100
7. Puterea pe un etaj:

P 35
P1etaj    0.35CP ;
100 100
8. Numarul de etaje:

H ridicare 1102
Nretaje    251etaje ;
hridicare1etaj 4.4

Se alege o pompa compusa din 2 sectiuni de 120 cu 149 de etaje.

9. Puterea motorului:

Pmotor  Nretaje  P1etaj  251 0.35  87.85CP ;

10. Se alege un motor seria 456 cu puterea de 91.5 CP cu tensiunea de 900 V si intensitatea
de 65 A.

5
Dragu Oana Maria Sisteme de extractie

Capitolul II
Pompajul hidraulic

Pentru aceleasi date ale sondei sa se aleaga instalatia necesara exploatarii prin pompaj
hidraulic.

Parametri U.M Varianta B

Intervalul perforat H m 1800+20n

Diametrul coloanei de Dcol In 7


exploatare
Debitul estimat a fi extras Ql m3/zi 350-6n
Presiunea dinamica de fund pd bar 80

Densitate titei ρt kg/ m3 830

Densitate apa ρa kg/ m3 1050

Presiunea in separator pseparator bar 8

Diferenta de nivel ΔZ m -20

Diametrul tevilor de dt in 2 7/8


extractie
Impuritati i % 85-2n

Presiunea in capul de pcp bar 8


pompare
Vascozitatea titeiului μt cP 7

Vascozitatea apei μa cP 1

6
Dragu Oana Maria Sisteme de extractie
1. Se alege pompa KOBE tip A2 4 x 3 3/8 – 2 x 1 3/4 - cu urmatoarele caracteristici:
m3 zi
debitul de fluid motor q1  5.237 , debitul aspirat de piston
cursa min
m3 zi
q4  5.628 ,viteza maxima nmax  87curs / min si raportul suprafetelor
cursa min
Ap
pistoanelor R   1.094
Am
2. Numarul de curse/min ale agregatului:
Q4 344
n   71.9
 p  q4 0.85  5.628
 p  0.85
3. Debitul de fluid motor:
n  q1 71.9  5.237
Q1    418.4m3 / zi
 0.9
4. Debitul total de lichid:
Qtot  Q1  Q4  418.4  344  762.4m3 / zi
5. Densitatea amestecului:
Q1  t  Qt  t  Qa   a 418.4  830  58.5  850  1050  285.5
am    912.3kg / m3
Qtot 540
Qa  Q4  i  344  0.83  285.5m3 / zi
Qt  Q4  Qa  344  285.5  58.5m3 / zi
6. Vascozitatea amestecului:
Q1  t  Qt  t  Qa  a 418.4  7  58.5  5  285.5 1
am    4.75cP
Qtot 762.4
7. Viteza fluidului in spatial inelar
4  Qtot 4  762.4
Vam    0.422m / s
   Di  d     0.17882  0.0732   86400
2 2

8. Numarul Reynolds
am Vam   D i de  912.3  0.422   0.1788  0.073
Re    8565
am 4.75 103

9. Calculul caderilor de presiune prin frecare


1  E 21.25   21.25 
 1.14  2  lg   0.9 
 1.14  2  lg 103      0.034
  d Re   85650.9 
E
 103
d

7
Dragu Oana Maria Sisteme de extractie

10. Caderea de presiune prin spatial inelar


H fix V 2 1044  0.4222
p fr     am  0.034   912.3  0.2713bar
2D  d  2   0.1788  0.073
11. Presiunile p2 si p3
p2  p3  am  g  H fix  p fr  pcp  912.3  9.811044 105  0.2713  8  101.746bar
12. Se calculeaza valoarea presiunii p4
p4   fl  g  hsub  987.7  9.81 50  4.845bar

13. Caderea de presiune in tevi.


Din diagrama pentru tevile de 2 7/8 => o cadere de presiune prin frecari h fr=18 m/1000m
H fix  h fr 1044 18
caderea de presiune totala exprimata in metri va fi H fr    18.8m .
1000 1000
Caderea de presiune totala exprimata in bar pentru tevile de extractie va fi :
p f .t .ex  t  g  H fr  830  9.8118.8  1.5bar
14. Caderea de presiune in pompa
p p  49bar
15. Presiunea la suprafata:

 p p  p fr   t  g  H fix 105  
Ap
ps  p2   p3  p4  
Am
 101.746  101.746  4.845  1.094  49  0.2173  830  9.81 1044 105   214.508
ps  122.994bar

8
Dragu Oana Maria Sisteme de extractie

Capitolul III
Pompajul hidraulic cu jet

Datele sondei sunt urmatoarele:

Parametri U.M.

Intervalul perforat H m 2400-2480


Diametrul coloanei de Dcol in 7
exploatare
Debitul estimat a fi extras q3 m3/zi 128
Presiunea dinamica de fund pd=p3 bar 120
Densitate titei ρt kg/ m3 820
Diametrul tevilor de dt in 2 7/8
extractie
Impuritati i % 50
Presiunea in capul de pcp bar 8.5
pompare
Vascozitatea titeiului μt cP 1.64
Ratia gaze titei RGT m3N/m3 54
o
Temperatura la suprafata ts C 43
o
Temperature la fund tf C 77
Presiunea de saturatie psat bar 135
Adancimea de fixare Hfix m 2440

Exploatarea se face cu pompe hidraulice cu jet folosindu-se ca fluid motor titeiul. Sa se


determine: diametrul duzei, diametru tub amestec, debitul de fluid motor, presiunea la suprafata si puterea
instalatiei la suprafata.

1. Deoarece calculul este iterativ se admite pentru parametrul M valoarea de 0.5 si pentru
q3 128 m3
presiunea la suprafata de ps  280bar , rezulta q1    256 .
M 0.5 zi

9
Dragu Oana Maria Sisteme de extractie
2. Presiunea exercitata de coloana de fluid motor la nivelul pompei va fie gala cu:
p1  ps  t  g  H fix  p fr .te  280 105  820  9.81 2440  3.3 105  473bar ;
viteza titeiului in tevi va fi:
4  q1 4  256 m
vt    0.935 ;
 d 2
86400    0.0635 2
s

Valoarea cifrei Reynolds va fi:


t  vt  d 820  0.935  0.0635
Re    29686 ;
t 1.64 103
Valoarea factorului de frecare:
0.3164
  0.024 ;
Re
Pierderile de presiune prin frecare in tevile de extractie se calculeaza astfel:
H fix  v 2 2440  0.9352
p fr .te     t  0.024   820  3.3bar ;
2d 2  0.0635
3. Debitul de fluid refulat:
m3
q2  q1  q3  256  128  384
zi
m3
Qa  i  q3  0.5 128  64 ;
zi
m3
Qt  q1  (1  0.5)  q3  256  (1  0.5) 128  320
zi
4. Procentul de apa din fluidul refulat va fi egal cu:
Qa 64
i  100  16.7% ;
q2 384
5. Ratia de apa din fluidul refulat va fi:
3
Qa 64 mapa
Ra   100  0.2 3 ;
Qt 320 mtitei
6. Ratia gaze lichid din linia de refulare va fi:
RGT  (1  i)  q3 54  (1  0.5) 128 m3 N
RGL   9 3 ;
q2 384 m
7. Ratia gaze titei din linia de refulare va fi:
RGT  (1  i)  q3 54  (1  0.5) 128 m3 N
RGT    10.8 3 ;
Qt 320 m
8. Presiunea din spatial inelar la nivelul pompei.
Avand in vedere ca in spatiul inelar avem o curgere bifazica pentru calcularea presiunii la
nivelul pompei se utilizeaza teoria de ascensiune aplicand HB rezulta la nivelul pompei o
presiune p2=192bar.
9. Valoarea parametrului H va fie gala cu
p2  p3 192  120
H   0.256 ;
p1  p2 473  192

10
Dragu Oana Maria Sisteme de extractie
Corespunzator lui H=0.256 se determina din figura 3.1 valoarea lui M pentru un raport
Aj
R ,caruia sa ii corespunda randamentul maxim se observa din figura 3.2 ca se obtine un
At
randament de   25% pentru valorile R=0.262 respectiv R=0.210, curbele C si D ceea ce
corespunde lui M=1.
Se repeta calculele pentru valoarea M=1.

Figura 3.1. Curbele Hf(M) şi f(M) pentru diferite valori ale lui R

10. Debitul de fluid motor


q3 128 m3
q1    128 .
M 1 zi

11. Presiunea exercitata de coloana de fluid motor la nivelul pompei va fie gala cu:
p1  ps  t  g  H fix  p fr .te  475bar ;

12. Debitul de fluid refulat.


m3
q2  q1  q3  128  128  256
zi
3
m
Qa  i  q3  0.5 128  64
zi
m3
Qt  q1  (1  0.5)  q3  128  (1  0.5) 128  192
zi

11
Dragu Oana Maria Sisteme de extractie
13. Ratia de apa din fluidul refulat va fi:
3
Qa 64 mapa
Ra   100  0.333 3 ;
Qt 192 mtitei
14. Ratia gaze lichid din linia de refulare va fi:
RGT  (1  i )  q3 54  (1  0.5) 128 m3 N
RGL    13.5 3 ;
q2 256 m
15. Ratia gaze titei din linia de refulare va fi:
RGT  (1  i)  q3 54  (1  0.5) 128 m3 N
RGT    18 3 ;
Qt 192 m

16. Aplicand din nou HB pentru noile conditii rezulta pentru presiune la niveului pompei
p2=187bar.

17. Valoarea parametrului H va fie gala cu


p2  p3 187  120
H   0.232 ;
p1  p2 475  187

18. Corespunzator lui H=0.232 se determina din figura 3.2 ca se obtin un randament maxim
pentru valorile de R=0.262 curba D si corespunzator lui M=1.1

Se repeta calculele pentru M=1.1

19. Debitul de fluid motor


q3 128 m3
q1    116.4 .
M 1.1 zi

20. Presiunea exercitata de coloana de fluid motor la nivelul pompei va fie gala cu:
p1  ps  t  g  H fix  p fr .te  475bar ;
Se observa ca schimbarea valorii de la M=1 la M=1.1 nu va conduce la schimbari majore in
calculul lui p2 ne vom opri cu calculele la aceste valori.

12
Dragu Oana Maria Sisteme de extractie

Parametrii constructivi ai pompelor cu jet


Nr.c Aria Aj Diametrul Nr.c Aria Aj Diametrul
rt. in2 In rt. in2 in
1 0,00371 0,06869 1 0,00905 0,10733
2 0,0046 0,07680 2 0,01131 0,12000
3 0,00579 0,08587 3 0,01414 0,13416
4 0,00724 0,09600 4 0,01767 0,15000
5 0,00905 0,10733 5 0,02209 0,16771
6 0,01131 0,12000 6 0,02761 0,18750
7 0,01414 0,13416 7 0,03451 0,20963
8 0,01767 0,15000 8 0,04314 0,23438
9 0,02209 0,16771 9 0,05393 0,26204
10 0,02761 0,18750 10 0,06741 0,29297
11 0,03451 0,20963 11 0,08426 0,32755
12 0,04314 0,23438 12 0,10533 0,36621
13 0,05393 0,26204 13 0,13166 0,40944
14 0,06741 0,29297 14 0,16458 0,45776
15 0,08426 0,32755 15 0,20572 0,51180
16 0,10533 0,36621 16 0,25715 0,57220
17 0,13166 0,40944 17 0,32144 0,64974
18 0,16458 0,45776 18 0,40180 0,71526
19 0,20572 0,51180 19 0,50225 0,79968
20 0,25715 0,5720 20 0,62782 0,89407
21 0,78477 0,99960
22 0,98096 0,11759
23 1,22620 1,24950
24 1,53275 1,39698

21. Aria duzei conform relatiei:


q1 116.4
Aj    4.9 106 m2  0.00761in2
2   p1  p3  2   475  120  10
5

t  (1  K j ) 820  (1  0.15)

Se observa din tabelul 3.1 ca aceasta valoare este cuprinsa intre valorile lui Aj pentru duzele 4 si

5, pastrand presiunile si alegand duza mai mare nr 5.

Aj=0.00905in2 debitul de fluid motor va fi:


2   p1  p3  0.00905 2   475  120  105 m3
q1  Aj     86400 138
t  (1  K j ) 1550 820  (1  0.15) zi

13
Dragu Oana Maria Sisteme de extractie

22. Puterea la suprafata va fie gala cu :


q1  ps 138.4  280 105
P   59.8CP  44.01kW ;
86400  75 86400  75

23. Verificarea la cavitatie:


1 R p3
Mc   1 K j  
R I c  ( p1  p3 )  p3
;
1  0.210 120 10 5
  1  0.15   1.8
0.210 [1.35  (475  120)  120] 105

Deoarece valoarea lui Mc>M nu apare fenomenul de cavitatie si se poate folosi duza nr 5 cu
tubul de amestec nr 8
Daca se utilizeaza duza nr 4:

Aj  0.0724in 2
m3
q1  110.7
zi ;
P  47.84CP  35.2kW
M c  1.8

Deoarece Mc > M nu are loc fenomenul de cavitatie poate fi folosita si duza nr 4


Daca s-ar alege duza nr 5 cu Aj=0.00905in2 conform relatie
q3
R   2.12 ;
2  p2  p3 
Aj
 1  K j 
Corespunzator lui  R  2.12 => H=0.265 si M=0.48
1
Din relatia p1   p2 1  H   p3   439.8  440bar => pentru presiunea de la suprafata
H
ps  p1  p fr .te  t  g  H fix  244.5bar

14