Sunteți pe pagina 1din 3

Prof. înv.

primar și preșcolar Ioana Roxana CHIUARIU


Nume și prenume:________________________ Data: ____/_____/________

Numerația 0-30
Fișă de lucru

1 ) Numără :
 de la 3 la 17 :

 de la 29 la 18 :

 de la 30 la 19 :

 de la 18 la 30 :

2 ) Numără din 2 în 2 de la 0 la 30 !

3 ) Numără din 3 în 3 de la 0 la 30 !
Prof. înv. primar și preșcolar Ioana Roxana CHIUARIU

4 ) Numără din 5 în 5 de la 30 la 0 !

5 ) Scrie ca sumă de zeci și unități numerele : 15 , 23 , 10 , 24 , 30


1 5 = +

2 3 = +

1 0 = +

2 4 = +

3 0 = +
6 ) Colorează merele care au numere pare pe ele !

13 22 15 16 27 29 30 20 18

7 ) Descompune numerele în zeci și unități !


14 27 30 11 24

8 ) Ordonează crescător numerele : 2, 12, 22, 10, 20, 30, 27, 7, 0 , 18;

9 ) Ordonează descrescător numerele : 17, 7, 27, 30, 3, 10, 13, 15, 25, 5 ;
Prof. înv. primar și preșcolar Ioana Roxana CHIUARIU

10 ) Colorează fructele pe care sunt numere mai mici ca 23 .

2
12 24 30 15 5 29

11 ) Care sunt vecinii ?


1 2 2 0

2 9 1 9

 Ca să te distrezi unește punctele și colorează !