Sunteți pe pagina 1din 1

Tema de casă nr.

Testarea semnificației globale a regresiei

Tabelul de analiză a varianţei – testul Fisher

Tabelul de analiză a varianţei din tabela de regresie este prezentat în


Tabelul 1.11. Testul empiric F * de analiză a varianţei este:
SCE / 1 41494953.7 / 1
F*    3715.068 , unde
SCR /( n  2) 11169.367 / 8

F * urmează o lege Fisher cu 1 şi 8 grade de libertate. Pentru =5%, valoarea


teoretică este F10si.058  5.32 .
ANOVA df SS MS F Significance F
Regression 1 41494954 41494953.7 3715.068 5.83E-12
Residual 8 89354.94 11169.3673
Total 9 41584309
Tabelul 1.11. tabelul ANOVA pentru regresia liniară simplă

Testul Fisher în funcţie de coeficientul de determinaţie, R2, este:


R2 0.9978 0.9978
F*     3715 .
(1  R ) /( n  2) (1  0.9978) /(10  2) 0.0002686
2

Cum F *  F10.8.05  5.32 , se acceptă ipoteza H1, varianţa explicată diferă semnificativ

de cea a reziduurilor, deci coeficientul variabilei explicative, â1 , este semnificativ,


regresia este global semnificativă.
La regresia simplă: F   (t aˆ1 ) 2  (60.95135) 2  3715.068 , pentru căsemnificaţia

globală a regresiei se rezumă la verificarea semnificaţiei coeficientului â1 .