Sunteți pe pagina 1din 11

c   

c

à à  

R 
r Bea zilnic 1,5 l de apă normală (5-6 pahare)
ºi evi i tratamentele cu medicamente,
injec ii, taxe la doctor, etc.
r Ôu vei crede până nu te vei convinge
încercând.
r  

      
 ăă

r aipertensiune arterial
arterială
ă r Êuse
r Anemie r Leucemie
r Reumatism r Astm
Astmăă
r Obezitate r Bron
Bronººită
ită
r Artrit
Artrită
ă r eningit
eningită ă
r Sinusit
Sinusităă r Pietre la rinichi
r Ame eli r Dureri urogenitale
r Êahicardie r aiperaciditate
r aemoragie oftalmic
oftalmică ă r Diabet
r Cancer mamal r Conjunctivit
Conjunctivităă
r enstrua ie aciclic
aciclicăă r Constipa ie
r igrene r Cancer uterin
r Laringit
Laringită
ă r Gastroenterit
Gastroenterită ă
r Dizenterie r Paralizie general
generală ă
r ÊBC ºi multe alte boli
  
 
r Rn fiecare diminea ă înainte de igiena
corporală
corporal ă, bea ¦ de
de ap
apăă normal
normală ă (5-
(5-6
pahare ).
r Sp
Spăălarea se poate face ºi dup
dupăă aceea
aceea..
r ‘mportant:
‘mportant: când se bea cantitatea de 1,5 l
de ap
apăă, cel pu in o ora înainte ºi o oră
oră
după
dup ă nu se va mânca nimic
nimic..
r Apa se poate fierbe ºi bea dupdupăă racire ei.
r pste greu să se bea 1,5 l de ap apă ă, dar cu
timpul poate deveni repede obi obiººnuin ă.
r pxerci iul se poate face dupdupă
ă primele 4
pahare de apapă
ă îns
însăă în interval doar de 2
min.
r Rn prima oră
oră trebuie urinat de 2 2--3 ori
ori.. Dar
ºi asta poate deveni obi
obiººnuin ă.
Rn urma cercet
cercetă ărilor ºi a experien ei dobândite
dobândite,,
s-a constatat că urm urmă ătoarele boli au putut fi
învinse:: ((cu
învinse cu indicarea perioadei de curcură
ă)

r Constipa ie ë 1 zi
r Aciditate ë 2 zile
r Diabet ë 7 zile
r Cancer ë 4 să
săpt
ptă
ămâni
r aipertensiune ë 4 să
săpt
ptă
ămâni
r ÊBC ë 3 luni
Ô 
Persoanele suferinde de artrit
artrită
ă ºi/sau
reumatism să facfacă
ă cura de trei ori pe
zi cu o oră
oră înaintea meselor timp de
o să
săpt
ptă
ămân
mânăă.
După
Dup ă aceea de dou
douăă ori pe zi,
zi, până
până
la vindecare
vindecare..
odul de ac iune a curei
r Aplicând strict cura,
cura, apa cur
curăă ă corpul
omenesc.. Asigură
omenesc Asigură intestinul gros foarte
efectiv cu sânge proasp
proaspă ăt, efect cunoscut
în termeni medicali ca Äu  ›. ›.
r Că mucoasele cutate ale colonului ºi
mucoasa intestinului sub ire sunt activate
prin aceast
aceastăă metod
metodă ă, demonstrează
demonstrează teoria
că sângele proasp
proaspă ăt este produs de ccă
ătre
mucoase..
mucoase
r Colonul fiind cur
curăă at
at,, substan ele nutritive,
ingerate de mai multe ori pe zi,
zi, sunt
absorbite ºi la nivelul mucoaselor ele sunt
transformate în sânge proasp
proaspă
ăt.
r Sângele este important în vindecarea
sechelelor ºi refacerea sănătă ii, ii, deaceea
apa trebuie băutută
ă strict după
după tipicul
descris..
descris
Viaèèa e scurt
Via scurtăă, luptă
luptă pentru ea
ea!!

r Rmparte prietenilor
prietenilor,, rudelor
rudelor,, cunoscu ilor
această
aceast ă descriere a curei cu ap apă
ă normal
normală ă.
r pste un serviciu mare adus umanitumanită
ă ii.
ii.