Sunteți pe pagina 1din 5

Subiecte pentru examenul

Aplicaţii moderne ale teoriei sistemelor de


mai multe particule
Masterat: anul 2

April 24, 2018

1 Cerinţele examenului
• Se răspunde ı̂n scris la 9 ı̂ntrebări alese de examinatori din setul 2.1 (fiecare
răspuns corect are valoarea de 1 punct, iar răspunsurile parţiale se punctează sub-
unitar; se acordă din oficiu 1 punct, astfel că pentru toate răspunsurile corecte
se acordă nota 10).
• Se elaborează un referat la alegerea studentului din lista 2.2 şi se prezintă verbal
subiectul respectiv; se răspunde la ı̂ntrebările examinatorului (pe baza referatului
şi a prezentării verbale examinatorul va stabili o notă cu maximul 10).

Condiţiile examenului:
• cunoaşterea răspunsului corect la ı̂ntrebări,
• redactarea ı̂n formă de manuscris şi susţinerea competentă a unei teme de referat.
Nota finală se obţine ca media aritmetică dintre nota obţinută la ı̂ntrebări ı̂mpreună
cu nota de la referat.

2 Subiecte
Se indică titlul subiectului şi paginile din manualul tipărit la Editura Universităţii ı̂n
anul 2014;
volumul 1: Introducere ı̂n teoria cuantică a sistemelor de particule identice
= [v1] (notaţie concisă)
volumul 2: Metode de aproximare ı̂n teoria cuantică a sistemelor de par-
ticule identice
= [v2] (notaţie concisă)

1
2.1 Subiecte pentru ı̂ntrebări
1. Definiţia şi acţiunea operatorilor elementari bosonici; relaţii de comutare
→ [v1] pag. 52.
2. Definiţia şi acţiunea operatorilor elementari fermionici; relaţii de anti-comutare
→ [v1] pag. 57.
3. Definiţia operatorilor de câmp şi relaţii de comutare, respectiv anti-comutare
→ [v1] pag. 63 & 64.
4. Expresiile operatorilor observabilă uni-particulă ı̂n Cuantificarea II
→ [v1] pag. 67 & 68.
5. Expresiile operatorilor observabilă bi-particulă ı̂n Cuantificarea II
→ [v1] pag. 73-74.
6. Definiţia sistemului adiabatic şi enunţul teoremei Gell-Mann şi Low
→ [v1] pag. 94-95.
7. Definirea stării fundamentale şi a stărilor cu excitaţii elementare pentru sistemul
de fermioni liberi
→ [v1] pag. 111 & 113.
8. Definiţiile produselor cronologic şi normal; definiţia contracţiei
→ [v1] pag. 122 & 124.
9. Enunţul teoremei Wick şi consecinţa fundamentală a acestei teoreme
→ [v1] pag. 131.
10. Definiţiile funcţiilor Green uni-particulă fermionice ı̂n formalismul de tempera-
tură nulă
→ [v1] pag. 135.
11. Interpretarea fizică a funcţiei Green uni-particulă cauzală
→ [v1] pag. 160.
12. Enunţul teoremei Galitski-Migdal
→ [v1] pag. 161.
13. Regulile Feynman pentru calculul perturbaţional al funcţiei Green uni-particulă
fermionică (ı̂n spaţiul coordonate-timp)
→ [v1] pag. 191-192.
14. Definiţia self-energiei şi expresia ecuaţiei Dyson pentru funcţia Green uni-particulă
(ı̂n spaţiul coordonate-timp)
→ [v1] pag. 193 & 199.

2
15. Regulile Feynman pentru calculul perturbaţional al funcţiei Green uni-particulă
fermionică (ı̂n spaţiul impuls-frecvenţă)
→ [v1] pag. 209.
16. Definiţia self-energiei şi expresia ecuaţiei Dyson pentru funcţia Green uni-particulă
(ı̂n spaţiul impuls-frecvenţă)
→ [v1] pag. 210 & 214.
17. Diagramele pentru funcţia Green ı̂n ordinul 1 şi expresiile analitice corespunzătoare
→ [v1] pag. 187 & 219.
18. Definiţia polarizării şi diagrama polarizării de ordinul 0
→ [v1] pag. 224 & 235.
19. Definiţia interacţiei efective şi a funcţiei dielectrice generalizate
→ [v1] pag. 227-228.
20. Definiţia funcţiei de corelaţie pentru fluctuaţiile densităţii de particule
→ [v1] pag. 251.
21. Deducerea răspunsului liniar pentru o observabilă dinamică
→ [v2] pag. 185-186.

2.2 Subiecte pentru referate


1. Aplicarea adiabatică a perturbaţiei şi teorema Gell-Man & Low
→ [v1] pag. 94-105.
2. Contracţii şi teorema Wick
→ [v1] pag. 122-134.
3. Reprezentarea Lehmann pentru funcţiile Green uni-particulă
→ [v1] pag. 140-140-150.
4. Teorema Galitski-Migdal
→ [v1] pag. 160-167.
5. Calculul perturbaţional al funcţiei Green uni-particulă ı̂n cazul interacţiei depen-
dente de spini
→ [v1] pag. 179-200.
6. Funcţia Green uni-particulă ı̂n spaţiul impuls-frecvenţă in cazul interacţiei de-
pendente de spini
→ [v1] pag. 200-218.

3
7. Calculul polarizării de ordinul 0
→ [v1] pag. 235-249.
8. Funcţii de corelaţie pentru densitatea de particule
→ [v1] pag. 250-262.
9. Funcţii Green-Matsubara I: proprietăţi generale şi ecuaţia diferenţială
→ [v1] pag. 343-355.
10. Funcţii Green-Matsubara II: definiţii şi relaţiile cu observabilele sistemului
→ [v1] pag. 343-347 & 355-361.
11. Funcţia Green-Matsubara pentru sistemul liber şi consecinţe
→ [v1] pag. 361-373.
12. Calculul perturbaţional al funcţiei Green-Matsubara
→ [v1] pag. 373-400.
13. Funcţii Green termice de timp real; relaţia cu funcţia Green-Matsubara
→ [v1] pag. 401-418.
14. Relaţiile dintre funcţiile Green termice cu timp real şi observabile; funcţia Green
termică cu timp real a sistemului liber
→ [v1] pag. 401-403 & 422-430.
15. Polarizarea şi interacţia efectivă termice
→ [v1] pag. 430-441.
16. Funcţii de corelaţie pentru densitatea de particule ı̂n formalismul de temperatură
finită
→ [v1] pag. 442-462.
17. Aproximaţia Hartree-Fock la temperatură finită
→ [v2] pag. 17-40.
18. Energia stării fundamentale pentru modelul jellium
→ [v2] pag. 57-82.
19. Gazul electronic la temperatură finită
→ [v2] pag. 83-119.
20. Teoria răspunsului liniar la temperatură nulă şi aplicaţii:
ecranarea gazului electronic şi oscilaţii plasmonice
→ [v2] pag. 185-192 & 199-206 & 210-212.

4
21. Teoria răspunsului liniar la temperatură finită şi aplicaţii:
ecranarea gazului electronic şi oscilaţii plasmonice
→ [v2] pag. 192-199 & 207-209 & 212-214.
22. Transformări canonice pentru sisteme bosonice
→ [v2] pag. 227-245.
23. Transformări canonice pentru sisteme fermionice
→ [v2] pag. 245-270.

24. Metoda ecuaţiei de mişcare; aplicaţie pentru fermioni normali


→ [v2] pag. 171-287.
25. Metoda ecuaţiei de mişcare; aplicaţie pentru sisteme ı̂n stări supra
→ [v2] pag. 171-273 & 288-300.
26. Fermioni ı̂n câmp extern – formalismul de temperatură nulă
→ [v2] pag. 301-316.
27. Fermioni ı̂n câmp extern – formalismul de temperatură finită
→ [v2] pag. 301 & 316-335.

Mai 2018 Radu Paul Lungu